Jump to content

Hz. Süleyman'ın büyü kitabı!


MurKy

Önerilen Mesajlar

Hz. Süleyman'ın büyü kitabı!

23 Kasım 2006 Perşembe 15:09

Kitabın adı "Süleyman'ın Anahtarı"... Kral Süleyman'a atfedilen kitabın kaynağı meçhul... Şu anda İngiliz müzesinde bulunan kitap, tarihteki en ünlü büyü kitaplarından biri olarak gösteriliyor.

 

Kitapta Süleyman, takipçilerine, ruhsal güçleri toplamayı ve kontrol altına almayı, ruhlar aleminden gizli sorulara cevap bulmayı, aşk, para gibi özel istekleri elde etmek için yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak tarif ediyor.

 

Kitaptaki bilgiler, yüzyıllardır bilinmesine rağmen, uygulamasının zorluğu sebebiyle pek rağbet görmüyor. Kitabın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Amerikalı ünlü yazar Dan Brown'un merakla beklenen son kitabı ile aynı ismi taşıyor olması...

 

Hz. Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilen kitapta Yahudi ve Müslüman gizemcilerin etkileri görülüyor. Kitapta okuyan kişinin dilediğini yaptırması için gerekli olan ruhların isimleri ve onları nasıl uyandırıp yöneteceği anlatılıyor.

 

SAKIN DENEMEYİN!

 

Kitaptaki büyülerden biri şöyle;

İyilik ve sevgi elde etmek için şu kelimelerin yazılması gerekiyor:(ibranice)

 

"Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Iah, Iah, Iah, Enam, Iah, Iah, Iah, Kether, Chokmah, Bınah, Gedulah, Geburah, Tıphereth, Netzach, Hod, Yesod, Malkuth, Abraham, Isaac, Jacob, Shadrach, Meshach, Abednego heqpiniz bana isteğimi elde etmem için yardım edin."

 

"Süleyman'ın Anahtarı" adlı kitabındaki büyülerin etkili olması için anlatılanların doğru zaman, doğru yer ve doğru gün ile saatte yapılması gerektiği vurgulanıyor.

 

Kitapta, çalınmış eşyaları bulmak, istenen kişiyi kendine aşık etmek, aşık olunan kişinin rüyasına girmek, saygı ve itibar görmek, kişilerin birbirinden nefret etmesini sağlamak, her türlü soruya cevap bulmak amacıyla yapılan çok sayıda büyü yer alıyor.

 

 

 

 

 

(Kaynak: Aktüel)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sizce Tanrı tarafından kendisine bu tarz güçler verilmiş bir insan,bu gücün nelere yol açacağını bilmesine rağmen,kitap yazıp,onu da geçtim bi de "aşk meşk büyüleriyle" ilgili şeyler ekler mi bu kitaba..."Kişilerin birbirinden nefret etmesini sağlamak"...Sizce Tanrı tarafından yetkilendirilmiş birisi başkalarını kötü duruma düşürmek için büyü tarifleri verir mi:)Sizleri bilmiyorum ama bana hep saçma geldi ve hep te böyle olacak....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu Olay Şöyledir Kişilerin Pek Çok Azı Bunu bilir.....

 

Bundan binlerce sene önce yeryüzünün büyülü devirlerinde insan henüz üçüncü gözünü kaybetmemişken efsanevi bir Kral Peygamber yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuştu. Cinlere insanlara ve hayvanlara hükmeden bu kral peygamber Hz. Süleyman’dı. Ve yetkesinin kaynağı olduğu sanılan güçlü bir mühür yüzük taşıdığı söyleniyordu. Fakat bir gün bu muhteşem yüzük çalındı. Süleyman sahip olduğu herşeyi kaybetti. Ve mührün yokluğunda geçen o acı günlerde kendisindeki asıl mührü

Mühr-ü Süleyman’ı buldu. "

 

 

Süleyman Peygamber'in yüzükle olan ilgisi onun bir imtihandan geçişi şeklinde ele alınır. Yokluğunda bir cariyesine emanet ettiği yüzük mührü bir cin onun görünümünü alarak ele geçirir. Yokluğunda pek çok fitne fesat hazırlar örneğin tahtına büyü kitapları koyar ve iftira atar. Oysa Hz. Süleyman yüzüğün yokluğunda kendine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl çekirdeğini özünü bulacaktır. Kuran bu konuya atfen şöyle der.

 

"Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı." Bakara Suresi / 102

 

Ayrıca Neml suresi'nde Süleyman Peygamberin gelişini duyan karınca beyinin kendi halkına seslenişi efsanevi Seba Melikesi'nin tahtının göz açıp kapayana dek ışınlanışı ve olağanüstü pek çok şey anlatılır.

 

Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle seslendi: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler." Neml / 18

 

"Kendinde Kitap'tan bir ilim olan kişi de şöyle dedi: "Ben onu sana, gözünü açıp yumuncaya kadar getiririm." Derken Süleyman, tahtı, yanında kurulmuş görünce şöyle konuştu: "Rabbimin lütfundandır bu. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü diye beni denemek istiyor. Esasında, şükreden, kendisi lehine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki, Rabbim Ganî'dir, cömerttir." Neml / 40

 

"Onlar Süleyman için, mihraplardan/kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davûd ailesi, şükür olarak iş yapın! Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki! " Sebe / 13

 

"Sonunda, Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde, onun ölümünü, değneğini yiyen dâbbetül arzdan/ağaç kurtçuğundan başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca, açıkça anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı." Sebe / 14

 

 

http://www.mihrace.net/resim/mistikdunya/muhrisuleyman/islamimuhur.jpg

 

 

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Zaten Önemli Olan Bölüm Şurda ;

Yokluğunda bir cariyesine emanet ettiği yüzük mührü bir cin onun görünümünü alarak ele geçirir. Yokluğunda pek çok fitne fesat hazırlar örneğin tahtına büyü kitapları koyar ve iftira atar. Oysa Hz. Süleyman yüzüğün yokluğunda kendine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl çekirdeğini özünü bulacaktır....

Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı." Bakara Suresi / 102

 

 

Diğer yazdıklarım sadece işin uzun ve artık içinde hata yanlışlık varmı bilmem link bu fazla okumadım ama şimdiki kopyaladığım parça da düşünme payı arayabilirsiniz...

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kral Süleyman majisi 15.-16. asırda yazılmış ve British Museum'de (İngiliz müzesi) bulunan birkaç el yazmasına dayanmaktadır. Toplu olarak adı Süleyman'ın Anahtarı, "Clavicula Salomonis" olan bu yazmalar iki bölümden oluşur. Birinci bölüm Büyük Anahtar Hermetic Order of the Golden Dawn kurucularından S.L. MacGregor Mathers tarafından İngilizce'ye tercüme edildi ve ilk defa basıldı (daha önce el yazması olarak mevcuttu). Bu kitap M.Ö. 10. asırda yaşamış Kral Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilmekte. Ancak buna MacGregor-Mathers dışında çok az kişi itibar etmektedir.

 

Bilindiği gibi Kral Süleyman, Yahudi tarihinin yegane altın çağında tahta oturuyordu, öldükten kısa bir süre sonra İsrail ikiye bölündü ve uzun sürgün ve dağılma dönemine girmmişti. Ünlü Süleyman mabedini inşa etmişse de Süleyman Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil de, bir kral olarak görülürdü. Bilgeliği ile ünlü Kral Süleyman'da Hitit kanı vardı, karısı Mısır Firavun'un kızıydı. Güçlü bir majisyen olarak Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman efsanelerine adı geçmiştir. Bazı metinlere bakılırsa farklı tanrılara, dinlere ve inançlara da itibar göstermekteydi.

 

Ortaçağ Avrupa'sında "grimoire" denilen birçok büyü reçete kitapları satılıyordu. Bunlar çoğu para, şan, şöhret, mevki, aşk, şehvet, düşmana zarar vermek gibi abes konularda başarı vaat eden kara büyü kitaplarıydı. Bir yandan büyücünün oruçlar ve riyazetler uygulamaları, İsa, Meryem Anaya, Azizlere, Tanrıya uzun dualar, haykırışlar sunmaları ön görürken diğer yandan çelişkili olarak Şeytan, ifritler ve cinler ordusu çağrılıp büyücünün en nefsi isteklerini yerine getirmek üzerine celp ve çağrılar uygulanıyordu. Grimoire'lar satmak üzere düzenlenmişti ve oradan buradan alıntılar yapılır tahrifatlar uygulanıp çarpıtılıyordu. Yazarları tanınmış kişilere, Papalara, peygamberlere addediliyordu. Ancak her ne kadar grimoire'ler zaman zaman Süleyman'ın Anahtarından alıntılar yapmışsalar, Süleyman'ın Anahtarı bu sınıflandırmaya girmiyor. Menşei ne olursa olsun, kutsal metinleri andıran yetkin ve zengin bir dilde yazılmış ve Yahudi kökenlidir. Hıristiyan unsuru yoktur. M.S. Birinci asır Yahudi tarihi yazarı Josephus, Süleyman'ın yazdığı ve çeşitli varlıkları çağırmak için reçeteler içeren bir kitaptan söz eder. Ancak "Süleyman'ın Anahtarı" daha yakın bir tarihte yazıldığı inanılmaktadır.

Yine de bu kitapta majisyen için ön görülen dualar, uzun riyazetler, oruçlar ve talimatlar açısından modern majisyenler tarafından çağrılan şer varlıklara kıyasla daha ürkütücü gelmiş olmalıdır ki pek rağbet görmemiştir. Süleyman kitaplar arasında ikinci seriyi ve beş kitaptan oluşturan "Legemeton", modern majisyenler tarafından daha rağbet görmüştür. Özellikle birinci kitabı "Goetia - Kral Süleyman'ın Küçük Anahtarı" (Goetia, go-eyşia olarak telaffuz edilir) ve "Armadel" kitabı.

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında çok müspet bi sebebi var.

İngiltere ortaçağın takibindeki yeniçağ da en büyük sömürgeci ve emperyalist güç olarak öne çıktı..

Adamların dünyanın dört bir tarafına dağılmış sömürgeleri vardı.

Kuzey-güney-orta afrikadan kuzey amerikaya oaradan güney asyaya..

hindistan,mısır vs.vs..

Konumuz açısından kritik coğrafyalar mesela..

Çok basit:

Adamlar emperyalist..Yağmacılıkta onlarda tali bir unsur..

Kültür hırsızı herifler.

Neredeyse bütün mısır krallar vadisinin britsh muesum da olması bunun kanıtı değilmi?

Dolayısıyla bu tür kaynaklarında onların eline geçmesi pek şaşırtıcı değil..

Osmanlı imp. coğrafyasına hakim olmaya devam etseydi genç cumhuriyetimiz bu kaynaklar şimdi belki türkiyedeydi..

Ama yinede azımsanmayacak bir tarihi birikimimiz var.:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hz. Süleyman'ın büyü kitabı!

23 Kasım 2006 Perşembe 15:09

Kitabın adı "Süleyman'ın Anahtarı"... Kral Süleyman'a atfedilen kitabın kaynağı meçhul... Şu anda İngiliz müzesinde bulunan kitap, tarihteki en ünlü büyü kitaplarından biri olarak gösteriliyor.

 

Kitapta Süleyman, takipçilerine, ruhsal güçleri toplamayı ve kontrol altına almayı, ruhlar aleminden gizli sorulara cevap bulmayı, aşk, para gibi özel istekleri elde etmek için yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak tarif ediyor.

 

Kitaptaki bilgiler, yüzyıllardır bilinmesine rağmen, uygulamasının zorluğu sebebiyle pek rağbet görmüyor. Kitabın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Amerikalı ünlü yazar Dan Brown'un merakla beklenen son kitabı ile aynı ismi taşıyor olması...

 

Hz. Süleyman tarafından yazıldığı iddia edilen kitapta Yahudi ve Müslüman gizemcilerin etkileri görülüyor. Kitapta okuyan kişinin dilediğini yaptırması için gerekli olan ruhların isimleri ve onları nasıl uyandırıp yöneteceği anlatılıyor.

 

SAKIN DENEMEYİN!

 

Kitaptaki büyülerden biri şöyle;

İyilik ve sevgi elde etmek için şu kelimelerin yazılması gerekiyor:(ibranice)

 

"Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Iah, Iah, Iah, Enam, Iah, Iah, Iah, Kether, Chokmah, Bınah, Gedulah, Geburah, Tıphereth, Netzach, Hod, Yesod, Malkuth, Abraham, Isaac, Jacob, Shadrach, Meshach, Abednego heqpiniz bana isteğimi elde etmem için yardım edin."

 

"Süleyman'ın Anahtarı" adlı kitabındaki büyülerin etkili olması için anlatılanların doğru zaman, doğru yer ve doğru gün ile saatte yapılması gerektiği vurgulanıyor.

 

Kitapta, çalınmış eşyaları bulmak, istenen kişiyi kendine aşık etmek, aşık olunan kişinin rüyasına girmek, saygı ve itibar görmek, kişilerin birbirinden nefret etmesini sağlamak, her türlü soruya cevap bulmak amacıyla yapılan çok sayıda büyü yer alıyor.

 

 

 

 

 

(Kaynak: Aktüel)

 

 

kırmızı ile belirlenmiş bölüm berhetiyye'dir. bilginize ben foruma eklemek istememiştim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Öyleyse sanırım eksik bir örnek verilen çünkü burda sadece varlıkların isimleri yazıyor ve onlardan yardım etmeleri için "ricada" bulunuluyor.Yani bir zorlama,hükmetme durumu söz konusu değil.:confused:Ayrıca neden ibranice yazılıyor bu isimler?Bu iş yapılırken gezegenlerin durumları vs. etken değil mi?(Atdınlatıcı bilgilerin için sağol bu arada:))

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Öyleyse sanırım eksik bir örnek verilen çünkü burda sadece varlıkların isimleri yazıyor ve onlardan yardım etmeleri için "ricada" bulunuluyor.Yani bir zorlama,hükmetme durumu söz konusu değil.:confused:Ayrıca neden ibranice yazılıyor bu isimler?Bu iş yapılırken gezegenlerin durumları vs. etken değil mi?(Atdınlatıcı bilgilerin için sağol bu arada:))

 

örnek eksik benim bahsettiğim şey ise zaten bir büyü metodu değil majin sağlam olması için tutması için bir bağlamadır

--------------------

Hz. Süleyman İsrailoğullarındandır. (İsrailoğulları'nın kökeni de Hz.İbrahim'e dayandırılır.) İsrailoğullarının dili İbranicedir, dolayısı ile Hz.Süleyman bu dili kullanmıştır.

 

cevap işte bu kadar basit ve ibranice yine anahtar bir dildir ve çok önemlidr bir majisyen eğer ibraniceyi bilmiyorsa en azından yazmını ve okumasını bilmeli

 

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kırmızı ile belirlenmiş bölüm berhetiyye'dir. bilginize ben foruma eklemek istememiştim

 

Berhetiyye ile bunların ne alakası var çok merak ettim ? burda yazılanlar kabala ögretisidir ordakiler isimdir içlerinde peygamber ismi de var. Boyut ismide var örnek : malkuth. Benim çok çok merak ettiğim asıl olay berhetiyye ile bunu nasıl kıyasladınız hangi kaynağa göre konuştunuz elinizde var olan kaynak nedir acaba ?

 

Gerçekten ya sen bilmiyorsun yada ben. Bunu açığa çıkaralım istersen.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Neden farklı ezoterik öğretilerin birbirinden taban tabana zıt olması gerektiği gibi bi önyarfı içindeyiz acaba?pekala berhettyie farklı bir öğretiye de kategorize edilmeksizin dahil edilmiş bir ilim olabilir.Bu yüzden ben kavramlar yerine tanımlar kullanmayı tercih ediyorum.O "kırmızıyla yazılan kısımlar" çeşitli varlıklara iş yaptırmak için kullanılan bir çeşit anahtardır ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Neden farklı ezoterik öğretilerin birbirinden taban tabana zıt olması gerektiği gibi bi önyarfı içindeyiz acaba?pekala berhettyie farklı bir öğretiye de kategorize edilmeksizin dahil edilmiş bir ilim olabilir.Bu yüzden ben kavramlar yerine tanımlar kullanmayı tercih ediyorum.O "kırmızıyla yazılan kısımlar" çeşitli varlıklara iş yaptırmak için kullanılan bir çeşit anahtardır ;)

 

senin ne kullandığını sormadım ki ben hatta sanada bir şey sormadım acıkcası. Ayrıca verdiğin örnekle bizim tartıştığımız şeyin bir alakasınıda göremedim. Sonuc olarak sen çeşitli varlıklara iş yaptırmak istiyorsan istediğin calişmayı yapabilirsin bu kısımda kavramlar senin için önemli olmayabilir. Ama insanları bilgilendireceksen doğru olanı paylaşmak gerekir. Ben hala yazının sahibi olan arkadaşımızdan cevap bekliyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Böyle sert bi üslup kullanmanın gereğini anlayamadım.Ayrıca o kadar bilgilisin behettiyeyle verilen örnek arasındaki farkları açıkla da bizde öğrenelim

 

öğrenmek istiyorum de öğretelim kardeş. Farkları anlatacağım ama önce arkadaşımız bi cevap versin ona göre mutlak reçetemiz hazırdır. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Ayrıca sert değilim oldukca rahatım şuan. Sadece sorduğum soruya alakasız cevaplar verilmesi hoşuma gitmiyor o kadar. Senin kişiliğine bir saldırı olarak düşünme bunu. Tartışma ortamlarının atmosferindendir. Senin konuyla alakan varsa katılabilirsin tabiki sorduğum soru çerçevesinde.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Burdan görünen o ki

rimmon mesajında sadece bahsettiğin konuyla ilgili olarak behettiye ile olan benzerliklerinden bahsetmek istemiş...

ama eğer illaki konunun sahibinden cvp istiyorsan özel mesajı kullanabilirsin hemde burdaki konu dağılmamış olur..

ayrıca bu kadar konuşmadan sonra bende farkları merak ettim....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...