Jump to content

Düşünmeye Değer Sözler


GothicheartS

Önerilen Mesajlar

Atasözleri

 

Türk atasözleri

 

 

 • Ak akçe kara gün içindir.
 • Sakla samanı, gelir zamanı.
 • Arkalı it kurdu boğar.
 • Boş fıçı çok langırdar.
 • Ayıpsız yar arayan yârsız kalır.
 • Adamakla mal bitmez.
 • Uşağı işe koş, sen de ardına düş.
 • İven (acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz.
 • Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin”.
 • Evlenmeden önce gözlerini açmayanlar, evlendikten sonra gözlerini kapamaya mecbur kalırlar.
 • Kız beşikte çeyiz sandıkta.
 • Onbeşindeki kız ya erdedir, ya yerde.
 • Demir tavında, dilber çağında.
 • Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır.
 • Erken evlenen yanılmamış.
 • Bekâra karı boşamak kolay gelir.
 • Bekâr gözü, kör gözü.
 • Bekârın parasını it yer, yakasını bit.
 • Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.

Çin atasözleri

 

 

 • Aşırı kalabalık tavuk kümesi normalden az yumurta üretir.
 • Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır.
 • Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım, yaptırırsanız anlarım.
 • Bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batıyor demektir.
 • Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.
 • Zenginlik gübredir. Yalnızca saçıldığında yararlı olur.
 • Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.
 • Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.
 • Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet.
 • Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür.

Japon atasözleri

 

 

 • Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma; beyaz olanlardan kork
 • Yalan dört nala gider. Hakikat ise adım adım yürür, fakat yine de vaktinde yetişir.
 • Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.
 • Müzik değiştiğinde dans da değişir.

Amerikan atasözleri

 

 

 • Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur.
 • Balık ve konuk üç günde kokar.
 • Bir insan sana eşek derse umursama, ama 5 kişi sana eşek derse git kendine bir semer al.
 • Devlet memurları, başsız çivi gibidir; içeri sokabilirsiniz ama dışarı çıkaramazsınız.
 • Dünya büyüklere atalarından miras kalmadı. Onu, çocuklarından ödünç aldılar.
 • Hata işlemeyen hiçbirşey yapmıyor demektir.
 • Komşunu sev, ama bahçe duvarını yıkma.
 • Odununu kendi kesen,iki kere ısınır.
 • Talih bir defa güldü mü, talaşla beyin arasında fark yoktur.

Arap atasözleri

 

 

 • Kadın gölge gibidir, kendisini takip edenden kaçar, önünden gidenin arkasından koşar.
 • Varlıklı adam küllüğe benzer, ne denli doluysa o denli pistir.
 • Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Alman atasözleri

 

 

 • Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.
 • Herkes kendi kaderinin demircisidir.
 • Parlayan herşey altın değildir.
 • Ödünç alan, özgürlüğünü satar.
 • Tanrı karıncayı yok etmek isteyince, ona kanat takar.

Hindu atasözleri

 

 

 • Gerçek olmayan beni gerçeğe götürür. Karanlık beni ışığa götürür. Ve ölüm, beni ölümsüzlüğe götürür.

Portekiz atasözleri

 

 

 • Tanrı eğri çizgilerle, doğru yazar.
 • Sen değiştiğinde, talihin de değişir.
 • Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapayın.

Bulgar atasözleri

 

 

 • Kış güneşine, kadın gülüşüne inan olmaz.

İtalyan atasözleri

 

 

İngiliz atasözleri

 

 

 • Evlilik fırtınalı bir deniz ise; bekarlık da bulanık bir bataklıktır.

Fransız atasözleri

 

 

 • Temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur.

Latin deyimleri

 

 

 • Sanat uzun, hayat kısa, fırsatlar geçici, deneyimler aldatıcı, karar vermek zor.

(Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.) Anonim atasözleri

 

 

 • Baba oğula para verirken ikisi de güler. Oğul babaya para verirken ikisi de ağlar.

Ünlülerin sözleri

 

Askerler, devlet adamları

 

Mustafa Kemal Atatürk

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/a/a1/Atat%C3%BCrk.jpg/100px-Atat%C3%BCrk.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Atatürk

 

 

Mustafa Kemal Atatürk, (d. 1881, Selanik - ö. 10 Kasım 1938 İstanbul), Türk devlet adamı, asker, devrimci. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli lideri, ilk cumhurbaşkanı, Türk Kurtuluş Savaşı başkomutanı.

 

 • Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.
 • Yurtta sulh, cihanda sulh.
 • Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık oldugu önemi vermeliyiz. (1937)
 • Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.
 • Benim naciz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
 • Savaş zorunlu ve hayatî olmalı. Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, savaş bir cinayettir.

Gandhi

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/d/de/Gandhi_1931.jpg/100px-Gandhi_1931.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Gandhi

 

 

Mohandas Karamçand Gandi, (Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી , d. 2 Ekim 1869– ö. 30 Ocak 1948) Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

 

 • Öfke ve hoşgörüsüzlük, doğru anlamanın en büyük düşmanıdır.
 • Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
 • Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
 • Bir insan yaptıklarının toplamıdır.
 • Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun.
 • Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
 • Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.
 • Özgürlük hiçbir zaman "her istediğini yapma izni" anlamı taşımamıştır.
 • Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
 • Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.

Julius Caesar

 

Gaius Julius Caesar, (d. 13 Temmuz M.Ö. 100 – ö. 15 Mart M.Ö. 44), Romalı askeri ve politik lider. Dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir ve Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol oynamıştır.

 

 • Roma' da ikinci adam olmaktansa; bir köyde ilk adam olmayı yeğlerim.
 • Barış istiyorsanız savaşa hazır olun.

Benjamin Franklin

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/BenFranklinDuplessis.jpg/100px-BenFranklinDuplessis.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Franklin

 

 

 

 • Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir.
 • Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın.
 • Yasalar örümcek ağına benzer, ancak küçük sinekleri yakalar. büyük sinekler, gözünün önünde onu delip geçer
 • Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer.

Benjamin Disraeli

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Benjamin_Disraeli%2C_1st_Earl_of_Beaconsfield_-_Project_Gutenberg_eText_13103.jpg/100px-Benjamin_Disraeli%2C_1st_Earl_of_Beaconsfield_-_Project_Gutenberg_eText_13103.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Disraeli

 

 

Benjamin Disraeli, (d. 21 Aralık 1804 – ö. 19 Nisan 1881) İngiliz yazar, politikacı ve 19. yüzyıl'da iki sefer İngiltere başbakanı olmuş devlet adamıdır. İngiliz başbakanları arasında ilk ve tek Yahudi asıllı olan Disraeli 19. yüzyıl'ın ikinci yarısında İngiliz siyasetinin, Liberal Partili William Gladstone ile birlikte en önemli isimlerinden birisi olmuştur.

 

 • Üç türlü yalan vardır; basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik.

Winston Churchill

 

'Sir Winston Leonard Spencer-Churchill' (30 Kasım 1874 Oxfordshire - 24 Ocak 1965), dünya tarihinde önemli yeri olan İngiliz devlet adamıdır.

 

 • Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil; o güce karşı koydukları için yükselir.

Sanatçı, yazar ve düşünürler

 

Namık Kemal

 

 

 • İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.

Nicolas Boileau

 

 

 • Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun.

Mark Twain

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/a/a9/Mark_twain.jpg/100px-Mark_twain.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Mark Twain

 

 

 

 • Açlıktan ölmek üzere bulunan bir köpeği kurtarınız, sizi ısırmayacaktır. İnsan ile köpek arasındaki başlıca fark budur.
 • Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.
 • Doğru pabucunu giymeden, yalan dünyayı dolaşır.
 • Yağmur duasına çıkmadan önce meteorolojinin kayıtlarını karıştırmak her zaman faydalıdır.
 • Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa, ömür boyu sürer.
 • Cennet ile cehennemle ilgili ileri geri konuşmak istemem çünkü her ikisinde de dostlarım var.
 • O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.

Lewis Carroll

 

 

 • Eğer nereye gideceğini bilmiyorsan, herhangi bir yol seni gideceğin yere götürecektir.

Charlie Chaplin

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/0/00/Charlie_Chaplin.jpg/100px-Charlie_Chaplin.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Charlie Chaplin

 

 

 

 • Tanrıyla aram iyidir; benim sorunum insanlarla.
 • İnsanlar bireysel olarak birer dahidir. Ancak insanlar toplu halde kafasız dev bir yaratığa benzer. Nereye sürülürse o tarafa giden aptal bir yaratık.

John Steinbeck

 

 

 • Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.

Voltaire

 

 

 • 4000 tane de metafizik kitabı yazılsa yine de bizlere ruhun ne olduğunu öğretemez.
 • Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.
 • Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.
 • Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.
 • Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
 • Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi.

J.J.Rousseou

 

 

 • Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir.

Balzac

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/6/6e/Balzac.jpg/100px-Balzac.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Honoré de Balzac

 

 

 

 • Evli erkeklerin yani kocaların çoğu bana viyola çalmaya çalışan orangutanları anımsatır.
 • Felaketin iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır.
 • Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız zaman, bir dağ tepesi gibi soğuktur.
 • Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

Shakespeare

 

 

 • Eskiden zamanı boşa harcadım, şimdi zaman beni harcıyor.
 • Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir.

George Bernard Shaw

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/c/ca/George_bernard_shaw.jpg/100px-George_bernard_shaw.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Shaw

 

 

George Bernard Shaw (d. 26 Temmuz 1856, Dublin, İrlanda - 2 Kasım 1950, Hertfordshire, İngiltere), İrlandalı yazar. Oyun yazarı olarak ünlenen yazar, altmıştan fazla oyuna imza atmıştır.

 

 • 20 yaşında iken sosyalist olmayan kalpsiz; 40 yaşında halen sosyalist olan akılsızdır.
 • Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
 • Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz.
 • Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler de parası çok olanları mutlu sanırlar.
 • Demokrasi, hakettiğimizden daha iyi yönetilmememizi sağlayan bir araçtır.
 • Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

Stendhal

 

 

 • Aşk çok renkli bir çiçektir. Ancak bu çiçek korkunç uçurumların hemen kenarında yetişir.

Necip Fazıl Kısakürek

 

 

 • Cevabımın şiddetinden susuyorum.
 • Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de, bas ve yürü!

Barış Manço

 

 

 • İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.

Mehmet Akif Ersoy

 

 

 • Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmiyüzlü insanlar görmeye başladım.

Friedrich Nietzsche

 

 

 • Dostuna yatacak yer göster ama dikkat et yatak sert olsun.

Hasan Sami Bolak

 

 

 • Zaman olur ki boğar hayat kurtaran sular; Arının ağzında bal, kuyruğunda iğne var!
 • Bu dünyada toprağın, sadece yattığın mezardır. O da, yeni bir misafir gelinceye kadar.
 • Bağdan bağa geçerken ayağını çırp da geç!
 • Yalancının hesabında bin gerçek bir yalan etmez!
 • Keskin sirke küpüne, sivri kalem sapına zarar verir.

Isaac Watts

 

 

 • Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer.

Goethe

 

 

 • Az şey bilirsek bir şeyin doğru olduğuna emin olabiliriz, bilgi artınca şüphede artar.

alıntıdır http://www.ansiklopedika.org

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Filozoflar ve bilimadamları

 

Platon

 

 

 • Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
 • Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.
 • Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.
 • İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
 • Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.
 • Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.
 • Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/9/98/Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg/100px-Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Aristoteles (sağda) ve Plato

 

 

Aristo

 

 

 • Birisi herkesin arkadaşı ise aslında hiç birisinin arkadaşı değildir.
 • Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
 • Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.
 • İnsanları iyi yapan yasalardır.
 • İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
 • Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
 • Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
 • Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Pisagor

 

 

 • Bir insanın hayatındaki en önemli şey ruhunu şeytana sunma ya da iyiliğe armağan ederek kazanma sanatıdır.

Albert Einstein

 

 

 • Kendinize evrenin herhangi bir noktasından baktığınızda göreceksiniz ki üzüldüğünüz şeyler yerine tasalanacak çok daha büyük şeyler var.
 • Sayılabilen herşey değerli olmayabilir. Değerli olan herşey de sayılamayabilir.
 • Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına.
 • Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
 • Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

Yunus Emre

 

 

 • İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.

Galileo Galilei

 

 

 • Yine de dönüyor!

Diyojen

 

 

 • Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.
 • Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye.

Sokrates

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/9/90/Sokrates.jpg/100px-Sokrates.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Sokrates

 

 

 

 • Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri hem her şeydir hem de hiçbir şeydir.
 • Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.
 • Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.
 • Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez.
 • Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.
 • Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/f/f3/Muhammed_Rumi.png/100px-Muhammed_Rumi.png http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Mevlana

 

 

 

 • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.
 • Her lafa verilecek cevabım vardır.Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye.
 • Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
 • Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.
 • Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.
 • Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.
 • Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.
 • Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.
 • Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun!
 • İçinde azıcık nur olmayana, dışarıdan verilen öğüt fayda vermez.
 • Kötülerin övülmesi arşı titretir.
 • Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.

Konfüçyus

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/2/2d/Confucius_02.png/100px-Confucius_02.png http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Konfüçyus

 

 

 

 • Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.
 • İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.
 • İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.
 • Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin.
 • Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur.
 • Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta.
 • Oysa mutluluk insanin boyu hizasındadır.
 • Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.
 • Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.
 • Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
 • Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

Lucretius

 

 

 • Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum. O halde korkacak ne var?

Buddha

 

 

 • Bizim olan her şey düşüncelerimiz sonucundadır. Düşüncelerimizde kurulur, düşüncelerimizde oluşur. Eğer bir kimse kötü düşünceyle konuşur ya da davranırsa onu tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir öküzü izlemesi gibi, acı izler.

Publilius Syrus

 

 

 • Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?
 • Başkalarını hep bağışla, kendini hiç bağışlama

Isaac Newton

 

 

 • Herkesin işi demek hiç kimsenin işi demektir.

İslam

 

Hz. Muhammed

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/4/42/Aziz_Efendi_Muhammed_Aleyhi-s_Selam.jpg/100px-Aziz_Efendi_Muhammed_Aleyhi-s_Selam.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

 

 

 

 

 • Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
  Buhârî, Ilm, 12; Müslim, Cihâd, 6.
 • Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
  Tirmizî, Ilm, 14.
 • Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
  Ibn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta', Akdiye, 31.
 • İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.
  Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sifâtu'l-Kiyâme, 56.
 • İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.
  Ibn Mâce, Ruhûn, 4
 • Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
  Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.
 • İş ehil olmayan kişiye verildiği zaman kıyameti gözle.
  Buhari, Rakika, 35
 • Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.
  Ebu Davud, Edeb 53, (4906); Tirmizi, Birr 48.
 • Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular.
  Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)
 • Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
  Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334.

Hz. Ali

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/a/ab/ImamAli.jpg/100px-ImamAli.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

 

 

 

 

 • Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
 • Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.
 • Affetmekten utanmayın. Cezalandırmakta acele etmeyin.
 • Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.
 • Başkasında gördüğün fena bir huyu hemen nefsinde ara ve ondan kaçın.
 • Bin kere mazlum olmak, bir kere zalim olmaktan iyidir.
 • Birinin aleyhinde söylenen sözü dinleyen, o sözü söyleyen gibidir.
 • Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.
 • Dindarlığın en üstünü, dindarlığı gizlemektir.
 • Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.
 • Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. Fena bir işe başlayacağın zaman da acele etme. Belki hayırlı bir düşünce, sana o fenalıktan gelecek olan tehlikeye mani olur.
 • Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin.
 • Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Bir devletin devam ve dekaası, adaletle mümkün olur.

Hz. Ömer

 

 

 • İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Hristiyanlık

 

Hz. İsa

 

http://www.ansiklopedika.org/images/thumb/9/92/Resim_134.jpg/100px-Resim_134.jpg http://www.ansiklopedika.org/skins/common/images/magnify-clip.png

Hz. İsa

 

 

 

 • İnsanın boyun eğdiği herşey onu köle eder; ben hiçbirşeyin kölesi olmayacağım.
 • Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.
 • Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar.Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...