Jump to content

Astroloji ve Freudyen bağlamda Satranç .


sidar

Önerilen Mesajlar

Astroloji ve freudyen bağlamda satranç ;

Merhabalar bu yazım da 10 senedir satranç oyuncusu , psikoloji ve astroloji öğrencisi birisi olaraktan gözlemlediğim bulguları ve deneyimlerimi paylaşacağım . Satranç tarih olarak mö.6 yüzyılda kökeni hindistan da olduğu varsayılan bir oyun . Bana göre hindistan gibi spiritüel ile fiziksel dünyanın iç içe olduğu coğrafya ve kültür de satrancın icat edilmesi  çok olağan ve  şahsi fikrim de bu yönde. Neden mi ? cevabını  ezoterik ,vedik  ilimler olarak ve yaşam enerjisini harekete geçiren ilke olarak adlandırılan chinin gelişkin olduğu yerin hindistan olması sebebine bağlıyorum . Yani hindu geleneği ve öğretilerine . Chinin; hindu geleneğindeki karşılığı pranadır etimolojik kökenin de .  Satranç modern algılayışımız da  ortaçağ şovenizminin ve savaş stratejileri , sanatlarının ana parametreler olduğu bir strateji oyunu olarak algılanıyor . Lakin hindistanı göz önüne alarsak işin daha derin bir ezoterik felsefesi olduğundan  da çok şüphe etmememiz gerek . Ben şahsen batı astrolojisin de uzman biri olarak burada ezoterik bir ilim olan vedik astroloji den satranca yorum getirme kısmını vedik astrologlarına bırakıyorum . Satrancı yorum bağlamın da değerlendireceğim ana kavramlar ;

İd –ego –süperego .

Ağırlık olarak astroloji deki jüpiter ,satürn ve mars gezegenleri .

Retrogade ve retro gezegenler .

Chinin , enerjinin işleyişi ve psikodinamiği .

Budizm ve hinduizm .

 

Hayatta stabil değil dinamik denge var derler eski bilgeler . Bir ip cambazını düşünün sürekli dengesini koruyarak ve düşmeden ipin üzerinde durur , ilerler ve hatta geri ilerler . Bunu vücut anatomisi ile uyum elde ederek yapar . Ne omurga , zihin ve beden ensekliği ama ! . İşte iradi eylemlerimize ve zihinsel kurgularımıza göre sürekli değişen ve dönüşen bir hayat vardır karşımız da , tıpkı  satranç daki varyantlar gibi her hamle olası yeni potansiyelleri ve durumları getirir . Buna Hindu \budizm geleneğinde karma denilmektedir .  Hayatın ilerlemesi ve zenginleşmesi için tıkalı olan enerjinin ve ölüm getiren sha nın yani durgunluğun tesirlerini minimize etmek gerekir . İşte satranç ile hindu geleneğindeki prana , taoizm ve vedik ilim arasında gördüğüm harika bağlantı bu . Chi yi geliştirmek bugünlerde batı da bilinen qigong sistemi ve çalışmaları ile elde edilen birşey . Qigong yapan birisi olaraktan satrançta da tıpkı qigong çalışmaların da olduğu gibi tıkalı olan durumların önüne açmak ,hayatın akışını güçlendirmek , korunulması gereken kutsallığı korumak ve ölüm getiren shanın ilerleyişini engellemek vardır . Strateji ve kurgunun da önemli bir yeri vardır ama asıl gördüğüm derin bağlantı benim nazarım da budur . Satranç belkide taonun ; toplumdaki kraliyet ve bürokratik ilişkilerin temel statükosu üzerinden 64 kareye yansıdığı , bu tarz derin ezoterik sembolizm ve çalışmaları ile ilgilenmeyen insanların da faydalanması  amacı ile tasarlanan bir oyundur .

Evren ve canlılık chi ile doludur . Astroloji de bu meyveden faydalanmıştır elbette. Mitoloji den , paganizm den , evrensel sembolizmden faydalandığı gibi ..Taoizm de ki kadim ying yang sembolünü hatırlayın . Bir sembol 1000 sayfa kitabın bize anlatamayacağı şeyi anlatabilir . Astrolojik simgeler ile kadim semboller de anlatılmak istenilen chi gibi unsurların birbirleri ile bağlantı da olduğunu da unutmamak gerek .Evet şimdi id-ego-süperego bağlamında satrancı yorumlama kısmına geçebiliriz . Freudun ortaya koyduğu bu modelin birçok astrolojik yorum bağlamında kullanıldığına şahit olabilirsiniz . Temel olarak astro-psikoloji olarak adlandırılan alan da ve dünya da glenn Perry üstadımın önderliğinde harika bir sistem olarak kullanılageliyor . İd bizim ilkel kısmımızdır , içgüdüsel istek ve doyumlardır , güdülerdir bir yandan hayatta kalma içgüdüsüdür . Ruhsal enerji olarak libido nun bir ürünüdür , Hayattan zevk alma yetimizin önemli bir parçasıdır . Astroloji de daha çok mars ve 8.ev idi temsil eder . Ego ise süperego ve id arasında dengeleyicidir aslında birçok gelenek de bizi sınırlayan ,ne olduğumuza ve kim olduğumuza dair veri oluşturan çerçevedir . İnsan sonsuz uzay da egosu ile var olur . Egoyu gerçekleştirmek bir yandan egoyu aşmak demektir . Benliktir bir yandan ego bunun ise astrolojik haritanın bütünlüğüne daha çok denk geldiğini düşünüyorum . Birçok  düşünüre göre 1.ev ve güneşe denk gelir ama bir ay burcu koç olan birinin de egosundan ödün pek verilemez ! , jüpiterin ise ego da büyük bir pay sahibi olduğu deneyimli astrologlar tarafından bilinir . Süperego ise bütündür , toplumdur , kolektivizm dir , meritokrasizm dir , belkide platonun devlet eserindeki hakiki elit tabakadır . Üst benlik olarak adlandırılan ; benliğe şekil veren , idi dizginleyen ve ve bilinci zenginleştiren kuvvettir . Bu sebeplerden dolayı tüm ruhsal yükselişlerin temelinde süperego vardır . Eski bilge toplumlar için bütünün hayrı , önceliği ve şifası birincil önemdedir .Şimdi gelelim bu id-ego-süpergo modeli , astroloji ve satranç bağlantısına .

Öncelikle dile getirmem de fayda var . Bu bağlantıları ; birçok oyun oynayarak , ustaları ve onların oyunlarını takip ederek elde ettim umarım beğenirsiniz .Bu makale de değineceğim satranç ustaları ; Magnus Carlsen , Gary Kasparov ve Joseph Henry Blackburne dür .  Öncelikle marsın konumu satranç oyuncuları için mihenk yapıtaşıdır . Satranç oyuncularının batı tipi natal horoskopların da en çok gözlemlediğim mars konumları ; mars koç burcunda  , mars 8.ev , mars 11.ev , mars kova burcunda , mars başak burcunda , mars aslan burcunda ,mars -satürn açıları , mars Retro yani mars geri harekette dir . Marsın tekabül ettiği freudyen modelini tekrardan hatırlatmak ta fayda var . Mars ide karşılık gelir . Mars aynı zamanda hareketi , devingenliği , iradi eylemleri ve ilksel benliği anlatır bize . Yazının başların da ki chi bölümünde chinin satrançtaki karşılığından bahsetmiştim ve hatta neden Hindistan da doğduğunu da . . İşte chinin canlı evrenin mikrokozmosu olan insandaki önemi onun bedeni , iradi eylemleri , bilinci ve davranışları ve böylece karmadaki yetkinliği , ödevleri ve dersleridir . Bireysel hayat birçok unsurun varyantıdır . Bu varyantları oluşturan temel dinamik ise mars dır , ilk hareketi başlatan odur o yüzden satranç oyuncularında marsın konumu önemlidir . Joseph Henry blackburne mars kovadır . Magnus carlsen mars ikizlerdir ayrıca marsı 8.evde ve geri harekettedir .Güneş ile de karşıt açı ilişkisindedir . Gary Kasparovun ise mars aslan burcunda dır ve ayrıca 8.evdedir . Gelelim Satürn ne , süperegoyu ise astrolojide Satürn ve 11.ev temsil eder . Birçok görüş ya 10.ev yada 11.ev yada ikisi beraberdir lakin ben 11.evi öncelikli olarak değerlendiririm zaten iki evi de Satürn yönetir . Emin olamadığım bir görüş ise 4.evdir ama bence mühimdir 4.evinde süperegoyu temsil etmesi oldukça olağan . Süperego tıpkı birçok milletin kurtuluş savaşında gösterdiği o cefakar ve vizyoner ilke gibi bütünün kurtuluşudur , bütünün canlılığıdır . Burada egonun daha büyük bir yapı içerisinde eridiği görülür . Satrançta da tıpkı milletlerin kurtuluş savaşın da gösterdiği ilke gibi tüm taşların görevi şahı korumak ve karşı şahı mat ederek ölüm getiren shayı durdurmak, hayatın akışını sağlamak . Gerekirse bu vazifeler için vezir de , at da , fil de aynı hizmeti görür birbirlerinden görece üstün nitelikleri olsa da birçok varyan ta tıpkı kendilerine ölmeleri emredilen askerler gibi kendi canlarını feda edebilirler . Ustaca galibiyetler ekseriyetle en fonksiyonel taş olan vezirin fedasından çıkabilir . En fonksiyonel egonun ölmesi süperegonun önemine işarettir . Marsın ve idin , egonun dizginlerinin ele alınması bunların süperego için ustaca kullanılması , karmanın sanatı , yaşama sanatı ustalığı , liyakatten ve adanmışlıktan doğan kutsal eylem .Magnus carlsen nin satürnü oğlaktadır ayrıca yükselen burcu terazi olduğu için Satürn yücelim yöneticisidir . Satürn oğlakta zaten oldukça yetkin ve yönetici bir konumda dır . Josep Henry blackburne de Satürn ise terazidir . Satürn terazi de yücelim yöneticisin de . Garry kasparov da ise Satürn kovada dır ne tesadüf ama !  yönetici olduğu burç ta . Bence satranç ta süperegonun önemine dair müthiş bulgular .

Öncelikle magnus carlsenin haritasına bakalım ; magnus carlsenin mars ikizler de , 8.evde ve Retro yani geri giden konumdadır . Mars geri harekette idin kullanımına dair öğrenilmesi gereken yada ustalaşılan eylemselliği gösterir . Retrolar geçmiş hayatlar ile ilişkilidir .Magnus carlsenin marsı güneşe Retro iken karşıt açı yaptığı için belkide magnus geçmiş hayatlarında bir zanaatkar dı bir silah yapımcısı idi , demir atölyesinde çalışıyordu yada bir asker prensti . Her sekilde apollonik ve ares bağıntısı vardı magnus ta modern dönemin mozartı sayılan bir oyuncu ama mars Retro iken güneşe karşıt açı yaptığı için bu karmasında daha  birçok yenilgi alması gerekiyor . Ve alıyorda zaten  yenilmeyi hazmetmek magnusun öğrenmesi gereken bir şey .

 

Şimdi gelelim Garry kasparova ;

 

Kasparovun haritasın da mars aslan burcunda , Retro yani geri harekette ve 8.evdedir . Kasparovun da id denilen parçayı tamir etmesi gerekiyor . Satranç buna pek alla yardımcı olabilir ! . Mars aslan onun egosunun yüksek olduğunu gösteriyor , acımasız ve karşı tarafı aşağılayabilen bir oyuncu ama bu konum ona ustalığına rağmen birçok dezavantaj getirdiği şüphesiz .

Joseph Henry Blackburne ;

İşte benim favori ustam ve kutsal oyuncum . Mars kova da , mars Satürn üçgen açısı var . Ne mükemmel bir konum ! . Diğer oyunculara nazaran blackburne daha kolektivist bir eylemsellik dehasına sahip . Çünkü idi temsil eden mars , satürnü temsil eden süperegoyu temsil eden Satürn ile üçgen açıda ve kova burcunda ! Mükemmel bir konum . Umarım beğenmişsininizdir . .

 

Sidar .

 

 

 • Beğeni 1
 • Teşekkür 1
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Eğer bu şekilde Satranç'a Başlıyorsanız, Eşcinselsiniz!

   Tamam başlık oldukla saçma görünüyor olabilir, hatta saçmaladığımı düşünebilirsiniz ancak chesslgbt.org sitesinin yayınladığı analize göre, eşcinsel insanlar genellikle belli bir stilde açılışta oynamayı farkında olmadan tercih ediyorlar. Ortak bir tercihi nasıl benimsedikleri hakkında psikologlar pek çok tezde bulunsalar da gerçekten net bir şeye ulaşmak mümkün değil ama şundan eminiz ki bütün eşcinseller aynı şekilde açılış yapıyor. Peki neden? En yaygın tez dalgalı görüntüsü ile eşcinselliği

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • Satranç

   SATRANÇ Hakkında Biseyleri Yazmalık Yer

   , Yer: Akıl Oyunları

  • Medical Astroloji

   Medical Astroloji Sağlık Astrolojisi   1 : Koç Burcu   Gezegeni: Mars   Üçlü: Yangın   Baş, beyin, göz, yüz, kaslar, epifiz bezi   Rahatsızlıkları: kafa ile ilgiLİ. Baş ağrısı, migren, sinüs problemleri, baş soğuk algınlığı, burun, ateş, İltihaplanma , kanama, yüksek kan basıncı, patlamalar, yanık, haşlanma, böcek ısırıkları ve sokmaları.   2 : Boğa Burcu   Gezegeni: Venüs   Üçlü: Dünya   Boyun, gırtlak, tiroid bezi, gırtlak, çene, alt çene, kulaklar, dil, ses tellerine, juguler ven, b

   , Yer: Astroloji

  • Klasik Astroloji ile Modern Astroloji Arasındaki Farklar

   Bana en çok sorulan sorulardan biri olduğu için, klasik astroloji ve modern astroloji arasındaki genel yaklaşım ve tekniksel farkları maddeler halinde sıralamaya çalışacağım. Bunu yapmaktaki amacım hangisinin daha doğru çalıştığını saptamak değil, sadece aralarındaki ayırıcı farkları belirlemektir. 1) Klasik astroloji ve modern astroloji arasındaki en önemli fark, modern astrolojinin daha ziyade harita sahibinin psikolojisini öne çıkarması nedeniyle, tüm haritayı sadece harita sahibini ilgil

   , Yer: Astroloji

  • Zeka ,Açılar ve Astroloji.

   Zekada merkür tek parametre değildir   IQ testleri bir kişinin beyninin sadece bir bölümüne dair işlevi gösterebilir yani IQ test sonucunun kişi hakkında kısmen fikir vereceğini ama kesin sonucu veremeyeceğini düşünüyorum   çünkü   *hmm şey biraz Neptüne doğru yükselecez , kemerlerinizi bağlayın *http://www.astrodemo.org/forum/images/smilies/smile.gif   *Tiyatral Gitarist’in astrosohbet.com forumu içinde yazdığı yazılarda sık sık ifade ettiği fraktal kavramı ( hakkında bende çok bilgi sahibi

   , Yer: Gezegenler ve Evler

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...