Jump to content

Mormonlar'ın Kıyamet Kehanetleri....


whitepower

Önerilen Mesajlar

42.jpgMormonlar´ın Kıyamet Kehanetleri

 

Mesih geliyor mu?

 

Büyük organize dinlerle, özgün ruhsal inançlara sahip grupların arasında görünüşte büyük farklar vardır. Özellikle de ritüelistik yaklaşımlarda, fark daha da belirginleşir, oysa biraz dikkat edildiğinde temelde eşdeğer inançların yer aldığı kolayca fark edilebilir. Aslında en önemli fark, inançlardaki liberalizmdir. Ve daha belirgin olan benzerlik dünyanın geleceği ile ilgili inançlarda görülür. Tüm beklentiler ruhsal bir yenilenme ve revizyonla ilgilidir.

 

Dinsel kuramların köşe taşlarından birisi, son yüzyıl içersinde ve günümüzde yaşayan mistikler ve kahinlerdir. Bunların bazılarının dünyanın sonu ve yenilenme ile ilgili öngörüleri organize dinlerin inançlarına göre farklılık gösterirler. Dinsel metinlerde görülen katılık ve kesin bir son yaklaşımının aksine, bu kesimde ruhsal bir uyarı ve koruma yaklaşımı dikkat çeker. Aslında her birey kendi algısı ve inancı doğrultusunda geleceği düşler ve özgün bir öngörü oluşturur. Kehanetlerin kabulleri, bu inançlarla somutlaşırlar, bireylerden oluşan kitleler, bilinçaltından gelen mistik kültür birikimlerini karşılarına getirilen dinsel içerikli öngörüler ve yorumlarla dengeleyerek, inanırlar veya inanmazlar. Bu yazımızın konusu olan Joseph Smith ve Mormonizm yukarıda yer alan yaklaşımın çok iyi bir örneğini oluşturur.

 

Mormonlar´ın geçmişi

 

Mormonizm ABD´de ortaya çıkan bir tür yeni dindir ve Hıristiyanlık´tan türemiştir; inancın ilkesi İncil´in "Çiftleşiniz ve çoğalınız" ilkesidir. Bu yüzden Mormonizm´de birden çok kadınla evlenmek Tanrı buyruğudur ve kurallar Mormon tarafından düzenlenmiştir, inananlar da bu nedenle Mormonlar adını alırlar. Kutsal Kitapları olan "Book of Mormon-Mormon´un Kitabı" antik ve geleneksel Hıristiyanlığın temel kurallarını geliştirir ve farklı bir yorumla açıklar. Mormonlar´ın günümüzde ABD ve Batı Avrupa´da olmak üzere bir milyona yakın bağlısı vardır. 1831´de Mormonizm´i kuran ve peygamberlik iddiasında bulunan Joseph Smith, kilise tarafından suçlanıp linç edilip öldürülünce Mormonizm yerine geçen

43.jpg

 

Brigham Young tarafından geliştirilmiş ve Missouri kenti "Yeni Kudüs" adı verilerek kutsal merkez ilan edilmiştir. Mormonizm´in temel ilkesi olan çok kadınla evlenmek ve çoğalmak, zaman zaman Müslüman ilkeleriyle benzerlik gösterdiğinden Müslümanlar tarafından da ilgi görmüştür.

 

"85 yaşına gelenler O´nu görecekler."

 

Mormonizm´de dinin kurucusu olan Joseph Smith´in kehanetleri çok önemlidir, onun Tanrı´nın vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğine inanılır. Gelecek Smith´e, vahiy ve melekler aracılığı ile gösterilmiş ve "Mormon´un Kitabı"na aktarılmıştır. Mormonlar temel olarak İncil´deki kehanetlere ve göstergelerine inanırlar.

 

44.jpg

 

Joseph Smith, yaşamı boyunca kehanetlerde bulunmuş ve bunları öğretirken kendisini bir yol gösterici olarak tanımlamıştır. Gerek İncil kökenli, gerekse de Mormonik gelecek öngörülerinde İsa´nın gelişinden önceki olaylara öncelik verilir. Çünkü gelecekteki olayların akış yani oluş hızı, İsa´nın ikinci gelişini de çabuklaştıracaktır. 6 Nisan 1944´de Peygamber Joseph´in Mormonlar´a görünüp, geleceğin olaylarını bir kez daha açıkladığı veya öngördüğüne inanılmaktadır. Joseph anlatıldığına göre; "Oğullarım, aranızda 85 yaşına kadar yaşayanlar İnsanoğlu´nun yüzünü göreceklerdir." demiştir. İnsanoğlu, İncil terminolojisine göre İsa´dır.

 

Bu bir Yokoluş değil...

 

1944´de ortalama 30 yaşında olan birisinin bugün 83 yaşında olması gerekir yani İsa´nın görünmesine iki yıl vardır. Ve burada karşımıza yine 2000 yılı çıkacaktır. İlginç olan Joseph Smith´in ölümünden iki ay evvel benzer kehanetlerde bulunduğu ve hatta kendi ölümünü de öngörerek sonunun İsa´ya benzeyeceğini söylemesi ama daha sonra yeniden müridleriyle konuşacağını bildirmesi ve 2000 yılından da söz etmesidir. Smith, öldürülmesinden bir ay önce, gelecek 40 yıl içinde İsa´nın gelmeyeceğini, eğer ayak takımı tarafından öldürülürse, taraftarlarının direnmemelerini, evlerinde kalarak Millenium´u yani yeni bin yılı beklemelerini öğütlemişti. Smith´in günümüz ve 2000 yılı ile ilgili öngörüleri, benzer kehanetlerden farklı bir görünüm içermekte midir? Klasik İncil´deki "Apokalips" yani Kıyamet kehanetlerinden ayrılan yönleri vardır; örneğin "İnsanoğlu´nun gelişi yargılama yapılmadan ve yargı zamanı gelmeden gerçekleşmeyecek. Aziz Paul bizlerin ışığın karanlığın değil, ışığın çocukları olduğumuzu söyler, sizler karanlıktaki bir hırsız değilsiniz. Bu Herşeye Kadir Olan´ın dünyaya gelip ezeceği, herşeyi toz edeceği demek değildir ama O, hizmetlilerini ve peygamberlerini açığa çıkaracaktır." der.

 

"Barış Bin Yılı"

 

Burada dikkat çeken iki mesaj var; İsa´nın ikinci gelişinden ve Millenium´dan önce bazı doğal olaylar olacaktır ama bir uyarı beklenemez. Uyarılar peygamberlerin sözlerinde saklıdır; onların anımsanması ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. Smith "Yahuda geri dönmelidir." der. Bunun anlamı İsrail´in Yahudiler´e verilmesi ve güçlenmesidir. Benzer kehanet Tevrat´ta vardır; "Işaya 49:23" ve günümüzdeki yorum İsrail´in kaderini ABD´nin elinde tuttuğu şeklindedir. "Mormon´un Kitabı" ında sık sık İsrail Evi´nin restorasyonundan, güçlenmesinden ve İsa´nın ikinci gelişiyle başlayacak olan "Barış Bin Yılı" ndan söz edilir. İncil´de "Oh, Kudüs, Kudüs senin çocuklarını sık sık nasıl biraraya getirdim, aynen bir tavuğun civcivlerini kanatlarının altına toplaması gibi..." (Matta İncili 23:37)denirken "Kudüs ve Tapınak yeniden inşa edilecek" öngörüsü yapılmaktadır. Burası ilginçtir çünkü Kudüs yeniden şu veya bu şekilde İsrail´in elindedir ama Tapınak yeniden inşa edilmemiştir. Bazı yorumculara göre bu kehanet semboliktir yani olayların gelişimi anlatılmaktadır veya Tapınak İsrail´in varoluşunun simgesidir ve şu anda artık vardır ya da inşa edilmiştir. Çünkü Kudüs İsrail için dünyanın ruhsal merkezidir. Bir başka tapınağa veya somut bir binaya gerek var mı?

 

Hale Bopp bir işaret mi?

 

Bunun cevabı Mormonlar´a göre evettir ve kaynak olarak Tevrat´taki Aaron´un Kitabı verilir; "Tapınak bağımsız olacak ve Zion Kenti´nde kurulacaktır..." İşte Mormonlar´a göre Missouri kenti yani Mormonizm´in kutsal kenti Yeni Kudüs´de bu tapınak yapılmaktadır, tapınak Joseph Smith´e adanmışsa da, aslında sahibi İsa´dır. Bağımsız toprak ABD´dir ve bağımsız olamayan eski Kudüs´ün yerine Missouri yani Yeni Kudüs almıştır. "Su tapınağın altından gelecek ve Ölü Deniz´in suları şifa verecek..." İşte bir diğer ilginç kehanet daha; Bu ne demek? Öngörünün devamı İncil esprisinde ama daha geniştir; "Kentin ve tapınağın duvarları yeniden yükselecek, bunlar İnsanoğlu´nun gelişinden önce olacak. Savaş söylentileri ve savaşlar olacak, göklerden gelen işaretler yerde görülecek, Güneş kararırken, Ay kan renginde olacak, depremler toprakları yutacak, denizler sınırlarını aşacak ve sonunda gökte İnsanoğlu´nun işareti görülecek. Dünya o zaman ne yapacak? Bu bir gezegen, kuyruklu yıldız diyecekler ama o İnsanoğlu´nun işareti olacak ve doğunun sabah göğünde ışık olarak görülecek..." Nedir gökte görülecek olan ışık? Gerçek bir şey mi yoksa simgesel mi? Acaba yeni gördüğümüz Hale Bopp Kuyruklu yıldızı olabilir mi? Şu ara gökte gördüğümüz en önemli obje o değil mi? Joseph´in zamanlarla ilgili bir kehaneti daha var; "10 Mart 1844 tarihli"

 

Anahtar İsrail mi?

 

"Efendimiz´e sordum ve bir işaret verdi; İsa´nın Nephitler´e görünüşü sırasında Mormon Kitabı´ındaki öngörüler gerçekleşecek, gökte işaret görülecek ve tekrar tekrar yazılacak." Peygamber Nuh, gökte yay biçiminde bir işaret görmüştü; bu bir oraktı ve ekilen tohumun biçilmesini yani hasadı simgeliyordu. Biz de orağa benzer bir şekli olan kuyruklu yıldızı gördük. Peki hasat başladı mı? Bazılarına göre salgın hastalıklar, kıtlıklar ve uluslararası sıkıntılar yeterli birer göstergedir ve Mesih´in gelişi uzak değildir. Birçok kişi son zamanlarda gördükleri gökkuşaklarının içersinde İsa´nın yüzünü gördüklerini söylemekteler. bunlar gerçek mi yoksa kollektif bir düşüncenin yansıması mı? Aslında ikisinin de önemi yok, önemli olan seçimi yapmamız; Ya Tanrı´nın yolunu ya da Mammon´un yani kötülüğün yolunu seçeceğiz. Şimdi seçim zamanı olabilir ama bunun için popüler olmayan bilgelik gerekiyor. Antik metinlerin ve kehanetlerin devamlı okunması ve anımsanması gerekiyor. Ve galiba paylaşma olgusuna önceik vermemiz gerekiyor çünkü gelecek sadece paylaşmayı bilenler için varolabilir. Bu "Altın Kural"ı yaşamlarımıza her olayda uygulamamız gerekiyor. Doğru ya da yanlış; sonuç olarak "Mormon´un Kitabı" yüzeysel bir bakışta bile yararlı öğütler veriyor denebilir. Bu bir bakış açısı; gelecek yeni bin yılın neden olduğu psiko-baskı dahi olsa, sonuçta olumlu ve yararlı öngörüler getiriyor. Sadece İsrail´in yüceleştirilmesi konusu düşündürücü ama acaba hangi İsrail´den söz ediliyor? Siyasi İsrail´den mi yoksa mitolojik İsrail´den mi? Ama bu başka bir yazının konusu. Yeni Çağ´da önemli olan şey, düşüncelerin özgürce paylaşılması, ayrılıkların aşılması ve farklı kültürlerin asimile edilmesi. Her kültürün ve inancın birbirinden öğreneceği şeyler vardır; aynen bilimde olduğu gibi. Böylece daha olumlu ve tatminkar sonuçlar oluşturabilir ve düşüncelerimizi birbirine bağlayarak kavramların ardındaki gerçek anlamları görebiliriz...

 

Kaynak: *Smith, Joseph Fielding, "Teachings of the Prophet Joseph Smith." Salt Lake City, Utah: Deseret Book Company, 1976, sayfa 286-340-341

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...