Jump to content

MZ1vdnW0mtQ

Önerilen Mesajlar

YANIK GEZEGENLER

Vedik astrolojide gezegenler, Güneş'e bizim yeryüzünden baktığımız noktadan, ışınları yok olacak veya yanacak kadar yaklaştıklarında yanık durumda olurlar. Bir gezegen doğum haritasında Güneş'e yaklaştıkça sıcaklık prensibinden dolayı yanmaya başlar ve kalitesini kaybedebilir. Bu duruma Yanık denir.

 

Eski metinlere göre, bir gezegen yanık olduğu zaman, güçsüz duruma gelir ve zayıf olduğu durumu andırır. Gezegenin doğal özelliklerinin zayıfladığı durum Güneş'e ne kadar yakın olmasına bağlıdır. Yanık gezegenin zayıflamasının başka bir önemi gezegenin yönetici olduğu dasa içinde belirir. Bu süreç içinde kişi zararlı etkiler altında kalır. Bu durumu sadece gezegenin faydalı görünümü değiştirir.

 

Merkür bu kuralın dışında kalır. Yanma etkileri şu örnekle açıklanabiliriz:

Ocağın üzerinde duran 2 litrelik su dolu bir tencere hayal edin. Su dolu tencere ağzına kadar doldurulursa, suyun sabit bir kaynama noktasına ulaşması daha uzun zaman alacaktır. Tencerede daha az su olursa, daha çabuk kaynayacaktır. Yanık bir gezegen de, tencerede çok fazla suyun olmadığı bir gezegen gibidir. Yanma ne kadar şiddetli olursa (Güneşe ne kadar yakın olursa) kaynamaya o kadar yakın olur ve o gezegenin kullanımıyla ilgili hassasiyet o kadar fazla olur ve onun kullanılmasıyla, bizim kızgın ve öfkeli hale gelmemiz o kadar kolay olur.

 

Su elementi denge, huzur ve memnuniyetle ilgilidir. Bu durum, sabır ve aşkla ilgili hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşma gücüne dönüşür. Yanık gezegen, hassasiyeti korumaya çalışarak öfkeyle ani tepki vermeye yatkın olduğu için bu alanda zorluklara neden olmaktadır. Bu durumda gezegen bir anlamda Güneş'in sıcak ve kavuran enerjileri içinde kaybolacak, kendi özelliklerini gösteremeyecektir. Her gezegenin, Güneş ışığına karşı belirli bir hassasiyet yörüngesi vardır ve ne zaman bu yörüngenin içerisine girse, ışınları yanar.

 

Surya Sidantha'ya göre gezegenler için yanık dereceleri şöyledir:

 

vaj8pv.png

Not: Güney ay düğümü (GAD) ve kuzey ay düğümü (KAD), güneşe yakın olsalar bile yanık olarak kabul

edilmezler.

 

Gezegenin Güneş'in her iki tarafında da aynı açıyı koruması durumunda yanık olayı geçerlidir. Dolayısıyla bir gezegen Güneş ile aynı evde olabilir ama yanık olmayabilir. Bu nedenle gezegenlerin yanık olma derecelerini bilmek önemlidir.

 

Bir gezegen Güneş'e 10 derece uzaklıkta yanmaya başladığı, 1 ila 5 derece yaklaştığında yandığı kabul edilir. Haritalarda Merkür daima Güneş'le aynı evde ya da bir önceki veya bir sonraki evde bulunur, bu durum yanma prensibini geçersiz kılmaz. Aynı durum Venüs içinde geçerlidir. Gezegen ve Güneş aynı burçta ve aynı derecelerde oldukları zaman, bu olaya "Tam Kavuşum" denir ve tutulma olarak düşünülür. Gezegenler geniş enleme sahip oldukları anda Yanık olamazlar. Yanma ile ilgili diğer önemli bir nokta, yanık gezegenleri tespit ederken hangi gezegenin en düşük derecede olduğunu kontrol etme gerekliliğidir. Örneğin bir haritada Güneş 6 derece, Mars 10 derece, Venüs 2 derece İkizler burcunda birleşsin. Burada Marsın derecesi Güneş'ten daha yüksek olarak Güneş'ten uzaklaşıyor, fakat Venüs Güneş'ten daha düşük derecede ve Güneşe yaklaşıyor. Mars Güneş'in sıcaklığından uzaklaştığı için olumsuz etkileri ileriki yaşlarda daha az hissedilecek, fakat Venüs Güneş'e yakınlaşan bir yanık gezegen durumundadır ve kişi doğduktan sonra yıllar geçtikçe bu yanık gezegen etkisini hayatında çok daha net bir şekilde hissedecektir. Bu yüzden gezegenlerin yanma durumunu hesaplarken bu konuya da dikkat etmek gerekir.

 

Şimdi bunu örnek bir harita ile açıklayalım;

Oro95z.png

 

Bir erkeğe ait olan resimdeki haritada, Güneş-Venüs birbirine 2.37 derece uzaklıkta 7. Evde Oğlak burcunda kavuşmuşlar. Güneş 7.40 derece, Venüs 5.03 derece. Venüs'ün derecesi Güneş'in derecesinden daha düşük olduğu için Güneş'in gerisinde hareket ediyor (Venüs yanma sınırları içinde). Kavuşum 7. evde olduğundan kişi geç yaşlarda evlilik yapmış ve bütün hayatı orta sınıf kiralık bir evde geçmiş (Venüs 11. evin "kazançlar", ve 4. evin "ev hayatı" lordu).

 

Yanık gezegen pozisyonunda en can sıkıcı nokta, gezegen zaten düşük bir pozisyonda bulunurken bir de üstüne yanık olmasıdır. Bu etki yanmanın gerçekleştiği alanda ciddi sorunlar ve kişinin karmasında önemli bir düğüm oluşturabilir. Örneğin Venüs Akrep burcunun 12 derecesinde olsun. Bu durumda Venüs akrep burcunda zarar gördüğü bir yerleşimdedir. Güneş'te 15 derece akrep burcunda olsun, burada Venüs hem yanmakta hem de zararlı olduğu için kişinin hayatında venüsyen konulardaki negatif etkisini daha fazla gösterecektir.

 

Ama diyelim ki Venüs güçlü yerleşimde Boğa burcunda olsun ve Güneş'e yakın bir mesafede olsun, Venüs yine yanacaktır ve güç kaybedecektir ama etkisi bir Venüs'ün akrep burcunda olduğu kadar zararlı ve tehlikeli bir hale dönüşmeyecektir. Bu yüzden bir gezegenin haritadaki durumu da yanıklığın gücü ve etkisi konusunda oldukça önem kazanacaktır.

 

Tabi yanık durum varken, haritada diğer unsurlar, yogalar, diğer gezegenlerin durumları da önem kazanır. Eğer harita geneli sağlamsa, zarar, yanık gezegenin bulunduğu ev alanıyla sınırlı kalabilir. Ama harita genelinde sorunlu noktalar fazla ise, bu durumda yanık olmanın zararları genele daha rahat yayılır. Güneş'ten hiçbir zaman ortalama 45 derece açıdan fazla uzaklaşmayan Merkür ve Venüs yanmaya özellikle yatkındır. Bu "kişisel gezegenlerin" artan yanma sıklığı aynı zamanda yanmanın ilk olarak kişisel ilişkilerimizi etkileme özelliğini de ortaya koymaktadır.

 

Yanmayı, çocukluk yıllarımızda çoğu kez babamız tarafından onaylanmamış belirli hayat derslerinin ve yaşam enerjilerinin sonucu olarak düşünebiliriz. (Güneş) Böyle durumlarda, çocukluğumuzda baba veya otorite figürümüz zamanının çoğunu yoğun tempoda geçirmiş olabilirler ya da sadece kendileri duygusal açıdan yanık gezegenin etkisi altında kalanların ihtiyaçlarını tespit etmeye ve karşılamaya müsait olmamış olabilirler.

 

Eski metinlerde 9'uncu ev yöneticisinin yanık veya zayıf olması kişinin yoksul kalmasına neden olacağı açıklanmaktadır. Satürn'ün 6'ncı, 8'inci, veya 12'nci evlerde yerleşmesi ve yanık durumunda olması büyük kayıplara, iş veya yer değiştirmeye neden olacaktır. Jüpiter yanık durumunda ise çocuklarla ilgili sorunları, Venüs evlilikteki sorunları, Satürn kariyer kayıplarını ve Mars cesaret noksanlığını gösterir.

 

Yanmanın geçersiz olması:

Vedik astrologlarca tartışılmakta olan bir konuda, yanık gezegenlerin bazı durumlarda geçersiz olmasıdır. Zayıflığı olmayan gezegen, aşağıdaki durumlarda gezegen yanık olmasına rağmen haritada iyi performans gösterebilir:

** Yanık gezegen kendi evinde ve yüceldiği burçta ise,

** Yanık gezegen güçlü benefik görünümler alıyorsa,

** Yanık gezegen digbala olduğu evde ise,

** Yanık gezegen yücelmiş ve bölümlü haritalarda iyi yerleşmişse (özellikle D-9 ve D-60),

** Yanık gezegen haritada geri hareketliyse (retrograde)

 

Yanma değerlendirildiğinde, psikolojik karakas olan gezegenler ağırlıklı olarak sonuçların nasıl görüldüğünü temsil eder. Ancak evleri yöneten yanık gezegenler, evde geçirdikleri zamanın yarısında da önemsiz görülürler. Yanık gezegen, güvensizliklerini gezegenin davranış yapısıyla ilgili olarak hafifletmeye çalışacaktır; bu durum, Merkür'ün bunu keyifle, Venüs'ün güzellik veya şefkatle ve Mars'ın da mantık veya güçle yapmaya çalışacağı anlamına gelir. Bu işe yaramadığında kızarlar ve kontrolden çıkmaya yatkın olurlar. Genel olarak, hassas gezegenler öncelikle onay almaya çalışarak telafi edici gösterilerde bulunarak öfkelerini saklamaya çalışacaktır. Acımasız Satürn ve Mars gezegenleri, hissettikleri öfke nöbetleri için cevap isteyerek ısrarcı ve dışavurumcu olacaktır.

 

 

 

YANIK AY

Vedik Astroloji'de Güneş ve Ay'ın kavuşma durumudur. Güneş ve Ay'ın kavuşum etkisi aynı zamanda Yeniay dönemidir.Ay-Güneş kavuşum halindeyken ve Ay yanık durumda iken, kişi teknik bilgisi yüksek, derinden analiz yapabilen biri olur. Kavuşum dereceleri birbirine yaklaştıkça Ay'ın nitelikleri bozulur. Yanık Ay pozisyonu sadece Ay'ın yanık olmasıyla değil, bu yaklaşımın diğer unsurları nedeniyle de oldukça zorlayıcı ve negatif etkiler açığa çıkarabilir. Öncelikle Ay, Vedik Astroloji'de parlak Ay iken yani Dolunay dönemine yakın ve Dolunay sürecindeyken oldukça kıymetlenir. Ancak, küçüldükçe zayıflar. Yeniay döneminde, yani Güneş ile kavuşum sürecinde en zayıf halini alır. Ay, aynı zamanda zihindir. Bu nedenle Ay, kararıp Güneş'in zararlı etkilerine maruz kaldıkça zihin zorlanır ve depresyon, net görememe etkileri ortaya çıkar. Öncelikle bu yerleşim kişisel mutluluğu engeller. Diğer yandan kişi tutkulu, hırslı ve sonuç odaklıdır. Fakat ilgi alanları geniş değildir. Hayata bakışında geniş bir ufku veya öngörüleri olmayabilir. Yanık Ay etkisiyle doğan kişilerin genel olarak esneklik göstermeleri daha zordur. Durumlara kendi açılarından bakarlar, empati kurmakta zorlanırlar. Yanık Ay'ın sonuçları, Ay'ın hangi burçta ve evde yandığıyla da yakından ilgilidir. Bu nedenle Ay'ı yanık olan her kişi çok zarar alacak diye bir kural yoktur.

 

Genel olarak, özellikle Ay'ın yanmasını veya Güneş'e bu denli yakın olmasını istemeyiz ama Balık, Yengeç, Boğa gibi burçlarda gerçekleşen bu kavuşum, kişinin ruhundaki fırtınalarla daha rahat baş etmesini sağlar. Ay'ın hangi burçta yandığına göre ortaya çıkacak muhtemel sonuçlar şunlar olabilir:

Ateş burçlarına düşen yanık Ay duygusal kişiliği aktif yapar. Su burçlarında kişiyi duygularına kolay kapılan birisi haline getirir. Hava burçlarında kişide uçarılık görülür. Toprak burçlarında durgunluk oluşturur. Kavuşum kişiyi inatçı, kibirli, kendi fikrini beğenen, baskıcı ve ayırıcı birisi yapar.

 

Ay "huzur ve yakınlığı" yönetir. Ay zihnin kendisini temsil ettiğinden dolayı, etkisi altında kalanların tüm psikolojisini etkilediği için yanık durumdaki Ay'a özellikle dikkat edilmelidir. Gezegeni yanık Ay olan biri, huzurlu, sabırlı ve hayatın ona sunduklarına karşı anlayışlı hissetme konusunda zor anlar yaşar. Çocukluğunda korumasız olduğunu veya kendisiyle doğru düzgün ilgilenilmediğini hissetmesi sonucunda, bilinmeyene karşı korunmasız olmaktansa hep huzursuz olan zihnini kendisini iyi hissettiren şeylerle meşgul olmaya zorlayan anlayışlı olma korkusu ortaya çıkacaktır. Bu durum, etkisi altında kalanların huzurlu hissedememesine ve hayatı olduğu gibi kabul edememesine yol açar. Ay'ı birleşmeleri veya birbirlerine göre konumları açısından en güçlü etkileyen gezegenler, etkisi altında kalanların ne kadar sağlam bir temel aradığını ortaya koyacaktır. Ancak gerçekte aradıkları şey, dışarıdan gelecek hiçbir şeye bağlı kalma ihtiyacı duymaksızın hiçbir şey yapmadan her şeyi olduğu gibi kabul edebilme yeteneği olduğundan dolayı bu destekleyici gezegenin sunduklarıyla gerçekçi veya huzurlu hissetmekten ziyade bu durum daha çok, etkisi altında kalanları gerçeklerden daha da uzaklaştırmaya yarayacaktır.

 

 

YANIK MERKÜR

Yanık Merkür çok özel ve mükemmel değerler kazandırır. Gezegenin kavuşumu şairlerde, yazarlarda, hukukçularda göze çarpar. Kişiyi amaçlı, hırslı, sezgili, zeki, kavrayışlı, düşünceli ve kültürlü yapar. Ayrıca edebiyatta, politikada veya felsefe alanında ünlü birisi olabilir. Güneş ile Merkür arasındaki yanık ilişkisi yazım alanındaki en güçlü yogayı oluşturur. Yerleşim 3'üncü evde veya 9.evde ise yazım alanlarındaki başarı katlanır. Gölge yönlerinde ise bu yerleşim, kişiye esnek olmaktan uzak, fevri, çabuk fikir değiştiren, odaklanmakta zorlanan, bir durumdan diğerine çabuk geçen bir etki verebilir. Sözcüklerle iyi oynarlar.Merkür Güneş'e 5 dereceden fazla yakın olduğunda gücünü yükseltir. Bu durumda kişiyi çok çabuk

ateşlenen bir karaktere sokar.

 

Merkür "konuşmayı" yönetir. Yanık durumdaki Merkür, doğru şekilde anlaşılmadıklarını ve bunun adaletsizliğe yol açtığı algısı nedeniyle hüsrana uğramış hisseder. Hassas olduğu kadar esnekliğin ve mizahın gezegeni olan Merkür, genellikle iletişim eksikliği veya yanlış anlaşılmanın kendi hatası olup olmadığından emin olmadığı zamanlarda bir çözüm bulmak için öncelikle ikna etmeye ve muziplik yapmaya çalışacaktır. Etkisi altında kalanlar kaygısız ve tarafsız görünerek bilgi toplayabilir. Örneğin, beraberinde bir teşvik primi getiren bir hedef olduğunda bir iş alabilirler. Hedefi gerçekleştirirler ancak teşvik primi verilmez. Yanık Merkür'ün etkisi altında kalanlar patronuna giderek önce "işyerindeki bazı kişilerin gerçekte nasıl prim aldıklarına" dair bir espri yaparlar. Patron da, o kişinin aslında neyden bahsettiğini bile anlamadan esprisine karşılık verebilir. En nihayetinde, yanık Merkür'ün etkisi altında kalan kişi doğrudan onlar için sıkıntı oluşturan durumdan bahsetmek yerine onun etrafında dolaşan daha dolaylı sorular sorar. Ancak bu girişim başarısız olduğunda beklenen öfke ortaya çıkar. Bu döngü etki altında kalan kişiye detaylar, doğruluk ve iletişim konularında nasıl daha az duyarlı olunacağını öğretir.

 

 

YANIK VENÜS

Güneş burada Venüs'ün alanlarına ve konularına ciddi zarar verebilir. Özellikle geri hareketli Venüs ile yanık Venüs'ün birlikte oluşması bilhassa erkek haritalarında cinsel sapmalara, cinsel sorunlara neden olabilir. Kadınlarda lüks merakı, pahalı zevkler, aşırı konfor isteği, alışveriş hastalığı yaratabilir. Üreme organlarından ve hormonlardan kaynaklanan sorunlara kişi daha yatkın olur. Karşı cinse aşırı merak veya sorunlu ilişkilere yönelme, aşk hayatında dengelerin oturmaması, Venüs yanık olduğunda sık görülen bir etkidir. Bu kişiler haritalarındaki diğer unsurlar da desteklerse aşk skandallarına ve parasal kayıplara yatkın olurlar. Bu kavuşum kişiyi başarılı ve ünlü yapabilir fakat evlilik ilişkisinde başarısız ve mutsuzdur. Bazen nazik ve kibar olan ve duyarlı gözüken kişilik diğer yüzünde efemin ve yaralayıcı olur. Evlilik için olumlu değildir.

 

Venüs "takdir ve değeri" yönetir. Yanık durumdaki Venüs'ün etkisi altında kalan kişi kendisine değer verildiğini ve takdir edildiğini hissetmekte zorluk çeker. Çocukluklarında sevgi ve şefkat gösterdiklerinde reddedilmiş veya onların anladığı şekilde takdir edilmemişlerdir. Bu durum da, etki altında kalan kişiyi şefkat göstermeye ve şefkat ararken sağlıklı bir onur duygusunu sürdürme konusunda güvensiz bırakmıştır. Güzellik ve bolluk gezegeni olan Venüs etkisi altında kalanlar, muhtemelen kendilerine hayranlık duyarak ve partnerlerine, cinsellik veya partnerlerini mutlu edeceğini düşündükleri başka şekillerde hizmet ederek takdir edildiklerini hissetmek için sevdiklerine her şeyi vermeye çalışabilirler. Böyle durumlarda çoğu zaman, sevdikleri ne yaparsa yapsın yanık Venüs'ün etkisi altında kalan kişi muhtemelen saygı görmediğini ve takdir edilmediğini hisseder. Bu duygu da sonuç olarak beraberinde kendilerine ve partnerlerine korkulan o saygısızlığı getirir. Genellikle ilgi veya saygı göstermeyen partnerleri kendilerine çekerler, bu durum da değer görme girişimlerinin başarısızlığa uğramasına neden olur.Yanık Venüs, sevgi, şefkat ve değer verdiğini göstermek isterken çok meşgul, sert veya ilgisiz bir anne veya baba tarafından geri çevrilmiş bir çocukluk ortaya koyar. Şefkat ve sevgileri değer görmemiştir ve sonuç olarak sevgi, şefkat ve değer görme hissiyle alakalı yoğun bir aşırı duyarlılık ortaya çıkmıştır.

 

 

YANIK MARS

Mars yanık olunca kişi üzerinde heyecanlı değişimler oluşturur. Ööfkeli, çabuk parlayan, sinirlenince kendini kontrol etmekte zorlanan insanlardır. Kolay unutmazlar, öfkeleri uzun süreli olabilir. Aceleci ve sabırsız bir yapıları olur. Soğukkanlı olmakta, kendilerini kontrol etmekte zorlanırlar. Bu oluşum hangi eve yerleştiyse o evin alanlarında sorunlar, sıkıntılar ve kişinin zihninin o konulara yönelik öfkeler taşıması söz konusudur. Kişinin varlık edinmesi zorlaşabilir. Varlıklarıyla ilgili sorunlara daha açıktır. Eğer yükselen zararlı yerleşimler içindeyse, kişilik bozukluklarına neden olabilir. Bu insanların hayatlarında öğrenmeleri gereken en önemli ders, öfkelerine hakim olmak ve düşünerek hareket etmektir. Enerjik ve atılgandırlar. Ayrıca güçlü bir karaktere, büyük bir dayanma gücüne, konforsuz ve zor bir hayata katlanmaya sahip de olabilir.

 

Mars "gücü" yönetir. Yanık durumdaki Mars yeterince güçlü, dayanıklı veya cesur olmadığı algısı nedeniyle hüsrana uğramış hisseder. Acımasız bir gezegen olan Mars, yanmayı saldırganlıkla ifade eder. Yanık Mars'ın etkisi altında kalanların yeteneklerini veya gücünü zorlar gibi görünen senaryolar ortaya çıktığında, doğrudan meydan okuyarak güçlerini ortaya koyarlar. Genellikle bu durum, etkisi altında kalanların bir şeylerin nasıl olması veya olmaması gerektiğine dair mevcut anlayış paradigmalarının kapsamına girmeyen fikirler nedeniyle tehdit altında olduğunu hissetmesine ve alıngan ve tartışmaya hazır olmasına yol açar. Mars başlıca gezegenlerden biridir, dolayısıyla özellikle bir kişinin ilkeleriyle ilişkili olduğu için yanık Mars'ın etkisi altında kalanlar, konumlarını desteklemek için (kendi kafalarında) kusursuz bir mantık akışı oluşturarak yanma durumu başladığında "ne pahasına olursa olsun kazanma" tutumu takınabilirler.

 

 

YANIK JÜPİTER

Jüpiter, Güneş'e ne kadar yakınsa o kadar fazla zarar görecektir. Güneş'ten uzaklaştıkça rahatlar. Öncelikle Jüpiter'in konuları zarar görür. Kişi merhamet duygusu zayıf, eğitimde zorlanan, ruhsal konulara yatkın olmayan biri olabilir. Jüpiter'in bilge yapısı zarar görecektir. Diğer yandan Jüpiter dünyevi varlık adına da şans ve bereket veren bir gezegendir. Yanması, kişinin varlık etkilerini de olumsuz etkileyebilir. Bu elbette harita geneline bakarak karar verilecek bir durum olmakla birlikte, kişi bir yandan hırslı ama tembel, kolay elde etme peşinde koşan biri olabilir. Burada Jüpiter'in alacağı görünümlere, yanmanın hangi ev veya burçta gerçekleştiğine de bakmak gerekir. Genel olarak ise, eğitimde, ruhsal gelişimde, dünyevi konforda sorunlar verebilir. Diğer yandan kişi hayatına bağlı, eğlenceyi seven biridir.

 

Jüpiter "Tanrı'nın lütfunu ve bilgeliği" yönetir. Yanık durumdaki Jüpiter'in etkisi altında kalanlar kendilerini Tanrı'nın lütfuna veya iyiliğine layık bulmadıkları, yeterince akıllı hissetmedikleri, vb. nedenlerle hüsrana uğramış hissederler ve bu durum, umudun eksilmesine ve amaçsızlık duygusuna yol açar. Hassas bir gezegen olan Jüpiter, ilk olarak kendilerini yeterli niteliklere sahip görmedikleri bir ideale daha az bağlı olan bir felsefeyle bu layık olmama duygularını abartmayı deneyecektir. Aksi takdirde, maneviyat, din veya akılsız hissetmeyi pek umursamıyor gibi görünebilirler. Ateistlik sergilenebilir ya da her ne kadar bu daha derin bir acıyı gizliyor olsa da sıradan bir kişinin felsefesine mütevazı bir anlayış sergilenebilir. Erdemli davranış kurallarına ve ruhani bir yol çizen seçimlere yönlendiren din veya dini idealler, ahlak ve değerlerle karşılaşıldığında, etki altında kalan kişi güçlü tepkiler verir. Kişisel ilişkilerinde etki altında kalan kişi, kendininkilerden üstün değerlere sahip olduğunu hissettiği partnerlerini kendilerine çekebilir ve muhtemelen bu kişilerin kendilerini yargıladığını düşünecek veya bu kişiler hakkında yargılar oluşturacaktır. Etki altında kalan kişi muhtemelen çocukluğunda genel insani kusurlara karşı hoşgörünün veya sınırlarımızla başa çıkma tekniklerinin olmadığı sert, otoriter ve dogmatik bir yoldan geçmiştir.

 

 

YANIK SATURN

Yanık gezegenler içinde en büyük bozulmayı Güneş ile kavuşum içinde olan Satürn yaşar. Yine dereceler önemlidir. Mitolojide Satürn, Güneş'in oğludur ve aralarında ezeli ve ebedi bir düşmanlık vardır. Bu nedenle, Satürn ile Güneş derece olarak birbirlerine yaklaştıkça, Satürn'ün aldığı zarar artar.

Öncelikle Satürn'ün sabırlı, disipline eden, metanetli tarafı bu yerleşimde büyük ölçüde tahrip olur. Kişi sabırsız, disiplinsiz, huzursuz bir yapıda olacaktır. Birleşme 7.ci evde olursa evlilik hayatı bozulur ve boşanma görülür. Aynı zamanda iş ortakları arasında da anlaşmazlık nedenidir. 5.ci evdeki yanık Satürn çocukları kapsayan sorunlardır. Eğer 2. Evde ise parasal konularda büyük engeller çıkar. 3'üncü evde eğitimi zora sokar ve kardeşler arasında problemler çıkartır. Güneş ile Satürn doğal düşman olduklarından her hangi bir evde birleşmeleri büyük zararlar oluşturur.

 

Satürn "çalışkanlığı ve sorumluluğu" yönetir. Yanık durumdaki Satürn'ün etkisi altında kalan kişiler, sömürüldüğünü ya da üzerinde fazla sorumluluk olduğunu hissetmeden hayatın getirdiği günlük görevlerin ve zorlukların üstesinden gelmede güçlük çeker. Dünyevi hayatın yüklediği görevler ve sorumluluklar onlara ağır gelir. Çocukluklarında kendilerine aşırı sorumluluk yüklenmiş ve yerine getirmeleri gereken yorucu görevler verilmiş olabilir. Satürn bu sömürülme duygusunu, ekstra bir iş yapmaları istendiğinde muhtemelen ekşi bir suratla çok açık bir şekilde sergileyecektir. Kişisel veya mesleki durumlarda en temel görevlerde bile zorlarına giderken "Yeterince iş yaptım" duygusu ortaya çıkar. Bu durum da genellikle, dünyevi hayatın getirdiği sorumlulukları şükrederek ve ayak uydurarak üstlenmeye karşı hırs eksikliğine ve isteksizliğe yol açar. Ancak aynı zamanda çok yüksek seviyede işe bağlılık ve hırs duygusu sergileyebilirler. Fakat çoğunlukla belirli bir hoşnutsuzluk ve fazla çalışmış olma hissini taşırlar. Önyargısız bir şekilde görevlerini yerine getirmeye karşı bu isteksizliklerinden dolayı, itirazlarına rağmen harekete geçmeleri gereken noktaya kadar hayat koşulları kötüleşir. Bu da onların sömürülme duygularını pekiştirerek onlara yaşamın bu alanıyla daha iyi başa çıkma fırsatı tanır.

 

--Alıntı--

Yazar: Selda Tunç

Not: (1)Yazıya arşivimde rastladığım için asıl kaynağını bilemiyorum. Aratarak da ulaşamadım.

(2)Vedik astroloji konusunda bilgi sahibi değilim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • 12. Evdeki Gezegenler

   horoskopta 12. evimizde olan gezegenlerin etkilerini daha net anlayabilmek için okuyabileceğimiz mitler :   güneş : semele, phaethon, patsifal   ay: niobe, alcestis, artemis, tantalus, demeter, io   merkür: philomela, elektra (orestesle ilintili olarak)   venüs: psyche, arachne, hero, clytie   mars: clytemnestra, daphne, pasiphae, deinara,iphigenia,prometheus(ve "güzel ve çirkin " masalındaki güzel)   jüpiter : icarus, phaethon, cassandra,antigone,ocyrhoe,kayron   satürn:ariadne,

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Astrolojide Gezegenler

   Güneş Kişinin aslında kim olduğunu, ne yönlerde arzulara sahip olduğunu gösterir. Yükselen bizim bireysel kimliğimizi, alçalan ise bizim toplumsal pozisyonumuzu gösterirken Güneş bu iki noktadaki hedeflerimize nasıl erişeceğimizi, özümüzde nasıl yol almak istediğimizi gösterir. Güneşin haritada bulunduğu konumu bizim değişmeyen bilinç algımızı ve bilincimizin yönünü gösterir. Güneş nadir durumlar hariç etken değil edilgendir yani yaptığı açılarda genellikle kendisi etkilenir.   Eg

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Kadim Astoroloji de Gezegenler

   [TABLE=width: 780, align: center] [TR] [TD=width: 768] [TABLE=width: 99%] [TR] [TD=width: 100%] [TABLE=width: 99%] [TR] [TD=width: 100%, colspan: 4]Modern gezegenlerin (Uranüs, Neptün Pluto) keşfiyle birlikte Astrolojide 10 gezegenin (Güneş dahil) varlığı kabul edilmeye başlamıştır. Oysa kadim Astroloji yedi göksel kuvvetin varlığıyla şekillenmiştir. Burada bu yedi gezegenden; onların hangi kuvvetleri sembolize ettiklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerinden kısaca bahsedeceğiz...[/TD] [

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Evler, Gezegenler ve Açılar Üzerine

   Sevdiğim ve çok tatlı bulduğum bir arkadaşım benden yıldız haritasını incelememi, incelerken aynı zamanda astroloji hakkında bilgiler vermemi istedi. Çok tatlıydı kıyamadım. Bunları yazıp internet üzerinden attım, sıkıldığım için yarıda bıraktım. İnternette paylaşabilir miyim diye sorduğumda "Tabii ki" dedi, bende bu kadar uğraşmışken kanatlı sitemin üyelerine bu yazıyı atıyorum. Keyifli okumalar! =) -----------------------------------------------------------------   Önce gezegenlerin hangi k

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Gezegenler Arası Karşılıklı Ağırlama.

   Astrolojik yorumda en önemli noktalardan biri ‘düzenleyicilik’tir (dispositorship). Kelimenin kökeni latince disponare fiilinden gelmektedir ve anlamı ‘farklı yerlere koymak’tır. Astrolojide gezegensel düzenleyici bir başka gezegenin (ya da evin) enerjilerini haritadaki başka bir yere taşıyabilen gezegen anlamına gelmektedir. Astroloji öğrencisinin doğum haritasındaki düzenleyicilik yapısının işleyişini çözmesi gezegensel güç sıralamasını doğru biçimde anlamasını sağlayacaktır.       Kar

   , Yer: Gezegenler ve Evler

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...