Jump to content

Aleister Crowley(LİBER AL VEL LEGİS-Kanun Kitabı)


MALCOLMX

Önerilen Mesajlar

Aleister Crowley. 12 Ekim 1875'te Plymouth'ta bir biraimalatçısının oğlu olarak doğdu. Gerçek Adı: "Eduard Alexander

Crowley" idi. Bazı kimseler onu, "Dünyanın en ahlaksız ve kötü adamı"şeklinde de tarif ederler.

Crowley, kardeşleriyle beraber çok boğucu bir atmosfer ve yoğun dinsel inançlar içinde büyüdü. Ailesi çok sert bir terbiye sistemi uyguluyordu.

 

Küçük Aleister'in en ufak bir hatası bile Şeytan'ın

 

teşviki ve büyük günahlar olarak nitelendiriliyordu.

En küçükyaramazlığında annesi onu derhel "Great Beast 666" ile mukayese ediyordu. Crowley de bu ünvanı benimsedi ve hayatı boyunca kullandı.

Gençliğini eğitimden ziyade zevk peşinde koşarak geçiren Crowley,

üniversite yıllarında birdenbire okültizme ilgi duyarak Golden DawnOrder'ına girdi. Order'da, Mac Gregor Mathers'in sadık bir öğrencisiydi. Bütün derecelerden süratle geçti ve kısazamanda Büyük Usta ünvanını kazandı. İkinci adam olmaya tahammülü olmayan Crowley, Mathers ile Order liderliği için mücadele etti. GoldenDawn'dan ayrılışının ana sebeplerinden biri de budur.

Zihnini ve fiziğini birlikte kullanabilen bir kimseydi. Usta bir dağcı ve şair olan Crowley aynı zamanda da doymak bilmez bir gezgindi. Bütündoğuyu gezip, eski büyücülerin sırlarını araştırdı ve eski okült felsefeleri çalıştı. Kendisinin yeni bir toplumu yönetmek üzereseçilmiş kişi olduğuna inanırdı.

Majikal konulardaki ilk kitabı "Liber Al Vel Legis" ya da "Kanun Kitabı" dır. Kitabın ilk baskısı 1904'te yapılmıştır. En önemliçalışmalarından biri de "Teori ve Pratikte Magick" tir. Crowley,Magic kelimesini daima "Magick" şeklinde K ile telaffuz eder ve yazardı. Bu kitabı herhangi bir okültizm öğrencisiiçin önemli birdökümandır.

Crowley büyük şeyler istiyordu. Şeytan'ın dünyadaki temsilcisi olmak arzusundaydı. Onun anlayışına göre insan, ruhunun arınabilmesi için

Şeytan'la anlaşma yapmak zorundaydı. Bunu yapmayan hiç bir zaman sükuna kavuşamazdı.

Dönem dönem, Şeytan'la anlaşma yapıp, ondan güç aldığını ıkça söyleyen Crowley'nin aslında Döneminin anlayışına göre Beyaz büyüye ağırlık verdiğini iddia edenler de vardı.

1947'de, Hastings'te ölen Crowley son dönemlerinde narkotik

maddelere iyice bağımlı hale gelmişti. Son günlerinde, kendisine uyuşturucu vermeyi reddeden doktorunu lanetlemiş "Benden yirmidört saat sonra sen de öleceksin" demişti. Dediği gibi ondan yirmidört saat sonra doktoru da ölmüştür.

Vasiyeti üzerine, cesedinin yakılışı sırasında dini küçük düşürücü ilahiler söylenmiştir. Crowley'nin hayatı, John Symonds tarafından"Great Beast 66" adıyla kaleme alınmıştır.

LİBER AL VEL LEGİS HAKKINDA

Kanun kitabı, Üçgün içinde ve üç bölüm halinde, Crowley'e göre Şeytan tarafından ona vahyedilmiş bir kitaptır. Bugüne kadar Türkçe'ye çevrilip, yayınlanmamış olan kitap o zamanki ve sonra bütün okültistler ve Majikal sanatlarla ilgilenen herkes tarafındanbüyük bir ilgi ve kabul gördü, hala da görmektedir. Hatta bazı majikal Order'larda, sadece Liber Al'ı inceleyip, deşifre etmeyeçalışan localar bile oluşmuştur. Kitapta değişik formül ve şifreler vardır fakat bunlar İngiliz dili ile ilgilidir. Mesela sık sık "Köpek"sözü geçer İngilizce'de köpek ve Tanrı sözleri birbirlerinin tersten okunuşlarıdır.

Eğer İstek Olursa Türkçe Çevirisin den Bir bölümü Koya bilirim :thumbsup:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

LIBER AL VEL LEGIS

Aleister Crowley tarafindan tebligat olarak alinan

KANUN KİTABI

I

1. Had! Nüit’in tecelli edişi (Manifestosu).

2. Göğün birliğinin kendinin ortaya koyuşu.

3. Her erkek ve her kadın bir yıldızdır.

4. Her sayı sonsuzdur; farklılık yoktur.

5. Ey Teb’in savaşçı Rabbı! İnsan çocukları önündeki kendimi ortaya

koyuşumda bana yardımcı ol.

6. Sen! Hadit! Gizli merkezim, kalbim ve dilim ol.

7. Gör! Hoor-Paar-Kraat’ın vekili Aiwass tarafından açıklananı.

8. Khabs, Khu’dadır. Khu, Khabs’da değil.

9. Khabs’a tapın ve ışığımı üzerinize yayılır tutun.

10. Uşaklarımız az ve gizli olacaklar. Bilineni ve çokluğu idare

edecekler.

11. Kendi tanrılarına tapan bu adamlar budaladır. Ve onların adamları

budaladır.

12. Ey yıldızların altındaki çocuklar. İleriye çıkın. sevgiyle ilgili

beklentileriniz yerine gelsin.

13. Ben sizin üzerinizde ve sizdeyim. Benim vecdimdir sizin içinizden

taşan. Benim neşem sizin neşeninizi görmektir.

14. Yukarıda! Kıymetli taşlarla kaplı mavilik.

Nuit ‘ in yalın ihtişamıdır.

O dişi, Hadit’in gizli ateşliliğini

öpmek için vecdle eğiliyor.

128

Yıldızlı mavi, kanatlı küre benimdir.

Ey! Ankh-Af-Na-Khonsu.

15. şimdi. Ebedi müddetin seçilmiş rahip ve resulü. Sizler

bileceksiniz ki, canavar prens Rahip’tir. Ve kızıl kadın diye anılan

kadın ki, onun kadınıdır. Bütün güçler ona verilmiştir. Onlar

çocuklarımı sürülerine dahl edecekler. Onlar, yıldızların zaferini

insanların kalbine getirecekler.

16. Çünkü o erkek, Güneş, Kadın ise Ay'dır. Ve de, kanatlı sırrın ateşi

erkeğe ve o kadına bahşedilmiştir. Eğilen yıldızın nuru.

17. Fakat siz öyle seçilmiş değilsiniz.

18. Ey ihtişamlı yılan. Yan onların kaşları üzerinde.

19. Ey mavi örtülü kadın eğil onların üzerine.

20. Ritüellerin anahtarı ona verdiğim gizli kelimededir.

21. Tanrı ile tapanın yanında ben hiç bir şey değilim. Onlar beni

göremezler. Onlar toprak üzerindedir. Ve ben gökteyim. Ve benden

ve benim efendim Hadit'ten başka tanrı yoktur.

22. Bundan dolayı size Nuit ismimle tanındım. Ve ona vereceğim gizli

ismimle beni tanıyacak. Çünkü ben sonsuz uzayım. Ve ondan

kaynaklanan sonsuz yıldızlarım. Ayrıca şunu yapın ki, hiç bir şeye

bağlanmayın. Sizlerle herhangi birşeyler arasında farklılık olmasına

izin vermeyin. Bu yüzden incinme gelir.

23. Fakat kim ki, bundan faydalanır. O, diğerlerinin şefi olsun.

24. Ben Nuit'im ve benim kelimem Altı ve Ellidir.

25. Bölün. Toplayın. Çarpın ve anlayın.

26. Sonra güzel olanın kahini ve kölesi dedi ki: "Ben kimim ve sembol

ne olacak? ". Kıvrak vücudu aşk için kavis şeklinin alarak, sevimli

elleri kara toprağa dayanarak ve yumuşak ayakları küçük çiçekleri

incitmeden, her şeye dokunup, hepsine nufuz ederek, aşağıya doğru

bükülen mavi bir alev yayılarak, O dişi, adama şöyle cevap verdi. "Sen

bilirsin ve sembol mekandan münezzeh vücudumun var oluşunun

devamının şuuru, benim vecdim olacak"

129

27. Rahip onun güzel kaşlarından öperek, kraliçenin şebneminin ışığı

kendisinin bütün vücudunu güzel bir ter kokusuyla yıkayarak, uzay

kraliçesine şöyle cevap verdi, "Ey Nuit, semada sürekli olan hep

böyle olsun. İnsanlar senden tek olan değil, hiç olan diye

bahsetsinler. Senden hiç bahsetmesinler çünkü sen sürekli olansın".

28. Hiç kimse yıldızların ışığını, donukluğunu ve perilerini solumadı ve

ikisi,

29. Çünkü ben sevgi için birleşme şansı olsun diye bölündüm.

30. Bu, dünyanın yaradılışıdır. Bölünmenin acısı hiç birşey gibidir. Ve

herşeyin çözülmesinin sevincidir.

31. Çünkü insanların bu budalalıkları ve kederleri seni hiç

tasalandırmaz! Onlar çok az hissederler. Ne dengelenirse zayıf

sevinçlerle dengelenir. Fakat siz benim seçkin olanlarımsınız.

32. İtaat et kahin’im! Bilgeliğimin imtihanlarını takip et! Yanlız beni

ara! O zaman sevgimin sevinçleri seni bütün acılardan kurtaracak. Bu

şöyledir: Bütün vücudumla, mukaddes dilim ve kalbimle verebileceğim

her şeyle, senden isteyebileceğim herşeyle sana yemin ederim.

33. O zaman rahip derin bir transa düştü ve göğün kraliçesine şöyle

dedi: Bize imtihanları yazdır, bize ritüelleri yazdır, bize kanunu

yazdır!

34. Fakat o şöyle dedi: İmtihanları yazdırmam, ritüeller yarı bilinir,

yarı gizli kalacak, kanun herkes içindir.

35. Senin yazdığın, Kanun’un üç katlı kitabıdır.

36. Katibim Ankh-Af-Na-Khonsu, Prenslerin rahibi. Bu kitabı bir

harfle değiştirmeyecek. Fakat ancak bir çılgınlık olursa bunun

üzerine Ra-Hoor-Ku-ıt'in bilgeliği ile tesfir yapılacak.

37. Ayrıca mantralar ve tılsımlar, Obeah ve Wanga. Asanın çalışması

ve kılıcın çalışması. O, bunları öğrenip öğretecek.

38. O, öğretmeli fakat imtihanları çetin yapılabilir.

39. Kanun kelimesi THELEMA'dır.

130

40. Bize Thelemites diyen hata yapmış olmaz. Ancak kelimeye

yakından bakması gerekir. Çünkü orada üç derece olan Hermit, Lover

ve Man of Earth vardır. İstediğini yapman, Kanun'un tamamı

olacaktır.

41. Günah kelimesi tahdittir. Ey erkek. O reddetse bile sen karını

reddetme! Ey aşık, şayet ayrılırsan! Aşktan başka ayrılanları

bağlayacak hiç bir bağ yoktur: başka herşey lanettir. Lanet olsun!

Aeonlarca lanet olsun Cehennem'e.

42. Bu çokluk durumu bağlı ve nefret dolu olsun. Hepinize öyle olsun.

İstediğinizi yapmaktan başka hiç bir hakkınız yoktur.

43. Bunu yapın başka hiç kimse hayır demiyecek.

44. Maksattan kurtulmamış, neticenin şehvetinden kurtulmuş saf

istek her bakımdan mükemmeldir.

45. Mükemmel ve mükemmel, bir mükemmeldir ve iki değildir. Hayır

onlar hiçtir.

46. Hiç bir şey bu gizli kanunun anahtarı değildir.Yahudiler ona

Altmışbir derler. Ben ise 0, Sekiz, Seksen, Dörtyüz ve Onsekiz

derim.

47. Fakat onlar yarısına sahiptirler. Kendi saltanatınızla birleştirinki,

hepsi kaybolsun.

48. Kahinim, kendisinin Bir Bir Bir’i ile delidir. Onlar bu kitaba göre

öküz ve hiç değilmidirler.

49. Kaldırım ortadan bütün imtihanları, bütün kelimeleri ve

sembolleri. Ra-Hoor-Khuit doğuda, tanrıların equinox’unda

sandalyesini aldı. Ve Asar, İsa ile birlikte olsun. Keza onlar birdir.

Fakat onlar benden değildir. Asar tapınan, İsa eziyet çeken olsun.

Gizli ismi ve ihtişamıyla Hoor başlayan tanrı olsun.

50. Dini müfessirlik vazifesi hakkında söylenecek bir söz vardır.

Bakın. Birde üç imtihan vardır. Ve üç şekilde verilebilir. İri olanlar

ateşten geçmelidirler. Narinler zekaca denenmelidirler. Ve yüksek,

seçilmiş olanlar en yüksekte denensin. Böylece yıldız ve yıldıza,

 

sistem ve sisteme sahip olursunuz. Birinin, diğerini daha iyi

tanımasına izin vermeyin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu konu daha önce sitede olacaktı. Ben indirmiş, okumuş, dilini çok sembolik bulmuş ve pek birşey anlayamamıştım. Metinde ki en anlaşılır cümle (Bana göre) 'Tek yasa vardır, o da arzuladığını yapmaktır' cümlesiydi. hatta tekrar tekrar okudum birşey anlayamadım. Sanırım inisiyelerin anlayabileceği türden sembolik bir dil kullanmış, büyük üstad...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bence iyi ingilizce de bilmek yetmez. Antik Mısır mitolojisini ve Mısır inisiyelerinin sırlarına da vakıf olmak gerek. Ayrıca Mısırın Ölüler kitabında geçen kavramlar sık kullanılmış metinde. Üstad kimbilir nasıl bir trip de iken yazmış. Ben bu metni 7-8 yıldır arıyordum. Hatta bi ara yurtdışından getittirmeyi bile düşündüm. Sonunda burada Gnoxisde buldum. Önce çok heyecanlandım ama metnin zorluğunu sembolik dilini görünce büyük hayalkırıklığına uğradım. Ama gene de arşivlik bir metin. Bizlerle paylaştığın için teşekkürler...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1. kısım 50. paragrafa kadar... ama gerisi de var biliyorsundur ... daha iyi anlasılması için ekleyeyim..

51 - Bir saraya giren dört kapı vardır. Bu sarayın döşemesi gümüş ve altındandır. Orada gök mavisi renginde bir taş ve yeşim taşı vardır; ve bütün ender rastlanan kokular; Yasemin ve gül kokuşu ve ölüm'ün amblemleri. O sırayla veya hemen dört kapıdan içeriye girsin; Sarayın zemininde dursun. O batmayacak mı? Amn. Ho! Ey savaşçı şayet uşağın batarsa? Fakat bir çok yol yordam vardır. Bu yüzden iyi ol; daima güzel elbiseler giy; Zengin yiyecekler ye ve tatlı, köpüklü şaraplar iç! Ayrıca aşktan payını al ve istediğini, istediğin yerde ve zamanda istediklerinle al! Daima bana sadık kal.

 

 

 

52 - Bu doğru olmazsa; Uzay işaretlerinin onlar bir taktir veya onlar bir çoktur deyişlerini karıştırırsan Ritüel bana

sadık kalmazsa; O zaman Ra-hoor-khuit'in korkunç yargılayışını bekle.

 

 

 

53 - Bu kendisine öpüşümü gönderdiğim, kalbim ve dilim olan küçük kız kardeşim, küçük dünyayı yenileyecek. Ayrıca ey yazıcı ve kahin sen prenslerden olduğun halde o seni ne yatıştıracak ne de çözecek. Fakat vecd senin ve dünyanın zevkinin olacak; Daima Bana! Bana!

 

 

 

54 - Bir harfin sitili kadar değişme; Gör! Çünkü! sen ey kahin orada saklı olan bütün esrarı göremeyeceksin.

 

 

 

55 - Merhametinin çocuğu, o erkek, onları görecek.

 

 

 

56 - Onu ne doğudan ne de batıdan bekle; çünkü bu çocuk beklenen hiç bir evden gelmez. Aum! Bütün kelimeler mukaddes ve bütün kahinler gerçektir! Biraz anlamaları dışında denklemin sadece ilk yarısını çöz, ikinci yarışma dokunma. Fakat berrak ışıkta tamamım çözersin ve tamamım olmasa da birazını karanlıkta çözersin.

 

 

 

57 - Beni yıldızlarınım altında invoke et! Sevgi kanundur! İstek altındaki sevgi. Budalalar sevgiyi karıştırmasınlar. Sevgi ve sevgi vardır. Güvercin vardır ve yılan vardır. seçimini iyi yap, Kahinim kalenin kanunu ve tanrının evinin

esrarının büyüklüğünü bilerek seçti. Kitabınım bütün bu eski harfleri doğrudur fakat yıldız değildir. Bu da bir sırdır. Kahinim onu bilge olanlara açıklayacaktır.

 

 

 

58 - Dünyaya hayal edilemez zevkler verdim, Hayatta iken iman değil, ölüm konusunda kesinlik verdim. Söylenemeyecek sükunet, rahatlık ve vecd, Kurban konusunda talepte de bulunmadım.

 

 

 

59 -Tütsüm reçineli ağaçların ve sakızların kokusudur; ve orada hiç kan yoktur. Çünkü saçlarım sonsuzluğun ağaçlarıdır.

 

 

 

60 - Sayını Onbir'dir, Onların bütün sayılarının bizden olması gibi. Ortasında bir daire olan beş köseli yıldız ve daire kırmızıdır. Rengim körler için siyah fakat görenler için mavi ve altın rengidir. Ayrıca beni sevenler için gizli bir zafer vardır.

 

 

 

61 - Fakat beni sevmek her şeyden daha iyidir; şayet çölde gecenin yıldızları altında,içinde yılanın alevi yanan saf bir kalple beni invoke eder,önümde tütsümü yakarsan gönlüme biraz daha yaklaşırsın çünkü bir tek öpüş için her şeyi vermeye istekli olacaksın; fakat her kim bir toz zerresin! verirse o saatte her şeyi kaybedecek. Takdime olarak kadınlar ve baharatlar adayacaksın;zengin mücevherler takacaksın,ihtişam ve gururda dünya milletlerini aşacaksın; fakat her zaman benim sevgimle ve böylece sevincime katılacaksın. Huzuruma bir cüppe ile ve zengin, bir başlıkla (Baştakisı) gelmenizi şart koşuyorum. Sizi seviyorum! Sizlere özlem duyuyorum. Uçuk (Sarı) veya mor peçeli veya arzulu, en derin manada sarhoş bütün zevk ve morluk olan ben sizleri istiyorum. Kanatlarınızı takın ve içinizde çöreklenmiş ihtişamı uyandırın; Bana gelin!

 

 

 

62 - Sizinle olan bütün buluşmalarımızda, gizli tapınağımda coşarak ve gözleri arzuyla yanarak rahibe şöyle diyecek; Bana! Ban! Aşk şarkısında hepsinin kalplerindeki alevi uyandıracak.

 

 

 

63 - Coşkun aşk şarkısını benim için söyleyin! Benim için buhurlar yakın! Benim için mücevherler takının! Benim için için! Çünkü sizleri seviyorum! Sizleri seviyorum!

 

 

 

64 -Ben gün batımının mavi örtülü kızıyım; ben arzulu gece göğünün çıplak parlaklığıyım.

 

 

 

65 - Bana! Bana!

 

 

 

66 - Nuit'in tezahürü son buldu.

 

 

 

II

 

1 - Nu! Hadit'in gizlenme yeri.

 

 

 

2 - Gelin! hepiniz, ve şimdiye kadar açıklanmamış olan sırları öğrenin. Ben, Hadit, gelinim Nu'nun tamamlayıcısıyım. Yayılmış değilim ve evimin ismi Khabs'tır.

 

 

 

3 - Ben sifer'in her yerindeyim. Çemberin çevresi olan o dişi gibi merkez hiç bir yerde bulunmaz.

 

 

 

4 - O bilinecek,Ben asla.

 

 

5 - Bakın! Eski zamanların ritüelleri siyahtır. Kötü olanı atın; iyi olan kahin tarafından temizlensin; O zaman bu bilgi yerini bulacaktır.

 

 

6 - Ben her insanın kalbinde ve her yıldızın özünde yanan alevim. Ben hayatım ve hayatı verenim; fakat bu yüzden benim bilgim, ölümün bilgisidir.

 

 

7 - Ben Magician ve Exorcist'im. Ben çarkın aksı ve dairenin içindeki küp'üm. "Bana gelin" saçma bir kelimedir çünkü

 

giden benim.

 

 

8 - Heru-pa-kraath'a tapan,bana tapmış olur; kötü, çünkü ben tapınanım.

 

 

9 - Hepiniz hatırlayın ki, var oluş saf sevinçtir; bütün kederler gölgelerden başka şeyler değildirler, Onlar geçip giderler fakat daima baki kalan bir şey vardır.

 

 

10 - Ey Kahin! Bu yazıyı öğrenmekte düşmanca bir duygun var.

 

 

 

11 - Senin elinden ve kaleminden nefret ettiğini görüyorum fakat ben sağlamım.

 

 

 

12 - Çünkü ben, sen bilmeden senin içindeyim.

 

 

13 - Ne için? Sen bilici idin, ve ben.

 

 

14 - Şimdi bu türbenin bir örtüsü olsun; Şimdi ışık insanları yutsun ve onları körlükleriyle yesin!

 

 

15 - Çünkü ben mükemmelim,hiç bir şey olarak; Ve benim sayım budalalara göre Dokuz'dür, Fakat haklı olanlar için sekiz'im, ve sekizde birim; Bu da hayatî önemi haizdir. Çünkü ben gerçekte hiçim. İmparatoriçe ve King benden değildir. Çünkü başka bir sır daha vardır.

 

 

 

16 - Ben İmparatoriçe ve Hierophant'ım. Böylece Onbir, benim gelinim olarak Onbir'dir.

 

 

 

17 - Duyun beni, siz, iç çekip inleyen insanlar!

 

Acı ve pişmanlığın üzüntüleri

 

Ölülere ve ölenlere kaldı,

 

Beni henüz tanımayan insanlara.

 

 

18 - Bunlar ölüdürler, bu arkadaşlar; 0nlar hissetmezler. Biz fakir ve üzgün olanlar için değiliz; Dünyanın lordları akrabalarımızdır.

 

 

19 - Tanrı köpekte yaşarım? Hayır; Fakat en yüksek olanlar bizdendir. Seçtiklerimiz sevinecekler; Kederlenenler bizden değildirler.

 

 

20 - Güzellik ve kuvvet, yükselen kahkaha ve tatlı atalet, Güç ve ateş bizdendir.

 

 

 

21 - Uygun olmayanlar ve dışlananlarla ilgimiz yoktur. Bırakın onları sefaletleri içinde ölsünler. Çünkü onlar hissetmezler. Merhamet kralların kusurudur; Zayıf ve perişan olanları ezin: Bu,güçlülerin kanunudur, Bu, bizim kanunumuz, ve dünyanın sevincidir. Ey kral şu yalan üzerine düşünme; ki sen ölmelisin. Gerçekte sen ölmeyeceksin fakat yaşayacaksın; şimdi şu anlaşılsın, Şayet Kralın vücudu dağılırsa, 0 sonsuz olarak saf vecd içinde kalacak. Nuit; Haditi Ra-Hoor-Khuit! Güneş, güç ve görüntü, Işık; Bunlar yılanın ve yıldızın hizmetkarları içindir.

 

 

 

22 - Ben, Bilgiyi, zevki ve parlak zaferi veren, insanların kalbini sarhoşlukla heyecanlandıran Yılan'im. Bana tapmak için şarap ve garip narkotik ilaçlar alın, Kahinimi bunlarla anlatacağım ve bunlarla sarhoş olacağım! Onlar sana zarar vermeyecek o bir yalandır, benliğe karşı bu çılgınlık. Masumiyetin teşhiri bir yalandır. Ey insan güçlü ol! ihtirastan, bütün hislerden ve vecdden zevk al; Hiç bir tanrının bunlar için seni reddedeceğinden korkma.

 

 

 

23 - Ben yalnızın; Benim olduğum yerde hiç bir tanrı yoktur.

 

 

 

24 - Bakınl Bunlar ciddi sırlardır; Çünkü benim Hermit olan arkadaşlarım da vardır. Şimdi onları ormanda veya dağların üzerinde bulacağım zannetme; Onları mor yataklarda, gözlerinde ışık ve ateş olan, çevrelerinde alevli saçlar bulunan iri kol ve kalçalı ihtişamlı dişi yaratıklar tarafından okşanırken bulacaksın. Onları muzaffer orduların basında idare ederken, bütün sevinçte göreceksin; Ve onlardaki milyonlarca defa büyük bir sevinç olacak. Bir gücün, diğerini zorlamasından, Krala karşı olmasından kaçın! Birbirinizi yanan kalplerle sevin; gururunuzun ateşli ihtirasında, gazap gününüzde aşağı seviyedeki sıradan insanları ezin.

 

 

 

25 - Ey seçilmişlerim, sizler insanlara karşısınız!

 

 

 

26 - Ben sıçramak üzere çöreklenmiş gizli Yılan'ım. Benim çöreklenişimde sevinç vardır. Şayet kafana kaldırırsam, Ben ve Benim Nuit'im bir tek oluruz. Şayet kafamı indirir de zehrimi akıtırsam, 0 zaman yer yüzünde coşkunluk olur. Ben ve yeryüzü bir tek oluruz.

 

 

 

27 - Bende büyük bir tehlike vardır; çünkü bu harfleri anlamayan kimse büyük bir şeyi kaçırır. O, "Çünkü" denilen çukura düşecektir. Ve orada aklın köpekleri ile yok olacaktır.

 

 

 

28 - Şimdi "Çünkü"ye ve onun akrabasına lanet olsun.

 

 

 

29 - "Çünkü" ebediyen lanetlensin!

 

 

 

30 - Şayet istek durur ve "Niçin" diye bağırırsa, ÇünKü'yü invoke ederse, O zaman istek durur ve hiç bir şey yapmaz.

 

 

 

31 – Şayet Güç, Niçin? diye sorarsa, O zaman Güç zayıflıktır.

 

 

 

32 – Neden de ayrıca bir yalandır; Çünkü sonsuz ve meçhul denilen bir faktör vardır; Onların bütün kelimeleri vida gibidir.

 

 

 

33 – Artık “Çünkü" yeter! O bir köpek için lanetlensin!

 

 

 

34 - Fakat siz Ey benim insanlarım, kalkın ve uyanın!

 

 

 

35 - Ritüeller sevinç ve güzellikle, layıklıyla ifa edilsin.

 

 

 

36 – Zamanların, elementlerin ve ziyafetlerin ritüelleri vardır.

 

 

 

37 - Gelin ve kahinin ilk gecesi için bir şölen!

 

 

 

38 - Kanun kitabinin yazılışının üç günü için bir şölen.

 

 

 

39 - Tahuti ve Kahin’in çocuğu için bir şölen-Gizli Ey Kahin!

 

 

 

40 - Supreme ritüel için bir şölen, Tanrıların Equinox'u için bir şölen.

 

 

 

41 - Ateş için bir şölen, ve su için bir şölen, Hayat için bir şölen ve ölüm için daha büyük bir şölen!

 

 

 

42 - Benim coşkunluğum sevinci içindeki kalplerinizde her gün bir şölen!

 

 

 

43 - Her gece Nu için bir şölen, ve azamî zevkin keyfi için bir şölen!

 

 

 

44 - Evet; Şölen yapın! Sevinin! Bundan sonra hiç korku yok. Nu'nün öpüşlerindeki sonsuz vecd ve çözülüş var.

 

 

 

45 - Köpekler için ölüm var.

 

 

 

46 – Yanılır mısın? Üzgün müsün? Kalbinde korku var mı?

 

 

 

47 - Benim olduğum yerde bunlar yoktur.

 

 

 

48 - Düşenlere acıma! Ben onları hiç tanımadım! Ben onlar için değilim. Ben teselli etmem! Ben,teselli edilenden de, edenden de nefret ederim.

 

 

 

49 - Ben eşsiz ve fethedenim. Ben yok olan esirlerden değilim. Onlara lanet olsun ve ölsünler; Amen. ( Bu dörttendir; görünmez olan bir beşinci vardır, Bir yumurtadaki bebek gibi ben oradayım).

 

 

 

50- Gelinimin ışığında ben mavi ve altın rengindeyim; fakat kırmızı pırıltı gözlerimdedir ve benim beneklerim mor ve yeşildir.

 

51- Mor'un ötesindeki morluk; O gözün görebileceğinden daha yüksekteki ışıktır.

 

52. - Bir peçe vardır,Bu peçe siyahtır. Bu, mütevazî kadının peçesidir; 0 kader'in peçesidir, ölümün tabut örtüşüdür, Bu hiç benden değildir. Yüzyılların bu yalancı tayfını parçalayın; Kusurlarınızı erdemli kelimelerle gizlemeyin; Bu kusurlar benim hizmetimidir, Çok iyi yapıyorsunuz, ben sizi burada ve daha sonra mükafatlandıracağım.

 

53 - Ey Kahin bu kelimeler söylendiğinde korkma, pişman olmayacaksın. Sen önem verilerek seçilmiş olanımsın ve senin kendilerine memnuniyetle bakacağın gözler takdis edilmiştir. Fakat seni bir keder maskesinin ardında saklayacağım, Görenler senin düşmüş olduğundan korkacaklar, Fakat ben sen, kaldıracağım.

 

54 - Senin hiç bir şeye yaramayacağını söyleyerek çılgınlıklarını haykıranlar da olmayacak; Sen O'nu açıklayacaksın, Sen işe yarayacaksın, Onlar "Çünkü"nün esirleridir, Onlar benden değildir. İstediğin yerden noktala; Harfler? Onların stillerini veya değerlerini değiştirme!

 

55 - İngiliz alfabesinin düzenini ve değerini elde edeceksin; Onlara atfetmek için yeni semboller bulacaksın.

 

56 – Defolun! Siz alaycılar; Benim şerefime güldüğünüz halde uzun zaman gülemeyeceksiniz; Üzgün olduğunuz zaman sizleri

terk ettiğimi anlayacaksınız.

 

57 - Haklı olan yine haklı olacak; Kirli olan yine kirli kalacak.

 

58 – Evet! Değişiklik olacağını zannetmeyin; Olduğunuz gibi kalacaksınız, başka birisi olmayacaksınız. Bu yüzden dünyanın kralları ebediyen kral olarak kalacaklar; Esirler hizmet edecekler. Ne düşecek olan var ve ne de kaldırılacak, Her şey her zaman olduğu gibidir. Fakat benim maskeli olan hizmetkarlarım var. Şu ötedeki dilenci kral olabilir. Bir kral kıyafetini istediği gibi seçebilir. Belirli test yoktur; Fakat bir dilenci fakirliğini gizleyemez.

 

59 - Bu yüzden sakının! Herkesi sevin, olmaya ki, kral gizlenmiş olsun! Böyle mi dersin Budala? Şayet o bir kralsa onu incitemezsin.

 

60 - Üstad! Bu yüzden kuvvetli ve alçakta vur ve onları cehenneme gönder!

 

61 - Ey Kahin, gözlerinin önünde bir ışık var, çok arzu edilen, istenmeyen bir ışık.

 

62 - Ben senin kalbinde yükseltilmişim; Ve yıldızların öpüşü (Tesiri) senin vücudunun üzerine şiddetle yağar.

 

63 - Sen ilhamın şehvetli doluluğunda tükenmişsin; Tükenmek ölümden daha tatlıdır. Cehennemin kendi Kurt'unun bir okşayışından daha hızlı ve kahkaha doludur.

 

64 - Ah! Sen mağlup oldun; Biz senin üzerindeyiz; Bizim zevkimiz tamamen senin üzerindedir. Hail! Hail! Nu'nun kahini! Had'in kahini! Ra-hoor-Khu'nun kahini! Şimdi sevin! Şimdi ihtişamımıza ve ihtirasımıza katıl! Bizim ihtiraslı sulhumuza katıl! Ve krallar için tatlı kelimeler yaz!

 

65 - Ben Master'im; Sen mukaddes seçilmiş olansın.

 

66 - Yaz ve yazmakta vecd bul! Yaz ve bizim çalışmadaki yatağımız ol! Hayat ve ölümün zevkiyle heyecanlan! Ah! Senin ölümün güzel olacak; Onu gören her kimse memnun olacak. Senin ölümün bizim uzun süren aşkımızın verilmiş sözünün mührü olacak. Gel! Kalbin! yükselt ve sevin! Biz bir tekiz; Biz hiçbir şeyiz.

 

67 - Dayan! Dayan! Vecdin içinde sabret, Mükemmel tesirlerin baygınlığına düşme.

 

68 - Daha güçlü! Kendini göster! Kaldır kafanı! Bu kadar derin soluma-öl.

 

69 - Ah! Ah! Ne hissediyorum? söz tükendi mi?

 

70 - Başka spell'lerde yardım ve ümit vardır. Bilgelik şöyle der: Güçlü olun! O zaman daha fazla neşeye katlanabilirsiniz. Hayvan olmayın; Vecdinizi inceltin, şayet içerseniz sanatın sekiz ve doksan kaidesi ile içiniz; Şayet severseniz, incelikle aşınız; Şayet bir şeyi neşeli kılarsanız orada incelik bulursun!

 

71 - Fakat aşın! Aşın!

 

72 - Daima daha fazlası için uğraşın! Ve siz gerçekten benimsiniz - Ve kuşku duymayın, her zaman sevinçliyseniz - Ölüm hepsinin tacıdır.

 

73 - Ah! Ah! Ölüm! Ölüm! Özleyeceksiniz. Ey insan sana ölüm yasaktır.

 

74 - Senin özleminin uzunluğu onun şanının gücü olacak. Uzun yaşayan ve ölümü en çok arzulayan daima krallar arasında kraldır.

 

75 - Evet! Sayıları ve kelimeleri dinleyin:

 

76 - 4638ABK24ALGMOR3YX2489RPSTOVAL.Ey Kahin bu ne demek. Hiç bir zaman da bilmeyeceksin. Seni izleyecek olan gelecek; Ve onu açıklayacak. Fakat, ey seçilmiş olan ben olmayı hatırla; Yıldızların aydınlattığı gökyüzünde Nu'nun sevgisini takip etmeyi; insanların üzerine bakmayı, onlara bu sevinçli kelimeyi anlatmayı

 

77 - İnsanların arasında gururlu ve kudretli ol!

 

78 - Kendini yükselt! Çünkü insanlar veya tanrılar arasında sana benzeyen hiç kimse yok! Ey Kahinim! Kendini yükselt senin boyun yıldızları aşacak. Onlar senin dört köşeli (Açık ve metin), mistik, fevkalade ve insanın sayışı olan ismine tapacaklar; Ve 410 numaralı evinin ismine de.

 

79 - Hadit'in saklanmasının sonu; Ve güzel yıldızın Kahinini takdis edip tapınma!

 

 

 

--------------------

[iII]

1 - Abrahadabra! Ra-Hoor-Khut'un mükafatı.

 

2 - Buraya eve doğru bir bölüm vardır; Bilinmeyen bir kelime vardır. Hecelemek ortadan kalkmıştır; Herşey hiçbirşey değildir. Sakının! Sabredin! Ra-hoor-Khuit'in ifadesini(Sihrini) canlandırin!

 

3 - Şimdi ilk olarak benim bir savaş ve intikam tanrısı olduğum anlaşılsın. Onlarla ancak uğraşabileceğim.

 

4 - Kendinize bir ada seçin!

 

5 - Onu tahkim edin!

 

6 - Savaş araçlarıyla gübreleyin ( Çevresini)!

 

7 - Size bir savaş makinesi vereceğim.

 

8 - Onunla insanları vurup öldüreceksiniz ve karşımada kimse duramayacak.

 

9 - Pusuya yatın! Geri çekilin! Onların üzerine! Bu, fetih savaşının kanunudur; Böylelikle tapınman benim gizli evimin çevresinde olacaktır.

 

10 - Üzerinde kitabe olan dikili taşa kendinizi açıklattırın; Onu gizli mabedinizin içine dikin - Ve bu mabet zaten doğru olarak düzenlenmiştir - ve o, ebediyete kadar sizin kıbleniz olacaktır. O solmayacaktır fakat mucizevî renk her geçen gün ona geri gelecektir. Dünyaya bir delil olarak onu kapalı bir camın içinde saklayın.

 

11 - Bu sizin tek deliliniz olacaktır. Tartışmayı yasaklıyorum. Fethedin! Bu yeterlidir. Muzaffer şehirdeki kötü düzenlenmiş evden çıkmanızı kolaylaştıracağım. Ey Kahin onu sevmediğin halde kendin tapınarak ileteceksin. Tehlikeye ve güçlüğe gireceksin. Ra-Hoor-Khu seninle birliktedir. Bana ateş ve kanla tapının; Bana kılıçlar ve mızraklarla tapının. Kadın önümde bir kılıç kuşansın; Kan aksın adıma, Putperestleri ayaklar altında ezin; Ey Savaşçı; Onların üzerine gidin, Size onların etinden, yemeniz için vereceğim.

 

12 - Küçüklü büyüklü sığırlar kurban edin: Bir çocukun ardından (Adına).

 

13 - Fakat şimdi değil.

 

14 - Ey Takdis edilmiş Canavar, Ve sen onan arzusunun kızıl cariyesi. siz bu saati göreceksiniz!

 

15 - Bu yüzden üzüleceksiniz.

 

16 - Verilen sözleri tutmayı çok istekle farz etmeyin, Lanetlenmekten korkmayın. Siz, Siz bile bunun bütün manalarım

bilemezsiniz.

 

17 - Hiç korkmayın; Ne insanlardan, ne kader tanrısından, ne tanrılardan ve ne de hiç bir şeyden korkmayın. Paradan

korkmayın ne de halk çılgınlığının kahkahasından, ne de gök yüzündeki, yer yüzündeki ya da yerin altındaki her hangi bir güçten. Hadit ışığınız olduğu gibi Nu da sığınağınızdır; Bense kollarınızın gücü, enerjisi ve kuvvetiyim.

 

18 - Acıma ortadan kalksın: Acıyana lanet olsun! Öldürün ve işkence edin; Affetmeyin; Onların üzerine gidin.

 

19 - Bu dikili taşa yok oluşun ortadan kalkışı derler; 0nun adını iyi hesaplayın, ve o sizin için 718 gibi olacaktır.

 

20 - Niçin? Çünkü'nün düşüşünden dolayı, O tekrar orada olmadığı için.

 

21 - İmajımı doğuda kurun: Sizlere, bildiğinize benzemeyen, size göstereceğim özel bir görüntü satın alacaksınız. Ve sizin için birdenbire bunu yapmak kolay olacak.

 

22 - Diğer görüntüler beni desteklemek için çevremde toplanırlar: Beni yüceltmek için kümelendiklerinden hepsine tapılsın. Ben tapınmanın görülebilir nesnesiyim; Diğerleri, Canavar ve gelini için gizlidir. Öyle değil mi? Ve (X) imtihanını kazananlar için de. Nedir bu? Öğreneceksiniz.

 

23 - Buhur için yemeği ve balı ve kırmızı şarabın kalın tortusunu karıştın: Sonra Abramelin'in yağını ve zeytin yağını; ve

sonra zengin taze kanla yumuşatıp düzeltin.

 

24 - En iyi kan aylık, Ay^ın kanıdır; Yani bir çocuğun taze kanı veya semavî cisimlerden damlayan kan; Sonra düşmanların; Sonra Rahibin veya tapınanların: Son olarak ta ne olursa olsun bir hayvanın.

 

25 - Bunu yakın: Kekler yapın ve benim adıma yiyin. Bunun başka bir kullanımı da vardır; Benim önüme serin ve duanızın tütsüleriyle Kalınlaştırın; Eskiden olduğu gibi böceklerle ve benim için mukaddes olan sürüngenlerle dolacaktır.

 

26 - Bunlar, düşmanlarınızın isimlerini vererek katledin ki, onlar, sizin önünüzde düşeceklerdir.

 

27 - Ayrıca bunlar sizdeki şehvet ve şehvet gücünü besleyecekler onları yiyişiniz yüzünden.

 

28 - Ayrıca savaşta sağlam olacaksınız.

 

29 - Bununla beraber ne kadar uzun saklarsanız o kadar iyidir, Çünkü onlar benim gücümle kabarırlar. Hepsi benim önümdedir.

 

30 - Allarım açık pirinç (Maden) işidir: Onun üzerinde gümüş veya altın içinde yakın.

 

31 - Batıdan, oraya, üzerinize altın dökecek olan zengin bir adam gelecek.

 

32 - Altından çelik dokun;

 

33 - Çıkartmaya veya dövmeye hazır olun!

 

34 - fakat sizin mukaddes yeriniz yüzyıllarca dokunulmadan kalacak: Ateş ve kılıçla yakılıp dağıtılsa da, orada görülmez duracak ve büyük Equinox'un çöküşüne kadar duracak; O zaman Hrumachis kalkacak ve çift asalı olan tahtımı ve yerimi kendi üzerine alacak. Başka bir Kahin kalkacak ve göklerden taze ateş getirecek; Başka bir kadın Yılan'in şehvetle tapınmasını uyandıracak; Tanrının ve canavarın başka bir ruhu küreli rahipte mecz olacak; Başka bir kurban mezarı lekeleyecek; Başka bir kral hükmedecek ve takdis artık şahin başlı mistik efendiye dökülmeyecek!

 

35 - Hoor-pa-kraat ve Ra-Hoor-Khut denilen Heru-ra-ha kelimesinin yarısı.

 

36 - Sonra Kahin, Tanrı'ya dedi ki;

 

37 - Sana şarkıda tapıyorum-

 

Thebes'in lorduyum ben, ve ben

 

Mentu'nun ilhamlı hatibi;

 

Benim için peçesini açar, peçeli gök,

 

Kendini katleden Ankh-af-na-Khonsu

 

Sözleri gerçeğin kendisi olan, İnvoke ediyorum,

 

Selamlıyorum senin var oluşunu, Ey Ra-Hoor-Khuit!

 

Birlik azamî şekilde gösterdi kendisini!

 

Senin nefesinin kudretine tapıyorum,

 

Yüce ve müthiş tanrı,

 

Titreten tanrıları ve ölümü, senin önünde:-

Ben. ben tapıyorum sana!

 

Belir Ra'nın tahtı üzerinde!

Aç yollarını Khu'nun!

Aydınlat yollarım Ka'nın!

Khabs'ın yolları geçer baştan başa

Heyecanlandırmak veya sakinleştirmek için beni!

 

Aum; Doldursun o beni!

 

38 - Böylece senin ışığın bendedir; Ve onun kızıl alevi benim elimde, senin emrini ifa edecek bir kılıçtır. Her çeyrekle (Bunlar senin yazmış olduğun tapınmalardır) aşağıda söylendiği gibi senin yolunu tesis ettireceğim gizli bir kapı vardır;

 

Işık beninıdir; Tüketir ışınları beni:

 

Gizli bir kapı buldum

 

Ra ve Tüm'un evine,

 

Khephra ve Ahathoor'un

 

Ben senin Theban'ım ey Mentu

 

Ankh-af-na-Khonsu'nun kahini!

 

Bes-na-Maut ile çarpar yüreğim;

 

Bilge Ta-Nech ile örerim sihrimi.

 

Ey Nuit göster yıldız ihtişamını!

 

Emret bana evinde kalmamı,

 

Ey Hadit ışığın kanatlı yılanı!

 

Kal benimle, Ra-Hoor-Khuit!

 

 

39 - Buraya kadar nasıl geldiğini söyleyecek bir kitap ve bütün bunlar ve bu mürekkep ve kağıdın daima çoğaltılması - Çünkü gizli kelime onda saklıdır ve sadece İngilizce değildir - ve senin bu kanun kitabı üzerindeki yorumun el yapması güzel bir kağıt üzerine kırmızı siyah mürekkeple güzel bir şekilde basılacak; Ve karşılaştığın her erkek ve kadına, sadece onlarla yiyip içsen bile bu kanun verilecek. O zaman onlar ya bu saadette yaşamak için değişecekler veya değişmeyecekler; Bunda bir eşitsizlik yok. Bunu çabuk yapın!

 

40 - Fakat ta tefsir çalışması? Bu kolaydır; Kalbinde yanan Hadit bunu çabuklaşacak ve kalemini emin kılacak.

 

41 - Kaaba'nda bir yazı evi kur: Her şey iyi ve her iş yoluyla yapılmalı.

 

42 - Körler dışında kendi nezaret edeceğin imtihanlar. Hiç birini geri çevirme, fakat hainleri tanıyacak ve yok edeceksin. Ben Ra-Hoor-Khuit'im; Ve ben hizmetkarlarımı korumakta güçlüyüm. Başarı senin ispatındır: Tartışma, yolundan dönme; Çok fazla konuşma; Seni tuzağa düşürmek isteyenlere amansızca ve acımadan saldır ve onları tamamen yok et. Ezilmiş bir

yılan gibi dön ve vur! Ondan da daha öldürücü ol! Onların ruhlarını korkunç işkenceye sürükle: Onların korkularına

gül: Tükür onların üzerine!

 

43 - Kızıl kadın sakınsın! Şayet acıma ve merhamet ve şefkat kalbine ugrarsa; Şayet eski tatlılıklarla oynamak için benim işimi bırakırsa; O zaman benim intikamım bilinsin. Onun çocugunu kendim katledeceğiın: Onun kalbini yabancılaştıracağım: 0nu insanların dışına atacağım; Ürkek ve nefret edilen bir ****** olarak alaca karanlıkta ıslak sokaklarda sürünecek ve, soğuk açlıktan ölecek.

 

44 - Fakat bırakın kendisini gururla yükseltsin! Bırakın, beni benim yolumda takip etsin! Bırakın kötülüğün işlerini yapsın! Bırakın kendi kalbini öldürsün! Bırakın sesi dik çıkan ve hıyanet eden olsun; Bırakın mücevher ve zengin elbiselerle kaplansın, bütün insanların önünde utançsız olsun.

 

45 - O zaman onu gücün zirvelerine çıkartacağım: O zaman ondan dünyanın bütün krallarından daha güçlü bir çocuk üreteceğim. Onu neşeyle dolduracağım: O benim gücümle Nu'ya tapmayı görecek vuracak; Hadit'i ele geçirecek.

 

46 - Ben, kırkların savaşçı Lorduyum; Seksen'ler önümde korkuyla çekilir ve alçalırlar. Ben sizi zafer ve sevince götüreceğim; Ben,savaşta sizin kollarınızda olacağım ve katletmekten zevk duyacaksınız. Ve basarı ispatınızdır; Cesaret zırhınızdır; Devam edin, Devam edin, benim gücümle ve hiç bir şey için geri dönmeyeceksiniz. 47- Bu kitap bütün dillere çevrilecek: Fakat daima canavarının yazısıyla orijinali ile birlikte; Çünkü harflerin tesadüfi şekillerinde ve birbirlerine karşı olan pozisyonlarında: Hiç bir canavarın kutsallaştıramayacağı sırlar bunlarda gizlidir. Denemeye kalkmasın: Fakat ondan sonra gelen, nereden geleceğim söylemeyeceğim, hepsinin anahtarını keşfedecek olan. O zaman bu çizilen çizgi bir anahtardır: O zaman başarısızlığı ile kare olan bu daire bir anahtardır. Ve Abrahadabra. O, bu çocuk olacak ve böyle garip şekilde. Bunun peşinden koşup aramasın; O münasebetle o tek başına ondan düşebilir.

 

48 - Şimdi bu harflerin sırrı tamamlandı, ve ben mukaddes yere gitmek için yoluma devam etmek istiyorum.

 

49 - Ben dört katlı gizli bir kelime içindeyim, insanların bütün tanrılarına karşı küfür.

 

50 - Lanet olsun onlara! Lanet olsun onlara! Lanet olsun onlara!

 

51 - Şahin başımla, Haçta asılı olan İsa'nın gözlerini gagalarım.

 

52 - Kanatlarımı Muhammed'in yüzüne çarpar ve onu kör ederim.

 

53 - Pençelerimle etini parçalarım ,Hintlinin ve Budistin, Mogol ve Din'in.

 

54 - Bahlasti! Ompedha! Sizin mide fesadınızdan gelen imanlarınıza tükürürüm.

 

55 - Bozulmamış Meryem tekerlekler üzerinde parçalarısın: Bütün iffetli kadınlar onun adına sizin aranızda tamamen horlansın.

 

56 - Ayrıca güzelliğin ve aşkın adına!

 

57 - Ayrıca bütün korkaklar horlansın; Savaşmaya cesaret edemeyen sadece oynayan profesyonel askerler de; Bütün budalalar horlansın!

 

58 - Fakat zekî ve gururlu, kral gibi yüksek olanlar; Sizler kardeşsiniz!

 

59 - Kardeşler gibi savaşın!

 

60 - İstediğinizi yapmanın ötesinde kanun yoktur.

 

61 - Ra'nın tahtına oturmuş olan ve ruhun kuşaklarını aydınlatan Tanrı'nin sözünün bir sonu vardır.

 

62 - Bana hürmet edin; imtihanın sıkıntılarından geçip bana gelin. Bu saadettir.

 

63 - Deli bu kanun kitabım ve onun tefsirini okudu; Ve hiç bir şey anlamadı.

 

64 - İlk imtihandan geçsin ve o, onun için gümüş olacak.

 

65 - İkincisinden, altın.

 

66 - Üçüncüsünden, değerli suyun taşları.

 

67 - Dördüncüden, sonsuz ateşin en son kıvılcımları.

 

68 - Fakat o herkese güzel görünecek. Böyle söylemeyen düşmanları sadece yalancılardır.

 

69 - Başarı vardır.

 

70 - Ben sessizliğin ve kuvvetin Şahin başlı efendisiyim; Benim adaletim mavi gecenin göğü ile örtülüdür.

 

71 - Hail! Dünyanın sütunları çevresindeki ikiz savaşçılar! Sizin zamanınız hemen yakındadır.

 

72 - Ben gücün çift asasının Lorduyum: Coph Nia'nın gücünün asası-Fakat sol elim boştur, çünkü bir kainatı ezdim ve geriye hiç bir şey kalmadı.

 

73 - Yaprakları sağdan sola ve yukardan aşağıya yapıştırın; O zaman görün!

 

74 - Benim ismimde gizli ve şanlı olan bir ihtişam vardır, tıpkı gece yansı güneşinin oğul olması gibi (Ebediyen).

 

75 - Kelimelerin sonu Abrahadabra kelimesidir.

 

 

Kanun Kitabı yazılmış

ve kapanmıştır. (Hıfzedilmiştir)

Aum-Ha.

 

--------------------

Tefsir

 

İstediğinizi yapmanız kanunun bütünü olacaktır. Bu kitabın incelenmesi yasaklanmıştır. Bu kopyanın ilk okuyuştan sonra imha edilmesi akıllılık olur.

 

Bunu gözününe almayan her kimse, bunu kendisini tehlikeye atmak pahasına yapar.

 

Bu kitabın içindekileri tartışanlardan, musubet merkezleri olarak herkes kaçmalıdır.

 

Kanunun bütün sorularına sadece benim yaılarınıma başvurarak karar verilmelidir; Herbiri kendisi için.

 

İstediğini yapmanın ötesinde hiçbir kanun yoktur. Aşk kanundur. Arzu altındaki aşk.

 

T ve jos cevirilerinde farklılıklar olabilir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İngiltere ve Amerika’da ‘dünyanın en günahkar adamı’ diye bilinen ünlü İngiliz şair, romancı ve okultist. Bir uyuşturucu canavarı ve ayyaş olmakla eleştirilen Crowley kendisinin “Büyük Canavar 666” olduğunu ilan etmiştir. Aleister Crowley ayrıca modern Batı okültizminin yirminci asırdaki canlanmasındaki en önemli şahsiyetlerden biridir. Bugün birçok akademisyen tarafından pek ciddiye alınmasa da Crowley, sadece çok başarılı bir şair ve dağcı değil, aynı zamanda yoganın ilk Batılı öğrencilerinden biriydi ve Avrupa ile Amerika’daki Neo-Pagan cadılık (witchcraft) öğretisini çok derinden etkilemiştir. Aleister Crowley’in birçok açıdan Viktorya dönemi İngiltere cemiyetinin en derin gerilimlerini cisimleştiren bir şahsiyet olduğu söylenebilir. Çok sofu olan bir Plymoth Brethren mezhebinden bir vaizin oğlu olan Crowley, yetişkinlik döneminde duyusal aşırılığın en uç biçimlerine yöneldi ve akla gelebilecek bütün toplumsal ve dini tabuları çiğneyene kadar devam etti. Gerçek adı Edward Alexander Crowley idi ve Cambridge’de Trinity Kolej’de eğitimi sırasında ismini Percy Bysshe Shelly’in ‘Alastor, or, The Spirit of Solitude” (1816) şiirinden esinelenerek Aleister olarak değiştirdi. Genç bir adamken büyük bir miras alan Crowley, vaktinin büyük bir kısmını en büyük iki tutkusuna, şiire ve dağcılığa ayırdı. Hindistan ve Sri Lanka’daki seyahatleri sırasında Crowley Hinduizm ve Budizm’i inceleyerek Raja Yoga hakkındaki İngilizcedeki ilk kitaplardan birini yazdı. Crowley’in okültizm dünyasına ilk girişi 1898 yılında Hermesçi Altın Şafak Tarikatı olarak bilinen ezoterik gruba girişiyle olmuştur. Bu tarikat Gülhaççılık, Hürmasonluk, Kabala’nın eklektik bir bileşimini kullanan Altın Şafak, W.B. Yeats gibi çok önemli sanatçı ve entelektüelleri kendine çekmiştir. Ne var ki Crowley 1904 yılında kendisinin ilk vahyini ve dünya tarihinde yeni çağı başlatan kişi olacağı bilgisini almıştır. Kendi anlattıklarına göre Crowley’in koruyucu meleği Aiwass, Crowley’in karısı aracılığıyla konuşmuş ve ona Kanun Kitabı’nı dikte etmiştir. Bu kitap beşeri medeniyetin üçüncü eonun doğuşunu müjdeler. İlk eon anaerkilliğin ve ana tanrıçaya tapınışın hakim olduğu İsis çağıdır, ikincisi Musevilik ve Hıristiyanlığın ataerkil geleneklerinin hakim olduğu Osiris çağıdır. Üçüncüsü ise oğul Horus’un çağıdır ve bu çağda bireysel insan iradesi hakim olacaktır. Bu çağdaki tek yasa Thelema yasasıdır (Bu kelime Yunanca ‘irade’ anlamına gelen kelimeden türetilmiştir): İradeni eyle ki o yasanın bütünüdür.”

 

Crowley’in ritüel uygulamaları her şeyden önce magick çevresinde örgütlenmiştir. Magick kelimesi kasıtlı olarak bir k harfi eklenerek telaffuz edilmiş, böylece majiye dair popüler fikirlerden uzaklaşılmak istenmiştir. Crowley’in tanımına göre magick kişinin kendi iradesi doğrultusunda dünyada değişikliklerin meydana gelmesine sebep olma sanatıdır. Kısmen Nietsche’nin ‘Güç İstenci” kavramından etkilenmiş olan Crowley iradeyi yaratımın en güçlü kuvveti olarak görmüştür. Ona göre irade doğru bir şekilde yönlendirilirse, bireyin istediği her şeyi gerçekleştirebilir.

 

Crowley ismi çevresindeki nahoş söylentiler ve skandalların en önemli nedenlerinden biri onun cinsel magick uygulaması yapmış olmasıdır. İçinde yaşadığı sofu Viktaryan ahlakı reddederek, seksi iradenin en güçlü ifade aracı ve magickal enerjinin en güçlü kaynağı olarak görmüştür. Toplumsal tabuları yıkmaktan aşikar bir zevk alan Crowley, magickal uygulamalarında masturbasyon, eşcinsellik ve hayvansallık gibi açık açık edepsiz eylemlerde bulunmuştur. 1910 yılından sonra Ordo Templi Orientis (OTO) diye bilinen bir ezoterik gruba dahil olmuştur. OTO’nun yüksek derecelerinde çeşitli cinsel ritüeller kullanılmıştır. Bu ritüeller, ruhani bir güç kaynağı olarak cinsel ve edep dışı ritüelleri kullanan bir tradisyon olan Hindu Tantra’nın çarpıtılmış bir biçiminden etkilenmiştir. Crowley ve OTO, hiçbir Hint Tantrika’nın hayal etmeye cesaret edemeyeceği cinsel ritüeller kullanmıştır.

 

Crowley’in majikal kariyerinin doruk noktası, Sicilya’da bir Thelema Manastırı kurduğu 1920’den sonraki yıllarda yaşanmıştır. Bu fikrin ilham kaynağı François Rabelais’in Hıristiyan manastırların ikiyüzlülüğünü geride bırakan bir cemaati tarif ettiği Gargantua and Pantagruel (1534) adlı eseridir.

 

Crowley, Rabelais’in idealini daha öteye taşıyarak her arzunun uyuşturucular, seks ve fiziksel aşırılıkla ifade edilebileceği ütopik bir cemaat kurmuştur. Bu dönemde meşhur kitabı Bir Uyuşturucu Canavarı’nın Günlüğü adlı eseri yazmıştır. Yarı otobiyografik bu roman, daha fazla uyuşturucu temini için son hızla yazılmıştır.

 

Hayatının sonuna doğru Crowley mal varlığının ve bitimsiz görünen irade gücünün büyük bir kısmını tüketmiştir. Kanun Kitabı’nın II. Dünya Savaşı sırasındaki olayların seyrinde çok önemli bir rol oynayabileceğine inanmaya devam eden Crowley, hayatını son yıllarını 1947 yılındaki ölümüne kadar, eroine giderek daha fazla bağımlı bir halde Londra’da küçük bir misafirhanede geçirmiştir. Bugün birçok din tarihçisi Crowley’i ihmal etse de, yirminci asrın ortalarından itibaren Batıda gelişen bütün okültizm, maji ve Neopaganizm biçimleri üzerinde biçimlendirici etkisi inkar edilemez. 1950’li yıllarda İngiltere’de Neopagan Witchcraft’ın canlanmasının kurucusu olan Gerald Gardner, Crowley’in hayranıydı ve onun ritüellerini serbestçe ödünç almıştır. Yine, Crowley’in cinsel maji uygulaması ve onun Hint Tantra’sının çarpık yorumu, bugün ABD ve Avrupa’da çok yaygın olan çağdaş seks majisi ve ‘Batı Tantrası’ biçimlerini etkilemiştir. Nihayet, daha geniş bir tarihsel anlamda Crowley’in, yirminci asrın ilk yarısındaki Avrupa’da mevcut olan birçok merkezi trendi şansında cisimleştirdiği söylenebilir. Bireysel iradeye vurgusu, cinsel özgürlük ideali, bütün eski tanrıları aşan ütopyacı bir yeni çağ tasarımıyla Crowley, Marshall Berman’ın modern Faustçu benlik dediği şeyi özetlemektedir. Crowley’in 1940’lı yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ve yoksullukla son bulması da Faustçu ideallerin tükenişini ve II. Dünya Savaşı felaketinin ortasında Modern Avrupa’nın kaosunu yansıtıyor olabilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mükemmel teşhis :D ve ben mr. crowley nin hayatının sonuna doğru kabbalah ile uğraştığını sağ yola saptığını duymuştum bu doğru mu acaba??

 

Aleister Crowley yanlış anlaşılması gereken en son insandır. Yine de herkes yanlış anlamıştır. Olay şu... Birisi Abyss'in öte tarafına geçerse oradan söylediği herşey aşağıya bulanık ve değişerek geçer. (Reçetesi... Sembol ve Qabalah Bilgisi)

 

Crowley için sağ-el veya sol-el yolları yoktur. Onun için sadece Thelema vardır... Kendisi Magnum Opus (Great Work - Büyük Amaç/İş) için öyle bir kafa yapısına girmiştir ki işe yarayan herşeyi yapmıştır. Ve bu yolda Thelema'ya hiç bir zaman ters düşmemiştir. Thelema'ya ters düşenler, medyanın söylentilerinin etkisinde kalan ve her şeyi karşıtlıklara ayıran bizleriz. Magnum Opus, sağ-el ve sol-el ayrımından çok daha büyük kavramdır.

 

Kanun Kitabının inmesinden önce bile inanılmaz Qabalah bilgisi vardı ve her gün göreviymiş gibi bilgisini kullanıyordu. Kuru kuru Qabalah ile uğraşmak? Crowley Qabalah'nın kitabını yazdı. Hatta ileriki yaşlarında bir de Lady Frieda Harris ile resimlisini yapayım dedi. (Thoth Tarot Destesi ve Book Of Thoth)

 

Muhafazakar Yahudi Kabbalahcıları gibi yaptığı şeye Kabbalah demiyordu sadece. Zaten farketmiyor...

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kanun Kitabı Şifreleri ;

 

Burada bu kitabı tartışma konusu yapmayacağız ancak şifrelere biraz ışık tutacağız, bize neler anlattığını bulmaya çalışacağız. Aşağıda ki girişte üç farklı şifre mevcuttur. Her grup kendine göre şifre çözdüyse de bizim şifre çözücümüz Aleister Crowley’in kendisidir. Kitap 1904 yılı Nisan 8-9-10 da saat 12:00-13:00 arasında Aiwaz veya Aiwass adındaki bedensiz bir varlık tarafından Crowley’e yazdırılmıştır. İlk olarak bu varlıkla 7 nisan günü iletişime geçmişlerdir. Kitabın şifreleri kitap gelmeden önce ilk temasta verilmiştir. Liber Al vel Legisolarak adlandırılan bu metin Kanun Kitabı olarak bilinmektedir. Satanizme öncülük eden bu kitap birçok grup tarafından ve günümüzde de birçok “order” tarafından kabul edilmektedir. Bu “order” lar kendilerince kelimeleri aşağıdan, yukardan, tersten belirli sıralara göre okuyarak şifrelerini çözmeye çalışmaktadır. Öncelikle sizlere kitabın girişinden bahsedeceğim. Belki birçoğunuz “Liber al vel legis” sözünü merak ediyorsunuzdur. Aslında pek merak edilecek bir şey olmasa da burada da bir gizem yattığını iddia edenler var. Latince olarak Kanun Kitabı demektir ancak “AL vel” bağlacının kullanımında pürüzler vardır. Bu yüzden Türkçe veya İngilizce çevirisinde kanun kitabı olarak çevrilse de birçok Majisyen topluluğu yani “Order”lar veya gruplar buna itiraz etmekte farklı bir anlamının olduğunu söylemektedir. Liber kitap demektir Legis; hukuk, kanun olarak çevirmek yanlış olmaz. “Al vel” of bağlacı gibi düşünülmekte ancak “vel” “ve” demektir. “Al” kelimesinin “god” yani tanrı olduğunu iddia edenler var. Aslında “iyi, doğru, güzel” anlamında da kullanılıyor. Vel burada ki gizemi yaratmaktadır. Vel burada hem bağlaç hem de “veya” olarak şifrelenmiş bu söze ışık tutmaktadır. Yani burada “kanun kitabı veya …” ve “bu kitap aslında” anlamındadır. Buradan yola çıkarsak “Tanrının doğru kanunları kitabı” olarak çevirilir. Daha sonra S V B F I G V R ÂCCXX şeklinde devam ettiğini göreceksiniz. Türkçe çeviride bu atlanmış ancak biz burada bunu atlamayacağız. Sub figura için farklı dillerde birçok tercüme sunabiliriz. Ancak bizimde bildiğimiz Figür kelimesi şekildir. Biraz Latince biraz İngilizce ve daha başka farklı dillerde düşünelim. Çünkü Crowley tek bir dil ile çözülmeyeceğini söylemiş. O zaman şunları buluyoruz “S V B F I G V R Â =Sub figura=altındaki rakam, altındaki şekil, mecazi anlam, altında yatan anlam, rakamların altında yatan anlam” buradan rakamlara bakarsak CCXX=220 XCIII=93 DCLXVI=666 rakamlarını buluyoruz. 418 ise CCCCXVIII oluyor. Peki Crowley bu şifrede hata mı yaptı bize ipucumu vermek istiyor. 418 benim sayımdır diyor peki neden? Rakamları ters çevirdiğimizde IVXLCD çıkıyor. Farklı bir hesaplama yaparsak sonuç 644+12=666 şeklinde çıkıyor. Ayrıca rakamları ayrı ayrı yazıp topladığımızda ilginç rastlantı veya bilerek yerleştirilmiş sonuçlar elde ediyoruz. 4+1+8=13 burdan bulduğumuz sayı 4 diğer bir rakamımız 220 = 4 666= 9 rakamları toplarsak 4+4+9=17 bulduğumuz sayılar 418 ve 220 4+1+8+2+2+0 =17 diğer sayımız 644+12 yani 6+4+4+1+2=17 ve bize şöyle diyor bunun altında yatan anlam 666.

 

Gelelim İncil de bu rakamların karşılığına. Biz burada İncil’in doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyoruz. Sonradan değiştirilmiş veya diziliş sırası yanlış hesaplanmış bile olsa bu bilgileri 1904 yılında elde ettik. O zaman değiştirildiyse de veya ayetlerin sıralaması yanlış ise de Aiwaz bize bu değişmiş bilgiler üzerinden bir şey söylediği için sonuç değişmeyecektir. Ayrıca Enok yazmaları ile konunun benzerliğine bakınca daha ilginç sonuçları göreceğiz. Enok yazmalarının 1947de ölüdeniz de bulunan parçalarına bazı işaretler göndermesi de hayli ilginç. Şimdi İncile baktığımızda rakamların sırası ile bakıldığında şöyle sonuçlar görüyoruz. 13. Vahiy şöyle diyor 1- Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı.4-İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. "Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?" diyerek canavara da taptılar16-Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. 17-Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin. 18-Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666’dır.

 

Burada belirtilen ejderha şeytandır. Şimdi bu konudan sıyrılıp Ejderha figürünün majide ki yerine değinelim. Çoğumuz majide ejderha figürünü gözümüzde canlandırırız. Aslında canlandırdığınız bu figür majisyen iseniz sizin enerjinizle harekete geçen bedensiz varlıktır. Yani buna demon veya cin diyebilirsiniz. Sonuçta ne derseniz deyin bu canlandırdığınız şekil Şeytana veya Lucifer’e bağlı bir varlığın sembolüdür. Büyülerde oldukça işe yaradığı söylenir. Bunu ben değil Crowley’in bağlı bulunduğu Altın Şafak Cemiyeti söylüyor.

Çoğumuz avucumuzda VI veya başka isimler yazdığını görmüşüzdür. Sağ avucumuza baktığımızda tersten VI=6 roma rakamını görürüz. Buralara daha fazla yorum getirmeyeceğim. Enok’un kitabı ve eski lahit üzerinden iz sürmeye, şifrelere ışık tutmaya devam edeceğiz. Tekrardan ilk bulduğumuz sayılara dönerek XCIII=93 9+3=12 1+2=3 ; 418 4+1+8=13 1+3=4 ve DCLXVI= 666 6+6+6=18 buradan 1+8=9 yani 666’nın değerinin 9 olduğunu ve bulduğumuz bu sayıları birazdan okuyacaklarımızı okumadan önce tekrar hatırlayalım. Bu sayılar aklımızın bir köşesinde dururken Enok’un hikayesine dönelim. Ölüdeniz metinlerinde bulunanlar M.Ö 250- M.Ö 68 yıllarına aittir. Hem eski lahit hem de yeni lahit aynı şekilde Enok’tan söz eder. Bu benzerlik Enok’un kaybolması ve tanrı tarafından yanına alınmasıdır.

 

“Enok rüyasında zirvesi göğe kadar yükselen bir dağa çıktığını görür. Orada Allah, Enok’a kendi ismini terkip eden harflerin üzerinde kazılı olduğu altından yapılmış bir üçgen gösterir, fakat bu ismi hiçbir zaman telaffuz etmemesini emreder. Ancak bu ismi nasıl telaffuz edeceğini kulağına fısıldar. Bundan sonra Enok birbiri üzerine inşa edilmiş sekiz kemeri geçip “9.” kemerin altına gelir. Burada aynı altın üçgeni görür ve yanına alarak dünyaya döner. Daha sonra Nuh tufanın yakın olduğunu bildiği için yeraltında bir mahzende rüyada gördüğüne benzeyen “9” kemer inşa eder. Kıymetli taşlarla süslenmiş aynı üçgeni yapar ve akik bir taşın içine yerleştirir. Ve rüyasında 9 kemerin altında gördüğü bu harfleri bu üçgene yazar ve bunu beyaz bir mermerden kaidenin üzerine koyar. Bu 9 kemerin içine iki de sütun inşa eder; bronzdan yapılmış birinci sütunun üzerine o zamana kadar bilinen sanatları ve masonluğun aletlerini ve üçgene kazıdığı harfleri yazar. Mermerden olan ikinci sütuna ise bu harflerin nasıl telaffuz edileceğini yani “4” sessiz harfin arasında kalan sesli harfleri yazar. Tufan olunca bu yerin altında ki mahzende sular altında kalır. Sular mermer sütun üzerinde ki yazıları eriterek sildiği için kelimenin nasıl telaffuz edileceği yine bilinmez. Sadece bronz sütun üzerinde ki harfler kalmıştır. Şu halde kelimenin yine sessiz harfleri bilinmekte ancak sesli harfleri bilinmediği için nasıl telaffuz edileceği bilinmemektedir. Enok Allah’ın kulağına fısıldadığı kelimenin harflerini ve nasıl okunacağını bu iki sütuna yazmıştı. Şu halde bu iki sütunu alttan ve üstten birbirine bağlayan kemerler her iki kaynaktan gelen bilgileri birbirine bağladıklarını remzederler işte 13. Derecenin nihai öğretisi burada saklıdır…” (Erman 2004)

 

“Süleyman’da mabedi yapmak için aynı yeri seçer ve aynı şekilde 9 kemer inşa eder. Mabedin bitmesinden sonra masonlar Tanrının kutsal ismini Hz. Süleyman’dan kendilerine öğretmesini ister. Hz. Süleyman onlara Enok harabelerinde araştırma yapmalarını öğütler. Araştırma yaparken gizli girişe rastlarlar ve içeri girerler. Tanrının kutsal isminin yazılı olduğu altın üçgeni bulup Hz. Süleyman’a götürürler. Hz. Süleyman peygamber olduğu için kelimeyi okuyup bilmesine rağmen onlara öğretmeye yetkisi yoktur. Bulanları ödüllendirmek için onları “RA” derecesine yükselterek onları royal arch masonu yapar.” (Ayan 2000)

 

Ölüdeniz yazmalarına göre Tanrı insana iki tür ruh vermiştir. Biri doğruluğun yolundan giderken ötekisi sapkınlığın yolundan gider. Kurallar yazması bölüm “3”te şöyle bahsedilmektedir. “Bir ışık kaynağından doğruluk kökünü almaktadır Sapkınlık ise karanlıkların kaynağından Işık Prensinin elinde, Doğruluk hükümdarlığının oğulları vardı Işık yolundan yürüyorlardı Karanlıklar prensi ise, Sapkınlıklar hükümdarlığını elinde bulunduruyordu, Ve onlar karanlıkların yolundan yürüyorlardı.” Yalnız burada dikkat edilmesi gereken iyi ve kötü kavramlarını Tanrı insanlar için yaratmıştı. Ve hüküm günü gelene kadar bu ikisi arasında savaş sürecekti. Bu kavramlar semavi dinlere Şeytan kavramının nasıl girdiğine dair ipucu vermektedir. Burada anlatılanlara bakarak özetlersek insanların karanlık oğullarına veya ışık oğullarına katılmaları tamamen Tanrının önceden yaptığı bir seçimdir. Bu inanış İslami inanışta da vardır. Ancak insanlar yanlış yola sapsalar da doğruyu bulduklarında ödüllendirileceklerdir.

 

Kanun Kitabına gelmeden önce Crowley kehanet konusunda şifreler için gezegenlere bakmamızı öneriyor. Gezegenlerin sayılarının toplamı 42 dir. 4+2=6 verir. 6 insanı mı simgeler yoksa 42 derin bir bilgeliğimi veya yaşamın tüm sırlarını mı verir gibi bu sayılar üzerinde oldukça teori üretildiğini unutmayın. 6*7= 42 dir. 6 insan, 7 yaratılış 42 ise bunun cevabı olduğunu iddia edenler var. Amacımız felsefi düşünerek Crowley’in uyarısını dikkate almamak değil. Ancak maji üzerine düşünebiliriz. Çoğu insanın hala kullandığı Altın Şafak grubunun, aslında çoğunluğunu Crowley’in düzenlediği majikal uygulamaları gözden geçirelim. 9 Ay’ın değeridir. Ay maji öğrencisinin veya cadı wiccan vb majiye bağlı grupların enerjisini aldığı gezegendir. Maji öğrencisi enerjisini güneşten değil Ay’dan alır. 4 element vardır, kadimlerin 4 elementi de denir. 12 burç bu dört elemente göre sınıflandırılmıştır. Kabalistlerin Dört Alemlerişöyledir; Arşetipler Alemi, Yaratılış Alemi, Oluşum Alemi, Maddi Alemi. Daha sonradan Altın Şafak’ın geliştirdiği meditasyon 4 lü nefes tekniğidir. Biz burada 4 lü nefes tekniğinin anlamını söylemiyoruz. Ancak derinlerinde neler yattığını ortaya çıkarabiliriz. Crowley Mısırda bir varlıkla iletişime geçiyor, bu varlık Mısırlı bir tanrı, bir şeytan, demon, cin vs olabilir. Ancak ilk şifreleri maji üzerine verdiği kesin. Crowley bu düzenlemeleri yaparken bundan faydalandığını da açıklıyor.Altın Şafak Beyaz Sütununu ve meditasyon sembollerini açıklayan aşağıda ki yazıya bakalım. Bu sırada Kanun Kitabı’nın bize söylediği sayılarla benzerliğini düşünelim.

 

Neofit Derecesinin sembollerinin açıklamasında ritüel sırasında "Hermes", "Seth" veya "Süleyman Sütunları" diye tanımlanan İki Sütuna dikkat çekilmişti. Mısır Ölüler Kitabı Ölüler Ayini 9ncu bölümünde onlara "Şafaklaşan Işığın Tanrılarının Sütunları" ve ayrıca "Hakikat Salonu Kapısının Kuzey ve Güney Sütunları" da denilir. Sütunlardan birinde siyah zemin üzerinde beyaz arkaik çizimler vardır, diğerinde beyaz zemin üzerinde siyah çizimlerimler vardır. Böylece doğaya meydan getiren ışık ve karanlığın sonsuz dengelenmesinde zıt güçlerin karşılıklı iletişimi ve muvazenesi ifade edilmiş olur. Sütunun kübik tabanları İlahi Ruh Ruah Elohim' in Telaffuz Edilemez İSMİ belirlediği karanlık ve maddeyi temsil eder.Sütunların tabanlarında dönüşüm ve yeniden doğmanın sembolleri vardır. Bu arkaik semboller henüz keşfedilen dünyanın en eski kitabı "Mısır Ölüler Kitabı", "Ölüler Ayini" veya gerçek adıyla "Pre-em-Hru" kitabı veya "Gün Işığına Kavuşma Kitabı"nın 17nci ve 125nci bölümlerinin arkaik süslerinden alınmıştır. Bu kitabın ON rahiplerin yorumlarını Sakara'da 5. ve 6. hanedan krallarının piramitlerinde bulunur, ayrıca 12. haneden lahitlerinde ve 18. hanedan ve sonrası papirüslerde bulunmaktadır. Henüz bu kitapların tatmin edici bir çevirisi yapılmamıştır, şimdiye dek mistik vasıflı bir alim bu işe girişmemiştir.Genel anlamda Ölüler Ayini insanın Kurtarıcı/Islah Edici Osiris ile birleşmesini sağlayan ayinsel bir dizi ilahiler ve dualardır. Bu birleşimden sonra ona artık insan olarak değil, sembolik olarak özdeşleştiği Osiris olarak hitap edilir. Aynen İncil'de İsa dediği gibi: "Ki onlar Bizden biri olsun." Arınmış ve ıslah olmuş insan "Ben Osiris'im" der, ruhu sonsuz yaratılmamış ışıkta günahtan arınmış olarak nurla parlar, Osiris ile birleşmiş ve dolayısıyla ıslah olmuş, Tanrının oğlu, çileyle arınmış, mücadele ile güçlenmiş, özveriyle yücelmiş. İşte büyük Mısır Ritüelinin konusu bu.Kitabın Teb yazmasının 17nci bölümü ayrıca çok eski olan birçok yorumu bulunan çok kadim bir metin içermektedir. Bunlar sanki sonradan eklenmiş gibi kitaba uymamaktadır. Bu metin 12nci bölümün içeriyle birlikte bu tez için titizlikle V.H. Frater M.W.T. tarafından tercüme edilmiştir ve V.H. Soror S.S.D.D. 17nci bölümünün başlığı şöyledir: "İhya Edilenlerin yüceltilmesi, İlahi Diyara girip çıkmak, güzel Amentet ülkesinin Cinleri, İstenilen herhangi bir şekilde Gün Işığına çıkma, yaşayan bir Bai olarak bedenleşerek Doğa Güçlerini Dinlemek konusunda."

Sadeleştirerek anlayacağımız şekilde metinde şöyle geçer: "Osiris ile bir olanlar limana girerken onu okurlar. Bu meydanda yeryüzünde ulu şeyler yapılsın. Ustadın bütün sözleri gerçekleşsin." "Ben TUM'um, bütün şeylere birleşmiş olanım,

"NU oldum. Yükselişinde RA'yım ve Onun gücünün doğruluyla hükmediyorum. Ben kendini doğuran Yüce Tanrıyım, hatta NU bile, ki o İsimlerini telaffuz etti ve böylece Tanrılar Çemberini yaratıldı.

"Ben Dünüm ve Yarını biliyorum. Bir daha asla yenilemem. Sürekli RA tarafından anılan Osiris'in sırrını bilmekteyim. Başlangıçta tasarlanan işi tamamladım. İki devasal kartal tüyü ile donanmış Ruhun tezahürüyüm. Onların adları İsis ve Neftis'tir ve Osiris ile birleşmişlerdir.

"Ben mirasımı talep ediyorum. Günahlarım kökünden kazılmış ve ihtiraslarım dinmiştir. Saf beyazım. Zamanda mekan etmekteyim. İnisiyelerin ebedi tanrılara adak sunduklarında, yaşamım sonsuzdur. Yolu geçtim. Kuzey ve Güney Sütunları, Hakikat Salonunun girişindeki o iki Sütunu tanımaktayım.

"Ey ortada mekan edenler bana ellerinizi uzatınız. Zira aranızda bir tanrıya dönüştüm. Osiris ile birleşmiş olarak İyiliğin ve Kötülüğün savaştığı sabahta günün göz yuvasını doldurdum.

"Fırtınadaki bulut örtüsünü gökten kaldırdım ve RA'nın Yüce Sulardan tekrar doğuşunu gördüm. Onun gücü benim gücümdür ve benim gücüm onun gücüdür. Size hürmetler, ey Hakikat Efendileri, Osiris'in yönettiği amirler. Huzur ve ihtişam diyarında günahları arındıranlar, MA'nın takipçileri. Anubis tahtı inşa ettiği o günde Osiris şöyle dedi:

"Ey! Bir insan Amentet'e girmeyi hak etti. Aynen Osiris'in ihtişamlı takipçilerine yaptığın gibi, ben de kusurları gidermek üzere önüne çıkıyorum. Dünya ve Güneşin Ruhuyum.

"İki Alev Sütunu arasında. Aşad Ağacının altında Günlerin Kadiminin düşmanlarını yok ettiğinde RA'yım. Yumurtanın içinde mekan edenim. Diskin içinde dönenim. Aynı altının maden ocağından parladığı gibi ufuktan parlarım. Esirde SHU Sütunlarının arasından uçarım. Tanrılar arasında emsalim yoktur. Ağzımdan alevler fışkırır. Yeryüzünde tüm ihtişamımla inerim. Işınlarım gökyüzünden uzanıp Nil nehrini alevli dillerle yalarken, gözler uçuşan ışınlarıma bakamaz. Yeryüzünde RA'nın gücüyle kudretliyim. Limana mükemmelliğe erişmiş Osiris olarak yanaştım. Aynen Günlerin Kadimlerine sunulduğu gibi rahiplerce kabul gören adakları bana sunulsun. İlahi Ruh olarak tefekkür ediyorum. Gücümün azametiyle hareket ediyorum. Sonsuzlukta titreşen Dalgalar gibi oynuyorum. Osiris coşkuyla beyan edilmiştir ve tanrılar arasında hükmetmesi ön görülmüştür. Ruhun ve Bedenin bir olduğu Günlerin Kadimleri huzurunda Horus Diyarında tahta konmuş. İhtirastan doğan bedeninin günahları bertaraf edilmiş. Ebedi Kapıdan geçmiştir ve Yeryüzü ve Gökyüzünün evliliğinde Buhurlu Yeni Yıl Şölenini kabul etmiştir.

"TUM Gerdek Odasını hazırlamıştır. RURURET tapınağını kurmuştur. Alayın yolu tamamlanmıştır. HORUS arındırmış, SET kutsamış, SHU Osiris ile birleştirmiş ve böylece mirasa konulmuştur.

"TUM olarak Görünmeyen ile özdeşleşmeyi tamamlamak üzere Krallığa girmiştir. Ey Osiris gelinin sizi ölü olarak bulduğunda yas tutan İsis'tir. İsis ile yeniden doğdun. Neftis tarafından beslendin. Semavi doğuşunuzda sizi yıkadılar. Gençlik ve delikanlılık elinizde ve kolları milyonlarca yıl sizi destekleyecektir. İnisiyeler etrafınızı sarıyor ve düşmanlarınız yenilmiştir. Şer Güçler yok edilmiştir. Mutlulukta birlikte olduklarınız sizinledir. Savaştaki Zaferiniz mükafatlarını Sütunda bekliyor. Doğa Güçleri size itaat ediyor. Gücünüz azametlidir. Size lanet edenleri Tanrılar lanetliyor. Niyetleriniz gerçekleşmektedir. İhtişamın efendisisiniz. Yolunuza engelleyenler imha edilmiştir."

125nci bölüm bir inisiyenin İki Adalet Sütunun Salonuna girişiyle ilgilidir ve ölümü kısır ve vahşi bir bölge olarak dünyadan ihtişamlı öte aleme bir geçiş olarak açıklayan son derece güzel ve sembolik bir betimle başlamaktadır. Bu açılış cümlelerin tam çevirisi şöyledir:

"Güzelliklerine bakmak için uzaklardan yol aldım. Ellerim Adalet İsmini selamlar. Akasya ağacının yeşermediği uzak bir diyardan geliyorum. Orada yaprak yaprak açmış o ağaç yoktur. Orada otlar ışıldamaktadır. Sırlar diyarına girmiş bulunuyorum. Set ile iletişim kurdum. Uyku üzerime çöktü, tamamen sarıldım, gizli şeylere secde ettim. Osiris'in evine getirildim. Orada harika şeyler gördüm. Kapıların Prenslerini bütün ihtişamlarıyla gördüm."

Bu bölümün resimleri Hakikat Salonunu çift açık kapıları ardından gözüktüğü şekilde göstermektedirler. Bu salon sağ elinde bir kafes içinde bir şahin ve sol elini sonsuzluk gıdası üzerinde tutan bir Tanrı hükmetmektedir. Tanrının her bir yanında adalet ve alevle sarılı kudreti simgeleyen üzerlerinde birer dizi tüy ve Urai (kobra yılanı başlıkları) bulunan kornişler mevcuttur. Sağ kapının adı "Ayaklara hükmeden Hakikat Sahibi" ve sol kapının adı "Erkek ve dişi hayvanları bağlayan Kudret Sahibi." Salonda Ölülerin 42 Hakimi uzun bir sırada oturmuşlardır ve önünden geçen aday her birine ismen hitap edip hükmettiği günahı işlediğini inkar etmelidir [Hırsızlık yapmadım, yalancı şahitlik yapmadım, vs.].

Bu bölüm adayın ANUBİS tarafından Hakikat Salonuna sokuluşunu anlatmaktadır. ANUBİS adayı sorgulayarak inisiyasyonu hakkında bilgi almaktadır ve onun Salona girişi konusunda tatmin edici yanıt almıştır. Aday Mabedin yan odasına alındığını kıyafetlerinin soyulduğunu, gözlerinin kapatıldığını, salona girişi bulmak için elleriyle dokunması gerektiğini ve bulduğunda İnisiyelerin huzurunda yine giysilerle giydirildiği ve meshedildiğini anlatmaktadır. Bundan sonra ondan Parola istenilmekte ve Ruhunun Hakikat Salonunda Büyü Terazide tartılması talep etmektedir. Ondan sonra ANUBIS Salon kapısının sembolizmi konusunda onu tekrar sorgular ve yanıtları doğru bulununca ANUBİS: "Geçebilirsin, bunu biliyorsun" diyor.

Başka şeyler arasından İnisiye dört kez arındığını söyler, aynı şekilde Neofit'in [Altın Şafak] Neofit İnisiyasyon seremonisinde dört kez arınmakta ve kutsanmaktadır. Bundan sonra uzun Negatif İtirafta bulunur ve her bir Hakime yargıladığı günahtan masum olduğunu beyan eder. Sonradan Hakimin kendisine adalet uygulamasını arz eder. Sonrada Güneydeki yerde yıkandığını ve Kuzeyde "Kurtarıcıların Oğlu" denilen yerde dinlendiğini, Barış Zeytin Ağacı altının Sakini olduğunu ve ona mumyaların yıkandığı tuz banyosunda sakladığı uzun bir alev ve buluttan bir kral asası verildiğini anlatır. Orada adı "Soluk Verici" olan başka bir asa buldu ve bununla alevi söndürdü ve bulut asasını dağıtıp onunla bir göl yarattı. Sonra inisiye Sütunlara getirilir, onların adlarını söyleyip Terazi sembolündeki yerlerini söylemelidir. Yolunu kesip geçişini engelleyen Kapı Bekçisinin adını söylemelidir ve bunlar tamamlandıktan sonra Salon adımlarına karşı "Çünkü ketumum, çünkü safım" diye haykırmakta ve arayışının, isteklerinin üzerinde adım atması için yeteri kadar saf ve yüce olduğunu bilmelidir. Sonrada THOTH'a her türlü şer duygudan arınmış olduğunu ve gezegenlerin tesirlerinden serbest olduğunu bildirmelidir ve ona THOTH ona şöyle yanıt vermektedir: "Sütunları Alevden olan, duvarları canlı Urai'dan olan ve evinin ateşleri su akımları olan kimdir?" ve İnisiye "Osiris" diye yanıt verir.

Anında ona gelen yanıt şöyledir: "Yiyeceğin et Sonsuzluktan, içkin Sonsuzluktan olacaktır. Dünyadaki cenaze kutlamalara katılabilirsin, çünkü fethettin." (Sütunlar K. Menemencioğlu)

 

Konu üzerine günümüzde kullanılan majikal sistemler üzerine birçok örnek verebiliriz ki sizlerde kullandığınız sistemlerde bu benzerlikleri fark etmişsinizdir. Bunlar büyüler, kehanetler veya fallar olabilir, benzerlikleri görebilirsiniz. Ancak daha fazla uzatmadan Kanun Kitabı’nın başlığının aşağı yukarı neler barındırdığını söylemiş olduk. Ancak asıl mesele bize ne demek istediğidir. Acaba Tanrının bilinmeyen isminin sesli harflerini mi söylüyor ? Ancak benim sizlere bu şifreleri bulduğumu söylemem veya sizlere bu sesli harflerin veya Tanrının bilinmeyen isminin ne olduğunu söyleyecek olmam hayalperestlikten öteye geçmeyecektir. Aiwaz verdiği sayılarla kendisin ne olduğunu mu söylüyor? Sayısının 9 değil 11 olduğunu söylüyor veya 50. Ayrıca 42 cevaptır diyor ayrıca aşağıda okuyacağınız bir çok bölümde sayılar ve kelimeler arasında şifreler vermiş. Ortada derin bir sır var gibi görünüyor ancak henüz cevap yok, cevabın olmaması gibi sorunun ne olduğunu bilende yok. İsteyenler ayrıntılı olarak çalışmalar yapabilir.

 

Kanun Kitabı

Liber AL vel Legis

sub figura CCXX

as delivered by

XCIII = 418

to

DCLXVI

Liber AL vel Legis

Sub Figura CCXX

XCIII=418’den DCLXVI’a verildiği gibi

L I B E R

A L v e l

L E G I S

S V B F I G V R Â

C C X X

Verildiği gibi den

XCIII = 418

‘ya

DCLXVI

[ — I — ]

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...