Jump to content

Right-Hand Path, Left-Hand Path


nevermore

Önerilen Mesajlar

Bu kavramların Türkçeye nasıl çevrildiğini, hatta çevrilip çevrilmediğini bilmiyorum. Ama ben direkt çeviriyle söyleyeyim; "Sağ el yolu", "Sol el yolu".

 

Büyücüleri en genel anlamda ikiye ayıran inanç sistemleri ve çizdikleri ana yolların adları bunlar. ( buradaki büyücüler tamlamasını wiccalar ile karıştırmayın :) )Sağ el yolu (Right-hand path) en genel tanımıyla, büyücünün spirituel ve kendince ahlaki değerlere önem vererek majiyle uğraşmasıdır. Bir şekilde ilahi ve tanrısal bir yoldur denilebilir. Sol el yolu(Left-hand path) ise; daha kişisel, karanlık taraflara da ilgili ve bunu ahlaki açıdan sorun olarak görmeyen majikal yoldur. Sol el yolundaki majisyenler ruhsal gelişimlerine pek önem vermeyip, daha çok kişisel (fiziksel, enerjisel, çıkarsal vs..) gelişimleri dikkate alırlar ve izledikleri yol da bunun üzerinde ilerler.

 

Baphomet'in bazı Sol el yolunu seçenlerin sembolü olduğunu söylemek bile, aralarındaki farkı ortaya koyabilir zaten net olarak. İçinde dark geçen her şey sol el yolcularına aittir.

 

OKült denildiğinde insanların aklına genelde ilk olarak ruhsal gelişim gelmiyor. Daha çok kara büyü, varlık anlaşmaları vs geliyor. Bunun birkaç nedeni olabilir, kendi gözlemlerine dayanarak söylüyorum;

 

1) OKültle ilgilenip de sağ el yolunu seçenler oldukça azdır, genelde işin kara tarafıyla ilgilenirler ve ruhsal gelişimler arka plandadır.

2) Yıkmak her zaman yapmaktan daha kolaydır. Evrendeki bu bug'ı (bence bug değil tabii ama neyse) keşfeden bazı akıllılar da; daha zorlu olan ruhsal gelişim yolu, şifa, temizlenme vs gibi şeylerle uğraşmaktansa, kolay yoldan güç kazanmayı daha cazip bulurlar.

 

buna ilave olarak, sol eli seçtikden sonra genelde kabalistik öğretilere kayan ve sağ el ile bilgilerini birleştiren kişiler vardır ki Büyük örneklerden biri Üstad Crowley ' dir..

 

 

Majikal uygulamalar bir şekilde yön değiştirebilir. daha önce paylaştığım elemental varlık yaratma konusu buna en net örneklerden biridir..

Siz , sağ el uygulaması ile başladığınız bu uzun yolculukta sol el çalışmaları ile farklı hedefler seçip amacınıza ulaşabilirsiniz ..

Bir süre sonra kendinizle çeliştiğinizi düşünebilirsiniz ..

bu durumu bende çokça yaşadım , sonra öğrewndim ki , majikal uygulamalarda , sağ yada sol eli seçmeniz sizin iyi yadsa kötü olduğunuzu göstermiyor , amaç ve sonuç ilişkisi doğrultusunda evrensel enerjileri sanatsal biçimde kullanabiliyorsanız yönünüzü siz tayin ediyorsunuz ,

...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

dostum mendes keçisi ve sol el yolunun bağlantısını biraz açıklayabilir misin ?

 

kişisel fikrim artık tamamen çökmüş bir toplum ahlakına göre ahlaklı olmaya çalışmaktansa kişisel kazancı tercih ederim .ayrıca Crowley örneğini güzel düşünmüşsün :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Cadılıkta temel ahlak kuralı yaptığımız şeylerin bize geri döneceği değil midir zaten... Bunu bilen kişi left-hand path seçimini yaptığında karlı çıkamayacağını da biliyor olmalı. Ancak her ne kadar salt bir left-hand path seçiminin doğru olamayacağı gibi topyekün bir rigth-hand path seçiminin de kişi yaşantısı için normal olamayacağı kanısındayım. Bu nazarla ve tezatların bir arada var olması gerekliliğinden ötürü her iki yol'u da kullanan kişilerin yaşamlarının daha tatminkar olduğunu düşünüyorum.

Yönün şahıs tarafından tayini konusuysa tek başına iradi olarak gerçekleşmiyor ne yazık ki,şayet bir yöne eğilim bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmiyorsa çevresel faktörler her yöne eğilimli şahsı bir yöne itebiliyor ve bu da istemsiz sürüklenmelere ve boşa harcanmış zamana sebebiyet verebiliyor,elbette bunun yanında doğabilecek zararların tazminiyse yine şahıs tarafından yerine getiriliyor.

Nihayet,cadı yaptığı işin bilincinde olmalı ve yollara dikkat etmelidir,aksi halde sonuçlarına katlanmak zorunda kalır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

peki size şunu soriyim sayın paganlaw sizce goethe 'nin -Faust ' u sağ mı sol el mi mensubudur yada salt amaç-sonuçla veya mantıksız iyi-kötü kavramımızla bu ayrımı yapabilirmiyiz ?

 

Her şey sübjektiftir deyip geçmek mi doğrudur yoksa genel geçer olgular yaratıp toplum düzenini sağlamaya çalışmak mı?

Ben ikicisinden yanayım,tabi istisnalarını da ortaya koyarak ancak istisnalar da kaideyi bozmuyor biliyorsunuz ki.

İyi-kötü ayrımının "mantıksız"lığı somut olaya göre tartışılabilir,genelleme yaptığınızda iyi olacak şey istinai durumlarda kötü olabilir. Bu açıdan benim yukarıda savunduğum şey de budur. Her şeyden biraz ama yine de bir şey'den daha fazla olmalı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Her şey sübjektiftir deyip geçmek mi doğrudur yoksa genel geçer olgular yaratıp toplum düzenini sağlamaya çalışmak mı?

Ben ikicisinden yanayım,tabi istisnalarını da ortaya koyarak ancak istisnalar da kaideyi bozmuyor biliyorsunuz ki.

İyi-kötü ayrımının "mantıksız"lığı somut olaya göre tartışılabilir,genelleme yaptığınızda iyi olacak şey istinai durumlarda kötü olabilir. Bu açıdan benim yukarıda savunduğum şey de budur. Her şeyden biraz ama yine de bir şey'den daha fazla olmalı.

daha sübjejtiflik veya somutluk konusunda bile fikir ayrılığına düşebilyorsak bu bile haklı olduğumu göstermez mi ?:D ama sizde haklısınız kendi fikriniz ne doğru diyorsa o doğrudur tabii

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

vereceğim örnek kesinlik inanç propagandası değildir öncelikle bu konuda anlaşalım :)

 

 

Spritüel satanistler genel olarak sol eli seçmiştir gibi görünmektedir, her ne kadar kendi içinde ayrımalr olsada sonuç olarak toplumun değer yargılarına ters inanışlar bütünlüğünü kapsar değilmi ?

Enkinin yahve ile olan savaşında enkinin yanında olmak toplumsal dilde söylersek şeytan ile işbirliği yapmaktır .....

 

Ancak spritüel satanistler bir çok farkındalık çalışmasını da uygular , kişisel gelişimin tavan yaptığı bir inanç sistemidir ki belli dönemlerde kabalistik düşünceler ile kesişir yolları ...

Sol eli seçmiş bir spritüel satanist sağ el çalışmaları ile kendini geliştirir evrensel enerjileri kullanma yeteneğini yola göre değil sonuca göre ilerletir ve uılaşır..

 

Bir çok arkadaşım spritüel satanizm den uzaklaşarak kabalist olmuşlar ve hiç de yabancılık çekmemişlerdir..

Bu çelişkimidir sizce ?

Bence değildir , eğer majisyen kendi sanatsal çalışmalarını bencillik derecesinde içe dönük yaparsa sol eli seçmiştir anlamını çıkartmak pek doğru olmaz ..

Amaç kötülük yapmak , kötü olanı savunmak , kötü olanla iş birliği yapmak ise sol elin yolunu seçmiş bir majisyen örneğini sergiler , Ancak kötü olarak adlandırdığımız olgunun amaca ve sonuca doğrudan etki etmesi majisyenin pek umurunda olmaz . Algılar farklı çalışır , bir ritüelde meleklerden yardım istemek ile demonlardan yardım istemek arasında ki tek fark , ritüelin gidişatıdır.. amaç ritüelin başarısıdır , sonuç da ritüelin başarı ile nihayete ermesidir :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

eveeet güzel bir noktaya geldik .Bahsettiğim 'saçma ' doğru-yanlış kavramımızın belkide en bilinen örneği , satanistler genel olarak konuya alakasız biri tarafında kötü olmaktan hoşlanan kötülüğün sembolü olan şeytenın müritleri olarak bilinirken kendi içlerin de kendi ahlak sistemleri,değerleri ve doğrularıyla yaşayan sadece genellikle bu ön yargı nedeniyle kendilerini izole etmiş bir topluluk.Yani bu durumda bahsi geçen satanistler tarafından savunulan kötü TOPLUMUN kötüsüdür ve onlar kendi doğrularına sahiptir .ee bu durumda doğru olan doğru nedir ? sn. paganlaw'ın bahsettiği 'yaratılan genel geçer doğrular mıdır ?' yada kendi arayışları veya tamamen hayalgüçlerinden kaynaklaran doğruların peşinden koşanlarmıdır ?

konuya dönersek yukarıda anlatmak istediğim bu konuda bu ayrımı yapmamız çok zor çünkü sizin sol el takipçisi diyen birisi için zaten uyması gereken tek ahlaki kural KİŞİSEL KAZANÇ olmuyor mu? bana göre bunu en büyük örneği Goethe nin Faust'u dur

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dervişin yolu ve Savaşcının yolu

Bunların hiçbiri karanlık yana ya da aydınlık yana ait

değildir. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir.

İkisinin de kendine göre tehlikeli, zorluk ve keyifleri

vardır. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin, her iki yanda

da yani karanlık veya aydınlık yanda olması

farketmeksizin mutlaka kendi yapı ve anlayışına uygun

bir spiritüel rehber bulnak zorundadır. Rehberin fizik

planda yaşayan bir bedenli ya da bir Astral varlık

olması pek farketmez.

Dervişin yolundan giden kimse, maji, tasavvuf,Yoga,

spiritüalizm ya da herhangibir budist ekolün izliyicisi

olabilir.Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini

rehberlerinin eline bırakırlar. Aslında dervişin yolu

kişiliksiz ve silik kimselere ait olmamakla birlikte

zayıf vesilik kimseler dervişin yolunu izlerler. Burada

esas olan imandır. İnanç, inanma ve söylenileni

irdelemeden kabul etmek.Kendini stün bir gcn yönetim ve

ihtimamına terketmek. Şeyhin her dediğini kabul etmek.

Koyulan fiziksel, ahlaki ve spiritel kuralllara tam

olarak uymak. Yönetilmekten hoşlanmak. Bunlar aslında

gereğince yapılırsa kötü şeyler değildir. Tarihte görlen

bir çok ya da hemen hemen bütün mutasavvıflar DErvişin

yolunu izlemişlerdir. Bununla beraber gerçek bir

spiritüel ve fiziksel displin içine girebilecek sağlam

kimselerin yanı sıra tembel ve güçsz kimseler de

Dervişin yolu tarafından cezbedilirler.Bazı sahte

şeyhler insanları rahatlıkla istismar edebilir ya da

kendisini Astral rehber olarak gösteren değersiz

varlıklarda yolcuyu obsede edebilir. Bunlar dervişin

yolunun tehlikeleridir. Özet olarak dervişin yolu

tevekkül ve teslimiyet, diğerlerine hizmet yoludur.

Savaşçının yolunu izleyen yolcuya gelince.bu kimse daha

dikbaşlı yapıdadır.Dervişin yolundan giderek kendisini

disipline edeceği yerde isyan ve tahakküm duygularını

serbest bırakıp, beslemektedir. Onun spiritüel rehberi

daha arka plandadır ve genel olarak kendisini ortaya

sürmez.Kşi kendi kararını kendi vermek zorundadır.Karar

vermek için yardım alamaz.Savaşcının yolundan gidenlerin

bağlı olduğu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur.O

zaten bu tr şeyler isyan etmiştir. Kendi kurallarını

kendisi koyar.Genel olarak bilininen bir üste şeyhe ya

da yönetici varlığa fazla tahammül ve hayranlığı yktur.

Kendi üstündeki gçleri kabul etmez,boyun eğmez ve

gerekirse bunlarala savaşır.Mutasıflar arasından tek tük

savaşcının yolunu izleyenler çıkmıştır ama kayda değer

bir majikal ilerleme göstermiş olan majisyenlerin

birçoğu savaşçının yolunu izlemişlerdir.Savaşcının

yolundan giden kimse herşeyi irdeler.Kendi beğendiğini

alır. Bununla beraber oda kendisini byük görmek, gücünün

yetmeyeceği boyuttaki güçlerle karşılaşmak, obsesyon

olmasa bile zarara uğramak ve sık sık yanlış kararlar

vermek gibi tehlikelere açıktır. Bu yolu da kısaca

açıklaya kalkarsak Savaşçının yolu başkaldırmayı, kendi

öz değerlerine gvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir.

 

Tisan ekolü bu yolların ikisinide kabul edip uygular

ancak yolcuları eğilimleri hangi yola sapacaklarını

belirler.Tisan ekolün de zaman zaman hem aydınlık hem

dekaranlık yolları çalışmak zorunludur. İlk

başlayanlarda genle olarak dervişin olunu izlemek

zorundadırlar çünk kişi öz olarak ne kadar güçlü olursa

olsun yeni başladığı zaman savaşçının yolundan gitmeye

gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez.ayrıca devamlı

olarak dervişin yolunu tercih etse bile ki bir zaman

gelir ki, sadece eğitimi için bile olsa da savaşçının

yolunu tanımak zorunda kalır.

 

Yollar bir noktada kesişirler. Burada yolun sonu

değimini kullanmak istemiyorum çnkü yolculuğun sonu

yoktur.İster bu noktada, ister kişi yeterince geliştiği

zaman karanlık ve aydınlık yanlar ya da Dervişin ve

Savaşçının diye devam yolları kalmaz. İlk başta kişi

herşeyi karıştırır ve hangi yanda olduğunu bile

kendisine söylenmeden anlayamaz. Daha sonra karanlık ve

aydınlık tam olarak birleşir. Bunların izafi kavramlar

oldukları idrak edilir.Tpılacak, korkulacak ya da

savaşılacak bir gücün varlığı ihtiyaç olmaktan çıkar.

Bülent KISA ( Kblan Trangna çalışmaları)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sol el mi sağ el mi,iyi mi kötü mü bunların varlığını tepsit etmek için her olayın ayrıca incelenmesi gerekir,ben bunun aksini iddia etmiyorum. Genel geçer doğrulardan kastettiğim önyargılar değil. Satanizm kötüdür demek çok saçmadır. Ben bunların hiçbirinin tersini söylemiyorum ki. Genel geçerden kastettiğim nedir,mesela başkasına zarar vermedikçe istediğinin yapılması ilkesi paganizmde de vardır,evrensel de bir ilkedir. Bunun aksini söyleyebilmek çok zordur. Ben başkasına zarar da veririm,keyfim bilir diyemeyiz. İstisnaları var mıdır,tabi ki vardır...

Spritüel satanizmi biliyorum,cadılıktaki uygulamalarla neredeyse birebir uyuşuyor zaten,ama ne değişiyor,isimler ve bazı içerikler değişiyor. ama acaba bu satanizmin her kolu için geçerli midir? Laveyanlar için mesela?

Şöyle de bir veri var:

"Sol El Yolu Paganları : Daha çok küçük gruplar hallinde Avrupa'da görülürler ve bazıları Satanist olarak tanımlanır. İki ana grup dikkat çeker ; " Fraternity of Baelder " ve " Order of Nine Angles-ONA" Bu gruplar gelenekçidirler ve antik kaynaklara saygı gösterirler, daha keskin ve katı yaklaşımları vardır."

Paganizm ile spirütüel de olsa satnizm nasıl birleştirilebilir veya satanizm paganizm gibi,paganizm satanizm gibi nasıl gösterilebiliyor aklım almıyor.

Paganizmde şeytan kabul edilmez. Hangi anlamda olursa olsun. Hal böyleyken nasıl oluyor da "sol el yolu paganları"na satanist denilebiliyor bu da ayrı bir tartışma konusu bence.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sol el mi sağ el mi,iyi mi kötü mü bunların varlığını tepsit etmek için her olayın ayrıca incelenmesi gerekir,ben bunun aksini iddia etmiyorum. Genel geçer doğrulardan kastettiğim önyargılar değil. Satanizm kötüdür demek çok saçmadır. Ben bunların hiçbirinin tersini söylemiyorum ki. Genel geçerden kastettiğim nedir,mesela başkasına zarar vermedikçe istediğinin yapılması ilkesi paganizmde de vardır,evrensel de bir ilkedir. Bunun aksini söyleyebilmek çok zordur. Ben başkasına zarar da veririm,keyfim bilir diyemeyiz. İstisnaları var mıdır,tabi ki vardır...

Spritüel satanizmi biliyorum,cadılıktaki uygulamalarla neredeyse birebir uyuşuyor zaten,ama ne değişiyor,isimler ve bazı içerikler değişiyor. ama acaba bu satanizmin her kolu için geçerli midir? Laveyanlar için mesela?

Şöyle de bir veri var:

"Sol El Yolu Paganları : Daha çok küçük gruplar hallinde Avrupa'da görülürler ve bazıları Satanist olarak tanımlanır. İki ana grup dikkat çeker ; " Fraternity of Baelder " ve " Order of Nine Angles-ONA" Bu gruplar gelenekçidirler ve antik kaynaklara saygı gösterirler, daha keskin ve katı yaklaşımları vardır."

Paganizm ile spirütüel de olsa satnizm nasıl birleştirilebilir veya satanizm paganizm gibi,paganizm satanizm gibi nasıl gösterilebiliyor aklım almıyor.

Paganizmde şeytan kabul edilmez. Hangi anlamda olursa olsun. Hal böyleyken nasıl oluyor da "sol el yolu paganları"na satanist denilebiliyor bu da ayrı bir tartışma konusu bence.

o zaman aynı şeylerden bahsediyoruz haklısınız bende aynısını söylüyorum :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Order of nine angels . . Bilirmisiniz , order geleneğinin seçilmiş kişiler tarafından sürdürüldüğünü ? Diğer order yada coven diyelim , aksine rahip yada rahibenin gösterdiği yoldan fazlası gerekir ki 70 lerde yüksek rahibe maxime ile çok içli dışlı olmuş bu grup aslında cadılık geleneklerinden uzaklaşmış görünsede , engizisyon zamanlarındaki pagan köylülerinin kliseye baş kaldırması ile bilinir . Yani sol eli gerçekden seçmişmidir yoksa seçmek zorunda kalmışmidir ?. Uygulamalar , yada niyetler belirleyici özelliklerdir . Etki tepki meselesi :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yüzyıllardır “aşağı” majinin bir rehberi olarak kabul edilmiş olan Goetia (gayrıresmi olarak “ulumak” veya “inlemek” şeklinde tercüme edilir) yüzyıllardır reddedilen kara majinin ana kitabı olmuştur. Süleyman’ın 72 İblisi !! kişinin arzularını lanetlemesinin ve kuvvetlendirmesinin bir aracıdır. Halen bu Düşük veya Aşağı Kara Majinin bir özelliği olmaya devam etse de, şimdiye dek Teurjik Majinin (yüksek maji) konuyla detaylı bir ilişkisi saptanamamıştır.

Bu durumda peygamber sıfatı almış birinin kara maji sol el yolunu seçmeside ne kadar enteresan :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

simdi bir sualim olacak

 

karanlik olarak adlandirilan yolu secen bir insan sonucta her ne kadar kotu olarak kabullenilen yapidada olsa ne yazik ki degisken ve imtiyazsiz anlarinda masumiyetine donmesi olasi bu sebebten simdi sag ve sol sizcede biraz kissasa kissas degil mi ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu kavramların Türkçeye nasıl çevrildiğini, hatta çevrilip çevrilmediğini bilmiyorum. Ama ben direkt çeviriyle söyleyeyim; "Sağ el yolu", "Sol el yolu".

 

Büyücüleri en genel anlamda ikiye ayıran inanç sistemleri ve çizdikleri ana yolların adları bunlar. ( buradaki büyücüler tamlamasını wiccalar ile karıştırmayın :) )Sağ el yolu (Right-hand path) en genel tanımıyla, büyücünün spirituel ve kendince ahlaki değerlere önem vererek majiyle uğraşmasıdır. Bir şekilde ilahi ve tanrısal bir yoldur denilebilir. Sol el yolu(Left-hand path) ise; daha kişisel, karanlık taraflara da ilgili ve bunu ahlaki açıdan sorun olarak görmeyen majikal yoldur. Sol el yolundaki majisyenler ruhsal gelişimlerine pek önem vermeyip, daha çok kişisel (fiziksel, enerjisel, çıkarsal vs..) gelişimleri dikkate alırlar ve izledikleri yol da bunun üzerinde ilerler.

 

Baphomet'in bazı Sol el yolunu seçenlerin sembolü olduğunu söylemek bile, aralarındaki farkı ortaya koyabilir zaten net olarak. İçinde dark geçen her şey sol el yolcularına aittir.

 

OKült denildiğinde insanların aklına genelde ilk olarak ruhsal gelişim gelmiyor. Daha çok kara büyü, varlık anlaşmaları vs geliyor. Bunun birkaç nedeni olabilir, kendi gözlemlerine dayanarak söylüyorum;

 

1) OKültle ilgilenip de sağ el yolunu seçenler oldukça azdır, genelde işin kara tarafıyla ilgilenirler ve ruhsal gelişimler arka plandadır.

2) Yıkmak her zaman yapmaktan daha kolaydır. Evrendeki bu bug'ı (bence bug değil tabii ama neyse) keşfeden bazı akıllılar da; daha zorlu olan ruhsal gelişim yolu, şifa, temizlenme vs gibi şeylerle uğraşmaktansa, kolay yoldan güç kazanmayı daha cazip bulurlar.

 

buna ilave olarak, sol eli seçtikden sonra genelde kabalistik öğretilere kayan ve sağ el ile bilgilerini birleştiren kişiler vardır ki Büyük örneklerden biri Üstad Crowley ' dir..

 

 

Majikal uygulamalar bir şekilde yön değiştirebilir. daha önce paylaştığım elemental varlık yaratma konusu buna en net örneklerden biridir..

Siz , sağ el uygulaması ile başladığınız bu uzun yolculukta sol el çalışmaları ile farklı hedefler seçip amacınıza ulaşabilirsiniz ..

Bir süre sonra kendinizle çeliştiğinizi düşünebilirsiniz ..

bu durumu bende çokça yaşadım , sonra öğrewndim ki , majikal uygulamalarda , sağ yada sol eli seçmeniz sizin iyi yadsa kötü olduğunuzu göstermiyor , amaç ve sonuç ilişkisi doğrultusunda evrensel enerjileri sanatsal biçimde kullanabiliyorsanız yönünüzü siz tayin ediyorsunuz ,

...

 

Düzeltmek istediğim 1-2 nokta var:

 

 

İdeolojiler ve ideolojileri savunan ruhani varlıklar; zihniyetleri yönünden 2’ye ayrılabilirler, bunlar sol el yolu ve sağ el yolu şeklinde isimlendirilebilirler, doğaldır. Fakat bunlardan birini ışık ve karanlık gibi kavramlar ile eş görmek oldukça yanlış. Zira ışık ve karanlık kavramları bu evrene ait ve birbirlerini tamamlayan 2 unsurdur. Lhp veya rhp ile bir alakaları yoktur aslında bu kavramların. Hem karanlık hem ışık canlılığın oluşması için gereklidir. Karanlığın (gerçek anlamda karanlığın) canlılık ve insanlık için ne derecede önemli olduğunu bilim zaten açıklıyor. Kaynak bulamayan olursa “bilim teknik”in bu ayki kapak konusuna bakabilir ve bilgilenebilir.

Gelelim sol el yoluna (Lhp)

Sol el yol'un karanlığa daha çok yoğunlaştığını söylemek yanlış, Meditasyonlarında karanlık ve ışık öğeler aşamalı olarak bir arada kullanılır. Misal meditasyonlar karanlık ile başlar, ışığa dönüşüp devam eder. Veya tam terside olabilir. Sol el yolun majisyenleri ve demonları karanlığın ve ışığınbirbirlerine düşman değilde, birbirlerini tamamlayan öğeler olduklarını bilirler. Rhp’nin pek öyle olduğu söylenemez tabi.

 

Bunun yanısıra

Sol el yolundaki majisyenler ruhsal gelişimlerine pek önem vermeyip, daha çok kişisel (fiziksel, enerjisel, çıkarsal vs..) gelişimleri dikkate alırlar
bilgisi pek gerçeklik taşımıyor, böyle davranan “lhp” varsa eğer, bilsin ki yanlış yapıyor.

Kişisel gelişim demek zaten “ruhani” ve “bedensel” vaziyeti bir arada geliştirmek demek. Birey hem ruhsal çalışmalarda bulunur hem bedensel... Bu duruma zaten kişisel gelişim diyoruz, kişisel gelişim ile ruhani gelişim ayrı şeyler değiller. Bedensel çalışmalardan da kimsenin aklına tutup badi vb şeyler yapmak gelmesin. Vücutsal fonksiyonların ve dengelerinin bir düzene sokulması gerektiği anlaşılmalı bu sözden. Beden gündelik hayatın ve iş hayatının toksinlerinden kurtulmalıdır. Beden ilerlemedikçe ruh, ruh ilerlemedikçe beden ilerleyemez.

Aynı ışık olmadan karanlığın, karanlık olmadan da ışığın olamayacağı gibi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın valzerk , tahminimce spirituel inanış şekliniz yazıyı tarafsız okumanızi engellemiş . Oysa yukarıdaki açıklamalar çoğunluğun kabul gördüğü doğru nitelendirdiği kavramlar . Haklılık ve doğruluk farklı şeyler bildiğiniz üzere . Düzeltmeleriniz ise tamamen Benim düşüncelerimle aynı . Ancak baştaki konu , önerilen değil öngörülen kavramlar :) yani bu açıklamalar muhtemelen aynı tarafta olduğumuzdan dolayı Benimde farkında olduğum ve ne yazıkki milyarların süre gelmiş şişmiş ego, kalıplaşmış tabularindan dolayı pek de kabul edemeyecekleri kavramlar.unutmadan , sol Yada sağ el kavramı siyasi bir yön Yada ışık karanlık kavramı ile biraz farklı konular . Çoğunluğun kabul ettiği "yanlış kavramı" kendimce açıkladığımi düşünüyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın valzerk , tahminimce spirituel inanış şekliniz yazıyı tarafsız okumanızi engellemiş . Oysa yukarıdaki açıklamalar çoğunluğun kabul gördüğü doğru nitelendirdiği kavramlar . Haklılık ve doğruluk farklı şeyler bildiğiniz üzere . Düzeltmeleriniz ise tamamen Benim düşüncelerimle aynı . Ancak baştaki konu , önerilen değil öngörülen kavramlar :) yani bu açıklamalar muhtemelen aynı tarafta olduğumuzdan dolayı Benimde farkında olduğum ve ne yazıkki milyarların süre gelmiş şişmiş ego, kalıplaşmış tabularindan dolayı pek de kabul edemeyecekleri kavramlar.unutmadan , sol Yada sağ el kavramı siyasi bir yön Yada ışık karanlık kavramı ile biraz farklı konular . Çoğunluğun kabul ettiği "yanlış kavramı" kendimce açıkladığımi düşünüyorum.

 

Sevgili Nevermore;

 

Spiritual inanış şeklim inan ki tarafsız bakmamı engellemez. Olaylara taraflı bakabilen bir insan zaten spiritual olgunluğa erişemez. Ben sadece düzeltmeler yapmaya çalıştım: Misal Lhp majisyenlerinin ruhsal gelişime önem verişi, özellikle karanlık gibi kavramlar ile alakasız oldukları gibi konular...

Kendiniz de demişsiniz: "sol Yada sağ el kavramı siyasi bir yön Yada ışık karanlık kavramı ile biraz farklı konular"

 

Zaten bende bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışmamın sebebi yazıda "sol el yolu karanlık taraflarla ilgilidir" gibisinden cümleler geçmesidir.

Bunun yanısıra çokta büyük bir farklılık yok evet, 1-2 detay dışında hem fikir sayılırız.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

peki valzerk öyleyse size şunu sormak istiyorum. sol el yoluna sahip kişi spiritüel gelişimi hedef aldığını varsayalım, sağ el yoluna sahip kişide spiritüel gelişimi hedef almaktadır. Peki bu iki yol arasında ki fark nedir öyleyse? sağ el yoluna mensup kişi karanlığın ve aydınlığın birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu sizin de söylediğiniz gibi bilir. Çünkü "hayır" kavramı üzerinden yola çıkar. Karanlıkta ışık kadar evrenin bir parçasıdır ve karanlık kötü değildir. Haliyle sağ el yolunda giden bir kişi karanlığada aydınlığada girerek ruhsal gelişimini sürdürür. Siz sol el yolunun da aynı şeyi yaptığını söylüyorsunuz ben o zaman arada bir farkın olmadığını ve yolların tanımlamanın dahi gereksiz olduğu fikrini çıkarabilirim.

 

Ama genel fikir şu yöndedir (en azından benim denk geldiğim);

sol el yol: güce odaklanır. Amacı güce ulaşmaktır güç için bu yolda gerekirse demonlarla anlaşma yapmaya kadar (anlaşma demonların ondan üstün olduğunu kabul etme üzerine kuruludur) varır.

sağ el yol: spiritüel gelişime, tekamülü tamamlama ve reenkarnasyon zincirinden ayrılmaya odaklanır. Amaç bilgeliğe ulaşmaktır. (tabi inançlara göre değişir.) Hakikati görmek için karanlığa da aydınlığada girer gerekirse demonlarla çalışma dahi (demonların ondan daha alt seviyede olduğunu ve ruhun en üstün nitelikte olduğunu kabul etmesi üzerine kuruludur) yapılabilir.

 

Genel görüşler sol el yolunun güce odaklandığını ve bu güce kolay ulaşmak adına demonları kendinden daha üstün (hatta tanrılarla veya tanrıyla) bir tutmaya kadar varabilir. Sağ el ise kendi ruhunun özünde ki bilgeliği açığa çıkarmayı ve nihai bilgelikle ruhsal gelişimi (yani tekamülü tamamlayıp, reenkarnasyon zincirinden kurtulmayı) amaç edindiği olarak geçer. (biliyoruz ki ruhsal güçleri geliştirmekle, ruhsal gelişim apayrı kavramlardır. Ruhsal gelişim olmaksızın yıllar süren pratik ve enerjisel egzersizlerle ruhsal güçler geliştirilebilir.

 

Şimdi siz ikisine de ruhsal gelişim derseniz ikisinin de birbirinden pek ffarkı kalmaz değil mi?

 

Ben kendi görüşümü söylemem gerekirse; bu tanımlara pek inanmıyorum =) Etiketlemeler ve bu sınıflandırmalar bana pek mantıklı gelmiyor. Sonuçta ben her ruhun amacının özünde aynı olduğuna inanıyorum. Yollar olabilir ama her yol kişinin ruhsal planının bir parçasıdır bana göre. O yüzden dolayı kişiye özgü yollar vardır ve her kişi kendi yolunu çizer fark etmeden. Her yolda tekamül planı doğrultusunda doğru olabilir =) Kuantum fiziğinin bize sunduğu kuantum bilgisayarlar gibi; ne 0 var ne 1 hem 0 hem 1 aynı anda var olabilir =) Sanırım artık eskisi gibi kesin tanımlarda yapılamıyor, bu iyi birşey olsa gerek :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

paganlaw arkadaşım ''Satanizm kötüdür demek çok saçmadır'' lafına yarıldım burda ahhjahahaha şeytan iyi mi kötü mü arkadaşım senin için göreceli bir kavram galiba ? veya sen olaya başka anlamlar kazandırmaya çalışıyorsun

 

"Benim için" mi? Benim şeytanın varlığına bile inanıp inanmam konusunda bir bilgi sahibi değilsin. Satanizm konusunda bir bilgi sahibi değilsin. Paganizm konusunda bir bilgi sahibi değilsin. Hasılı, başka bakış açıları geliştirirsen ya da başkaları nasıl bakıyormuş diye araştırırsan ne demek istediğimi anlarsın. Gülmekten yarılmana vesile olduysam ne mutlu :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaş senin şeytanın varlığına inanıp inanmaman değil zaten mesele saf iyik saf kötülük kavramları gerçeğin ta kendisi sonuçta ha ama sen şeytan kavramına inanmak zorunda değilsin genede bunlar sembolik olarakta anlamları vardır sonuç olarak aynı şeyi ifade eder. Satanizm çok ayrı bir olay Paganizm çok ayrı bir olaydır bunlar yan yana bile gelmesi çok saçmadır. başkalarının empoze ettikleri bilgilerle dolu biri olduğun çok belli oluyor

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ghoul;

Şimdi de sen beni güldürdün :)

Paganizm ile satanizmin farklı olduğunu falan güzel ögrenmişsin de eksik okumuşsun,biraz daha araştır.

Ve yazdıklarımı da tekrar oku.

Başkalarının empoze ettiği bilgilerle kimin dolu olup olmadığını görürsün o zaman..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bir sorum olucak,

bu seçimi yapmakta zorlanıyorum,kafamı kurcalayan sorular ise dogru olan hangisi ? tabiki diceksiniz ki iki yol da dogru olandır ama ölümden sonra neler olacağı ya da bu dünyaya hangi amaçla geldiğin gibi sorular çok kurcalıyor beni.Amaç ruhsal gelişim mi,ama evreni anlamak mı,amaç kişisel mi.... bunlar her zaman kurcalıyor beni ve şuan sağ yol için çabalıyorum galiba bana uygun olmadıgı için hep aynı adımı sayıyorum veya ben gelişemiyorum.

Cevap için şimdiden teşekkürler...:p

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...