Jump to content

Warforged


ensiferum13

Önerilen Mesajlar

http://i38.tinypic.com/vx1ds0.jpg

 

Son Savaş’ın (Last War) çekişmesinden doğmuş olan warforgedlar, o korkunç zamanın daimi hatırlatıcıları olarak kalmışlardır. Bir yok etme aleti, kalpsiz katil bir makine, insan şeklinde bir kuşatma motoru... Herkes warforgedları kendisine göre değişik yorumlar. Cannith Evi’nin (House Cannith) onları üretme amacına rağmen, warforgedlar barışçıl olmayı seçebilirler. Düşünen zihinlerle donatıldıkları zaman, warforgedlar yaratıcılarının onları dizayn etme amacını bastırabilme yetisi kazandılar.

 

Sonunda barış sağlandığında, Khorvaire ulusları, onlara kendi seçimlerini yapma olanağı sağlayarak warforgedları özgür bırakmaya karar verdiler. Yorulmak bilmeyen yapılarına rağmen, warforgedlar uzun süre önce savaşmaktan yorulmuşlar ve diğer ırklarla birlikte yaşamayı seçmişlerdir. Son Savaş’ın diğer gazilerinin aksine warforgedlar asla barışı bilemişler ve onların geri dönecek evleri olmamıştır. Warforgedlar böylece kendilerine hoşnutsuz topraklar içinde bir yer yaratma çabasına girmişler, dünyanın diğer ırkları arasında rahatsız ve endişeli yaşamışlardır.

 

Warforged Irksal Özellikleri

Yaşayan Yapı Alttürü (Living Construct Subtype) (Ex): Warforgedlar yaşayan yapı alttürüne ait yapılardır. Yaşayan yapı; kuvvetli ve karmaşık yaratma büyüleriyle (creation enchantments), duygu ve özgür irade verilerek yaratılmıştır. Warforgedlar hem yapıların hem de yaşayan yaratıkların özelliklerini aşağıda açıklandığı şekilde birleştiren yaşayan yapılardır.

 

Features: Yaşayan bir yapı olarak warforgedlar aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 

· Bir warforged Sağlık Zarını (Hit Dice), temel saldırı bonusu ilerleyişini (base attack bonus progression), kurtarma atışlarını (saving throws) ve yetenek puanlarını (skill points) seçtiği sınıftan alır.

 

Traits: Bir warforged aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir.

 

· Diğer yapıların aksine, warforgedların Bünye (Constitution) skoru vardır.

· Diğer yapıların aksine warforgedların düşük-ışık görüşleri (low-light vision) ya da gece görüşleri (darkvision) yoktur.

· Diğer yapıların aksine warforgedlar zihin etkileyen büyülere ve yeteneklere bağışıklı değildir.

· Zehre, uyku etkilerine, felce, hastalığa, mide bulantısına, bitkinliğe, yorgunluğa, hastalığa sebep olacak etkilere ve enerji tükenmesine bağışıklıdır.

· Bir warforgedın aldığı ölümcül hasar doğal yolla iyileşemez.

· Diğer yapıların aksine warforgedlar kritik vuruşlara, ölümcül olmayan hasara, sersemlemeye (stunning), kabiliyet tükenmesine (ability drain), ölüm etkilerine ve necromancy etkilerine tabiidir.

· Yaşayan yapılar olarak warforgedlar, yaşayan yaratıkları etkileyen büyülerden etkilendikleri gibi yapıları etkileyen büyülerden de etkilenirler. Warforgeda yapılan hasar örneğin “cure light wounds” ya da “repair light damage” büyüleriyle iyileştirilebilir. Benzer şekilde warforgedlar, “disable construct” ya da “harm” büyülerine karşı hassastır. Bununla birlikte, sağlık puanı hasarını ya da kabiliyet hasarını iyileştiren, iyileştirme altsınıfından (healing subschool) büyüler ve doğaüstü yetenekler (supernatural abilities) warforgedlara normal etkilerinin sadece yarısı kadar etki eder.

· Warforgedın alışılmadık fiziksel yapısı, onları yaşayan yaratıklara normalde etkilemeyecek büyülere karşı hassas hale getirir. Bir warforged metal zırh giyiyormuş gibi, “heat metal” ve “chill metal” büyülerinden hasar alır. Benzer şekilde; bir warforged “repel metal or stone” büyüsünde de metal zırh giyiyormuş gibi etkilenir. Bir warforged “repel wood” büyüsüyle geri püskürtülür. Vücudundaki demir warforgedı “rusting grasp” büyüsüne hassas yaparak onun 2d6 hasar almasına neden olur (Refleks yarılar; kurtarma DC 14+büyücünün kabiliyet puanı). Bir warforged bir pas canavarının dokunmasından aynı hasarı alır (Refleks DC 17 yarılar). “Stone to flesh”, “stone shape”, “warp wood” ve “wood shape” gibi büyüler sadece nesneleri etkilerler ve bu yüzden warforgedlara karşı etkili değildirler.

· Bir warforged, 0 sağlık puanının (hit point) altına düştüğünde diğer yaşayan yaratıklardan biraz daha farklı tepki verir. 0 sağlık puanına sahip bir warforged bir yaşayan yaratık gibi devre dışı (disable) kalır. Her tur sadece tek kımıldama hareketleri (single move action) veya standart hareket (standart action) yapabilir, ama kuvvet gerektiren hareketler ilerideki sakatlık riskini doğurmaz. Sağlık puanı 0’la –10 arasına düştüğünde, bir warforged hareketsizdir. Bilinci kapalıdır ve çaresizdir ve herhangi bir hareket yapamaz. Hareketsiz bir warforged, durumu sabit (stable) hale gelmiş bir yaşayan yaratık gibi, kendisine daha çok hasar verilmediği sürece sağlık puanı kaybetmez

· Yaşayan bir yapı olarak bir warforged kaldırılamaz (raise) ya da diriltilemez (ressurrect).

· Bir warforged yemeye, uyumaya ya da nefes almaya ihtiyaç duymaz, ancak yine de tüketilen (consumable) büyülerden, “heroes feast” gibi büyülü nesnelerden ve iksirlerden faydalanabilirler.

· Yaşayan yapıların uykuya ihtiyaçları olmamasına rağmen, bir warforged büyücü büyülerini hazırlamadan önce 8 saat uyumalıdır.

· +2 Bünye (Constitution), -2 Bilgelik (Wisdom), -2 Karizma (Charisma): Warforgedlar güçlerini çabuk toplarlar ve kuvvetlidirler ancak diğer yaratıklarla ilişki kurmakta güçlük çekmeleri onları soğuk, hatta düşman gibi gösterir.

· Orta: Orta boylu yapılar olarak warforgedlar boyutlarına yönelik bonus ya da penaltı almazlar.

· Warforgedın temel toprak hızı 30 feet’tir.

· Bileşik Kaplama (Composite Plating): Warforgedı üretmek için kullanılan kaplama +2 zırh bonusu verir. Bu kaplama doğal zırh (neutral armor) ve (doğal zırh dışında) diğer zırh bonusu veren etkilerle birleşemez. Bu bileşik kaplama vücut üzerinde bir zırh ya da cüppe kadar yer kaplar, dolayısıyla warforgedlar büyülü zırh ya da büyülü cüppelerden faydalanamaz. Bileşik kaplama, Üret: Büyülü Silah ve Zırh becerisi (Craft Magic Arms and Armor feat.) kullanılarak, zırhlarda olduğu gibi büyüsel bonus ya da büyülü zırh özellikleri kazanabilir. Bu büyüyü kaplamaya kazandırmak için bütün süre boyunca karakterin orada bulunması gereklidir. Buna ek olarak, normalde zırhı hedef alan “magic vestment” ve “armor enchantment” gibi büyüler ve katıştırmalar (infusions) warforged üzerindeki bileşik kaplamayı hedef alarak yapılabilir.

Bileşik kaplama aynı zamanda, hafif zırh giyerkenki gibi, warforgeda %5 gizli büyü (arcane spell) başarısızlık şansı verir. Warforged için gizli büyü yapma sırasında hafif zırh giyerken büyü başarısızlık şansını ihmal ettiren sınıf özellikleri, bu penaltıyı da aynı şekilde ihmal ettirir.

· Hafif Takviye (Light Fortification): Bir warforgeda bir kritik vuruş ya da gizli saldırı (sneak attack) yapıldığı zaman, %25 ihtimalle kritik vuruş ya da gizli saldırı sıfırlanır ve hasar normal atılır.

· Bir warforgedın çarpma saldırısı (slam attack) şeklinde 1d4 hasar veren doğal silahı vardır.

· Otomatik Diller: Genel (Common). Bonus Diller: Yok.

· Favori Sınıf: Savaşçı (Fighter). Çoklu sınıflı bir warforgedın deneyim puanı penaltısı hesaplanırken savaşçı sınıfı hesaba katılmaz.

 

çeviri: ussiyiness

Eberron Campaign Setting

D&D’DE WARFORGED

Warforgedlar Eberron Diyarı için tasarlanmış olmalarına rağmen herhangi bir D&D diyarı için mükemmel karakter sınıfı olabilirler. Warforgedlar özellikle üzerinde süren bir savaş olan, yüksek büyü bulunan diyarlar için uygun olabilirler. Kadim zamanlardan kalan, yakın zamanda tekrar çalıştırılan kalıntılar (relics) veya çeşitli güçlü uluslar ve topluluklara hizmet veren yeni yaratımlar olabilirler.

Warforged kullanıldığı zaman; DM warforgeda bağlı olan uyuşmazlıklara önem vermelidir. Bir ruhları var mıdır? İyileşememe durumundan nasıl etkilenirler? Hem bir yapı hem de yaşayan bir varlık olarak etkilenirler, dolayısıyla yapıları hedefleyen etkiler warforgedı aksiyon içine sokmak ve ırkın sahip olabileceği sağlam görünümü vurgulamak için etkili bir yol olabilir.

Warforgedlar kabul edilme arzusuna sahip, ancak sonsuza kadar “diğeri” olarak kalacak olan uzun ömürlü yabancılardır (outsider). Sizin diyarınızdaki diğer ırklar warforgeda ne gözle bakacaklardır? Daha büyük bir topluluğun bir parçası mıdır, yoksa birlikte planlanmış bir hareket oluşturamayacak kadar seyrek mi bulunur? Diğer ırklarla birlikte mi yaşamak ister, yoksa kendi oldukları şey dışında bir şey olmayı dileyenlere tepeden mi bakarlar?

Bu soruların cevapları warforged için diyarınız içinde rol yapma olanakları içermelidir

 

 

CİNSİYET VE KİŞİLİK

Warforgedlar cinsiyetsiz olarak yaratılmışlardır, cinsel kimlik göstermesine gerek olmayan yaşayan yapılar. Tek amaçları sahipleri için savaşmak ve daha büyük amaçlar uğruna gerekirse savaş alanında yok olmaktır. Şaşırtıcı bir şekilde bir warforged sahibinin direktifleri olmadan bir cinsiyetin özelliklerine uyum sağlayabilirler.

Bazı warforgedlar kendilerini cinsiyetsiz yaratımlar olarak görmekten hoşnutken, çoğu bunun yerine günlük yaşamlarına uygun olarak eril ya da dişil kişilik özelliklerine uyum sağlar. Çevrelerindeki ırk topluluklarına uyum sağlamaya çalışan warforgedlar seçtikleri cinsiyete uygun geleneksel kıyafetleri seçebilirler ve seçtikleri cinsiyete uygun sosyal meşguliyetler peşine düşebilirler.

Bir warforged yarattığınız zaman, karakterinizin eril mi dişil mi kişilikli olacağına baştan karar verin. Bu seçim daha sonra değiştirilemez.

 

frptr.org

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...