Jump to content

Türkler İçin Söylenen Güzel Sözler


atiay89

Önerilen Mesajlar

İnsanlari yücelten iki büyük meziyetleri vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler”

Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

 

“Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı

da inciten bir gaflet olur.”

Tasso - İtalyan Şair

 

“Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.”

William Martin

 

“Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş

imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.”

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

 

“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.”

Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

 

“Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!

Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla bile her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.”

M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

 

“Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.

Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.”

İbn-i Hassul

 

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti

 

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev(Rus Komutan)

 

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

Moltke

 

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

La Martine

 

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (İngiliz Komutan)

 

Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

Auguste Comte

 

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

Lady Mary Wortley Montagu

 

Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.

Decamps (fransız ressam)

 

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

Câhiz (Arap Bilgini)

 

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.

Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

 

Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

 

Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.

Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir

yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

(Ünlü Tarihçi) Hammer

 

Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü

günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)

 

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

Kayzerling

 

Her Türk’ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

Molkte

 

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Lord Byron

 

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

Semame İbn-i Eşreş

 

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)

 

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

Albert Einstein

 

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

Andreas Phitiades

 

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel

 

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

Baron Büsbek

 

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk’e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

Charles Mcfarlene

 

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.

Donaldson

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

Donaldson

 

Türklerle dost ol ama düşman olma.

Gianni de Michelis

 

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

Hamilton

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

Hamilton

 

Türkler ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.

Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

Hammer

 

Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.

Sir Julien Corbet

 

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.

Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

Mulman

 

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.

Monradgea D’ohsson

 

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.

Monradgea D’ohsson

 

Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, kuşku yok ki

körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

Pierre Loti

 

Türk’ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

Thomas Thorsten

 

“Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.”

Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Biz ne zaman Türktük? Türke yaraşır davranışları bırakmadan önce ..

Atalarımız yabancı istilalarını önlemek için canla başla savaşırken ölüme koşarken bu sıfatları bu sözleri hak ediyordu Türkler. Peki ya sonra ne oldu? Artık tamamen yabancı istilası altındayız. IMF ye bağımlıyız. Ürettiğimizden çok tüketiyoruz. Cevremiz yabancı işletmelerle doldu. Topraklarımızda o yabancı işletmelere satıldı gün geçtikçe de artıyor. Osmanlı dan kalan şuncacık toprağı canla başla kazanan atamız ve silah arkadaşları.Çanakkaleden ötesine geçirtmeyen gönüllü askerlerimiz vardı.

Peki ya şimdi ne var? Demokrasi adı altında bölünmeler, onlarca parti ve güdülen bi halk var. Ne istediğini ve ne yapacağını bilmeyen umutsuz bir halk. Şimdi kim kurtaracak bizi ? Bir Atatürk daha gelmez ki.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Gurur duyabileceğim bir geçmişim var ve ne ingilizin ne fransızın böyle bir geçmişi yok.Aslında geçmişi bile yok.Bu yazıyı okuduktan sonra damarlarımdaki asil kanı hissettim.Fakat artık dünya küreselleşmeye başladığı için, biz bazı insanlar tarafından ingilizce öğrenmek zorunda olduğumuza inandırıldığımız için ve batıya özendiğimiz için tüm değerlerimiz giderek kayboluyor.Fakat vatan sevgisi asla!!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

dergahtayız her zamanki gibi... elemanın birisi vaaz bittikten sonra tuvalete gitti. kısa süre sonra baktık ki, tuvalet kapısı hızla açıldı ve bizim eleman paldır-küldür çıktı içeriden. fermuarını yolda çekerekten telaşla koşmaya başladı. dedim ''noluyo lan eleman''... ''kamil abi, babam evin kapısında kaldı mutlaka. arabanın anahtarı diye, evin anahtarını araklamışım babamın cebinden'' diye yanıt verip, fırladı dışarıya... bunun üzerine şu ünlü sözü söyledim; ''türk'ün aklı, s.çtıktan sonra gelir...''

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

dergahtayız her zamanki gibi... elemanın birisi vaaz bittikten sonra tuvalete gitti. kısa süre sonra baktık ki, tuvalet kapısı hızla açıldı ve bizim eleman paldır-küldür çıktı içeriden. fermuarını yolda çekerekten telaşla koşmaya başladı. dedim ''noluyo lan eleman''... ''kamil abi, babam evin kapısında kaldı mutlaka. arabanın anahtarı diye, evin anahtarını araklamışım babamın cebinden'' diye yanıt verip, fırladı dışarıya... bunun üzerine şu ünlü sözü söyledim; ''türk'ün aklı, s.çtıktan sonra gelir...''

 

o sözün bir de uzunu vardı tabi... aynı olayı beraber yaşadığımızdan, arkalardan bir dinleyici "abi ya s.çarken ya kaçarken aklımız başımıza geliyo valla bence yani gerçekten..." dedi...:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

o sözün bir de uzunu vardı tabi... aynı olayı beraber yaşadığımızdan, arkalardan bir dinleyici "abi ya s.çarken ya kaçarken aklımız başımıza geliyo valla bence yani gerçekten..." dedi...:D

 

evet sevgili rasko. sözün orcinali böyledir. yalnız o arkalarda oturup, kamil'in lafı üstüne laf sölemeye cüret eden dinleyicinin eşgalini bildirebilirsen sevineceğim.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

efendim böyle sarı kafalı, uzun boylu, kafa yapısı atsız biri vardıya onun savunduğu kafatası ölçülerine uyan biri işte..hem arkalarda olduğundan belli beyninin içinde saman olduğu...:D

 

 

ha evet evet... kendisi katıksız bir türk olmaktadır, rasko... hatta bir ara bu dallama dergaha yeni yeni gelmeye başladığında, bizim elemanlardan birine dan-dun etmiş... ''vay efenim ben türküm, beni nasıl almazsınız dergahtan içeri'' diye. konu bana intikal etti. dedim ''kendisini alın içeriye fekat arka sıralara oturtun. gerçi önlerde de otursa bişey anlamaz''...

 

sonra bu eleman birgün geldi yanıma ''yav kamil abi, sen bilge adamsın. zaten biz osmanlı torunlarıyız'' filan demeye başladı. ''ah eleman ahh... osmanlı torunlarız ama osmanlıya layık olamadık... yoksa şimdi viyana kapılarında olurduk'' diye cevap verdim. üç gün sonra beni aradı; ''kamil abi ben viyana'dayım, nereyi kuşatayım? diye sordu. dedim ''yüzme bilio musun evlat?''. ''bilmiyorum kamil abi'' dedi. ''iyi o zaman. viyaada bir nehir var, oryaı mecburen yürüyerek geçeceksin. viyanayı fethetek için, o nehirden geçmemiz şart'' dedim. ''başüstüne kamil abi'' dedi ve o günden beri de ses çıkmadı kendisinden....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

o elemanla bu aynı kişimiydi...

ben onunla daha dün konuştum be kamil, yoğunluktan söyleyemedim sana...

aradı beni..."rasko abi, abi bu viyana işi vardı ya, şimdi ben iki viyanalıyı esir aldım abı, anahtarı istedim abi.." dedi... "ne anahtarı lan evlat.."dedim... " abi magazada mahsur akaldım ben şimdi, baktım içeri de unutmuşlar beni, düşündüm düşündüm arka kapıdan çıktım iki viyanalıyı esir alıp ieçri girdim. şimdi anahtarı istiyorum, getirecekler...önden çıkıcam abi... arkadan sıvıştı demesinler sonra.." dedi ama gerisini getiremedi, herhal özel timler baskın yapıp elemanı götürdüler... kimbilir nerdedir şimdi...

acıdım bi an...:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...