Jump to content

Kabbalah : Kabbalistik Felsefe


nevermore

Önerilen Mesajlar

http://img99.imageshack.us/img99/3125/image002pqt.jpg

The Hebrew Clock – Gematria Calculator

Musevi Saati - Gematria Şifre Çözücü

KABBALAH; Dünyanın en eski Judeo - Gnostic (Yahudi Pagan) felsefelerindendir. M.Ö. 3000 senelerinde Mezopotamya'da Ur da yaşayan Hz. İbrahim zamanında Tanrı tarafından kendisine bu felsefenin izah edildiği ve İbrahim' in de anlayıp bunu kabul ettiğini bildirince, Tanrı kendisini tanıttı ve onunla bir anlaşma imzaladı. Bu Tanrı' nın insanoğlu ile imzaladığı üçüncü anlaşma (ahit) dır. Hz. İbrahim ve sülalesi Tanrı' ya inandı ve ona biat edip bağlılık yemini etti. Tanrı onun Mezopotamya' dan Canan gidip yerleşmesini istedi. Hz. İbrahim kabul edince Tanrı 22 Harfi konuşmaya dahil etti ve onların bütün sırlarını İbrahim' e anlattı.

Kabbalistik felsefe çok geniş bir fikir yelpazesini kapsar. M. Ö. 3000 senelerinde başlayıp bugünde aynı inançla devam etmektedir. Kabbalistik düşüncenin arkaik zamanlardan kalan iki büyük kitabı vardır;

1* Sepher (sefer) Yetzirah (bilgi - öğreti kitabı)

2* Zohar çok geniş bir bilgi deposu olarak kullanılır çok eskilerden kalma olan Zohar' ın (The Book of Splandour) içinde çok geniş gizli bilgiler depolanmıştır.

Buna göre Zohar içinde sırların saklandığı arşiv Sepher Yatzirad ise bu sırların nasıl kullanılacağını izah eden öğreti kitabıdır.

Sepher Yetzirad' ın bir çok el yazma kopyası bulunmakta ve Hebrew (Yahudi) alfabesinde bulunan harflerin ve rakamların sembolik değerleri ile ilgilidir. 10.cu asırdan itibaren 4 baskısı vardır.

1* Baskı : Saadia tercümesi Arap diline çevrilmiştir 10. yüzyıl

2* Baskı : Kısa tercüme diye adlandırılır ve 1300 kelimedir. İlk İbrani’ce baskının temelidir. 1562' de Mantua' da basıldı.

3* Baskı : Uzun tercüme diye adlandırılır ve 2500 kelimedir. Shabbatai Donnelo' nun önsözünü ihtiva eder.

4* Baskı : 16. asır ortalarında Safed Kabbalist' lerin lideri olan Moses Cördovero, 10 eski el yazmasından referans alarak bir tercüme yaptı.

The Secret Doctrine, by H. P. Blavatsky, Theosophical Felsefeyi kuran Dünyaca meşhur H. P. Blavatskyde, "Gizli Doktrin" isimli felsefesini izah eden kitabında Kabbalistik Felsefenin dünyamızdaki çok büyük etkisinden bahseder.

Kabbalah Nedir ?

 

Günümüzde toplumda güçlü bir occultisme akımı yayılmaktadır (Gizli bilgiler). İnsanlar uyanıyor ve Sema ve yeryüzü felsefelerinde hayal ettiklerinden çok daha fazla şeyler olduğunu fark etmeğe başlıyorlar ve daha fazla öğrenme İsteği doğuyor. Kabbalah Ezoterik (Esoteric = gizli bilgisi olanların anladığı), Yahudi doktrini olarak tanımlanabilir. Eski İbranice' de sesli harf olmadığından QLBH (Qalabah) denilir. Bu da anlam bakımından Qibel' den gelir ve manası Kabul etmek' tir. Bu tabir Ezoterik öğretiyi sözlü aktarım (ananeler vasıtasıyla) yolu ile iletmek geleneğinden gelir.

 

İbranice' de ve Keldanice' de harfler dışında ayrıca sayısal karakterler yoktur. Dolayısıyla aynı Grekçe' de olduğu gibi her harfin kendisine has bir sayısal değeri vardır ve bu nedenden dolayı her kelimenin bir sayı olduğu ve her sayının bir kelime olduğu önemli bir özelik oluşturmaktadır. Böylelikle ? harfi kabalanın ilk Bölümü bu eşleşme üzerine dayanmaktadır. Unutulmamalıdır ki İbranice hemen hemen tamamen sessiz harflerle yazılmaktadır.

 

6. ve 17. asırda dünyada yaşamış Metafizikçi Filozof, Teologların ve Din Bilimcilerin en tanınmışları. Raymund Luly - John Reuchlin - John Picus de Mirandola, Cornelius Agrippa, Robert Fludd ve daha bir çokları her şeyi birbirine bağlayan İlahi Varlığın en derin hakikatlerini ortaya çıkaracak bilimsel bir sistemi didik didik aradıktan sonra bu Teosofi Doktrini tarafından Tatmin oldukları düşünülürse, bu felsefi düşüncenin mükemmelliği Daha kolay ortaya çıkar.

http://img132.imageshack.us/img132/2679/image003dak.jpg

Denildiği üzere Kabbalah, ilk zamanlarda Tanrı tarafından Cennette bir teosofi okulu oluşturan seçkin melek grubuna öğretilmiştir. Bu öğreti Adem ve Havva' nın Cennetten ayrılmalarından sonra yeryüzünde çoğalmaya başlayan insan nesline Melekler tarafından öğretilmiştir. Bu öğreti Adem' den Nuh' a aktarılmış ve sonradan Tanrı' nın dostu İbrahim' e izah edilmişti.

 

İbrahim, Mısır' da sırların bir kısmının açığa çıkmasına izin vermişti. Böylece Mısırlılar bilginin bir kısmına sahip doğu ülkelerinin felsefi sistemlerine aktarabilmişlerdir. Musa, bu felsefenin bütün sırlarını biliyordu ayrıca çölde kırk yıl inzivada bir Melekten aldığı derslerle bu ilmin bütün sır ve inceliklerini öğrenmişti. Bu Gizli Doktrin' in ilkelerini şifreli bir şekilde Tevrat' ın ilk dört kitabına yerleştirdi. Ancak Beşincisi Tesniye kitabına eklemedi. Ayrıca; Musa yetmiş kıdemlilerine bu doktrinin sırlarını inisye etti ve onlarda kişiden kişiye onu aktardılar. Davut ve Süleyman, Kabbalah' yı en derinden bilenlerdendiler. Ancak hiç kimse onu İkinci Mabedin yıkılışı sırasında yaşayan Schimeon Ben Jochai' ye dek yazıya dökmeye cesaret edemedi. Ölümünden sonra oğlu Rabbi Eleazar, sekreteri Rabbi Abba ve Müritleri Rabbi Simon Ben Jochai' nin yazmalarını derlediler ve bunlardan Kabbalizmin bilgi hazinesi ünlü eser "The Book Of Splandour" (İhtişam Kitabı) ZHR Zohar'ı hazırladılar. Kabbalah dört bölüm altında sınıflandırılır:

 

- Pratik Kabbalah,

- Harfi Kabbalah,

- Yazılmamış Kabbalah,

- Dogmatik Kabbalah.

Pratik Kabbalah:

Talismatik ve rituel - majiyi içerir ve bu çalışmaların sırlarını ihtiva eder.

 

Harfi Kabbalah :

Birkaç yerde geçer üçe ayrılır.

1-GMTRIA( Gematria)

2- NVTRIQVN( Notariqon)

3- TMVRH(Temura),

 

1-Gematria (ebced): Kelimenin izafi sayısal değerlerine dayanmaktadır bu kuram ayrıca deyim ve sözlerde de kullanılmaktadır.

 

2-Notoriqon : İki şekli vardır.

A) Bir kelimenin her bir harfi başka bir kelimenin baş harfi olarak kabul edilir ve böylece bir kelimenin baş harflerinden bir cümle elde edilir. Tekvin' de ilk kelime BRAShITh( Berashith)' dır. Bir kelimenin baş harfi olarak elle alınarak " B= BRAShITh , R= RAH, A= ALHIM ,Sh= ShIQBLV, I= IShRAL, Th= ThVRH ", " Berashith Rahi Elohim Sheyeque-Belo Israel Torah " Manası: Başlangıçta Elohim gördü ki İsrael Kanunu kabul edecekti.

 

3-Temura : Devrişim demektir. Bazı kurallara göre bir harf alfebetik sırada onu takip eden veya önce gelen başka bir harfin yerine geçer. Böylelikle bir kelimeden tamamen farklı bir kelime elde edilir. Ve alfabe tam ortadan ikiye katlanır yarısı diğer yarısının üzerine oturtulur ve sonradan ikinci satırdan ilk harfi veya ilk iki harfi değiştirterek 22 çevirmeler ortaya çıkar. Bunlara Tziruph birleşme tablosu denir

http://img249.imageshack.us/img249/6854/image004v.jpg

Her bir yöntem onu meydana getiren iki çift harfin adını almaktadır. Örneğin. ALBTh, Albath , İbranice de yazı Arapça daki gibi sağdan sola doğru yazılır onun için tablo ters verilmiştir.

Yazılmamış Kabbalah : Hiçbir zaman yazıya dökülmeyen ve sözlü aktarılan belirli öğreti anlamına gelir. Bu konuda daha fazla bilgi vermek doğru olmaz.

 

Dogmatik Kabbalah : Doktrinleri içerir. Değişik tarihlerde yazılmış çok sayıda eser bu sınıfa girer ve altı sınıfa ayrılırlar;

- Sepher Yetzirad ve bağlı gelişmeler,

- Zohar gelişmeleri ve yorumları,

- Sepher Sephirot ve gelişmeleri,

- Asch Metzareph ve Sembolizmi.

Sepher Yetzirad veya Oluşum Kitabı: İbrahim peygambere atf edilir. "Otuz iki yol' u oluşturan on rakam ve Alfabenin yirmi iki Harfine dayanan bir kozmolojiyi açıklamaktadır.

 

Zohar veya İhtişam Kitabı: Şu yazıtları ihtiva etmektedir.

Siphra Dtzenioutha veya "Örtülü gizem kitabı"

Büyük kutsal Meclis/ Küçük kutsal Meclis / Elohimin Evi /

Ruhların Devirleri.

 

Sepher Sephirot veya Tecelliler Kitabı : İlahi varlığın kademeli Olarak negatif varoluştan pozitif varoluşa evrimini anlatır. Asch Metzareph veya "Arındırıcı Ateş" Hermetik ve simyasaldır. Az kişi tarafından bilinir, ve daha da az kişi tarafından anlaşılır.

 

KABBALAH esas Doktrinleri aşağıdaki konuları açıklamaya yöneliktir.

İlahi varlık , Tanrı. Mahiyeti ve Özelikleri,

Kozmoloji,

Meleklerin ve insanların yaratılışı,

İnsan ve Meleklerin mukadderatı,

Ruhun Maiyeti,

Melek ifrit ve elemental varlıkların mahiyeti,

Vahiy edilen kanunların önemi,

Sayıların ilahi sembolizmi,

İbrani harflerinde mevcut özgün sırlar,

Zıtların dengesi.

http://img44.imageshack.us/img44/913/image005jch.jpg

 

 

evrenin sırları dergisi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...