Jump to content

Mutus Liber


Wahsi

Önerilen Mesajlar

Le MUTUS LİBER iconographique Alchimie ( resim ve sembollerle anlatım ) İkonografik Simya alanında dünyada referans olarak bilinen bu eser 15 adet resim sayfasından meydana gelir. Kitapta hiçbir yazı yoktur. Onun İçin Motus Liber Dilsiz Kitap diye adlandırılmıştır.

Sadece 1 ci ve son 15 inci sayfasında bir yazılı açıklama vardır.

Yazarının Altus olduğu tahmin edilmektedir. Sulat ‘nın anagramı olarak . ( Anagramme : bir kelimedeki harflerle başka bir kelime üretilmesine denir ) Yazarı : Jacob Sulat Marez şehrinin yöneticisi olan bu şahıs XVII asırda yaşamıştır.)

Bu kitabın resimler ve hiyerografik figürlerle izah etmek istediği Maddeleri Transmutayonu ( maddelerin değişime uğrayıp bir kaçının beli formüllere göre karıştırıp üçüncü bir maddenin meydana gelmesi gerek modern kimyanın gerekse Simyanın ana prensibidir.) nun sırlarıdır. Bu Sırlar o zaman Hermetik ( gizli sadece bilgelerinin ve initiyelerin bildiği felsefe ) felsefe tarafından gizlenmekte ve sadece ona bağlı olanlara öğretilirdi. Bunun kurucusu Tarihte bir Mitoloji Tanrısı olan Hermes’ti ( Merkür ) ve o bu sırları biliyordu...

 

http://img258.imageshack.us/img258/7393/aaaaaaaaaxx9.jpg

 

Bu Dilsiz Kitap her ne kadar yazı ihtiva etmiyorsa da hiyerologrif resimler ve şekillerle Hermetik felsefenin tümünü anlatmaktadır. Affedici Tanrı içinKutsal olan ve üç kere daha büyük olan sadece bu ilme inanan oğullarına hitap eder. Yazarının ismide Altusdur

 

http://img258.imageshack.us/img258/7413/bbbbbbbbbbvb9.jpg

 

 

Bu sayfadaki resmin ortasının üstünde bir idrar torbası görülmekte, bu aynı zamanda Filozofların Yumurtasını da temsil etmektedir. Bu Filozofların yumurtası bazı simyacılar tarafından Felsefe taşı diye adlandırılan ( Pierrephilosophale) ve maddeleri altına çeviren Simyacıların kulandığı taştır. Bu yumurtanın içinde Tanrıo Neptün ( deniz Tanrısı ) bir yunusun üzerinde ve kollarının altında ikiinsan figürü ile görülmekte . Başlarının üzerinde onlarınErkek veya dişi olduklarını gösteren altın ve gümüşten yıldız ve ayı andıran figürler vardır.Kitabın yazarı bu resimlerle bir kimya / simya formülü ifade etmek istemiş bilgelere : Bu iki kıymetli madeni ( altın ve Gümüş’ü ) felsefe taşının içine koymak lazım ve orada onların fermante olmalarını sağlamak için basit tuzdan elde edilmiş Nitrat Ruhu (çok fiks bir element olduğundan onu Neptünün üzerinde durduğu Yunusla simgelemiş)ile karıştırmış ve içine biraz da Kükürt ilave etmiş ve hepsinin altında yanan lambanın sıcaklığının ılık ve rutubetli Buharında bekleteceksiniz. Bu bekleme ile Nitrat iyice yabancı maddelerden kurtulup arınacak. Ve Onun Atmosferde Azotun içinde bulunduğu gibi yalın hale gelecek içindeki yabancı Kükürt ve Şap’tan arınıp saflaşacak.Bu şekilde altın’ın elde edilmesinin ilk adımı atılmış olacak...

 

 

http://img258.imageshack.us/img258/1423/cccccccczh1.jpg

 

geri planda Jüpiter elinde taç taşıyan bir asa ile görülmekte. Sol da Güneş Sağda ise Ay vardır. Ortada iç içe üç çember bulunmaktadır Dış çember kendisi de üç parçaya ayrılmıştır. En geniş bölümü üç sıra yatay çizgilere bölünmüş ve her bölümü iki katı olan ( 2 -4 – 6 ) Tam tepe kısmında bir Tavus kuşu beraberinde bir Tanrıça ile görülmektedir. Alt tarafta ise bir deniz kızı vardır. Sol tarafta beyaz on kuş bunlar beyaz güvercin veya Martı da olabilir.Orta çemberde : üst kesiminde ilk bahar ile ilgili ağaç ve çiçekler var. Orta kesim sanki daha geride bulunmakta. Bu bölümün ortasında sağ ve solda BOĞA ve KOÇ görülmektedir. Orta kısmın altında ise bir SİMYA ‘ cı çift görülmekte solda kadın elinde bir lamba ile sağda ise erkek elinde bir balık oltasıyla. Bu oltanın ucu en dış çemberdeki Deniz kızının bulunduğu kısma sallanmaktadır. En iç çember ise denizde Deniz de yol alan gemiler gözükmekte.Resmin Ön kısmında ve alt kısmında Bütün ihtişamı ile arabasında elinde üç başlı mızrağı ile ucu bir alt çemberde . Aynı resmin geri planında ise bir gemi içinde gezen Simyacı çift görülmektedir .Tavus kuşu ihtişam ve lüksü simgesidir.. Tanrı Hera ve Jupiter’in kuşlarıdır ve Güneşi simgeler.Tavus kuşunun kuyruğu gök kuşağının renklerini simgelemektedir. Bu gök kuşağı bir yarım çemberi veya yayı temsil eder ve Arcas ( Jupiter ile Callistro ‘nun oğlu ismi fonetik olarak yay : arc Fransızca benzediğinden) ın çağrımı ile onun temsil ettiği ve Annesi ile beraber meydana getirdikleri matafor sayesinde büyük ayıyı temsil etmektedirler. Bu da simyacı E.Canseliet ‘in Deux Logis alchimique kitabının l’ourse et les deux singes ( ayı ve iki maymunlar) bölümdeki bir formülü tanımlamaktadır...

 

 

42.jpg

 

BU resim Sayfası Motus Liber kitabının en tanınmış sayfasıdır. Tekra Koç ve Boğayı buluyoruz. Daha önde Simyacı çift bir bezi iyice sıkıp Mayıs sabahının kırağını bir kovaya dolduruyorlar. Daha geride geceden sabah kırağı ile ıslansın diye serilmiş başka çarşaflar sıkılma sıralarını bekliyorlar.En geride sağda ve solda güneş ve ay görülüyor. Daha evvel bu işlemden bahis etmiştik. Bu simgesel alegori olarak Mayıs ayındaki kırağıdan onun tuzunu çıkarıp Cıva yapımında kullanılmasını anlatmaktadır.Cıva kimyacılarda içinde kıymetli maden bulunan madenlerden onu ayırtmaya yarayan bir ara medde olarak kullanılmaktaydı...

 

43.jpg

 

 

Bu sayfa’da 4 deki operasyonun bir devamıdır. Sayfa 4 de gördük ki bu operasyonun gayesi tartarik asit ( bu aynı zamanda vitriolü bir tortu yani simyacıların ve eski kimyacıların sülfatlara verdikleri bir ad) elde etmekti. Ama burada bir alegori yapılmış olabilir o zaman da gaye Evrensel Ruhu yani Güherçile veya Güherçile Tuzundan bahsedilmektedir. Operasyon neticesinde ilk ağızda bir değersiz caput Mortuum ( Simyacıların analizler yaparken elde ettikleri ve değeri olmayan tortu .Latince - ölü , değersiz ürün manasında ) elde etmişlerdi bu herhalde cıva suyu şeklide bir tuzdu. Bu elde edilen ürün daha sonra Resimde de görüldüğü gibi en alta bir sıcak kum banyosuna konmuş ve burada uzun zaman bekletilerek içindeki bütün atıklardan arınıp saflaşmasını sağlamıştır.Resmi incelediğimizde laboratuar da çalışan müritler görmekteyiz. Bu çıraklar bir evvel ki resimde elde edilen mayiinin damıtılmasını sağlamaktadırlar.Bir kadın ve bir erkek onu dikkatli ateşin üzerine oturtulmuş bir kazana dökmektedirler. Daha alttaki resimde Adam bunun içine mayi halde olan bir madde ilave etmekte .öbür elinde de kapağı tutmaktadır , aynı sırada yandaki resimde ise çıplak bir adam göğsünde Ay motifi ve kucağında bir çocukla görülmekte, ve kadın mürit’in elinden bir şişe alıyor. Şişede 4 adet üçgen görülmekte. Bu içindeki karışımın kaçta kaç nisbette olduğunu göstermektedir.Bir ölçü kükürt üç ölçü cıva için bu karışımda . Bu karışımın oluşmasında Ay’ın da etkisi olduğu adamın yanında gözüken ARMA ‘nın üzerindeki gümüş ay resmi ile anlatılmıştır. Burada ki armadaki Gümüş ay bu operasyonun cıva ve Güherçileden gümüş elde edilmeğe çalışıldığını gizli olarak ifade etmektedir mürit olmayanlara karşı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

konu aramalarım biraz sonuşsuz kalıyor.. neredeyse tekrardan açacakmışım..

 

Le Mutus Liber

 

http://www.youtube.com/watch?v=H8Tbk3JRuEQ

http://www.esoblogs.net/local/cache-vignettes/L520xH653/0-788e7.png

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/cover.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/fin.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/lecteur.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/1.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/2.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/3.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/4.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/5.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/6.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/7.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/8.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/9.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/10.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/11.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/12.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/13.gif

http://www.esoblogs.net/IMG/gif/14.gif

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

LE MUTUS LİBER ( DİLSİZ sessiz KİTAP )

 

 

Journal des Savants

Du Lundi 16 Aout M. DC. LXXVII.

Mutus liber, in quo tatem tota

Philosophia Hermetica figuris hieroglyphicis depingitur, Aurore cujus nomen est Altus. In fol. Rupellae apud Petrum Savouret 1677.

Et se trouve à Paris chez Pierre le Petit et Estienne Michaller

 

 

 

 

Dünyanın sayılı esrarengiz ve gizli kitaplarından sayılan The Motus Liber - Dilsiz kitabın ilk 5 sayfasını izah etmiş arkadaş. Ancak bu bilgileri anlayabilmek için bu tip Hermetik Kabala gibi Kapalı Bilgilere meraklı ve biraz da aşina olmak gerekir. Zira asıl mevzuyu gizleyebilmek için her Kesimde devamlı metaforlar – alegoriler ve semboller kullanıldığından bunlarla ilgili ön bilgisi olmayan biri için anlamsız ve sıkıcı da gelebilir :)

 

Sayfa 6 dan devam edeyim..

http://img99.imageshack.us/img99/1416/image003n.gif

.

BU gördünüz sayfa 5 inci sayfanın devamıdır.Yine kadın ve erkek berberce çalışarak ameliyenin bitmesine çalışıyorlar. Burada bir dişi bir de erkek çalışanın temsil edilmesiyle iki seksin bir olup müşterek güçlerini birleştirip ortaya yeni bir güç çıkardıkları simgeleniyor. İlk sıradaki resimlerde Kadın daha pasif vaziyete erkek asıl işi yapmakta. Birinci resimde aktif olan erkek sülfürü kadınsa Ayı temsil etmekte. Çalışmalara mutfak çalışmasın andırmakta sanki mutfakta büyük bir kazanın içinde

Muhtelif sebze ve diğer baharatları ilave ederek azar azar beli ölçülerde bir sebze çorbası hazırlıyorlar. İkisinin de hareketleri birbiriyle uyumlu bir şekilde olmakta.

--------------------

SAYFA 7

http://img194.imageshack.us/img194/5215/image004f.gif

Bu resimde daha evvelki sayfada elde edilen alkolü ve yakılıp toz haline getirilen Cıvayı bu kere beraberce gene karıştırıp iyice yüksek ateşte kavuruyorlar ve elde edilen tuz iki kere daha konsantre bir cıva oluyor. Bu en alt resimde ateşler içinde kendi yavrusunu parçalayan Saturn tarafından temsil edilmektedir. Bu sayfa felsefi Civanın hazırlanmasını anlatmaktadır. Yukarısındaki 4 resim reel yani dünyevi operasyonları izah etmekte alta ki üç resimde alegorik yani temsili olan resimlerdir.

Sol da ki resim bize bir insanı göstermekte bizler bu insanın Saturn’ü temsil ettiğini düşünüyoruz. Ateşlerin etrafı sarması büyük bir sıcaklığı göstermektedir bu da sönmemiş kireci temsil etmektedir

--------------------

http://img248.imageshack.us/img248/7750/image005k.gifSekizinci sayfa 2 ci sayfayla ilgilidir. Bu 2 ci sayfada yapılan operasyonun bir devamı gibidir. Matraların içinde yina Cıva’yı görmekteyiz ancak bu kere Cıva jareketli bir haldedir. Mleleklerin ayak uçlarında güvercinler uçuşmakta, Güneş ve Ay ise Cıvanın ayak ucundadır. Bu resimlerde yukarıdaki maddelerin eriyip birbirlerine karıştıkları temsil edilmiştir. Resim 1,2,3,4,

Sekizinci sayfada bize filozofların cıvasının hazır hali gösteriliyor ikinci sayfada onu teşkil edilen maddeler ve elementler gösterilmekte ve izah edilmekteydi. Bu Filozoflar cıvası Ayın ve Güneşin etkileriyle meydana gelmiştir. Onlar onun ayaklarının dibinde gösterilmesi bunu temsil ediyor. Etrafında Kartallar uçuyor zira bu cıvanın

Mataralar içinde son rötuşları yapılıyor ve ona sihirli gücü veriliyor buda resmin altında damıtma cihazın içindeki yumurta ile anlatılmış

--------------------

Dokuzuncu Sayfadaki resimde :

http://img16.imageshack.us/img16/2562/image006w.gifMayıs ayında sabahları olan kırağı toplamak için saf su olarak daha evvelce gerilmiş kumaşlar yerine bu kerreçanaklar yerlere serilmiş. Solda Simyager çiftin Mayıs sabahı Kırağını toplamalarını göstermekte sağda ise onun karşılığı olan temsili olayı : Cıva. İlerde işlenmiş tarlalar görülmekte bu da toprağın kükürt’ü kabul edecek hale geldiğini göstermektedir. Bu sayfa bizi tekrar eskiye döndürüyor daha evvel kırağın toplanmasını işlemiştik. Ama yine bu kırağın temsil ettiği saf suya ihtiyacımız olacağı için yazar bir daha hatırlatma yapmış.

--------------------

SAYFA 10http://img20.imageshack.us/img20/5637/image007xml.gif

Bu sayfa çok önemli zira bize Kaolinin hazırlanmasını göstermekte. Yukarıdaki dört resmi inceleyelim. Alta ki resim onların temsili halidir ( alegori ) Üst sol resimde temel iki maddenin yapılışı izah ediliyor. Metalik kireç solda bir yıldızla sembolleştirilmiş. Sağda beyaz ve % 100 saf kükürttü temsil eden çiçek.

Bu iki madde bir terazinin kefelerine konmuş , okunu yatırılmış olarak yukarıda görülmekte. Buda simyagerin çok dikkatli olarak tartısını yaptığının işaretidir.

Bu iki medde tartılıp bir matra’nın içine konur. Sonrada o Marta imbiğim içine konur. BU operasyonu yukarıdan güneş ve Ay dikkatli bir şekilde incelemektedirler.

--------------------

SAYFA 11

http://img212.imageshack.us/img212/4606/image008.gif

11 sayfa sekizinci sayfanın bir tekrarı gibidir. Burada Simyagerlerin Güneşin etkisi altına girdiklerini yani onun filozoflarının altının bulduğunun müjdesidir.

Buda adi altından çok daha değerli bir maddedir. Bu gizli olan hakiki külçe altındır. Bu yapılan operasyon sonunda elde edilen bu altın tabiatın meydana getirdiği altın değildir. Bu sentetik olarak kimyevi maddelerin birleşmesinden elde edilen bir altındır. Fakat şunu da itiraf etmekte yarar vardır. Bu denenmeyi yapan bir çok zamanımızın simyageri ve kimyageri altın yerine bu tuzun eriğinin renk ve bazı özellikleri altını andırsa da hakiki altının bütün özelliklerini kapsamadığı için sadece büyük bir sükutu hayale uğramışlardır.

Ancak eski devirlerde elde ailen altının hakiki altının aynısı olduğunu iddia ve tanklık eden bir çok bilim adamı mevcuttur. Buda bu kitapta izah edilen bu kiyevi birleşimin bir yerinin tam olarak deşifre edilemediğinden aynı netice alınamamakta olduğuna inanılmaktadır.

 

 

SAYFA 12--------------------

 

 

http://img33.imageshack.us/img33/1117/image009n.gif

SAYFA 13

http://img515.imageshack.us/img515/2606/image010m.gif

SAYFA 14

http://img16.imageshack.us/img16/1046/image011h.gif

Sayfa 12 – 13 – 14 : Daha evvelki sayfalarda anlatılan operasyonların safhalarına Bazı ilaveler ve değişik teknikler izah edilmektedir. Bir de daha evvel yapılmış bazı açıklamalar hakkında bilgi verilmektedir

--------------------

SON SAYFA

http://img33.imageshack.us/img33/4663/image012v.gif

BU kitabın son sayfası bir zaferin kutlamasını göstermektedir. Yapılan bütün operasyonlar başarıyla sonlanmış. Merdiven duvara dayanmış bu işlerin bittiğini bir işareti. İki karı koca Herkülün uzattığı bir kordonun iki ucunu tutuyorlar bu da başarının simgesi. Güneş ve Ay yardımlarının neticesinden memnun. Alta kumların üzerinde bir bayrak görülmekte bu Jacob Sulat veya hakiki ismi ile Saulat de Marez ‘in forsudur. Ki o Mutus Liber kitabının gizli yazarı olduğu tahmin ediliyor.

merakı olanlar ve lisan bilenlere aşağıdaki web sitelerinde çok daha fazla detay bulabilirlerhttp://www.google.com.tr/ arama motoruna The Mutus liber veya Le livre du Muet yazılarını girip tıklayın önünüze Fransızca –İngilizce ve Almanca siteler çıkacaktır :)

nevermore tarafından düzenlendi
Ardarda Atılan Mesajlar Birleştirildi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayin gavriel , kendi yorumunuzu da ekleyin lutfen , uzerinde dusunup tartisabiliriz

tesekkurler :)

 

kendi yorumum o kadar ayrıntılı ve açıklayıcı değil zaten :)

resme bakıp bir yorum getirdim sonra yazıyı okudum zaten yazı benim gördüklerimi ve görmediklerimi içermiş :)

simya konusunda bilgim zayıf açıkçası okuyorum araştırıyorum.

ama o kadar çok ilim bilgi öğreti varki insan yetişemiyor açıkçası :)

simya konusunda yeterli bilgimin olduğunu düşünmediğim için bilgisizce konuşmak istemem.Tam anlamıyla yeterince öğrendiğim bir konuda konuşmayı tercih ederim.

saygılar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Civalar, sülfürler, güneş, ay, tavuskuşu... tamamı yarı-kapalı simgeler. Yani bunları kullanarak yukarıda yapılanı yapamayız :) Çünkü yapılan bir tür yaratılış bence. İçinde bir çok inançta, gizemli öğretide ilginç bir şekilde biraraya gelen şeyler var. Arınma, kurban, yeniden doğum (sizin sitede insiye deniyor galiba, kabul insiye)

 

Güneş bence tipik en yüksek ışığı simgeliyor: Tanrı diyelim, bir ve çok ve sonsuz olan Tanrı. Şaşırtıcı olan ay. Ay gecenin en yüksek ışığıdır, Ay'da ve onunla koşut pasif kadın enerjisinde hem korkutucu hem de büyük bir sevinç gizli olabilir. Belki arınma da onda gizlidir. Tavuskuşu kibir değil. O varlığın olabilmesi için edilgin olan Tanrıçanın bütünleyicisi olan ve hem o Tanrıça ile anlatılan hem de onun edilgin hizmetkarı olan etkin enerji -çünkü güzel bulduğumuz tavuskuşu erkek tavuskuşudur. O Tanrısal sırlara sadece tanrılar olanlara açıklayan aracı varlık. Aşağıda Ay ile, ay aracılığıyla genel olarak dinlerden, inançlardan yana olanlar için ölüm, diğerleri için yaşam kokusu olan varlık.

 

Vurgu tanrıların yaratımında. Basit mesajlardan biri şu: Sizden bazıları, kendilerine sırlar teslim edilenlerin ise ya tümü ya da bazıları tanrılardır, bir anlamıyla da Tanrı'nın ta kendisidir. Melekler ve çizilen insan figürleri öyle bir şekilde çizilmişler ki masumiyetin, arı ışığın, yüce güzellik duygusunun anlamını verebilsinler. Ne yaptıklarının ötesinde ne olduklarının da kalplerimize görünmesi gerekiyor çünkü. İyileştirici ve Ruh'tan doğumu sağlayan etkinin bir yan unsuru olarak.

 

Harika bir konu, emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben şimdilik bana düşündürdüklerini, hissettirdiklerini payalaşayım dedim. Daha çok şey öğrenebilrsem onları da gerekli kişilere ve/veya gerekli ortamlardaki gereği olabilecek kişilere ulaştırmak isterim. Ama önce birşeyler öğreneyim de...

 

Etkileyiciydi, muhteşemdi, tekrar teşekkürler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...