Jump to content

Türklerin Bilinmeyen Tarihi


danny

Önerilen Mesajlar

Türklerin Bilinmeyen Tarihi

 

ICANAS Sempozyumunda Türklerin Bilinmeyen Tarihini Açıkladı

 

Yazıyı Türklerin bulduğunu bilimsel olarak ispatlayan Kazım Mirşan alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu teziyle de dikkatleri üzerinde topladı. Etrüsk yazısını ilk kez Kazım Mirşan okudu

 

Kazım Mirşan 1919 yılında Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde doğdu. Ömrünü Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalara adadı. Yazıyı Türklerin bulduğu alfabelerin kökeninin Türkçe olduğu gibi ilginç tezler ortaya atarak tüm dünyada tartışmalar yarattı.

 

Türkiye’nin 12 yıldızından biri

 

Sosyal bilimler alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan ICANAS bilim kültür ve sanat alanında Türkiye’ye katkıda bulunanları unutmadı. Türk tarihi üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar ile tanınan Kazım Mirşan’a ’onur ödülü’ takdim etti.

 

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nin (ICANAS) Ankara’da yapılan 38’inci toplantısında 12 kişiye ’onurluk’ ödülü (12 yıldız ödülü) verildi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu öncülüğünde gerçekleştirilen ve sosyal bilimler alanında dünya çapında organizasyonlar arasında gösterilen ICANAS’ta bilim fikir ve düşünce dünyasının aydınlatılmasına çok değerli katkılarda bulunmuş bilim adamları da unutulmadı. 67 ülkeden 1800 bilim adamını buluşturan kongrede 80 yaşını aşmış 12 bilim ve sanat dünyasının yıldızına ödül verildi.

 

Bu isimler arasında arasında Araştırmacı-Yazar ve teorisyen Kazım Mirşan da vardı. Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Mirşan Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde 1919’da dünyaya geldi. 1932’de öğrenimine İstanbul’da devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu. Almanca Rusça İngilizce ve Türk lehçeleri; (Tatarca Özbekçe Başkurtça Tarançıca Kaşkarlıkça ’yani Uygurca’ Kazakça Kırgızca Azerice Türkiye Türkçesi ile kendi ana lehçesi olan Tümenlikçe) dışında Yunanca Latince ve İtalyancayı meslek araştırmalarına yarayacak kadar bilen Mirşan hayatının büyük bir kısmını Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak büyük tartışmalara yol açtı. ’Etrüsk Yazısı’nı dünyada ilk defa okuyan Mirşan ’Orhon-Selene Yazıtları’ üzerinde de incelemelerde bulundu. Türk tarihiyle ilgili tartışma yaratacak yeni teoriler öne sürdü. Atlantis olarak bilinen mitolojik uygarlığa ilişkin yeni iddialar ortaya attı.

Hayatını bilimsel araştırmalara adayan Kazım Mirşan Türk tarihi ile ilgili yeni tezler ortaya atarak tartışmalara yol açtı. ’Etrüsk Yazısı’nı dünyada ilk defa okuyan kişi olarak bilinen Mirşan ’Orhon-Selene Yazıtları’ üzerinde de incelemelerde bulundu.

 

Türkler devlet kurmada en önemli medeniyetlerden

Araştırmacı-Yazar Kazım Mirşan Türk tarihinin seyrinin en önemli noktasının Türklerin devlet kurma ve idare etme özelliği olduğunu kaydetti. Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Kazım Mirşan Türklerin Anadolu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Türkler her zaman devlet kurmada ve idare etmede en önemli medeniyetlerden biri olmuşlardır. Devlet kurma ve idare etmek bir sanattır. Türkler de bunu en iyi yapan medeniyettir. Türklerin tarihteki kaynaklarına baktığımızda çok geniş ve sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz. Türk hakanları sınır boylarında olan her şeyden haberdar olmaktaydı. Bunun yanında sınır boylarında Türk hakanı adına karar verebilecek biri mutlaka olurdu. Devlet yönetmenin en temel unsurlarından bir tanesinin haberleşme ağının sağlam olmasıdır ki tarihte bunu Türkler ortaya koymuştur."

üTürklerde yönetim sanatının tecrübeye dayandığını vurgulayan Mirşan son kitabında özellikle bundan bahsettiğini belirtti. Türklerin Çinlilerden çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını anlatan Mirşan "Yazılanlardan şunları öğreniyoruz. Türkler Tanrıya çok değer veriyorlar. Örneğin bir gün yolda yürürken Tanrı’yla karşılaştığını yazmış ve bu ona saadet getirmiş. Diğer medeniyetlerde bunun örneği yoktur. Türkler Tanrı ile olan ilişkilerinde her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ediyorlar ve bunu da dile getiriyorlar" dedi.

Devlet kurmanın ve idare etmenin bir sanat olduğunu ifade eden Mirşan "Tarihteki kaynaklara baktığımızda Türklerin çok geniş ve sağlam bir haberleşme ağının olduğunu görmekteyiz. Türk hakanları sınır boylarında herşeyden haberdardı" diyor.

 

Bilinen ilk Türk devleti Hun İmparatorluğu değil

 

Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan tarafından ortaya çıkarılan yeni bir tez Türk tarih dünyasını karıştıracak cinsten. Mirşan ile Tarcan bilinen ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu’nun ilk Türk devleti olmadığı ilk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğu görüşünde. Ardından At Oy Bil Türükbil (karşılığı: Göktürk) gelir. Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise; Orhun kitabeleridir. Çünkü Orhun kitabelerinde kullanılan dil ve noktalama işaretleri bu dilin en gelişmiş hali olduğu sonucuna götürmektedir. Böyle bir dilin oluşabilmesi için en az 3000 yıl geriye gidilmesi gerekir. Bugün Çin sınırları içerisinde 300 metre boyunda piramitler bulunduğu ve bu piramitlerin Mısır’dan çok önce inşa edildiği tespit edilmiştir. Mısır’ın dip kültüründe de Türkler olduğu iddia edilmektedir. Hazırladığı çalışmalarda İngiltere’nin Başkenti Londra’da bulunan kütüphanedeki belgelerden yararlandığını da belirten Mirşan "Macar Türkolog Aurel Stein yaptığı araştırmalar sonucunda Türk tarihine ait orijinal belgeler bu kütüphanede yer bulmuş. Şimdi biz de bu belgeleri derleyerek Türk tarihine ait bilinmeyen dönemlere ışık tutuyoruz" dedi.

 

İlk Türk devletinin Bir Oy Bil olduğunu savunan Mirşan ardından At Oy Bil Türükbil ’in (karşılığı: Göktürk) geldiğini kaydediyor. Mirşan’a göre Türk tarihinin çok eskilere dayanması gerektiğini gösteren en büyük delil ise Orhun kitabeleri

 

Alfabelerin kökeni Türkçe

 

Kazım Mirşan yaptığı çalışmalar sonucunda tarihe dönük bilimsel iddialarda bulundu. Mirşan Türkler’in Çinliler’den çok daha önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını ve bunun örneğine çok rastlanmadığını ifade etti. İşte Mirşan’ın tarihçileri şaşırtacak iddialarından bazıları:

 

* Türk Tarihi M.Ö 16.000’li yıllara dayanıyor.

* Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.

* Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.

* Kürtçe’nin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır.

* Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.

* Latin Yunan Fenike ve Kril alfabeleri Ön-Türkçe’den oluşmuştur.

* Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından çözümlenmiştir.)

* Etrüskçe Türkçe’dir

* Skandinavya ve Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.

* Türklerle Almanlar (Cermenler) akrabadır.

* Mısır’daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler Türkler tarafından yapılmıştır.

 

Türkler’in Çinliler’den çok önce kağıt üzerine fırçayla yazı yazdıklarını anlatan Mirşan daha da ileriye giderek tüm dünya alfabelerinin kökeninin Türk alfabesi olduğunu savunuyor. Mirşan ayrıca "Etrüskçe Türkçe’dir Türklerle Almanlar akrabadır" diyor.

 

Türklerin Anadolu’ya giriş tarihi 1071’den çok önce

 

Araştırmacı yazar Mirşan’ın iddiaları bununla da sınırlı değil. Mirşan’a göre Japon ve Çin medeniyetinin dip kültüründe M.Ö. 4000 yıllarında Orta Asya’dan göçen Türklerin etkisi var. Ayrıca Türkler’in Anadolu’ya gelmeleri 1071’e değil M.Ö. 7000 yıllarına kadar gidiyor. Çevresi denizle çevrili Anadolu’yu sürekli besleyen Türk göçleri buraya sıkışmışlar ve Türk

varlığını tesis etmişlerdir. Oğuzlar Anadolu’ya geldiklerinde karşılarında aynı dili konuşan pek çok Türk grubu ile karşılaşmış. Mirşan M.Ö. 10 bin yıllarında ılıman iklim ve büyük göllerin olduğu anlaşılan Orta Asya’nın kuruması ve çölleşmesiyle Türk gruplarının çevre ülkelere yayıldığını ve diğer kültürlere etki yaptıklarını ifade ediyor. Mirşan Bering Boğazı’ndan geçen bu grupların Kızılderili kültürlerinin diplerinde de etkili olduğunu belirtiyor.

user_offline.gif alıntıdır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

* Türk Tarihi M.Ö 16.000’li yıllara dayanıyor.

* Yazı M.Ö 16.000 yılında Türkler tarafından icat edildi.

* Tüm dünya alfabelerinin kökeni Türk alfabesidir.

* Kürtçe’nin Ön-Türkçe’den sözcükler barındırdığı gibi bu sözcükleri Arapça ve Farsça’ya da taşımıştır.

* Anadolu’da da Ön-Türkçe yazıtlar bulunmaktadır.

* Latin Yunan Fenike ve Kril alfabeleri Ön-Türkçe’den oluşmuştur.

* Roma’nın küllerinden kurulduğu medeniyet olan Etrüskler Türk’tür. (Etrüskçe yazıtlar ilk defa 2004 senesinde Kazım Mirşan tarafından çözümlenmiştir.)

* Etrüskçe Türkçe’dir

* Skandinavya ve Avrupa’da 5000’den fazla Türkçe yazıt bulunmaktadır.

* Türklerle Almanlar (Cermenler) akrabadır.

* Mısır’daki eşteşlerinden 2000 yıl daha eski ve iki kat daha büyük olan ve şu anda yasaklanmış bölgede bulunan piramitler Türkler tarafından yapılmıştır.

 

yok artik lebron james

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Türkler Moğolistan-Sibirya bölgesinden 1300 sene önce göçmeye başlayıp en son Anadoluya gelmiş bir kavimdir.Kazım MİRŞANcılardan alınmış bu yazı herhalde.Sanki tarihimiz yerinilecek bir tarihte böyle şeyler uyduruyoruz.Gidin bakın bakalım Orkun Kitabelerinin ordaki Kül Tigin heykellerine.Bildiğiniz Moğol tipidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Gerçek Eski Türk tarihi:

http://www.nette68.com/ur/653b2c174e.jpg

 

http://img265.imageshack.us/img265/231/kultiginkulliyesidt9.jpg

 

http://img265.imageshack.us/img265/6269/kultiginheykelininbasipq9.jpg

 

Bu Kül Tiginin heykeli.Orkun anıtlarında geçen Prensin.Tipine biraz dikkat ederseniz Irki özelliklerimizi nasıl kaybettiğimizi ve Türk Irkçılığının ne kadar saçma olduğunu anlarsınız.Ha milliyetçiliğe lafı myok bende Türk Milliyetçisiyim.Ama böyle abartılara vs. karşıyım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu tarz iddialar yuzyılı askındır soylenir. ancak bu kadar bilgili ve altyapısı saglam birinden geldigini ilk defa duyuyorum. gercek midir degil midir bilmiyorum. arastırılıp bulunabilir. eleştiride bulunan arkadaslar kazım hoca nın bildiklerini yazıdan bir daha okusunlar. boyle bir insanın soyledigine karsı cıkmak cok ciddi bir bilgi birikimi gerektirir. ben o arkadasların hiçbirinin o birikime sahip olduklarını sanmıyorum. bu nedenledir ki biraz saygılı olmalarını oneriyorum. bu iddalarda bulunan kişi sıradan bir milliyetçi siyasetçi degil onyılların tecrubesine sahip bir akademisyen. birazcık saygıyı hakediyor heralde. son yırmı yılda dunya capında turkolog sayısı yıtmı kat artmıs. malezya meksika gibi bizmle fazla alakası olmayan ulkelerde bile universiteler turkoloji bolumleri acıyor ve turkolog yetiştiriyor. bazı arkadasların eleştirilerinde ki gibi farazi ise bu iddalar bunca insan, ülke neden bizim tarihimizi arastırıyor soruyorum sizlere. biz yıllarca hammer in kitaplarından osmanlıyı ogrendik. bu ayıp degil mi. kendi tarihimizi yabancılardan mı ogrenmek zorundayız. biraz akıllanmalıyız artık. ben demiyorum ki her iddaya balıklama atlayalım. bilim denen birsey var. arastıralım bulalım. baskalarından ogrenmeyelim. sanırım bu konuda hepimize biraz dusunmek dusuyor. iyi gunler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Paylqaşım için teşekkürler arkadaşım. Bu konuyu daha önce de duymuştum. Ama neden peki Mirşan'ın bulguları Türk Tarihçileri arasında genelde kabul bulmuyor, gözardı ediliyor bilimsel ise?

 

Neyse, yine de şu an okumak güzeldi. Bu kadar uğraşanımız var, büyük ulusuz işte!

 

Bu geceyi ırkçı olmadan sadece vatansever kalarak atlatırsam iyi. Çok öfkeliyim, her an ırkçı olabilirim. Tengri beni ırkçı olmaktan korusun!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

tamam herkes herşey türk olsun da, sonra bak pezevenkler, hırsızlar, çapulcular, tecavüzcüler de türk oluyor. bunlar hariç demeyin de.
Bu yazıyı yazan hangi milletten olduğunu açıklarsa, yorumu anlam kazanır. Şu haliyle paçavra kadar değeri yok.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...