Jump to content

Ruhsal Varlık : Katie King


nevermore

Önerilen Mesajlar

 

Ruhsal Varlık Katie King ve Sir Daniel Douglas HUME

 

RUHSAL VARLIK

 

KATİE KİNG

İngiliz medyum Florence Cook ‘un Maddeleştirdiği Katie King adlı ruhsal varlık en ünlü Materyalizasyon olayıdır.

Katie King Materyalizasyon özelliğine sahip bir ruhsal varlıktı.Tıpkı normal insanlar gibi yürüyebiliyor ve konuşabiliyordu.Tam anlamıyla madde haline gelebiliyordu. 1850 den 1870 lerin ortasına kadar Katie İngiltere ve Amerika da medyumlar arasında oldukça tanınan bir ruhsal varlıktı. Katie için psişik ilerlemelere yararlı olmak aynı şekilde ruhlar dünyasını onayını almakla birdi.

Katie’nin ilk defa görünmesi 1850 senesinde Davenport Kardeşlerin seanslarında oldu. Daha sonra Koons ailesinin seanslarında gözüktü. İlk fotoğrafları Dr. Glen Hamilton tarafından çekildi.

Katie’ye göre dünyadaki hakiki ismi Annie Owen Morgan idi ve kendisinin meşhur korsan Henry Morgan’ın kızı olduğunu İddia ediyordu.Henry Morgan’ın korsanlık adı John King idi ve Katie de bu ismi kendisine yakıştırıp takma adı olarak“Katie King”i almıştı.Hakiki hayatında Annie Morgan namı diğer Katie King bir hırsız ,eşkıya ve hem fahişe hem de katildi. İddiasına göre üç kişi öldürmüştü. Yirmi yaşında ölmüştü. Öteki Aleme göçünce kendisine vazife olarak başka bir alemin varlığını ispat etmeği seçmiş ve bu yüzden bu dünyaya gelmeğe başlamıştı. Bu görev ona günahlarından arınması için verilmişti. Katie Devenport kardeşlerin yaptığı seansta konuştuğu zaman ruhsallıktan uzaktı, sesi tıpkı can çekişen bir insanın cılız sesi gibiydi. Varlık Londralı bir genç kızın medyumluğu ile kendisini tanıtmaya başladı bu medyum Florence Cook idi.

Florence Cook :1856 da Londra da doğmuştu ve daha çocuk iken Meleklerin sesini duymak istediğini devamlı söylüyordu. Küçükten Devamlı varlıklar gördüğünü iddia ederdi fakat asıl medyumluğu15 yaşında başladı. Bir çay partisinde Masayı havaya uçurdu.

Genç kız olunca evinde Ruh çağırma toplantıları idare ediyordu . Kızının eli ayna yazısı ile mesaj veren ruhun eli tarafından yönlendiriliyordu. Bu yazı ancak aynaya yansıtılınca okuna biliniyordu. Ruh ona bir kitapçıya gitmesini söyledi, bu kitapçı onu Dalston Spiritulalist Birliği ile tanıştıracaktı. Burada Florrie , The Sipiritualist adlı derginin yayıncısı ile ilişki kurdu ve artık halka açık seanslar düzenliyordu.Bu normal üstü olay bazen Florrie’nin utanmasına sebep oluyordu zira bir keresinde ruh onu izleyenlerin başlarının üstünde havaya kaldırmış ve elbisesini soymuştu. Bunun üzerine Anne ve Babası halka açık seansları yasaklamışlardı.

1872 senesinde nisan ayında Cook ların evinde Katie King kendini maddeleştirmeye çalıştı bu sırada yüzü kabinin perdeleri arasında sanki ölü yüzü gibiydi. O yıl içinde Katie nin görüntüsü kabinden dışarıya adım attı. Florie nin medyumluğunu ünü gittikçe arttı ve bir çok ziyaretçi seanslara katılmağa başladı. Bunlar Katie ile karşılaşma fırsatı buldular. Ziyaretçiler arasında Manchester dengelen zengin iş adamı Charles Blakburn de vardı, ve Florie ile anlaşma yaptı.

Katie gibi maddeleşen varlıkların “Ektoplazma” ( ectoplasm) denilen bir madde den meydana geldikleri düşünülür.

Ayakta arkası dönük vaziyette Katie King İskemleye beşını koyup uyuyan Florence Cook

 

Ektoplazma çok garip kendine mahsus canlıya benzeyen iğrenç ve kuşku veren bazen et gibi sert bazen ise gaz gibi uçucu çok kuvvetli ozon kokusu yayan bir maddedir. Bu medyumun vücudundan yayılır Süt gibi rengiyle yavaş yavaş çoğalarak bir varlığın vücudunun şeklini alır iyice de maddeleşince canlanır.

Charles Richet isimli bir Fransız bilim adamı tarafından incelenmiştir.Yayılan bu madde dokunuşa sıcakça Et gibi elastiki ve medyumun vücudunun kulak –ağız-burun-göz-vajina-göbek gibi deliklerinden dışarı yayılır maddenin yapısı bulutumsu bir halden sis halindeki maddeye , ağır ve kordonsu bir şekle kadar değişik formlarda bulunmaktadır. Güneş ışığına tutulduğu zaman yok olur ve yine gölgelik yerlerde birden bire ortaya çıkmaktadır. Bu da aracı olan medyumlara zarar verme ihtimalini doğurduğundan seanslarda Medyumlar alaca karanlık yerleri tercih etmektedirler.

Bu zaman içerisinde Katie hemen hemen her gün Cook’ların evinde görülüyordu.O artık ev halkının bir üyesiydi. Aile onun evin içinde dolaştığını hatta Florie ile birlikte yatağa girdiğini belirtti. 9 aralık 1873 te seans devam ederken maddeleşen Kaite, William Volckman tarafından tutuldu.Volckman bir Spiritualist idi . Katie ile Florence arasındaki benzerlikten şüpheleniyordu Bu yakışıksız itişme Cainthnessal Kontesinin önünde cereyan etti. İtişme Volckman’in Florence’ın nişanlısı Edward Elgie Coner arasında oldu Kontesin ve Harry Dunphy nin müdahalesi ile önlendi. Böylelikle gerek medyumu gerekse Katie!nin bir zarar gelmesine mani oldular. Bu arada adamın elinden kurtulan Katie ayaklarından başlayıp başına kadar yükselen bir görünmezliğin içinde ortadan kayboldu. Katie’yi bırakan Volckman Florie’nin arkasında bulunduğu paravana doğru atıldı ve örtüyü kaldırıp içeri bakınca orada Florrie’nin seans başladığındaki bağlanmış durumun da olduğunu gördü ve çok şaşırdı. Bu olay etrafa yayıldı ve seyircilerin Medyuma veya maddeleşen Varlığa karşı saldırıları çok büyük tepki aldı. Kısa zaman sonra William Volckman ‘in Florence’ın rakibi olan Samuel Guppy isimli bir diğer medyumun nişanlısı olduğu belirlendi ve az zaman sonra evlendiler adamın bu hareketi nişanlısı karşısında Florrie’yi kötü duruma Düşürmek için yaptığı anlaşıldı.

1874 de Florri kaptan Elgie Corner ile evlendi. Corner sanki iki kadınla birden evlendiğini, kendisinin bile bazen hangisinin karısı olduğundan emin olmadığını anlatıyor. Medyumla Katie’nin ruhunun aynı görünümde olması şaşırtıcı değildi.

Sir William Crookes solda ortada beyaz elbiseli Katie King Sağda Florence Cook

 

Aynı zamanlarda dünyaca meşhur medyum Daniel Douglas Home tanınmış bilim adamı Sir William Crookes tarafından bir sürü teste tabi tutuluyordu. Bunu duyan Florrie derhal Sir William ile temas ederek Kendinin de onun tarafından incelemeye ve testlere tabi tutulmak istediğini bildirdi ve böylelikle Bilime

Hizmet edebileceğini ileri sürdü. W Crookes bu teklife çok mem- nun kaldı zira böyle meşhur bir medyumun bilim için bir sürü katı testlere tabi tutulmaya razı olması bir çok yeni şeyin öğrenilmesine ön ayak olacaktı

 

W. Crookes’un araştırmaları : Araştırmalar başlayınca Crookes. Florence ‘ı ve ailesini Londra daki evine yerleşmeleri için davet etti. Crookes 1874 de Katie King’in 55 adet resmini çekti bu resimler çekilirken Medyum Florence ile maddeleşmiş Katie ayrı ayrı yerlerde durmaktaydılar.ve Katie canlı bir insandan farksız olarak oturuyor , konuşuyor,yürüyor ve kendisine dokunulmasına izin veriyordu ve müstakil bir insandan hiçbir farkı yoktu.Onun elini veya vücudunu tutuğunuz zaman derisinde bir insan sıcaklığı hissediyor ve insana dokunmuş gibi oluyordunuz. Hatta bu fotoğrafların çoğunda gerek Florrie gerekse Katie yan yana konuşuyorlardı veya oynuyorlardı. İkisi iki müstakil insan gibi hareket ediyorlardı. Resimlerin bir tanesinde William Crookes Katie ile kol kola girmiş yürüyorlardı.

The Daily Telegraph ‘ın muhabiri de Katie King seanslarına katıldı. Muhabir gazetesine kendini Katie king diye tanıtan tamam- en maddesel bir ruh gördüğünü bildirdi. Magnezyum ışığında onun fotoğraflarını çekti. Ayrıca onun maddeleşmiş Florrie olamayacağını iddia etti. Çünkü medyum hala siyah Elbiseleri içinde idi kolları bağlıydı ve de kaskatı kesilmiş durumdaydı. Katie’nin gerçek olup olmadığını kanıtlamak.isteyen başka biri de Alexander Aksakof idi. Aksakof Rus çarının danışmanıydı. Aksakof Rusyanın öncü spritüalistlerinden biriydi . Bir çok ünlü medyumla çalışmıştı. .Aksakof Florrie’nin çalışma şeklini inceledi seanslarında bulunup araştırmalar yaptı ve hiçbir hile olmadığını söyledi.

Aksakof seanslardan birini şöyle anlatıyor .: Katie King kendisine sorular sormamı istedi.

“İmalı bir şekilde ona sordum, Medyumunuzu bana gösterebilir misiniz ?” “Bana şu cevabı verdi: Tabii kesinlikle . Gel de bak, sandalyeden kalktım perdenin arkasına gittim. Perdeye beş adım atmıştım ki görüntü yok oldu , önümde siyah köşe vardı Medyum siyah giysiler içinde koltukta oturuyordu ve sıkıca bağlıydı. Elimde lambayla perdenin arkasında durdum.

 

 

Medyumla yüz yüze yalnızdık kendisi derin transta idi. Sandalyede oturuyordu iki eli arkadan bağlıydı ışık medyumun yüzünde parlıyordu, ses çıkararak yavaş yavaş uyanmaya başladı.Aksakof Medyumun üzerindeki düğümlerin hiçbirinin çözülmemiş olduğu

nu gördü ve kendisi bunları çözebilmek için çok uğraştı.

Netice olarak Katie King – Florence Cook olayı W. Crookes gibi dünyaca meşhur ve ciddiliğiyle Tanınmış bilim adamı ve ona yardım eden diğer araştırmacılar tarafından“hiçbir hile ve sahtekar- lık karışmamış tamamen “ genuine” hakiki olan bir Materyalizas –yon olayı olduğuna dair garanti verilmiştir.”

1875 de Katie üzülerek yakında Florence dan ayrılmak zorunda kalacağını zira Dünyada bulunma süresinin sonuna geldiğini açıkladı. W. Crookes kendisinin de şahit olduğu ayrılma sahnesini şöyle anlatır “Katie son bir kere daha Florence’ın salonunda gözükür ve Florence yerde yatmakta olduğu tarafa onun yanına gider Medyumun mzuna dokunur onun kalkmasını zira kendisinin gitmesi gerektiğini bildirir Kendisine yalvarır. Birkaç dakika baş başa konuşurlar bilahare Florrie göz yaşlarına boğulur ve konuşamaz hale gelir . Sonra yanında duran W. Crookes ‘un kollarına baygın yığılır.Onu alıp yere yatıran Crookes Etrafına bakınca Katie’nin yok olduğunu görür.

Florence Cook sevgilisiyle evlenir ve altı sene Medyum –luktan çekilir . Sonrada “ Marie “ adındaki bir varlıkla beraber tekrar seanslar yapar bu Marie çok hareketli olup devamlı şarkı söyleyip dans eden bir ruhun tezahürüdür. 1880 de Florrie medyumluğu bırakıp ev hanımı oldu ve 1904 senesinde vefat eder.

Florence’ın rakibi Samuel Goupy Katie 1903 de Dr. Glen Hammiltonun idare ettiği bir seans ta görünür Kanada da ve son olarak da 1974 de Roma daki bir seansta yine görünür. Bir daha görünüp görünmeyeceği bir sır.

 

Editörün Notu : Yukarıda kaleme aldığımız bilim dünyasında herkes tarafından tanınan zamanın en büyük ve sözüne güvenilir alimleri tarafından çok sıkı kontrollerden geçmiş bir “varlığın” yaşmını okudunuz ve çekilmiş resimlerini görmektesiniz.

 

İnsanın mantığı böyle şeyleri kabul etmekte ilk zamanlar son derece zorlanıyor ancak sizde metafizik ve spritualizm ilimleri ile ilgilenince bunun gibi daha bir çok olaya tanık oluyor ve hatta deneylere iştirak edince bunların açıklamalarını da inceleyinceanlamak ve kabul etmekte sizin için gayet mantıki geliyor.

evrenin sırları

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ortada bu kadar ciddi bir deneyim varsa Dünya bundan neden habersiz?

Sizin yada bizim bu olaydan habersiz olmamız dünyanın bu olaydan habersiz olduğunun kanıtı olamaz..

aksine yukarıdaki yazıda birçok kurumun bilim adamının ve parapsikoloji olayları ile ilgilenen kişilerin haberdar olduğuda yazıyor..:)

--------------------

Neden ruhun materyalize olmuşken nelerden konuştuğu bahsedilmemiş?Bu yazıyı nereden aldın?Öldükten sonra bir varlığın materyalize olduğunu ilk defa duydum..

 

materyalizasyon olayları parapsikoli ile ilgilenen birçok kişinin zaman zaman okuduğu , duyduğu yada karşılaştığı bir durum ..

kaynak evrenin sırları isimli dergi . konu altında yazyordu:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sizin yada bizim bu olaydan habersiz olmamız dünyanın bu olaydan habersiz olduğunun kanıtı olamaz..

aksine yukarıdaki yazıda birçok kurumun bilim adamının ve parapsikoloji olayları ile ilgilenen kişilerin haberdar olduğuda yazıyor..:)

 

 

Senin buraya iliştirdiğin yazıda öyle yazıyor olabilir. Tarattım, hiçbir ciddi bilim kurumunun ya da paraspikoloji araştırmaları ile ilgili kurumların sitelerinde bu konuyla ilgili tek satır yazı yok.

 

Bir tek wikipedia da var. O yazıda da kullanılan kaynaklar aşağıda:

 

Crookes, William. 1874. "Notes of an Enquiry into the Phenomena called Spiritual during the Years 1870-1873." Quarterly Journal of Science. January 1874.

Doyle, Arthur Conan. The History of Spiritualism. New York: G.H. Doran, Co. Volume 1: 1926 Volume 2: 1926

Noakes, Richard. "Instruments to Lay Hold of Spirits." Bodies/Machines. BERG: Oxford, 2002. ISBN 1-85973-690-4

Owen, Robert Dale. 1875. "Touching Visitants from a Higher Life." The Atlantic Monthly. 35(207): 57-69

Williams, Gertrude Marvin. Priestess of the Occult, Madame Blavatsky. New York : A. A. Knopf, 1946.

 

Seç beğen al. :)

 

Parapsikolji araştırmalarını geçtim doğa bilimleri açısından bile son derece önemli sayılabilecek bir olabilecek böyle bir konunun hiçbir yerde esamesi bile okunmuyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.prairieghosts.com/florence.html

http://www.mysteriouspeople.com/Katie-King.htm

http://www.fortunecity.com/roswell/seance/78/cookg.htm

http://www.unexplainedstuff.com/Mediums-and-Mystics/Mediums-and-Channelers-Florence-cook-1856-1904.html

http://www.fst.org/cook2.htm

gibi onlarca adreste ( ki biraz ingilizce çeviriniz ve bu konularla ilginiz varsa adreslerin ne denli ciddi araştırmalar yaptığını bilirsiniz) konuyla ilgili dökümanlar , bilgiler, yazılar,çıkan haberler var..

İnanıp inanmamak size kalmış bunu tartışmak haddim bile değil. ama yukarıdaki olaya asparagas bir olaymış gözüyle bakmamanız için veriyorum adresleri...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.prairieghosts.com/florence.html

http://www.mysteriouspeople.com/Katie-King.htm

http://www.fortunecity.com/roswell/seance/78/cookg.htm

http://www.unexplainedstuff.com/Mediums-and-Mystics/Mediums-and-Channelers-Florence-cook-1856-1904.html

http://www.fst.org/cook2.htm

gibi onlarca adreste ( ki biraz ingilizce çeviriniz ve bu konularla ilginiz varsa adreslerin ne denli ciddi araştırmalar yaptığını bilirsiniz) konuyla ilgili dökümanlar , bilgiler, yazılar,çıkan haberler var..

İnanıp inanmamak size kalmış bunu tartışmak haddim bile değil. ama yukarıdaki olaya asparagas bir olaymış gözüyle bakmamanız için veriyorum adresleri...

 

İngilizcem var çok şükür de mesele o değil. :)

Verdiğiniz adresler ciddiye alınacak kaynaklar değildir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kaynaklara güvenip güvenmemek size kalmış sayın efrasiyab,

gnoxis dahil bir çok paranormal ağırlıklı sitede,şehir efsaneleri adı altında onlarca olay örnek gösterilmekte.

mezarlıktan gelen ses,okuldaki hayalet,kesik başlı kız vs vs. bu örnekleri çoğaltabiliriz.

Kimi gerçekten kulaktan kulağa söylenen şehir efsanesi kimi gerçekten yaşanmış olaylar olabilir. Yukarıdada değim gibi bu kişiye göre değişir.

Katie King olayı da yaklaşık yüz yıldır bilinen bir olaydır.

Gerçekliğini tartışmak ise beni aşar:)

sevgiyle kalın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Böyle bir olayın gerçekliğini tartışabileceğimiz verilerden yoksunuz zaten; yapamayız.

Mesele ne kadar nesnel olduğudur. :)

Bu tartışmalar sizi aşıyorsa, olur tartışmayalım; fakat ben sadece soru sormuştum zaten tartışma niyetinde değilim.

 

Size iyi geceler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İster kabullenin ister kabullenmeyin günümüzde de geçmişte olduğu gibi materyalize olmuş psişik sujeler mevcut ve büyük ihtimalle fark etmeden bunlardan yüzlercesiyle temas kuruyorsunuz gün içinde...

 

Dünya değişiyor, spritüel anlamda yeni bir çağ başladı ve 1800'ler bu çağın başlangıcı, şimdiyse neredeyse bu çağın sonuna geldik. Herşey değişiyor bunu unutmayın, etrafınızda kahve fincanıyla eğlenen 3-5 kıt zekalının dışında kaç tane davet seansı gördünüz? Artık onların alemiyle fiziki plan arasındaki sınır son derece esnek bunları unutmayın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

materyalizasyon olayları deniyor buna :)

 

Kabul etmemek kişiye kalmış ama neredeyse ayrı bir inceleme dalı olmuş bu olayları duymamak tuhaf geldi..

 

 

 

neden tuhaf geldi ki? arkadaşım bilmemek değil öğrenmemek ayıp.:) hem ilk defa duyduğunuz bir konuya cuk diye siz de atlamazsınız sanırım.biraz anlayış:rolleyes:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tabii ki irdelemekte hiç bir hata yok, hatta doğrusu bu. Ama insan kendi şüphelerini karşısındaki kişiyi adeta "uydurmakla" itham eder bir üslupta paylaşmamalı bence...

 

 

gerçekten özür dilerim o zaman.çünkü uydurduğunuzu hiç düşünmemiştim.sadece ilk defa duymamın verdiği şaşkınlığını yanlış dile getirmişim.konu cidden çok güzel.aydınlattığınız için teşekkürler.:thumbsup:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tabii ki irdelemekte hiç bir hata yok, hatta doğrusu bu. Ama insan kendi şüphelerini karşısındaki kişiyi adeta "uydurmakla" itham eder bir üslupta paylaşmamalı bence...

 

Ben şahsı uydurmakla itham etmedim; ne dediğim gayet açık, tekrar okuyun.

 

Dünya değişiyor, spritüel anlamda yeni bir çağ başladı ve 1800'ler bu çağın başlangıcı, şimdiyse neredeyse bu çağın sonuna geldik. Herşey değişiyor bunu unutmayın, etrafınızda kahve fincanıyla eğlenen 3-5 kıt zekalının dışında kaç tane davet seansı gördünüz? Artık onların alemiyle fiziki plan arasındaki sınır son derece esnek bunları unutmayın.

 

Bakın ben sizin bu new age ağzıyla yazdığınız tamemen "subjektif" iddialarınıza birşey diyormuyum?

Evet çağ değişiyor. Çağlar açılır ve çağlar kapanır, tarihin döngüsü böyledir. :)

Spiritüel mi değil mi onu bilemem, sizin kadar ermedim sanırsam. ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Ruhsal cerrahi-Eterik beden ameliyatı

   İlgilenen kişiler için kitaptan fotoğrafları direkt olarak atıyorum. Bunu yapmak için aura görme yetiniz ve koruyucu meleklerle iletişimde olmanız gerekir. Uzun bir süreçtir. Brezilya'da John Of God ismindeki şifacı da bu tekniği kullanarak her gün binlerce hastayı iyileştiriyor. Youtube'da biraz aratın hastanın burnuna metal soktuğunu ve hastanın hiçbir acı çekmediğini göreceksiniz.

   , Yer: Bioenerji

  • Anneme musallat olan varlık

   Öncelikle merhaba, bu konuda bir bilgim yok, yıllarca hep uzak durmaya da çalıştım hatta ama ailenizden birinin başına gelince duramuyorsunuz.  Öncelikle, özellikle bu bir haftadır çok kötü annem, bundan önce de kötüydü, yakın bir dönemde çok büyük travmalar yaşadık. Kendisinin durumundan bahsetmem gerekirse; Sürekli yorgun, ve sancılı. Tek başına kalamıyor, sesler duyduğunu söylüyor, banyo yapamıyor, başından aşağı su döktüğümüzde nefesi kesiliyor hemen elleriyle sımsıkı bana tutunuyo

   , Yer: Paranormal Varlıklar

  • Elemental Varlık Yaratma

   Elemental Varliklar insanlarin icerdigi bes element yerine bir yada iki element iceren ruhlardir.Yaraticilari tarafindan belirlenen belli zekalari vardir.Astralda yada Psisik dünyada yürütülen belli görevlere yardimci olurlar.Onlar usaginiz olabilirler.     Ates elementi sekil almadan (formlanmadan) önce ates topu olarak belirir.   Su elementi sekil almadan (formlanmadan) önce cam top olarak belirir.   Hava elementinin mavimsi bir rengi olacaktir.   Toprak elementi ise kil renginde

   , Yer: Paranormal Varlıklar

  • King Crimson

   Konuyu buraya açıp açmama konusunda baaya tereddüte düştüm açıkçası,umarım uygun bulursunuz.....   1969 yılında gitarist Robert Fripp ve baterist Michael Giles tarafından kurulan İngiliz jazz, new wave, hard rock, folk etkileşimli progresif rock topluluğu. Konu başlıkları   * 1 Tarihçesi o 1.1 1970’ler o 1.2 1980’ler o 1.3 1990’lar o 1.4 2000’ler * 2 Stüdyo Albümleri * 3 Dış Bağlantılar   Tarihçesi   Grubun geçmişine bakıldığında üye

   , Yer: Biyografiler

  • Ruhsal Otopsi Denemesi

   İntihar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüksek ölüm hızları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmakta ve incelenmektedir. Biyolojik, sosyal ve ruhsal sorunların karmaşık bir zemin oluşturduğu intihardavranışı, toplum genelinde ve hasta gruplarında incelenir.İntihara ilişkin bilgi sağlıyan çalışma yöntemlerinden birisi "Ruhsal Otopsi" dir . Anahtar nitelikteki kişilerle gerçekleştirilen görüşmelerle ölen kişinin tıbbi,psikiyatrik, aile ve sosyal özellikleri belirlenir ve int

   , Yer: Sağlık

×
×
 • Yeni Oluştur...