Jump to content

Meditasyon (ve kendi gelisimini takip etmek icin bir model)


Apollon93

Önerilen Mesajlar

Meditasyon

 

 

Meditasyon bugün birçok başka ezoterik kelime gibi yanlış kullanılmaktadır. Her nasıl oluyorsa Golf oynamayı da bazı insanlar arasında “Meditasyon” olarak geçer. Günlük kullanımında bence bir sorun yok ama eğer bir insan ezoterik veya majikal konularla ilgilenmek isterse kelimelerin böyle kullanımı birçok yanlış anlaşılmalara neden olacak ve yaşadığım kadarıyla da oluyor.

Benim burada vermek istediğim tanım ve meditayon izası, spirituel açıdan gelişmeye yarıyacak bir şekilde olacak. Meditasyon kelimesini bundan sonra sadece aşağıdakı ögeleri/ belirtilerin hepsini içeren pratikler için kullanacağım:

 

 

 

 

 

Meditasyon bir Davranıştır (bir davranis aliskanligi):

 1. Kendi kendine hüküm olan bir davranıştır
 2. Tek hedefe yönelik olan bir davranıştır
 3. Dikkat içe doğru yöneliktir
 4. Beden haraketsiz ve gevşektir.


  • “Kendi kendine hüküm olan birdavranis ” demekle meditasyonu hipnozdan ayırt edebiliriz
  • “Bir hedefe yönelik” demekle med. uyku, rüya ve dalgınlıkla ayırt edebiliriz
  • “Içe doüru yönelik” demekle med. 5 duyunun kullanımı olan her davranıştan ayırt ederiz (Bazı görsel ve ısıtsel med. lerde bu hazırlık aşamasında olabilir fakat bu meditaszonun ancak hazırlık safhasını kapsar).
  • "Benden haraketsiz ve gevsek" demekle meditasyonu bedensel egzersizlerden ayırt ederiz (örneyin Tai Chi bu tanıma göre bir meditasyon değildir)

Meditasyonda her zaman bir meditasyon objesi (=MO) vardır. Meditayon herhangi bir tür MO ya bağlı değildir. Dolaysıyla med. ille de dinsel veya herhangi bir dünya görüşüne bağlı değildir. Meditasyon Objelerini (=MO) genel olarak şu sınıflara ayırabiliriz:

 

 

 1. Görme dış ( G d)
 2. İşitme dış (İ d)
 3. Dokunma dış (D d)
 4. Tad dış (T d)
 5. Koku dış (Kd)
 6. Görme iç (G i)
 7. İşitme iç (İ i)
 8. Dokunma iç (D i)
 9. Tad iç (T i)
 10. Koku iç (K i)

Genelde MO diş duyularla algılanabilen ve sonra ‘iç’ duyulara taşınılan herhangi bir şeydir. Yani gözümüzün önünde canlandırdığımız bir resim, bir ses veya dikkat ettiğimiz dokunuş duyusuna bağlı bir his (örneyın nefes alırken dıyaframın haraketi).

 

 

Aşağıdaki şema “Vissudi- Magga” (Nyatiloka) ‘dan esinlenmiştir ama orjinalinden çok farklılaşmıştır artık. Biz onu kendi deneyımlerimizle karşılaştırdık ve eklemeler yaptık ve de dinsel ögelerinden temizledik. Noktalara teker teker gireceğim. Öğrenci bu modele dayanarak kendi gelişiminin düzeyini ölçebilir ve takip edebilir. Bu özellikle majikal çalışmaların ne zaman başlamanın uygun olduğunu tespit etmek için önemlidir. Tüm bu safhalar en az 1 saat meditasyon olarak esas alınmalıdır. Yani öğrenci 1 saat içerisinde 1 defa MO sunu unutursa, ondan önce her ne kadar derin Meditasyon yaptığını zannettiyse de bu “Aralıklı Konsantrasyon” (Kons. 3) dur. Bu Gevşeme safhaları için de geçerlidir.

 

 

 

 

Med.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Gevşemenin 5 Safhası:

 

 

 • Rahatlama:

Bu safha bir insanın televisyon koltuğunda otururken olan gevşeklik safhasını kast ediyoruz.

 

 

 

 

 • Gevşeme:

Bu devirde kaslar yumuşamıştir. Çene hafif sarkık durumdadır ve yüz gevşek hatta hafif aptalımsı bir izlenim bırakır. Kalp ve nefes düzenlidir ve normalden biraz yavaşlamıştır. Meditasyonu yapan kişi kendi bedenini ağır ve sıcak olarak algılar, dikkat daha çok içe yöneliktir ama algılar daha normal çalışıyor.

Ara da bir baş dönmesi ve düşme hisleri meydana gelir. Bu hisler aşırı kas sertleşmesi olan insanlarda korku ve paniğe neden olabilir.

 

 

 • Ayrılış:

Aynen gevşeme gibi artı bu safhada tipik olan bir tür “pamuk hisi ” vardır. Her şey kisiye çok uzakmış gibi gelir. Diş ve iç algı çok azalmiştır. Ara da bir kaslar titrer ve gözler bu safhada yukarı ve içe dönmüş durumdadır.

Bazen astral beden fenomenleri olur: kişi kollarını veya ayaklarını olduğundan başka zerdeymiş gibi hisseder.

 

 

 • Sertleşme:

Bedensel algı kalmamıştır ve insan bu safhada artık dış dünya ile bağlantısı tümden kopmuştur (Pratyahara). Insan kendi bedenini bu safhada bir taş veya elmasmış gibi algılar. Bu sertleşme hissi genelde ayaklardan başlar ve oradan yavaş yavaş yukarı gitmeye devam eder. Ama bu aceminin Asanada ayakların uyuşması ile karıştırılmamalı!

Sertleşme nefes kaslarına geldiğinde genelde en büyük sorun yaşanır: İnsan artık nefes almadığını zannedip zorla nefes almaya başlar ve böylece gevşeme derecesi tekrar bir alt konumuna döner. Bu korkuyu aşmak genelde biraz zaman alır, ki ortada korkulacak bir şey yok: Bu “sertleşme” sadece bir histir ve beden aslında nefes almaya devam ediyor.

 

 

 • Felç / Katalepsi:

Son safhada beden kontrolü tümden kaybediliyor. Tekrar haraket etmek için gerçekten birkaç dakika gayret sarf etmek gerek. İnsan o durumda kendini sadece “zihin” olarak algılıyor. Bedenden veya dış dünyadan herhangi bir uyarı ulaşmıyor.

 

 

 

 

Konsantrasyonun 9 Safhası

 

 

 

Konsantrasyon, dikkatinin tek bir odağa yönelik olduğu olan ve o odakta sürekli kalan bir davranış stratejisidir. Dikkat sadece bir noktaya odaklanmıştır ve onunla da sınırlıdır. Meditasyonda konsantrasyon MO ya odaklanmıştır.

Diyelim MO miz kırmızı bir top. O zaman dış görsel olarak dikkat sadece bu kırmızı toptadır. Bunun dışında her I d, D d, T d ve K d algısı konsantrasyonu bozan birer unsurdur. İnsan sadece belirsiz bir zeminde kırmızı bir top algılar. Zemini algılamak bile odak noktasını genişleten ve dolaysıyla konsantrasyonu tecır eden bir unsurdur.

 

 

Konsatrasyonu geliştirmek için 3 yetenek önemlidir: (buradaki irade tanımı sadece meditasyon bağlamında kullanacağım)

 

 

Irade: İnsanın bir hedefe ulaşabilmesi/ yönelmesi için sahip olduğu enerji

Dikkat: Sürekli eylem anında ölçen unsur.Hata veya hedeften uzaklaştığını fark eden unsur.

İnce ayarlı dikkat: Kast ettiğim bir yanliş yönelim soucu, bunun nedenini ve türünü tespit eden ve tekrar hedefe yönelme ayarını yapan unsur.

 

 

Bunun güzel bir örneği Body Building ‘de ağırlık kaldırırken verilebilir:

 

 

-MO haraket tir

-İrade ağırlığı kaldıran unsurudur

-Dikkat ise haraketin düzgün yapılıp yapılmadığına bakar

-Ince ayar dikkat ise –varsa- yapılan haraket hatalarını düzeltir.

 

 

 • İrade fazla yüklenirse haraket düzgün olmaz, ağırlık fazla hızlı kaldırılır veya yapılan düzeltmeler yine hataya yol açacak kadar çok olur.
 • Irade az yüklenirse haraket ya yapılamıyor ya da yetersiz yapılıyor.
 • Dikkat az ise düzeltmeler yapılmıyor, haraket hatalı ise de fark edilmiyor
 • Dikkat fazla ise, aşırı düzeltmelerden dolayı haraketler fazla yavaş hatta abuk subuk yapılıyor.

B.B. çalışanlarda meditasyona benzer safhalardan geçerler: İlk safhada haraketi değil ağırlığı MO yaparlar (Kons 1). Haraketler çok hatalıdır ve güç (İrade) az olduğu içim ağırlıklar da fazla yüksek değildir. Antrenmana düzenli gitmek en büyük sorundur.

Sonra birazcık güç kazanınca kişi hala ağırlığı MO yaptıgı için ağırlıklar yükseltilir ama haraket hala hatalarla doludur(Kons 2). Kramplı bir şekilde ağırlğkları yükseltmeye bakar.

Zaman geçtikçe haraketin düzgün ve titiz yapılmanın daha faydalı olduğu anlaşılır ve kişi o safhada haraketlerin düzgün olmasına dikkat etmeye başlar ama dikkat zayıf olduğu için bu şu safhada henüz hatalarla doludur. (Kons 3). Sonra haraketler genel olarak düzelmeye başlar ki artik ağırlıklar için fazla güç sarfetmeye gerek kalmamıştır ve kişi haraketleri genel olarak doğru yapar (Kons 4) Artık bu safhadan sonra ince ayarına başlar (Kons 5 – 9)

 

 

Meditasyon süresince konsantre olamadığımız zaman iki şey meydana gelebiliyor: Ya MO sini unuturuz, buna bundansonra “Kesinti” diyeceğiz, ya da MO ile paralel ama arka planda başka düşünceler olur. Buna da “hata” ya da ”kayma” diyeceğiz.

Bunların nedeni ise genel olarak ya fazla heyecandan dolayı MO ye aşırı yüklendiğimiz için oluyor (Rajas) ya da yorgun olup dalıp gitmekten oluyor (Tamas).

 

 

 

 

 

1- Primat düşüncesi

 

 

İlk safha konsantrasyondan ziyade daha çok konsantrasyon denemesidir. Düşünce alışkanlıklar iradeden daha güçlüdür.

Konsantrasyon süresi en fazla 20 saniye ya da 5 ila 7 nefestir. Başta her nefes bile konsantrasyonu bozuyor. İrade ya fazla zayıftır ve kişi uykuludur ya da aşırı yüklendiği için başka daha heyecanlı düşüncelere dalıp gidiyordur. Kesintiler fark ediliyor ama MO sine dönmek için genelde yeterli irade yoktur.

 

 

2. Primat Konsantrasyonu

 

Kişi şimdi kısa bir süre için MO ya konsantre olabiliyor. Konsantarasyon süreleri artık bir ila iki dakika arasıdır. Kesintiler meydana geliyor ve MO sine dönmek hala çok çabaya mal oluyor.

 

 

3. Aralıklı Konsantrasyon

 

Konsantrasyon bu devirde arda da bir kesintileri olan bir ipliğe benzer. Kişi bunları fark eder ve hemen “tamir” eder. Konsantrasyon kesintisiz olarak 5 ila 10 dakika arasındadır. Kesintileri hemen fark etmek için bu devirde çok yüksek bir dikkate sahip olmak gerek. İrade ama genelde MO sine dönmek için yeteri kadar güçlüdür.

 

 

 

4. Aralıksız Konsantrasyon

 

MO meditasyon süresince bir kesintiye uğramıyor. (Bu meditasyonun ilk 5 dakikasını saymıyoruz.) Bu devirde MO asla unutulamıyor ama bazen odağı başka düşüncelerle “paylaşıyor” (Rajas), bazen de netliğini kaybediyor (Tamas) ama asla MO tamamıyle kayıb olmuyor.

Bu devirde aşrırı Tamas ve Rajas problemleri ortaya çıkar. Bunlar dikkat ile tespit edilmeli ve irade ile dengelenmelidir. Bu devirde genelde irade henüz çok kaba ve ince ayar dikkatimiz gelişmemiş olduğu için ayarı ilk başta zor gelir.

Daha ince MO sini bilinçte tutmak için çok çaba sarf etmek zorunda kaldığımız için bu devirde bu aşırı reaksyonlar gelir.

Önceki devirlerde çabamıy MO yu tutmaktı, şimdi ve bundan sonra ise dikkat yeteneğimiz ve iradeyi ince şekilde dosaj etmeyi öğrenmeliyiz.

 

 

5. Derin Konsantrasyon

 

Tamas ve Rajas artık eskisi kadar aşırı şekilde olmuyor. Odak gevşek ve içe doğru yönelmiştir dolaysıyla kişi bu seviyede hafif Tamas sorunuyla karşılaşır. Hatalar artık sadece “İnce ayar Dikkat” ile tespit edilebilir. MO sinde meydana gelen netsizlikler hemen tespit edilip ince bir irade dosajıyla düzeltilmelidir.

Bu safha öncekinin doğal bir tepkisidir: daha önce fazla Rajas vardı şimdi ise dosajı azalttığığmız için hafif Tamas meydana geliyor.

Bu seviyeye ulaşmadan Kişi kesinlikle Tantra, Channeling ve Kundalini meditaszonlara başlamamalı. Başarısızlık kesindir ve hatta patolojik sorunlar bile meydana gelebiliyor.

 

 

6. Rahat Konsantrasyon

 

Önceki safhada İnce ayar dikkatimizi geliştirdiğimiz için hafif Tamas sorunu ortadan kaltı, ama bu sefer hafif Rajas ile karşılaşırız. Bu hatalar o kadar hafif ki ince ayar dikkatimiz bunları hata olarak tespit etmesi çok zordur.

Bu safhada yine öncekinin doğal bir tepkisidir.

 

 

7. Konsantrasyon

 

MO bu safhada dikkatin tek odak noktasıdır. Hafif Tamas ve Rajas artık yoktur, ve meydana gelen hatalar o kadar sübtil ve ince ki fark edilmesi nerdeyse imkansız. Bu safhada “coşkulu merak” dediğimiz bir fenomen yaşanır: kişi konsantrasyondan meydana gelen başarılardan dolayı MO ya aşırı bir merak sarmıştır ve tek arzusu MO ya konsantre olmaktır. Bu bazı kişilerde MO ya karşı sevgi ve aşk duygularına kadar gidebiliyor. Bu safhada ve bu safhayı aşmak için irade, dikkate ve ince ayar dikkate önem vermeye gerek yoktur. Tek önem o “coşkulu merakı”tutmaktır yani Motivasyonu tutup hatta yükseltmektir.

Bu safhada yan egzersiz olarak Astral seyahate ve Telekinesi gibi çalışmalara başlanabilir. Bunlar hem öğrencinin motivasyonunu arttırır hem de son iki Konsantrasyon safhasına ulaşmaya yardımcı olabiliyor.

 

 

8. Gayretsiz Konsantrasyon

 

Başta konsantrasyonu MO yu tanımak için birazcık zorlamaya gerek vardır. Ama kisa süre sonra MO kesintisiz, hatasız en ufak bir Rajas veya Tamas sorunu olmadan sonuna kadar tutuluyor.

 

 

9. Ani Konsantrasyon

 

MO ya aliştıktan sonra Konsantrasyon hiç zorluk çekmeden, aralıksiz en ufak bir kayma olmadan tutuluyor.

 

 

 

 

Ektazlar:

 

 

Ektazların ilki çok erken devirlerde meydana gelebiliyor. Konsantrasyon sonucu meydana gelen fenomenlerdir ve genelde sertleşmiş beden kaslarının veya sertleşmiş düşünce alışkanlıkların çözülmesi sonucu meydana geliyor. Ektazın tanımı aşağıdakı anlatımlarda dolaylı olarak verilmiştir.

 

 

 • Ufak Ektaz

Ufak ekstaz, beden ve cogu zaman ensemizden yukari dogru tüylerin diken diken olmasi gibi hissedilir. Vücut aniden hafifce isinmaya baslar, ve asagidan yukari dogru bir karincalama hissederiz. Bu ektazi sadece meditasyon da degil, bir kisinin bizi dogru bölgeye dokundugunda da meydana gelebiliyor. Meditasyon aninda ise, serlesmis adelerin cözülürken meydana gelir.

 

 

 • Ani Ektaz

Ani ektaz bir simsek gibi aniden gelip giden türüdendir. Ufak ektazdan cok daha kuvvetli olarak hissedilir, ama cok kisa sürmektedir.Yasandiktan sonra kisiyi cogu zaman biraz affalatir (saskinliktan bize ne oldugunu anlamaya calisiriz). Bir yan etki olarak ani ektazdan sonra birkac ufak ektaz yasanir.

Bazi orgazmlar ani ektaza benzer, ama ani ekstaz kadar kuvvetli, yogun ve kisa süreli degil.

Meditasyonda aniden cözülen adele sertlesmelerin cözülmesinde (özellile solar plexus bölgesindeki sertlesmeler) meydana gelir. Meditasyon derinlestikce, konsantrasyon inceldikce bir an gelir, kuyruk sokumundan basin tepesine kadar ani ektaz bir simsek cakarcasina gecer. Bunu yasamis insan Ani ektazi en saf haliyle yasamistir demek.

Kisi bu hisse alistigi zaman (yani ektaz aninda MO unutulmuyor!) Anja Chakra isik sacmaya baslar. Bu gözlerin arkasinda flas cakmasina benzeyen gayet net bir algidir. .

 

 

 • Akıcı Ektaz

Akici ektazin dogasi dalgalara benzer ve ani ektaz kadar kuvvetli degildir, ama daha uzun sürelidir. Bedeni birkac defa gecer, ve bir günes batisi gibi yavasca biter.

Meditasyonda her zaman ani ektazdan sonra yasanir, ve cok farkli seklinde yasanabilir. En cok raslanan sekli, cinsel organlardan baslayan ve yukari dogru huni seklinde hissedilen ve basin tepesinden cikan bir akimdir olarak algilanir. Ani ektaz cok yogun ve kuvvetli iken, akici ektaz sabit ve uzun dayanan bir karakteri var.

Ajna chakra bu safhadan ihtibaren parlamaya baslar. Bur parlama ektazdan kisa süre önce baslar, ve bu ektazin yakinda gelecegine dair bir isarettir. Kapali gözlerle simdi net bembeyaz bir isik görülür, ilk önce flas seklinde, sonra bunlar hizlanir isik hizlandikca sabitlesmeye baslar. Bu ektaz tamamiyle yasandigi zaman tüm vücut sübjektif isik olarak algilanir.

 

 

 • Derin Ektaz

Derin ektaz o kadar kuvvetli ki, vücut oanda havadaymis gibi hissedilir (bu sübjektif bir algi). Derin ektazin da dalga karakteri var, ama bu dalgalar hem daha kuvvetli, daha düzenli (ritim) ve uzun sürelidir. Bunun disinda kisi bir sonsuzluk, evrenle bir olma hissine kapiliyor (ki bu duygu bir sonraki ektazda dorugunu buluyor).Bu mistikcilerin “evrenle bir olma” ve “Tanri ile bütünlesme” tasvirlerine cok benziyor.

 

 

Nadir durumlarda ekstaz aninda beden yerden 10 cm havada ya da fiziksel bir sekile iza edilmiyecek bir pozisyonda gözlemlendi.

 

 

Daha önce sübjektif olarak algilanan isik simdi baska insanlar tarafindan gözlemlenebiliyor. Bu konu ile ilgili edebiyatta bazen kisinin tüm odayi aydinlattigi yazili, ama bu kadar kuvvetlisine raslamadim.

 

 

 • Tam Ektaz

Tam ektaz bedenin tümünü tamamiyle dolduruyor. Hic azalmadan, sabit bir sekilde tüm vücudu sanki bulutlar üzerinde götürür gibi tamaiyle bireyi alikoyar. Diger ektazlardaki gel-git olayi burada tamamen gitti.

 

 

Bu ektazi anlatmak zordur, ama bu ektazin en doruk noktasinda tam bir mutluluk ve doyum var. Bir benzetme: Cölde susuz bir kisinin buz gibi su icerken yasadigi sey ektaza benzer, suszlugunu giderdikten sonraki hal iste bu tam ektazda bahsedilen tam doyumdur. Sosyal, kültürel, teretorial (bölge koruma), cinsel, ve bedensel tüm arzular gitmistir... programci (bkz: “Prometheus Rising”) su anda islevine ara verdi, ve bu ektazdan önce yadadigimiz doyumlar degersiz kalir.

 

 

Derinlesme safhalarina girmiyecegim burada, zaten onlar 5. ekstaz ile birlikte ve sonra olusmaya baslarlar.

 

Umarim bu model, sizin daha sistemli calismaniza yardimci olacaktir.

 

 

93!

 

Oliver Aran

Apollon93 tarafından düzenlendi
Düzeltmeler
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok güzel bir konu teşekkürler. Anlatımdan mı kaynaklanıyor yoksa benden mi bilmiyorum da bazı cümlelerde ne demek istenildiğini pek anlayamıyorum. Mesela "Beden Hareketsiz ile meditasyonu bedensel egzersizlerden ayırt ederiz." Çoğunda ne demek istediği anlaşılıyor gerçi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çok güzel bir konu teşekkürler. Anlatımdan mı kaynaklanıyor yoksa benden mi bilmiyorum da bazı cümlelerde ne demek istenildiğini pek anlayamıyorum. Mesela "Beden Hareketsiz ile meditasyonu bedensel egzersizlerden ayırt ederiz." Çoğunda ne demek istediği anlaşılıyor gerçi.

 

Hmmm Belki böyle yazmaliyiem. "Beden haraketsiz" demekle meditasyonu bedensel gezersizlerden ayir ederiz.

 

Bu daha mi iyi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Beden hareketsiz olduğundan meditasyon bedensel egzersizlerden ayrılır" iyi olurdu da şimdi şöyle bakınca çok gereksiz birşeyden bahsettiğimi farkettim.

 

Gereksiz degil kesinlikle... benim böyle yazmamin nedeni, ontolojik (gercek oldugunu iddia etmek) bir tanim yapmamakti. Bu tanim "gercek medtasiyon sadece budur" gibi inanc tartismalarina acmiyacak sekilde olmasina dikkat ettim. Dolaysiyla yukarda bir tanim yaptim, ve hemen ardindan, her cümleyi teker teker acikliyorm.

 

Cünkü kontemplasyon, bazi uzakdogu sporlar, müzik, hipnoz/gevseme kasetleri, baskasinin okudugu metinler ve dinamik imgelemeler de bugün meditasyon olarak adlandiriliyor. Dolaysiyla bir kavram kargasasi var ortada. Benim verdigim tanim aslinda "yoga sutra" ve geleneksel uzakdogu Budist ve Hindu sistemlerinde mevcut olanidir.

Ama New Age, bircok terimi sulandirdi, öyleki... affedersin ama popsu kasinan kisinin bile kundalinisi kalkti deniliyor (bit olmasin :rofl: ).

Yeni bir tanim vererek, bu tanimi bu yazidaki yazilanlarla sinirlandirarak, bu Forumda diger yazilara ters düsmemeye özen gösterdim.

Böyle konularda bir inanc tartismasi "gerceten meditasyon nedir" gibisinden, kimseyi bir yere götürmez bence.

Baska yazilar buraya aktarirsam eger (bilmiyorum zamanim olacak mi... bu hafta var en azindan), fark edeceksin ki, bunu hep yaparim. Sprituel konular bence bilimsel bir keskinlik ister, dolaysila astral seyahat, demon, ruhsal gelisim gibi belli belirsiz terimleri, yanlis anlasilmiyacak sekilde, normal 5 duyu ile algilanabilen verilerle (operasyonel betimleme) tanimlarim.

(Mesela astral belirtileri saysam, hem kücük bir kesime hitap ederim hem de anlamayanlara, ya da bunu kontrol edemeyenleri bir inanc ´a sürüklerim, ve bu spirituel gelisime terstir)

 

Saygilar

 

o.a.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...