Jump to content

Atatürk'ün burcu


Lucky

Önerilen Mesajlar

15 Kasım 1938 tarihli Ulus Gazetesi'nde, 11 Kasım tarihli Paris Soir Gazetesi'nin "Kemal Atatürk est mort" başlığını, birinci sayfadan dört sütün manşetten verdiği yazıyordu. Paris Soir'ın yazarı olan Jean Laubespin imzalı yazıda ise, Atatürk döneminde uzun bir zaman Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğini yapan Albert Sarraut'a yer veriliyor ve bu yazının ikinci sütununda, Mustafa Kemal'in 13 Mart 1881'de Selanik'in orta mahallelerinden birinde doğduğu açıkça yazıyordu...

 

Laubespin'in yazısı acaba sadece Sarraut'un bilgilerinden mi kaynaklanıyordu? Öyle olmalı çünkü Sarraut Atatürk konusunda otoriteydi. Atatürk'ü yakından tanıyan Büyükelçi Sarraut, Türk milletinin hiçbir zaman bilemediği Atatürk'ün doğum tarihini nasıl öğrenmiştii? Acaba kendisinden mi öğrenmişti? Öte yandan 1881 yılındaki Osmanlı kayıtlarında Selanik'te bile, doğum kayıtlarının bulunmaması düşünülemez. Hele babası bir gümrük memuru ise, Atatürk kendi doğum tarihini biliyor olmalıdır...

 

Ünlü anlatıya göre Atatürk, doğum tarihinin 19 Mayıs olduğunu söylemiş ve kendisini Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi ile özdeşleştirmişti. Elbette ki bu bir jesttir. Bir başka söylentiye göre ise Atatürk, hasat zamanında doğduğunu söylemiştir. Ama bunlar kesin değiller. Oysa Paris Soir'da doğum tarihinin bu kadar kesin verilmesi düşündürücüdür, eğer böyleyse, Sarraut'nun ailesi bulunmalı ve varsa evrakları incelenmelidir. Zira Sarraut Atatürk'ün gerçekten çok yakınında bulunmuş ve sofrasında bir çok kez yer almıştı, nelerin konuşulduğu aslı bilinemeyecektir ama yurdumuzun ebedi liderinin doğum tarihi çok önemlidir, bilinmelidir ve Türk milletinin bunu bilmeye hakkı vardır...

 

Bundan ötesi tarihçilerin ya da tarihçi olmayıp da bu konuları bilen ünlülerin işi. İlgilenirlerse oturur araştırırlar...

 

Ama astrolojik olarak baktığımda Balık Burcu'nun, Atatürk'e uygun özelliklerini anmısıyorum. Bir düşünün...

 

Genelde kısa veya orta boylu olurlar...

Boyunları kısa, saçları gürdür...

Yüzü ve gözleri genelde, dikkat çekici ve etkindir, gözleri büyük ve güzeldir...

Göz renkleri mavi veya mavi yeşil olur...

Yanakları geniş ve dolgundur veya tam tersine içe çekiktirler...

Mimikleri yoğun ve etkindir...

Alkole dayanıklıdırlar...

Çizme giymekten hoşlanırlar...

Bu burcun insanlarının sezgi güçleri yüksektir ve hırslı olurlar...

Onlar için en uygun söz "ben inanıyorum" dur...

Tartışmalardan ve anlaşmazlıklardan hoşlanmazlar ve genelde tarafsızdırlar...

Genelde sakindirler ama sabırları taştığı zaman zor yatışırlar ve inatçıdırlar...

Sonunda devrim gerçekleşir yani kırıp geçerler...

Genelde kendi mallarına değer vermezler...

Daha çok kendi fikirlerini ve inanılmaz sezgilerini mantıkla bütünleştirirler...

Başkalarının olumsuz taraflarını kısa zamanda hissederler...

İyi niyetleri suistimal edildiğinde çok kırılırlar ve ilişkilerini koparabilirler...

Güvendiğinde yapamıyacağı şey yoktur...

Karar aşamalarında önce tüm detayları görmek ve bilmek ister...

Detayları yakaladığında olay veya konu, onun için artık çözülmüştür.

 

Atatürk'ün bazı önemli burçdaşları...

 

George Washington, Edward Kennedy, Mihail Gorbaçov, Antonio L. Vivaldi, Michaelangelo, Yuri Gagarin, Renoir, Muhsin Ertuğrul, Kemal Tahir, Victor Hugo, Enrico Caruso, Alexander Graham Bell, Marie Curie.

 

Tüm bu astro özelliklerin uygun olup olmadığını tartışacak birileri çıkacaktır ama önemli değiller çünkü Astroloji herşeyden önce bir sanattır ya da yorumdur. Beğenilir veya beğenilmez...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Atatürk'ün balık olmasına mahal vermiyorum zira balık burçlarından lider çıkmaz. (En azından ay veya yükselen burcunda yöneticiliği daha yoğun olan bir burcun tesiri olmalı) Liderlik özelliklerine göre muhtemel burçları; koç, boğa veya aslan olmalı. Bu üç burç arasından da genel kabul edileni boğadır. Birçok astrolog Atatürk'ün boğa burcu olduğunda hem fikirdir. Bunun yanı sıra Latife hanım'ın yeğeni Atatürk'ün ikizler burcu olduğunu iddia etmektedir, ama bu da pek akla yatkın gelmemekte zira ikizler burcu kesin kararlar almada zorluk yaşar. Benim de denk geldiğim başka bir başlık;

 

Bunu paylaşmadan önce şunu unutmamaız gerekiyor, burçların temel özellikleri sadece kişiliğin temelleridir ve ancak kendini geliştirmeyen insanlar için her daim doğruluk kazanır. Kendini geliştiren insanlar, burçların ötesine geçer. =)

 

 

Haritası Nasıl Hazırlandı ?

 

Atatürk’ün doğum günü,ay ve saati bilinmemektedir. DoğumHaritasının oluşması için en önemli bilgiler bunlardır. Bu nedenle BatıAstroloji Sistemi (Tropik Zodyak) ile tarih ve saati bilinmeyen kişiyeait horoskop hazırlanması olanaksızdır.Ancak, dünyanın en eski ve etkili astroloji sistemlerinden olanHint (Vedic) Astrolojisi ile doğum bilgilerinin bulunması mümkündür. Bu yöntemiaçıklayan bilgiler ünlü Vedic astrologu B.V. Raman’ın “Hindu PredictiveAstrology” adlı eserinin 210. Sayfasında “Unknown Birth Times” (Bilinmeyen Doğum Zamanları) bölümündebulunmaktadır. Ayrıca, hesapların nasıl yapıldığı “Mistik Hint Astrolojisi” adlı eserimde açıklanmaktadır.Vedic kurallarına göre yapılan araştırma sonucunda Atatürk’ün 17Mayıs 1881, Salı günü, Saat 11.45 de Selanik’te dünyaya geldiği saptanmıştır. Aşağıda Atatürk’ün Batı Astroloji sistemine göre DoğumHaritası görülmektedir.

 

Horoskopun Özellikleri

 

Atatürk’ün Batı haritasında yedi önemli gezegen ; Güneş, Merkür, Plüto, Neptün, Jüpiter, Venüs ve Satürn Başucunda (Mc) toplanmıştır. Boğa gibi değişmez grup burçta toplanan gezegenler kozmosta çok ender rastlanan olaylara neden olurlar. 5 Mayıs 2000 tarihinde Boğa burcunda toplanmış gezegenler de ilerde dünyayı değiştirecek bir tohum atmış olabilir.

Aynı etkileşimin 1881 yılındaki kozmos olayında dünyaya nasıl büyük bir insan armağan ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Böyle bir mistik olayı binlerce yıl içinde çok ender zamanlarda görebiliriz. Atatürk’ün doğum haritası yeryüzüne gelmiş dünya çapındaki insanlar ile astrolojik kıstaslar altında karşılaştırıldığında, benzersiz olduğunu ispatlamaktadır.

 

http://www.astromistik.com/images/Ata02.gif

Atatürk'ün Batı tipi haritasında Yükselen Burcu Aslan olup Güneş burcu Boğa ve Ay burcu da Oğlak'tır.

Bu yerleşimlerde toprak kararlılığı ile ateş görünümü rol oynamakta ve duygularını kontrol etmekte son derece başarılı bir profil çizmektedir.

 

Atatürk'ün Hint (Vedic) Doğum Horoskopu

 

[TABLE=width: 60%]

[TR]

[TD=width: 25%, align: center]8 Mars[/TD]

[TD=width: 25%]9 Jüp

Sat Ven[/TD]

[TD=width: 25%]10 Güneş

Mer Ketu[/TD]

[TD=width: 25%, align: center]11[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, align: center]7[/TD]

[TD=width: 50%, colspan: 2, align: center]

Rasi

[/TD]

[TD=width: 25%, align: center]12[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, align: center]6[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #FFCCFF]Aslan

Yük.Burç[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, align: center]5 AY[/TD]

[TD=width: 25%, align: center]4 Rahu[/TD]

[TD=width: 25%, align: center]3[/TD]

[TD=width: 25%, align: center]2[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

Yukarıda Atatürk'ün Hint (Vedic) sistemine göre hazırlanmış Doğum Haritası (Rasi) görülmektedir.

 

Hint sistemine göre Atatürk’ün horoskopu çok güçlü, olağanüstü ve özel bir haritadır. Her şeyden önce Rasi ve Navamsa’da Yükselen burç Aslan’a rastlamıştır. İki haritada Yükselen aynı evde olması büyük başarı ve yükseliş işaretidir. Bunun yanında doğum haritasının en uğurlu ve bereketli evleri olan 5 ve 9.cu evlere önemli gezegenler yerleşmiştir.

 

Hint sisteminde en önemli gezegen olan Ay, “Parlak Ay” evresindedir ve 5.ci eve yerleşmiştir. Haritada çok etkin ve gizemli Yogalar bulunmaktadır. Bunlar içinde gözümüzü kamaştıran Yoga, Jüpiter ile Ay arasındaki oluşan “Gajakesari yoga” olmaktadır.

 

Atatürk'ün Doğum Haritasının Özellikleri

 

Hint sistemine göre Atatürk'ün haritası çok güçlü ve olağanüstüdür. Haritanın en bereketli evleri olan 5 ve 9.cu evlerde özel yerleşimler vardır. 5.ci evde "Parlak Ay" yerleşmiştir ve yükselimdedir. Navamsa haritasında da Ay 7.ci köşe evdedir ve güçlüdür. Jüpiter ve Venüs de Navamsa'da 5.ci eve rastlamaktadır ki çok olumludur. Liderler için en önemli gezegenlerden biri olan Satürn de Rasi'de 9.cu trikona evinde ve Navamsa'da 4.cü köşe evdedir. Bu yerleşim de çok olumludur. Güneş ve Merkür köşe ev olan 10.cu evde yerleşerek Yoga oluşturmuşlardır.

 

Rasi ve Navamsa haritalarında aynı burca yerleşen Yükselen "vargottama" adı verilen en güçlü durumu oluşturmuştur. Bu yerleşim ancak dahilerin haritasında göze çarpar. Yükselen yöneticisi Güneş de köşe ev olan 10.eve yerleşerek devrimci ruhu vermektedir. En önemli olaylardan bir tanesi de Jüpiter'in köşe ve üçgen evlerin yöneticileri ile birleşerek Yoga oluşturmasıdır.

 

Jüpiter Yükselen ve Ay ile görünüm yaparak haritaya büyük güç vermektedir. Bu arada Jüpiter evlilik evi olan 7.ci ev ile görünüm yaparken evlilik vermekte ama, 6.cı ev yöneticisi Satürn de evlilik evi ile görünüm yaptığından kurulan evlilik yıkılmaktadır.

 

Atatürk'ün haritasında Mars 8.ci evdedir ve "Mars Baskısı" (Kujadosha) oluşmaktadır. Bu bakımdan onun bir evliliği yürütmesi zaten kendini zorlayarak veya eşinin pek çok alışkanlıklarından vaz geçerek yürütebileceği bir beraberliktir.

 

Mars'ın 8.ci evde su gurubundan Balık burcunda yerleşmesi sağlığa zarar vermekte ve erken bir hayat sonunu göstermektedir. Baba karakası (temsilcisi) Güneş, Ketu (Güney Düğümü) ile aynı evdedir ve zarar görmektedir. Bu yerleşim de babanın erken kaybını göstermektedir. Anne karakası Ay 5.ci evde ve güçlüdür. Bu da uzun bir hayat işaretidir. Ancak, Ay 12.ci ev yöneticisi olarak annenin eşini erken yaşta kaybetme işaretidir.

Atatürk'ün haritasında büyük adamların horoskoplarına yakışan pek çok Yoga bulunmaktadır. Bunların içinde en seçkini Ay ve Jüpiter arasında oluşan "Gajakesari Yoga" dır.

Atatürk’ün Doğum haritasının önemli bir özelliği de karmasının olağanüstü güzelliği ve yapısındaki geleceği görme (kahinlik) yeteneğidir.

 

Atatürk’ün Doğum Haritasında Şöhret, Anne ve Babanın Hayatları, Karakter ve Kişilik, Meslek ve kariyer, Evlilik, Çocuk, Yaşam Periyotları (Nakshatra) , Yaşam sonu hakkında yapılan analizleri ve yorumları incelemek isteyenler ; “Mistik Hint Astrolojisi” adlı kitabıma başvurabilirler.

 

Karşıt Görüşler

 

Dünya astrolojisinde ilk kez Yücel Sügen tarafından hesaplanan ve 2000 yılında yayınlanan Mistik Hint Astrolojisi adlı kitabında açıklanan Atatürk haritası astroloji çevrelerinde tartışmalar oluşturmuştur. Ortaya atılan görüşler daha çok bazı yabancı yazarların Atatürk hakkındaki doğum görüşlerine dayanmaktadır. Örneğin Andrew Mango'nun kitabında Atatürk'ün annesinin "Kış kırklarının sonunda" doğduğu ibaresi yer almakta ve Atatürk'ün kışın doğduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, Atatürk bir konuşmasında "Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır" demiş olmasını da çok genel kabul eden astrolog da bulunmaktadır !

 

Yine başka bir astrologun saptadığı doğum tarihine göre oluşturulan haritada AY-NEPTÜN karesini içki ile ilişkisine bağlayan astrolog görüşü de vardır. Oysa, bir haritada zarar gören Ay'dan asla büyük adam çıkmayacağını, olsa olsa hezeyanlar içinde geçen bir hayata işaret sayılacağını unutmamak gerekir. Vedic sisteminde karmanın ve ruhun sağlam ve esenlik içinde olması Ay'ın yerleşimine bağlı olduğuna dikkat edilmelidir.

 

Ay-Neptün karesi yer alan bir doğum haritasını Atatürk'e uygun bulmak ve bunu savunmak gerçekte "Büyüklüğün" ne demek olduğunu bilmemektir. Yine öne sürülen haritalarda T-Kare'nin varlığını büyük işler ve devrimler yapmak enerjisi verdiğini savunmak da bize göre astrolojinin temel kurallarına aykırıdır.

 

Yücel Sügen tarafından hazırlanan haritada Başucunda toplanan etkin gezegenler ile Ay ve Uranüs arasında "Büyük Üçgen" vardır. Girişim gücü-Duygular ve Özgünlük arasında kurulan çok güçlü dengeyi göstermektedir. Aynı zamanda kaderin insana verebileceği büyük talihi de işaret etmektedir.

 

Alıntıdır; astromistik

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Yanlış anlamayın da bence kesinlikle balık değildi...Hiç dahi bir balık görmedim hayatımda çünkü...duygusal bir insan asker olamaz...deha için tek yol mantıktır

 

Balık burcunun bir özelliği de zeki olmasıdır bence hayatında hiç dahi bir balık görmediysen onlar balık değil alıktır alık :derisive:

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bence atatürk olsa olsa Aslandır yani ama yükselendi falandı filandı akrep yada koç olabilir orasını bilemem yanii ama bence burçdaşızdır.

 

bide atatürk ün çocukken oyun için bile birinin önünde eğilmediğini duymuştum böyle gururlu ve asil biri bence Aslan burcu olabilir.aynı ben yaaa:D

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kıskanç,liderlik özelliği,ileriyi tahmin edebilme,mantık ağırlıklı,gözü kara,iyice düşünmeden karar almayan bir kişilik.Akreptir o akrep : ) Akrep değilse de Koç'tur.Çünkü liderlik ve savaşçı,öncü.Balık mümkün değil.Bir değil bir çok kanıtla ancak inanırım balık olduğuna : ) 19 mayıs ise tarih hocamız doğum tarihi belli olmadığı için o tarihi kendisinin belirlediğini söylemişti.Samsuna çıktığı tarih,kurtuluş savaşı.Astrolojide kesin tarih şarttır.Öte yandan insan doğduğu gün ölür (Bir hafta,iki hafta önce ya da sonra) tezine göre ise 10 kasım yine akrep : )

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
herşeyi bitti şimdi de burcu mu kaldı geriye?

 

Konuyu güncelleyen üye olarak yorum yapmak istiyorum.

Birincisi "şimdi" değil 2008 de açılmış bir konu.

İkincisi ise Atatürk'e ait olan herşey değerlidir bu kategoride.Adı üzerinde Atatürkçü düşünce klübü.Rahatsız oldu iseniz bu tarz yorumlar yapmamanız daha iyi olur.En azından bu başlık altında değer verip yorum yapan insanlara karşı kaba olmamış olursunuz.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Konuyu güncelleyen üye olarak yorum yapmak istiyorum.

Birincisi "şimdi" değil 2008 de açılmış bir konu.

İkincisi ise Atatürk'e ait olan herşey değerlidir bu kategoride.Adı üzerinde Atatürkçü düşünce klübü.Rahatsız oldu iseniz bu tarz yorumlar yapmamanız daha iyi olur.En azından bu başlık altında değer verip yorum yapan insanlara karşı kaba olmamış olursunuz.

 

Konuyu başka yerlere çekmeyin. Atatürk'çü Düşünce Klübünde bu tarz başlıklar görmek zaten rahatsız olduğum kısım.Yorum yapmazsam da içimde kalırdı ;) Atatürkçü Düşünce demek, "Atatürk'ün burcunu tahmin etmece" midir?

 

Emin olun şu anda muhattap olduğunuz kişi en az sizin kadar Atatürk'ün izinden giden birisidir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Konuyu başka yerlere çekmeyin. Atatürk'çü Düşünce Klübünde bu tarz başlıklar görmek zaten rahatsız olduğum kısım.Yorum yapmazsam da içimde kalırdı ;) Atatürkçü Düşünce demek, "Atatürk'ün burcunu tahmin etmece" midir?

 

Emin olun şu anda muhattap olduğunuz kişi en az sizin kadar Atatürk'ün izinden giden birisidir.

 

Konuyu başka yerlere çekmek gibi bir alışkanlığım yok.Bakış açımız farklı olduğu için siz öyle algıladınız.Astroloji kısmına açılabilirdi bu konu ama açılmamış.Talep edin başlık taşınsın o zaman ne diyim : ) Bu ayrı bir konu ben sizin yazış tarzınızı itici buldum ben de bunu söylemesem olmazdı.Herşey bitti burcu mu kaldı derken boş işlerle uğraşmayın işe yarar konular açın da herkes faydalansın der gibi oldu siz her ne kadar konunun yanlış yere açıldığını düşünerek yazsanız da.Umarım doğru ifade edebilmişimdir.Onu yazmak yerine "bu başlık astroloji bölümünde olsa daha uygun olmaz mıydı" deseniz bu diyaloglara gerek kalmazdı.

 

Ayrıca Atatürk'ün izinde olduğunuzu biliyorum.Uslupta sıkıntı var.Yanlış buluyorsak bunu uygun bir dille yazalım.Kimse kimseden alkış beklemiyor sonuçta yanlış bulunan tabiki söylenmeli.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
herşeyi bitti şimdi de burcu mu kaldı geriye?

 

evet burcu kaldı geriye... =) Astroloji açısından dünya'nın gidişatını değiştiren liderlerin astrolojik haritaları önem arz eder ve incelenir. Sadece atatürk değil örnek olarka hitlerinde haritası iyice incelerni, çünkü hangi gezegensel konumlar ve hangi açılar, bu kişilerin dünya'yı değiştirebilme gücüne sahip olmasında etkili olmuştur bu bilgi ARAŞTIRILIR. Atatürk'ü bu kadar kararlı ve lider yapan nedir veya neden Hitler bu denli bir yıkıma sebep oldu bu malefik etkiyi yapan nelerdir... Bunlar incelenir ve bu tür haritalar astroloji açısından çok büyük önem arz eder. O yüzden evet Atatürk'ın horoskopu astroloji dalı açısından önemlidir ve tartışılmalıdır.

 

Başlık yanlış yerde astrolojiye taşınacaktır yakında.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Gene de hala kendimiz onunla özdeşleştirip aynı burçtan olmayı bile bu kadar isteyecek kadar kendimize yakın hissediyorsak ümit var demektir ... Aslan olsa vay Atatürk bile aslanmış derdim mesela , hayranlığımdan kendime pay çıkarırdım . Bugün yeterince arkasında mıyız peki ? O tartışılır işte ...Ne yazık ki ...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Atatürk'ün akrep olduğundan eminim. Atatürk'ün akrep olduğunu hipnotik delip geçici bakışlarından anlaşılıyor. Akrepler strateji konusunda uzmandır. Atatürk de savaşlardaki başarısından dolayı bir strateji dehasıdır.

Akrepler tehlikeli ve zor koşullarda bile yılmadan mücadelesini sürdürürler. Sabırlı ve özenli çalışırlar ve bitmez bir enerjileri vardır. Atatürk de genelde günde 2 saat uyur ve sürekli yorulmak bilmeden çalışırmış.

Akrepler fiziksel olarak çok dayanıklıdır. Atatürk de iki kalp krizi geçirmesine rağmen, İspanyol gribine yakalanmasına, savaşlarda iki defa yaralanmasına rağmen ve yaşadığı çok stresli ve yorucu hayata rağmen büyük bir dayanıklılık göstermiştir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Farklı kaynaklarda Atatürk'ün, Oğlak, Balık ve Yay olabileceği ile ilgili yazılara raslamıştım doğum tarihine göre. Ancak geçen gün, takip ettiğim bir Astrolog, Kova olduğunu düşündüğünü yazmış. Neye göre yazmış, neden böyle düşünmüş öğrenemedim. Kendince devlet sırrı saklıyor olabilir mi bilmem.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eskiden bile devlet adamlarının doğum tarihleri gizli tutulurdu . Nostradamus söylemezdi kimseye baktığı kişilerin bilgilerini .Kellesiyle öderdi zaten çünkü :D .Ben birçok kaynaktan ve kendi araştırmalarımdan atatürkün balık yükselen akrep .Ay burcununda aslan olduğundan eminim .Dışarı gösterdiği yüzü güçlü olmasına rağmen yükselen akrep yönetici mars da kovadaki devrimci yanını gösteriyor egosu pek gelişkin bir insan değildi alkole ve tütüne düşkündü ki saraydan çıkar balıkçılarla halay çekerdi bütün bunlarda .Öz burcu balık olmasının etkileri gözlemlenebilir . Ama dediğim gibi yükselen akrep ve .Koç burcundaki jüpiter satürn kavuşumundan dışarı gösterdiği yüzü serttir .Ay burcunun aslan olmasıda soylu görünüşü ve davranışları vede karakterleri güçlü aileden geldiğini gösteriyor .Biliyorsunuz hint ve mezopotamya astrolojisinde en önem verilen gezegen aydır .

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bencede balık, gençliğinde kıvırmalar olabilir ama yaşlı balıklar çok sabit ve resmidir.akrep etkisi de var deli gibi çalışması ve son ahstalığının siroz olmadığının geç anlaşılması sonuç olarak derin üzüntüden rahatsızlandı.akrepler derin üzüntü çekerse hastalığına teşhis konulamıyor.morali düzelince birden bire düzeliyor.balık özelliği var çünkü kendini alkolle yatıştırıyor. özellikle ayı balıkta olanlar dikkatimi çekti içki kullanmasalar bile sigara çay kahve tiryakiliği fazla böyle bağınlılıkları onlara ayrı bir mutluluk veriyor.ayı aslanda olanlar da ciddi vakur görünür genelde bağırdı mı insanları ürkütür.çabuk bir bağırma eğilimleri var.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Akreplerin de balıklar gibi kötü alışkanlıkları çok oluyor. Çünkü akrep birşeyden hoşlandığı zaman onu bırakamıyor. Mesela bir diziyi severse bütün sezonlarını bitirene kadar izliyor. Bir kitabı bitirene kadar bırakmıyor. Atatürk'ün de beğendiği kitapları 2 gün uyumadan okuduğunu anlatan arkadaşları var. Ben akrep yükselen balık gördüm. Duruşları ve bakışları sert ama bir akrep sertliğine sahip değiller, akreplerin daha değişik bir havası var.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...