Jump to content

Kabala öğretisinde Tanrı'nın 72 adı


fotonkedi

Önerilen Mesajlar

' Ben sadece kabal öğretisine göre tevrattan saptanmış ve üzerinde enerji çalışması yapılabilen tanrının 72 ismini ve çok kısa açılımlarını vereceğim; arzu edenler çeşitli kaynaklardan daha detaylı bilgi alabilirler.bu kitaplardan biri de Yehude Berg'in yazdığı Tanrı'nın 72 Adı,Ruh İçin Teknoloji kitabıdır.

KABALA ÖĞRETİSİNDE TANRININ 72 İSMİ

VAY HEY VAV zaman yolculuğu

YUD LAMED YUD kıvılcımları tekrar yakalamak

SAMEH YUD TET mucize yaratmak

AYİN LAMED MEM olumsuz düşüncelerden kurtulmak

MEM HEY ŞİN şifa

LAMED LAMED HEY rüya durumu

ALEF KAF ALEF ruhun dna sı

KAF HEY TAV negatif enerji ve stresi yok etmek

HEY ZAYİN YUD meleksel titreşimler

ALEF LAMED DALED bakışlar öldürebilir

LAMED ALEF VA şeytanın kalıntılarını temizlemek

HEY HEY AYİN koşulsuz sevgi

YUD ZAYİN LAMED yeryüzündeki cennet

MEM BET HEY silahlara veda

HEY REŞ YUD ileriyi görme

HEY KUF MEM depresyondan kurtulma

LAMED ALEF VAV büyükkaçış

KAF LAMED YUD üretkenlik

LAMED VAV VAV tanrı ile iletişim

PE HEY LAMED bağımlılıklara karşı zafer

NUN LAMED KAF vebanın kökünü kurutmak

YUD YUD YUD ölümcül cazibeyi durdurma

MEM LAMED HEY alevi paylaşmak

HET HEY VAV kıskançlık

NUN TAV HEY aklınızdan geçeni söyleyin

HEY ALEF ALEF kaostan düzene

YUD REŞ TAV sessiz partner

ŞİN ALEF HEY ruh eşi

REŞ YUD YUD nefreti ortadan kaldırmak

ALEF VAV MEM köprüler inşa etmek

LAMED KAF BET başladığınız işi bitirin

VAV ŞİN REŞ anılar

YUD HET VAV karanlık yanı göstermek

LAMED HEY HET kendinizi unutun

KAF VAV KUF cinsel enerji

MEM NUN DALET korku(suz)

ALEF NUN YUD büyük resim

HET AYİN MEM devre sistemi

REŞ HEY AYİN işlenmemiş elmas

YUD YUD ZAYİN doğru kelimelerle konuşma

HEY HEY HEY özsaygı

MEM YUD KAF gizlenmişi ortaya çıkarmak

VAV VAV LAMED bolluk ve refahın gücü

AYİN REŞ YUD mutlak kesinlik

AYİN ŞİN LAMED küresel dönüşüm

MEM YUD HEY birlik

VAV HEY VAV mutluluk

DALET NUN YUD yeterli hiçbir zaman yeterli değildir

HEY HET ŞİN suç yoktur

AYİN MEM MEM tutku

NUN NUN ALEF gündem yoktur

NUN YUD TAV ölümün ölmesi

MEM BET HEY düşünceyi eyleme dönüştürme

PE VAV YUD öfkeyi yok etmek

NUN MEM MEM ruhunuzu dinlemek

YUD YUD LAMED bırakma

HEY REŞ HET göbek kordonu

MEM TSADİK REŞ özgürlük

VAV MEM BET su

YUD HEY HEY anne ve baba öğretmendir bir vaiz değil!

AYİN NUN VAV takdir

MEM HET YUD olumlu yanımızı göstermek

DALET MEM BET tanrı korkusu

MEM NUN KUF sorumluluk

ALEF YUD AYİN büyük beklentiler

HET BET VAV geçmiş ruhlarla temas

REŞ ALEF HEY kayıp ve bulunmuş

YUD BET MEM düzensizliğin ardındaki amacı anlamak

HEY YUD YUD paralel evrenler ve kehanet

MEM VAV MEM spiritüel temizleyici'

*Dr. M. Ender Saraç'ın Ruhsal Gelişim ve Kader adlı kitabından alıntıdır!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kabala da Tanrı dört açıdan görülebilir:

Ebedi olan veya Ain Soph;

Ben Benim (AHIH), Aheie;

önceden, şimdiden ve sonra ezeli var olan IHVH, (Jehovah), (Yahweh) ve Adonai veya Efendi,

Doğadaki Tanrı ALHIM, Elohim olarak.

Kabala’ya göre insan bütün eylemlerinde özgürdür ama kendisi açıklanamaz bir sırdır. Birliğin sırrı ise aşktır. Ayn Sof (Sonsuz varlık) gerçek birliktir, tüm hareketleri kapsar ve evreni aşar. Kabaladaki Ein Soph yani Saf bilgi (Sophia) da olabilir. Kabala öğretisinde Tanrı’nın 72 isminin meditatif bir şekilde okunmasının veya zikredilmesinin de özel açılımlar sağladığı, beyindeki bazı merkezleri etkilediği öne sürülmektedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

evet kitapta da saraç aynı şeyden bahsetmiş. islamiyetteki özel enerjili sözcükler gibi bu kelimeler de hakkı verilerek uygulanınca karşılığını veriyorlarmış... kitaptan okuyarak aynı tınıyı sağlayamayacağımı düşünüyorum ben ama. var mıdır bunun sesli çalışması acaba?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kabbalah infoda ders notlarında mevcuttu ,

Kabalistik diller (dallar) da ses tınıları çok çok çok önemli,

Bir çok kelimenin yeryüzünde karşılığını olmadığını düşünen kabalistler kendi dillerini yaratmnakla kalmamış bir çok kelimeyede enerji yüklemişler, kelimenin anlamını bilmeseniz bile mantra niteliğinde kullanabileceğiniz tınılar insanı öyle hayrete düşürüyorki ,

Hatta bazı sanatçıların bu tınıları müziklerinde kullandıklarını okumustum ( örneğin madonna / frozen .. sting desert rose ) gerçekten konu hakkında küçücük bir merakınız varsa tekrar dinleyin bu iki şarkıyı... :)

--------------------

http://www.youtube.com/watch?v=-bxRewGi77k&feature=PlayList&p=515571A00F931EBC&index=0&playnext=1

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6SDMCLN5oM

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Vehu, Yeli, Sit, Aulem, Mahash, Lelah, Aka, Kahath,

Hezi, Elad, Lav, Hahau, Yezel, Mebah, Heri, Haqem,

Lau, Keli, Levo, Pahel, Nelak, Yiai, Melah, Chaho,

Nethah, Haa, Yereth, Shaah, Riyi, Aum, Lekab, Vesher,

Yecho, Lehach, Keveq, Menad, Ani, Chaum, Rehau, Yeiz,

Hahah, Mik, Veval, Yelah, Sael, Auri, Aushal, Miah,

Vaho, Doni, Hachash, Aumem, Nena, Neith, Mebeh, Poi

Nemem, Yeli, Harach, Metzer, Aunu, Yehah, Vamet, Mechi,

Dameb, Menaq, Aiau, Chebo, Raah, Yebem, Haiai, Möum.

 

Tanrı'nıb yetmiş iki adı böyle telaffuz edilir ve yetmiş iki meleğin adıda bu adlardan türetilmiştir. Melek isimleri, bu isimlerin sonuna AL(El) ve IH(Yah) getirilerak oluşturulur. Örneğin Vehu ve Yah birleştirilerek Vehuiah ismi oluşturulmuştur, Yeli ve El birleştirilerek Jeliel ismi oluşturulmuş...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

On 11/26/2009 at 3:27 PM, nevermore said:

kabbalah infoda ders notlarında mevcuttu ,

Kabalistik diller (dallar) da ses tınıları çok çok çok önemli,

Bir çok kelimenin yeryüzünde karşılığını olmadığını düşünen kabalistler kendi dillerini yaratmnakla kalmamış bir çok kelimeyede enerji yüklemişler, kelimenin anlamını bilmeseniz bile mantra niteliğinde kullanabileceğiniz tınılar insanı öyle hayrete düşürüyorki ,

Hatta bazı sanatçıların bu tınıları müziklerinde kullandıklarını okumustum ( örneğin madonna / frozen .. sting desert rose ) gerçekten konu hakkında küçücük bir merakınız varsa tekrar dinleyin bu iki şarkıyı... :)

--------------------

http://www.youtube.com/watch?v=-bxRewGi77k&feature=PlayList&p=515571A00F931EBC&index=0&playnext=1

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6SDMCLN5oM

kabala info eğitimlerine katıldın mı yoksa dışardan mı takip?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bardon                        Agrippa                             Abulafia

1   Vehu-iah                 Vehu-jah                      Vaheva[-yah]

2   Jeli-el                      Jeli-el                           Yolayo[-el]

3   Sita-el                     Sita-el                           Sayote[-el]

4   Elem-iah                  Elem-jah                       Ealame[-yah]

5  Mahas-iah                Mahas-jah                    Meheshi[-yah]

6  Lelah-el                    Lelah-el                        Lalahe[-el]

7  Acha-iah                  Acha-jah                      Aacahe[-yah]

8  Kahet-el                   Cahet-el                       Cahetha[-el]

9  Azi-el                       Hazi-el                         Hezayo[-el]

10 Alad-iah                  Alad-jah                       Aalada[-yah]

11 Lauv-iah                  Lavi-jah                        Laaava[-yah]

12 Haha-iah                 Haha-jah                      Heheea[-yah]

13 Jezal-el                    Jezal-el                         Yozala[-el]

14 Mebah-el                Mebah-el                     Mebehe[-el]

15 Hari-el                     Hari-el                          Hereyo[-el]

16 Hakam-iah             Hakam-jah                   Heqome[-yah]

17 Lano-iah                  Leav-jah                       Laaava[-yah]

18 Kali-el                     Cali-el                          Calayo[-el]

19 Leuv-iah                  Levu-jah                       Lavava[-yah]

20 Pahal-iah                 Pahal-iah                      Pehela[-yah]

21 Neleka-el                Nelcha-el                     Nulaca[-el]

22 Jeiai-el                     Jeii-el                           Yoyoyo[-el]

23 Melah-el                  Melah-el                       Melahe[-el]

24 Hahu-iah                 Hahvi-ja                       Cheheva[-yah]

25 Nith-Ha-iah             Nitha-jah                      Nuthahe[-yah]

26 Haa-iah                   Haa-jah                        Heaaaa[-yah]

27 Jerath-el                  Jerath-el                       Yoretha[-el]

28 See-iah                    See-jah                        Shiaahe[-yah]

29 Reii-el                     Reii-el                          Reyoyo[-el]

30 Oma-el                    Oma-el                         Aavame[-el]

31 Lekab-el                 Lecab-el                       Lacabe[-el]

32 Vasar-iah                Vasar-jah                     Vashire[-yah]

33 Jehu-iah                   Jehu-jah                       Yocheva[-yah]

34 Lahab-iah                Lehah-jah                     Laheche[-yah]

35 Kevak-iah               Cavac-jah                    Cavako[-yah]

36 Menad-el                Manad-el                     Menuda[-el]

37 Ani-el                      Ani-el                           Aanuyo[-el]

38 Haam-iah                Haam-jah                     Heeame[-yah]

39 Reha-el                   Reha-el                        Reheea[-el]

40 Ieiaz-el                    Jeiaz-el                         Yoyoza[-el]

41 Hahah-el                 Haha-el                        Hehehe[-el]

42 Mika-el                   Mica-El                        Meyoca[-el]

43 Veubi-ah                 Veval-jah                     Vavala[-yah]

44 Ielah-iah                  Jelah-jah                       Yolahe[-yah]

45 Seal-iah                   Saal-jah                        Saaala[-yah]

46 Ari-el                      Ari-el                           Eareyo[-el]

47 Asal-iah                   Asal-jah                       Eashila[-yah]

48 Miha-el                   Miha-el                        Meyohe[-el]

49 Vehu-el                   Vehu-el                        Vaheva[-el]

50 Dani-el                    Dani-el                         Danuyo[-el]

51 Hahas-iah                Hahas-jah                     Hecheshi[-yah]

52 Imam-iah                 Imam-jah                      Eameme[-yah]

53 Nana-el                   Nana-el                        Nunuaa[-el]

54 Nitha-el                   Nitha-el                        Nuyotha[-el]

55 Meba-iah                Mebah-jah                   Mebehe[-yah]

56 Poi-El                      Poi-El                           Pevayo[-el]

57 Nemam-iah             Nemam-jah                  Numeme[-yah]

58 Jeial-el                     Jeiali-el                         Yoyola[-el]

59 Harah-el                  Harah-el                       Hereche[-el]

60 Mizra-el                  Mizra-el                       Mezare[-el]

61 Umab-el                  Umab-el                       Vamebe[-el]

62 Jah-H-el                  Jahh-el                         Yohehe[-el]

63 Anianu-el                 Anav-el                        Eanuva[-el]

64 Mehi-el                   Mehi-el                        Mecheyo[-el]

65 Damab-iah              Damab-jah                   Damebe[-yah]

66 Manak-el                Menak-el                     Menuko[-el]

67 Eiai-el                      Eia-el                           Aayoea[-el]

68 Habu-iah                 Habu-jah                      Chebeva[-yah]

69 Roch-el                   Roeh-el                        Reaahe[-el]

70 Jabam-iah                Jabam-jah                    Yobeme[-yah]

71 Hai-el                      Haiai-el                        Heyoyo[-el]

72 Mum-iah                 Mum-jah                      Mevame[-yah]

 

 

*guideangelcom

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

On 11/26/2009 at 3:27 PM, nevermore said:

kabbalah infoda ders notlarında mevcuttu ,

Kabalistik diller (dallar) da ses tınıları çok çok çok önemli,

Bir çok kelimenin yeryüzünde karşılığını olmadığını düşünen kabalistler kendi dillerini yaratmnakla kalmamış bir çok kelimeyede enerji yüklemişler, kelimenin anlamını bilmeseniz bile mantra niteliğinde kullanabileceğiniz tınılar insanı öyle hayrete düşürüyorki ,

Hatta bazı sanatçıların bu tınıları müziklerinde kullandıklarını okumustum ( örneğin madonna / frozen .. sting desert rose ) gerçekten konu hakkında küçücük bir merakınız varsa tekrar dinleyin bu iki şarkıyı... :)

--------------------

http://www.youtube.com/watch?v=-bxRewGi77k&feature=PlayList&p=515571A00F931EBC&index=0&playnext=1

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6SDMCLN5oM

Hocam linkler kırık...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

2 saat önce, magnusss357 yazdı:

İslamiyeti hurufilik harf ilmi Kabala ve Kur'an Kerim harfleri hemen hemen aynı ses tinisini çıkartıyor.Yani ayni enerjilere hitap ediyor.Tek bir sistem var.Ama insanların farklı inançları.

''Kabala'nın temelinde islam tasavvufu var ''demişti yıllar önce bi akademisyen?! 

Okumuş cahil de hiç çekilmiyor 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

On 9/12/2022 at 2:21 PM, CatDealer said:

Kabala info kum da oynayabilir.
3 Senelik öğrencilerine 1 tane sefira oğretmeyen akademi.

Katılmıyorum bu sözünüze. 10 sefirot çalışmak istiyorsanız eğitim merkezinden yani mutlu hocanın anaokulu eğitimini bitirdikten sonra Rav'ın verdiği derslerde çok detaylara iniliyor. kabala.info sitesindede 10 sefirota giriş çalışmaları mevcuttur. Niyetinizin ne olduğunu belirlemek burada en önemli etken. 10 sefirotun her bir sefirasının özellikleri nitelikleri, hissiyatları, safhaları vs. Özellikle 10 seffirot çalışmak istiyorsanız kabalamedia da zaten derslerin hepsi mevcut. İstediğinizi seçip izleyebilirsiniz. Ama siz fantastik şeyler bekliyorsanız o konuda bir söz veremem. Kendini keşfetme yolculuğunda hislerin dilini keşfedip, yaşanılan olayların manasına varmaya, Yaradan denen o aradaki bağın enerjisini hissedip onu etrafınızdaki her olayda görüp yorumlamak istiyorsanız buda bambaşka bir durum. Sadece sizin içinizde yaşayacağınız hislerin yorumlarını ve oluşma şeklini size kimse şöyle olur böyle olur diye söyleyemez. Her yolculuk kendine özeldir, herkesin safhası ve dünyası kendi içerisindedir. 10 sefirot sadece 10 tane isimden ibaret değildir. Siz öncelikle ne olduğunuzu idrak etmelisiniz. Kab ve bu kabın aşamaları, ağzı dili doluluğu taşması, üzerine yapılan inşa gibi bir çok safhayı öğrenmeli, hissetmeli, tecrübe edip bireysel olarak yaşamalısınız ki 10 sefirot çalışmasında her bir katın tepesine ulaşma yolculuğunuzun sağ ve solun uyumu ile inşa ettiğiniz benliğinizin macerasını algılayabilesiniz. Gerçekten söylediğiniz şey çok komiğime gitti. Bu tıpkı bir Fen lisesine giremeyipte orada okuyanların bir şey bilmediğini söyleyen meslek lisesinden öteye geçememiş birinin anısını anımsattı.

Rapit tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...