Jump to content

Simya Formulleri


Hevvez

Önerilen Mesajlar

Arkadaşlar elimdeki Simya formullerinin tamamına yakınını veriyorum.Bazılarını vermiyorum çünkü Havass ilmiyle karıştırılmış şeyler.Aynı majide hayvan organı kullanmak gibi.Homunculus konusuna burdan devam edelim.

 

 

 

كِتَابُ عِلْمُ السِّيمْيَا

 

SİMYA İLMİ

 

 

NAMUSU ET’İMME

 

ÜÇ HAFTA YEMEK YEMEMEK İÇİN

Bu öyle acaip bir macundurki, bir kimse bu macun dan bir miskal (4,81gr.) yemiş olsa üç hafta kadar yemek ihtiyacı hissetmez. Bu macun o kişiyi üç hafta tok tutar. Bu macunu yiyen kimsenin yakınları ve tanıyanları bu duruma hayret ederler ve o kişinin iyi haline şahitlik ederler.

Bu macunun yapılışı: Tatlı Badem'i kabuğundan çıkarıp, saf ve temiz Zeytin yağı ile kaynatıp iyice karıştır. Daha sonra yaş Menekşe yaprağını bu karışıma ilave ederek tekrar karıştır. Kabın ağzını güzelce kapattıktan sonra, güneş görmeyen soğuk bir mekana koyup, kırk (40) gün beklet. Kırkbirinci günü bu karışımı alıp, üzerine Menekşe koyup karıştırarak güzelce pişir. Pişirdikten sonra üzerine biriken Badem in yağını çıkarıp, bu macunu Ahu ciğeri ve Koyun ciğerini iyice dövdükten sonra ilave et. Ama ilave edilen maddeler Badem in üçte biri kadar olsun. Böylece bu tertip üzere macun hazırlanmış olur.

Bu macundan bir miskal yiyen kimse üç hafta kadar acıkmaz ve açlık hissetmez. Bu macun kıtlık günlerinde yenir ve ayrıca gelen misafirlere ikram edilir .

 

NAMUSU SÜFÜF

 

BİR AY SU İÇMEMEK İÇİN

Bu öyle acaip bir süfüftürki (Macun), şerbetten gına gelir. Bu macundan yiyen kişi bir ay su içme ihtiyacı hissetmez .

Hakim hazretleri buyururki: Sen! Bu macunu yapmak istersen, Kara Karga'nın beynini çıkar ve kurut. Kuruttuktan sonra beyni al ve güzelce döv. Daha sonra Köstebek kalbini kamış ile kesip çıkar. Dövmüş olduğun Kara Karga'nın beynini Köstebek kalbi ile güzelce karıştırdıktan sonra yersin. Bu macunu yiyen kimse bir ay su ihtiyacı hissetmez ve susamaz. Bir ay dolunca su içmeden önce Sığır yağı yiyip, ondan sonra su içersin.

 

 

NAMUSU MERKAD

 

UYKU UYUMAMAK İÇİN

Bir kimse geceleri uyku uyumamak isterse: Yarasa isimli kuşu kesip, kanı ile aşağıdaki şekilleri yeni bir bez üzerine yazdıktan sonra, Yarasa nın başını ve kalbini yazdığın bezin içine koy. Daha sonra bu bezi boynuna asarsan, bu bez boynunda olduğu müddetçe asla uyku uyuyamazsın.

Yarasa kanı ile bez üzerine yazılacak şekiller budur :

(şekiller word dosyasına aktarılırken unutulmuş ne yazık ki)

 

 

FİLMİHARİK

 

YAKMAK HAKKINDA

Bu bölüm ihrak (Yakmak) hakkında olup, çok acaip bir yakmadır. Bu mum ile bir haneyi altın gibi par par yanar gösterirsin.

Bunun için: Talakı zehebi ve Senderus isimli eczaları alıp, yumuşakça dövdükten sonra İpek ile eleyerek Mum ile karıştır. Bunları birbiriyle iyice karıştırdıktan sonra, Zaferan, Alemi asfer ve Mastaki ile mumun içine koyacağın fitili boya. Fitili boyadıktan sonra bu fitil ortada kalacak şekilde bir mum dök. Mum haline getirdikten sonra bu mumu bir hanenin içinde yak. Hanenin içi altın gibi parıl parıl parlamaya başlar.

 

HAYALETLER GÖSTERMEK

Kendi evinde yalnızken, yanına gelenlere kendini hayalet gibi göstermek ve o kişileri hayrete düşürmek istersen: Hüdhüd kuşunun kalbini ve başını, Kara Karga nın kalbini ve başını alıp güzelce döv. Dövdükten sonra insan kanı ile karıştır. Bunların içine Ud ve Haslüban koy. Daha sonra nohut miktarı kadar haplar yapıp, bunları buhurdanlığın içinde yak. Yeşil Kertenkele derisinide alıp mum ile yak. Evin içinde çeşit çeşit şekiller meydana gelir. Yanına kim gelirse gelsin, bu hayaletleri görürler ve teaccüb ederek şaşırırlar. Sen! Bu amelden sakın şüphe etme! Allah Teala hazretleri daha doğrusunu bilir. Allah teala hazretleri seni muvaffak etsin.

 

 

DUHANE-İ FELATUNİYYE

 

GÜNDÜZÜ GECE GİBİ GÖSTERMEK

Hakim hazretleri buyurmuşturki: Gündüzü gece gibi karanlık göstermek istersen, bu duman ile amelinde başarılı olursun. Hatta bu dumanla, yıldızlar ve ay dahi görünüp, orada bulunan halk o anda çok korkup hayrete düşerler .

Bunun için: Mastarun, Kızıl kükürt, Hacerüş şemsi ve Yarasa isimli kuşun başını alıp, hepsini güzelce döv. Daha sonra kır Kaplumbağa sı ve Bahriyye nin ödünü dövmüş olduğun eczalar ile karıştırıp macun haline getirdikten sonra, yüksek bir yerde, Böğürtlen çalısının ateşine bu macunu buhur olarak at. Gündüzün kapkaranlık gece gibi olduğunu görürsün. Orada bulunan halk o anda şaşırır ve çok korkarlar.

 

AĞAÇ DALLARINI YERE EĞDİRMEK

Eğer istersen, aşağıdaki adı geçen eczalarla bir ağacın altında tütsü yapsan, ağacın dallarını yere doğru eğdirirsin. Bunun için: Ölmüş bir İnsanın kemiğini, siyah bir Yılan'ın kemiğini ve Akbaba'nın beynini al. Bu üçünü yaş Gübrenin içine gömüp (40) kırk gün beklet. Kırkbirinci günü bunları çıkarıp yumuşakça döv. Bu macunu büyük bir ağacın altında buhur et. O büyük ağacın dalları yere doğru eğilir. Bunu gören insanlar hayret ederler.

 

 

AĞAÇ DALLARINI YUKARI KALDIRMAK

Yukarıda geçen işlem gibi, istersen bir ağacın dallarını yukarıya doğru kaldırırsın.

Bunun için: Ölmüş bir insanın parmak kemiklerini ve dişlerini toz haline gelene kadar döv. Arabistan da Zeynen Nihar diye bir ağaç vardır. Ondan ve Asi Hurma ağacından al. Hepsini beraberce bir Hurma ağacının altında tüttür. Hurma dallarının hangisine elinle işaret etsen o dal yukarı doğru kalkar. Sende o anda okur gibi dudaklarını kıpırdatırsın. Herkes kerameti sende zanneder. Oysa hiç bilmezlerki, keramet sende değil ölünün dişlerindedir.

 

FİL SURETİNDE GÖSTERMEK

Bu öyle acaip bir dumandırki, bu dumanı bir topluluğa tüttürsen herkes kendini Fil suretinde görür.

Bunun için: Kaküncel Hindi isimli bitkinin sakızından alıp iyice döv. Filin içyağı ile karıştırıp macun haline getir. Bu macundan nohut miktarı kadar haplar yapıp iki hafta beklet. Daha sonra bir topluluğun kapısında buhurdanlığı yakıp, hapları ateşe at. Dumanı içeriye doğru tütüt. Duman içeriye girdiği an o topluluk birbirlerini Fil şeklinde görürler ve bu işe hayret ederek çok şaşırırlar.

 

FARELERİ BİR YERE TOPLAMAK

Fareleri bir yere toplamak istersen: Kermetü beyza yı alıp, Kırmızı Lübiya ile yumuşakça döv. Bu ikisini beyaz Kavak ağacının suyu ile karıştır. Daha sonra bunlardan haplar yapıp gölgede güzelce kurut.

Fare'leri toplamak istediğin mekanda bu hapları buhur et. O civarda ne kadar Fare varsa hepsi oraya toplanır. Ama Lübiya Hindi olmalıdır.

 

SAHİLDE ZANNETTİRMEK

Bu öyle acaip bir dumandırki, bir topluluk içinde tütsü yapsan o topluluk kendilerini deniz sahilinde sanarak çok korkarlar.

Bunun için: Üç (3) dirhem Babunc ( Papatya çiçeği ), üç (3) dirhem Ferfin (Semiz otu) ve beş (5) dirhem Timsah yağı alıp hepsini döv. Nohut büyüklüğünde haplar yaptıktan sonra, kuru bir ağaç parçasını Mürekkep ile boya. Bu ağaç parçasını yak ve hapları ateşin üzerine atarak buhur et. O topluluk kendilerini deniz sahilinde zannederler. Sanki denizden büyük büyük Timsahların çıktığını ve kendilerine doğru gelerek, saldıracaklarını zannedip, korkarak kaçmaya başlarlar .

 

 

DUHANE-İ FELATUNİYYE

 

GÜNDÜZÜ GECE GİBİ GÖSTERMEK

Hakim hazretleri buyurmuşturki: Gündüzü gece gibi karanlık göstermek istersen, bu duman ile amelinde başarılı olursun. Hatta bu dumanla, yıldızlar ve ay dahi görünüp, orada bulunan halk o anda çok korkup hayrete düşerler .

Bunun için: Mastarun, Kızıl kükürt, Hacerüş şemsi ve Yarasa isimli kuşun başını alıp, hepsini güzelce döv. Daha sonra kır Kaplumbağa sı ve Bahriyye nin ödünü dövmüş olduğun eczalar ile karıştırıp macun haline getirdikten sonra, yüksek bir yerde, Böğürtlen çalısının ateşine bu macunu buhur olarak at. Gündüzün kapkaranlık gece gibi olduğunu görürsün. Orada bulunan halk o anda şaşırır ve çok korkarlar.

 

AĞAÇ DALLARINI YERE EĞDİRMEK

Eğer istersen, aşağıdaki adı geçen eczalarla bir ağacın altında tütsü yapsan, ağacın dallarını yere doğru eğdirirsin. Bunun için: Ölmüş bir İnsanın kemiğini, siyah bir Yılan'ın kemiğini ve Akbaba'nın beynini al. Bu üçünü yaş Gübrenin içine gömüp (40) kırk gün beklet. Kırkbirinci günü bunları çıkarıp yumuşakça döv. Bu macunu büyük bir ağacın altında buhur et. O büyük ağacın dalları yere doğru eğilir. Bunu gören insanlar hayret ederler.

 

 

AĞAÇ DALLARINI YUKARI KALDIRMAK

Yukarıda geçen işlem gibi, istersen bir ağacın dallarını yukarıya doğru kaldırırsın.

Bunun için: Ölmüş bir insanın parmak kemiklerini ve dişlerini toz haline gelene kadar döv. Arabistan da Zeynen Nihar diye bir ağaç vardır. Ondan ve Asi Hurma ağacından al. Hepsini beraberce bir Hurma ağacının altında tüttür. Hurma dallarının hangisine elinle işaret etsen o dal yukarı doğru kalkar. Sende o anda okur gibi dudaklarını kıpırdatırsın. Herkes kerameti sende zanneder. Oysa hiç bilmezlerki, keramet sende değil ölünün dişlerindedir.

 

FİL SURETİNDE GÖSTERMEK

Bu öyle acaip bir dumandırki, bu dumanı bir topluluğa tüttürsen herkes kendini Fil suretinde görür.

Bunun için: Kaküncel Hindi isimli bitkinin sakızından alıp iyice döv. Filin içyağı ile karıştırıp macun haline getir. Bu macundan nohut miktarı kadar haplar yapıp iki hafta beklet. Daha sonra bir topluluğun kapısında buhurdanlığı yakıp, hapları ateşe at. Dumanı içeriye doğru tütüt. Duman içeriye girdiği an o topluluk birbirlerini Fil şeklinde görürler ve bu işe hayret ederek çok şaşırırlar.

 

FARELERİ BİR YERE TOPLAMAK

Fareleri bir yere toplamak istersen: Kermetü beyza yı alıp, Kırmızı Lübiya ile yumuşakça döv. Bu ikisini beyaz Kavak ağacının suyu ile karıştır. Daha sonra bunlardan haplar yapıp gölgede güzelce kurut.

Fare'leri toplamak istediğin mekanda bu hapları buhur et. O civarda ne kadar Fare varsa hepsi oraya toplanır. Ama Lübiya Hindi olmalıdır.

 

SAHİLDE ZANNETTİRMEK

Bu öyle acaip bir dumandırki, bir topluluk içinde tütsü yapsan o topluluk kendilerini deniz sahilinde sanarak çok korkarlar.

Bunun için: Üç (3) dirhem Babunc ( Papatya çiçeği ), üç (3) dirhem Ferfin (Semiz otu) ve beş (5) dirhem Timsah yağı alıp hepsini döv. Nohut büyüklüğünde haplar yaptıktan sonra, kuru bir ağaç parçasını Mürekkep ile boya. Bu ağaç parçasını yak ve hapları ateşin üzerine atarak buhur et. O topluluk kendilerini deniz sahilinde zannederler. Sanki denizden büyük büyük Timsahların çıktığını ve kendilerine doğru gelerek, saldıracaklarını zannedip, korkarak kaçmaya başlarlar .

 

 

BESTUNUS DENİLEN BALIK

Bestunus adı verilen bu Balığın uzunluğu iki karış ve rengi beyaz olup, başı ise uzundur. Ağzının etrafı siyah ve beyni yeşil olup, arkasında ise siyah bir çizgi vardır. Bu Balığın başından kuyruğuna kadar kılları olup, kuyruğunun bir bölümü kırmızı renklidir. Bestunus ismindeki bu Balık sadece İskenderiye denizinde bulunur.

Bu Balığın özellikleri: Bir kimse Bestunus ismindeki bu balığın arka kemiğinden, orta parmağına göre bir yüzük yapsa, bu yüzüğü sol elinin orta parmağına takıp, devamlı parmağında bu yüzüğü taşısa ve kendi karısıyla bir hafta arka arkaya cima etse kendinde hiçbir şekilde güçsüzlük hissetmez , karısıda asla incinmez.

Bu balığın özelliğindendirki, karnının altında bulunan derisinden al ve bu deriyi beline bağla. Zekerinin başınıda bu Balığın yağı ile yağladıktan sonra, kendi karınla cima etsen senden asla cima’ işi kesilmez ve güçsüzlük gelmez. Öyle zevkli bir cima’ olurki anlatması söz ile mümkün değildir. Çok güçlü bir cima’ olur.

 

TEŞHİR DENİLEN HAYVAN

Bunun için: Lübiya (Börülce) denilen habbeden al ve bunları Eşek kanı ile boyadıktan sonra, sıcak bir mekanın içinde bulunan sidikli saman içine gömüp, bu Lübiya ları üç ay kadar beklet. Üç ay sonra o Lübiya lardan kırmızı renkli Yılan lar doğar. Onlara bu ilim tabirince Teşhir denir .

Bunların başları üzerinde siyah kılları vardır. Bunları sidikli samandan çıkarıp, ağzı küçük ve karnı büyük olan bir testinin içerisine koy. Bu kırmızı Yılan ları Eşek kanı ile bir hafta besle. Bir haftadan sonra dört hafta aç bırak. Bu Yılanlar birbirlerini yerler ve geriye bir tek Yılan kalır. O Yılanın ismine Zibani Yunanca da Salmus derler. Bu Yılan kanatlanır ve testinin içinde bir taraftan bir tarafa uçmaya başlar. O hayvanı öyle bir aç bırakki, açlıktan hareket edemez hale gelsin. Daha sonra testinin ağzını açıp, o hayvanı yumuşak bir nesneyle tut ve keskin çelik bıçak ile başını kes. Ama başını tamamen ayırmayıp, bir miktar ilişir derisi kalsın. Hayvan tamamen öldükten sonra kanını alıp, bir yere koy. O kan Zehebi ibriz ve İksiril ekber dir.

O hayvanın başını bir kimse üzerinde taşısa ve bu kişi bir ordunun komutanı olsa, savaştığı düşman askeri yüzbinlerce olsa bile, Hak Teala nın hikmetiyle düşman askerleri yenilir.

Bir kimse bu hayvanın yağını çıkartıp, bu yağ ile bir Mum yapsa ve bu mumu bir toplulukta yaksa, o topluluk birbirlerini Eşek şeklinde görür. Eğer mumun içine konulan fitil beyaz ise, o topluluk birbirlerini beyaz Eşek şeklinde görür. Eğer fitil siyah ise birbirlerini siyah Eşek şeklinde görürler. Yani fitil her ne renk ise o renkte görünür.

Bir kimse bu hayvanı kestiği zaman, kanını ayağının altına sürse ve deniz üzerinde yürüse suya batmaz. Eğer bu hayvanın kanını eline sürse ve elini ateşe tutsa ateş elini yakmaz. Hatta elini ateşin içine soksa bile .

Bir kimse, bu hayvanın başını alıp yağmur yağmayan bir günde hayvanın başını gökyüzüne doğru tutsa, Allah Teala nın izniyle o an yağmur yağar.

Bir kimse, bu hayvanın kanını alıp bu kanı yüzüne sürse ve bu hayvanın gözünü alıp bu hayvanın gözlerinden sürme yaptıktan sonra bu sürmeyi gözüne çekse, Allah (c.c.) ın izniyle hiçbir kimse, o kişiyi göremez. Ancak ve ancak Allah Teala hazretleri görür.

Bu sürme ilmi Simyavi yanında meşhur olan “ Kuhuli Esfehani İhfa” dır. Ey bu ilme rağbet eden Talip ! Sen bu meseleleri iyi anla .Allah Teala hazretleri seni ve beni muvaffak etsin. Şunuda çok iyi bilki! Allah Teala hazretleri her şeye kadirdir.

 

REFSAN DENİLEN HAYVAN

Bunun için: Semender denilen hayvanı al ve temiz bir çömleği siyah Öküz ün içyağı ile yağladıktan sonra, bu hayvanı çömleğin içine koyup, Öküz ün kanını çömleğin içine dök. Sonra çömleği Sığır gübresinin içine göm ve kırk (40) gün beklet. Kırkbirinci (41.) gün çömleği çıkar. Göreceksinki o hayvandan acaip bir yaratık olmuştur. Başı Öküz başı gibi gövdesi ise Balık gövdesi gibidir. Bu hayvana Yunanca Refsan derler. Hayvan gözünü açar açmaz üzerine Öküz kanı dök. Yedi gün Öküz kanı ile besle. Zira bu hayvan sadece Kan içer. Sekizinci gün hayvanın başını Kamış ile kesip, kanını bir kap içine koy. Bu kanı gümüş Pota da erittikten sonra, taksim ederek saklarsan, ala Zehebi İbriz ( Halis Altın ) olur.

Bu hayvanın başını üzerinde taşırsan, seni görenler öyle korkarlarki, korkusundan kaçacak yer ararlar. Seni Cinni lerden veya İfrit lerden zannederler .

Bu hayvan şu şekildedir :

 

( Boğazında kamış var )

Başı Öküz başı gibi olan bu hayvanı alıp, Buğday samanının içinde Sığır sidiği saçarak kırk gün beklet. Kırk günden sonra, başı Kuş başına, ayakları Bargir ayağına benzer.

Resimde görüldüğü gibidir :

 

 

( Boğazında kamış var )

Bu hayvanı Kamış ile kesip, kanını bir pamuklu beze aldıktan sonra, bu bezi kuş uçan bir mekanda tutsan, o bezin üzerinden geçen her kuş o an yere düşer. El ile avlamak dedikleri budur. Anla ! İrşad olursun .

 

MUHABBET İÇİN

Alimler bu ameli genellikle muhabbet ve meveddet için kullanmışlardır. Ben fakir ( Küftü Osman Şakir ) bu ameli çaresiz aşık bir kimseye öğreterek tecrübe sahibi oldum.

Bu ameli yapmak istersen; Bir yumurtası alıp, sarısını ve beyazını boşalttıktan sonra, kendi menini yumurtanın içine boşalt. Boşalttıktan sonra kendi kanından meninin üzerine iki damla damlat ve Yumurta nın ağzını kapat. (Alçı veya benzeri bir şeyle). Kapattıktan sonra yumurtayı yaş Gübre nin içine göm. Kırk gün yaş gübrenin içinde dursun. Kırkbirinci gün yumurtayı çıkarıp, yumurtayı kır. Yumurtanın içinde küçük ve canlı bir insan oluşmuştur. Onu çıkarıp karnını kamış ile yar ve akan bütün kanı bir pamuğa bulaştır. Sonra Bakır dan bir yüzük yaptırıp, pamuğu yüzük kaşının altına koy. Ama yüzükte bir miktar Mıknatıs olsun. Yüzüğü parmağına taktıktan sonra, senin istediğin erkek veya kadına yüzüğün kaşını bir defa dokundur. O kimse sana öyle bir muhabbet ederki, bir an seni görmese deli gibi olur.

 

FİLMERAKİD

 

YEDİREREK UYUTMAK

Bu bölüm uyku uyutmak hakkında olup Hakim hazretleri buyururki: Eğer bir kimseyi uyutmak istersen: Benci Afyon, Buy otu tohumu ve isimli eczaları alıp, güzelce dövdükten sonra, bir yemek içine karıştırıp dilediğin kişiye yedirirsen, yiyen kimse uzun bir müddet uyur .

 

KOKLATARAK UYUTMAK

Benci Esved, Haşhaş tohumu veisimli eczaları alıp, Saf Su ile karıştırdıktan sonra bir penbe (Pamuk) ye bulaştır. Bu penbeyi kimin burnuna tutarsan, o an yere düşer ve uyuya kalır.

 

İÇİREREK UYUTMAK

Bir dirhem ( 3,25 gr. ) Afyon, bir dirhem Bezir, Bir dirhem Haşhaş ve bir dirhem alıp hepsini güzelce döv. Dövdükten sonra Söğüt suyu ilave ederek macun haline getir. Ceviz kadarını bir Şarap testisinin içine koysan ve bundan yirmi kişi bile içse, hepsi sarhoş olup uyuya kalırlar. Sen! Bu amelleri yaparken çok dikkatli davran. Bu amellerden sakın şüphe etme!

 

YEDİREREK UYUTMAK

Benci Esved, , Haşhaş kabuğu ve Beyaz Susam isimli eczaları alıp güzelce döv. Dövdükten sonra ince elekten geçirip saf Su karıştırarak macun yap. Daha sonra bu eczaların tamamını döndürecek kadar Şeker ilave edip iyice karıştır. Bu macunu yiyen kişi beyhoş (Şaşkın, akılsız) olur ve çocukluğundan bu yana ne kadar kötü işler yapmış ise hepsini tek tek anlatır. O kişinin herhangi bir uzvunu kesmiş olsan bile acı duymaz. O kişiye ne kadar acı çektirirsen çektir, hiç haberi olmaz.

Bu ameli ben fakir (Küftü Osman Şakir) in defalarca denemiş olduğum bir husustur. Ey Talip! İyi anla ve sakın dikkatsizlik etme !

 

KOKLATARAK UYUTMAK

Bu öyle acaip bir Ğaliye dirki, bir kimseye koklatsan o an hemen uykuya dalar ve uyur .

Bunun için: Siyah Afyon, tohumu ve Akırı Karha isimli bitkileri alıp güzelce dövdükten sonra, Menekşe yağı ilave edip, bir kutu içine koy ve muhafaza et. Daha sonra uyutmak istediğin kimseye bunu koklattığın zaman hemen yere düşer ve uyur. Taki burnuna keskin Sirke damlatmayıncaya kadar uyanmaz ve kendine gelemez. Bu acaip sırrı bil ama cahil kimselerden koru !

 

MUM İLE UYUTMAK

Bu mumu bir toplulukta yakıp sonra mumu söndürsen, dumanı kimin burnuna gitse hemen yere düşer ve uyur. Bunun için: Bargir eti, At ödü, Kafur afyonu, dövülmüş Zırnık ve Benc yağı alıp, birbirine karıştırdıktan sonra bir mum yap. Daha sonra bu mumu bir toplulukta yak. O topluluk uykuya dalar. Sende mumu söndürürsün. Ama sen dikkatli ol ve burnunu kapatıp, kendini dumandan sakınki, burnuna dumanı gitmesin.

 

TÜTSİLEYEREK UYUTMAK

Eğer istersen, bir topluluğun hepsini uyutur ve sarhoş gibi yaparsın.

Bunun için: tohumu, siyah Zırnık, yeşil Ceviz kabuğu, Afyon ve Yasemin suyunu alıp, hepsini yaş Gübre içine göm. Birkaç gün dursun. Daha sonra bunları çıkarıp kuruttuktan sonra, hepsini birbirine karıştır. Bir miskalini Ud ile bir toplumda tüttür. O duman topluluğun burnuna gittiği an hepsi uyur veya sarhoş olurlar. Ama sen gafil olmayıp burnunu kapatki o dumandan etkilenmeyesin.

 

DÜŞMANI HELAK ETMEK

Filozof Eristutales buyururki: Bu bölüm düşmanı helak etmenin azamül ebvabıdır. (En büyük nevisi).

Düşmanı helak etmek istersen: Büyük ve yeşil renkli yer Kurbağa sını tut. Kurbağanın ağzına Aksülüman koy. Yeşil bir tutarak onun ağzınada Sıçan otu koy. Bu iki hayvan hemen ölür. Sonra bu iki hayvanı hafif bir ateş üzerinde pişirip yaş gübre içine göm. Üç gün dursun. Dördüncü günü çıkarıp biraz daha pişir. Daha sonra bunu iyi bir yerde muhafaza et. Düşmanın her kim ise bir yemek içerisinde bunun bir miktarını yedir. O kişinin bağırsakları kesilir ve hemen ölür. Bu ameli bil ama yapma! Eğer sen nefsini azabı elimden sakınırsan.

 

NARI NECİYYAT

 

ATEŞLİ TILSIMLAR

Bu bölüm Narı Neciyyat (Ateşli Tılsımatlar) hakkında olup, Hakim Müfid hazretleri buyururki: Bu Narı Neciyyat Kitabı Hürmüz'den alınmıştır. Muhabbet ve meveddet neyrenci (Tılsımı) budur.

Bir kimse bu muhabbet amelini yapmak isterse: Türmüs ( Termiye, Acı Bakla ) unundan alsın ve kendi nutfesiyle karıştırsın. Bu ikisi kadarda karıştırıp, murat ettiği kişiye (Erkek veya kadın) bunu yedirsin. Öyle yüksek bir mertebe ile sana muhabbet ederki, bir an seni görmese deli olur.

Ama bu ameli yaparken Kamer sabit bir burçta iken ve iki sa’din birbirine bitişik olduğu bir zamanda yapmalıdır.

 

ALA HASTALIĞINA TUTTURMAK

Bir kimseyi ala hastalığına tutturmak istersen: isimli bitkiyi ve bir miktarda Nane alıp, ikisini güzelce dövüp bir Gübre içine göm. Öyleki beyaz bir Dut haline gelir. Bu Dut u alıp, bir çanak içine koyduktan sonra Tebriz (Ortaya çıkarmak) edeceğin kimsenin vücuduna Pamuk ile sür. O anda o kişinin vücudunu Ala hastalığı kaplar.

 

ZAHMETLİ HASTALIK VERDİRMEK

Bir kimseye zahmetli bir hastalık verdirmek istersen: Kurbağa ve böceğini alıp, ikisini bir şişe içerisine koy. Şişenin içinde bir gün beklettikten sonra şişenin ağzını aç. Hayvanlardan birisini ölmüş olarak görürsün. Canlı olan hayvanın üzerine Ferfiyün yağını sürersen oda ölür. Bundan sonra bu ölen iki hayvanı iyice döv. Dövdükten sonra bundan bir şerbet yapıp, istediğin kişiye içirirsen olacak olanları görürsün.

Sen! Bu ameli bil. Ama cahil kişilerden çok iyi sakla.

 

GÖZ YAŞI DÖKTÜRMEK

Bir kimseyi ağlatıp, göz yaşı döktürmek istersen: Siyah bir Tavuk hapsedip, Mısır ve Buğday kepeği ile besleyip, ilede sula. O Tavuğun yumurtasını her kime yedirirsen o anda yiyen kimseyi bir ağlama tutar ve gözlerinden yağmur gibi gözyaşı dökülür .

 

FİZ ZİRAAT

 

HEMEN MEYVE YETİŞTİRMEK

Bu bölüm ziraat tohumundan ekip, hemen meyve yetiştirmek hakkındadır.

Filozof Eflatun buyururki: İstersen istediğin tohumu ekip, bir iki saat içinde yetiştirip, meyvesini alırsın.

Bunun için: Yetiştirmek istediğin bitkinin tohumundan, Şeirel Hindi den, Hıyar çekirdeği ve birazda Hacamat kanı alıp, hepsini bir kabın içine koyarak yedi gün güneşin altında beklet. Sekizinci gün güneş altından alıp, bir Pamuk içine koy. Sonra içi toprak dolu bir saksının içine ek. Daha sonra üzerine sıcak su serpip bir mendil ile üzerini ört. Biraz bekledikten sonra tekrar sıcak su serp ve yine üzerini mendil ile ört. Bir saat sonra çiçek açıp meyvesi yetişir. Bu meyveyi istediğin kimseye ver yesin, ama kendin yeme. Çünkü o meyvenin aslının neden meydana geldiğini biliyorsun. Ne tür bir çekirdek ekersen böyle yaparsın .

 

FİL LA’Bİ ZEBAYİH

 

HAYVANIN KENDİ KENDİNİ KESMESİ

Bu bölüm kesilen hayvanlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Bir Horoz un kendi kendini kesmesini istersen, Horozu tutup, boynunun tüylerini yol. Yolduktan sonra Kaküncel hindi (kambel otu) denilen bitkiyi hayvanın boynuna sür. Daha sonra Horoz un ayaklarına keskin bir Bıçak bağla. Horoz kendi kendini keser ve kanı akar. Bu amel bütün hayvanlar için böyledir .

 

FİL LA’Bİ BİNNAR

 

ATEŞ İLE OYUNLAR

Bu bölüm ateş ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Bir topluluğa Mum alevini çok büyük bir şekilde gösterirsin.

Bunun için: Şakayiki nu'man isimli çiçekten alıp, mumun içine koyacağın Pamuk ipliğini bu ecza ile boya. Sonra bu boyadığın fitile mum dök. Bir toplulukta bu mumu yak. Mumun alevi berrak ve çok büyük, rengi ise feyizli olur .

 

ATEŞİ AĞZINDA TUTMAK

Eğer istersen, ateş veya kızgın demiri ağzında tutarsın. Veya ateşi dilinle söndürürsün. Senin dilin veyahutta ağzın kesinlikle yanmaz.

Bunun için: Bir miktar Nişadır bir miktarda Akırı karha alıp güzelce döv. Bu iki eczayı iyice dövdükten sonra, tozunu diline ve ağzına sür. Ateş senin dilini ve ağzını asla yakmaz. Ateşi dilinle söndürürsün.

 

ATEŞİ ELİNLE TUTMAK

Eğer dilersen, ateşi elinle tutarsın. Ateş senin elini asla yakmaz. Bunun için: Sarı Zırnık ve Şebbi yemani isimli iki eczayı alıp iyice döv. Bunların içine Öküz ödü ilave edip, iyice karıştır .Daha sonra hepsini alıp elinin içine sür. Elinde kuruduktan sonra elinle ateşi tut. Ateş Allah Teala'nın izniyle elini yakmaz ve hiç acıda duymazsın .

 

BÜYÜK ATEŞ GÖSTERMEK

Bununla bir evin içini yanar gibi gösterirsin. Bunun için: Kehriba yı alıp iyice döv ve bir kutu içine koy. Daha sonra yanan bir mumun üzerine azar azar dök. Evin içini sanki büyük bir alev kaplar. Ama hiçbir eşyayıda yakmaz.

 

TUHAF BİR ALEV ÇIKARTMAK

Eğer tuhaf bir alev çıkartmak istersen: Beş dirhem Senderus, beş dirhem Samğ, on dirhem Zırnık al ve bu üçünü karıştırıp bir mum yap. Bu mumu vaktinden vaktine kadar yak. Tuhaf bir alev ortaya çıkar.

 

FİL LA’Bİ BİL BEYSİ

 

SİRACLAR İLE OYUNLAR

Bu bölüm siraclar (Kandil, Lamba) ile yapılan oyunlar hakkında olup, Hakim hazretleri buyururki: Eğer istersen bir evin içinde Kandil yakıp, evin içini Yılan larla dolu gibi gösterirsin. Bunun için: Yılan havi ve Yılan yağı nı alıp, Kaküncel hindi ile karıştırıp kandile koy. Tavus tüyünü kandile fitil olarak takıp yakarsan, evin içerisi Yılanlarla dolar. Fakat çok dikkatli ol !

 

ASILI KİMSELER GÖSTERMEK

Eğer istersen bir evin içinde asılmış insan şekillerini gösterirsin. Bunun için: İdam edilmiş olan bir kimsenin gömleğinden veya pantolonundan bir parça alıp o elbise parçasından bir fitil yap. Sonra İçyağı ve İnsan kanı ile bir mum yaptıktan sonra, yapmış olduğun mumun ortasına o elbise parçasını fitil olarak koy. Bu mumu bir odanın içinde yaktığın anda odanın içerisi asılmış insan şekilleriyle dolar.

 

 

 

UYARI / EDİT (SİRİUS);

Bu formüllerin hepsi folkloriktir ve folklorik amaçla incelenmesi adına burada verilmektedir. Bunların gerçekle, simyayla ve büyüyle yakından uzaktan hiç mi hiç alakası yoktur. Formülleri denemeye kalkmayın bir işe yaramayacağı gibi bir de hayvanlara yazık ederseniz... İşe yaramayacağı kesindir.

sirius tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

SEVMEDİĞİN KİŞİLERE ZARTA ÇEKTİRMEK

Eğer istersen, bir toplulukta sevmediğin kimselere zarta ( Osturuk ) çektirirsin .

Bunun için: Bir miktar Karınca yumurtası alıp bir yiyecek içerisine koyup, bu yemeği sevmediğin kişiye yedir. Sonra o hayvanın yumurtası ile Zambak yağını dövüp bir mum yap. O mumuda yakıp, sevmediğin kişinin eline ver. O anda zarta çekmeye başlar.

KADINLARI DANS ETTİRMEK

Eğer istersen, bir mekanda bulunan birkaç kadını dans ettirirsin. Öyleki bütün elbiselerini çıkarırlar ve çırılçıplak oynamaya başlarlar.

Bunun için: Tavşan kanı ile Beyaz Güvercin kanını Ceylan ve Tavşan gübresi ile dövüp, bunların hepsinden bir mum yap. Mumu kadınların bulunduğu bir odanın içerisinde yakarsan, orada bulunan bütün kadınlar çırılçıplak soyunup dans etmeye başlarlar.

 

YÜZLERİNİ SİYAH GÖSTERMEK

Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerinin yüzünü siyah olarak gösterir ve hayrete düşürürsün.

Bunun için: Zeytin yağı, Mürekkep ve Beneci esved i alıp, birbirine karıştırdıktan sonra güzelce döv. Daha sonra Zambak yağı ile bir kandilde yak. O topluluk birbirlerinin yüzünü siyah olarak görürler.

 

YÜZLERİNİ EŞEK YÜZÜ GİBİ GÖSTERMEK

Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerinin yüzlerini Eşek yüzü gibi gösterir ve hayrete düşürürsün.

Bunun için: İsfidac, Yumurta beyazı ve Eşeğin kulağının içindeki Kir den al. Bunların hepsini keten bezine sürerek bir fitil yap. Daha sonra Zambak yağından bir mum yap ve bu hazırlamış olduğun fitili mumun ortasına koy. Bu mumu bir toplulukta yakarsan, o topluluk birbirlerinin yüzlerini Eşek yüzü gibi görürler.

 

BİRBİRLERİNİ BAŞSIZ GÖSTERMEK

Eğer istersen, bir topluluğa birbirlerini başsız olarak gösterir ve taaccüb ettirirsin.

Bunun için: Sarı Zırnık ile Zebedül bahr alıp, saf Zeytin yağı ile karıştırarak güzelce döv. Dövdükten sonra bunların içine Yeşil Sinek başı koy. Bunların hepsini karıştırıp bir mum yap. Bu mumu bir toplulukta yakarsan, o topluluk birbirlerini başsız olarak görürler.

 

KANDİL YAKIP ASMALAR GÖSTERMEK

Bu öyle bir kandildirki, bu kandili bir odanın içerisinde yaksan, odanın içinde Asma lar zahir olur.

Bunun için: Bir şişenin içine Zeytinyağı koyup, henüz yeni açılmış Koruk salkımını şişenin içine koyduktan sonra, şişeyi Asma ya bağlayıp, ağzını Balmumu ile kapat. O Koruk üzümü olana kadar şişe Asmada bağlı dursun. Üzüm olduktan sonra, Asma dan şişeyi çıkarıp, salkımdan kes. Şişenin içindeki Üzüm'ü çıkarıp, zeytinyağını bir kandil içine koy. Bu kandili bir odanın içinde yakarsan odanın içinde Asmalar zahir olur.

 

HAYAL GÖSTERMEK

Acaip bir hüner göstermek istersen: Üç tane Kertenkele tutup kuyruklarını dibinden kes. Kuyrukların canı çıkıncaya kadar çırılçıplak soyun. Soyunduktan sonra, bir kadına tasarruf et. Eğer, kadının olmazsa tütün yap. Ondan sonra kuyrukları alıp, kuyrukların ağırlığı kadar Zeytin yağı alıp, bu yağın içine kuyrukları koyduktan sonra bu yağı Ateşte iyice kaynat ve bir şişenin içine koyup, bir yerde güzelce muhafaza et.

Acaip bir hüner göstermek istediğin zaman, bu yağı bir kandilin içine koyup, odanın kapı ve penceresini iyice kapattıktan sonra kandili yak. Böylece acaip bir hüner gösterirsin. Bunu görenler çok şaşırır.

 

YAZININ GÜNDÜZ GÖRÜNMEMESİ

Bir kağıt üzerine yazı yazsan, gündüzleri görünmez, ancak geceleri görünür ve Altın gibi parlar.

Bunun için: Zevra ibazi alıp, bir kağıt üzerine bununla yaz. Yazı gündüz görünmez. Sadece geceleri görünür ve Altın gibi parlar .

 

YAZININ GÖRÜNMEMESİ İÇİN

Bir kağıt üzerine yazı yazsan, bu kağıdı ateşe yakın tutmadıktan sonra yazı görünmez .

Bunun için: Süt ün Kaymağı nı Nişadır ile karıştır ve yaz. Yazdığın yazı görünmez. Kağıdın arkasını ateşe doğru tutarsan, siyah renkli bir yazı ortaya çıkar .

 

SİYAH KILI BEYAZ YAPMAK

Eğer siyah kılı beyaz renge boyamak istersen: Yarasa kuşunu Sığır ödü ile karıştırıp macun yap. Yani kuşu güzelce dövüp, Sığır ödü ile karıştırırsan macun haline gelir. Ondan sonra bu macunu beyazlatmak istediğin kıllara sürersen o siyah kıllar beyazlaşır. Sonra bu beyazlığı gidermek istersen, Zarb Sirke ile bir miktar Nişadır alıp, birbiriyle karıştırdıktan sonra kılları bununla yıkarsan, kıllar yine eski rengine dönüşür

 

KURBAĞA YI KARGA GİBİ ÖTTÜRMEK

Bu bölüm müfred (Tek) oyunları hakkındadır. Bunun için: Bir kağıt üzerine Karga resmi çiz. Sonra bir topluluğa şöyle söylersin: ''Ben bu kağıdı duvara yapıştırıp Karga gibi öttürürüm''. Ama daha önce duvarı oyup, içine bir tane büyük Kurbağa koy. Üzerine Karga resmi çizmiş olduğun kağıdı yapıştır. Hayvanın gözüne gelecek yeri İğne ile del. Daha sonra bir mum al ve mumu yakıp, kağıda doğru yaklaştır. Hayvan ışığı gördüğü zaman Karga gibi gak gak diye ötmeye başlar.

 

KEDİ Yİ DANS ETTİRMEK

Kedi yi dans ettirmek istersen: Bir miktar Sünbülü rumi alıp, toz haline gelene kadar döv. Daha sonra bu tozu Kedi'nin burnuna koklattığın anda Kedi ferahlanıp, dans etmeye başlar.

 

KÖPEĞİ DANS ETTİRMEK

Köpeği dans ettirmek istersen: Tarçın ve Darı Fülfül(karabiber herhalde) isimli bitkileri alıp iyice dövdükten sonra, bu tozu hamur içine koyup, bu hamurdan Çörek yapıp pişir. Bu çöreği hangi Köpeğe yedirirsen yedir, Köpek oynamaya başlar.

 

HASSE-İ NEBATAT

 

İDRAR ZORLUĞU İÇİN

Bu bölüm Bitkilerin özelliği hakkındadır. Bir kimsenin İdrarı zor gelse ve bevl yolu tıkansa, Hatmi kökü nü Şarap ile kaynatıp, bir gece dışarıda beklettikten sonra, sabah erkenden bu suyu içerse, idrar yolunu açar ve temizler.

 

DÜŞMAN'A ÜSTÜN GELMEK

Bir kimse, Horoz un pençesini ve Menkar ını (Ayağının arkasındaki sivri kemik) alıp üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle düşmanına üstün gelir.

 

ÇOK CİMA’ ETMEK İÇİN

Bir kimse çok cima etmek isterse: Bunun için Kurt’un zekerini ve Öd’ünü alıp sağ uyluğuna bağlarsa karısıyla çok cima eder. O kimseye cimadan asla bıkkınlık gelmez ve cima işine gevşeklik etmez.

 

TEFRİK ETMEK İÇİN

Bir kimse Köpek'in azı dişini ve Kedi'nin azı dişini alıp, iki muhabbetli kişiden birinin üzerine bu dişleri koyarsa,bu iki kişi birbirlerine düşman olurlar.

 

SITMA İÇİN

Sıtma için: Yılan ın bağırsağını ve Kalbi ni alıp, Sıtma tutan bir kimseye tütsü yapılırsa, o kişi Allah Teala nın izni keremiyle sıtmadan kurtulur.

CİNLERİ GÖRMEK İÇİN

Eğer Cin leri görmek istersen: Davudi isimli Karınca nın yumurta'sını alıp, sürme yapar ve bu sürmeyi gözüne çekersen, ayanen Cin'leri görürsün.

CİN LERİ GÖRMEK İÇİN

Cin leri görmek istersen: Siyah bensiz erkek Kedi nin Ödünü alıp, bundan sürme yaptıktan sonra gözüne sürme gibi çekersen, ayanen Cin'leri görürsün .

 

DAVUL PATLATMAK

Bir kimse Kurt derisinden bir Davul yapıp, başka bir yerde Tef ve Davul çalınırken, o yapmış olduğu Davula bir tokmak vursa, bütün Davul lar patlar.

Bu amel ben fakir (Küftü Osman Şakir) in bizzat tecrübesidir. Ama adı geçen Kurt un boynu üzerinde At yelesi gibi tüyleri olmalıdır .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Okursan formü sahipleri başarıldığını, altına imza attıklarını söylemişler. Ben denemeyi çok istiyorum basit baharatlarla yapılanlardan birini deneyeceğim sanırım.

 

BÜYÜK ATEŞ GÖSTERMEK

Bununla bir evin içini yanar gibi gösterirsin. Bunun için: Kehriba yı alıp iyice döv ve bir kutu içine koy. Daha sonra yanan bir mumun üzerine azar azar dök. Evin içini sanki büyük bir alev kaplar. Ama hiçbir eşyayıda yakmaz.

 

Bu veya dans ettirme olabilir :D Hevvez bazı yerler art arda aynı yazılar gelmiş düzeltirsen sevinirim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet AdraMeLecH 'in dediği gibi Kitabı Arapçadan osmanlıcaya tercüme eden Küftü Osman Şakir isimli zat bazı formullere bu formulü tecrübe ettim(deneyip başarılı oldum) notu düşmüş.İnanıp inanmamak size kalmış.

AdraMeLecH tekrarları bulamadım.Benzer başlıklar var, onları karıştırıyor olmayasın?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

YAZININ GÜNDÜZ GÖRÜNMEMESİ

Bir kağıt üzerine yazı yazsan, gündüzleri görünmez, ancak geceleri görünür ve Altın gibi parlar.

Bunun için: Zevra ibazi alıp, bir kağıt üzerine bununla yaz. Yazı gündüz görünmez. Sadece geceleri görünür ve Altın gibi parlar .

 

 

Burdaki zevra ibazı nedir ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eski aktarlar bu isimleri biliyor arkadaşlar.Modern aktarlara değil eski aktarlara giderseniz bulursunuz.Hatta buradaki aktarda gelincik eti dahi var.

Kelimelerin anlamlarını arıyacağım.Bazısının bulmuştum.Kitap eski bu kadarda olsun değil mi?:)

Haslüban biberiye bu arada onu biliyorum.

Mısır çarşısına giderseniz rahat bulursunuz bu malzemleri.Bİlirler isimlerini.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kitabın ne necronomiconla ne de başka bir batılı kaynakla alakası yoktur.Tamamen doğulu(Arap-İslam alemi geleneği) bir kitaptır.İsmi Uyunel Hakaiktir.Arapçadan Osmanlıcaya Çeviren ve bazı formullerin altına(bunu denedim) yazan kişi Küftü Osman Şakir isimli biridir.Kitap 2 konudan müteşekkildir.

1.Simya

2.Remil

3.Havass

Ben Simya bölümünü ekledim.Elimde pdf hali değil, word hali olduğundan ondada resimler çıkmadığından ne yazıkki resimleri ekleyemedik.Ama PDF versiyonuna erişirsem resimleri de eklerim.

Zaten resimler o anlatılan acaibul mahlukatlarla ilgili formullerin altında var sadece.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...