Jump to content

Sular Altına Gömülmüş 10 Antik Şehir


NizaL

Önerilen Mesajlar

Suların altına gömülmüş şehirler ve medeniyetler mit tarih boyunca ilgi çekmiş ve birçok mit de aslında gerçeklikten türemiştir.

 

1 – Dunwich, Suffolk

Dunwich İngiltere’nin Suffolk kontluğunda, deniz kıyısında yer alan seyahat turlarının uğrak noktası bir köydür. Anglosakson döneminde ise, Dunwich Doğu Anglia Krallığı’nın “gayri resmî başkenti” ve büyük ticaret noktasıydı.

http://i.hizliresim.com/mo1n14.jpg

 

Dunwich’teki su altı enkazının akustik görüntüsü

 

11. yüzyıla gelindiğinde Dunwich sekiz kilisesi, üç şapeli, içlerinde Fransisken ve Dominikan mezheplerinin de olduğu beş ayrı mezhep evi, Tapınak Şövalyelerinin evi, iki hastanesi ve muhtemelen bir darphane ve belediye binası ile İngiltere’nin en büyük 10. kentiydi. 1225’e kadar şehir kuzeyden güneye kadar 1.5 kilometre kadar genişleyip Londra kadar bir alanı kaplar olmuştu.

 

Ama 1286 yılında Dunwich birbiri ardına gelip de kıyı şeridini sarsmaya başlayan büyük fırtınalara maruz kaldı ve limanını kaybetti. Limanın kaybı şehir için ekonomik bir felaket oldu ve 1338’den sonra Dunwich artık iyice terk edildi. Yüzyıllar boyunca kıyı erozyonu şehirden geriye kalanları da denizin altına çekti ve son Azizler Kilisesi de 1904-1919 yılları arasında denize gömüldü.

http://i.hizliresim.com/j6VoVW.jpg

 

Greyfriars manastırının kalıntıları

 

Bugün Dunwich’te, şehrin batı eteklerinde yer alan Greyfriars adında bir Fransisken manastırı enkazını ve şimdiki köyden gün yüzüne çıkan arkeolojik kalıntıları görüyoruz sadece. Southampton Üniversitesi’nden arkeologlar yürüttükleri akustik görüntüleme ile Dunwich’te dalgaların altına baktı ve deniz yüzeyinin altında 10 metreye kadar yükselen orta çağ binaları, dört kilise enkazı, muhtemel bir bilet gişesi ve çeşitli gemi enkazları buldular.

 

2 – Baiae

 

http://i.hizliresim.com/2a8b8E.jpg

 

Baiae, günümüz Bacoli bölgesinde, Napoli Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında yer alan antik bir Roma kentidir. Antik dönemde, özellikle de Roma Cumhuriyeti’nin sonlarına doğru uğrak bölgelerden biriydi ve Pompeii’den, Herculaneum’dan ve Capri’den daha üstün görülür ve zenginlerin villalarına ev sahipliği yapardı. Ayrıca hedonist eğlenceleri, yozlaşma ve skandallarla dolu söylentilerle de meşhur bir kentti.

 

http://i.hizliresim.com/lZvVvQ.jpg

 

Baiae’nin kalıntılarının bir kısmı günümüzde Parco Archeologico delle Terme di Baia’da tutulurken çoğunluğu volkanik aktivitelerin yol açtığı dev kıyı çökmesiyle Napoli Körfezi’nin altına gömüldü. Sualtı arkeologları gösterişli heykelleri, yol ağlarını, zengin mermer zeminlerini ve mozaikleri gün yüzüne çıkarıp yakın zamanda yürüttükleri bir projeyle şehrin 3 boyutlu planını da göstermeye çalışıyorlar.

 

3 – Olous

 

http://i.hizliresim.com/nlLBLN.jpg

 

Olous ya da Olus, günümüzde Girit’in kuzeydoğusunda bulunan Elounda şehrinde yer alan antik bir yerleşimdir. Arkeologlar kalıntıların arasında antik Knossos şehrini Rodos adasına bağlayan metinler buldular.

 

http://i.hizliresim.com/vPnqnA.jpg

 

Ya bir toprak kayması ya da MS 780 yılındaki büyük bir deprem Olous’un ortadan kaybolmasına yol açtı. Elounda ve Kolokythas arasındaki ince kıstakta gün yüzüne çıkarılan mozaik zeminlerde kuş ve balıklar tasvir ediliyor ve Olous’un karada olmasıyla ilişkili iki şapelden de geriye kalan tek iz olma görevini görüyor. Elounda körfezinin altında kimi evlerin ve antik bölgenin kent planlamasının iskeletini oluşturan duvar temelleri görülüyor.

 

4 – Heracleion

Thonis olarak da bilinen antik Mısır şehri Heracleion İskenderiye’nin yaklaşık 32 km kuzeydoğusunda, Nil Nehri’nin Canopus ağzında bulunmaktadır. Şehrin kalıntıları Abukir Körfezi’nde kıyının 2.5 km uzağında, suyun 10 metre altındadır.

http://i.hizliresim.com/r1Z7Za.jpg

 

Pembe granitten bahçe teknesi. Uzunluğu 205 cm. Ptolemaios Dönemi,

MÖ 4.-2. Yüzyıl, Thonis-Heracleion, Abukir Körfezi

 

Bölgeyle ilgili en eski kayıtlar, antik Yunan tarihçilerinin MÖ 12. yüzyıldaki anlatılarına dayanır. Heracleion ilk olarak Nil Deltası’ndaki adalardan birinin üzerine inşa edilmiş ve kanallar tarafından bölünmüştür. Birçok limanı ve demir atma noktası vardır ve İskenderiye ortaya çıkana kadar Naukratis’in kardeş şehri olarak kalmıştır.

http://i.hizliresim.com/7DM4ML.jpg

 

Büyük tanrı Hapy heykeli, Thonis-Heracleion, Abukir Körfezi, Mısır

 

Şehir, bölgedeki yer sarsıntıları sonrası üzerine inşa edildiği alüvyonların suya dönüşmesiyle MS 3. ya da 2. yüzyılda battı. Suyun altındaki kalıntılar 1999 yılında gün yüzüne çıkarıldı. Bulguların içinde tanrı Serapis ve kraliçe II. Arsione’nin tamamlanamamış heykelleri ve Heracleion Tapınağı’nın bazı parçaları da vardı.

 

5 – Pavlopetri

Pavlopetri, Yunanistan’ın güney Laconia kıyısında yer almış, sular altındaki antik arkeolojik bölgenin ismidir. Kalıntılar ilk olarak MÖ 1600-1100 yılları arasında Miken dönemine tarihlendirilmiş fakat ilerleyen çalışmalar bölgede MÖ 2800 yılına kadar uzanan bir yerleşim olduğunu göstermiştir. MÖ 1000 yılı civarında bölgenin üç büyük deprem gördüğü ve şehrin bu yüzden sular altında kaldığı söylenir.

 

http://i.hizliresim.com/PDPgPd.jpg

 

Dijital 3D inceleme ve sualtı haritalandırma (sonar mapping) ile suyun 3-4 metre içine gömülmüş en az 15 bina ve şehir planının iskeleti ortaya çıktı.

 

http://i.hizliresim.com/9N2O2Z.jpg

 

Girit’ten büyük çömlek kavanozlar ve Pavlopetri’nin büyük bir ticaret limanı olduğunu gösteren dokuma kumaşlar da bulunan arkeolojik kalıntılar arasında.

 

6 – Ravenser Odd

Ravenser Odd, ya da Ravensrodd, İngiltere’nin East Riding Yorkshire bölgesindeki Humber Nehri’nin ağzına Ortaçağ döneminde inşa edilen bir limandır.

 

http://i.hizliresim.com/qvPrPZ.jpg

 

Ravenser ismi de Vikinglerin “Kuzgun dili” anlamına gelen “Raven’s tongue” dedikleri Hrafn’s Eyr’den gelir. Hrafn’s Eyr, günümüzde Spurn Point olarak bilinen bölgedeki kayıp kumsal burun anlamına gelmekte. Şehir 13. yüzyılda Aumale Kontu tarafından kurulmuş ve 1299 yılına kadar yüzden fazla eve ve büyük bir pazara ev sahipliği yapmıştır.

13. yüzyıla gelindiğinde kent iyice yükselişe geçmiş ve 1295 yılında Model Parlamento’da temsil edilmeye başlanmıştı. Ama kumsallar kıpırdayınca şehir alt üst oldu. 1356-57 kışında kopan fırtınalarla sele boğulan şehir boşaltıldı ve 1362 yılının Ocak ayında görülen Grote Mandrenke seli ile de tamamen mahvoldu.

 

7 – Kekova / Dolichiste

Antalya’nın Demre İlçesi’nde küçük bir adadır Kekova. Adanın kuzey bölgesinde Likyalıların “Dolichiste” dedikleri, 2. yüzyılda görülen depremin yok ettiği antik kent Kekova’nın suya batmış kalıntıları bulunur.

 

http://i.hizliresim.com/Q2Z9Zj.jpg

 

Bizans döneminde yeniden inşa edilip büyüyen şehir Arapların Bizans topraklarına yaptığı akınlarla terk edilmiştir. Kentin kalıntıları arasında birkaç ev, kamu binaları ve bir liman görülür.

 

http://i.hizliresim.com/X6L5L5.jpg

8 – Atlit Yam

Atlit Yam Levant kıyısında tarım, hayvancılık ve denizcilikle geçinildiğinin en erken kanıtlarından biridir. Atlit Yam bölgesinin karbon tarihlendirmesi 8900 ile 8300 yıl öncesine dayanır ve bölge Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B dönemine aittir.

 

http://i.hizliresim.com/dBkRkp.jpg

 

Bugün Atlit Yam Carmel kıyısındaki Oren nehrinin ağzında, Akdeniz’de deniz seviyesinin 8-12 metre altında uzanır. Yaklaşık 40.000 metre karelik bir alanı kapsamaktadır. Su altı kazılarıyla şehirden dikdörtgen biçiminde evler ve şömineler, bir kuyu, taştan bir yarı çember ve mezarlar gün yüzüne çıkarılmıştır.

 

http://i.hizliresim.com/0zmQmY.jpg

 

9 – Atitlán Gölü – Sambaj ve Chiutinamit

Atitlán Gölü, Orta Amerika’da Güneybatı Guatemala’nın Sierra Madre sıradağında yer alan bir göldür. Etrafındaki dik kayalıkların şekillendirdiği Atitlán teknik olarak kapalı bir göldür ve suyunu okyanusa boşaltmak yerine çevresindeki iki nehri besler. Gölün volkanik olan havzası, 84.000 yıl önce meydana gelen bir patlamanın oluşturduğu devasa bir kalderanın üzerindedir. Gölün etrafı Maya kültürünün günümüzde bile etkili olduğu ve geleneksel kıyafetlerin taşındığı köylerle çevrilidir. Atitlán’daki Maya halklar ağırlıklı olarak Tzutuhil ve Kakçikel halklarıdır. İspanyolların Amerikaları fethetmeye çıktığı zamanlarda Kakçikeller ilk önce ebedi düşmanları Tzutuhiller ve Kiçelere karşı istilacılarla müttefik olmuş fakat İspanyollara haraç vermeyi kabul etmeyince kendileri istilaya uğramış ve boyun eğdirilmişlerdir.

 

http://i.hizliresim.com/4zb5b7.jpg

 

Gölde birkaç Maya arkeolojik bölgesine rastlanılmıştır. Göl seviyesinin yaklaşık 16.5 metre altında yer alan Sambaj en az klasik öncesi dönemden kalma gibi görünüyor. Şehrin kalıntıları arasında içlerinden büyük bir tanesinin şehir merkezi olduğu düşünülen birkaç bina grubu yer alıyor.

 

İkinci bölge Chiutinamit’te de bir şehir kalıntıları bulunmuş ve bölge “suyun altında şehre benzeyen bir şey” fark eden bölge balıkçıları tarafından keşfedilmiştir. Bu keşfi izleyen incelemelerde dalgıçlar tarafından kırık çömlek parçaları gün yüzüne çıkarılmış ve bu parçalarla bölge geç klasik öncesi döneme (MÖ 300 – MS 300) tarihlendirilmiştir.

 

10 – Neapolis

Yunanca “yeni şehir” anlamına gelen Neapolis, kalıntıları Tunus’un kıyı şehri Nabil’de parça parça görülen bir Antik Roma şehridir. Neapolis, 21 Temmuz 365 yılında meydana gelen tsunami tarafından kısmen denize gömülmüş bir antik şehirdi.

 

http://i.hizliresim.com/OD7PAn.jpg

 

2017 yılında arkeologlar, kıyının hemen ötesinde sular altında kalmış caddeler, anıtlar ve garum (balık temelli bir tür çeşni) bulmak için kullanılan yaklaşık 100 tekne buldular. Bu bulgular da şehrin MS 365 yılında bir tsunami dalgasıyla yerinden oynadığını ve kısmen sular altına gömüldüğünü söyleyen tarih kayıtlarıyla da uyuştu.

 

http://i.hizliresim.com/zMrb5R.jpg

 

Büşra Balcan

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Antik Yunan Olimpiyatlarında “Kara Büyü”

   Antik Olimpiyat oyunları başlamadan önce Yunanistan’ın en iyi sporcuları Zeus heykelinin önünde toplanırdı. Heykelin ayaklarının önünde, rahipler tarafından ritüeli yerine getirmek üzere kurban edilen bir yaban domuzunun eti bulunurdu. Sporcular, şimşek tanrısının intikam dolu taş bakışları üstlerindeyken kuraldışı bir hareket yapmayacaklarına, hakemlere rüşvet vermeyeceklerine, rakiplerini sabote etmeyeceklerine ve en önemlisi kara büyü kullanmayacaklarına dair yemin etmek zorundaydılar. Olymp

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Antik Yunan’da Büyü

   Yunanlar için büyücülük (mageia ya da goeteia), büyülü sözler ve uğursuz dualar (epoidai), lanetli tabletler (katadesmoi), iyileştirici ilaçlar ve ölümcül zehirler (pharmaka), muskalar (periapta) ve güçlü aşk iksirlerini (philtra) içeren kapsamlı bir konuydu. Antik dünyada büyü, batıl inanç, din, bilim ve astroloji arasındaki ayrım, modern dünyada olduğu gibi belirgin değildi. Bu gizemli, kapsayıcı büyü sanatı, insanların günlük yaşamlarında kendilerine yardımcı olmalarını ve mutluluklarına ket

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Antik Roma’da Fahişelik

   Romulus ve Remus’un analarına çobanlar Lupa diyorlardı. Lupa kelimesi ise hem dişi kurt hem de fahişe anlamındaydı. Ancak günümüzde fahişe kelimesinin anlamı Roma Dönemindeki anlamı ile aynı değildir. Çünkü bugünkü anlamından, fahişe denince saygınlığını yitirmiş düşmüş kadın akla geliyor. http://arkeopolis.com/wp-content/uploads/romus-ve-romulus.jpg     Fahişeler, yüzlerindeki ağır makyaj, bağlı olmayan saçları ve Augustus döneminde zina yapan kadınların da giymek zorunda oldukları giyisileri

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Antik Besin Ekmek

   Çikolata parçacıklı kurabiye veya domates çorbasının aksine, ekmeğin icadı tek bir kişiye veya bir topluma indirgenemiyor, ekmek şu an bulunduğu duruma bin yıllar süren bir süreç sonucunda gelmiş.     Dilimli ekmeğin modern versiyonu görece yeni bir icat sayılsa da (Wonder Bread markası ilk dilimli ekmek somununu 1930’da piyasaya sürmüştü) ekmek, kökeni 22.000 yıldan daha eskiye dayanan antik bir besin.   2004 yılında bilim insanları günümüz İsrail’inde yer alan Ohalo II adı verilen bir ka

   , Yer: Kayıp Medeniyetler

  • Antik Çağ Simyasının Rönesans İzdüşümleri: Sanat ve Bilim Bağlantısı

   [h=2]Antik Çağda Sanat [/h]Öncelikle antik dönemlerde sanat, bilim ve dinin birbirinden çok kesin bir şekilde ayrılmadığını, ancak bugün bizim keskin bir tanım getirme arzularımızdan kaynaklanan bir zaruret ve/veya bir keyfiyet olduğuna deyinmek gerekmektedir. Kelimelerin kökenlerinde bile şaşılacak derecede bu gün ayrı tutulan kavramlar barındırırlar ve bu tekliğin içindeki çokluk bile yeterince konuya hakim olunmasını zor kılar. Aynı durum sanat içinde geçerlidir. Dinsel bir tiyatro, kutsal bi

   , Yer: Simya

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...