Jump to content

Meditasyonun Yararları..


grim

Önerilen Mesajlar

Meditasyon'un Temel amacı ruhsal dayanıklılığınızı tanımanızı sağlayarak sizi kendi iç gücünüzle temasa geçirip Günlük bedensel çalışmanızı insanlarla ilişkilerinizi ve genel olarak da hayatınızı beslemek ve zenginleştirmektedir. Derin Meditasyon sırasında zihin, beden ve ruh arasında büyük bir uyum oluşur; insan bu üç yönden de kendini çok daha

rahat ve iyi hisseder.

 

Meditasyon'un hedefi tüm yetenek ve gücünüzün en yüksek kaynağıyla bir diyalogu yürütmek ve buradan da gücün evrensel kaynağına bağlanmaktır. Bedeni ve zihni sakinleştirmek sorularınızı bekleyen yanıtlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

 

Meditasyon Düzenli ve sürekli yapıldığı zaman tam olarak yararını ve amacına ulaşabilirsiniz. Sizi Günlük yaşamın verdiği aşırı Gerilim Stres Acı ve derin çatışma hissinden arındırır ve kendinizi yeniden enerji ve ruhsal bakımdan güçlendirir. Meditasyonun günlük bir alıştırma haline gelmesi tüm zihnin ve dikkatin bir noktada yoğunlaşmasından kaynaklanan o rahatlatıcı sükunet ve dinginlik giderek daha çekici hale gelir. Meditasyon müthiş bir iç rahatlaması yardım çare haline gelir. Giderek yüksek benliğinizi ve bilincinizi daha yakından tanır ve kabullenirsiniz. Yüksek yetenek ve güçlerimizi daha yakından tanıdığımızda onlar bize kendi hayatımızla ve hayatımızın daha yüksek amacıyla ne yaptığımızla bağıntılı olarak hizmet ederler çünkü onlar bizi uyumumuza bağlarlar.

 

Nasıl Meditasyon Yapmalı?

Meditasyondan yararlanmak için altı temel koşul vardır:

1- Meditasyon yapabileceğiniz, ses, hareket, ışık, insanlar gibi dikkatinizi dağıtabilecek şeylerden yeteri kadar uzak bir yer.

2- Fiziksel ve zihinsel rahatlık. Ufak rahatsızlıklar meditasyonun kalitesini bozacak güçte olmayabilir.

3- Dengeli, dik ve rahat bir oturma şekli.

4- Sessiz, yavaş, yumuşak ve düzenli bir solunum.

5- Dikkatin üstüne toplanacağı bir meditasyon objesi ve uyarıcısı. Bunun yirmi dakika

kadar var olmasi yeterli¬dir.

6- Dengeli farkında oluş.

 

DURUŞ ŞEKİLLERİ

Mısırlı Duruşu

Bu duruş, arkası dik bir sandalyede oturmak şeklindedir. Kalçalarınızı sağa sola, öne arkaya hareket ettirerek ağırlığın toplandığı denge noktanızı bulup sandalyeye sıkıca bastırarak oturun. Yeni başlayanlar, parmaklarını kalçalarının altına koyarak, oturma ile ilgili kemiklerin maksimum baskı yaptığı bu noktayı bulabilirler. Sonra parmaklar çekilerek, sol elin arkası sağ elin ayasında olarak kavuşturulup, başparmaklar birleştirilerek kucağa yada sol elin ayası sol, sağ elin ayası sağ üst bacağa yerleştirilir.Ellerin anlatıldığı şekilde kavuşturulmasına Budist pozisyonu denir. Sol eli sağ el üstüne koymaktaki amaç, daha aktif olan sağ örmenin verdiği emniyet duygusudur. Sırtınızı kasmadan dik tutarak oturun. Başınız omuzlarınız aynı çizgide olmalıdır ve çeneniz boynunuzun önyüzü ile dik açı oluşturmalıdır. Bu öneriler bütün oturma durumları için geçerlidir Bu pozisyonda solunum, doğal olarak karından yapılır. İnsanı içsel bir farkındalığa götüren seziş ve denge hali ortaya çıkar.

 

Kolay Duruş

Ayak bileklerini çaprazlayıp, izleri zorlamadan yere yaklaştırarak bağdaş kurup oturmak, oturma şekillerinin en kolayıdır. Sırtın ve başın tutulmuş şekli Mısır Duruşu'nda olduğu gibidir. Eller Kavuşturulmuş ve baş parmaklar birleştirilmiş olarak kucağa konabilir ya da geleneksel kolay duruşunda olduğu gibi sağ bileğin arka yüzü sağ diz üzerine ve sol bileğin arka yüzü sol diz üzerine yerleştirilir Giderek ,dizler değecek kadar yere yaklaşınca, kusursuz duruşa, Lotus Duruşu'na erişmeye hazır olduğunuzu sezersiniz. Bu arada bu iki pozisyon için hazırlayıcı pratikler yapmalısınız. Karından ve düzenli olarak soluyun, ayak bileklerinizi çaprazlamayı, bazen sağ olsun, bazen de sol sağın üzerine gelecek şekilde değiştirin. Dizlerinizi yere iyice yaklaştıra bildiğiniz zaman ayak bileklerinizi çapraz durmadan çıkarıp bir ayağı dokunacak şekilde diğerinin önünde tutarak dizlerinizi yere değirebildiğinizi görürsünüz. Bu Birmanya Duruşudur.

 

 

 

Japon ya da Yıldırım Duruşu

Bazıları buna kolay duruşun alternatifi olarak görürler. Yerde dizler bitişik ve sırtınız dik olarak, topuklarınızın üzerine oturun.Bu geleneksel Japon duruşu , Hindistan Yogası'ndaki pek çok duruş için başlama pozudur. Sanskrit Yogi ismi 'Yıldırım duruşudur. Sağ el ayası sağ üst bacağa, sol el ayası ol üst bacağa yerleştirilir ya da eller yukarıda anlatıldığı şekilde kucakta kavuşturulur. Serbestçe, burnunuzdan ve karnınızdan soluyun. Diz ve ayak bileği eklemleriniz başlangıçta zorlana bilir.Kalçanızın altına ve ayak bileklerinizin arasına bir minder koyarak rahatlıya bilirsiniz. Dizleri korumak için bazı Japonlar meditasyon süresince bir minder kullanırlar.Batılılar bunu çekinmeden uygulayabilirler.

 

Kusursuz Duruş

Bacaklarınızı açık olarak uzatarak yere oturun. sol bacağınızı kıvırıp, dizinizi kavrayarak sol tabanınızı sağ bacağınızın içyüzüne,topuğunuz apış aranıza gelecek şekilde dayayın. Sol diz yere değsin ve sağ bacak uzatılı kalsın Ellerinizi, üst üste baş parmaklarınız birbirine değecek şekilde kucağınızda kavuşturun yada sağ bileğinizin sırtını sağ, sol bileğinizin sırtını sol dizinize yerleştirin. Serbestçe karından soluyun ve en az bir dakika süreyle hareketsiz oturun. Sonra sol bacağınızı açıp, sağ bacağınızı toplayın. Bir dakika dinlendikten sonra aynı hareketi , önce sol , sonra sağ bacağınızı kıvırarak tekrarlayın.Bu sırtın dikleşmesi bacakların ve kalçanın oynaklık kazanması sinirlerin yatışması açısından yararlı bir egzersizdir. Yoga'da elleri belli bir şekilde tutma geleneği vardır. Sol bileğin sırtı sol sağ bileğin sırtı da sağ dize dayanır.Baş parmak la işaret parmaklarının uçları

daire oluşturacak şekilde birbirine dokundurulur.Diğer üç parmak ise yan yana ve açık olarak tutulur.

 

NEREDE MEDITASYON YAPMALI?

Düzenli olarak meditasyon yapmak için, evinizin, diğer insanlardan, gürültüden, rüzgárdan, yanıp sönen ışıklardan uzak, rahat ve sessiz bir köşesi en uygun yerdir.

 

Dikkat dağıtabilen bu etkenlere karşı bazı insanlar, diğerlerinden ha toleranslıdır. Bazı kişiler, bir dereceye kadar olan gürültü ye kargaşa içinde, trenlerde, otobüslerde, park sıraları¬nda, şehir meydanlarında meditasyon yapabilme yeteneğine erişmişlerdir. Ama çoğunlukla evlerin sessiz ye rahat odası tercih edilir. Odada telefon varsa fişi çekilmelidir.

 

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL KONFOR

Burada da kişisel tolerans dereceleri değişiktir.Fiziksel ağrı ya da zihinsel huzursuzluk, meditasyon'u kesintiye uğratabilir veya engelleyebilir. Normal bir ortamda rahatınızı sağladıktan sonra, kendinizi hazırlayıp meditasyon'a oturabilirsiniz.

 

Banyo yapmak veya elinizi yüzünüzü yıkamak, burnunuzu temizlemek, dişlerinizi fırçalayıp ağzınızı su ile çalkalamak, gözlerinize soğuk su çarpmak, gevşemenize yardımcı olur.

 

Bol bir kıyafet giyin, kravat, kemer gibi sıkı giyecekleri çıkartın ya da gevşetin. Ayakkabılarınızı çıkartın Yalnız üşümemeye dikkat edin.

Eğer burnunuz tıkalı değilse, ağzınızı kapatıp burnunuzdan soluyun. Bazı geleneklere göre, meditasyon süresince dilin ucu damağa değmeli, diğerlerine göre üst dişlerin arkasına değmeli ve dil ağızda düz yatmalıdır. alt dişlerin arkasına dayanması bana en doğal şekil gibi görünüyorsa da siz dilinizi size en uygun gelen şekilde tutun. Ağzınıza salya akması, derin bir gevşemenin işaretidir. istiyorsanız yutabilirsiniz. Ayni şey kaşınma duygusu için de geçerlidir, kaşıyın ve meditasyona dönün.

 

Gözler açık mı olmalıdır, kapalı mı? Eğer çevrenizdeki bir objeye bakarak meditasyon yapıyorsanız, gözleriniz açık olacaktır. Daha sonra objeyi hayal etmek için gözlerinizi kapayabilirsiniz. Genelde, meditasyon süresince gözleri kapayarak görüş uyarımını kaldırıp, dikkati içe yöneltmek daha iyidir. Yoga'nın babası Patanjali'nin dediği prayahara ‘içine çekilme' duygusu için, gözleri kapamak önemli bir adimdir.

 

Meditasyon'da dört temel süreç harekete geçirilir:

1.İmgeleme (zihinde canlandırma yoluyla)

2.Bedensel hareketlerin farkında olmak

3. Ruhsal sinir sistemi'nin işlevlerini yerine getirmesi.

4.Kişinin iç uzamı ile sonsuz dış uzam arasında bağlantı kurulması(buna varoluş ile doğrudan bağlantı denilebilir).

 

İmgelem denildiğinde genellikle gerçek değilmiş gibi düşünülür. Ancak imgelem olabileceği tek şekliyle en gerçek zihinsel çalışmalardan biridir ve zihnin en yaratıcı işlevlerindendir. Gerçek olan yada gerçeğe dönüşen her şey imgelemede başlar. Büyük icatların tümü, sanatta ve müzikteki en harika yaratılar, devrim yaratan büyük çıkışlar hep imgelemede başlar. İlk bakışta, imgelemin yaratıları henüz fiziksel olarak üretilmiş olduklarından, gerçek değilmiş gibi görüne bilir. Fiziksel olarak varlığınızla ilgili farkındalığınızı artırmak, bedeninizin nasıl çalıştığının bilinçli olarak farkında olduğunuz meditasyon surecinde kullanılan diğer bir önemli süreçtir.

 

DÜZENLİ SOLUNUM

Meditasyon süresince,eğer tıkalı değilseler burnunuzdan soluyun,öyle ki her soluk alışta karın biraz yükselsin ve her verişte düzleşsin. Her soluk alışta kubbe şeklinde olan diyafram alçalarak, karnı dışa iter; her solu verişte ise yükselir ve karın düzleşir.

 

Binlerce yıl önce Doğulu mürşitler, solunum ile zihinsel durum arasında bağlantı olduğunu sezdiler. Solunumun, insan tahrik edildiği, heyecanlandığı zaman,yavaş,yumuşak ve düzenli olduğunu gördüler.

 

Bu nedenle, meditasyon ustaları öğrencilerine, meditasyona başlarken sessiz, yumuşak ve yavaş solumalarını önerirler. Bu şekildeki solunum, kişiyi dengeli bir sükunete yönlendirir, daha sonra meditasyon derinleştikçe solunum kendiliğinden yavaşladığı, düzenli ve sessiz olmaya başladığı gözle görülür bir olaydır.Yapılan testler, meditasyon süresince oksijen tüketiminin yüzde yirmi kadar düştüğünü gösterir.

 

Hangi meditasyon yöntemini kullanırsanız kullanın, ilk oturduğunuz zaman dikkatinizi pasif olarak iki üç dakika içi solunumunuza yöneltmeniz çok yararlı olur. Zihninizi daha çabuk sakinleştirecek başka bir yöntem yoktur. Karından solumanın uyandırdığı duygu ve kasların yükselip alçalması, gibi dikkati toplayarak yapılan meditasyonda çok önemli bir noktayı oluşturur.

alıntıdır..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1- TANIMLANAMAZLIK: Mistik bilince karşıt bir kavram bulunamadığı için, bu hal doğrudan doğruya denenir ve yaşanır. Bu özelliği ile mistik haller zihinsel hallere değil duygusal hallere benzerler. Hiç kimsede bir başkasına onun yaşamadığı bir duyguyu tam anlamıyla anlatamaz.

 

2- ENTELLEKTÜELLİK: Mistik gelenekler “anlayış”, “aydınlatma” veya “aydınlanma” ile ilgilidir.

 

3- GEÇİCİLİK: Mistik deneyim, genelde kısa süreli ve anlıktır.

 

4- PASİFLİK: Mistik hale ulaşmak için yapılan istemli hareketler sonucunda, mistik bilinç hali başlayınca, insan üstü bir kudret tarafından kavranıp tutulduğu duygusuna kapılır.

Mistik deneyimin önemle belirtilmesi gereken diğer bir özelliği; insanda bencillikten uzaklaşıp daha mutlu ve sevgi dolu bir yaşama yönelme şeklinde bir değişim meydana getirmesidir.

 

Sonsuza Susayış: Kutsal gerçeğin çağrısını ölümsüzlüğün işareti olarak duyan kimseler, meditasyona istekli olacaklar ve meditasyon yapmaktaki amaçlarını bileceklerdir.

 

MEDİTASYONUN YARARLARI

Düzenli olarak meditasyon uygulayan kişinin, gereken uyku süresi kısalır, kolayca uyur. Eşit süreli uykudan, başkalarından daha dinlenmiş olarak uyanır. Özellikle Meditasyonun ardından kaslarda bir gevşeme, insanda bir hafiflik ve canlılık hali oluşur. Birmanya ve Tayland’ın meditasyon merkezlerinde, solunum konsantrasyonu ve aktiften konsantre olmayı sıra ile uygulayan (oturarak yapılan meditasyon ile hareket halindeyken yapılan meditasyonun birlikte uygulanmasıdır) Monklar ve öğrencileri, günde Dört saatlik bir uykuyu yeterli bulurlar. İnsanın kendisi ve dünya ile olan ilişkilerinde rahat olması, diğer kişilerle olan ilişkilerini de kolaylaştırır. Baskı ve gerginliğin kalkmasını izleyen benliğin gelişmesi ile sevgi ve şefkat duyguları yeşerir. Yaşam daha akıcı ve zorlamasız, aynı zamanda daha sevinçli ve mutlu olur. Benliği saran üstün deneyimler yaşanır.

 

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Herbert Benson, meditasyonun insanın sağlığını daha iyiye götürerek, kişinin gerilimi yenmesine yardımcı olduğunu söyleyerek meditasyon sırasındaki fizyolojik değişimleri şu şekilde sıralıyor.

- Meditasyon yapanların kalp atışı, ortalama dakikada üç atış azalır.

 

- Solunum sayısı azalır.

 

- Bedenin oksijen tüketimi %20 kadar azalabilir.

 

- Kandaki laktik asit miktarı düşer ki bu da sinir krizlerini önler.

 

- Tansiyon normal düzeyini korur. Dr. Benson, meditasyona başlarken yüksek olan tansiyonun, meditasyonla düştüğünü göstermiştir.

 

 

 

MEDİTASYONDAN YARARLANMAK ALTI TEMEL KOŞUL VARDIR.

 

1- Meditasyon yapabileceğiniz, ses, hareket, ışık, insanlar gibi dikkatinizi dağıtabilecek unsurlardan yeteri kadar uzak bir yer.

 

2- Fiziksel ve zihinsel rahatlık. Ufak rahatsızlıklar meditasyonun kalitesini bozacak güçte olmayabilir.

 

3- Dengeli, dik ve rahat bir oturma şekli.

 

4- Sessiz, yavaş, yumuşak ve düzenli bir solunum.

 

5- Dikkatin üstünde toplanacağı bir meditasyon objesi ve uyarıcısı. Bunun yirmi dakika kadar olması yeterlidir.

6- Dengeli farkında oluş.

 

NERDE VE NASIL MEDİTASYON YAPMALI

Düzenli olarak meditasyon yapmak için, evin diğer insanlardan, gürültüden, rüzgardan, yanıp sönen ışıklardan uzak rahat ve sessiz bir köşesi en uygun yeridir. Odada telefon varsa fişi çekilmelidir. Fiziksel ağrı ya da zihinsel huzursuzluk, meditasyonu kesintiye uğratabilir veya engelleyebilir. Normal bir ortamda rahatınızı sağladıktan sonra, kendinizi hazırlayıp meditasyona oturabilirisiniz.

 

Banyo yapmak veya elinizi yüzünüzü yıkamak, burnunuzu temizlemek, dişlerinizi fırçalayıp ağzınızı su ile çalkalamak, gözlerinize soğuk su çarpmak, gevşemeye yardımcı olur.

 

Bol bir kıyafet giyip, kravat, kemer gibi sıkı giyecekler çıkartılarak gevşeme sağlanır. Eğer burnunuz tıkalı değilse, ağzınızı kapayıp burnunuzdan soluyun. Ağzınıza salya akması, derin bir gevşemenin ifadesidir; istiyorsanız yutabilirsiniz. Aynı şey kaşınma duygusu içinde geçerlidir, kaşıyın ve meditasyona geri dönün.

 

Eğer çevrenizdeki objeye bakarak meditasyon yapıyorsanız, gözleriniz açık olacaktır. Daha sonra objeyi hayal etmek için gözlerinizi kapayabilirsiniz. Genelde, meditasyon süresince gözleri kapayarak görüş uyarımını kaldırıp, içe yöneltmek daha iyidir. Yaga’nın babası sayılan Patanjali’nin dediği Pratyahara “içine çekilme” duygusu için bu basit fakat önemli bir adımdır. Ayrıca gözlerinizi yarı açık tutmak uykuya dalmayı önler.

 

Meditasyon için en uygun zamanlar yemekten en az iki saat sonrasıdır. En iyi sonucu ise kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce alabilirsiniz. Eğer günde iki kere meditasyon uygularsanız, seanslar arasında en az altı saat olmalıdır. Günde bir defa yapıyorsanız, öğleden sonrasını veya akşam üstünü seçebilirsiniz. Eğer normal ve hareketli bir yaşantınız varsa günde yirmi dakika yeterlidir. Süre bittiğinde hemen ayağa kalkmayın, gözlerinizi açıp birkaç dakika sessizce oturduktan sonra kalkın.

 

duruş şekilleri

 

KOLAY DURUŞ:." Sırtın ve başın dik olarak tutulduğu bağdaş şeklinde oturuştur.

 

KUSURSUZ DURUŞ: Bu duruş bağdaş sırasında havada kalan dizlerin yere değmesi ile

 

sağlanır. Sırt gene dik olmalıdır.

 

LOTÜS DURUŞU: Bu duruşta her iki ayak tabanı yukarıya dönük, dizler yerde ve sırtınız

 

dik olmalıdır. Lotüs duruşu Budanın duruşudur.

 

Bütün duruşlardaki en önemli özellik sırtın dik durumda olması, burundan nefes alınarak

 

ellerin diz üstüne konulmasıdır.

 

DÜZENLİ SOLUNUM: Solumum ile zihinsel durum arsında bağlantı olduğu bilinir.

 

Solunumun insanın tahrik edildiği veya heyecanlandığı zaman hızlandığı; aksine sessiz ve sakin olduğu zaman yavaş, yumuşak ve düzenli olduğu görülür. Su nedenle meditasyon yapacaklara sessiz, yumuşak ve yavaş solumaları önerilir. Hangi meditasyon yöntemini kullanırsanız kullanın, ilk oturduğunuzda pasif olarak dikkatinizi iki üç dakika solunumunuz için ayırın.

MEDİTASYON OBJESİ:

 

-Görülebilen bir şey; çiçek mavi gök yüzü, özel bir desen

 

-İşitilebilen bir şey; çağlayan sesi, saat tıklaması, damlayan musluk

 

-Bir duygu; dinsel hayranlık, sevgi, özlem...

 

-Sesli olarak ya da zihinde tekrarlanan bir cümle veya sözcük

 

-Kendi soluğumuzun, kendi bedeninize devamlı giriş çıkışı, karnınızın soluk alış verme ile

 

yükselip inmesi olabilir.

 

MEDİTASYONUN ÇABASIZ OLUŞU:

Meditasyon süresince, meditasyonun getirdiği farkında oluş ve sezgi çabasız, akıcı, dengeli ve amaçsızdır. Aslında meditasyon yaparken, sonuçları için duyacağınız özlem, sizi sonuçlardan mahrum eder.

 

Meditasyonun en değerli evreleri düşüncelerden arınıp, yalnızca farkına varma ve sezginin var olduğu hallerdir. Yalnızca ilk iki aşama dikkatin yöneltilmesini gerektirir. Üçüncü ve dördüncü aşamalar kendiliğinden bir dalıştır. Birinci aşama, derin bir uykudan ellerinizi kullanarak su çekmeye benzer; ikinci aşama, bir çıkrığın kullanılması ile işin kolaylaştırılması gibidir, üçüncü aşama bahçenizden bir dere akması ile; dördüncü aşama ise bahçenize yağmur yağması ile karşılaştırılabilir.

 

YAPMAYIŞ – FONKSİYONSUZLUK OLARAK MEDİTASYON

Meditasyon, çelişkili olarak, işlevsiz olma işlevidir yada işlevi alan bir işlevsizliktir. Kendini aşma, kendini bırakmadır, ama tam kendini bırakış, meditasyonun tetikte ve dengeli farkında oluşu ile değil. uyku ile sonuçlanır. Önemle önerilen, bedenin, omurgamın, boynun ve başın dik tutulması, pek çok bünyede, uykuyu önleyen ve dengeli farkında oluşu sürdüren bir yoldur. Fiziksel denge, psikolojik dengeye, yani dış durum iç duruma destek olur. Pasif davranış pasif duruştur.

 

DİKKAT VE FARKINDA OLUŞ: Yoga Meditasyonunda konsantre olma halinden sonra farkında olmaya geçilir. Farkında oluş, bilincin derinliklerine doğru inildikçe niteliğini değiştirir. Bu durumda kişi giderek kendi dışındaki varlıklarla bütünleştiğini idrak eder. Bilen ve bilinen arasındaki uçurum ortadan kalkar. Yalnızca biliş vardır. Yani diğer bir ifadeyle; bilen, bilinen ve bilme işlemi tek bir oluş haline gelmiştir.

 

DİKKAT DAĞILMARINA KARŞI PASİF DAVRANIŞ: Dikkatinizi dağıtan şeylere karşı pasif kalın ve dikkatinizi yeniden meditasyon objesine yöneltin. Zaman zaman dikkatin dağılması

önlenemez, ama her defasında sinirlenmeden, sakin bir şekilde meditasyon objesine dönmesi otomatikleşir ve kolaylaşır. Bu pürüzsüz akıp giden nehirdeki sandala benzer. Zaman zaman sandalınız yoldan çıksa bile, küreğinizi suya daldırıp doğru yola koyarsınız.

 

PİSİŞİK FENOMEN: Bütün Mistik dinlerde, uzun süreli bir meditasyonun getirebildiği

hayaller, gaipten sesler, değişik psişik fenomenler, dikkati dağıtan olaylar olarak görülür. Bunlar heyecanlanmadan, ele alınmalıdır ancak amaç haline gelmemelidir. Hayalleri aramayın, yanlış anlamayın ve aldanarak bunları gerçek mistiğe ulaşmakla karıştırmayın. Çünkü gerçek mistik deneyimler, şekilsiz ve hayalsizdir.

 

Meditasyon psikolojik baskıları hafifletir. Bazen medidatör göz yaşlarını tutamayıp iç açılması duygusunu memnunlukla karşılar. Bazen de medidatör, bedeninden çıkıp ayrıldığı duygusuna kapılabilir. Bu tür şeyler kısa süreli meditasyonlarda beklenmez, ama olacak olursa da insanı korkutmamalıdır.

Derleme

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

meditasyonun herşeye faydası var :) psi gibi ağır konsantrasyon gereken çalışmalar için beden ruh ve zihin üçlemesini dengede tutabilmek , beynin frekanslarını hissedebilmek önemli ve yararlı . bu yüzden meditasyon gibi yukarıda bahsettiğim oluşumları saglamlastırmak adına meditasyon yapmak çalısmalarınıza olumlu katkı saglayacaktır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Meditasyon nasıl yapılır kısmında biraz tereddütlerim var.

 

Meditasyonu müzik eşliğinde yapan biriyim fakat bu yaptığım şey medit. mu bunu bilemiyorum. benim her sabah yaptığım şey meditasyon müziğini açarak dik oturup düzenli solunum yaparak vede gözlerim kapalı. Bir süre sonra diğer bedenimin veya ruhumun vücudumdan çıktığını hayal ederek bir seyahate çıkıyorum bu seyahat örneğin yaşadığım şehirde ( Gördüğüm gittiğim yerler ) uçarak geziyorum sonra müzik biterken geri döndüğümü ve vücuduma döndüğümü hayal ediyorum ve bunları yaparken gerçekten anı yaşıyorum. Gözlerimi açtığımda bir değişim oluyomu derseniz oluyo ruhsal bir dinglik yaşıyorum vede rahatlıyorum. Sizce bu bir meditasyon mudur ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...