Jump to content

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (Başlangıç) 0


Wasteland

Önerilen Mesajlar

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/vampire.jpg

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/5000000001524408.gif

Vampir

Vampir, günbatımı ile şafak arasında dirilerek mezarından çıktığına, insanlara saldırıp kanlarını emdiğine inanılan hayali canavar. Vampir inancı çok eskilere dayanmaktadır.

Vampir kültürü Babil’den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu teşkil eder. Kan emme ve öldükten sonra dirilme efsaneleri Ortaçağ’da yayıldı. 1200’lerde İngiltere’de Galli bir din adamı olan Walter Map bir vampirin bütün bir köy ahalisinin kanlarını emmek suretiyle öldürdüğünü iddia etti. Map’ın iddasına göre köyde sağ kalan son kişi kılıcını çekip kana susamış cehennem yaratığının kafasını ensesine kadar ikiye bölmüş ve tehlikeyi sona erdirmişti.

Sadece Hıristiyan Avrupada değil çeşitli toplumlarda vampir efsaneleri yaratıldı. Hindistan’da kimi kadınlar , uyurken kana susamış cinlerin saldırısına uğradıklarına inanırlar. 1001 Gece Masalları’nda dişi vampirlerle ilgili öyküler yer almaktadır. Yeni Gine’nin Camma kabilesinde Ovengua cini ya da Borneo adasındaki Dayak kabilesinde Buau adlı varlık da benzer inanışlara dayanan yaratıklardır.

Tarihçiler vampir kelimesinin Sırpça, Lehçe ya da Türkçe’den türetildiğini öne sürer. Bu efsanenin ayyuka çıktığı ve vampir avlarının düzenlendiği 1730’lu yıllarda Aydınlanmanın ünlü filozofu Voltaire konuya şöyle bir yorum getirir: “Gerçek kan emiciler mezarlarda değil, aramızda. Borsa spekülatörleri, tüccarlar ve işadamları halkın kanını hergün emmekteler. Bunlar kesinlikle ölmüyor ama yaşarken çürüyor.” Karl Marx’ın konuya yaklaşımı ise şu şekildedir: “Sermaye ölü emektir. Ancak canlı emeğin emilmesi ile vampirlere özgü biçimde hayat bulur. Ne kadar emerse o kadar hayat bulur.”

1820’lerde bir eleştirmen “Vampiri olmayan tiyatro yok“ diye veryansın etmiştir. Yazar Sheridan Lefanu‘nun 1872’de yazdığı “Carmilla” adlı öyküyle vampirler, aralarına ilk kez bir kadını almışlar buradan da vamp sözcüğünü türetmişlerdir.

İrlanda’lı yazar Bram Stoker, 1897’de yazdığı “Drakula” adlı eserinde türün bütün mitlerini toparladı ve bu konudaki en iyi klasiği meydana getirdi. Bu kitap vampir efsansinin sinemaya da atlamasına neden oldu. Alman dışavurumcu yönetmen Murnau , 1922’deki ünlü klasiği “Nosferatu” ile sinema tarihindeki ilk vampir filmini çevirdi. 1930’lu yıllarda Hollywood’un en gözde konularından biri vampirlerdi. Sinemanın en tanınmış vampir oyuncusu ise Christopher Lee'ydi. Zaman içinde vampirler pusuya yatmış canavar görünümünden kurtulup şık, baştan çıkartıcı , güzel yaratıklar haline geldi. Francis Ford Coppola ise Bram Stoker’ın romanından yaptığı özgün uyarlama ile vampirlerin hayatını bir trajedi olarak yorumladı.

Bilim Açısından Vampirlik

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/bram_stoker.jpg

California Devlet Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Wayne Tikkanen’in yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin Porfiria hastalığı olduğu tespit edilmiştir. 1700’lü yıllarda hastalık hakkında bilgisi olmayan Avrupalılar, hastaları vampir olarak niteleyerek lanetlemekteydiler. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan Porfirya hastalığının ilerlemesiyle derinin kızılötesi ışınlara karşı zayıfladığı ve bu nedenle karardığını açıklayan Tikkanen, “Hastada anormal kıllanma görülür. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar. Hasta çok acı çeker. Sonunda çıldırır.” diyerek hastalığı açıklamıştır. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri çıkabildiklerini ve tedavi amacıylada hayvan kanı içtiklerini belirten Tikkanen “Hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı işte bu.” demiştir.

Ancak diğer bilimsel kaynaklar, porfiria hastalığının vampir efsanesini doğuruğu iddiasına şüpheyle yaklaşmaktadır.

Porfiria Hastalığı ve Vampirlik

Hastalıkla anlatılan efsaneler arasındaki bazı uyuşmazlıklar vardır. Öncelikle portifia'nın bir çok çeşidi bulunmaktadır va bunlardan sadece en az rastlananı deri bozukluklarına yol açmaktadır. Ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir,yüz derisinde çatlamalar, burnun veya parmakların düşmesi gibi belirtiler de vardır. Orta çağda mezarlıklarından çıkarılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bu güne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır, ki bu da kocaman bir mite yol açabilecek büyüklükte değildir.

Vampirlerin gün ışığına çıkamadıkları ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18 ve 19 yy. vampirlerine gündüzleri de rastlandığına dair söylentiler vardır. Ayrıca Drakula her ne kadar bembeyaz bir cilde sahipse de, balkanlarda "al yanaklı" tasvir edilen vampir efsaneleri vardır. Queen Of The Damned filmindeki Atasha esmerdir.

İnsan vücudu, sindirim sistemine giren her besini en küçük yapı taşına ayırıp, bundan kendi moleküllerini yapar.Portifia hastalarının ihtiyaç duyulan o karmaşık molekülü kan içerek sağlayamaz. Ayrıca sarmısakta portifinın etkilerini arttıracak maddelerin varlığı kesin olarak kanıtlanamamıştır.

Orta çağda daha yaygın olan bir hastalığın daha bu inanışların kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu hastalıkta kişi uzun bir süreliğine bayılır. Bilinci yerindedir ancak vücudunu kontrol edememektedir. Bir süre sonra hasta, büyük ihtimalle bir tabutta, ayılır/uyanır. Bu hastalık nadir de olsa günümüzde de görülmektedir. Discovery Channel'da bir kadın, üç defa morga da uyandığını anlatmıştır.

Belki de bu mitin açıklamasını bu kadar uzakta aramaya gerek yoktur. Anahtarın efsanelerin ana kahramanları ölüler olma olasılığı da vardır.Ölülerin cildi zaten daha soluk olur. Basınçtan dolayı genelde ağzın kenarlarında patlayan damarlar, insanlara ölünün kan emdiği izlenimini verir. Ölümden sonra saçlar ve tırnaklar uzamaya bir süre daha devam eder, bu da kişinin hala yaşıyor sanılmasına neden olur.

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/637.jpg

Türklerdeki vampir inanışları

Türk folklorunda sık karşılaşılmasa da Batı’nın literatürlerine girmiş kayıtlar mevcuttur (Vampir-cadı bağlantısı ve kriminoloji kayıtlarına girmiş olan 1970’li yıllarda Cihangir vampiri gibi olaylar da yaşanmıştır)

1884’te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve şarkiyat akademisinin kurucusu Profesör Arminius Vambery, özyaşamsal kitabı “Arminius Vambery : Yaşamı ve Maceraları”nda Türkler'deki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin köklerini araştırmak amacı ile Orta Asya’ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Vambery’e göre: “ Osmanlılar’da yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kovuklarında gizlenirler ve oralarda avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvala konup denize atılırmış.”

“Cadılar, hortlayan ölülerdir” diye açıklar Prof. Pertev Naili Boratav ve ekler “Çokluk kadınların cadı olduğuna inanılır , ama erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna tanıt belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inanışlarındaki vampiri karşılar . Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli anlatmasından öğrendiğimize göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadıcılar olurmuş.”

Borotav’ın vurguladığı cadı vampir ilişkisini ve cadıcıları kanıtlayan ilginç bir belgeyi Mehmet Seyda sunmaktadır: Aşağıdaki yazı 1833 yılında Tırnava kadısı Ahmet Şükrü Efendi tarafından hükümet merkezine gönderilmiş ve Takvim-i Vekayi gazetesinin 69. sayısında yayınlanmıştır:

“Tırnavada cadılar türedi . Gün battıktan sonra evlere dadanmaya başladı. Zahireye dair un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katar ve bazen içlerine toprak karıştırır. Yüklüklerde bulduğu yastık, yorgan, şilte ve bohçaları didikler, açar, dağıtır insanların üzerine taş, toprak, çanak ve çömlek atar, hiç kimse bir şey göremez. Birkaç kadın ve erkeğin üzerine saldırmış. Bunlar çağırıldı, soruldu: “Üzerimize sanki manda çökmüş sandık“ dediler. Bu yüzden mahalle halkı evlerini başka yana taşımışlardır. Kasaba halkı bunların cadı denilen habis ruhların eseri olduğunda ittifak etti. İslimye kasabasında cadıcılık ile tanınmış Nikola adındaki adam getirildi ve kendisiyle 800 kuruşa pazarlık edildi. Bu adamın elinde resimli bir tahta vardı. Mezarlığa gider, tahtayı parmağının üzerinde çevirir resim hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki habis ruh imiş. Büyük bir kalabalıkla mezarlığa gidildi. Resimli tahtayı parmağında çevirmeye başlayınca resim sağlıklarında yeniçeri ocağının kanlı zorbalarından Tekinoğlu Ali Alemdar ile Apti Alemdar denilen iki şakinin mezarına karşı durdu. Mezarlar açıldı. Cesetler yarım misli büyümüş, kılları ve tırnakları da üçer dörder uzamış bulundu. Gözlerini kan bürümüş, gayet korkunç idi. Mezarlıktaki bütün kalabalık bunu gördü. Bu adamlar sağlıklarında her türlü pis çirkin işi yapmış, ırza, namusa, mala saldırmış, adam öldürmüş Yeniçeri ocakları kaldırıldığı zaman her nasılsa yaşlarına bakılarak cellada verilmemiş ecelleri ile ölmüş kişilerdi. Sağlıklarında yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de halka habis ruh olarak tebelleş olmuşlardı. Cadıcı Nikola’nın tanımına göre , bu gibi habis ruhları defetmek için cesetlerin göbeğine birer ağaç kazık çakılır ve yürekleri kaynar su ile haşlanırmış. Ali Alemdar ile Apti Alemdar’ın cesetleri mezardan çıkarıldı. Göbeklerine birer ağaç kazık çakıldı ve yürekleri bir kazan kaynar su ile haşlandı. Fakat hiç tesir etmedi. Cadıcı “bu cesetleri yakmak gerek” dedi. Bu hususda şer’an da izin verildi ve iki yeniçerinin mezardan çıkarılan cesetleri mezarlıkta yakıldı. Çok şükür kasabamız da cadı şerrinden kurtuldu”

Tırnava valisinin naklettiği olay türün literatürüne uygun bir vampir olayıdır. Arada küçük farkları olsa da klasik cadıcılık yöntemlerini izlemektedir. Örneğin kazık göbeğe değilde kalbin hizasına çakılır yürekleri kaynatmak kadar cesetlerin kellelerini uçurmak da geleneğe göre etkin bir çaredir.

1965 tarihli Fate (Yazgı) adlı Amerikan dergisi; İstanbul'da yaşadığı, özel bir kan bankasını işlettiği ve Kont Drakula’nın soyundan geldiği iddia edilen Kont Alexander Cepesi ile yapılan bir röportajı yayımlamdı. Olayı kaleme alan ve Capesi'yi İstanbul’da ziyaret eden Leo Heiman adlı bir yazardır. Yazıya göre, vampir araştırmacıları tarafından güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen ve Kazıklı Voyvoda’nın soyundan olan Kont Alexander Cepesi Romanyalı olup 1947 yılında eşi Olga ile birlikte İstanbul’a yerleşir. Bir özel kan bankası kurar. Kişilerden kan ve plazma satın alıyor ve Türk hastaneleri ile Kızılay’a pazarlamaktadır. Yazar Heiman Kont Cepesi ile İstanbul Hilton’un barında buluşur ve söyleyişiyi Kont’a ait bir yelkenlinin de barındığı İstanbul Yat Kulübü’nde sürdürür. Kont bir vampir uzmanıdır. Boğaziçi’ne bakan beş odalı bir dairede eşi , iki kızı, iki kedisi ve bir papağanı ile birlikte yaşamaktadır. Kızlarından biri Fransız bir cerrahla diğeri Türk bir bankacıyla evlidir. Sohbet boyunca Yassıada şarabını yudumlayan kont Kazıklı Voyvoda'nın hikayesini uzun uzun anlatır ve Vlad Drakul’un soyunun tek vampiri olduğunu söyler. Leo Heiman’ın yazısı 1980 yılında tekrar gündeme geldiğinde Amerikalı araştırmacı Fern S. Miller yazarın kimliğini çözmeye çalışsa da onunla ilgili bir iz bulamaz. Yazıyı yayınlamış olan Fate dergisi Heiman’ın adresine sahip olmadığını söyler. İsrail Hayfa’da bir Leo Heiman adresi bulunur ama adrese gönderilen mektup cevapsız kalır. Sonuçta 1980’den bu yana ne yazar Heiman ne de ropörtaj yaptığı kişi hakkında bilgi alınamadığından kaynak düzmece olarak kabul edilebilir.

1960’lı yıllarda İstanbul basınını meşgul eden, Yeni Akşam gazetesinde manşet olan vampir haberi ise tümden uydurmadır ve Edouvard Roditi’nin kara mizah türündeki “İstanbul vampirleri : Çağdaş iletişim yöntemleri konusunda inceleme” (The vampires of İstanbul: a study in modern communication methods) adlı öyküsünün kahramanlarından esinlenmiştir.

Vampir Araştırmacıları

Dünyayı dolaşarak vampirliği araştıran Rosemary Ellen Guiley, çeşitli ülkelerdeki pek çok vampir derneği ve sayısız insanla görüşerek akademik çevrelerin ilgilendiği bir araştırma kitabı yayınlamıştır. Bu özelliği Guiley’i bir vampir araştırmacısı yapmaktadır.

Guiley araştırmasında etkileyici veriler elde etmiş ve şu sonuca ulaşmıştır :

“Aslında tümü saçma. Vampir tanımı kişiden kişiye değişse de, genelde filmlerden ve kitaplardan etkilenilir. Ortada hep ölümsüz, fiziksel ve cinsel yönden çok güçlü, yapmacık, geceleri yaşayan ve doğaüstü güçlere sahip bir yaratığın olduğu var sayılır. Bu saçma inançlara göre bir vampir, kötülük doludur çünkü yaşayan insanların kanlarını emerek yaşamını sürdürür, oysa bu doğaüstülük ve ölümsüzlük için işe yaramaz. Sonuç olarak bütün bunlar vampir folklorunden kaynaklanır ve gerçekten uzaktır."

Rosemary Ellen Guiley ile ilgili ayrıntılı bilgilere Fenomen dergisi , Ekim 1996, 7. sayısından ulaşabilirsiniz

Vampire The Masquerade

Vampirmiş gibi yapma oyunu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Vampire: The Masquerade

Carl Gustav Jung ve Vampirlerin Kaynağı

Psikiyatrinin babası Carl Gustav Jung, kolektif bilinçaltı kuramında insanlığın ortak bir ruh alanında veya frekansında bir bütün olduğunu veya iletişimde olduğunu savunur. Kolektif bilinçaltı zamanın başlangıcından beri insanlık tarafından paylaşılmakta, ilkel anıları ve örnek tavırları yani arşetipleri içermektedir. İşte bu örnekler, insanları çeşitli biçimde etkiler: Hayallerde, rüyalarda, dini inançlarda, mitlerde, sanatta ve folklörde belirir. Jung'un bu kuramına göre, vampirler de kolektif bilinçaltındaki arşetiplerden biri olarak yorumlanabilir.

Efsane : Âdem ile Havva'nın çocuğu Kain

Ve Tanrının kendisi, Uriel'ın ağzından Kain'e son ve en büyük lanetini verdi:

"Sen ve senin çocukların, bu diyarda gezdiği sürece karanlığa tutunacaklar. Sadece kan içecekler. Sadece kül yiyecekler. Bir ölü gibi yaşayacaklar, fakat ölmeyecekler. Son günlere kadar dokunduğunuz her şey yok olacak!"

Bu lanetle Kain acı bir çığlık attı, gözlerinden kan geliyordu. Kanı bir kabın içine doldurdu ve içti.

Kafasını kaldırdığında Cebrail karşısında duruyordu. Fırtına sonrası sessizliğinin verdiği yankıyla: "Âdem'in oğlu, Havva'nın oğlu; babamın bağışlayıcılığı sandığından çok daha büyük. Şimdi bile affedilmeye bir yol açıldı. Bu yola "Golconda" diyeceksin. Çocuklarına ondan bahset, çünkü sadece bu yolla yeniden ışıkta yürüyebileceksiniz."

Vlad Tepes

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/vlad_tepes.png

Vlad Tepes Portresi

Kazığa oturtulan insanlar1444'te, 13 yaşındayken kardeşi Radu ile beraber, devşirme olması amacıyla Edirne'ye getirilmiştir. 1447'de babası 2. Vlad Drakul ve abisi Mircea'nın Macarlar'la savaş sırasında ölmesinin ardından; Macarlar tarafından Eflak'ın başına getirilen 2. Vladislav'ı devirmesi için 1448'de yanına bir de ordu verilerek salıverilir. Kardesi Radu Osmanlılarla kalmayı tercih eder. Vlad Tepes, kraliyet ailesinin düşman kolundan olan 2. Vladislav'ı devirir ama tahttaki ikinci ayında yine Macarlar tarafından Moldova'ya sürülür, 2. Vladislav tekrar başa geçer. Üç sene sonra, 1451'de Moldova prensi Boğdan'ın öldürülmesini fırsat bilerek Eflak'a döner. Geçen süre zarfında 2. Vladislav Hunyadi Yanoş'a ihanet ederek Osmanlı tarafına geçmiştir. Dracula'ya da Macarlar'ın tarafına geçmek düşer. 1456'da Hunyadi Yanoş 2. Sırbistan seferine çıkarken Kazıklı da 2. Eflak seferine çıkar, 2. Vladislav'ı öldürür ve başa geçer. Bu olaydan sonra meşhur işkenceleri başlar. Tahta geçer geçmez ilk yaptığı işlerden birinin ülkesinde yoksul insan kalmasın diye dilencileri ve yoksulları toplayıp bir yemek vermek, ardından da hepsini diri diri yakmak olduğu söylenir. 1456'dan 1462'ye kadar süren altı senelik hükümdarlığı sırasında kadın, çocuk demeden; kimi kaynaklara göre 40 binden kimilerine göreyse 100 binden fazla insanı öldürtmüştür. 1462'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak'ı topraklarına katması üzerine kaçmak zorunda kalır, yardım beklediği Macar Kralı kendisini zindana atar. Osmanlılar, Eflak'ın başına Vlad Tepes'in kardeşi Radu'yu getirir. Radu 1473'e kadar tahtta kalır. 1475'teki ölümüne kadar geçen iki senelik sürede ise, rakip aile Danestiler'den yaşlı Başarab ile Radu arasında tam altı kere el değiştirir . Radu'nun ölümünden sonra bir buçuk sene kadar aralıksız tahtta kalan Basarab'ın saltanatı, Macar krallığının desteğini almayı basarıp 3. Eflak seferine çıkmış olan Vlad Tepes tarafından bozulur. Kazıklı, Moldova ve Transilvanya ordularının da desteğiyle 3. kez, ancak ilki gibi yine yalnızca iki aylığına tahta çıkar. Orduların Transilvanya'ya hareketini fırsat bilen Osmanlılar, Kazıklı'yı devirir. Rivayete göre öldürülüp başı İstanbul'a getirilmiş, vücudu Snagov'da bir manastıra gömülmüştür. Ancak manastırda 1931'de yapılan kazılarda mezarın boş olduğu görülmüştür.

 

 

ALINTI

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Vampirler... Evet çekici oldukları doğru ama modern sanatta öyleler... Bundan dolayı herkesin bir tane vampirle sevişme fantezisi vardır ve her şeyi geride bırakıp dönüşmeyi birçok kişi kabul eder. Tabi bu da sanattan etkilenip olan şeylerdir. Filmler, diziler ve romanlar... Aslında o gösterişli durumdan çok daha farklıdır yani gerçek olsa öyle olurdu. Zaten bir hastalık olarak geçirmişler ve çıldırma noktasına itiyormuş ki bu da yamyamlık derecesine getirebilir. falan filan.. vampir olmayı arzularken çirkin olacağınızı ve iyi olamayacağımızı da unutmamak gerek... Haha. sanki sipariş veriyoruz da neyse.. ana fikri anladınız sanırsam :D o zaman vampir fantezilerine devam :p

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bence gerçek vampirler var ve çoğu şeyi aslında onlar uyduruyorlar. mesela bugünlerde çok populer olan bir Retrovirüs var. aslında retrovirüs geriye giden virüs demek ama insanlar buna kanıyor. ama bence varlıklarının en önemki kanıtı mitler, ve bu mitlerin birçok farklı milletin geçmişinde bulunması. mesela kızılderililerde büyük bir yarasa-adam var. hamile kadınların ve çocukların kanını içiyormuş onları kaçırıp. zaten çoğu mitte bir hamile kadın ve çocuk oluyor kaçırılan-nedense. sanırım göreceli olarak güçsüz oldukları için. ama vampirlerin bu tarz yazıları izleyen ve yerinde müdahale eden bir çeşit komisyonları olduğunu duysam hiç şaşırmazdım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

görmediğimiz şeyler de gerçek olabiliyo. bişeyin gerçek olması için görmek dokunmak gerekmez. bunu kanıtlayan bi çok şey sayabiliriz... gerçeği bilemem, var yada yok. ama benim inancım böyle bişeyin olduğu kanısındadır. görmediysem yoktur diyemem. yukarıda da belirtilmiş, mitler efsaneler hikayeler vs. bunların hepsi mi uydurma. bütün dünya milletlerinin tarihi ağız birliği yapmış olamaz. atasözü kullanmayı pek sevmem ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz deniyo... her neyse, ben inanıyorum varlığına.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yazi Sevenler Ve Okumak İsteyenlere Kolaylık Olsun die Link Verecegim Bu Yazi Bir Seridir Su Sekilde

 

 

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (Başlangıç) 0 Bu Suan Okudugunuz Yazi

 

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (1.Bölüm) Bu Devami

http://www.gnoxis.com/vampirizm-efsane-ve-gerceklik-1-bolum-39280.html

 

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (2.Bölüm) Bu Devami

http://www.gnoxis.com/vampirizm-efsane-ve-gerceklik-2-bolum-39100.html

 

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (3.Bölüm) Bu Devami

http://www.gnoxis.com/vampirizm-efsane-ve-gerceklik-3-bolum-39101.html

 

Vampirizm: Efsane ve Gerçeklik (Cain'in Kitabı) Bu Daha Çok Efsaneye Dayanan Kısmı Olarakda Dusune Biliriz

http://www.gnoxis.com/vampirizm-efsane-ve-gerceklik-cainin-kitabi-39279.html

 

 

Linkleri Tek Tek Paylasmamin Sebebi Yaziyi Sevenler Ve Devamini Okumak İsteyenler İçin Kolaylık Sağlamasidir Arama Yaparken Zorlananlar İçin Yada Yaznin Devami Oldugunu Bilmeyenler İçin İlginize Teşekkur Ederim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

vampirlerin soyu yaratılıştan öncesine dayanıyor

 

herkes lk yaratılanın adem ve havva oplduğunu biliyor oysaki ademin ilk karısı havva değil lilith

 

adem ve lilith ayrıldıktan sora hamile olan lilith doğuym yapar ve lanetlenmiş olan doğan çocuklarla vampir soyu başlar

 

daha önce okuduğum birçok yazının özeti

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

vampirlerin soyu yaratılıştan öncesine dayanıyor

 

herkes lk yaratılanın adem ve havva oplduğunu biliyor oysaki ademin ilk karısı havva değil lilith

 

adem ve lilith ayrıldıktan sora hamile olan lilith doğuym yapar ve lanetlenmiş olan doğan çocuklarla vampir soyu başlar

 

daha önce okuduğum birçok yazının özeti

 

 

Katılmıyorum kuran-ı Kerimde yazıyor adem ile havva zaten nasıl lilith olabilir bu ? :S bi kaynağı yok ki yazılmış bişi bu kuranda'da geçmiyor zaten vampir yani ben inanmıyorum vampir'miş evet kendine vampir diyen insanlar olabilir ne var yani insan kanı içince sanki uçuyolar'da vs. vs. yani inanmıyorum böyle şeylere cinlere inanırım ben ama vampirmiş dracula'mış saçmalık geliyo :S

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kur-an da vampir diyemi yazacağını sanıyorsun o bizim verdiğmiz isim ona kalırsa cinlere üç harfli diyoruz ecrin de deniyor aynı anlamda birçok işmi var

 

ayrıca kuranda açıkça söylemese bile insanların bilmediği ve görmediği alemler yarattığı yazıyor şimdi hangi ayet olduğunu bilmiyorum ama (lahut olabilir ) onsekizbin alemden bahsediyor ....

 

yani ben kimseye vampir varlığı kanıtlamaya çalşmıyorum ama ucu kapalı düşünmeyelim açık kapı bırakalım ki araştırmayada açık olalım

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kur-an da vampir diyemi yazacağını sanıyorsun o bizim verdiğmiz isim ona kalırsa cinlere üç harfli diyoruz ecrin de deniyor aynı anlamda birçok işmi var

 

ayrıca kuranda açıkça söylemese bile insanların bilmediği ve görmediği alemler yarattığı yazıyor şimdi hangi ayet olduğunu bilmiyorum ama (lahut olabilir ) onsekizbin alemden bahsediyor ....

 

yani ben kimseye vampir varlığı kanıtlamaya çalşmıyorum ama ucu kapalı düşünmeyelim açık kapı bırakalım ki araştırmayada açık olalım

 

 

evet orası doğru ama yani şimdi hayatta kaç kişi vampir gördü yani cin görenleri biliyoruz vampiri belki topu topu 5 kişi görmüştür yani bilmiyorum ama cin dediğimiz şeyi neredn baksan baya var ve filmleri var yani biz 3 harfli diyoruz korktuğumuzdan hani derler gece gece cin deme diye o yüzden yoksa hırsızlarada 6 harfli derdik :D yani evet biliyorum o ayetleri ben 4 yıl kuran kursuna gittim ama bunun 1 yılı kaçtım :D (Dövüyodular çok yaramazlık yapanları :D) biliyorum ayeti paylaşırım isterseniz ama forum kurallarında bunu paylaşmak yasak diye biliyorum :S

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Öyle 5 kişi görmüş falan değil çok insan görmüş milyonlar olmuştur ama ya bazıları açıklamadı ya bazıları açıklasada inanılmadı falan filan ama görsek yada görsem söylemeye çalışmam çünkü kimse inanmaz çoğu insanda bunu yapmış.Efsanede yer aldılar ama benim inancım efsaneler boş yerden çıkmamış tabi sizi bilmem.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bazıları efsane diyor bazıları delilik bazıları saçmalama deyip geçiyor. insan gözü ile görmediği birşeye yok diyebilirmi bu çok kesin bir yargı gördüğün şeye var dersin ama görmediğin şeye yok diyemezsin çünkü yokluk çok kesin ve görmediklerin kesin değildir. Ben ilk başlarda çok fazla inanıyordum ama artık şu eskiden yaşamış dinazorlar gibi düşünüyorum. nesli tükenmiş yok olmuş efsaneleşmiş bir şey gibi düşünüyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Cadılığa Başlangıç - Temel ve İleri Cadılık Dersleri

   Arkadaşlar,   Bu konuyu açma sebebim, yönlendirmeler yaparak bir yol çizmeniz. Haliyle burada yoğun bilgiler verilmeyecektir. Forumda bir çok konu var ve önemli olanları üste sabitliyoruz. Ama bu oldukça fazla yer kaplıyor. Amaç bunları biraz azaltmak ve sürekli gelen “cadılığa nasıl başlarım?” sorularına yanıt vermektir. İşte bu konu altındaki aşamaları takip ederseniz, cadılık yoluna adım atmış sayılırsınız. BU yüzden forum içinde paylaşılan temel ve ileri cadılık derslerine (bunları

   , Yer: Witchcraft

  • Ejderhalar: Gerçek mi Efsane mi?

   EJDERHALAR: GERÇEK Mİ EFSANE Mİ?   http://www.dharmarose.com/graphics/goods/treefree/dragons/xl_TF52004.jpg   Ejderhalar, hemen hemen her kültürde yer edinmiş varlıklardır. Birçok kültte varlıklarından bahsedilmesi gibi ejderhalarla iletişim için gerekli majikal ritüeller veya bilgilerde bulunmaktadır. Ejderhalar genel olarak birçok kültürde uçan büyük yılan şeklinde, zeki, akıllı, bilge ve sihre sahip varlıklar olarak geçer. Yalnız batıda kanatlara sahip bir sürüngen olarak resmedildiği görü

   , Yer: Paranormal Varlıklar

  • Resim çizmeye başlangıç

   Ben yetenekli miyim yeteneksiz mi bilmem ama resim çizmeye başlamak istiyorum. Hangi kitaptan çalışmalıyım ? Kullanabileceğim site var mı? Yardım edenlere teşekkürler.

   , Yer: Plastik Sanatlar

  • 19 Şubat 2011'de Gnoxis'te Online Olan Efsane Nesil

   Biliyorum, asıl efsane nesil 2006-2009 aralığında yer alan efsane nesil, unutulmazdır. İkinci nesili 2009-2013, üçünü nesili ise 2013-2016 olarak ayırabiliriz.   Ancak ikinci nesili efsane yapan şeylerden birisi tabi ki online rekorunun kırıldığı o gündür. 19 Şubat 2011 günü Gnoxis'te bir anda bulunan insan sayısında rekor yaşandı. O gün ben de buradaydım. Evet çok kalabalıktı   "Online rekorumuz: 8.010 üye İle 19-Şub-2011 tarihinde, saat 12:42 itibariyle gerçekleşmiştir."   Bu rekor hala kı

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • Haz ve Gerçeklik İlkeleri ....

   Haz İlkesi: Organizmanın acı ya da ağrıdan kaçarak haz aramasını gösterir. Haz ilkesi doğuştan vardır. Amacı doyuma ulaşmak ve haz sağlamaktır. Amacının gerçekleşmesini “burada ve şimdi ilkesi”ne göre ister. Engellenmeye dayanamaz. Çocukluk yıllarında etkindir. Büyüme ve olgunlaşmayla etkinliği azalır, fakat tümüyle ortadan kalkmaz ve yaşam boyu sürer. Gerçeklik İlkesi: Organizmanın gereksinmelerinin dış gerçeklere göre ertelenmesini ya da doyurulmasını sağlar. Doğuştan yoktur. Benliğin gel

   , Yer: İnsan Psikolojisi

×
×
 • Yeni Oluştur...