Jump to content

Beşinci Bilgi Tebliği


PatavatsiZ

Önerilen Mesajlar

AZOTH, Yunan, Latin ve İbrani alfabelerinin ilk son harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Farklı yazarlar tarafından farklı anlamlarda kullanılsa da genellikle ÖZ’ü ifade eder. Simya yazarları tarafından sık sık kullanılan bir kelimedir.

Kabalistik yazılarda aşağıdaki isimler sık sık geçer:

[TABLE=width: 600]

[TR]

[TD]AIN[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[TD] (Hiç — Hiçlik)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]AIN SOPH[/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/pe5.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[TD] (Sonsuz)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]AIN SOPH AUR [/TD]

[TD=align: right]http://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe5.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/samek2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif[/TD]

[TD] (Sonsuz Işık)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

http://www.hermetics.org/images/qbl3.jpg

 

Bunlar Kether’in arkasındaki negatif varoluşun peçeleridir.

ARIK ANPIN http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef5.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif — MACROPROSOPUS yada Büyük Yüz Kether’in unvanlarından birisidir ve bir diğeri de Günlerin Kadimi’dir, AATIK YOMIN http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef5.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/ayin2.gif

Kether önce ABBA http://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/beth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif Üstel Baba ve AIMA http://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif Üstel Ana olarak tezahür eder.

Abba Tetragrammaton’un Yod’una, Aima ise Heh’e karşılık gelir.

ELOHIM http://www.hermetics.org/images/gif/mem6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gif bu ikisinin birleşimine verilen isimdir.

 

 

http://www.hermetics.org/images/gif/fifthLec3.gif

Elohim olarak OĞUL, ZAUIR ANPIN,
http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/alef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/zayin2.gif
, Küçük Yüz’ün ebeveynleri olarak düşünülürler.

Abba Yod’a ve HOKMAH’a, AİMA da HEH’e ve BİNAH’a karşılık gelir. ZAUIR ANPIN ise altı sefirotu temsil eder: Hesed, Geburah, Tifareth, Netzah, Hod, Yesod ve bunların arasından özellikle TİFARET’e karşılık gelir.

MALKAH
http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/mem2.gif
, Kraliçe ve KALAH
http://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kef2.gif
, Gelin Küçük Yüz, Zauir Anpin’in eşi kabul edilen MALKUT’un ünvanlarıdır.

YHVH'in harfleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

YOD, ABBA'ya karşılık gelir.

HEH, AIMA'ya.

VAU, ZAUIR ANPIN'e.

HEH (son) MALKAH'a.

Bu harfler 4 âleme ve Tarot gruplarına de karşılık gelirler.

YOD ATZILUTH ASALAR

HEH BRIAH KUPALAR

VAU YETZIRAH KILIÇLAR

HEH (son) ASSIAH TILSIMLAR

Dört âlemde onar Sefirot vardır. Her sefira da on sefirot içerir; bu da toplamda 400 sefirot yapar: Tau’nun, Haç’ın, Evren’in, Her şeyin tamamlanmasının sayısı.

Tarot Hayat Ağacı ile şöyle ilişkilendirilir:

Bütün Aslar Kether’e yerleştirilir. Takımların geri kalan kartları da karşılık gelen sefiralara yerleştirilirler; ikiler Hokmah’a, üçler Binah’a vs…Majör Arkana’nın 22 kartı ise karşılık geldikleri harfe göre Sefirotun arasındaki yollara yerleştirilirler.

Kral ve Kraliçeler Hokmah ve Binah’a, Şövalye ve Prensler de Tifaret ile Malkut’a yerleştirilir.

Majör Arkana kartları birleştirdikleri Sefirotun dengesini taşırlar.

Philosophus (filozofus) derecesinin Kabul Rozetleri şunlardır:

http://www.hermetics.org/images/gif/calvary2.gif

 

İlki 12 kareden oluşan Calvary Haçıdır. Kof’u, 29. yolu temsil eder ve Zodyak’a ve Cennetin Sonsuz Nehri’ne karşılık gelir.

 

 

[TABLE=width: 400]

[TR]

[TD]Nahar — Nehir

[/TD]

[TD=align: right]
http://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/nun2.gif
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1. Hiddikel

[/TD]

[TD=align: right]
http://www.hermetics.org/images/gif/lamed2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/kaf2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/daleth2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gif
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Pison[/TD]

[TD=align: right]
http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/shin2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gif
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Gihon[/TD]

[TD=align: right]
http://www.hermetics.org/images/gif/nun6.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/vau2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/Heh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/yod2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/gimel2.gif
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Pharath-Euphrates (Fırat)[/TD]

[TD=align: right]
http://www.hermetics.org/images/gif/tau3.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/resh2.gifhttp://www.hermetics.org/images/gif/pe2.gif
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]


[TABLE=width: 90%]

[TR]

[TD]Dört Elementin Piramidi Tzaddinin yolunu, 28. yolu temsil eder:

Piramidin yan yüzlerinde elementlerin İbranice isimleri bulunur. Tepede Öz anlamına gelen ETH, tabanda ise dünya anlamına gelen OLAM bulunur.-

http://www.hermetics.org/images/gif/eth-pyramid.gif

[/TD]

[TD]
http://www.hermetics.org/images/gif/Lec5.gif
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
http://www.hermetics.org/images/gif/calvary3.gif

[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Diğer rozet, 10 kareden oluşan Calvary Haçıdır. Peh’i, Mars’ı, 27. yolu temsil eder.

On kare dengelenmiş On Sefirota karşılık gelir. Aynı zamanda tütsü sunağının çift küpünün açılmış biçimidir.

 

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

 

[/TD]

[TD]
http://www.hermetics.org/images/gif/Hegemon.gif

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Bir diğeri Philosophus Derecesini temsil eden Hegemon Haçıdır.

Bu haç Malkut’un üzerinde duran Tifaret, Netzah, Hod ve Yesod’u içine alır. Aynı zamanda Microprosopus’un 6 sefirotuna ve küpün açılmış biçimine de karşılık gelir.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]
http://www.hermetics.org/images2/Venus7.gif

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Son olarak da Hayat Ağacında Venüs’ün sembolünü elde ederiz:

Ağaçtaki on sefirotu da içine alır. Doğanın İsis’inin uygun sembolüdür. Tüm sefirotu kapsadığı için çemberi Merkür sembolünün çemberinden daha büyük yapılabilir.

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

AĞACIN BAŞKA BİR YERLEŞİMİ

Sefirotun birçok yerleşimi vardır. En sık kullanılanı verilmişse de yine sık kullanılan ve Practicus ve Philosophus derecelerinin sunaklarına yerleştirilen bir başka yerleşimden bahsetmek gerekir. Genellikle Assiyah’ın Yedi Sarayı olarak anılır.

http://www.hermetics.org/images2/kl5b.gif

Bu çizim Sefirotun içinden işlev gören ve Ağaçta aşağıya doğru yansıtılan element üçlüsünü temsil eder. Hava doğruca Orta Sütundan aşağı, Keterden Tifarete, Yesod’a ve Malkut’un üst çeyreğine doğru yansıtılır. Su, çaprazlanarak Binah’tan Hesed’e, oradan Hod’a yansıtılır. Ateş, Hokmah’tan Geburah’a, oradan Netzah’a yansıtılır. Malkut böylece diğer üç elementin kabı olur.

http://www.hermetics.org/images2/kl5a.gif

ELEMENTLERİN AĞAÇTA AŞAĞI YANSITILMASI


BEŞİNCİ MEDİTASYON

 

Philosophus Ateş Üçgeninin tüm nitelikleri üzerine meditasyon yapsın. Kendini insanlığa hizmet olarak ifade eden ve görünen ve görünmeyen Doğayı kucaklayan Evrensel Sevginin farkına varana kadar Venüs gezegeninin sembolü üzerine tefekkür etsin.

Kendini tamamen adayarak Ateş ile özdeşleştirsin – Yakılmış adak tükenene ve İsa Ruh tarafından kavranana dek.

Ateşin Üçlüğü üzerine meditasyon yapsın. Özelliklerini ve karşılıklarını keşfetsin.

 

ALTINCI MEDİTASYON

 

Ümit eden [Aspirant], derecelerin rozetlerinde gösterildiği gibi Haçın değişik şekilleri üzerine meditasyon yapsın.

Doğadaki ve dindeki kurbanın gerekliliğini ve yaygınlığını düşünsün. Üstadın sözünü idrak etsin: “Kim ki hayatını korursa onu kaybeders, ve kim ki hayatını kabederse, hayatını korur.”

“Bir buğday başağı toprağa düşmez ve ölmezse yalnız kalır, ama ölürse daha çok meyve meydana getirir.”

Kendine dışardan bakmaya çalışarak, ancak başkasına izin vereceği kadarıyla evrendeki yerini ve görece önemini kavrasın.

Kendinden bahsetmekten dikkatle kaçınsın ve aklının savurgan düşüncelerini kontrol etmeyi öğrensin.

Bulutlar hafifçe örtülmüş Güneş üzerine tefekkür etsin.

 

 

Kaynak

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Yeni Nesil Bilgi ve Eğlence Platformu

   Merhaba uzun zamandır planladığım projemi gerekli belgelendirme ve tescil işlemleri yapıldıktan sonra biraz erkende olsa hayata geçirmiş bulunuyorum. Oluşturmuş olduğum platform hakkında eleştirilerinizi fikirlerinizi almak isterim. Amacım ağırlıklı olarak bilgiye dayalı bir platform. Tabi ki bunun yanında gülmek, eğlenmek ve can sıkıntısına iyi gelecek içeriklerde mevcut ve olacak. İçeriklerin sayısı biraz az bir kaç arkadaşım ile gerçekleştirdiğim istişare sonucunda siteyi yayına almamı ve so

   , Yer: İnternet

  • İlk Bilgi Tebliği

   Altın Şafak Hermetik Cemiyeti 1888 yılında Dr. W.W. Wescott, Dr. W.R. Woodman S.L. MacGregor Mathers tarafından İngiltere'de kuruldu. Gizli Gül Haç cemiyetine dayanan ezoterik külliyatı Kabala, Ezoterik Astroloji, Tarot, Remil, Simya, Ritüel Maji, Mistisizm gibi birçok ruhsal ve ezoterik konularda sıkı bir eğitim sunuyordu. Derece sistemine dayalı bu öğretilerin amacı üyelerini İnsani Kamil mertebesine ulaştırmaktı. Öğretilerin kadim Mısır, Sümer, Grek, Kelt gizemleri, İbrani Kabalası, Hıristiya

   , Yer: Kabala

  • Dördüncü Bilgi Tebliği

   Aşağıda verilen tablo ve bilgiler üst derecelerde verilen çok daha detaylı bilgilerin sadece girişi sayılır. Hatta majikal kareler orijinal metinde sadece anlatılmakta ve gösterilmediği halde onları ilave ettim, bu şekilde açıklamalar daha iyi anlaşılır. Modern okült talimler açısından Bilgi Tebliğlerinde verilen Meditasyonlar yetersiz gözükmekte, ama unutmamak gerekir ki bunlar yaklaşık olarak 115 yıl önceki bilgilerle hazırlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında yazarların doğu ve batı okült uygulam

   , Yer: Kabala

  • İkinci Bilgi Tebliği

   Aşağıda Altın Şafak Cemiyetinin İkinci Bilgi Tebliğini (Second Knowledge Lecture) veriyoruz. Bu ders metni Birinci Bilgi Tebliğ'nin devamıdır ve ikinci derece olan Zelator dereceye inisiye edilen kişiye verilir. Orijinal metine ek olarak tablolarda verilen İbranice isimlerin anlamlarını eklemeye çalıştık. Bu aslında biraz riskli bir uygulamadır, çünkü birçok kelimenin tam anlamı belli olmadığı gibi karşılığını çıkarmak için yoruma, hatta yorumun yorumuna tabidir, bazen de derin tefekkür gerekmek

   , Yer: Kabala

  • Aşı Hakkında Bilinen 13 Yanlış Bilgi

   Aşı, birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik olarak tanımlanmakta.   http://i.hizliresim.com/2akbkv.jpg   Dünya Sağlık Örgütü, önlenebilir hastalıklara dikkat çekmek ve aşılanma hakkında farkındalığı artırmak için 24-30 Nisan haftasını Avrupa Aşı Haftası (Europe Immunization Week) olarak ilan etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı hakkında bilinen 13 yanlış bilgi üzerine hazırladığı listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

   , Yer: Sağlık

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...