Jump to content

Goetia'daki 72 (Daemon) Şef Ruhun Kendi Kademelerine Göre Sınıflandırılması


boynuzsuzgeyikler

Önerilen Mesajlar

Şimdi bu başlığı okuyanlar diyecekler ki ''e var ya Türçe daemon listesi diye bir başlık''.Evet var ma iki içeriği karşılaştırdığınızda aradaki farkları görüceksiniz.

 

Not:Bu konu sağ-el yolunun içeriğidir. Ve çevirilerdeki yardımlarından dolayı aurorax a teşekkürlerimi sunarım.

 

1-Bael.JPG

(1.) BAEL.—İlk ana Ruh, doğuda hüküm süren kral, Bael olarak adlandırılmıştır. Seni görünmez yapar. Cehennemsel ruhların 66 lejyonundan fazlasına hükmetti. Birçok şekle bürünebilir. Bazen kedi, bazen kara kurbağası, bazen bir adam ve bazen de bütün bunlar hepsi bir aradadır. Boğuk bir sesle konuşur. Bu, onun karakteridir eskiden Lamen gibi giyinirdi onu çağırmadan önce onu çağıran kişi, ya da başkasına o saygı duymayacaktır.

 

2-gares.JPG

(2.) AGARES.— İkinci Ruh Agreas ya da Agares olarak adlan- dırılan bir düktür. Doğu’nun gücü altındadır ve yaşlı, timsah süren, yumruğunun üzerinde bir atmaca taşıyan kibar görünüşlü, adil bir adam formunda gelir. Kıpırdamaksızın duranları koşturur ve kaçanları geri getirir. Bütün dilleri hemen öğretir. Ayrıca spiritüel ya da maddi her türlü haysiyeti yok etme ve depremlere neden olma gücü vardır. Order of the Virtues’e bağlıydı. (Ahlak/Erdem Order’ı). Kendi hükmü altında 31 Lejyon ruh vardır. Bu da Lamen olarak giyilmesi gereken seal’i ya da karakteridir.

3-Vassago.JPG

 

(3.) VASSAGO.— Üçüncü Ruh kudretli bir prenstir. Agares ile aynı niteliktedir. Vassago olarak adlandırılmıştır. Bu Ruh İyi niteliktedir ve onun makamı geçmiş ve gelecektekileri bildirmek ve kaybolan ve saklanan her şeyi bulmaktır. Hükmü altında 26 lejyoner ruh vardır ve bu da onun seal’idir.

 

4-Samigina.JPG

 

(4.) SAMIGINA, ya da GAMIGIN.— Dördüncü ruh Samigina, Muhteşem marki. Küçük bir at ya da eşek formunda görünür, sonrasında insan şekline dönüşür, kendisini Master (üstad)ının isteği doğrultusunda değiştirir. Boğuk bir sesle konuşur. 30 cehennem lejyonuna hükmeder. Birçok açık fikirli (Liberal) bilimi öğretir ve günah içinde ölen Ölü Ruh’ların hesabını verir. Onun seal’i budur, majisyen invokatör olmadan önce giyilmesi gerekir.

 

5-marbas.JPG

 

(5.) MARBAS.— Beşinci ruh Marbas’tır. O muhteşem bir reistir ve Muhteşem Arslanın formunda görünür. Ancak sonrasında üstadının talebi üzerine insan şekline girebilir. Saklanmış ya da gizli şeyleri doğru cevaplar. Hastalıklara neden olur ve onları tedavi eder. Yine, mekanik sanatlarda muhteşem bilgelik ve bilgi verir ve insanı diğer şekillere sokabilir. Hükmü altında 36 lejyoner ruh bulunmaktadır. Daha önce de söylendiği üzere giyilmesi gereken Seal’i budur.

6-valefor.JPG

 

(6.) VALEFOR.— Altıncı ruh, Valefor’dur. Kudretli bir düktür ve eşek kafalı, böğürtülü bir arslan şeklinde görülür. İyi koruyucudur ancak çalmak konusunda koruyucudur. Hükmü altında 10 lejyoner ruh vardır. Giyilmesi gereken Seal’i budur. Ona koruyuculuğu için ya da başka bir şey için sahip olmanız önemli değil.

 

7-amon.JPG

 

(7.) AMON.— Yedinci ruh Amon’dur. Muhteşem güçlere sahip ve en haşin markizdir. Yılan kuyruklu bir kurt gibi görünür. Ağzından alevler kusar, ama majisyenin komutu ile kuzgun kafası gibi köpeğin diş yapısına sahiptir; ya da basitçe kuzgun kafalı bir adamdır. Geçmişteki ve gelecekteki her şeyi söyleyebilir. Arkadaşlar arasında tartışma, uzlaşma ve kin sağlar. Hükmü altında 40 lejyoner ruh vardır. Daha önce de bildirdiğimiz üzere giyilmesi gereken seal yandadır, vs.

 

8-barbotos.JPG

 

(8.) BARBATOS.— Sekizinci ruh Barbatos’dur. Muhteşem bir düktür ve güneş yay burcunda olduğunda, dört soylu krallar ve onların muhteşem süvarileriyle birlikte görünür. Kuşların şarkılarının anlaşılmasını ve köpek havlaması gibi diğer yaratıkların çıkardığı seslerin anlaşılmasını sağlar. Majisyenlerin afsunları vasıtasıyla kenarda duran Gizli Hazineleri kırdı. O Order of Virtues’a bağlıydı. (Ahlak/Erdem Order’ı). Bazı kısımları halen devam ettirilmektedir. O, geçmişte ve gelecekte olacakları bilir ve güç içinde olanların, dostların arasını bulur. Yaklaşık 30 lejyon ruhtan fazlasına hükmeder. Onun itaat seal’i daha önce de denildiği üzere öncesinde giyilmelidir.

9-pamion.JPG

 

(9.) PAIMON.— Order’ın dokuzuncu ruhu Muhteşem kral ve Lucifer’a çok sadık olan Paimon’dur. Başında en parlak taç ile hörgüçlü deve üzerinde otururken görülür. Ondan öncesinde trompet ve güzel sesli zillerle ve her türden müzikal aletle ağırlayan ruhlar vardır. Muhteşem bir sesi var ve ilk gelişinde kükrer ve konuşması öyle ki, majisyen onu zorlamadıkça konuşmasını iyi anlayamaz. Bu ruh her türlü sanat ve bilimi ve diğer şeyleri öğretebilir. Dünyanın ne olduğunu ve sularda neyin tutulduğunu, aklın ne olduğunu ve nerede olduğunu ya da bilmeyi arzulayacağınız herhangi bir şeyi keşfedebilir. İtibar kazandırır ve aynısını kuvvetlendirir. Eğer arzulanırsa herhangi bir adamı bağlar ya da majisyene subje yapar. İyi koruyuculuk yapar ve her türlü sanatı öğretir. Batı dolaylarını gözlemliyor olmalı. Order of the Dominations (Egemenlik Order’ı)na bağlıydı1. Hükmü altında 200 lejyon ruh vardır ve bunların bir kısmı Order of Angels (Melekler Order’ı) ve diğer bir kısmı da Potantates’in kısmını oluşturur. Eğer bu ruh Paimon’u yalnız çağırırsanız, ona bir teklifte bulunmalısınız; bu noktada ona LABAL ve ABALIM isminde iki kral ve onun Host’undaki Order of Potentates’deki diğer ruhlar ve 25 lejyon ona katılacaktır. Majisyen onları zorlamadıkça, bu onların üzerinde subje olan ruhlar her zaman onlarla birlikte değildir. Onun karakteri siz onu vs Lamen olarak giyilmelidir.

 

1-Ya da genellikle terimlendiği üzere Dominions

 

10-buer.JPG

 

(10.) BUER.— Onuncu ruh, muhteşem reis Buer’dir. Yay şeklinde görünür ve güneş orada bulunduğunda şekli budur. Filozofi, ahlak ve doğa, mantık sanatını ve bitki ve şifalı otların yararlarını öğretir. Bir adamdaki her türlü hastalığı tedavi eder ve ona iyi koruyucular verir. Hükmü altında 50 lejyon ruh vardır ve onun sadık karakteri budur ki bunu onu çağırdıktan sonra o görünene kadar giymelisin.

 

11-gusion.JPG

 

(11.) GUSION.— Order’daki on birinci ruh muhteşem ve güçlü dük Gusion olarak adlandırılır. Xenopilus gibi görünür. Geçmiş, gelecek, şimdiki zamana ilişkin her şeyi söyler ve soracağın soruların anlamlarını ve çözüm yollarını gösterir. Uzlaştırır ve dostlukları onarır ve onur ve itibar kazandırır. 40 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer. Seal’i budur, daha önce söylediğim gibi giyilmesi gerekir.

 

 

12-sıtrı.JPG

(12.) SITRI.— On ikinci ruh Sitri’dir. Muhteşem bir prenstir ve ilkinde leopar kafası ve Gryphon (kartal başlı, ejderha gövdeli mitolojik ejderha) kanatlarıyla görünür ancak exorcism üstadının talimatı sonrasında insan kılığına bürünür ve bu çok güzeldir. Erkeğin kadına ve kadının erkeğe olan aşkını alevlendirir ve eğer arzu edilirse onları birbirine çıplak gösterir. Hükmü altında 60 lejyon ruh bulunur. Seal’i budur ve siz vs. öncesinde giyilmelidir.

 

13-beleth.JPG

 

(13.) BELETH.— On üçüncü ruh Beleth (ya da Bileth yahut Bilet) olarak adlandırılır. Kudretli ve korkunç bir kraldır. Soluk renkli bir at sürer ve ondan önce trompetler ve diğer türden müzikal aletler çalınır. İlk görünmesinde, Exorcist’in cesaretini toplaması sırasında çok öfkelidir. Bunun için fındıktan bir asa tutup, bunu dışarı doğru ya da Güney ve Doğu çeyreklerine vurmalı, bir üçgen yapmalı, D, Daire dışında, sonrasında bunun içinde ona Bonds and Charges of Spirits (ruhların teminatları ve vazifeleri) ile talimat vermeli, aşağıdaki gibi devam edilmeli. Eğer sizin üçgeninize girmezse, D, tehditlerinizle Bonds ve Charms’ı ondan önce tekrar edin ve sonrasında itaat edecek ve oraya girecek, sonrasında da Exorcist tarafından emredilen şeyleri yapacaktır. O, muhteşem bir kral olduğundan ona nezaketle ulaşmalısınız ve ona, kendisine katılan krallar ve prensler gibi hürmet edin. Ve her zaman sol elinizin orta parmağında gümüş yüzük bulundurmalı, bunu yüze karşı tutmalısınız1, onların AMAYMON’a yaptığı gibi. Bu muhteşem kral Beleth, Exorsist üstadının arzusu bitene kadar kadınların ve erkeklerin arasındaki aşka ilişkin her şeye neden olur.Order of Powers’a (Güç Order’ına) bağlıdır ve hükmü altında 85 lejyon ruh vardır. Onun asil seal’i budur ve çalışma sırasında giyilmelidir.

1 Onu kudurmuş ruhun yanan nefesinden korumak için. Dizaynı Majikal Daire açıklamaları, vs konuları içinde Goetia’nın sonraki bölümlerinde yer almaktadır.

 

14-leraje.JPG

(14.) LERAJE, ya da LERAIKHA.— On dördüncü ruh Leraje (ya da Leraire) olarak adlandırılır. O muhteşem güçlü markidir. Yeşiller içinde okçu kıyafetleriyle, yay ve ok kılıfı ile görünür. Bütün muhteşem muharebelere ve müsabakalara neden olur ve okçular tarafından yapılan yaraları kangren eder.

 

15-eligos.JPG

 

(15.) ELIGOS.— Order’ın on beşinci ruhu Eligos’dur, muhteşem bir düktür ve mızrak, bayrak ve yılan taşıyan iyi bir şövalye formunda görünür. Gizli şeyleri keşfeder ve gelecek olan şeyleri görür ve savaşları ve askerlerin ne ile karşılaşacağını… Lord’ların ve muhteşem kişilerin sevgisine neden olur. Hükmü altında 60 lejyon ruh bulunur. Seal’i budur, vs.

16-zepar.JPG

 

(16.) ZEPAR.— On altıncı ruh Zepar’dır. Muhteşem bir düktür ve kırmızı kıyafetler ve zırh içinde bir asker gibi görünür. Makamı kadınların erkekleri sevmelerine neden olur ve onları aşk ile bir araya getirir. Ayrıca onları kısır da eder. Hükmü altında 26 lejyon cehennem ruhu vardır ve bu Seal onundur. Bunu gördüğünde itaat eder.

 

17-botis.JPG

 

(17.) BOTIS.— On yedinci ruh Botis’tir, muhteşem reis ve kont. İlk göründüğünde çirkin bir yılan formunda görünür, sonrasında majisyenin talimatı ile muhteşem dişleri ve iki boynuzu olan insan şekline bürünür. Elinde keskin ve parlak bir kılıç vardır. Geçmiş ve geleceğe ilişkin her şeyi söyler ve dostlar ve düşmanlar arasında uzlaşma sağlar. 60 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve bu onun Seal’idir, vs.

 

18-bathin.JPG

 

(18.) BATHIN.— On sekizinci ruh Bathin’dir. Kudretli ve güçlü bir düktür ve bir soluk-renkli [at?]1 üzerinde oturan, yılan kuyruklu güçlü bir adam olarak görünür. Şifalı otların ve değerli sontes’in yararlarını bilir ve bir kişiyi bir ülkeden başka bir ülkeye aniden nakledebilir. 30’dan fazla lejyon ruh üzerinde hüküm sürer. Daha önce dediğim gibi giyilmesi gereken Seal’i budur.

 

 

 

1 Bazı eski kodekslerde bu sözcük dışarıda bırakılmıştır, diğerlerinde ise belirsizdir. Ancak bunun bir “at” olduğu izlenimine kapıldım bu sebeple de parantez içerisinde at kelimesini yazdım —TRANS. [Quarto’ların eşeği vardı. —ED.]

 

19-sallos.JPG

 

(19.) SALLOS.— On dokuzuncu ruh Sallos (ya da Saleos)dur. Muhteşem ve kudretli bir düktür ve timsah süren cesur ama barışçıl bir asker şeklinde görünür. Başında düklere ilişkin bir taç taşır. Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere âşık olmasına neden olur ve 30 lejyon ruha hüküm sürer. Seal’i budur.

 

20-purson.JPG

 

(20.) PURSON.— Yirminci ruh Purson’dur, muhteşem kraldır. Görünümü, aslan yüzüne sahip, elinde zalim bir yılan taşıyan ve ayı süren bir adama benzer ve görünümü güzeldir. Ondan önce birçok trompet sesi gelir. Saklanan her şeyi bilir ve hazine keşfedebilir, geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin her şeyi söyler. İnsan ya da Aerial vücudunu alabilir ve gizli ve kutsal olan ve dünyanın yaratılışına ilişkin her türlü dünyasal bilgiyi doğru cevaplar. İyi koruyucular getirir ve onun hükmü altında 22 lejyon ruh vardır bunların bir kısmı Order of Virtues, bir kısmı da Order of Thrones’a bağlıdır. Onun işareti, Seal’i ya da karakteri ki bu onun itaat borcudur, bunu aksiyon zamanında giymelisin, vs.

 

21-marax.JPG

 

(21.) MARAX.— Yirmi birinci ruh Marax’tır1. Muhteşem bir kont ve reistir. İnsan yüzüne sahip muhteşem bir boğa olarak görünür. Makamı, insanlara Astronomi ve bütün diğer özgür bilimleri öğretmesine neden olur. Ayrıca gerçekten değerli olan iyi koruyucular ve bilgelik, taşların ve şifalı otların yararları bilgilerini verebilir. 30 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve bu onun Seal’idir. Ki daha önce dediğim gibi yapılmalı ve giyilmelidir, vs.

 

1 Bazı kodekslerde Morax olarak yazılır ancak yukarıdaki yazımın doğru olduğu kanaatindeyim.

 

22-ipos.JPG

 

(22.)IPOS. — Yirmi ikinci ruh Ipos’tur. Dük ve kudretli bir prenstir. Aslan başlı, kaz ayaklı ve yabani tavşan kuyruklu bir melek formunda görünür. Geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin her şeyi bilir. Erkeği zeki ve cesur yapar. Hükmü altında 36 lejyon ruh vardır. Giymeniz gereken Seal’i budur, vs.

 

23-aım.JPG

 

(23.) AIM.— Yirmi üçüncü ruh Aim’dir. Muhteşem güçlü bir düktür. Erkek vücudunda oldukça yakışıklı bir erkek görünümündedir ancak üç kafası vardır. Birinci kafası yılan gibi, ikincisi alnında iki yıldız olan bir adam gibi, üçüncüsü ise buzağı gibidir. Bir yılana biner ve elinde meşale taşır. Ateşin üzerinde şehirler, saraylar ve muhteşem yerler kurar. Bütün davranışlarınızı zekileştirir ve özel sorunlar için doğru cevaplar verir. 26 lejyon cehennemsel ruh üzerinde hüküm sürer ve daha önce söylediğim gibi giymeniz gereken Seal budur, vs.

 

24-nebarius.JPG

 

(24.) NABERIUS.— Yirmi dördüncü ruh Naberius’tur. En cesur markizdir ve daire etrafında çırpınan siyah bir turna gibi görünür. Konuştuğunda sesi boğuktur. İnsanı bütün sanatlarda ve bilimlerde marifetli kılar ama özellikle retorik sanatında marifet verir. Kaybolan itibarı ve onuru onarır. Hükmü altında 19 lejyon ruh vardır. Giyilmesi gereken Seal’i budur, vs.

 

25-glasya.JPG

 

(25.) GLASYA-LABOLAS.— Yirmi beşinci ruh Glasya-Labolas’tır. Kudretli bir reis ve konttur. Kendisini Gryphon gibi kanatlı bir köpek formunda gösterir. Bütün sanatları ve bilimleri bir anda öğretir ve Bloodshed (katliam) ve Manslaughter (cinayet) failidir. Geçmiş ve geleceğe ilişkin her şeyi öğretir. Eğer istenirse arkadaşlar ve düşmanlar arasında sevgiye neden olabilir. Birini görünmez yapabilir ve hükmü altında 36 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, vs.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

26-bune.JPG

 

(26.) BUNE, ya da BIMÉ.—Yirmi altıncı ruh Buné (ya da Bim)dir. Güçlü, muhteşem ve kudretli bir düktür. Üç başlı bir ejderha görünümündedir. Başlarından biri köpek, biri Gryphon ve biri de erkek başıdır. Yüksek ve güzel bir sesle konuşur. Ölünün yerini değiştirir ve emri altındaki ruhların sizin mezarınız üzerinde birleşmesine neden olur. Erkeğe zenginlik verir ve onu bilge ve güzel konuşan biri yapar. İsteğe göre doğru cevaplar verir. Hükmü altında 30 lejyon ruh vardır. İtaat borcu olan Seal’i budur. (İlk seal1 ama ikincisi en iyisi2.)

 

1 örnek üst resim. 2 örnek ikinci resim.

 

27-ronove.JPG

 

(27.) RONOVÉ.— Yirmi yedinci ruh Ronové’dir. Bir canavar formunda görünür. Retorik sanatını çok iyi öğretir ve iyi hizmetkârlar, dillerin bilgisini ve arkadaşlar ve düşmanlar ile sevgi verir. Bir markidir ve muhteşem bir konttur. Emri altında 19 lejyon ruh bulunur. Seal’i budur, vs.

 

28-berith.JPG

 

(28.) BERITH.— Order’daki yirmi sekizinci ruh, Süleyman onları bağladığında Berith’di. Kudretli, muhteşem ve korkunç düktür. Daha sonrasında kendisine verilen iki farklı isim daha vardır, viz: BEALE ya da BEAL ve BOFRY ya da BOLFRY. Kırmızı elbiseler içinde, kırmızı bir at süren, başında tacı olan bir asker formunda görünür. Geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin1 doğru cevaplar verir. Onu çağırmadan ve onunla konuşmadan önce bir Ring (yüzük, daire)yapmanız gerekir. Bütün metal-leri altına çevirebilir. Kişiye itibar verebilir. Çok net ve ince bir sesle konuşur. Muhteşem bir yalancıdır ve ona güvenilmemesi gerekir. Hükmü altında 26 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, vs.

 

1-Bu, onun muhteşem bir yalancı olduğu ve güvenilmemesi gerektiği beyanı ile örtüşmüyor.

 

29-astaroth.JPG

 

(29.) ASTAROTH.— Yirmi dokuzuncu ruh Astaroth’tur. Kudretli, güçlü bir düktür ve ejderha benzeri cehennemsel bir canavar süren, sağ elinde yılan tutan, can yakıcı bir melek formunda görünür. Sana çok yakın ortaya çıkacak şekilde görünmesini sağlayacak bilgelikte olmamalısın, Noisome Breath (İğrenç Nefesi) ile sana zarar verebilir. Bu nedenle majisyen majikal yüzüğünü yüzünün yanında tutmalıdır, bu onu korur. Geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin doğru cevaplar verir ve bütün sırları keşfedebilir. Ruhların nasıl düştüğünü, istenirse kendisinin düşüşünü yazarak bildirebilir. İnsanın bütün özgür bilimleri muhteşem şekilde öğrenmesini sağlar. Hükmü altında 40 lejyon ruh vardır. Lamen olarak giyilmesi gereken Seal budur, aksi halde görünmeyecek ya da itaat etmeyecektir, vs.

 

30-forneus.JPG

(30.) FORNEUS.— Otuzuncu ruh Forneus’tur. Kudretli ve muhteşem bir markidir. Ve muhteşem bir deniz canavarı formunda görünür. Kişiye retorik sanatını muhteşem şekilde öğretir. Erkeğin iyi ismi olmasına ve dilleri anlama konusunda bilgi sahibi olmasına neden olur. Arkadaşları için olduğu kadar kişinin düşmanları için de sevilen biri olmasını sağlar. Emri altında 29 lejyon ruh vardır. Bir kısmı Order of Thrones’a, bir kısmı da Order of Angels’a bağlıdır. Seal’i budur, giyilmesi gereken, vs.

 

31-foras.JPG

(31.) FORAS.— Otuz birinci ruh Foras’tır. Kudretli bir reistir ve insan şeklinde, güçlü bir erkek formunda görünür. Mantık ve etik sanatlarının bütün kısımlarını öğretir. Talep edilirse, kişiyi görünmez yapabilir1, uzun yaşamayı sağlayabilir ve kişiyi güzel konuşan biri yapabilir. Hazine keşfedebilir ve kaybolan şeyleri geri getirebilir. 29 lejyon ruhtan fazlasına hükmeder ve giyilmesi gereken Seal budur.

 

 

1 Bir iki kodekste invincible (yenilemez) denilmekte ama genel anlama bakıldığında “invisible” (görünmez)denilmek istendiği ortaya çıkıyor. Foras’ın görünümündeki güçlü adam, former (şekillendirici)ye yetki verebilir, gerçi makamının doğası gereği yenilmezlik ruhsal alanda fiziki alandakinden daha çok tercih edilir.

 

32-asmoday.JPG

 

(32.) ASMODAY.— Otuz ikinci ruh Asmoday ya da Asmodai’dir. Muhteşem kraldır, güçlü ve kuvvetlidir. Üç başlı olarak görünür. Başlarından birisi boğa, diğeri bir erkek, üçüncü ise koça benzer. Ayrıca yılan kuyruğu vardır. Ağzından alevler çıkar. Ayakları kaz ayağı gibi bağlıdır. Cehennemsel bir ejderha üzerinde oturur, elinde bayrakla mızrak taşır. AMAYMON gücü altındaki ilk ve en seçkin olandır ve diğer hepsinden önce gelir. Exorcist’in aklına onu çağırmak geldiğinde, bunun ev dışında olmasını sağlamalı ve bütün aksiyon zamanı boyunca başındakini çıkarmış şekilde ayakları üzerinde durmasını sağlamalı bu sayede AMAYMON onu kandırır çünkü eğer başlığı üzerinde olursa, bütün aksiyonları ağzından kaçar. Exorcist,

bahsedildiği şekilde Asmoday’i gördüğünde onu adıyla çağırarak “Sen Asmoday mısın?” diyebilir. O, bunu inkâr etmeyecektir. Sonrasında yere doğru boyun eğecektir. Erdem yüzüğünü verir, aritmetik, astronomi, geometri sanatlarını ve bütün el sanatlarını öğretir. Talepler doğrusunda tamamen doğru cevaplar verir. Kişiyi yenilmez yapar. Definelerin bulunduğu yerleri gösterir ve onu korur. AMAYMON’un lejyonlarındandır ve hükmü altında 72 cehennemsel lejyon vardır. Lamen olarak göğsünün üzerine giymen gereken Seal budur, vs.

 

33-gaap.JPG

 

(33.) GÄAP.— Otuz üçüncü ruh Gäap’tır. Muhteşem reis ve kudretli bir prenstir. Güneş bazı güneysel işaretler içindeyken insan formunda görünür. Dört muhteşem ve kudretli kraldan önce, sanki onların uzun yollarında kılavuzmuş gibi önde gider. Makamı kişiyi duyarsız ya da bilgisiz yapmasını sağlar ayrıca filozofi ve hür bilimler konusunda bilgi sahibi yapar. Aşk ve nefrete neden olabilir ve ayrıca kralı Dominion of AMAYMON’a ait bu şeyleri kutsamayı öğretir. Diğer majisyenlerin nezaretindeki koruyucuları getirebilir ve geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ilişkin konuları doğru ve mükemmelce cevaplar.Exorcist’in niyeti ve memnuniyeti için bir erkeği çok hızlı bir şekilde bir krallıktan diğerine taşıyabilir. Hükmü altında 66’dan fazla lejyon ruh vardır ve o Order of Potentates’e bağlıdır. Daha önce söylenildiği gibi giyilmesi gereken Seal budur, vs.

 

34-furfur.JPG

(34.) FURFUR.— Otuz dördüncü ruh Furfur’dur. Muhteşem ve kudretli bir konttur. Sert kuyruklu erkek bir geyik formunda görünür. Zorlanmadıkça ya da bir üçgen içine getirilmedikçe asla doğruyu söylemez. Orada olduğunda, kendisini bir melek formuna sokacaktır. Teklif edildiğinde, boğuk bir sesle konuşur. Kasten erkek ve kadın arasında aşkı teşvik eder. Gök gürültüsü ve şimşekler, şiddetli rüzgârlar ve dehşetli fırtınalar koparabilir. Gizli ve kutsal olan konulara ilişkin talep edilirse doğru cevaplar verir. 26 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer. Ve bu onun Seal’idir, vs.

 

35-marchosıas.JPG

(35.) MARCHOSIAS.— Otuz beşinci ruh Marchosias’tır. Muhteşem ve kudretli markidir. İlk göründüğünde Gryphon kanatları ve yılan kuyruğu olan, ağzından dışarı ateş saçan bir kurt1 formunda görünür. Ama bir süre sonra, Exorcist’in talimatıyla insan formuna döner. Güçlü bir dövüşçüdür. Order of Dominations’a bağlıdır. Hükmü altında 30 lejyon ruh vardır. Şefi, Süleyman’a, 1200 yıl sonra Seventh Throne’a (Yedinci Tahta) geri dönmeyi umduğunu söylemişti. Seal’i budur, Lamen olarak giyilmesi gereken, vs.

 

36-stolas.JPG

 

(36.) STOLAS, ya da STOLOS.— Otuz altıncı ruh Stolas ya da Stolos’tur. Muhteşem ve güçlü bir prenstir. Exorcist’e İlk görünmesinde kudretli bir kuzgun görünümündedir ancak sonrasında bir insan görünümüne bürünür. Astronomi ve bitki ve şifalı otların yararlarını ve değerli taşları öğretir. Hükmü altında 26 lejyon ruh vardır. Bu onun Seal’idir, vs.

 

37-phenex.JPG

 

(37.) PHENEX.— Otuz yedinci ruh Phenex (ya da Pheynix)dir. Muhteşem bir markidir. Ve çocuk sesli, kuş Phoenix görünümündedir. Exorcist’ten önce birçok tatlı notada şarkı söyler, Exorcist’in bunu önemsemesi gerekmez ama zamanla onun insan şekline girmesini talimat etmelidir. Sonrasında talep edilirse hayret verici muhteşem bilimler üzerine konuşur. Şairdir, iyidir ve kusursuzdur. Ve kendisinden istenilenleri yerine getirme niyetindedir. 1200 yıl sonra Süleyman’a söylediğine göre yedinci tahta dönme umudu vardır. Hükmü altında 20 lejyon ruh bulur. Seal’i budur öncesinde giyilmesi gereken, vs.

 

38-halphus.JPG

(38.) HALPHUS, ya da MALTHUS.— Otuz sekizinci ruh, Halphas ya da Malthus (yahut Malthas)tır. Muhteşem konttur ve güvercin şeklinde görünür. Boğuk bir sesle konuşur. Makamı kuleler inşa etmesi ve buraları mühimmat ve silahlarla donatmasıdır. Ayrıca savaş erkeklerini işaretlenmiş yerlere gönderir. 26’dan fazla lejyon ruha hükmeder. Seal’i budur, vs.

 

39-malphas.JPG

 

(39.) MALPHAS.— Otuz dokuzuncu ruh Malphas’tır. İlk seferinde karga formunda görünür ancak sonrasında Exorcist’in talebi üzerine insan şekline bürünecek ve boğuk bir sesle konuşacaktır. Kudretli ve güçlü bir reistir. Evler ve yüksek kuleler inşa edebilir ve düşmanların yaptıkları arzuları ve düşüncelerine ilişkin bilgileri getirir. İyi koruyucular verir. Eğer ona bir sacrifice (adama) yapacaksanız, onu kibarca ve gönüllü şekilde kabul eder ancak o, onu yapmak için kandırır.(?but he will deceive him that doth it?) Hükmü altında 40 lejyon ruh vardır ve Seal’i budur, vs.

39-malphas.JPG

 

(40.) RÄUM.— Kırkıncı ruh Räum’dur. Muhteşem bir konttur ve ilk görünmesinde bir karga görünümündedir. Exorcist’in talimatı sonrasında insan şekline girer. Makamı kralların evlerinden hazineleri çalmak ve istenilen yere taşımak, şehirleri ve itibarı yok etmek, geçmiş ve gelecekte olacakları söylemek, dostlar ve düşmanlar arasında aşka neden olmaktır. Order of Thrones’a bağlıdır. 30 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve daha önce söylenildiği şekilde giyilmesi gereken Seal budur.

 

41-focalor.JPG

 

(41.) FOCALOR.— Kırk birinci ruh Focalor ya da Furcalor’dur. Kudretli ve güçlü bir düktür. Gryphon’un kanatlarına sahip bir erkek formunda görünür. Makamı insanları katletmek ve onları suda boğmak ve savaş gemilerini altüst etmektir. Rüzgârlar ve denizler üzerinde gücü vardır ama aksi Exorcist tarafından istenilmedikçe kimseyi ya da hiçbir şeyi incitmeyecektir. Ayrıca 1000 yıl sonra yedinci tahta geri dönme umudu vardır. Hükmü altında 30 lejyon ruh vardır ve Seal’i budur, vs.

 

Not:Bazı kodekslerde çoğunluğa rağmen 3 denilmektedir. Ama muhtemelen 30 daha doğrudur.

 

42-vepar.JPG

(42.) VEPAR.— Kırk ikinci ruh Vepar ya da Vephar’dır. Muhteşem ve güçlü düktür ve bir denizkızı formunda görünür. Makamı suları yönetmek ve mühimmat ve zırhla dolu gemilere kılavuzluk etmek, vs.dir1. Exorcist’in talebi üzerine denizlerin fırtınalı olmasını ve gemilerin hepsinin görülmesini sağlayabilir. Ayrıca üç gün içinde insanların cerahat toplamış ya da iltihaplı yaralardan ölmesini sağlayabilir ve içlerinde üreyen kurtçuklara neden olabilir. 29 lejyon ruha hükmeder ve bu onun Seal’idir, vs.

 

1 Birçok kodekste “Makamı suları yönetmek ve zırhla dolu gemilere kılavuzluk etmek” olarak geçer.

 

43-sabnock.JPG

 

(43.) SABNOCK.— Kral Süleyman’ın pirinçten yapılmış kabı (Vessel of Brass) talimat verdiği kırk üçüncü ruh Sabnock ya da Savnock’tur. Kudretli, muhteşem ve güçlü bir markidir. Soluk renkli atını süren, aslan başlı, silahlı bir asker formunda görünür. Yüksek kuleler, kaleler ve şehirler inşa eder ve onları zırhlar vs ile donatır. Ayrıca insanlara birçok gün yaralarla ve çürümüş ve kurtçuklarla dolmuş iltihaplarla acı çektirebilir. Exorcist’in talebi üzerine iyi koruyucular verir. 50 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve bu onun Seal’idir, vs.

 

44-shax.JPG

 

(44.) SHAX.— Kırk dördüncü ruh Shax ya da Shaz (ya da Shass)tır. Muhteşem markidir ve güvercin formunda görünür. Boğuk fakat ince bir ses ile konuşur. Makamı sayesinde Exorcist’in talebi üzerine herhangi bir erkeğin ya da kadının görme, duyma ya da anlama yeteneğinin ortadan kalkmasına, kralların evlerinden para çalmaya ve onu yine 1200 yılına getirmeye neden olur. Eğer talimat verilirse, Exorcist’in talebiyle atları ya da diğer başka şeyleri gidip alır. Ama öncelikle bir üçgen içerisine girmesi talimatı verilmelidir. Yoksa o, onu kandırır ve birçok yalan söyler. Saklı ama kötü ruhlar tarafından tutulmayan şeyleri bulabilir. Bazen iyi koruyucular verir. 30 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve Seal’i budur, vs.

 

 

45-vine.JPG

 

(45.) VINE.— Kırk beşinci ruh Viné ya da Vinea’dır. Muhteşem bir kral ve bir konttur. Siyah at süren, elinde yılan taşıyan, Aslan1 formunda görünür. Makamı, saklı şeyleri, cadıları, büyücüleri ve geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki şeyleri keşfetmektir. Exorcist’in talimatı altında kuleler inşa edebilir, muhteşem taş duvarları çökertebilir ve suların fırtınalarla kabarmasını sağlayabilir. 36 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve daha önce söylendiği üzere giyilmesi gereken Seal’i budur, vs.

1 Ya da bazı kodekslerde “aslan başı ile” ya da “aslan başına sahip” olarak da söylenir.

 

46-bifrons.JPG

(46.) BIFRONS.— Kırk altıncı ruh Bifrons ya da Bifröus yahut Bifrovs olarak adlandırılmıştır. Bir konttur ve canavar formunda görünür. Ancak bir süre sonra Excorsist’in talimatıyla adam formuna döner. Makamı astroloji, geometri ve diğer sanatlar ve bilimleri öğretmektir. Ayrıca değerli taşların ve tahtaların faydalarını da öğretir. Ölü vücutları değiştirir ve onları başka bir yere koyar. Ayrıca ölülerin mezarlarında görünen mumları da yakar. Hükmü altında 61 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, ona aittir ve buna boyun eğer.

 

1- 6 yerine 60 olması muhtemel

 

47-uvall.JPG

(47.) UVALL, VUAL, ya da VOVAL.— Kırk yedinci ruh Uvall ya da Vual yahut Voval’dir. Muhteşem, güçlü ve kudretli bir düktür. İlk seferinde kudretli bir deve formunda görünür ama bir süre sonra Exorcist’in talimatıyla insan kılığına girer. Mısır dilinde konuşur ama bunda iyi değildir1. Makamı geçmiş, şimdi ve geleceğe ait şeyleri söylemektir. Ayrıca dostlar ve düşmanlar arasında uzlaştırıcılık yapar. Order of Potestates ya da Powers’a bağlıdır. Hükmü altında 37 lejyon ruh vardır ve Seal’i budur, öncesinde giyilmesi gereken, vs.

 

1- Bu günlerde günlük Koptik (Antik Mısır dili) sesiyle konuşuyor.

 

48-haagenti.JPG

 

(48.) HAAGENTI.— Kırk sekizinci ruh Haagenti’dir. Reistir. Gryphon kanatlarına sahip kudretli bir boğa formunda görünür. Bu ilk görünme için geçerlidir. Sonradan Exorcist’in talimatıyla insan görünümünü alır. Makamı erkekleri bilge yapmak ve onları çeşitli konularda bilgilendirmektir. Ayrıca bütün metalleri altına çevirebilir, şarabı suya, suyu da şaraba çevirebilir. Hükmü altında 33 lejyoner ruh vardır. Seal’i budur, vs.

 

49-crocell.JPG

 

(49.) CROCELL.— Kırk dokuzuncu ruh Crocell ya da Crokel’dir. Bir melek formunda görünür. Muhteşem ve güçlü bir düktür, bazı mistik saklı şeyleri söyler. Geometri ve özgür bilimleri öğretir. Exorcist’in talimatı altında aslında öyle bir şey olmamasına rağmen bir yere hücum eden su sesleri gibi muhteşem sesler çıkarabilir. Suları ılıtır ve kaplıcaları(banyoları/hamamları/havuzları) keşfeder. Kral Süleyman’a bildirdiğine göre düşmeden önce Potestates ya da Powers Order’ına bağlıydı. 48 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer. Daha önce söylenildiği gibi giyilmesi gereken Seal budur.

50-furcas.JPG

 

(50.) FURCAS.— Ellinci ruh Furcas’tır. Şövalyedir ve soluk renkli bir at süren, elinde keskin silah tutan, uzun sakallı, ak saçlı, yaşlı zalim bir adam formunda görünür. Makamı filozofi, astroloji, retorik, mantık, el falı (Cheiromancy) ve ateş falı (Pyromancy: ateşe bakarak yapılan falcılık)nın bütün bölümlerini mükemmel şekilde öğretir. Hükmü altında 20 lejyon ruh vardır. Seal’i, işareti budur, vs.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

51-balam.JPG

 

(51.) BALAM.— Elli birinci ruh Balam ya da Balaam’dır. Korkunç, muhteşem ve güçlü bir kraldır. Üç başlı olarak görünür. İlk başı boğaya, ikinci başı erkeğe, üçüncü başı da koça benzer. Yılan kuyruğu ve alevli gözleri vardır. Öfkeli bir ayı sürer ve yumruğunun üzerinde atmaca taşır. Boğuk sesle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ilişkin doğru cevaplar verir. İnsanları görünmez ve hazır cevap yapabilir. Hükmü altında 40 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, vs.

 

52-alloces.JPG

(52.) ALLOCES.— Elli ikinci ruh Alloces ya da Alocas’tır. Muhteşem, kudretli ve güçlü bir düktür. Muhteşem bir ata binen bir asker1 formunda görünür. Yüzü aslana benzer, oldukça kırmızıdır ve alevli gözleri vardır. Konuşması boğuktur ve çok büyüktür2. Makamı astronomy sanatını ve özgür bilimleri öğretmektir. İyi koruyucular getirir ayrıca 36’dan fazla lejyon ruh üzerinde hüküm sürer. Seal’i budur, vs.

1 Ya da savaşçı.

2 Bu kodekslerde açıklanıyor. Latin, graviter loquitur’da: “sert bir şekilde konuşur” deniliyor

 

camio.JPG

 

(53.) CAMIO ya da CAÏM.— Elli üçüncü ruh Camio ya da Caï m’dir. Muhteşem bir reistir ve ilk seferinde Thrush (Ardıç) olarak isimlendirilen bir kuş formunda görünür. Sonrasında elinde keskin bir kılıç olan adam görünümünü alır. Burning Ashes (yanan küller) ve Coals of Fire (Ateş kömürü) içinde cevap verir. İyi bir tartışmacıdır. Makamı erkeklere bütün kuşları ve tosunların böğürtüsünü, köpeklerin havlamasını ve diğer yaratıkları ve bunun yanı sıra suların sesini anlama yeteneği vermektir. Gelecek hakkında doğru cevaplar verir. Melekler Order’ına bağlıydı ancak şimdi 30 cehennemsel lejyon ruhu üzerinde hüküm sürmektedir. Giyilmesi gereken Seal’i budur vs.

 

53-camıno.JPG

 

(54.) MURMUR, ya da MURMUS.— Elli dördüncü ruh Murmur ya da Murmus yahut Murmux olarak adlandırılmıştır. Muhteşem bir dük ve konttur. Gryphon süren, başında düklere ait taç taşıyan bir savaşçı olarak görünür. Ondan öncesinde ona hizmet edenler muhteşem bir trompet sesiyle gelirler. Makamı filozofiyi mükemmel şekilde öğretmektir ve Exorcist’in talebi üzerine cevaplanması istenilen soruları almak için merhumun ruhlarını zorlamaktır. Kısmen Order of Thrones, kısmen de Order of Angels’a tabiydi. Şimdi hükmü altında 30 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, vs.

 

55-orobas.JPG

(55.) OROBAS.— Elli beşinci ruh Orobas’tır. Muhteşem ve kudretli bir prenstir. İlk seferinde at görünümündedir ama sonrasında Exorcist’in talimatıyla erkek görünümü alır. Makamı geçmiş, şimdi ve gelecekteki şeyleri keşfetmek, bunun yanı sıra itibar ve prelacies (psikoposluklar) ve dostların ve düşmanların sevgisini kazandırmaktır. Dünyanın yaratılışı ve tanrısallığa ilişkin doğru cevaplar verir. Exorcist’e çok sadıktır ve onun herhangi bir ruh tarafından baştan çıkarılarak zarar görmesini engeller. 20 lejyoner ruh üzerinde hüküm sürer. Seal’i budur, vs.

 

56-gremory.JPG

(56.) GREMORY, ya da GAMORI.— Elli altıncı ruh Gremory ya da Gamori’dir. Güçlü ve kudretli bir düktür. Beline takılı bir düşes tacı ile güzel bir kadın formunda görünür. Muhteşem bir deveye biner. Makamı geçmiş, şimdi ve geleceğe ilişkin her şeyi söylemek, saklanmış defineleri ve bunların nerede olduğunu söylemek ve yaşlı ya da genç kadınların âşık olmasını sağlamaktır. Hükmü altında 26 lejyon ruh bulunur ve bu onun Seal’idir, vs.

 

57-ose.JPG

(57.) OSÉ, ya da VOSO.— Elli yedinci ruh Oso, Osé ya da Voso’dur. Muhteşem bir reistir ve ilkinde leopar formunda görünür. Ancak kısa bir süre sonra erkek görünümü alır. Makamı bir kimseyi özgür bilimlerde marifetli kılmak ve Tanrısallığa ve gizli şeylere ilişkin doğru cevaplar vermektir. Ayrıca bir kişiyi Exorcist’in istediği bir forma sokabilir böylece dönüştürülen kişi dönüştüğü yaratık ya da herhangi bir şeyden başka bir şey düşünemeyecektir. Hükmü altında 31 lejyon ruh vardır ve bu onun Seal’idir, vs.

 

1- Muhtemelen 30’dur. Bu nedenle Goetia’nın 72 muhteşem ruhunun hepsi prenstir ve sayıların lideridir.

 

58-amy.JPG

 

(58.) AMY, ya da AVNAS.— Elli sekizinci ruh Amy ya da Avnas’tır. Muhteşem bir reistir ve ilkinde alevlenen ateş görünümündedir. Ama bir süre sonra erkek görünümü alacaktır. Makamı astroloji ve diğer bütün özgür bilimlerde bir kimseyi muhteşem bilgili2 yapmaktır. İyi koruyucular verir ve ruhlar tarafından tutulan defineyi ağzından kaçırabilir3. Hükmü altında 36 lejyon ruh vardır ve bu onun Seal’idir, vs.

 

2- Bu güncel yazıda mevcut. Pseudomonarchia astrolojide admirabilem’di &c.; “knowing” (bilmek / kehanet) kanımca Goetia’nın derleyicisi tarafından eklenmiştir.

3- Orta/Erken modern İngilizce’de ‘reveal’ (açığa vurmak) ya da ‘disclose.’(ifşa etmek)tir. Latincede ostendit.

 

59-oriax.JPG

 

(59.) ORIAX, ya da ORIAS.— Elli dokuzuncu ruh Oriax ya da Orias’tır. Muhteşem bir markidir ve kudretli ve güçlü bir at süren, yılan kuyruğuna sahip, sağ elinde iki muhteşem yılan tıslaması tutan bir aslan4 formunda görünür. Makamı yıldızların faydalarını, gezegen evlerini bilmek ve onların yararlarının nasıl anlaşılacağını öğretmektir.Ayrıca erkekleri dönüştürebilirdi ve itibar, Prelacies (Patriklik) ve bu nedenle onaylama verebilirdi. Bunun yanı sıra dost ve düşmanlar arasında sevgi sağlar. Hükmü altında 30 lejyon ruh vardır ve Seal’i budur, vs.

 

4 Ya da “Bir aslanın yüzü ile birlikte”

 

60-vapula.JPG

 

(60.) VAPULA, ya da NAPHULA.— Altmışıncı ruh Vapula ya da Naphula’dır. Muhteşem, kudretli ve güçlü bir düktür. Gryphon kanatlarına sahip bir aslan formunda görünür. Makamı insanın bütün el işlerini ve uzmanlıkları bilmesi bunun yanı sıra filozofi ve diğer bilimleri de bilmesini sağlamaktır. Hükmü altında 36 lejyon ruh vardır ve onun Seal’i, karakteri, daha önce söylenildiği üzere giyilmesi gereken budur, vs.

 

61-zagan.JPG

 

(61.) ZAGAN.— Altmış birinci ruh Zagan’dır. Muhteşem bir kral ve reistir. İlkinde Gryphon kanatlarına sahip bir boğa formunda görünür. Ancak bir süre sonra insan formuna girer. Erkekleri hazır cevap yapar. Şarabı suya, ve kanı şaraba dönüştürebilir. Bütün metalleri, egemen metalden oluşan madeni paraya dönüştürebilir. Aptalları bile bilge yapabilir. Hükmü altında 33 lejyon vardır ve Seal’i budur, vs.

 

62-volac.JPG

(62.) VOLAC, VALAK, VALU, ya da UALUC. — Altmış ikinci ruh Volac, Valak, ya da Valu’dur. Kudretli ve muhteşem bir reistir. İki başlı ejderhaya binen, melek kanatlı bir çocuk formunda görünür. Makamı gizli definelerle ilgili doğru cevaplar vermek ve yılanların nerelerde görüneceğini söylemektir. Ki bunu Exorciser’ın herhangi bir zorlama ya da güç kullanmasına gerek bırakmadan, sadece görevlendirildiğini öğrendiğinde yapar. Hükmü altında 38 lejyon ruh vardır ve Seal’i budur, vs.

 

63-andras.JPG

 

(63.) ANDRAS.— Altmış üçüncü ruh Andras’tır. Muhteşem markidir. Başı siyah gece kuzgunu gibi olan, güçlü siyah bir kurt süren ve elinde dalgalanan keskin ve parlak bir kılıçla duran bir melek formunda görünür. Makamı uyuşmazlık ekmektir. Eğer Exorcist önemsemezse, onu ve arkadaşlarını öldürür. Hükmü altında 30lejyon ruh vardır ve bu onun Seal’idir.

64-haures.JPG

 

(64.) HAURES, HAURAS, HAVRES, ya da FLAUROS.— Altmış dördüncü ruh Haures, Hauras, Havres, ya da Flauros’tur. Muhteşem bir düktür ve ilkinde güçlü, kudretli ve korkunç bir leopar formunda görünür. Bir süre sonra gözleri alevli ve en korkunç sima ile insan formuna döner. Geçmiş, şimdi ve gelecek hakkındaki her şeye doğru cevap verir ancak eğer üçgen içerisinde talimat verilmezse bütün bu şeyler hakkında yalan söyleyecektir ve Exorcist’i kandırarak bu ve benzeri şeylerle aklını çelecektir. Son olarak dünyanın yaratılışı ve tanrısallık üzerine ve kendisinin ve diğer ruhların nasıl düştüğünü anlatır. Eğer istenirse Exorcist’in düşmanlarını yok edebilir, yakabilir. Ayrıca Exorcist’in bir başka ruh ya da başkaca varlıklar tarafından kandırılarak zarar görmesini engeller. Hükmü altında 36 lejyon ruh vardır. Lamen olarak giyilmesi gereken Seal’i budur, vs.

 

65-andrealphus.JPG

 

(65.) ANDREALPHUS.— Altmış beşinci ruh Andrealphus’tur. Kudretli bir markidir. Muhteşem gürültülerle horoz formunda görünür. Ama bir süre sonra insan formuna girer. Geometriyi mükemmel şekilde öğretebilir. Ölçme ya da astronomiye ilişkin şeylerde kişiyi çok zeki yapabilir. Bir erkeği kuş benzerine çevirebilir. Hükmü altında 30 cehennemsel lejyon ruh vardır. Bu onun Seal’idir, vs.

 

66-cımejes.JPG

 

(66.) CIMEJES, CIMEIES ya da KIMARIS.— Altmış altıncı ruh Cimejes, Cimeies ya da Kimaris’tir. Muhteşem, güçlü ve kudretli markidir. İyi siyah bir ata binen cesur bir savaşçı formunda görünür. Afrika tarafındaki bütün ruhlar üzerinde hüküm sürer. Makamı muheşem gramer, mantık, retorik öğretmek ve kaybolan ya da saklanan şeyleri ve hazineleri keşfetmektir. Hükmü altında 30 cehennemsel lejyon vardır ve bu onun Seal’idir, vs.

 

67-amdusıas.JPG

 

(67.) AMDUSIAS ya da AMDUKIAS.—Altmış yedinci ruh Amdusias ya da Amdukias’tır. Muhteşem ve güçlü bir düktür. İlk seferinde Unicorn formunda görünür ama sonrasında Exorcist’in talebi üzerine onun önünde insan formunda durur, bu sayede bir süre sonra (kısa süre içinde ya da derhal değil) trompetler ve müzikal enstrümanlar duyulur. Exorcist’in niyeti dâhilinde ağaçların eğilmesi ve yatmasını sağlar. Mükemmel koruyucular verir. Hükmü altında 29 lejyon ruh vardır. Seal’i budur, vs.

 

68-belıal.JPG

 

(68.) BELIAL.— Altmış sekizinci ruh Belial’dir. Güçlü bir kraldır ve LUCIFER’ın hemen sonrasında yaratılmıştır. Ateş çemberi içerisinde oturan iki güzel melek formunda görünür. Güzel bir ses tonuyla konuşur ve daha değerli olan sınıftan Micheal ve diğer cennetsel meleklerden önce, ilk olarak kendisinin düştüğünü bildirir. Makamı Presentations (temsilcilik/gösteriş) ve Senatörlük, vs dağıtmak ve arkadaşlar ve düşmanların sevgisine neden olmaktır. Mükemmel koruyucular verir ve 801 lejyon ruha hükmeder. Lord Belial’e Exorcist tarafından teklifler, adaklar ve hediyeler sunulması unutulmamalıdır, aksi halde taleplerine doğru cevaplar vermeyecektir. Ancak bu durumda bile doğru söylemesi ilahi güç tarafından zorlanmadıkça bir saat kalmaz. Seal’i budur, daha önce söylenildiği üzere giyilmesi gereken, vs.

1- Muhtemelen 30 yanlış yazılmıştır. Güncel sayı 50’dir; en azından 1898’de öyleydi.

XIX: Şimdi yine 80—kendi çalışmama teşekkürler.

 

69-decarbıa.JPG

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

69-decarbıa.JPG

 

(69.) DECARBIA.—Altmış dokuzuncu ruh Decarbia’dır. İlk olarak Pentacle içindeki bir yıldız formunda görünür ama sonrasında Exorcist’in talimatıyla bir erkek görünümüne girer. Makamı kuşların ve değerli taşların faydalarını keşfetmek ve Exorcist’in doğal kuşların yaptığı gibi şarkı söyleme ve su içmesinden önce her çeşit kuşun uçuşunu benzer yapmak. Hükmü altında 30 lejyon ruh olan muhteşem bir markidir. Giyilmesi gereken Seal’i budur, vs.

 

70-seere.JPG

 

(70.) SEERE, SEAR ya da SEIR.— Yetmişinci ruh Seere, Sea ya da Seir’dir. Doğunun kralı AMAYMON’un altında kudretli ve güçlü bir prenstir. Kanatlı bir at süren, güzel bir adam formunda görünür. Makamı gidip gelmek ve aniden geçen şeylerin bereketini getirmek, birini ya da bir şeyi istenilen yere taşımak ya da istenilen yerden taşımaktır. Göz kırpma hızında bütün dünyayı dolaşabilir. Her türlü hırsızlık, hazine saklama ve daha birçok şey ile ilgili gerçek bağlar verebilir. Değişik iyi bir doğası vardır ve Exorcist’in istediği şeyleri yapma niyetindedir. Bu, onun giyilmesi gereken Seal’idir, vs.

 

71-dantalıon.JPG

 

(71.) DANTALION.— Yetmiş birinci ruh Dantalion’dur. Muhteşem ve kudretli bir düktür. Birçok simayla, kadın ve erkek yüzleriyle, sağ elinde kitap olacak şekilde insan formunda görünür. Makamı bütün sanat ve bilimleri öğretmek, herhangi birine gizli öğütleri açıklamak, kadın ve erkeklerin düşüncelerini bildiği için ve bunları niyetine göre değiştirebilir. Aşka neden olabilir, bir kimsenin görüntüsünü taklit edebilir ve aynı görüntüyü gösterebilir, onları niyetleri doğrultusunda dünyanın istenildiği bölümüne götürebilir. 36 lejyon ruh üzerinde hüküm sürer ve bu giyilmesi gereken Seal’idir, vs.

 

72-andromalıus.JPG

 

(72.) ANDROMALIUS.— Order’daki yetmiş ikinci ruh Andromalius olarak isimlendirilmiştir. Muhteşem ve kudretli bir konttur. Elinde muhteşem bir yılan tutan bir adam formunda görünür. Makamı hırsızları ve çalınan eşyaları geri getirmek, ahlaksızlıkları ve el atından iş görmeleri keşfederek bütün bu hırsızları ve diğer ahlaksız insanları cezalandırmak ve saklanan hazineleri keşfetmektir. 36 lejyon ruhtan fazlası üzerinde hüküm sürer. Seal’i budur, daha önce söylenildiği üzere giyilmelidir, vs.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İşte bunlar, Kral Süleyman’ın lejyonları ile birlikte pirinç kabın (Vessel of Brass) içine talimat verdiği 72 kudretli kral ve prenslerdir. BELIAL, BILETH, ASMODAY ve GAAP şefti. Ayrıca unutulmaması gerekir ki, Süleyman’ın onları bağlama nedeni onların kibiriydi, çünkü o hiçbir zaman onları neden bağladığını açıklamadı. Onları bağladıktan sonra, kabı tanrısal güçle mühürledi bu da onları Babil’in içindeki bir göl ya da deliğin derinlerine uzaklaştırdı. Ve onlar Babil’i gördüklerinde, böyle bir şeyi gördüklerine şaşırdılar ve kabı kırmak için orada muhteşem bir hazine bulabilmek umuduyla tamamen gölün içine girdiler. Kabı kırdıklarında, şef ruhlar lejyonlarıyla birlikte dışarı aktılar ve BELIAL hariç hepsi eski yerlerini aldılar. Belial kesin bir imaj halini aldı ve ona adaklar sunan ve onu tanrıları gibi tapınırcasına seven herkese cevaplar verdi.

 

72 kralın Seal’leri metalden yapılmalıdır. Şef kralların Sol (Altın), Marki’lerin Luna (Gümüş), Düklerin Venüs (Bakır); Prelacies’in Jupiter (Teneke); Şövalyelerin Satürn (Kurşun); Reislerin Merkür (Civa), Kontların Venüs (Bakır) ve Luna (Gümüş) benzeri eşit, vs.

 

Bu 72 kral, dört çeyreği (quarters) ya da ana noktaları1 viz: Doğu, Batı, Kuzey ve Güney’i hüküm altına alan Dört Muhteşem Kral’ın; AMAYMON, CORSON, ZIMIMAY ya da ZIMINIAR ve GÖAP’ın gücü altındadırlar. Ve bunlar Muhteşem özel durumlar olmadıkça çağırılmamalıdır, ama invoke edilebilir , kendi güçleri ve hükümleri altındaki ruhlardan göndermeleri istenebilir. Şef krallar öğle vaktinde saat 9’dan 12’ye kadar, ve 3’ten gün batımına kadar bağlı kalabilir. Marki’ler öğleden sonra saat 3’ten gece saat 9’a kadar ve gece 9’dan gün doğumuna kadar bulunabilir (found from yazılmış ama bound from olabilir bu durumda bağlı kalabilirler anlamına gelir). Dükler açık havada (hava durumundan bahsetmiş dışarıda değil) öğle vaktinden gün doğumuna kadar bağlı kalabilir. Prelate’ler (başrahip) günün herhangi bir saatinde, şövalyeler şafak vaktinden gün doğumuna kadar ya da saat 4’ten gün batımına kadar bağlı kalabilir.

 

1- Bu dört muhteşem kral genellikle Oriens ya da Uriens, Payman ya da Paymonia, Ariton ya da Egyn ve Amaymon ya da Amaimon olarak adlandırılırlar. Rabin tarafından çoğunlukla Samael, Azazel, Azäel ve Mahazael olarak isimlendirilirler.

 

Reisler kral altında invoke edilmedikçe alacakaranlık ve gece hariç her zaman bağlanabilirler ve kontlar günün her saatinde bağlanabilir. Bunun ormanda ya da insanların yaşamadığı yahut hiç gürültü olmayan bir yerde olması gerekir, vs.

 

GOETIA’DAKİ 72 ŞEF RUHUN KENDİ KADEMELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

 

 

(Altın Seal.) KRALLAR: (1.) Bael; (9.) Paimon; (13.) Beleth; (20.) Purson; (32.) Asmoday; (45.) Viné; (51.) Balam; (61.) Zagan; (68.) Belial.

 

(Bakır Seal.) DÜKLER: (2.) Agares; (6.) Valefor; (8.) Barbatos; (11.) Gusion; (15.) Eligos; (16.) Zepar; (18.) Bathin; (19.) Sallos; (23.) Aim; (26.) Buné; (28.) Berith; (29.) Astaroth; (41.) Focalor; (42.) Vepar; (47.) Vual; (49.) Crocell; (52.) Alloces; (54.) Murmur; (56.) Gremory; (60.) Vapula; (64.) Haures; (67.) Amdusias; (71.) Dantalion.

 

(Teneke Seal.) PRENSLER ve PRELATES: (3.) Vassago; (12) Sitri; (22.) Ipos; (33.) Gäap; (36.) Stolas; (55.) Orobas; (70.) Seere.

 

(Gümüş Seal.) MARKİLER: (4.) Samigina; (7.) Amon; (14.) Lerajé; (24.) Naberius; (27.) Ronové; (30.) Forneus; (35.) Marchosias; (37.) Phenex; (43.) Sabnock; (44.) Shax; (59.) Orias; (63.) Andras; (65.) Andrealphas; (66.) Cimeies; (69.) Decarbia.

 

(Cıva Seal.) REİSLER: (5.) Marbas; (10.) Buer; (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (31.) Foras; (33.) Gäap; (39.) Malphas; (48.) Häagenti; (53.) Caï m; (57.) Ose; (58.) Amy; (61.) Zagan; (62.) Valac.

 

(Bakır ve Gümüş Benzeri Eşit Seal.) KONTLAR: (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (27.) Ronové; (34.) Furfur; (38.) Halphas; (40.) Räum; (45.) Viné; (46.) Bifrons; (72.) Andromalius.

 

(Kurşun Seal.) ŞÖVALYELER: (50.) Furcas.

 

NOT.—Yukarıdaki ruhların birçoğunun iki farklı kademede yer aldığına dikkat edin. Örneğin (45.) Viné hem Kral hem Kont’tur; (25.) Glasya-Labolas hem Reis hem Kont’tur, vs. “Prens” ve “Prelate” görünüşe göre birbiri ile değiştirilebilir terimler olarak kullanılmaktadır. Muhtemelen Kont’ların Seal’leri demirden yapılabilir ve o reislerinkisi Bakır ve Gümüş ya da Gümüş ve Civa’nın karışımı olabilir.

 

Metaller yedi gezegene dayandırılmıştır; Satürn – Kurşun, Jüpiter – Teneke, Mars – Demir, Güneş – Altın, Venüs – Bakır, Merkür – Civa ve metallerin karışımı Luna, Gümüş.

 

Dr. Rudd tarafından British Museum’da tutulan el yazması bir kodekste bu 72 ruhun İbranice isimleri yer almaktadır. Ancak burada imla konusunda açık hataların yapıldığını görüyorum. Söz konusu kodeks çok güzel yazılmış ancak daha birçok hata içeriyor. Özellikle de Sigillerde. Bu isimler Dr. Rudd’un İbranicesinde şu şekilde;

 

2-GOETIA’DAKİ 72 ŞEF RUHUN KENDİ KADEMELERİNE G

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Demon listesinin ana kaynağı süleymandır . Bu yüzden küçük farklar Ki bunlar çevirilerdn kaynaklanır , pek farklılık göstermez ..

Dostumun söylediği gibi siğiller sabittir

İsimler ise ibrani kaynaklıdır..

Aslına bakarsanız deamon için yön uygulamak çok dogru değildir . Zira deamonlar varlıgı sabit elementallerdir .. Onları kullanma şekliniz sizin yönünüzü tayin eder.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sitrinin sigili eksik sanırsam.Benim anlayamadığım bir nokta var bu demon summoning konusunda.Her demon tanıtılıyor ama davetin-summoningin nasıl yapılacağı yazılmıyor.Çok çeşitli yollar olduğundan mıdır?

 

http://www.fromoldbooks.org/Mathers-Goetia/pages/012-Seal-of-Sitri/012-Seal-of-Sitri-q100-500x500.jpg

Siğili bu şekilde..

Summon ritüellri farklılık gösterir.. Aynı demonu farklı majikal çalısmalar ile davet edebilirsiniz hatta kendi yönteminizide uygulasyabilirsiniz ...

 

Bir örnek vereyim ;

 

Dolunayın olduğu bir gecede , mümkünse dışarıda yanlız ve mümkün olduğu kadar az kıyafetle meditasyon yaptığınız en rahat şekilde oturun ( yada yatın ayakta durun hu size kalmış )

Burada önemli olan beyin dalgalarını kontrol ederek yani uyumadan transa geçerek ayın enerjisini çekebilmneniz ..

“Inanna” E-E-E-E-E-N-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-N-N-N-N-N-A-H-A-H-A-H-A-H diyerek (ki bunu mantra olarak kullanacaksınız burada önemli nokta inannanın gücünü hissetmeniz ve ay ile 3. göz arasında köprü kurmasını sağlamanız hafif bir trans hali hafif diyorum uyumayın çıplaksanız hele sabah hoş durumlarla karşılaşmazsınız bunu biraz fazlaca tekrarlamalısınız ..grımorıum verum isimli gotia dır bunun kaynağı buda aklınızda olsun

 

ayın enerjisini üçüncü gözünüzde yoğunlaştığını hissettiğinizde kalp çakranızdan üçüncü gözünüze geçirin bunuda bir kaç defa tekrarlamanız gerek .. Burada önemli olan nokta vucudunuzun tıpkı astral projeksiyon çıkış aşamasında hissedilen kasılmalar ve adrenalin yüklenmesi gibi durumlara alışmanız için yapılan tekrarlamalardır.

Aldığınız enerjiyi kalp çakranızda geçici olarak bırakacaksınız .. Biraz rahatladıktan sonra / ki bunu hissederseniz yaptığınız aynanın yüzüne çağıracağınız demonun siğilini yerleştirin..

Örneğin Astaroth ki kehanet tanrısı olarak geçer ( burada tanrı dediğime bakmayın daha öncede söyledim bazı bilgiler size ters gelebilir Tanrı kavramı yaratıcı güç olarak kullanılmıyor)

Unutmadan siğili böyle..

4530d1275129881t-cin-cagirma-ritueli-demon-astaroth-gif

şimdi sunak olarak kullanacağınız yere bunu yerleştirin kullandığınız altar varsa çok daha iyi ama yoksa da kendinize bir bölge seçin odanızda bir köşe olabilir yada işte bu çalışmaları her nerde yapıyorsanız ..

 

 

Temiz bir kağıda spell , yani duayı yazmalısınız benim elimde mnevcut olan spell size pek uymayacağı için tamamını yazmayacağım .. spell size aittir kelimelerin yumuşak tonlarda davetkar ve istekli olmasına özen gösterin emir kipleri kullanmayın .. Haykırış ve istek arzu dolu cümleler olsun .. ( umarım anlatabildim )

yazmış olduğunuz duayı mümkün olduğunca sık tekrarlayın ona ve aynaya odaklanın zihninizde geçen düşünceleri takip etmeyin ki aklınız başka yerlere gitmesin ...

 

Tanrı Şeytan, duy beni, senin adına, karanlığın güçlerinin bu aynada kehanet güçlerini göstermelerini;

bu büyülü aracılığı çağıracağım demonlara ulaşmak için kullanabilmemi, gizlerin,

ve bilmediğim bilgilerin ortaya çıkması için kehanet edebilmeyi istiyorum. Şeytan/Lucifer adına,

Astharoth’tan rica ediyorum, ki kehanet ve ilgili bütün güçlerin kudretini bu aynada göstermesini.

Bütün bunları, senin adına istiyorum, Tanrı Şeytan. Bu böylece yapılmıştır.

 

Ritüelinizin sonunda , duayı sesli olarak okuyun ve bitince, sunağınızın sol tarafına bir mum yerleştirin ( mümkünse siyah yada mavi) ve bu mumla kagıdı yakıp bir kaba koyun ..

 

 

 

Şimdi de, kalp çakranızdaki enerjiyi alıp, nefes vererek ve g-g-g-g-eh-eh-eh-eh-eh eh-eh-eh diyerek aynaya bırakın.

Bu deyiş/titreşim, İngilizce kelime “Get”in t’siz hali gibi, sert bir G ileyapılıyor... Dilinizin ucu Gebo runeunu titreştirirken

boğazınıza olabildiği kadar yakın olmalıdır. Gebo Astaroth’un runeudur ve kalp çakrasını içeren güçlerle ilgili çalışmalarda kullanılır.

Her nefes verişte, enerjiyi aynaya titretin. Enerjinin aynaya girdiğini gözünüzde canlandırın. Indigo (mavimsi mor) rengine girmeli

(içinde yeşiller ya da dalgalar olabilir) ve her nefes verişte daha da yoğun olmalıdır.

Aynanın tam olarak ne zaman güçlendiğini anlayabilmeli ve içinizdeki depolanmış enerjinin çıktığını hissedebilmelisiniz.

 

Aynayı kullanmak için:

Aynayı rahat bir seviyede yerleştirin. Kehanet sırasında rahat oturuyor olmalısınız. Oda sessiz ve loş ışıklı, tercihen mum ışığında olmalıdır.

 

Objeyle kehanet seansına başlamak için, transa girin, ve aynanın, bir kuyu gibi simsiyah, sıvı siyah bir su olduğunu düşünün. Bakışınızı aynaya kilitleyin.

Ayna gri renge doğru aydınlanmaya başlayacak ve bulut şekilleri oluşacak. Sabırlı olun, çünkü ruh ve olayları görebilme yeteneği çalışarak oluşur.

 

Demonları çağırmadan once aynanıza alışmanız en iyisidir. İlk başlarda neredeyse herkes bulutları görebilir. Bu normal ve pozitif bir işarettir.

Deneyim ve ısrarla, rastgele oluşacak diğer görüntüler görülmeye başlanacaktır. Bu görüntüler kontrol edilemez.

 

Deneyimle, kişi isteğiyle görüntüler görebilir. Alışık bir kişi aynayla kehanet ederken bütün beş duyuyu içeren görüntüler görebilir;

bu biraz zaman, ısrar ve uğraşı isteyebilir. Demonlar kehanet eden kişiye dokunabilir, uzun konuşmalar yapabilir ve daha kişisel seviyelerde

iletişim kurabilir. Görüntüler aynanın dışında ve kehanet eden kişinin her yanında oluşabilir ve kişiyi sarabilir.

 

Kullanılmadığında, ayna enerjinin kaçmasını engellemek için ipeğe sarılmalı ve diğerlerinin rahatsız edemeyeceği güvenli bir yerde korunmalıdır.

Enerjinin düzenli olarak yenilenmesi gerekir. Aynanın ay enerjilerini alabilmesi için pencereye ya da dışarıda bir yere dolunayın altına koymanız gerekir.

Bunu yapmak için, aydan kal çakranıza enerji çekin ve bunu el çakralarınızdan aynaya verin. Eğer açıksanız, üçüncü gözünüzle görecek,

aynanın tam güçlendiği zamanı hissedecek ve tekrar enerji yüklenmesi gerektiği zamanı sezeceksiniz.

 

Evet bu ritüel yukarıda bahsettiğim kitaptan alınmadır ve denenmiştir ...

Kitapta spell yazmıyor yani tam olarak benim dediğim gibi kişiye bırakılmış ancak bu çalışmayı Angelfire dan alan arkadaşlar yine oyuna gelmiş ve angelfire'ın kendi sistemine uygun spelli kullanarak buna da satanik demon ritüeli demişler...

Şimdi aklınızı kullanın spell size aitse yapılan tüm bu çalışma evrenseldir ..

Spellde yardım isteyeceğiniz cümleler çalışmanın yönünü tayin eder ki bunada kısaca teurji denir...

Açıkçası vermediğim spell kavram kargaşasına neden olsun istemediğim için ..

Yani demonları eski tanrılar olarak görmeyen biri için çok saçma cümleler olur ve hiç bir anlam ifade etmeyeceği içinde ritüelin bir anlamı olmaz...

YUKARIDAKİ RİTÜEL TAMAMEN SOL ELE AİTTİR SAYIN BOYNUZSUZ DOSTUMUN AÇMIŞ OLDUGU KONUYA ÖRNEK OLMAK ADINA VERDİM ..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sitrinin sigili eksik sanırsam.Benim anlayamadığım bir nokta var bu demon summoning konusunda.Her demon tanıtılıyor ama davetin-summoningin nasıl yapılacağı yazılmıyor.Çok çeşitli yollar olduğundan mıdır?

 

Davet şekilleri de anlatılıcak biraz zamanı var sadece bu yukarıdaki bilgiyi hazırlamak bile bayağı zaman aldı :)

 

Misal Ay Tanrıçası'nın bazı güleri kullanılıyor bazı davetlerde ki ben 28'lik zamanın 14 üne kadar olanını kulanıyorum.Yani burası biraz karışık.Yani tanrıçanın yaşının hesaplanması konusu biraz karışık.O yüzden bu konuya henüz girmedim.En anlaşılır sade hale getirince onları da ekleyeceğim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eline sağlık kanki :D ama tüm daemonların sol-el siğilleri ile birlikte bir başlık bekliyorum senden sabırsızlıkla :)

 

Bu arda Sitri'nin siğilinde yanlışlı yok Geotia'da kullanılan siğili benim vermiş olduğum siğildir.Sağ-el de bazen siğiler tahmin ettiğiniz gibi çıkmaz.Ama sol-el nettir.Nevermore'un verdiği gibi siğilde de ismi neyse o yazar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eline sağlık kanki :D ama tüm daemonların sol-el siğilleri ile birlikte bir başlık bekliyorum senden sabırsızlıkla :)

 

Bu arda Sitri'nin siğilinde yanlışlı yok Geotia'da kullanılan siğili benim vermiş olduğum siğildir.Sağ-el de bazen siğiler tahmin ettiğiniz gibi çıkmaz.Ama sol-el nettir.Nevermore'un verdiği gibi siğilde de ismi neyse o yazar.

Bunun için Nor'nın izni gerek :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Lejyoner Demon konusunuda bir açsanız, bayağı cahilizde bu konularda =)

 

Lejoner daemonlar , daemonların yarıdımcıları diyebiliriz.Yani daemonların bir nevi hükmettikleri askerleri.

@maverick in de dediği gibi her dönem bu lejonerlerin sayısı artmaktadır.Bunun kaynagı da kişilerin yaptıkları antlaşmalar ile ruhlarını onlara satmalarından kaynaklanmaktadır.Satılan ruh öldükten sonra daemonun lejonuna katılır.Ve evet daemonlardan önce lejonlar ile çalışma yapılmalıdır.Zaten açıklamalar da var bazı daemonların önce lejonerleri ile irtibata geçiliyor.Bazı daemonlarla ise mecbur kalmadıkça görüşülmemesi gerektiği belirtiliyor :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Peki benim merak ettiğim bu 72 ruh neden tamamen erkeklerden oluşuyor acaba? 1)Dişi cinsiyetli ruhlar neden yok? Mesela kraliçeler,prensesler vs..2)Ayrıca Daemonlarla anlaşma yapıldığında ruhumuz satıldığında mesela süre 10 yıl.Bu süre bitince ruhumuzu geri alacağımızdan ne kadar emin olabiliriz? 3)Ayrıca bu tür varlıklar insan bedenin de etrafımızda geziniyor olabilir mi? 4)Eğer böyle birşey varsa onları ayırt etmek yada tanımak için ne yapabiliriz? 5)Bir daemon u çağırdık anlaşmayı düşünüyorduk ama daemon geldi ben anlaşma yapmaktan vazgeçmeyi düşündüm mesela.Yani demek istediğim bir daemon u çağırdığımda illaki ruhumu satmak zorundamıyım?Çağırdım da vazgeçebilirmiyim yani.

Sorular peşpeşe geldi k.bakmayın.Cevaplarınızı bekliyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında dişi erkek diye bir ayrım yok diyebiliriz bu ünvanlar dönemin soyluluk dereceleri ve o dönemlerde dünyamızda erkek egemen yapı şimdikinden çok daha etkili olduğu için böyle derecelendirilmişler. Ayrıca lejonların sayısı elde edilen ruhlarla arttığı gibi bu arkadaşlar arasında lejon alış-verişi gibi şeyler yaşanabiliyor. Ruhu satmak konusunda belirli bir süre yok bildiğim kadarıyla tüm anlaşmalarda ruh sonsuza dek demona bırakılıyor. Demonların insan bedeni etrafında gezinmesi söz konusu değil çok yüksek enerjili varlıklar oldukları için sizin hazırlıksız olduğunuz bir anda zarar verme amaçlı olmasa bile size yaklaşmaları durumunda çok büyük zarar görebilirsiniz, kalıcı beyin ve sinir hasarları, endokrin sistem bozuklukları hatta ölüm gibi. Her invokasyonda anlaşma yapma gibi bir durum yok demonu çağırdığınızda illa ruhunuzu satmanız gerekmez ayrıca herhangi bir ters durumda demonu cebren geri postalayabilirsiniz, hatta seans sırasında istediklerinizi yaptırmak için demona acı verebilirsiniz bu konuyla ilgili bir çok teknik var. Ama bu etik olmamanın yanında akıllıca bir iş de olmaz zira demonlar düşman edinmek isteyeceğiniz varlıklar değil. Umarım açıklayıcı olmuştur

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben ruhu satma olayını lejonerlerin artışı için örnek olarak verdim.Herhangi bir antlaşmada ruhunu sunmak zorunda değilsin.Zaten sağ-el de antlaşma yoktur.Ondan istediğini söke söke alırsın.Ama Meverick in de dediği gibi onları düşman edinmek istemezsin yani tecrüben , bilgin , deneyimin yok ise sağ-el yolu ile daemonlardan birşey elde edemezsin zaradan başka.Gerisini meverick cevaplamış zaten.Son mesajında sorduğuna gelice bazı bedensiz varlıkar istediği görünümde kişiye görnebilirler.Ama davet işleri ile uğraşmıyorsan sana görünmezler.Uğraşıyorsan da bunu zaten anlarsın.Bu anlatılabilecek bir şey değil.Tecrübe ile öğrenilmesi gereken bir konu.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Pisagor Ve Gnostizme Göre İsim Analizi

   Nümerolojinin Temelleri:       Nümeroloji biliminin felsefi temelleri Pisagor ve Gnostisizme dayanır. Sırasıyla bu iki ekol Antik Yunan ve Hristiyan tasavvufu şeklinde algılanabilir. Gnostikler Pisagor’un ve diğer antik gizem kültlerinin bilgeliklerini Anadolu’da ve Avrupa’da yeraltına inip marjinalize olarak Orta Çağa taşırken, Pisagorcular ise neo-Platoncu bilgeliği İskenderiye üzerinden Endülüs’e taşımışlardır. Bu geleneklerde belirleyici olan temel inanç, mana aleminin esas olduğu, yani

   , Yer: Fal ve Kehanetler

  • Daemon Daveti (Goetia)

   Öncelikle okunması ve anlaşılması gereken konular şunlardır :   http://www.gnoxis.com/geotiadaki-72-daemon-sef-ruhun-kendi-kademelerine-gore-siniflandirilmasi-40983.html   http://www.gnoxis.com/majikal-daire-geotia-40875.html   http://www.gnoxis.com/diger-majikal-gerecler-geotia-41100.html   Bildirilen Ruhların Herhangi Birinin Conjuration ( ruh çağırma / büyü ) ile Çağrılmsı   BEN invoke ediyorum ve conjure (büyü/ruh çağırma) ediyorum seni, O Ruh, N.1; ve EN ÜSTÜN MAJESTE tarafından güçl

   , Yer: Maji ve Türleri

  • Ayahuasca çayi hakkinda bilinmeyenler (şaman'nin iksiri ruhun asmasi)

   Belkide hayatım boyunca en çok incelediğim araştırdığım ve çokca deneyimlediğim bir konuyu sizlerle paylaşıyorum bugün malesef en güzide forum sitelerinde bile eline kalemi alan karalamış kendince aslı astarı olmayan şeylerle ''Ayahuasca zehirli bir bitki türüdür ''   konunun bir tanesinde bu cümle geçiyor ne yazık ki ama Ayahuasca zehirli bir bitki değildir çünkü Ayahuasca bir bitki değildir Ayahuasca bir formüldür bu yüzden bu kadar saçma benzeri cümleleri dikkate almayın yeri gelmişken s

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Doğum Tarihlerine Göre Kişisel Özellikler

   1 Ocak – 10 Ocak   Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan. Sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan Kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kendi çalışıp kazanmaktan yana olan. Başarılı olmayı isteyen ve rahat, güvende yaşamayı arzulayan. Gayet kibar ve nazik Doğru ve dürüst davranan. Başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren. Takdir edilmekten hoşlanan, yeniliklere açık, bulunduğu alanda parlamak isteyen Kimi zaman coşkulu bazen karamsar olabilen. Fakat asla pes etmeyen, direnen. safak_koca

   , Yer: Burçlar

  • Doğduğunuz güne göre özelliğiniz

   Dogar dogmaz nasil bir isme sahip olunuyorsa ,yine dogum tarihiyle birlikte herkes bir kisilik özelligine sahip oluyor. Gary Goldschneider ve Joost Elffers'in hazirladigi "The Secret Language of Birthdays" (Dogum Günlerinin Gizemli Dili) adli kitaba göre, Iste dogum günlerine göre kisilik özellikleriniz :     21 Mart Berrak 22 Mart Dogrucu 23 Mart Merakli 24 Mart Sade 25 Mart Dinamik 26 Mart Güvenilir 27 Mart Baslatici 28 Mart Masum 29 Mart Gözlemci 30 Mart Uzlasmaz 31 Mart Inatçi 0

   , Yer: Burçlar

×
×
 • Yeni Oluştur...