Jump to content

Çocuk İstismarı: Çok Yakınınızda...


raskolnikov

Önerilen Mesajlar

Çocuk İstismarı: Çok Yakınınızda...

 

İstismar olaylarının üçte ikisine 10 yaş ve altındaki çocuklar maruz kalıyor. Kız çocuklar üç kat daha fazla cinsel istismara uğruyor. İstismarda bulunanların yüzde 96sının erkek ve yüzde 80inin de çocuğun tanıdığı biri olduğu görülüyor.

 

 

 

Bursa'da bir okulda yaşanan "çocuk pornosu" olayından sonra üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırma çerçevesinde "Çocuğun Cinsel İstismarı" yeniden tartışılıyor.

 

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) birinci basamak hekimlerine yönelik yayınladığı Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin Kasım ayında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B. Dalı'ndan Prof.Dr. Hamit Hancı ile Dr. Çağlar Özdemir'in çalışmalarını kaynak gösteren bir yazıda konu ele alınmış.

 

Nasıl tanımlanıyor, neleri kapsıyor?

 

Dünya Sağlık Örgütü, çocuklara yönelik kötü muameleyi şöyle tanımlıyor:

 

"Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir

 

yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışların tümü..."

 

Çocuğun cinsel yönden istismarı için yaptığı tanım ise şöyle:

 

"Çocukların kendilerinden en az 6 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel doyum ya da haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması."

 

Bu tanım içine giren eylem ve fiiller arasında ise ensest, tecavüz, çocuğu pornografi yada fuhuş malzemesi yapmak, teşhircilik, cinselliği kışkırtan konuşmalar, cinsel ilişki yada pornografik görüntüler izlettirme, cinsel organlarına dokunma, okşama, oral seks yapma vb. bulunuyor.

 

Yasal olarak 15 yaşını bitirmemiş kişiye kendisinin rızası olsa bile

 

bu tür eylemlerde bulunmak suç olarak kabul ediliyor.

 

Bu tür fiillerin korkutularak veya şiddet uygulayarak yapılması, herhangi

 

bir yöntemle uyutup uyuşturarak gerçekleştirilmesi, mağdurun akıl ya da bedensel bir hastalığa yakalanmış olması ve eylemin açıkta olması da Ceza Yasasına göre başlı başına suç oluşturuyor.

 

Ayrıca 15 yaşından büyük bir kızın evlenme vaat edilerek kızlığının bozulması da aynı kapsam içinde nitelendiriliyor.

 

Kız çocukları üç kat fazla

 

Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekleri olduğu gibi yansıtan bilimsel araştırmalar ve istatistiksel anlamlılığı olan veriler ne yazık ki, bulunmuyor.

 

Uzmanlar bu konuyla ilgili bilinenleri genellikle bir "aysberg"e benzetiyor ve görünen ya da bilinen kısmının gerçek büyüklüğüne göre çok küçük olduğunu vurguluyorlar.

 

Daha çok başka ülkelerde yapılmış araştırmalarla kıyaslanarak verilen bazı oranlar bulunmuş durumda. Dünyadaki verilere göre cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımı incelendiğinde durum şu. Cinsel istismarın:

 

* Yüzde 30'u 2-5 yaş,

 

* Yüzde 40'ı 6-10 yaş,

 

* Yüzde 30'u da 11-17 yaş arasında gerçekleşiyor.

 

Başka bir anlatımla, istismar olaylarının üçte ikisine 10 yaş ve altındaki çocuklar maruz kalıyor.

 

Olaya çocukların cinsiyetlerine göre bakıldığında ise kız çocukların üç kat daha fazla cinsel istismara uğradıkları görülüyor. Türkiye'de yaş dağılımıyla ilgili net veriler olmamakla birlikte kız ve erkek çocuklar arasındaki oranın birbirine yaklaşık olarak eşit olduğu söyleniyor.

 

İstismarda bulunanların yüzde 96'sının erkek ve yüzde 80'inin de çocuğun

 

tanıdığı biri olduğu anlaşılıyor.

 

Cinsel içerikli oyunlarla...

 

Bir çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı yapılacak bilinçli bir hekim muayenesiyle ortaya konulabiliyor. Hekimlerin "örselenmiş çocuk" olarak adlandırdıkları bu tanıyı koymak kolay değil. Ama, yetersiz bulgu ve ipucu verse de genital bölge muayenesi ve fiziksel muayene bulguları yanında çocuğun anlatımları, istismar sonrasında çocukta ortaya çıkan ruhsal bulgular ve değişiklikler; durumu ortaya çıkarmada önemli rol oynuyor.

 

Sık ve sürekli istismar olgularında genital bölge muayeneleri daha çok bulgu sağlayabiliyor. Bazı durumlarda da cinsel temasla geçen hastalıkların ortaya çıkması istismarı açığa vuruyor.

 

Çocuklarda cinsel istismar sonrasında sık olarak görülen en tipik belirtinin cinsel içerikli oyunlar ve davranışlarda olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, çocukların anlatımlarında da çok önemli ipuçları yakalanabileceğini belirtiyor.

 

Tanı konulurken birçok uzmanın birlikte değerlendirmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

 

İfade zorluğu

 

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşadıklarını doğrudan ve çok kolay ifade etmediklerini belirten uzmanlar; nedenleri şöyle sıralıyor.

 

* Kendilerine inanılmayacağı düşüncesine sahip olmaları,

 

* Başlarının belaya gireceğinden korkmaları, istismar eden kişinin kendisine ya da yakınlarına yönelik tehditlerinden korkmaları, bazı durumlarda istismarda bulunanı korumak istemeleri,

 

* İstismar edenleri sevmeleri ama davranışlarını sevmemeleri, cinsel davranışların yanlış davranışlar olmadığını düşünmeleri ya da bilmeleri,

 

* Arkadaşlarınca dışlanabileceklerini düşünmeleri, "muhbir" ya da "gammaz" olarak nitelendirilmekten çekinmeleri, özellikle erkek

 

çocukların "homoseksüel" olarak adlandırılacaklarından korkmaları,

 

* Cinsellikle ilgili sözcüklerin kullanılmasının ya da cinsel konuların

 

konuşulmasının ayıp olacağını düşünmeleri...

 

Tüm bu çekincelere karşın çocuklar; istismarın sıklığının artması, şiddet içermesi, çocuğun çok korkması durumlarında kendilerine yapılanları ortaya koyabiliyorlar. Özellikle cinsel istismarla ilgili bilgilere ulaşırlarsa ve kendilerine yapılanın doğru olmadığını fark ederler ya da mutlaka söylenmesi gerektiğini düşünürlerse durumu daha kolay açıklayabiliyorlar.

 

Bazı durumlarda çocuklar, sorunu kendi akran ve arkadaşlarına anlatıyorlar ve onların verdiği bilgiler üzerine durum açığa çıkabiliyor.

 

Aynı aile ya da çevre içinde birden fazla çocuğa yönelik istismar söz konusu olduğunda da çocuklar kendilerinden sonra istismara maruz kalma tehlikesinde olan sevdikleri olduğunda, tüm olan biteni anlatabiliyorlar. Daha iler yaşlardaki kız çocuklar da hamile kalma ya da bir hastalık kapma korkusu gündeme geldiğinde istismarı ortaya koyabiliyorlar.

 

Kalıcı sorunlar yaratabilir

 

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda çoğunluğu psişik olmak üzere kalıcı bazı sağlık sorunları görülebiliyor. Uzmanlar bu tür rahatsızlık ve hastalık bulgularını da şöyle sıralıyorlar:

 

o Yineleyen ve rahatsız edici düşünceler, uykuya dalma güçlüğü, öfke patlamaları, herhangi bir konuya odaklaşma ve yoğunlaşmakta güçlük çekmeleri, olay anını yeniden yaşamaları,

 

o Olayı anımsatan ortam, kişiler ve nesnelere karşı aşırı duyarlık ve tepki göstermeleri, psikolojik sıkıntı yada korku yaşamaları, bu tür olaylara ilişkin konuşmalar geçtiğinde çok büyük tepki göstermeleri, cinsel kimlik ve işlev bozuklukları,

 

o Yaşlarına uygun olmayan cinsel davranışlarda bulunma, cinselliğe karşı ilgi artışı, kendi kendini tatmin etme, mastürbasyon yapma, yaşanan cinsel travmayı yeniden yaşama ve yineleme eğilimi, cinsel oyunlar oynama, erişkinleri ayartıcı davranışlarda bulunma,

 

o Cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 50'sinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu tablosu görülebiliyor. Sürekli depresyon hali, düşük benlik uyarısı, kendini suçlama ve cezalandırma, intihar düşüncesi ve teşebbüsleri, damgalanmışlık hissi, alkol ve madde bağımlılığına eğilim olabiliyor,

 

* İleri yaşlarda "borderline kişilik bozukluğu" diye adlandırılan kişilerin yüzde 70-80'inde, "çoğul kişilik bozukluğu" saptanan kişilerin de yüzde 85-95'inde çocukluk çağında cinsel istismar öyküsü bulunuyor.

 

o Cinsel istismarda bulunan kişilerin de -yüzde 60-95'inde benzer

 

bir geçmiş bulunduğu saptanmış.

 

En az üç muayene olmak zorunda...

 

İstismarın ortaya konulup ve takibatının yapılmasında da bazı önemli sorunlar var. Örneğin mağdurlar, olayın ortaya konulması için en az üç muayene olmak zorunda kalıyorlar. Bazen bu sayı yediye kadar çıkabiliyor.

 

Muayene yapılan ortamlar, fiziksel olarak yetersiz ve genellikle mağdurlara ön yargıyla yaklaşılıyor. Olayı kanıtlamak için gerekli delillerin toplanması ve değerlendirilmesinde de yetersizlikler gözleniyor.

 

Tıbbi muayeneyi yapan hekimlerin çoğu da bu konuda yeterli eğitim ve bilince sahip olmadıkları için bir çok nokta aydınlanmadan kalıyor ve verilen raporlar yetersiz kalabiliyor. Değerlendirme ve kararlarda da belirli bir standardizasyon olmaması çoğu kere mağdurun aleyhine oluyor.

 

Oysa uzmanlar bu konuyla başa çıkabilmek ve toplum içindeki sıklığını azaltabilmek için en başta eğitim olmak üzere konuya ilgi ve yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirtiyorlar.

 

Birçok uzmanın bir arada olduğu "tek merkez"lerin olması ve muayenelerin buralarda yapılması, bulguların yazılı ve görsel olarak çok iyi belgelenmesi, delillerin çok iyi toplanması ve değerlendirilmesi, mevcut sorunların tedavi ve rehabilitasyonuyla, çeşitli olası hastalıklardan korunmak için gerekli olanakların sağlanması ve sunulması gerektiği de vurgulanıyor.

 

alıntı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Çocuk İstismarı Davranışları Nelerdir?

Çocuk ebeveyn veya diğer yetişkinlerden gelecek olan kasti olan veya olmayan davranışları neticesinde zarar görmesidir. (Kaza durumu hariç)

Çocuk ebeveyn veya yetişkin davranışlarından ötürü mutlaka zarar görür

 

İstismar Türleri

1-Şiddet; aileden, öğretmenlerden, yetişkinlerden kaynaklanır. Ülkemizde çocukların %65,72 si ebeveynleri tarafından fiziksel istismara uğramaktadır.

2-Çıkar amaçlı kullanma; suç işleme kastı ile kullanma, maddi çıkar sağlama amacı ile çocuğun çalıştırılması, dilencilik ve fiziksel güç gerektirecek işler yaptırılması ve televizyon ve sinema filmlerinde gelişimin olumsuz etkileyecek şekilde ve çocuğun fiziksel ve ruhsal yapısını etki edecek rollerde ve uzun süreler oyuncu olarak çalıştırılması

3-Cinsel istismar; çocuğu kullanmak ve kullanılmasına izin vermek. Yoğun olarak aile ve akrabalar arasında gerçekleşir.

4-Duygusal istismar; aile tarafından dışlanma, eleştirilme, beğenilmeme, başka çocuklarla karşılaştırılma.

5-Uyuşturucu madde kullandırılması

Bağımlılık yapan maddelere çocukların ulaşma şekilleri

Boyalar, temizleyiciler, ayakkabı ve deri fabrikaları, emaye, muşamba ve gübre imalatında kullanılan kimyasallar, yapıştırıcılar, basımevi ve boyahanelerde mobilya ve oyuncak imalatında kullanılan kimyasallar. Bu tür fabrika, atölye gibi yerlerde çalıştırılan çocuklar bu kimyasal maddelere çok kolay ulaşabilmektedir.

Bu maddelerin etkileri; konuşma algılama bozuklukları, bilinç kaybı, karaciğer yetmezliği, tümör, böbrek ve akciğer kanseri, lösemi ve ölüm.

Tehlike Altında Olan Çocuklar

1-Bir yetişkinin koruma ve bakımı altında olmayan çocuklar

—;anne babası ölmüş çocuklar

—;anne baba tarafından terkedilmiş çocuklar

2-İhmal edilen ve toplumsal tehlikelere, suça ve kötü alışkanlıklara karşı korumasız bırakılan çocuklar

—;sokak çocukları

—;suç örgütlerince kullanılan ve fuhuşa sürüklenen çocuklar

3-İstismar edilen çocuklar

4-Savaş ve terör ortamında bulunan çocuklar

5-Hayatta kalabilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanmasından yoksun bırakılan çocuklar (sağlık, eğitim, bakım ve barınma)

6-İşkence, zulüm ve insan onuruna aykırı davranışlara maruz kalan çocuklar

7-Yaşamakta olduğu ülkede yasal ve idari engel bulunan azınlıklara mensup çocuklar

8-Mülteci çocuklar

 

Çocuğu İstismar Edenlerin Hukuki Sorumluluğu

Türk Ceza Yasası, Çocuk Koruma Yasası ve Ailenin Korunması Hakkında Yasalarının ilgili hükümlerince cezalandırılırlar.

İstismar veya ihmal eden kişiler çocuğun vasisi ise vesayeti velisi ise velayeti kaldırılır.

Çocuğa her ne şekilde olursa olsun zarar veren tazminat ödemekle yükümlüdür.

Zamanaşımı; çocuğun 18 yaşını bitirdiği gün başlar

 

İhmal veya istismara uğrayan çocuk için yapılması gerekenler

—Cumhuriyet Savcılıklarına, adli kolluğa

—SHÇEK, valilikler ve baroların çocuk hakları merkezlerine durum bildirilmelidir.

 

Alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Son günlerde oldukça arttı bu tür olaylar geçmiştete bunlar yaşanıyordu ama son günlerde medyanın etkisi çok oldu.Ben bir erkek olarak bile bir kaç kez adamlar tarafından taciz edildim artık düşünün ne durumdayız yani insanlar gittikçe dahada iğrençleşiyor!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Üstelik kayda geçmiş istismar vakkalarının ( fiziksel, duygusal, cinsel ..) çoğunluğu çocuğun yakın çevresi, akrabası hatta içim burkularak söylüyorum ki öz babası tarafından yapılıyor.. Bize düşen çevremizde komşunuz olabilir akrabanız olabilir şahit olduğumuz ciddi durumları gerekli yerlere bildirmek sessiz kalınamayacak kadar önemli bir konu..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Üstelik kayda geçmiş istismar vakkalarının ( fiziksel, duygusal, cinsel ..) çoğunluğu çocuğun yakın çevresi, akrabası hatta içim burkularak söylüyorum ki öz babası tarafından yapılıyor.. Bize düşen çevremizde komşunuz olabilir akrabanız olabilir şahit olduğumuz ciddi durumları gerekli yerlere bildirmek sessiz kalınamayacak kadar önemli bir konu..

 

Baştan sona size katılıyorum.Sessiz kalmamamız lazım eğer sessiz kalırsak bu iğrençlik daha da büyür önlenemez bir hal alır.Bu gün başkasının evladı yarın sizin evladınız veya yeğenleriniz vs..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...