Jump to content

Pisagorcu Numeroloji ve Yıldız


sidar

Önerilen Mesajlar

Ünlü yunan filozof ve giz bilimci Pisagor evren sayılardan oluşmuştur diye söylemiş. Kurduğu okul kendisinin Mısır yolculuğunda edinmiş olduğu ezoterik bilgilerle şekillenmiş, ve bu okulda inisiyasyona dayalı bir topluluk yaratmış. Yunanlı tarihçi Plutark’a göre, Pisagor Mısır’ı ziyaretinde, Heliopolis’te Mısırlı rahip Oenuphis’ten önemli bilgiler edinmiştir. Sayılar ve harflerle ilgili ezoterik yani batıni bilgiler, görünen dünyanın arkasında başka, derin bir anlam olup olmadığını çözmek

arzusu tarih boyunca gizli tutulmaya çalışılsa da her zaman önemli akımlar oluşturmuş, özellikle tek tanrılı dinlerin içerisinde, kendilerine alternatif yollar bularak varoluşlarını devam ettirmişlerdir. Örneğin Hurufizm de benzer nitelikler gösterir.

Bu yazıda sizlere bundan yıllar önce okuduğum Linda Goodman’ın Star Signs kitabında belirli bir bölüm oluşturan, Kalde Alfabesinden ve numerolojisinden söz edeceğim. Bu numerolojinin kaynakları hakkında bilgi sahibi değiliz ancak sayıların tekil olduğu gibi bileşik anlamlarının da olduğunu, 1’den 52’ye kadar olan sayıların birbirinden farklı özellikler gösterdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda bu bileşik sayılar, bir şekilde Tarot destesindeki kartlarla da önemli bir paralellik göstermekte. Kuşkusuz bu çalışmayı yapabilmemiz için önce sayıların karşılığını tanıtmak ve birkaç örnek vermek gerekiyor. Bu alfabede 0 ve 9’un herhangi bir karşılığı olmadığını, başlangıç ve sona karşılık geldiğini görüyoruz. (Alfa ve Omega) Örneğin 9 ile toplanan bir sayı yine kendine dönüşür. 5+9=14, 1+4=5 gibi. Bu bakımdan 0 ve 9, 0 gibi çalışır.

Numerolojik çalışmayı yaparken, nüfus cüzdanınızdaki tamamını kullanabilirsiniz. Ancak günlük yaşamda kullandığınız isimler de etkin durumdadır. Sayıların anlamlarına bakarsanız, aynı zamanda onların astrolojik karşılıklarını da görebilirsiniz. Örneğin 1- Güneş, 2-Ay, 3-Jüpiter, 4-Uranüs, 5-Merkür, 6-Venüs,

7-Neptün, 8-Satürn’le bağlantı içerisindedir. Bir ismi incelerken, önce adı ve soyadı ayrı ayrı inceleyerek toplamak gerekiyor. Örneğin Sezen Aksu ismini inceleyelim:

Sezen sayısal olarak 3+5+7+5+5 = 25/7, AKSU 1+2+3+6 = 12/3, bu durumda SEZEN AKSU 7+3 = 10, 10 sayısının anlamını daha sonra göreceğiniz gibi kişisel isteğe göre çok yükselme, ani iniş ve çıkışlar içinde olma, karşıtlıklar içerisinde olma durumu vardır. Tek olarak 1 sayısı ise yaratıcılık, liderlik, örnek olma ile yakından ilişkilidir.

Orhan sayısal olarak 7+2+5+1+5 = 20/2 eder. PAMUK aynı şekilde 8+1+4+6+2=21/3 Bu şekilde, ORHAN PAMUK bileşik sayı olarak 20+21=41, 41 bu alfabede 32 ile aynıdır ve 32 iletişim, yığınları söz ve yazı ile etkileme yeteneği ile yakından igilidir. 41 aynı zamanda tek olarak 5 eder ki bu sayıda merak, kendini geliştirme, felsefe ve öğrenme ile yakından ilişkilidir ve Merkür’le yakından ilgilidir.

Jullian Assange ismini inceleyelim. JULLIAN sayısal olarak 1+6+3+3+1+1+5 =20/2, ASSANGE ise 1+3+3+1+5+3+5 = 21/3, 20+21 = 41, bu sayı Orhan Pamuk’la aynıdır. Yığınları söz ve yazı ile etkileme gücü ve iletişim.

Turgut Özal’ın ismini değerlendirirsek, TURGUT sayısal olarak 4+6+2+3+6+4 =25/7, OZAL 7+7+1+3 =18/9, ikisinin toplamı 7+9=16, Yıkılan kale sayısını verir. Bu sayıda dikkatli yapılmayan planlar yüzünden problemlerle karşılaşma söz konusudur.

Adnan Menderes’in isminin toplamı 13 sayısını verir. Aşağıda görüleceği gibi bu sayı güç ve alışılmış olan şeyleri değiştiren kişilerle ilişkilidir. Albert Einstein’ın sayısı ise 19, göklerin prensi anlamındadır.

 

Şimdi Linda Goodman’ın Star Signs kitabından derlediğim geri kalan sayıları ve bileşik anlamlarını görebiliriz. Sayılar 52’ye kadardır.

 

Harflerin sayısal karşılıkları:

 

1 ;A, I, J, Q,Y Öğretme, Yaratıcılık, Girişim, Öne çıkmak, Baskınlık

2 ;B, K, R Öğrenme, Hassasiyet, Hayal gücü, Annelik etmek, İkilemler

3 ;C, G, L, S Uyum getirme, İdealizm, Büyütme, Felsefe, Kendini geliştirme

4 ;D, M, T Yazgı, Mücadele, Bireysellik, Dik başlı olma, Köşeli davranma

5 ;E, H, N, X Eylem, Merak, Hareketlilik, Eleştirel olma, Mantık, Zeka

6 ; U, V, W Aşk, Dişi ilke, Merhamet, Zevkler, Yumuşaklık, İlişkiler

7 ;O, Z Gizem, Ruhsallık, Hassasiyet, Gizli olana ilgi, İnceleme, Derinlik

8 ;F, P Mukadderat, Deneyim ve zorla öğrenme, Kontrol, Kısıtlama

Türkçe’de kullanılan

Ç, Ğ, İ, Ö, Ü, Ş, sırasıyla

C, G, I, O, U ve S olarak alınmalıdır.

9 sayısı Mars’la yakından ilgilidir ve bitiş ve başlangıçları anlatır. Bu sayı altında cesaret, çatışma, hedeflere ulaşma yolunda kararlılık ve mücadele vardır.

10 Şans Çemberi:

Kişisel isteklere göre büyük iniş ve çıkışlar. Aşırı bir sevgi ya da nefret uyandırabilir. Bu kişilerin yeteneklerini değerlendirebilmeleri için kişisel disipline ihtiyaçları vardır. İçlerindeki gücü hayal ederek gerçekleştirebilirler.

11/38 Ağzı kitlenmiş aslan, yumruk el:

Bu sayılarından başkalarından kaynaklanan aldanmalara ve hilelere işaret eder. Karşılıklı durumlarla ilişkilidir. Kişinin hayatında üçüncü kişinin ya da dışsal koşulların getirdiği ayrılıklar, engellenmeler dikkat çekebilir.

12 Kurban:

Bu sayı kişinin başkalarının planları ve entrikaları yüzünden fedakarlıkta bulunulması anlamını taşır. Başkalarından gelen güzel sözlere aldanmamak, dikkatli olmak gerekir. Zihinsel açıdan endişe, aşırı duygusallık ve kişisel amaçların feda edilmesi durumu söz konusudur. Rahat bir sayı değildir.

13 Değişim:

Bu sayı güçlü olmaya ve değişim içerisinde olma durumuna işaret eder. Sanıldığı gibi uğursuz değildir ve hayatın içinde saklı olan güçlü dönüşümleri kullanabilme gücü verir. Eğer bu güç bencilce kullanılırsa kişinin kendisine yıkım getirecektir. Bu sayı aynı zamanda araştırmacılar, kaşifler ve alışılmış olan şeyleri değiştiren kişilerle yakından ilgilidir.

14 Hareket, Mücadele:

Bu sayı sahibinin hayatında yazı, yayıncılık

ve tüm medya konuları ile alakalı olarak toplumla iletişim içerisinde olmak vurgulanır. Kişinin

hayatında dönemsel olarak yapılan anlaşmaların getirdiği değişimler, iniş ve çıkışlar söz konusudur. Hareket, yolculuklar, yabancılarla ilgili işler şanslı

ve başarılı sonuçlar getirecektir. Başkalarının

sözlerine her zaman güvenilmemelidir.

15 Majisyen:

Bu kişisel konuşma ve yazı, müzik ve sanat yetenekleri ile başkalarını etkileme ve güçlü kişilerden destek alabilme konusunda şanslıdırlar. Dramatik bir yapıları ve başkalarını etkileme gücüne sahiptirler. Ancak bu kişilerin sahip oldukları bu etkileme gücünü kötüye kullanmamaları önerilir. Böyle durumlarda başkalarının kurbanı olabilirler.

16 Yıkılan kale:

Bu sayı tarot kartları arasında yıkılan kuleye karşılık gelir. Bu sayı içerisinde sonu kötü olan olaylar ve planların yıkıma uğraması söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibinin isminde değişiklik yapması önerilir. Detaylara dikkat ve planların özenle yapılması her zaman önemsenmelidir.

17 Mecusi yıldızı:

Son derece ruhsal bir sayıdır ve kişiye hayat zor tecrübelerinden kazançlı çıkacağı testler getirdikten sonra güçlü başarılar getirir. Bu sayı aynı zamanda kişinin bu başarılarının asla unutulmayacağını, isminin ölümsüz olabileceğini gösterir. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk’ün kalde alfabesine göre karşılığı 17’dir.

18 Maddiyat-Maneviyat çatışması:

Bu en zor bileşik sayılardan birisidir. Aşırı maddiyatın ruhsallığı yok etme riski söz konusudur.

Bu durum aile içinde çatışmalara, sürekli mücadelelere, yıkımlara işaret eder. Bu nedenle mümkünse ismin değiştirilmesi önerilir. Hayat içerisinde mutlaka ruhsallık geliştirme zorunluluğu vardır. Örneğin İngilizce’de Hz. Isa, Jesus, Jesus of Nazareth ya da

Jesus Christ hep 18’e bağlanır.

19 Göklerin Prensi:

Bu bileşik sayılar içinde en şanslı ve iyi olanlarından birisidir ve daha önceki olumsuzluklardan, zorluklardan kurtulma yolunda önemli başarılar, zaferler getirir. 10 sayısındaki gibi güç ve yükselme vaadeder ancak bu sayıda olduğu gibi inişleri anlatmaz.

20 Uyanış:

Bu bileşik sayı aynı zamanda “yargılama” olarak da adlandırılır. Tarot’taki yargı kartı ile ilişkilidir. Bu sayı uyanışı, yeni bir farkındalığa doğmayı, yeni amaç ve planları temsil eder. Planlarda gecikmeler olsa bile, sabır göstermek esastır ve bu sayınına ana dersi sabırlı olmaktır.

20 güçlü hayal gücü verir ancak finansal açıdan o kadar sağlam olmayabilir. 20’ler için para ön planda değildir.

21 Mecusi tacı:

Bu sayı genel olarak başarı, ilerleme garantisi, onur ve ödül kazanma yönünde başarılar gösterir. Bu başarılar uzun mücadele, çalışmaların ve kararlılığın arkasından kazanılmıştır. Ancak kişi her durumda tüm karşıtlıklar ve mücadeleler karşısında son bir zafer için hazır olmalıdır.

Bu şanslı bir sayıdır.

22 Boyun eğme ve önlem:

Bu sayı başkalarının aptallıklarına, hatalı hareketlerine göz yuman iyi bir adam olarak

nitelenir. Başkalarının sunduğu yanıltıcı hayallerden uzak durmak gerekir. Genellikle tehlikeler ortaya çıktığında ve aslında geç kalındığında uyanış söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibi kariyer ve maddi konularda önlemci hareket etmek ihtiyacındadır. Kişi kendi sorumluluğunu aldığı anda hedeflerine erişebilir.

23 Aslan’nın kraliyet yıldızı:

Bu karmik ödüllendirme sayısıdır ve sadece başarı değil aynı zamanda güçlü kişilerden ve alanlardan destek sağlar. En şanslı sayıdır ve kişiye büyük bir hoşluk getirir. Kişi pek çok alanda imkan sağlar ve zor zamanlarda koruyucudur. Ancak bu sayının kötüye kullanımı ve ruhsallıktan uzaklaşılması halinde gelecek deneyimler için zorlu olur.

24/42 Aşk, Para ve Yaratıcılık:

Bu sayıda son derece kısmetli, pek çok açıdan kolaylık, aşk, keyif ve parasal yönde şans getiren özelliklere sahiptir. Kişinin güçlü kişilerden, otoritelerden destek alması da mümkündür. Aşkta mutluluğu arttırır ama sonuçta bu kişinin tüm bu kolaylıklar karşısında zevklerinde aşırıya gitmemesi ve kötüye kullamaması gerekir. Bu imkanların bencilliğe dönüşmemesi sağlanmalıdır.

25/34 Dikkat ve analiz:

Bu sayı uzun yıllar gösterilen dikkat ve insanları gözleme, hayat deneyimleri sayesinde elde edilen dünyasal başarılara işaret eder. Daha önce yaşanan hayal kırıklıkları ve hataların aşılması ile birlikte kişinin yargısı mükemmelleşir ancak bu sayı maddi kazançlar için değildir.

26/35/44 Ortaklıklar:

Bu sayı özellikle merhamet ve vericilik üzerinden çalışır. Kişinin hayatında karşıtlıklar söz konusudur. Kişi başkalarının yanlış tavsiyeleri yüzünden hayal kırıklıkları ve engellerle karşılaşabilir. Kişi kendi sezgilerine güvenmeli ve kendi gelir durumunu dengelemeye çalışmalıdır. Cömert olabilmek için kişi önce kendi geleceğe yatırım yapmalıdır.

27/36/45 Asa:

Bu mükemmel ve şanslı bir sayıdır. Kişiye cesaret ve güç getirir. Kişi kendi özgün düşüncelerini, planlarını sürdürmeli, yaptığı işlerde başkalarının etkisinden uzakta kalmaya özen göstermelidir. Bu da karmik bir ödül sayısıdır.

28 İnançlı kuzu:

Bu sayı şaşırtıcı ve engelleyici engellerle doludur.

Bu kişiler çok zeki ve dikkat çekecek bir başarıya hazır olsalar da gelecek için sağlam plan yapmalıdırlar. Zira başkalarına aşırı güven, iş hayatındaki rekabet ciddi tehlikeler ve hukuki kayıplara işaret edebilir. Böyle durumlar her şeye yeniden başlanmasını gerektirebilir, bu nedenle ismin değiştirilmesi daha uygun olabilir.

29/38/47 Baskı altındaki zarafet:

Bu büyük yükler getiren karmik bir sayıdır. Kişiyi ruhsal açıdan büyük oranda test eder ve zorlu deneyimlerden geçirir. Güven vermeyen arkadaşlar, hile ve aldatmalar, beklenmedik tehlikeler söz konusu olabilir. Böyle bir durumda yeni bir isim seçmek daha iyi olabilir.

30/39/48 Yalnız kişi, meditasyon:

Bu sayı içsel gözlem, düşünceli çıkarımlar ve başkaları üzerinde zihinsel üstünlük işaretidir. Kişi tamamen zihinsel plandadır, çünkü kendileri öyle istemektedirler. Bu ne olumlu ne de olumsuzdur ancak bu kişilerin yalnız, kendi içlerinde kalmalarına yol açabilir. Kişi etrafın gürültüsünden uzakta kalmak ister ve kişisel yeteneklerini kullanarak değişik alanlarda ödüller kazanabilir.

31/40/49 İçe kapalı kişi:

Bu sayı da 30’a benzerdir ancak ondan daha da fazla kendine yeterlilik, içe dönme ve izole olma durumundadır. Yüksek bir zeka söz konusudur ve kişi kendisini dış dünyanın parlaklığından uzaklaştıracak seçimlerde bulunur. Bir şekilde toplumun uzağında olma durumu vardır. Bu kişiler aynı zamanda ön yargılı olabilirler, farklı politik bakış açılarına sahiptirler.

32/41/50 İletişim:

Bu kişiler yazıları, sözleri ile geniş kitleleri etkileme gücünü ve yeteneğine sahiptirler. Bir bakıma “yazarlık” sayısıdır. Başkalarını etkileme güçleri, çekicilikleri ve dikkat çekici konuşma yetenekleri olabilir. Yazmak, yayıncılık ve tüm medya kanalları onlara açıktır. Ancak bu kişiler fikirlerini her zaman esnek tutmak ve tolerans göstermek zorundadırlar. Böyle bir durumda, kendi planları başkalarının inatçılığı ya da aptallığı yüzünden bozguna uğrayabilir.

33 İlişkiler ve kazançlar:

Bu sayının etkisi 24 gibidir. Kişiler aşkta, yaratıcı konularda finansal açıdan kazançlı çıkabilirler. Bu kişilerin ilişkileri kendine özgündür ve her zaman hayatları açısından önemlidir. Ancak bu şanslarını kötü yönde kullanmamaya özen göstermelidirler. Her zaman daha alçak gönüllü olmaları yararlarına olacaktır.

37/46 Bu sayının kendine özgü bir gücü vardır. Oldukça hassas bir yapı ve iyi, yardımcı arkadaşlar verir. Kişinin çekim gücü yüksektir, genellikle sanatsal alanda yer alır. Verimli ortaklıklar yapabilir. Ancak cinsellik üzerine güçlü bir vurgu vardır ve bu alanda olağan dışı olabilir. Mutluluk ve başarı genellikle ortaklıklar yoluyla elde edilir.

43/52 Eskiler bu sayının şanslı olmadığını ve daha olumlu bir sayı ile değiştirilmesi gerektiğini söylerler. Bu sayı ani olaylara, büyük değişikliklere, mücadeleye, çatışmaya ve savaşlara neden olarak sürekli tekrar eden başarısızlıklar getirir.

51 Bu sayının kendine özgü bir gücü vardır. Özellikle kişiyi savaşçı konumuna sokarak kişi hangi konuya girişiyorsa ani ilerleme vaadeder. Askeri konular için uygun olabilir. Ancak bu durum tehlikeli düşmanlara, rakiplere ve olumsuz olaylara işaret edebilir. Bu nedenle ismin daha güvenli bir sayıya dönüştürülmesi önerilir.

 

Alıntıdır . Hakan Kırkoğlu ...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
9 neden gri ?

sonuç 9...

 

Yazı düzeni hatasından kaynaklı . Özel birşey aramayalım efendim . Zaten sayıların hepsi birbirlerine kıyasla oldukça özel . 9 oldukça şanslı , 3ün 3 katıdır harmonik bir sayı çoğu öğretide mistisizm ve felsefenin temsilidir . Tabi 8 öte alemlere giriş kapısı olarak nitelendirildiği için bazı kesimler onu daha çok benimser . Tarot ve iskambil deste sayılarının 52 olması ; Kalde alfabesine ve numerolojisine dayanıyor . Bu bilgi çok iyi ve baya ağlam

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pisagor bu "falla" mezarında ters döndü =)) Eğer numerolojiye merak saldıysanız Lindayı falan bir kenara koyun, Heinrich Cornelius Agrippa'nın Türkçeye "Gizli Felsefe ya da Büyü Felsefesi - sayı büyüsü" isimli kitabını türkçe veya esotericarchive'den ingilizce okuyabilirsiniz.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
paranormalfikir

16 senin ki. Çıkan sonucu kendisiyle topluyosun. 3+1+5+1+4+1+1=16 yani; 1+6=7

4+6+5+3 2+5+3+5+3=36 yani; 3+6=9 yani; 7+9=16

 

Harfiyen numaralandırmayı yaptım fakat toplamda çıkan sonucun yanında / işaretiyle verilen rakamı anlayamadım. Yardımcı olur musunuz?

 

Rakamlar şöyle (2 ismim var) : 3+1+5+1+4+1+1 4+6+5+3 2+5+3+5+3

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
16 senin ki. Çıkan sonucu kendisiyle topluyosun. 3+1+5+1+4+1+1=16 yani; 1+6=7

4+6+5+3 2+5+3+5+3=36 yani; 3+6=9 yani; 7+9=16

Çok teşekkür ederim :)

Fakat aralarına işaret koymayı unutmuşum, 16'dan sonra gelen 4 sayı 2. ismimi oluşturuyor.

O halde yaptığım hesaplamada;

 

3+1+5+1+4+1+1=16 yani; 1+6=7

4+6+5+3=18 yani; 1+8=9

2+5+3+5+3=36 yani; 3+6=9

 

7+9+9=25

 

Sonuç: Analiz. Kesinlikle katıldığım bir sonuç :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
pisagor bu "falla" mezarında ters döndü =)) Eğer numerolojiye merak saldıysanız Lindayı falan bir kenara koyun, Heinrich Cornelius Agrippa'nın Türkçeye "Gizli Felsefe ya da Büyü Felsefesi - sayı büyüsü" isimli kitabını türkçe veya esotericarchive'den ingilizce okuyabilirsiniz.

 

Eyvallah . :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Gnoxis'in Yıldız haritası

   Gnoxis'in yıldız haritasını çıkartmak istiyorum. Yöneticilerden, sitenin kurulduğu tarih ve saati öğrenmem mümkünmüdür ? Profillerde üye olunan tarih var fakat saat belirtilmemiş, kendi gnoxis haritamı çıkardım ama saati tahmini oldu mecburen.

   , Yer: Astroloji

  • Evrenin Matematiği Numeroloji Ajandası 2021 - Özge Acarel

   2021 Numeroloji Ajandası, gün ve ay enerjilerini esas alan numeroloji rehberliğinde yıl boyunca evrenin titreşimiyle paralel hareket etmen ve yaşamla uyumlu ve daha kolay akışta olman dileğiyle hazırlandı. 2020... Beklenilmeyenin, öngörülemeyenin yılı. Evrensel yıl enerjisi 4 olan bu yıl; sistem kurmayı, çok çalışmayı, köklerini keşfetmeyi, ağacının gövdesi ne kadar sağlam onu tahlil etmeni ve en önemlisi de tüm bu süreçte ne kadar sabırlısın bunu göstermeni istedi senden. 2021... 4'ün

   , Yer: Kitap Tanıtımları ve Eleştirileri

  • Yıldız Kenter Vefat Etti

   Bir süredir evinde tedavi gören usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, dün fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı.   91 yaşındaki Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Kenter bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.  

   , Yer: Gündem

  • Zehra Yıldız

   1997 yılında genç yaşta yitirdiğimiz soprano Zehra Yıldız, uluslararası ilk başarısını 1984 yılında İtalya’da “La Boheme Opera Yarışması”nda ilk beş içine girerek kazanmış, 1987 yılında “Uluslararası Verdi Yarışması”nda finale kalarak Verdi Şan Akademisi’nden öğrenim bursu almıştır. 1988 yılında Siena’da yapılan “Uluslararası Ettore Bastianni Şan Yarışması”nda gümüş madalyaya layık görülen sanatçımız Zehra Yıldız, İstanbul Devlet Operası’ndaki başarılarının yanı sıra; Avrupa’nın birçok kentinde,

   , Yer: Biyografiler

  • Ritüelde Numeroloji

   Ritüelde sayıları kullandığınızda bunları kullandığınız mum miktarına bir şeyi zikrettiğiniz miktarlara veya bir grup ortamındaysanız dairenizde kaç kişi olduğuna karar vermek için kullanabilirsiniz.   İşte buradaki sayılar ve anlamları ...   BİR: Tanrı, hırs, öz, bireysellik, bağımsızlık, beceri ve yetenek.   İKİ: Tanrıça, diğeri, ortaklık, birlik, sezgi, gizem ve bilgelik.   ÜÇ: Sihirli çocuk, sosyal, yaratıcılık, doğum ve iletişim.   DÖRT: Vakıf, ev, tapınak, toprak, iş, kısıtlama,

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...