Jump to content

Türkçe'nin Rekorları


Kalipso

Önerilen Mesajlar

Türkçe'nin Rekorları

 

Temel Rekorlar

 

En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine (70)

 

TDK'daki en uzun kelime: kuyruksallayangiller (20)

 

En uzun palindromik kelime: esneyemeyense (13)

 

Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara, aralamamaları (13)

 

Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf (4)

 

En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

 

Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız (18)

 

Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime: konseptüalizm (13)

 

Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet, mahkumiyet (10)

 

Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12)

 

Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)

 

En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (9)

(İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi). Kaynak: Kısa Adlar ve Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan, S.Tuncay, İ.Gönülal)

 

En çok anlamı olan kelime: çıkmak

(TDK'da 58 anlamı sayılmış)

 

Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan, han, kaan, kağan (4)

 

Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)

(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali, karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali, karın kelimesi.)

 

En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

 

 

Bir harfi en çok içeren kelimeler:

alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)

beybabalaşabilen (4)

seccadecileşecekmişsinizcesine (5)

çiçekçiymişçesine (4)

didindirdiklerimizdendir (6)

gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)

gepgergin (3)

dağdağasızlığa (3)

hahhah (4)

sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)

kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsinizcesine (16)

janjan (2)

kikirikleşecektik (5)

tellallaşılabilmeli (7)

mükemmelleşemememmiş (7)

anneanneninkininsin (9)

otokontrolsüzleşiyor (5)

hötöröf (3)

muharrirleştirivermişlerdir (7)

hassasiyetsizleşseymişsin (6)

şişikleşmişmiş (5)

tattırttıktan (6)

unutturuculuğumuzunmuş (10)

düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)

verevleşivermek (3)

yayımlayamayayım (5)

lezzetsizleşemezseniz (5)

 

 

Harf Sayıları

2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)

3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya, yamayamamama (12)

4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)

5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)

İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)

İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)

(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)

İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız (22)

İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20)

 

 

Sesliler Ve Sessizler

Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile, iade (3/1)

Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks, sprint (5/1)

Ardarda en çok sesli: suiistimal, maaile (3)

Ardarda en çok sessiz: angström (5)

Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)

 

 

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:

 

3 harfli: ban, can, çan, dan, fan, han, kan, lan, pan, san, şan, tan, van, yan, zan (15)

4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)

5 harfli: kabın, kaçın, kadın, kalın, kapın, karın, kaşın, katın, kayın (9)

(kabın: kap + tamlayan eki; kapın: kapı + iyelik eki; katın: katmak eylemi 2. çoğul kişi emir kipi.)

6 harfli: sarmak, sarmal, sarmam, sarman, sarmaş, sarmaz (6)

7 harfli: çekinik, çekinim, çekinin, çekinip, çekinir, çekiniş, çekiniz (7)

 

En çok anagram:

3 harf: aks, ask, kas, sak (4)

4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)

5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)

(Son iki kelimeyi İsmet Keskinsoy gönderdi.)

6 harf: kelime, ekilme, eklemi, melike, kileme, ekelim, emekli, ekimle, ekmeli, lekemi (10)

7 harf: akıldır, aklıdır, alırdık, darılık, kaldırı, kalırdı, kıladır, kılardı, lakırdı (9)

 

 

Harf sırası:

 

Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz (8)

(Bu rekor, TZV Oyun'99 Yarı Final sınavında soru olarak çıktı.)

En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız (7)

Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca (6)

En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak (5)

Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13)

Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12)

 

 

Atasözleri ve deyimler:

 

En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)

En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)

En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)

En uzun fiil-deyim: Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42)

En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (59)

 

 

Özel isimler:

En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

(Mehmet ~, Balıkesir telefon rehberinden)

En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz

En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz

(Son iki rekor için kaynak ÖSYM'nin veritabanıdır.)

En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15)

En uzun cadde, sokak adı: Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi (26) (Ege Or)

(Ankara-Bahçelievler eski 2. Cadde.)

 

 

Başka bir dilde farklı bir anlamı olan en uzun sözcük:

Almanca: kalender (8) (Almanca'da "takvim")

Fransızca: piller (6) (Fransızca'da "yağmalamak")

İngilizce: deliver (7) (İngilizce'de "dağıtmak")

İspanyolca: rey (3) (İspanyolca'da "kral")

İtalyanca: usare (5) (İtalyanca'da "kullanmak")

Latince: hasta (5) (Latince'de "mızrak")

 

 

En uzun kelime için çıklama: Kötü amaçların güdüldüğü bir öğretmen okulundayız. Yetiştirilen öğretmenlere öğrencileri nasıl muvaffakiyetsizleştirecekleri öğretiliyor. Yani öğretmenler birer muvaffakiyetsizleştirici olarak yetiştiriliyorlar. Fakat öğretmenlerden biri muvaffakiyetsizleştirici olmayı, yani muvaffakiyetsizleştiricileştirilmeyi reddediyor, bu konuda ileri geri konuşuyor. Bütün öğretmenleri kolayca muvaffakiyetsizleştiricileştiriverebileceğini düşünen okul müdürü bu duruma sinirleniyor, ve söz konusu öğretmeni makamına çağırıp ona diyor ki: "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine laflar ediyormuşsunuz ha? ..."

 

 

-Alıntıdır-

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arapça farsça kelimeler var...

Muvaffakiyet

maatteessüf

Mücadele

vb. gibi bence yalnızca öztürkçe kelimeler kullanılmalı bu hesaplamalar yapılırken...

Ki Türkçenin rekorlara ihtiyacı yok zaten... Dünyanın en Mametemetik en özgün dillerinden birisi...Mesela İspanyol bir Yazar 70.000 kelime kullanırken bi Türk Yazar 3 - 5.000 kelimeyle idare ediyor...

Anlam zengini bi dil...

En elastik dil..En lastik gibi uzayan dil...

Neredeyse tüm kelimelere belden aşağı anlamlar yüklenmiş belki tek dil...

Başka bi dile çevrilince anlamını tamamen yitiren en fazla deyim sıfat tamlama vb barındıran dil...

İyi ki dünyaya Türk olarak gelmişim dedirten dil...

Türk doğmadan öğrenerek bazı şeylerin asla kavranamayacağı bi dil...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bunlar da türkiyenin rekorları

 

 

MUSTAFA TOPALOĞLU: Uzaya çıkmamış tek uzaylı olma rekoru...

 

B. ECEVİT: En seri başbakan olma rekoru...

 

HÜSAMETTİN ÖZKAN : En iyi yardımcı oyuncu rekoru..

 

S. DEMİREL : 40 yıl ülkeyi yönetip hiçbir terslikten sorumlu olmadığını

söyleyip umut olma rekoru...

 

T. ÇİLLER: Bir cümle içinde en çok pot kırma rekoru...

 

HÜLYA AVŞAR: Bir koltuğa bir bostan sığdırma rekoru...

 

M. BÜYÜKERMAN : Konusu her ne olursa olsun her soruya mankenlerden bahsederek yanıt verme rekoru...

 

 

ERKAN MUMCU: En hızlı çıkış , fırça yeme ve en hızlı özür dileme rekoru...

 

05 EDİ : Herkesle kavga edip sevilmediği halde , fenerlilerin oylarıyla yarışma kazanma rekoru...

 

VJ LER: 10 dakikada 20 kere evet ile başlayan cümle kurabilme rekoru...

 

VATANDAŞ: Batan bankaları vergileriyle kurtarma rekoru...

 

HINCAL ULUÇ : Maydanoza en çok benzeme rekoru...

 

FATİH TERİM : İtalyada bir yıl içinde iki kere tahta geçip iki kere tahttan indirilen tek imparator olma ve sadece mimiklerini kullanarak bir maçı 90 dk. anlatabilme rekoru...

 

 

MEDYA : Her dalda "en" olma rekorunu medya kırdı...

 

ORHAN PAMUK : En çok sattığı halde en az okunma rekoru...

 

BÜLENT KORKMAZ VE HASAN ŞAŞ : Futbol oynamak yerine yeşil sahada hakemle konuşma rekoru....

 

MUSTAFA DENİZLİ : Hiçbir maça aynı kadroyla çıkmama rekoru...

 

RAPAİÇ : En uzun adale sakatlığı geçirme rekoru...

 

REHA MUHTAR : Yetişkin ve sağlıklı bir sığırı 4 soruda yere yıkma rekoru..

 

BANU ALKAN : Şarkı söyleyerek bir göl dolusu kurbağayı kaçırma rekoru...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...