Jump to content

Daemon Daveti (Goetia)


boynuzsuzgeyikler

Önerilen Mesajlar

Öncelikle okunması ve anlaşılması gereken konular şunlardır :

 

http://www.gnoxis.com/geotiadaki-72-daemon-sef-ruhun-kendi-kademelerine-gore-siniflandirilmasi-40983.html

 

http://www.gnoxis.com/majikal-daire-geotia-40875.html

 

http://www.gnoxis.com/diger-majikal-gerecler-geotia-41100.html

 

Bildirilen Ruhların Herhangi Birinin Conjuration ( ruh çağırma / büyü ) ile Çağrılmsı

 

BEN invoke ediyorum ve conjure (büyü/ruh çağırma) ediyorum seni, O Ruh, N.1; ve EN ÜSTÜN MAJESTE tarafından güçlü silahlandırıyorum, sana güçlü bir şekilde emrediyorum, BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMACHIA ve APOLOGIÆ SEDES tarafından; en yüksek Prensler, Princes, Genii, Liachidæ ve Tartarean Abode’nin minister’ları (papaz/bakan/rahip) tarafından; ve 9. Lejyondaki Seat of Apologia’nın şef Prensi tarafından; Seni invoke ediyorum ve invokasyon ile conjure (büyülemek/ruh çağırmak) ediyorum seni.

 

1- Burada invoke edilmesi istenen Ruhun adı eklenebilir. Bazı kodekslerde conjurations kelimesinin çok az farklı çeşidi var ama bu anlamı değiştirmek konusunda yetersiz. Örneğin “Tartarean abode” için “Tartarean seat” kullanılmış. (Abode=mesken, Seat=koltuk)vs.

 

Konuştuğunda istediğini olduran tarafından ve bütün yaratılanların itaat ettiği EN ÜSTÜN MAJESTE tarafından güçle silahlandırılarak, sana güçlü bir şekilde emrediyorum. Zaten ben TANRI’nın imajından sonra yaratıldım, TANRI’dan güç bahşedildi, ve O’nun niyetine uygun olarak seni yarattım, seni TANRI’nın en kudretli ve güçlü adıyla exorcise ettim, EL, güçlü ve muhteşem; O Sen Ruh N., ve ben sana kelimeyi söylediğinde hükmü yerine getirilen tarafından ve TANRI’nın bütün isimleri vasıtasıyla emrediyorum. Ayrıca ADONAI, EL, ELOHIM, ELOHI, ENYEH, ASHER ENYEH, ZABAOTH, ELION, IAH, TETRA-GRAMMATON, SHADDÄI, LORD GOD MOST HIGH isimleri vasıtasıyla seni exorcize ediyorum ve sana güçlü bir şekilde O sen ruh N., sana bir an önce bu Dairenin önünde temiz bir insan şeklinde, herhangi bir deformity (sakatlık/bozukluk/çarpıklık) ya da tortuosity (eğrilik/namussuzluk/hile) olmaksızın görünmeni emrediyorum. Ve sana betimlenemez isimle, duyulduğunda elementlerin devrildiği, havanın çalkalandığı, denizin geri döndüğü, ateşin bastırıldığı, toprağın titrediği ve bütün kutsal hostların (ev sahibi/hristiyanlıktaki ekmek şarap ayinindeki ekmek), karasalların (dünyasal) ve cehennemsellerin bir arada titrediği, tedirgin olup şaşırdığı (rahatsız olduğu) TETRAGRAMMATON IEHOVAH ismiyle emrediyorum. Bu yüzden sen O Ruh N., bir an önce ve gecikmeksizin, dünyanın her neresindeysen, dünyanın herhangi bir yerinden ya da bütün yerlerinden gel, ve senden istediğim her şeye mantıklı cevaplar ver. Sen barışsever ve nazik gel, şimdi ve gecikmeksizin, isteyeceğimi açıkça ortaya koy. Senin için sanat CANLI ve GERÇEK TANRI, HELIOREN’in adı vasıtasıyla conjure edildi, bu nedenle benim emirlerimi gerçekleştir ve sonuna kadar persist (devam et/sürdür/kal), ve benim interest (menfaatime/ilgime) uygun şekilde görünür ve nazikçe, net ve anlaşılır bir sesle belirsiz olmadan konuş.

 

Bu conjuration’u istediğin kadar tekrar et, ve eğer ruh henüz gelmemişse, aşağıdaki şekilde söyle:

 

İKİNCİ CONJURATION

 

Seni invake ve conjure ediyorum ve sana emrediyorum Oh sen Ruh N., ortaya çıkmanı ve bana bu dairenin önünde temiz ve zarif bir şekilde herhangi bir deformity (sakatlık/bozukluk/çarpıklık) ya da tortuosity (eğrilik/namussuzluk/hile) olmaksızın görünmeni emrediyorum, Adem’in duyduğu ve konuştuğu IAH ve VAU’nun adı vasıtasıyla; Lot’un duyduğu ve ailesiyle birlikte kurtulduğu TANRI AGLA’nın adı vasıtasıyla, Iacob’un (Yakup) kendisiyle güreşen ve kardeşi Esau’nun eliyle ulaştırılan IOTH’un adı vasıtasıyla; ve Aaron’un duyduğu ve konuştuğu, kendisini bilge kılan ANAPHAXETON’un1 adı vasıtasıyla;

1 Ya da “Anapezeton.”

Musa’nın adını söylediğinde bütün nehirlerin kana döndüğü ZABAOTH’un1 adı vasıtasıyla; Musa’nın adını söylediğinde bütün nehirlerin evlere çıkarak her şeyi yok eden kurbağalar doğurduğu ASHER EHYEH ORISTON’un adı vasıtasıyla; ve Musa’nın adını söylediğinde, dünyanın başlangıcından beri görülmemiş dolunun yağmasına neden olan ELION’un adı vasıtasıyla; ve Musa’nın adını söylediğinde bütün diyarda görülen ve doludan kalan her şeyi yalayıp yutan çekirgelerin gelmesini sağlayan ADONAI’nin adı vasıtasıyla; Ioshua’nın çağırdığı ve güneşin onun rotasında kalmasını sağlayan SCHEMA AMATHIA’nın adı vasıtasıyla; Daniel’in adını söylediğinde Bel’i yok ettiği ve ejderhayı katlettiği ALPHA ve OMEGA’nın adı vasıtasıyla; Shadrach, Meschach ve Abed-nego isimlerindeki üç çocuğun ateşli ocağın ortasında çağırarak kurtarıldığı EMMANUEL’in adı vasıtasıyla; HAGIOS’un adının vasıtasıyla ve ADONAI’nin SEAL’i vasıtasıyla; ve ISCHYROS, ATHANATOS, PARACLETOS; ve O THEOS, ICTROS, ATHANATOS; ve üç gizli isim; AGLA, ON, TETRA-GRAMMATON; adjure ediyorum (yemin etmek/Allah rızası için istirham etmek) ve seni zorluyorum. Bu isimler vasıtasıyla, ve CANLI ve GERÇEK TANRI’nın, HER ŞEYE GÜCÜ YETEN LORD’un (Lord Almighty) diğer isimleri vasıtasıyla seni exorcize ediyorum ve sana emrediyorum O Ruh N., kelimeyi söylediği anda gerçekleşen ve tüm yaratıkların itaat ettiği ile birlikte, onun tarafından, ve TANRI’nın tüyler ürpertici hükümleri tarafından; ve KUTSAL MAJESTE’den önce güçlü ve kudretli olan belirsiz Cam Denizi (Sea of Glass) vasıtasıyla; tahttan (throne) önceki gözleri önünde ve arkasında olan dört canavar vasıtasıyla Cennetin kutsal melekleri vasıtasıyla; ve TANRI’nın kudretli bilgeliği vasıtasıyla; seni güçlü bir şekilde exorcise ediyorum, böylece sen burada bu dairenin içinde ortaya çıkacaksın, benim niyetimi ve bana iyi görünecek her şeyi gerçekleştirmek için; BASDATHEA BALDACHIA’nın Seal’i vasıtasıyla; ve bu isim; Musa’nın ismiyle çağırdığında, toprağın (earth/dünya) açılıp Kora, Dathan ve Abiram’ı yuttuğu PRIMEUMATON’un vasıtasıyla. Bu nedenle sen benim bütün taleplerime doğru yanıtlar vermelisin, O Ruh N., ve benim bütün isteklerimi makamın ve sanatın kadarıyla yerine getirmelisin. Bu nedenle, gözle görünür şekilde, barışçıl ve nazik olarak, gecikmeksizin, isteklerimi yerine getirmek üzere, anlaşılır, benim anlayabileceğim net ve mükemmel bir sesle gel.

1 Ya da “Tzabaoth.” [İbr., hosts (ev sahipleri/kutsanmış ekmekler/hanlar ya da ordular]

Not: Bazılarında “Adonai’nin Koltuğu vasıtasıyla” ya da “Adonai’nin Tahtı vasıtasıyla” denilir. Bu conjurations’da ve gövde metninde kutsal isimleri olabildiğince doğru verdim.

 

 

Eğer bu iki ilk conjurationa rağmen seansa hala gelmemişse (ama şüphesiz gelecektir) aşağıdakini söyle; zorlama ile başlıyor:

 

ZORLAMA

 

O sen Ruh N., HOSTLARIN (ev sahibi, hancı, vs.) EN MUHTEŞEM VE AKIL ALMAZ LORD TANRISI’nın en ihtişamlı ve etkili isimleriyle seni conjure ediyorum, bu nedenle toprağın ve dünyanın bütün kısımlarından ve yerlerinden, her neredeysen çabucak ve gecikmeksizin taleplerime mantıklı cevaplar vermek ve gözle görünür şekilde ve nazik, anlaşılır ve daha önce de söylediğim gibi benim anlayabileceğim bir ses ile konuşmak için gel. Seni conjure ediyorum ve zorluyorum, O sen Ruh N., daha önce söylediğim bütün isimler vasıtasıyla ve onlara ek olarak Bilge Süleyman’ın seni pirinç kase içinde birlikte bağladığı yerde yedi muhteşem isim, ADONAI, PREYAI (ya da PRERAI) TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON (ya da ANAPHENETON), INESSENFATOAL (ya da INESSENFATALL), PATHTUMON (ya da PATHATUMON) ve ITEMON’un isimleri vasıtasıyla; bu sebeple, bu dairenin önünde benim niyetimi ve bana iyi görünen her şeyi gerçekleştirmek için ortaya çık. Ve eğer hala itaatsiz olursan, ve hala gelmeyi reddedersen, seni lanetleyeceğim ve senin makamını keyfini, a dn yeri ve seni dibi olmayan bir çukura ya da Abyss’e kıyamet gününe kadar kalmak üzere seni ve beni ve bütün dünyayı ve içindekileri altı günde yaratan EN ÜSTÜN VE EBEDİ LORD TANRI’nın, EIE, SARAYÉ, ve bütün cennet hostlarına emreden PRIMEUMATON isminin gücüyle ve gücü vasıtasıyla görevden alacağım. Ve hızlıca gelmezsen ve bu dairenin içinde isteklerimi yerine getirmek için ortaya çıkmazsan seni alev gölünün içinde ve kükürtte sonsuz ateşe bağlayacağım. Bu nedenle gel! ADONAI, ZABAOTH, ADONAI, AMIORAN kutsal isimleri ile ve vasıtasıyla. Gel! Sana emreden ADONAI için.

 

Buraya kadar uğraştıysan ve o hala ortaya çıkmadıysa, onun Kralı tarafından başka bir yere gönderildiğine ve gelemediğine inanabilirsin. Eğer böyleyse, aşağıda açıklanan şekilde Kral’ı invoke et, onu göndermek için. Eğer hala gelmiyorsa, cehennemde zincirlere vurulduğuna emin olabilirsin ve bu Kralı’nın gözetiminde değildir. Eğer öyleyse ve hatta hala bu nedenle onu çağırmak istiyorsan, Ruhların Zinciri adı verilen genel laneti ezberden okumalısın.

Aşağıda, Kral’ın1 İnvokasyonunu bulabilirsin:

 

KRAL’IN İNVOKASYONU

 

O Sen, Doğu’nun Infernal Order’ındaki (cehennemsel order) bütün üstün ve cehennemsel ruhlar üzerinde EN ÜSTÜN TANRI EL’in gücüne hükmeden muhteşem, güçlü ve kudretli Kral AMAIMON; seni invoke ediyorum ve sana TANRI’nın özel ve doğru adı vasıtasıyla emrediyorum; ve bununla senin ibadet ettiğin tanrı vasıtasıyla; ve yaratılışın Seal’i ile ve Tanrı’nın en kudretli ve güçlü ismiyle, seni diğer cehennemsel ruhlarla birlikte cennetten kovan IEHOVAH TETRAGRAMMATON vasıtasıyla; ve cenneti ve dünyayı ve cehennemi ve içlerindeki her şeyi yaratan TANRI’nın en güçlü ve muhteşem isimleri vasıtasıyla; ve onların gücü ve virtue (doğruluk/erdem/üstünlük) vasıtasıyla; ve cennetin tümünün ev sahibi, emredeni PRIMEUMATON’un adı vasıtasıyla; sana Ruh N.’yi bana, buraya bu dairenin önüne temiz ve nazik bir şekilde, bana veya başka bir yaratığa zarar vermeksizin, benim bütün taleplerime doğru ve inançlı cevaplar vermesi için gelmesine neden ol, onu zorla ve mecbur et! Böylece onun tamamlaması ya da yerine getirmesi için uygun olduğunu makamın vasıtasıyla bildiğin niyet ve taleplerimi kutsal, havasal, karasal ve cehennemsel her şeyi yaratan ve düzenleyen TANRI EL’in gücü ile bilebilirim ve elde edebilirim.

 

Sonra kralı bu şekilde iki ya da üç defa invoke edebilir, sonrasında daha önce bildirilen şekilde ruhu defalarca ezberden okuyarak conjure edebilirsiniz. Hiç kuşkusuz o gelecektir. Ama eğer gelmezse, “Ruhların Zinciri”ni önce bildirilen conjurations sonuna ekleyin. Böylece o zincirlere bağlı olsa da, zincirler onun için kırılacak, o özgürlüğüne kavuşacak ve gelmek zorunda kalacaktır.

 

RUHLARIN ZİNCİRİ ADI VERİLEN BÜTÜN ASİ RUHLARIN ALEYHİNDEKİ GENEL LANET

O Sen wicked (şeytani/kötücül/ahlaksız/fena) ve itaatsiz ruh N., çünkü sen isyan ettin ve benim ezberden tekrar ettiğim gerçek seni ve beni ve dünyayı yapan, yaratan TANRI’nın tarif edilemez ve görkemli isimleri olan kelimelerimi ne dikkate aldın ne de bunlara itaat ettin.

 

 

 

1-Bu, dört şef kralın invoke edilmesi ruhun özniteliğindeki quarter (çeyrek/dörtte bir)a dayanır.

 

 

Burada acilen bu dairenin önünde, bu üçgende benim niyetimi yerine getirmek için görünmedikçe, seni hiçbir yaratığın direnemeyeceği bu isimler vasıtasıyla seni dipsiz Abyss’in derinliklerinde zincirler içinde kıyamet gününe kadar sönmeyen ateş ve sülfürde kalman için lanetliyeceğim. Ve bu sebeple çabucak ve barışçıl şekilde TANRI’nın ADONAI, ZABAOTH, ADONAI, AMIORAN isimleriyle gel! Gel! Gel! Sana emreden Kralların Kralı ADONAI için!

 

Bunu yeterince ezberden söylemene rağmen gelmiyorsa, seal’ini parşömene yaz ve bunu güçlü siyah bir kutuya 1 koy; bunun içine iğrenç kokusu olan sülfür, assafoetida (bir tür reçine sakızı) gibi şeyler ekle, sonrasında kutunun çevresini demir bir telle bağla ve onu kılıcın ucuna as ve onu köür ateşinde tut ve aşağıdakileri önce ateşe söyle; o, quarter’a doğru yerleşecektir ruh gelmesine yakın:

 

ATEŞİN CONJURATION’U

O ateş, seni ve diğer tüm yaratıkları dünyada yaratanın vasıtasıyla iyilik için, sonsuza kadar Ruh N.’e işkence etmek, onu yakmak ve onu sonsuza dek tüketmek için seni conjure ediyorum. Seni Ruh N. mahkum ediyorum çünkü sen itaatsizsin ve benim emirlerime itaat etmiyorsun ve ne TANRI LORD’un talimatlarına uyuyorsun ne de bana ya da benim invokasyonlarıma itaat ediyorsun. Seni çağırdım, ben EN YÜKSEK ve HOST’LARIN LORD TANRISI, IEHOVAH’ın hizmetkârıyım. Ben, onun kutsal gücü ve izniyle şerefli ve takviye edilmişim, ve sen hala benim tekliflerime cevap vermek için gelmedin. Senin isteksizliğin ve saygısızlığın nedeniyle itaatsizlik ve asilikten yüksek derecede suçlusun ve bu nedenle çabucak buraya gelmedikçe ve nazikçe ve gözle görünür şekilde, dostça ve nazikçe buraya, bana ya da dünya üzerinde karşılaştığın herhangi bir yaratığa fena ya da acı verici ya da korkutucu olmaksızın bu dairenin içine, üçgenin içine temiz ve uygun bir formda gelmedikçe seni aforoz edebilirim ve senin adını ve kutunun içine koyduğun Seal’ini, sonsuz ateşte yakarak ve seni sonsuz unutulmaya gömerek seni yok edebilirim. Ve taleplerime mantıklı cevaplar ver ve her şeye ilişkin isteklerimi yerine getir.

 

 

1 Bu kutu açıkça metal ya da ateşte kolayca yanmayacak bir maddeden olmalı

 

VE eğer hala gelmediyse, aşağıdakileri söylemelisin:

 

DAHA YÜKSEK LANET1

 

ŞİMDİ, O sen Ruh N., hala habis ve itaatsiz olduğundan bana görünmüyor ve senden arzuladıklarıma ya da tatmin olduklarıma cevap vermiyorsun. Ben, cennetin ve dünyanın ve cehennemin ve içindeki her şeyin tek yaratıcısı, bütün görünür ve görünmez şeyleri elden çıkaran, her yerde hazır ve ölümsüz olan Host’ların Lord Tanrısı IEHOVAH TETRAGRAMMATON’un gücü ve itibarı vasıtasıyla seni lanetliyor, seni makamından, neşeden ve yerinden mahrum ediyorum ve seni dipsiz Abyss’te kıyamete kadar kalman için bağlıyorum. Bütün asiler, itaatsizler, inatçılar ve habis ruhlar için hazırlanan Ateş ve Sülfür gölünün içine söylüyorum. Cennetin bütün refakatçileri seni lanetlesin! Güneş, ay ve bütün yıldızlar seni lanetlesin! IŞIK ve cennetin bütün hostları sen sönmez ateşler içindeyken ve konuşulamaz işkenceler içindeyken bile seni lanetlesin. Bu kutunun içindeki isim ve seal zincirlenmiş ve bağlanmış şekilde sülfürde boğulmalı ve varlığı batmalı, ve bu materyal ateşte yanmalı. IEHOVAH adı ve bu üç ad; TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON, ve PRIMEUMATON’un gücü ve itibarı vasıtasıyla seni cast ediyorum (atmak, fırlatmak, biçim vermek, vs) O sen wicked (ahlaksız/kötü) ve itaatsiz Ruh N., lanetlenmiş ve melun ruhlar için hazırlanan Ateş Gölünün içinde kıyamet gününe kadar kalacak ve dünyayı ve ölüyü ateşle çabukça yargılamaya gelecek TANRI ile karşılaşmadan önce asla hatırlanmayacaksın.

 

SONRA exorcist kutuyu ateşe koymalı ve zamanla ruh gelecek, gelmesinden hemen sonra ateşi yatıştırın, kutu içeride kalsın ve tatlı bir parfüm yapın ve onu selamlayın, keten kumaşla kaplı cübbenizin altındaki Pentacle’ı göstererek onu nazikçe davet edin. Davet sırasında şunları söyleyin;

 

1 Bazı kodekslerde sadece “Lanet” denilmektedir; ancak bir veya iki tanesinde “Ruh’un Zinciri”, “Daha Düşük Lanet” olarak adlandırılmıştır. Ve bu da “Daha Yüksek Lanet”tir.

RUHUN GELMESİ ÜZERİNE RUHA HİTAP

 

Dikkatle bak confusion’a (karışıklık/düzensizlik/mahcubiyet) eğer itaat etmeyi reddediyorsan! Dikkatle bak varlığından önce getirdiğim Süleyman’ın Pentacle’ına! Exorcism’in ortasındaki exorcist’e, TANRI tarafından korkusuzca silahlandırılmış, seni invoke eden ve buraya görünmen için çağıran kişiye, OCTINOMOS denilen üstada bak! Bu sebeple taleplerime makul cevaplar ver ve Lord’un namına üstada itaat et:

 

BATHAL YA DA VATHAT ABRAC’A SALDIRIYOR!

 

ABEOR ABERER’E HÜCUM EDİYOR! 1

SONRA, o ya da onlar itaat edecekler ve biraz sen o ya da onlara bizim taleplerimizi ve emirlerimizi gerçekleştirmeleri için Tanrı tarafından tabi kılınıp kılınmadıklarını soracaksın,. Ve o ya da onlar görünür ya da kendini ya da kendilerini uysal ve alçak gönüllü olarak gösterirlerse sen şunu tekrar edebilirsin:

 

SELAM RUH.

 

HOŞGELDİN Ruh N., O en soylu kral 2 (ya da krallar)! Bana hoş geldin dedim çünkü seni Cenneti, Dünyayı ve cehennemi ve hepsinin içindekileri yaratan ve bu nedenle itaat ettiğin vasıtasıyla çağırdım seni. Seni çağırdığım aynı gücün vasıtasıyla, seni bağlıyorum ki böylece sen daima ve ben varlığını istediğim sürece bu dairenin (ya da “bu Dairenin önünde ve bu Üçgenin içinde”) önünde görünür ve nazik olacaksın ve benim niyetim tamamen inançla ve sahtelik olmaksızın yerine getirilene kadar iznim olmaksızın ayrılamayacaksın.

 

SONRA Dairenin tam ortasında durarak talimat verme işaretiyle elini öne doğru uzat ve şunları söyle:

 

“SÜLEYMAN’IN PENTACLE’I İLE SENİ ÇAĞIRIYORUM! BANA GERÇEK BİR CEVAP VER.”

 

 

Sonrasında exorcist’in istek ve arzularını beyan etmesine izin ver.

 

 

Ve evokasyon bittiğinde, Ruhun mekanı terk etmesi için aşağıdaki şekilde izin verebilirsin:

 

1 Latince’de “Bathal vel Vathat super Abrac ruens! Abeor veniens super Aberer!” [[bundan Ötürü bu G[od](Tanrının) isimleri değil\ V[ast](Uçsuz Bucaksız)\ O[ne](Tek)\ ruentis, venientis gibi olabilir.]]

 

2 Ya da onun itibarı her neyse.

AYRILIŞ İZNİ

 

O SEN Ruh N., sen benim arzularıma özenle cevap verdiğin için ve çağrıma gelmeye hazır ve niyetli olduğun için benim uygun yerimden adam ya da canavarın üzerinde herhangi bir zarar ya da tehlikeye neden olmaksızın benim hususi yerimden ayrılmana izin veriyorum. Ayrıl ve benim çağrılarıma gelmeye hazır ol, sihrin gizli ayinleriyle gereken şekilde exorcise ve conjure edilmeye. Seni barış içinde ve sessizce geri çekilmekle görevlendiriyorum ve TANRI’nın huzuru seninle benim aramda her zaman devam etsin! AMEN!

 

 

Ruha ayrılış izni verdikten sonra, o gitmeden dairenin içinden çıkmamalısın ve Tanrıya bahşettiği arzuları ve bütün o kötülüğün düşmenı şeytandan sana ulaştırdıklarıyla bağışladığı muhteşem lütufları için dua ve teşekkür etmelisin.

 

Ayrıca unutma! Sen daha önceki conjuration’larda gösterildiği üzere Vessl of Brass (Pirinç Kap 1) içindeki ruhlara üçgenin içindeki aynı davranışla “sen gecikmeksizin bu Dairenin önünde görün, bu Pirinç Kabın içinde, temiz ve güzel bir formda” vs diyerek talimat verebilirsin.

 

1 Prinç Kabın açıklması ve ayrıntıları kara büyü ugulaması dahilinde olduğu için veremiyorum.

 

KULLANILAN İSİMLERİN AÇIKLAMASI

 

Eheie. Kether. En yüksek cennetlerde ikamet eden kudretli Tanrı.

Haioth. Cennetteki ve oradaki bütün güçlerin en muhteşem Kralı.

Methrattton. Bütün Melekler ve Başmeleklerin (host) ev sahibi

Reschith. Sana güvenen kullarını duy

Hagalgalim. Kutsal meleklerin bana her zaman yardımcı olmasına izin ver

Iehovah. Kudretli Tanrı, Herşeye kadir Tanrı, benim ibadetimi duy.

Hadonat. Karışmış yıldızların üstündeki kutsal meleklere talimat ver.

Ophanim. Kula yardım eder ve ona destek olmak

Iophiel. Benim hava, su, ateş, toprak ve cehennem ruhlarına talimat vermem

Masloth. Böylece glory (ihtişam/parlaklık/izzet/şeref…) ve adamın good (iyi/eşya) üzerine meyleder.

Iehovah. Kudretli Tanrı, her şeye kadir olan Tanrı benim ibadetimi duy

Elohim. Bizimle olan Tanrı, her zaman bizimle olacak olan Tanrı

Binah. Bizi güçlendir ve bize destek ol, şimdi ve her zaman

Aralim.Bu enstrümanlarımız gibi senin ellerinde icra ettiğimiz taahhütlerimizde

Zabbathi (Shabbathii) Senin ellerinde, Sabaoth’un muhteşem Tanrısının ellerinde

Hesel (Chesed) Sen muhteşem Tanrı, gezegenlerin yaratıcısı ve hükümdarı ve Cennetlerin host’u (ev sahibi)

Hasmalim (Chashmalim) Kudretli gücünle onlara talimat ver

Zelez (Zedeq) Zavallı kullara, bizlere şimdi ve sonsuza kadar yardımcı olmak

Elohim Geber (Gibor) En kudretli ve sonsuz ve sonsuza kadar yaşayan Lord Tanrı

Seraphim Seraphim’e talimat ver

Camael, Madim Bu sefer bize katıl, bize yardım et ve bizi bütün risk ve tehlikelerden koru

 

Eloha O Kudretli Tanrı! Burada bizimle şimdi ve sonsuza kadar ol!

Tetragrammaton Ve senin kudretli gücünü ve varlığının bizi sonsuza dek korumasına izin ver

Raphael Kutsal melek Raphael’in şimdi ve sonsuza dek bizim üzerimizde

beklemesine izin ver

Schemes (ya da Schemesh) Bize taahhütlerimizde destek olması için

Iehovah Kudretli Tanrı, her şeye kadir olan tanrı, ibadetimi duy

Sabaoth Sen Sabaoth’un muhteşem Tanrısı

Netzah (ya da Netzach) Herşeyi gören Tanrı

Elohim Tanrı bizimle olsun ve varlığının şimdi ve her zaman bizimle olmasına izin ver

Haniel Kutsal melek Haniel gel ve bize şimdi başkanlık et

Elohim O Tanrım! Bizimle ol ve varlığının şimdi ve her zaman bizimle

olmasına izin ver

Sabaoth O sen muhteşem Sabaoth’un Tanrısı, bizimle ol, şimdi ve sonsuza kadar

Hodben (Hod) Kudretli gücünün bizi şimdi ve sonsuza kadar savunmasına ve korumasına izin ver

Michael Senin, O genel cennetsel ev sahibinin altındaki Mikael’a izin ver

Cochab Gel ve bütün kötü ve tehlikeli şeyleri şimdi ve sonsuza kadar kov

Sadai Sen bilginin ve bilgeliğin muhteşem Tanrısı

Jesal (Yesod) Zavallı ve en aciz kullarına yol göster

Cherubim Kutsal Cherubim vasıtasıyla

Gabriel Kutsal melek Gabriel vasıtasıyla, ki o iyi havadislerin yazarı ve

ulağıdır

Levanah Bizleri şimdi ve sonsuza kadar destekle ve yönlendir

 

PARŞÖMENDEKİ İKİ ÜÇGENİN1 AÇIKLAMASI

Alpha ve Omega Sen, O muhteşem Tanrı, sanatını başlangıçta ve sonda icra edersin

Tetragrammaton Sen Kudretli gücün Tanrısı, şimdi bizi korumak ve himaye altına almak için bizimle ol ve Kutsal Ruh’un şimdi ve her zaman bizimle

olması için izin ver

Soluzen Sana emrediyorum Ruh, her ne diyardan olursan ol, bu daireye gel

Halliza Ve insan formunda görün

Bellator (Ballaton) Ve bizimle duyulabilir şekilde, bizim anadilimizde konuş

Bellonoy (Bellony) Ve bize bildiğin, sakladığın bütün hazineleri göster, keşfettir ve bunubize sessizce ulaştır

Hallii. Hra Ve hiçbir eksik olmaksızın istediğimiz her türlü soruya cevap ver

 

 

SÜLEYMAN’IN ÜÇGENİ’NİN AÇIKLAMASI

 

Anephezeton : Sen bütün cennetsel ev sahiplerinin muhteşem Tanrısı

Primeumaton : Sen ilk ve son olansın, bütün ruhların bize boğun eğmesine izin ver ve

burayı rahatsız2 eden ruhların bu üçgen içinde bağlanmasına izin ver

Michael : Kutsal melek Mikael vasıtasıyla ben onu görevden azledene kadar.

 

1 Anlaşılan her ikisi de Süleyman’ın Hexagram’ı ve Pentagram’ı (39. Sayfadaki figürlere bakın)

2 Buradaki “rahatsız eden” kelimesinin ruhu mu yoksa üçgenin kendisini mi kast ettiği şüphelidir.

 

 

Not: çevirilerde bıkmadan yardım eden aurorax'a sonsuza kadar minnettarım :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sağlam bir başlık olmuş :) gerçekten çok ilgi çekici bir konuydu... Çeviri sırasında bazı kelimeleri çevirmek konusunda tereddüt ettiğimden parantez içinde kelimenin diğer anlamlarını da yazdım. Umarım herkes için yeterince açık olmuştur. Kitabı çevrilmesi için bana verdiğin için ben sana minnettarım boynuzsuzgeyikler :D benim için muhteşemdi...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ani beyin kanaması , kalp krizi , burun kanaması , paranoya , konuşmama , bayılma gibi etkileri olabilir.Bunun yanı sıra dediğin gibi onun etkisi altına da girme riskin var.Ama konunun başındaki üç linki de iyice okuyup anlar ve gerekenleri eksiksiz yerine getirir isen bu risk en aza inmiş olur.

 

Bir de bu uyglama ileri seviye bir uygulamadır. Varlık davetlerinde belirli bir tecrübesi bulunmayanların uygulaması tavsiye olunmaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu konular çok muhteşem ve çok ilgi çekici. Bunları okumak hoşuma gidiyor. Bana kesinlikle zarar vermeyecek bir varlıkla konuşmayı çok isterdim. Öyle bi varlık olacak ki onu görebileceğim ve gördüğümde içimde korku yerine güven olacak. Böyle bir varlıkla karşılaşan var mı veya böyle varlıklarla temasa geçmek, iletişim mümkün mü?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Benim merak ettiğim tamam bu bilgiler var.Ama kim veya kimler tarafından denenip bulunmuş acaba? Yada kimler tarafından yazılıp halen günümüze kadar okunabilmiştir ? O kadar garip semboller var değişik yazı türleri mesela.Bunları açıklarsanız sevinirim.Çünkü bunlar inanç doğrultusunda gerçekleşebilecek(içten gelen şeyler) ama bu yeterli değil sadece.Bu bilgi birikimlerinin çağrışımını kimler nasıl bulmuştur diye merak ediyorum.Çünkü insanların büyük çoğunluğu bu bilgilerden habersiz.Bilim adamları ve tarihçiler bile vampirizm akımının yalandan ibaret olduğunu düşünmekteler ve bunları çocuk romanlarına veya filmlere anlatmaktalar halen.Bu bilgiler geçmiş zamana ait ve çok eski zamanlara.O dönemin insanları bu bilgilere nasıl ulaşabilir ki? Gizli tevrat falan veya incil'in başka türlerinden falan mı alıntı?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Benim merak ettiğim tamam bu bilgiler var.Ama kim veya kimler tarafından denenip bulunmuş acaba? Yada kimler tarafından yazılıp halen günümüze kadar okunabilmiştir ? O kadar garip semboller var değişik yazı türleri mesela.Bunları açıklarsanız sevinirim.Çünkü bunlar inanç doğrultusunda gerçekleşebilecek(içten gelen şeyler) ama bu yeterli değil sadece.Bu bilgi birikimlerinin çağrışımını kimler nasıl bulmuştur diye merak ediyorum.Çünkü insanların büyük çoğunluğu bu bilgilerden habersiz.Bilim adamları ve tarihçiler bile vampirizm akımının yalandan ibaret olduğunu düşünmekteler ve bunları çocuk romanlarına veya filmlere anlatmaktalar halen.Bu bilgiler geçmiş zamana ait ve çok eski zamanlara.O dönemin insanları bu bilgilere nasıl ulaşabilir ki? Gizli tevrat falan veya incil'in başka türlerinden falan mı alıntı?

 

Bizzat kendilerinden :) bu ve benzer bilgiler daha dinler ortada yokken bir çok medeniyet tarafından biliniyordu . Sümer kazılarında bulunan tabletler bunların kanıtı.. İskenderiye kütüphanesi niçin yok oldu sanıyorsun ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sağ elden en kolay demon çağırma nasıldır
Demon çağırmak zor iştir . :)

Enerjileri çok yüksektir . Daha önceden varlıklarla ilgili çalışma yapmadıysanız önermem. :confused: Ya gelmez ya da çok kötü etkileri olur :ermm: Yine de seçim sizin, bence ilk olarak periler vs. iyi varlıklarla iletişime geçin :derisive:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bizzat kendilerinden :) bu ve benzer bilgiler daha dinler ortada yokken bir çok medeniyet tarafından biliniyordu . Sümer kazılarında bulunan tabletler bunların kanıtı.. İskenderiye kütüphanesi niçin yok oldu sanıyorsun ?

Bıldıgım kadarıyla dınler hep vardı ve galıba bunları cıkısı hz suleymanın olumunden sonra daha yaygın oldugunu bılıyorum yanlıs hatırlamıyorsam hz suleyman oldukden sonra (keza dunyadakı cogu varlıga hukmetme yetkısı verılmıs)seytanlar bu kıtapları ya saklıyor yada ınsanların bulması ıcın bırsey yapıyor o konuda tam emın dıılım ama cogu hz suleyman donemınden sonra olan seyler dıye hatrlıyorum

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Asla yapacağımdan ve düşüneceğimden değil fakat aklıma takılan bir şey var. Bir demonu başka bir insana fiziksel zarar vermesi için kullanmak için demonun size tam olarak itaat etmesi mi gerekir? böyle bir şey yapılabilir mi?

 

demonik çalışmaların çeşitli yöntemleri vardır. birincisi onu zorlayarak çağırmak ve birşey yapmaya zorlayarak (Tanrı'nın kutsal isimlerini kullanarak veya çeşitli bağlama ritüelleri, zorlama büyüleri ile de bu yapılabilir), ikincisi karşılıklı bir anlaşma yaparak, üçüncüsü tapınım yoluyla... Bir demon hiçbir zaman size tam olarak itaat etmez, ama sizin ona itaat etmeniz konusunda ısrarcılardır, anlaşmaları ve hatta birşey yapmaya zorlamanız durumunda bile bedelleri ağır olabilir ve bunu yaptıkları yollar size zararı dokunacak şekilde olabilir. Bu konuda oldukça kurnazdırlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sol el yoluna mensup biri bu yontemi kullanamaz mi

 

Sol-el yolunda saygı duyulur sunağa adaklar bırakılır hatta tapınmaya kadar varır olay. Sağ-el yolunda ise daemonlar iblislerden kabul edilir ve zorlanır. Emir altına alınmaya çabalanır ve hatta hapsedilir. Sonsuza kadar tutsak etmek de mümkündür biri gelip serbest bırakmadıkça iblisi (iblis diyorum çünkü benim için iblisler , başlık da sağ el yolu ile ilgili çemkirmeyin hiç bana )

 

Şimdi sence sol-el yolundan biri bu daveti kullanır mı ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...