Jump to content

The Lost Book Of NOSTRODAMUS NOSTRODAMUS'un Kayıp Kitabı


nevermore

Önerilen Mesajlar

Kitabın son bölümü de yazılmış ve artık zamanın ızgaralarının arasındaki yerini almıştı …… 84 adet suluboya resim ve el yazması tekst

Bu metinler el yazmasıydı . Bu yazı Nosradamus2un veya başka birisinin olabilir.

Bunu ancak zaman bize söyleyecek …………………………….

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image004.jpg

Sayfa I

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image005.jpg

Sayfa II

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image006.jpg

Bu yeni evrede Thr tree Of Life ( hayat Ağacı ) yeni bir yere taşınıyor…………….

Enerjiler erkek enerjiden ( Fiziksel, Heyecan verici ,Hakikate uygun )

Dişi Enerjiye ( manevi , ışıklı, Yüksek Frekanslı ,Yaradılışlar )

Kitabın son iki resmi

 

Bölüm 81 ( Plate 81)

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image007.jpg

The Old Tree 'Taken' Down (End of Male Consciousness)

Eski Ağaç “sökülüyor” ( erkek bilincin Sonu )

Bölüm 82 (Plate 82)

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image008.jpg

Rebirth in the Feminine (The Final Watercolor Image)

Dişi bir dünyada tekrar doğuş ( Son Sulu boya resim )

Bölüm 44 ( Plate 44)

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image009.jpg

Feminine Energies Passing Through Physical Time

Dişi enerjilerin Fiziksel zamanın içinden geçişi

28 Ekim 2007 de History Chanel Televizyonunda yayınlanan Thr lost book of Nostradamus adlı program gecenin en yüksek izlenme reytingini kazanmıştı. "Lost Book of Nostradamus" tıklayıp kanaldaki o programı izleyebilirsiniz.

İki saat süren yayın anında bu program Nostradamus’un Kaybolan kitabındaki bilgiler hakkında seyirciler uzun bir düşünme zamanı vermiştir

Acaba hakikaten bu resimleri Nostradamus’mu çizdi ve el yazısıyla yazılan tekstdeki bilgiler onamı ait.

Bana kalırsa yazılar ona ait fakat resimler onun yanında çalışan bir bayan artistin elinden çıkmışa benziyor. Ama her halükarda o resimlerin öyle olmasını ve böyle çizilmeleri için gerekli direktifler Nostradamus tarafından verilmiştir.

Burada bu kitabın bulunma zamanının içindekilerle çok iyi ayarlanmış olduğu görülmektedir . Zira bu kitabında dünyanın sonunun gelmekte olduğunu ve bunun nasıl olacağını anlatmakta.

Ve bunu yine diğer kitabındaki gibi alegorik yazı ve resimlerle gizlemiş ve anlaşılabşlmesi için belli bir zaman beklemesi gerektiğini yazmıştır.

Okunmasını istediği zamanda bizim şimdiki yaşadığımı bu devredir. Peki 500 sene evvel yazılmış ve saklı tutulmuş bir kitap nasıl oluyorda yazarının okunmasını istediği devirde birden ortaya çıkıyor.Hem de bir şans eseri Devlet kütüphanesinde inceleme yapan bir araştırmacı gazetecinin

Onu fark etmesiyle.

Nostradamus bu sırrın ancak Knights Templer tekrar Vatikan tarafından af edilip şereflendireceği zaman açıklanmasını istemiştir .

Vatikan Temliye şövalyelerini tekrar şerefli yerlerine iade ettiğini açıklayan gizli bir yazısı yayınlanmıştı. Bu yazı hakkında bilgi bulmağa çalışan araştırmacı gazeteci Devler kütüphanesinde araştırma yaparken Nostradamus’un kitabını bulmuştur.

Nostradamus 500 sene evvel yaşamış olan bir gözlemci, falcı,gaipten haber veren bir alimdi. O dünyaya gelecek hakkındaki vizyonunu kendine özel “ symbology ve yorumlama “ şekliyle anlatmıştır. Kullandığı “ archetypical patterns “ kendine has örnekleme sistemi ile insanlığın

Gelecek tarihçesini yazmıştır.

Yazdığı dörtlükler esnek ve geniş bir anlam taşıdığında onları okuyan herkes incelediği devreye uygulama imkanı olmuştur. Bu örnekleme belli bir zamanı göstermemektedir ama devamlı olarak devinen geniş zaman siklüslerini ( cycles) kapsamaktadır.

Dikkat edilirse ve iyice araştırılırsa Tarihin devamlı olarak bir döngünün içinde gelişmektedir.

Onun için halk arasında “ Tarih bir tekerrürden ibarettir “ denmektedir.

Nostradamus da bu tekerrürün kaç asırda bir oluştuğunu iyice gözlemleyerek o meşhur “ dörtlüklerini “ o periyotların döngüsüyle senkronize etmiştir.

Nostradamus yazdığı dörtlükler için şunu söylemiştir.

“ Benim yazdığım bu dörtlükler yazıldıklarından 500 sene sonra tam olarak anlaşılamayacaktır .”

Dediğinde haklıydı. Bugüne kadar her dediği çok kolay anlaşıldı . Fakat zaman geçtikçe söylediklerini meydana gelen olaylarla ilişkilendirmek ve onları açıklayabilmek zorlaşmaktadır.

Nostradamus 942 dörtlük yazmıştır ve bunları yüz yıllara bölmüştür Her yüzyıl için 100 dörtlük sadece sondaki yüzyılda 42 dörtlük vardır.

Her dörtlük 4 satır yazılmış bir şiirdir.

Bu kafileli , uyaklı dörtlükler genelde Fransızca olarak , İçine az bir şekilde İtalyanca, Eski Yunanca ve Latince kelime ve deyimler ilave edilmiştir.

Manaları kolay bir şekilde anlaşılmasın diye bunları sembolizm, metafor, gibi şekiller kullanarak ve bahs etmek istediği insanların isimlerini de gizlemek için isimlerden bazı harfleri eksik yazmak veya dolaylı bir şeklide o ismi tarif etmek şeklinde yollara baş vurmuştur.

Bunları o devirde ölüm cezasına mahkum edilen sihirbaz veya büyücü olarak tanımlanmamak için yapmıştır

Bu dörtlükleri ve el yazma notları anlayabilmek için Simyada , hakikatin sadece efsane , matematik ve metafor olduğunu ve yeni oluşların bunlar sayesinde yapıldığını unutmamak gerekir.

Şunuda unutmayalım ki Nostradamus bir doktor, bir simyacı, bir astrolog ve bir kahindir . Ve 500 sene geçtiği halde o zamandan bu zamana yaşamış en büyük zamanın peygamberidir.

Bölüm 60 (Plate 60 )

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image010.jpg

Zambak çiçeği ( fleure de Lis)

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image011.jpg

Alchemy – simya

Simya Mesopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan, Japonya, Kore ve Çin , Eski Yunan , ve Roma da , İslam medeniyetinde ve 19 yüzyıldan itibaren de Avrupa da . Bu belli okullarda ve filozofik sistemlerde 2500 senedir öğretilmektedir.

Bilim tarihinde Simya çok eskilerden beri geçerli olan araştırma metotlarına dayanır. Bu metotlara göre Tabiat ve felsefi ruhsal düşüncenin birleşmesinden ve bunlarla beraber, kimya, metalürji, fizik , tıp, astroloji, mistisizm , semitik ezoterizm ve ilaveten açıklanamayan büyük güçlerin bir arada karışmasına dayanmaktadır.

Simya çok eski ruhsal arınmanın ve değişimin , benliğin gelişmesinin resimler karşısından daha fazla onların sırlarını çözme yoludur. Simyanın her adımında mistitizm ve sırlarla doludur. O kendi müridine benliğinin ve ruhunun Tanrısal kattaki hayal ve esoterik sembollere erişmesini sağlar.

Üsteki resimde görülen çiçek ( Zambak çiçeği) o zamanlarda bütün Avrupa bayraklarında veya armalarda yüzlerce yıl amblem olarak görülmüş ve bilhassa Fransız Krallığının değişmez sembolü kabul edilmiştir.

İspanya kralı , Lüksemburg Büyük Dükü ve Bourbon sülalesi de aynı amblemi kullanmıştır.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image012.jpg

The Flower Of Life ( Fleur de Lis ) Zambak

Hayat Çiçeği birbirinden beli aralıklarla çizilmiş ve birbirini kesen daireler in meydana getirdiği geometrik şeklin modern ismidir. Bu bir hexagon altıgen simetrisi içinde çizilmiş bir şekildir.

İki ayrı büyüklükte olan daireler etraftakiler daha büyük ortadakiler daha küçük.

Ortadakilerin meydana getirdiği şekil bir bir zambak çiçeğini sembolize etmektedir.

Bu şeklin kutsal Geometri de eski dinsel değerler taşıdığını ve burada gerek evrenin gerekse zamanın temel şekillerini ve birbirleriyle ilişkilerini anlatıldığı söylenir .

Aradaki dalga şeklindeki eğriler ise insan hayatını meydana getiren olayların, hislerin ve duyguların benlikteki dalga gibi hareketlerini göstermektedir. Modern ilimde bu dalgaların

Bütün kainatı meydana getiren enerjinin titreşim herz dalgaları olduğu kabul edilir.

Ayrıca yine eski felsefeye göre evrendeki her olayın ve canlının tutulan Akashic kayıtların da ivmeleridir.

Bu Hayat Çiçeği aynı zamanda Platonic Solids le de ilgilidir.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image013.jpg

 

Platonik cisimler (Düzgün katı cisimler),(Platonic Solids)

Yüzeyleri düzgün çokgenler olan, yüzeyleri, köşeleri ve ayrıtları aynı, üç boyutlu cisimlere düzgün çokyüzlüler denir.

Eski Yunan filozofu Platon'a gore evren "esir", toprak, hava, ateş ile su'dan oluşan beş temel ögeden oluşur. Yine Platon'a gore bu 5 ögenin her biri birer eşkenar çokyüzlü olan atomlardan oluşmuştur. Bundan dolayı eşkenar çokyüzlülere platon cisimleri adı verilir. Matematiksel olarak toplam 5 çeşit çokyüzlü vardır:

Tetrahedron (4 yüzlü),

Hexahedron (Küp, veya 6 yüzlü),

Octahedron (8 yüzlü),

Dodecahedron (12 yüzlü),

Icosahedron (20 yüzlü).

Yine eski bilimlerde kutsal Geometrinin bu nesneleri evrenin yapıtaşlarının şekillerini teşkil

Edermiş.

Bizim bir organımız olan “ GÖZ “ ile burada kullanıldığı şekildeki “GÖZ “ arasında bir bağ vardır. Organ olan göz bizim ışığı görmemizi ve bu sayede “ şeylerin “ yalın halleri ile sembolik halleri arasında da bir link kurarak onları anlamımızı sağlar. Hakiki zamanın gözüyle yaşayıp gördüğümüz bizim benliğimizin “ hologramik” şeklidir . Gözümüzün ortasındaki mercek evren üniversitesinde bilgisini artırmaya çalışan bir talebeye benzer. Bizlerde aynen bu evrende sonsuz bilgilerden kendi kapasitemizin elde edebileceği miktarda kısmını öğrenmeye çalışan birer öğrenciyiz.

Göz içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisini temsil eder

Milky Way Galaxy

Ortasındaki mercekte “ Bir Kara deliğiBlack Hole,

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image014.jpg

Fiziksel benliğimizde ( yaşamımızda) her şey Sarmal hareketle oluşur

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image015.jpg

Kutsal Geometri Kurallarına göre Sacred Geometry

 

Plate 52

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image016.jpg

İnsanlık yavaş yavaş tam bir daire şeklini takip ederek kalbin içine doğru gitmektedir

Hopi Prophecy - Turtle Island

Yaşlı bir HOPİ Kızılderili kahini der ki : Mavi yıldız Kachina Cennet de göründüğü zaman 5 dünya doğacak. Bu herkesin arınma günü olacaktır. Hopiler Sirius yıldızına Mavi yıldız Kachina derler. Onlar Mavi Yıldız Kachina büyük meydanda dans edip maskesini çıkardığı zaman gelecekler. Kapat

Plate 77: The Tree of Life and the Sacred Flame

Bölüm 77 Hayat Ağacı ve Kutsal Alev

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image017.jpg

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image018.jpg

Bu kil tablet 4.500 senelik ve Sümerlilere ait. Bu tablette o zamanlar geçerli olan ve Hindu – İran inanışında bir efsaneden bahsetmektedir. Burada bir kadın ve bir erkek görülmekte Hayat Ağacının yanında oturmaktalar. Oturan kadının gerisinde bir yılan görülmektedir bu bir resimle sembolize edilerek “kadının kandırılmasını “ anlatmaktadır.

Bazı değerlerin oluşmasını meyve ağaçları tarafından resmedilmesi Sümer devrinde başlamıştı. Buradaki ağaç bu meyveleri yiyenlerin gayet sıhhatli ve uzun bir ömürleri olacaklarını bildirmektedirler. İsmi de hayat ağacı dır. The Life Tree

Bu Musevi – Hıristiyan dinlerinden evvel Hindo – İran ( Hindu ve İran dinlerinde ) vardı.

Bunlardan birisi ve dünyadaki asıl ilk Tek Tanrılı Din olan Zoroastrian tarafından kutsal kitaplarında anlatılmaktadır..

Zoroastrianism dünyanın en eski Tek Tanrılı dinidir m.ö. 3500 yılında Peygamber Zoroaster tarafından İran da kuruldu

Bu konsept İncil’den tahminen 2000 sene evvel yazılmış olan Avesta Zoroastrianism dinin kutsal kitabında yer alan bu olay eski Ahit de doğrudan Tanrının kelamı gibi yer almış daha sonra Hıristiyanlık devrinde Yeni Ahitde ( incilde ) ve İslamda Kuranda Avestadan hiç bahis olmadan Tanrının insanı yaratması ve cennette yaşamaları şeklinde yazılmıştır.

Eski Ahittin “ Genesis” Yaradılış kitabının 3:22 bölümünde bu ağaçtan şöyle bahsedilir :

Tanrı .

“ Sonra, “ Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri oldu “ dedi. “ Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli “

Ateş Zerdüşt dini inancı tarafından kutsal olarak kabul edilmektedir.Ateş Zerdüştizm ´de çok önemli bir yere sahiptir. Avesta ´ya göre ateş tanrı Ahura Mazda ´nın ruhu ve oğludur.

Esas olarak ateşe üç anlam veriliyordu veya bu anlamlarda ateş kutsanıyordu. Ateşin başlangıcı olarak ev ateşi yani ocak ateşi kabul ediliyordu. İkincisi kurban ateşi olup, bu ateş devamlı yanan ve kötülükleri uzaklaştırandır. Üçüncüsü ise halk topluluklarınca meydanlarda yakılan ve etrafında eğlenilen,aynı zamanda ateşle temasa gelerek veya bu ateşin içinden geçerek suç ve günah işlemiş olanlar, kime karşı suç veya günah işlemişse onun yakacağı ateşin içinden yürüyerek kendini temize çıkarması günahını veya suçunu affettirmesi, yani kendisinin suçsuz ve günahsız olduğunu ispatlaması geleneği bakımından önemliydi.

Bir Part destanında, Kral Muhabad ´ın oğlu Prens Wise, suçsuzluğunu ispat edebilmesi için büyük bir ateş yaktırdığını anlatırken ilgili şiirde,

Benden suçsuzluğumu ispat etmemi isterler

Bana deki ?ateşin içinden geç ´

Halka ve dünyaya temiz

Suçsuz olduğunu ispat et? diye belirlemesinde de ateşin bu gücüne inanıldığını açık ortaya koymaktadır.

Bu inanca göre ateş,sadece günah ve suçlardan arındırıp temizleyen yetkisinin dışında aynı zamanda ilahi güç, kuvvet ve kudret veren bir kaynak olarak da görülür. Çünkü ateşin tanrı Ahura Mazda ´nın oğlu olduğuna inanılmasının yanında, insanların ruhlarının da ateşten geldiği ve ölümden sonrada ruhun yapılmış olduğu gökteki ateşe çekileceği ve onunla birleşeceğine inanılmaktadır.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s60/s6_files/image019.jpg

Ortodoks Hıristiyanlar 3 nisan gecesi Kudüs te Kutsal Alev seremonisi için toplandılar

Kudüs te kutsal bir hafta, Her sene Kutsal Cumartesi günü binlerce Ortodoks / Hıristiyan Kutsal Ateş seremonisini kutlamaya gelmekteler. Kudüs te Saint-Sépulcre meydanında kutlanan bu ananevi tören Kudüs’ün Yafa kapısından şehre giriş yapan Hacıların akınıyla büyük bir kalabalık tarafından Ortodoks Hıristiyanlarca kutlanmaktadır.

Törende hacılar Kutsal ateşten yakılan meşaleler deki alevlerle yüzlerini günahlardan arındırmaktadırlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image003.jpg

1994 senesinde İtalyan Gazetecisi Enza Messa Romadaki milli kütüphanede bir araştırma yaparken tuhaf bir şeye rastladı. Bu 1629 tarihli bir el yazması kitaptı . İsmide : Nostradamus

Vatinicia Code. Michel de Notre Dame yazarın ismiydi. Ve bu isim kitabın içinde silinmez mürekeple yazılmıştı. Bu hiçbir zaman Nostradamus tarafından yayınlanmamış bir kitabıydı.

Bu kitap Nostradamus’un ölümünde oğlu tarafından ve sonra Papa Urban VIII hediye edilmişti.

O zamandan beri hiçbir yerde görülmemiş ve bilinmemekteydi. 400 seneden beri kayıptı.

Şifreli resimler çok esrarlı temalar gösteriyordu. Bunlar arasında Kafası kesilen papalar, Acayip

Mahluklar,

“ Vaticinia Nostradami “ olarak bilinen bu kitap Nostradamus’un son eseri olarak bilinirdi. Ve onun son kehanetlerini belirttiği düşünülürdü. BU onun Dünyanın sonu için yaptığı kehanetler diye anılırdı.Bu kitabı yazdıktan sonra oğluna saklaması için verdiğini oğlunun da bir kardinal seçiminde kimin kardinal seçileceğini belirlemek için Vatikan’a verdiği . Sonradan Papa olan

Urban VIII hediye ettiği söylenir.

En sonunda nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Milli kütüphaneye verilmiş ve orada 400 sene hiç kimsenin haberi olmadan kalmıştır.

Bu kitapta Nostradamus’un gerek yaptığı resimler gerekse yazdığı 4 lüklerde Nazi istilasını , Papa

John Paul II ye ağca tarafından yapılan öldürülme teşebbüsünü , Irak tarafında Kuweyt’in petrol kuyularının yakılmasını ve Boris Yaltsin’in Rusya da iktidara gelişini bildirmişti.

Resimlerin bazıları yeni kehanetler bildirmekte. Diğerlerinin bir ksmı halen çözülememekte veya daha eski 4 lüklere refere etmektedir

Resimler arasında papa bir köpek vücuduyla , dişi rahibeler , Hucuma uğramış Din adamları , ve siyah derili bir Papa.

Aşağıda resimlerden bazıları..

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image004.jpg

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image005.jpg

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image006.jpg

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image007.jpg

The Vaticinia Michaelis Nostradami de Futuri Christi Vicarii ad Cesarem Filium D. I. A. Interprete (The Prophecies of Michel Nostradamus on the Future)

Nostradamus’un bulunan kayıp kitabının içindeki resimlerin teker teker incelenmesi ve açıklamaları

Bu resimleri ve onlara bağlı açıklamaları ifade ettiği olaylar..

Plate 77

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image008.jpg

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image009.jpg

Nostradamus uzayda ki 13Takım yıldızlarını ( Zodiak) Astrolojik kehanetlerde bulunurken kullanmıştır. Burada Ophiuchus ( okunuşu off-ee-YOO-cuss) “ The Serpent Holder – Yılan Sahibi ) vücuduna yılan sarılmış bir adam olarak temsil edilmektedir

Ophiuchus ya da Yılancı takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Ayrıca, Batlamyus'un listelediği 48 takımyıldızdan biriydi. 13 zodyak takımyıldızından biri olmasına rağmen, zodyak takımyıldızları aralarında astrolojik bir simgeye sahip olmayan tek takım yıldızdır

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image010.jpg

Yılanın kafasını sol eliyle kuyruğunu sağ eliyle kavramıştır. Bu bizi tekrar Yılanın evrensel temsil ettiği yılan/ sürüngen temel örneğe götürmektedir. Bunun sembolize ettiği öge DNA ve

İnsanın biogenetik denemelerine ve eski tarihteki orta asya ülkelerindeki efsanelerde gördüğümüz insanların uzaydan ve cennetten gelen meleklerle ve yarı tanrılarla birleşmelerine referanstır..

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image011.jpg

 

Ophiuchus Yılancı takım yıldızı bilinen 88 takım yıldızdan birisidir ve ayrıca Ptolemy tarafından tespit edilip listelenen 48 tanenin içindedir. Bu takım yıldızı uzay’ın ekvator çizgisine yakın bir yerde bulunan geniş Takım yıldızıdır. Etrafında Aquila, Serpens ve Hercules, Samanyolunun merkezinden kuzey doğusuna düşmektedir. Güneyinde ise Scorpius Batısında ise Sagittarius bulunmaktadır.

Astrolojikal bilgiler arasında “ göz “ çok mühim bir semboldür. Astrolojide Samanyolunun tam merkezinde bulunan “ Kara Deliği “ temsil eder.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image012.jpg

Samanyolunun tam merkezindeki kara delik

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image013.jpg

Ouroboros eski bir simya sembolüdür ve bir yılanı veya ejderhayı temsil edilir. Bu DNA yı gösterir ve yılan kendi kuyruğunu devamlı olarak yutar ve böylelikle kendini tekrar yaratarak yeniler ve bir daire şeklindedir. O the Wheel of Time - The Alchemy Wheel - Zaman Çemberi yeya simya tekerliğini temsil eder .

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s61/s6_files/image014.jpg

1 in etrafında 12

Bu kafes programı Ruhların yeni heyecanları denemelerine izin vermek için yapılmış ve zamanın bir düz çizgi halinde algılanmasına yardımcı olmaktadır.

Ouroboros genelde simya, gizli tarikatlar ( gnosticism), - Hermesticism (Hermetizm, Eski Mısır’da yaşamış bilge Hermes Trismegistus'un öğretisidir.Hermetizm adının sonundaki “izm” sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilirse de, felsefi bir akım değildir. Kimilerine göre Hermes Trismegistus bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Eski Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır’ın özellikle Teb ve Memphis tapınaklarındaki inisiyasyonlarda öğretiliyordu. Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes Trismegistus’tan majinin, simyanın, astrolojinin, astronominin,tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir )

Bu bilgiler her şeyin bir devinimi takip ettiği yani ilk önce var olduğu sonra belli bir müddet tekamül ettiği arkasından yok olup tekrar doğduğu sitematiğinde kurulduğuna inanıyordu. Bu gerek Tabiat ‘daki canlı ve cansız varlıklar geçerliydi , gerekse bizim yaşadığımız gezegen ve evren için.

Bu siklüsler bilge tanrılar etrafından idare edilmekteydi ve ancak iniyse olanlar bu gizli cemiyetlere üye olabiliyordu.

 

SAYIN BURHAN . Zihni SANUS'un çıkardıgı evrenin suırları dergisindendir. Aylık bölümlerde eklenmeye devam edecek bir yaszı dizisidir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1994 senesinde İtalyan Gazetecisi Enza Messa Romadaki milli kütüphanede bir araştırma yaparken tuhaf bir şeye rastladı. Bu 1629 tarihli bir el yazması kitaptı . İsmide : Nostradamus

Vatinicia Code. Michel de Notre Dame yazarın ismiydi. Ve bu isim kitabın içinde silinmez mürekeple yazılmıştı. Bu hiçbir zaman Nostradamus tarafından yayınlanmamış bir kitabıydı.

Bu kitap Nostradamus’un ölümünde oğlu tarafından ve sonra Papa Urban VIII hediye edilmişti.

O zamandan beri hiçbir yerde görülmemiş ve bilinmemekteydi. 400 seneden beri kayıptı.

Şifreli resimler çok esrarlı temalar gösteriyordu. Bunlar arasında Kafası kesilen papalar, Acayip

Mahluklar,

“ Vaticinia Nostradami “ olarak bilinen bu kitap Nostradamus’un son eseri olarak bilinirdi. Ve onun son kehanetlerini belirttiği düşünülürdü. BU onun Dünyanın sonu için yaptığı kehanetler diye anılırdı.Bu kitabı yazdıktan sonra oğluna saklaması için verdiğini oğlunun da bir kardinal seçiminde kimin kardinal seçileceğini belirlemek için Vatikan’a verdiği . Sonradan Papa olan

Urban VIII hediye ettiği söylenir.

En sonunda nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Milli kütüphaneye verilmiş ve orada 400 sene hiç kimsenin haberi olmadan kalmıştır.

Bu kitapta Nostradamus’un gerek yaptığı resimler gerekse yazdığı 4 lüklerde Nazi istilasını , Papa

John Paul II ye ağca tarafından yapılan öldürülme teşebbüsünü , Irak tarafında Kuweyt’in petrol kuyularının yakılmasını ve Boris Yaltsin’in Rusya da iktidara gelişini bildirmişti.

Resimlerin bazıları yeni kehanetler bildirmekte. Diğerlerinin bir ksmı halen çözülememekte veya daha eski 4 lüklere refere etmektedir

Resimler arasında papa bir köpek vücuduyla , dişi rahibeler , Hucuma uğramış Din adamları , ve siyah derili bir Papa.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image003.jpg

Resim 10

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image004.jpg

Rasim 21

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image005.jpg

Resim 56

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image006.jpg

Resim 63

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image007.jpg

Resim 64

Yukarıda ki resimler Nostradamus’un Kayıp El Yazması Kehanetleri Kitabında Dünya yüzünde geçerli bir çok archetypes / temel örnek resimleri ki buların bazıları ateş ve yangınları temsil etmektedir , bazıları da metaphoric / eğretileme ( Bir şeyi anlatmak için , ona benzetilen başka bir şeyin adını gerçek anlamının dışında kullanma ) . Mesela burada Ateş ( the eternal flame of life ) Hayatın sönmeyen ateşini ki bu en sık olarak Güneş le temsil edilir , bilhassa sulu boya resimlerde. Nostradamus

Dünyamızdaki büyük tabiat değişikliklerini su ve ateş metaphorları ile kehanetlerinde belirtirdi.

Nostradamus kehanetler kitabında belirttiği gibi Amerika’da ki büyük yangın

Amerika Kaliforniya ‘ daki büyük orman yagınları.

Halen dünyanın muhtelif yerlerini kavuran ve önüne geçilemeyen devamlı büyüyen gerek Rusya Moskova civarında ki yangın, Çin’deki yangın ve Amerika’da ki yangın Nostradamus son bulunan kehanetler kitabında 2000 ile 2012 tarihleri arasında dünyaya büyük zararlar vereceğini bildirmişti.

Halen Amerika da ki yangın 1.700 km kare bir orman arazisini ve içindeki 1500 evi yok etmiş ve Santa Barbara şehrinden Meksika hududuna doğru yayılmakta ve 500 000 kişiden fazla insanı evsiz bırakmıştır.

 

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image010.jpg

Resim 12

12 Around 1

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image011.jpg

Evrenin Yaradılışı

Evrenin yaradılışı bir ses , renk ve ışık kaynağı oluşturan benliklerin yaydıkları titreşimlerle başlar. 12 spiral halinde boynuz şeklinde ( boru, tonlar ve armoniklerden oluşan ) borular büyük benliğin etrafında onu kaynak alarak bir daire teşkil etmişlerdir. Bunlar gerek ana kaynakla gerekse birbirleriyle sonsuz boyutta bir kafes gibi iletişim kurarak müşterek bir şekli meydana getiren kutsal geometri

sacred geometry. sayesinde bilgilerini birleştirir ve özel bir program yaratırlar. Böylelikle ana kaynaktan yayılan ışık spiralleri o kafesini içinde devamlı hareket ederek onun bilgileri yaymasına sebep olur. Bu “ 1 etrafında 12 “ şablonu ( 12 = 1+2=3) veya üçüncü boyut fiziğinin biyogenetik denemelerde düz bir zaman trendi üzerinde tatbik edilmesini ifade etmektedir.

Bizlerde bu zaman mefhumunu . Bu şablona uyan siklüs evrelerine uyarak “ saat – takvim – zodiak tekerleği - simya bilgi tekerleği gibi sistemlerle uygulamaktayız

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image012.jpg

Sayfa 7

The 7 Spoke Cycle/Wheel of Time and Karma – Zamanın ve Karmanın 7 deki Tekerleğine dönmesini engelleyen çubukla 8 de sonsuzlukta durdurulmuş.

( not : dikkatli bakıldığı zaman tekerliğin içinde sağda yukarıda bir şehir eskisi görüyoruz gri renkte dört adet uçaDaha henüz yazılmamış olan geleceği yazabilmek için. Zamanın ve katmanın tekerleği bir duraklama anında. Kum saati daha boş aslanın hikayesi ise yazılmış ve bitmiş. Kırmızı giyimli adamın arkasında bir çok heyecan verici olay gerçekleşecek. Tavus kuşu Gözün içinden geçerek tırmanıyor Saman yolu galaksisinin merkezinde , gözü ve tanrının eli , katip ve tavus kuşu zamanı işleyişini kontrol ediyorlar .

Tekerleğin merkezinde Nostradamus’u görüyoruz Yeni şehir veya New York City uçakların hücumuna uğruyor .

kta onun etrafında uçuşuyorlar. )

Bunu ben size her zaman bildirdiğim gibi Masonik Program ( ana Ses ) olaylar tam bir daire çizdiği anda sona erecek.

İlk olay Orta doğudan başlayacak ve Avrupa Kıtasına doğru hareket edecek. Oradan Amerikaya doğru savrulacak ve 4 temmuz 1776 Amerikada Masonik program resmen başlayacak. Olaylar bitince tekrar Orta Doğuya dönecek bu failler.

Eğer olaylara değişik zaviyelerden bakarsanız sizde gayet kolay bunların nereden başladığını ve olayların idare merkezinin neresi olduğunu gayet rahat Nostradamus gibi görebileceksiniz.

72

The year 1999, seventh month, (end of the 7th cycle, 9/11)

From the sky will come a great King of Terror: (airplanes)

To bring back to life the great King of the Mongols, (bin Laden)

Before and after Mars to reign by good luck.

1999 senesinde yedinci ay ( 7 siklüsün sonu, )

Gökyüzünden gelecek Terör’ün büyük kralı ( uçaklarla)

Moğolların büyük kralını tekrar geri getirecek (BinLaden )

Mars’ın hükümdarlığının uğurlu bir şekilde hakimiyetinden önce ve sonra

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image013.jpg

Sayfa 66

7 dönem siklüs’ü Aslan’ın devrinde başlar. Bundan 13 000 sene evvel. Biz Zaman ve karmanın yedi 7 parmaklı tekerleğini ve 7 güneş şuasını görmekteyiz. Aslan kırmızı bir şapka giymiş. Dünya boyutundaki hisler, Aslan aynı zamanda erkek savaşçı olarak Mars temsil etmektedir. Yıldızın karşısında üç mezar görmekteyiz . Yıldız hikayeyi takip ediyor ve sonlarında maviye dönüşüyor. Bu yıldız

Star Tetrahedron yıldızını temsil ediyor ve bizi Merkabah

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image014.gif

Merkaba – Merkabah

“Mısır dilinde mer: ışık ka: ruh ve bah: beden anlamına gelmektedir. ruhsal ışık beden olarak çevirebiliriz bu bedenimizin 17 metre çevresine kadar bir alana yayılan yaradılışın Kutsal Geometrisi'sinin formlarından oluşan ve kişiye zaman ve mekanda yolculuk etme fırsatını veren ilahi bir taşıttır en basit ve bilinen formu içiçe geçmiş iki tetrahedronun oluşturduğu yıldız tetrahedron formudur”

Bu yıldız bizimle benliğimizi bir hortumun içine alıp hakikatlerden uzakta benliğimizin bağlı olduğu bilgelik kafesine kadar götürüp oradaki bilinmeyenleri görmemizi sağlıyor.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image015.jpg

Sayfa 67

Şu arada kurdele tekerleğin sekizinci parmağına doğru ilerler bu yeni bir evrenin başlangıcıdır. Bu evre çok özel bir evredir. Bu evredeki bir özel dizilme tarihi 2012 ye getirmektedir. Kral Aslan

Hikaye anlatıcı ve Katip (Thoth ) başında tacını giymiş ( şakra) yaşlanmış üzerinde uzun bir cüppe bacağı dışarı taşıyor.

Kitapta sol tarafta Hayat Ağacı şekline girmiş Aslanı görüyoruz. Altta eski kitabın altında iki balık görülüyor “ Balık burcu” Onlar başlarıyla selam veriyorlar “ Dişi” ye . Hikaye “ Sagittarius “ Yay burcu” ‘ndaki nişancıya yani “ Erkek” e yöneliyor. Orada bu 2012 senesinin işaret mi?

Kehanetler kitabının sağ sayfasındaki yazı çok ilginç. Resmi büyüterek onu incelediğim zaman bir buluş yaptım. Resmi kopya edip muhtelif yönlere çevirdiğimde 67 sayfada diğer sayfalardan karklı olarak iki kelime olduğunu fark ettim . Bu tek olarak bütün kitapta İngilizce olarak yazılmış kelimelerdir. Bu çok önemli bir mesajdı fakat bunun 2012 ile ilgisi yoktu. Ayrıca ne “ Yaratılış “ nede “benliğimiz “ ile ilgiliydi. Orada yazan : “BİR ERKEK” diyordu.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image016.jpg

Sayfa 68

Zaman ve Karma kurdelesi hareket halinde , tekerleğin sekizinci parmağı mağlubiyete uğramış bir Hayat ağacı ve yanında yeni bir hikaye ortaya çıkaran kılıcı göstermekte Buda bir devrin kapandığını buna karşın kılıç tarafından şekillendirilen yeni olay / hikayenin başladığını anlatıyor.

Akrep ( Mısır ) ve Koç ( Ram devri ) altında Altın ölçülerdeki dikdörtgen ( altın dikdörtgen bir kenarı 1 olduğu zaman diğer kenarının 1.618 olması gereken ideal ölçülere sahip dikdörtgendir)

Bu şunu anlatmak istemektedir buradan her alınan parçada kendi başına altın bir dik dörtgendir.

Bu ayrıca şu da demektir bu dikdörtgende yukarıda ki ölçülerde sonsuz parça alabiliriz .

“Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image017.jpgAltın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618; bu oranın değeri her ölçü için 1.618 dir.

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan © bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB)oranına eşit olsun.

Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1.618033988749894... dür. (noktadan sonraki ilk 15 basamak). Bu oranın kısaca gösterimi: olur. Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, PHI yani Φ'dir”

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image018.jpg

Sayfa 69

Bu kere Tekerleğin 8 parmağını Orta Doğunun dışında , Eski Masonik Programının Kudüs Şövalyelerini programın sonunda temize çıkarabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.Programın Taurus ( boğa ) dan çıkıp Terazi Burcu ile bir dişi yaratıcının yaratacağı yeni hikayeler yine ( yay ) burcu Aralık 21 .2012 öne çıkmaktadır.

karşılamayı kontrol ediyor ve gözleri görmeyen “ erkek” ten uzaklaştırıyor. Zira onun gözleri görmediğinden doğru hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bir çok erkek Tanrı heykelinde göz yoktur. Göz kapaklarının hakikati sezmesi gerekmektedir. Göz bebeği İris yani Mısır tanrısı İsis onun göbeğinde bir “ Z” vardır.

Hindu Ana Tanrıçaya Kali – tekrar doğuş ve Yıkım , mahvetme - bir linkle kanlı olaylara ve vampirimse bağlı olarak

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image019.jpghttp://www.evreninsirlari.com/sayilar/s62/s6_files/image020.jpg

Tanrıça KALİ

“Kali, Hinduizm'de uzun ve karmaşık geçmişe sahip bir tanrıçadır. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugün hâlâ etkiye sahip olsa da, daha kompleks TantrikŞiva'nın yanı sıra birçok devi (tanrıça) ile ilişkilendirilmiştir. inançlar zaman zaman onun görevini ve rolünü Mutlak Gerçek veya Varlığın Kaynağı gibi nihai mevkilere taşımıştır. Sonuç olarak, daha yeni (güncel) sayılabilecek adanış hareketi Kali'yi daha çok bir ana tanrıça olarak tasavvur etmektedir. Kali deva (tanrı)

Kali genellikle Şiva'nın eşlerinden biri olarak görülmüştür. İsmi kala sözcüğünün dişil şekli olarak görülebilir (Sanskritçe kala , karanlık ve zaman gibi anlamlarda kullanılırdı ki burada zaman ölüm kavramı için kullanılan bir öfemizmdir); ayrıca Siyah Kadın anlamına da gelir ki, eşi olan beyaz Şiva'nın tersidir. İlişkilendirildiği veya özdeşleştirildiği tanrıçalardan bazıları Durga, Bhowani Devi, Sati, Rudrani, Parvati, Chinnamasta, Chamunda, Kamakşi, Uma, Menakşi, Himavati ve Kumari'dir. Bu isimler tekrarlandığında, inanan (ibadet eden) kişiye özel güçler verdiğine inanılırdı.”

Sevgili okurlarımız ekli videoda da izah edildiği gibi Nostradamus bize bu dörtlüklerle astrolojik olayların da eşliğinde 2012 tarihinde gökyüzündeki muhtelif yıldızların dizilişinden büyük bir felaketler dizisinin başlangıcı olacağını ve bunun bütün dünyada dönüşü olmayan değişimler meydana getirip çok büyük ölüm ve felaketlere sebep 0lacağı

Ancak yinede insanlığın büyük bir değişimden geçerek belli birsüre daha bu gezegende yaşayabileceğini öngörüyor

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s63/s4_files/image003.jpg

 

Sayfa 70

 

Burada hikayenin sonunda tekrar 8 inci konuşan tekerleği buluyoruz. 3 Hilal şeklinde Ay bulunmakta ( İslam) – Masonik program Mısır dışında – Atlantis dışında - Atlantisbütün dünyada hüküm sürüyor. İslam kadını yakında tamamen hür olacak , olaylar yaradılış dairesinin tamamlanması ile. Orta doğu da Dicle ve Fırat nehrinin birleştiği yerde ( Mezopotamya Irak ) ve yılan hakkındaki bilgiler açığa çıkınca ( DNA) oradaki Eden bahçesinde ( Eden Bahçesi Hıristiyanlıkta Cennetti simgeler )Garden of Eden - Hayat ve bilgelik ağacı – Elma Bilgi programı -

Adem ve Havanın birlikteliği – Bütün bu bilgiler açık bir hale gelir ve insanoğlu nereden ve nasıl oluştuğunu öğrenerek yeni bir devre başlar. İslam kadının yüzü açılacak ve kendisi örtüsünden kurtulmuş olarak hür bir şeklide yaşayacak, buda insanların benliklerindeki örtünün ve tutulmanın yok olmasıyla gerçekleşecek. Mısır Akrep burcuna girdiğinde Boğa burcuyla beraber Fibonacci rakamları ve altın oranlar öne çıkacak Fibonacci Numbers - Golden Proportion . Akrep burcuyla

Daire tamamlanmış olacak ve Piramitlerde son bulacak. Ondan sonraki devre ve yeni dönem Aslan burcuyla başlayacak ve onun sembolü Sfinks . O İsis , Mary , Sofia , Anne ve Phenik ve diğerlerini sembolize eden dişi semboldür.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s63/s4_files/image004.jpg

Sayfa 71

Burada Karma’nın 7 ci konuşan tekerleğinin 8 inci ile birleştiği görülüyor. Aynı zamanda Teknenin ( Geminin) hikayesi anlatılıyor. Yaradılışın Nuh’un Sel efsanesini ( büyük bir metafor)

Erkek kuvvetini temel alan bir enerji programı görülmekte. Duality ( çift kişilik) , tecavüz, korku vs……. Alpha and Omega, başlangıç ve son ( Tanrı kendini Yahudi ve İslam dininde tanımlarken her şeyin başı ve sonu kendisi olduğunu söyler ) Erkek dişisinden ayrılmıştır – üçlü Tanrı Crone, Mother, and the Maiden -

En alta görülmektedir. Aradaki kurdele bunlar arasındaki boş zamanı ve arkasından yeni bir hikaye ve efsanenin hayat kitabının da sona ermesine sadece bir SON SAYFA kaldığını göstermektedir .

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s63/s4_files/image005.jpg

 

 

Sayfa 72

Senaryo bitmiştir, daha fazla söz ve sayfa yoktur zaman tekerleğinde zira zamanın kendisi bitmiştir. Sadece Yıldız vardır. Bütün hikayenin her faslında onu bir parçası olan yıldız. Kurdeleler ters dönmüştür gerisin geriye sarmaktadır olayları. Resimler ilk resime doğru gittikçe beyazlaşan bir renkte devam etmektedir . fiziksel olayların frekansları artmıştır. Erkek geyik orta çağda çok iyi bilinen İsa’nın sembolüdür. Bu aynı zamanda tekrar doğuş ve gençleşmenin ve zamanın akışının sembolüdür. Geyik boynuzu ise Güneş ışınlarını temsil etmektedir. Anne

( Mary ) ve kocakarı ise daha ismi konmamış yeni bir hikayeyi ifade etmektedir

 

Nostradamus’a atfedilen ve İtalya Devlet Kütüphanesinde orada bir inceleme bir gazeteci tarafından tesadüfen bulunan bu kitap gerek “ Quatrin – Dörtlükleri “ gerekse “ plate “ diye isimlendirilen elde yapılmış resimleri ile burada bitmektedir.

 

Bu kitabın incelemesinden Nostradamus’un dünyamızın oluşumdan beri yazılmış bir senaryonun sayfalarını ve olaylarını takip edildiği ve bunların zamana yayıldığı kendisininde bu olayları semboller ve metaforlar ile eski ve bu yeni kitabında anlattığını .

Ve bu kitap sonunda senaryonun da ve onun üzerinde seyrettiği zaman akışı evresinin bittiğini izah etmekte

Dikkat ederseniz bunları 72 plate – Sayfasında açık açık belirtmiş ve en son söz olarak da Anne

Mary ve kocakarı resmide daha ismi konmamış yani nasıl bir senaryosu olacağı tespit edilmemiş bir evreye gezegenimizin girdiğini bildirmiştir.

Unutmayalım ki Nostradamus bu iki kitabını da 500 sene evvel yazmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...