Jump to content

Özgür İradeye Karşı Kader


apocalypse

Önerilen Mesajlar

Bugün dikkatinizi özgür irade konusuna çekmek istiyoruz.Bu konunun oldukça kafa karıştırıcı olduğunu biliyoruz,bu yüzden dünyanızda özgür iradeyi nasıl kullanabileceğiniz ve enkarne olmadan önce neleri seçtiğiniz konusundaki görüşümüzü bu zamanda sizinle paylaşmak istiyoruz.Bu konu oldukça geniş olduğu için lütfen bizimle kalın,bizler elimizden geldiği ölçüde konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışmak istiyoruz.Sizler bu mesajdaki bilgilerle bütünleştikçe sonraki mesajlarda bu konuyu daha da detaylandıracağız.

Şimdi,sizler bu fiziksel realitede enkarne olmadan önce,yüksek benliğinizi seçmekle yükümlü olduğunu şeyleri açıklayarak başlayalım.Bu kararları ‘’ önceden belirlenmiş ‘’ olarak nitelendirebilirsiniz.Bu seçimler yapıldığında özgür iradeniz olduğunu bilin.

 

Ruh enkarne olacağı yaşamı seçtiğinde,herkesin hayrına hizmet edecek zorluk ve derslerin belirlenmesi üzerine oldukça zaman harcanır.Ruh sahip olacağı ebeveynleri seçer ve dolayısıyla enkarne olacağı aileyi de.Enkarnasyon içinde aile seçiminiz size uygun değilmiş gibi görülebilir ancak tüm ruhlar,erken yaşlarda kendilerine yerleşmiş olmasını istedikleri deneyim ve derslere bağlı olarak kendi ailesini seçer.Bu,içinde büyüdüğünüz aile ve inançların sonucu olarak belli bir bakış açısına sahip olmanızı garanti etme imkanı sağlar.Ruhlar enkarne olacağı zaman periyodunu seçtikleri gibi enkarne çevresi ve konumunu da seçerler. Ruhlar ayrıca keşfetmek istedikleri ana dersleri ve birlikte enkarne olmayı istedikleri kökleşmiş bilinçaltı inançlarını da seçerler.Bunlar sizler enkarne olmadan önce kararlaştırılmıştır.

 

Şimdi özgür iradenin bu realitede nasıl kullanılabileceğini açıklayalım.Biraz önce açıkladığımız gibi,doğacağınız aile ve yer enkarnasyondan önce seçilmiştir.Ancak bu noktadan sonra hayatınızla ne yapacağınız tamamen size bağlıdır.Her ne kadar ruhun ayrıca incelemek istediği dersler olsa da,bu hiç bir şekilde her bir deneyim önceden kararlaştırılmıştır demek değildir. Ruhun ilgilendiği genel dersler kendini sevme,güven ve yargılama gibi bazı konular olabilir.Her enkarnasyonda inanılmaz ölçüde esneklik söz konusudur ve sonrasında ne yaratmak ve deneyimlemek istediğinize bağlı olarak istediğiniz kararı vermekte özgürsünüz.Hayatınızdaki deneyimler önceden kararlaştırılmamıştır.

 

Çoğu insan zaman kavramını,özgür irade anlayışlarını daha da zorlaştıran bir şey olarak görür.Bunun,tamamen anlaşılması oldukça güç bir şey olduğunu anlıyoruz çünkü sizler zamanı sadece ileriye doğru ilerleyebildiğiniz doğrusal düz bir çizgi olarak algılamayı kabul ettiniz.Ve bizim zamanı nasıl algıladığımızla ilgili açıklamamız her zaman belirttiğimiz gibi onu bir işaretleyici olarak gördüğümüzdür,daha çok bir kitaptaki sayfa numaraları gibi.Basit bir şekilde zamanı,odağımızı kaydırmak istediğimiz deneyimin yerini saptamak için kullanırız,tıpkı sizin kitapta dikkatinizi odaklamak istediğiniz sayfayı bulmak için sayfa numaralarını kullanmanız gibi.İstediğiniz sıklıkta sayfayı ileriye ve geriye çevirmekte özgürsünüz,tıpkı bizim zamana sıklıkla ve düzenli olarak göz attığımız gibi.Bizim için zaman bir dairedir,doğrusal bir çizgi değil ve bu yüzden başlangıç ve son yoktur.Fakat, her şey eş zamanlı olarak meydana geldiğinden ‘’ O zaman tüm kararlarımı hali hazırda vermiş olmalıyım’’ varsayımı ise sıklıkla yapılıyor,ama öyle değildir.

 

Önümüzdeki saat,gün,hafta,ay ve yıllarda hangi kararları vereceğinizi size söyleyemeyiz çünkü biz de bilmiyoruz.Size sadece yaratacağınız ve çekeceğiniz realitenin büyük ihtimalle neye benzeyeceğini,şu anda titreştiğiniz titreşimlere dayanarak söyleyebiliriz.Ancak düşüncelerinizi,kararlarınızı ve titreşiminizi anında değiştirebilirsiniz.Anda vereceğiniz bu kararlar ‘’ bir sonra’’ tezahür edecek deneyimi belirler.

 

Sonsuz sayıda paralel realite olduğu için,hayatınızın her hangi bir anında verebileceğiniz her bir karar oynanıyor.Biz bunların hepsini yüksek boyutlardan görebiliyoruz; fakat 3. ve 4. boyutun güzelliği gereği siz anda sadece tek bir realiteyi görebiliyorsunuz.Hangi kararın oynanacağını görebilmeme yoluyla ‘’sonrasında’’ neler olacağını bilmeyerek dünyanızı merak ve şaşkınlıkla keşfetmekte özgürsünüz.Bu yüksek boyutların sunduğundan çok daha farklı bir deneyimdir.

 

İstediğiniz zamanda deneyimlemek istediğiniz deneyimi kendinize çekme fırsatına sahip olduğunuzu bilin.Ruhunuz sadece öğrenmek istediğiniz genel dersler için bir ‘’plan’’ belirledi.Bu dersleri nasıl deneyimlediğiniz tamamen size bağlı.Ustalaşmak istediğiniz belirli derslere odaklanmayı seçtiniz, yine de onlardan hızlıca ders alma ya da bu yaşamınız boyunca onalrdan ders alamama yetisine de sahipsiniz.Ayrıca dersleri nasıl deneyimlediğiniz ve bu deneyimleri mümkün kılan realiteyi nasıl yaşadığınız vermiş olduğunuz kararlar ve tuttuğunuz inançlar doğrultusunda tamamen size bağlıdır.

 

Herhangi bir zamanda sonsuz sayıda olasılığı kendinize çekme yeteneğine sahipsiniz.İşte bu yüzden size geleceğinizi öngöremiyoruz diyoruz;sadece tam olarak şu anda büyük olasılıkla neyi yaratmayı seçeceğinizi sizinle paylaşabiliriz.Evet,eğer tamamen farklı bir deneyimi seçerseniz veya titreşiminizi ve düşüncelerinizi kökten değiştirirseniz tabi ki deneyimleyeceğiniz realiteyi de değiştireceksiniz.

 

Çoğu şunu soruyor,peki artık yokluk,yargılama veya sevgide ustalaşmak hakkında daha fazlasını öğrenmek istemiyorsam.Bunu özgür irademle nasıl değiştirebilirim ? Buna cevabımız şu olacaktır,eğer yokluk hakkında daha fazla ders edinmek istemiyorsanız,o zaman artık onu daha fazla çekmemek ve dolayısıyla deneyimlememek için onun hakkındaki tüm kısıtlayıcı inançlarınızı salıverme veya değiştirmeye niyetli ve yetili olmalısınız.

 

Görüyorsunuz,her ne kadar ne öğrenmeyi seçtiğiniz önceden karar verilse de,bu dersi nasıl öğrendiğiniz ve deneyimlere nasıl bakmayı seçtiğiniz tamamen size bağlıdır.Yaşamınız boyunca doğal olarak karşınıza çıkacak,daha çok genel bir tema olarak keşfetmek istediğiniz genel dersleri karşılaştırabiliriz,ancak bu dersleri nasıl öğreneceğinize dair önceden kararlaştırılmış deneyimler yoktur.Görüyor musunuz ?

 

Çoğu evleneceği insanın ya da sahip olacağı çocuğunun önceden kararlaştırılıp kararlaştırılmadığını soruyor.Her ne kadar ne kadar çocuk istemeye,ne kadar çocuğa sahip olacağınıza,evlenmek isteyeceğinize veya isterseniz kiminle olacağına veya bunun gibi şeylere karar vermede özgür iradeye sahip olsanız da,bu rolleri oynamayı kabul etmiş olan ruhları da halihazırda seçtiniz.Şu eşle evlenme kararı almaya zorlanmadınız ya da çocuklara sahip olmaya veya arkadaşlara.Aslında eğer sizde arzularsanız size bu ilişkilerde iştirak etmek isteyen pek çok ruh vardır ,deneyimleriniz ve kararlarınız sizi onlrın her birine götürür.Bu,eğer ruhlar enkarne olduktan sonra da bu kararları vermeyi tercih ediyorlarsa,her bir ruhun iştirak etmeye karar verdiği bir ön anlaşmadır.

 

Diğer her şey enkarnasyon sırasında verdiğiniz seçimler ile belirlenir.Birbirinizi bulmayı seçmek ve ilişkilerinizi geliştirmek olsun tamamen size bağlıdır.Çocuk sahibi olup olmayacağınızı,evlenmek isteyip istemediğinizi,bu enkarnasyonda kalmak ya da kalmamak isteyip istemediğinizi,yeni bir yerde , yeni bir işte , yeni arkadaşlar edinme veya bunun gibi konularda seçim yapmakta her zaman özgürsünüz.Bu kararlar ‘’dokunulmaz’’ değildir.İşte bu yüzden bu realitedeki en büyük değerinizin özgür irade olduğunu söylüyoruz.Her zaman yeni seçimler yapmaya,yeni bir başlangıca ve yeni bir deneyim seçmekte özgürsünüz.Sizi kısıtlayan tek şey inançlarınız.Neye inanıyorsanız onu algılayacaksınız.Hepiniz yaratıcı varlıklarsınız;ve bunun sonucunda her ne tercih ediyorsanız onu yaratmakta özgürsünüz.

 

Her ruh oynanma potansiyeline sahip olan sonsuz sayıda seçim ve deneyim olduğunu bilir.Hangi deneyimi tercih ettiğiniz siz onları tercih edene kadar belirlenmemiştir.Şimdi oldukça sık bir şekilde belirttiğimiz gibi , dilediğiniz her hangi bir deneyimi seçme yetisine sahipsiniz,mümkün olanı kısıtlayan tek şey inançlarınız.Önceden belirlenen seçimler doğduğunuz aile,doğum yeri ve ruhunuzun odaklanmak istediği genel derslerdir.Bunlar şu zamanda bilinçli özgür iradenizce değiştirilemeyecek tek şeylerdir.’’Bilinçli’’ özgür irade dediğimize dikkatinizi çekeriz.Odaklanmak istediğiniz dersleri bilinçli bir şekilde değiştirmeye çalışarak tam bilinçle farkında olmadığınız bir anlaşmayı değiştirmeye çalışıyorsunuz.Bilinçaltı zihin ve odaklanmak istediğiniz dersler bilinçli niyetleriniz tarafından değiştirilemez.Neden ? Bilmediğiniz şeyi değiştiremezsiniz.Buraya gelip hiçbir şey öğrenmemek size hizmet etmez.Ancak ve bu mesajda bildirmek istediğimiz en önemli şey de budur ki ; sadece ruhunuz öğrenmek istiyor demek hiç bir şekilde o deneyimden zevk almayacaksınız demek değildir.Neyi istiyorsanız onu deneyimlemekte ve sevincinizi takip etmekte özgürsünüz.Kendinizi huzurlu,sevgi dolu,eğlenceli,heyecanlı ve hissetmek istediğiniz diğer herhangi bir hisle kuşatmakta özgürsünüz.Realitenizi nasıl algıladığınız tamamen kendi özgür iradenize bağlıdır,her şeyin doğuştan nötr olduğunu unutmayın;herhangi bir deneyime değer biçmekle görevlendirilen algılayıcının kendisidir.

 

Sizinle yaratmak istediğiniz şey arasında duran şey ship olduğunuz inançlardır.Her zaman neye inanmak istiyorsanız ona inanmakta özgür irade seçimine sahipsiniz.Eğer bir inanç size hizmet etmiyorsa o zaman onu serbest bırakabilir ve yeni bir inanç seçebilirsiniz.Realitenizi dizayn eden ve yaratanlarsınız.Deneyimleyeceğiniz şeyi siz seçersiniz,başka birisi değil.Anahtara sahipsiniz ve sizin dışınızda hiç kimse o kapıyı açamaz.Sadece inandığınız ve almayı umduğunuz şeyi çekeceksiniz,istemenin size bir yararı yok.Ne yaratmak istiyorsunuz ?

 

Umarız bu mesaj size bir şekilde hizmet etmiş ve bu mesaja en çok ihtiyaç duyanlara biraz açıklık ve huzur getirmiştir.

 

Sevgi ve ışıkla,meleksi rehberleriniz.

 

Çeviri:Utku Maden

 

Kaynak: Free will vs Destiny: Is it one or the other or can you have both? | Angelic Guides

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Satürn Uranüs'e Karşı (Erkan Kahraman)

   Merhaba, İyi haftalar olsun. Son dönemeçe giriyoruz ve bu ralliden sonra daha stabil günlere geçeceğiz. Satürn Uranüs karesi bu hafta zirve açısını yapacak. teknik olarak bu sene zaten hep bu görünüm var ama 17 Şubat, 15 Haziran ve 25 Aralık'ta tavan noktasına geliyor. Yani ilkini deneyimliyoruz. Önümüzdeki 10 gün bireysel ve global olarak yaşayacağımız her tema bizlerin geçmişle olan bağlantımızı koparma niyetiyledir. Daha doğrusu çürümüş, raf ömrü fazlasıyla dolmuş ama yaşam kil

   , Yer: Astroloji

  • Evde Kedi Beslemenize Aileniz Karşı Çıkar Mı?

   Evde kedi beslemek istiyorsunuz, ailenizden herhangi biri veya hepsi bunu karşı çıkar mıydı? Benim annem karşı çıkıyor da   edit: soru sığmamış farketmedim

   , Yer: Anketler

  • Kader Sevgisi

   AMOR FATI   Nietzsche okumaya yeni başladığımdan belki fakat genel kullanıldığı anlamıyla nihilizm ile alakası olmadığını hatta hayatımda yaşama bu kadar tutunan bir insan görmediğimi söylebilirim. Değerlerin nedenden bağımsız olduğu vs gibi yazıları var tabi fakat ben çok süptil konulara girmeyeceğim. Nietzsche'nin onca sıkıntılarına rağmen (migren, psikiyatrik bozukluklar, demansla birlikte bilişsel gerileme ve inme. vs.) nasıl bu kadar hayata bağlı kaldığını anlamaya çalışmak gerekiyor

   , Yer: Felsefe

  • Tüm Kötülüklere Karşı Sihirli Toz

   Bu karışımın amacı, üstünde taşıyanı veya çevrelediği alanı kötü etkilerin tümüne karşı korumaktır. Etki alanları içerisinde nazar, büyü, negatif etkiler, kötü varlıklar ve insanların zararları yer almaktadır     Toz karışımını geçen yıl eşimin hamile kalmasıyla birlikte yaptım. Hamilelik döneminde bayanlar özellikle negatif etkilere daha çok maruz kalıyor. Ben de bu durumu ortadan kaldırmak için uzun uzun araştırdıktan sonra en etkili ve uyumlu malzemeleri bir araya getirdim. Çok faydasın

   , Yer: Witchcraft

  • Özgürlük nedir, özgür olmak.

   Özgürlük nedir, özgür olmak ?   Özgür olmanın ne anlama geldiğini fark etmiyoruz. Özgürlüğü, arzularımızdan tamamen çıktığımız zaman ediniriz.   "Özgürlük" dendiğinde, bizler bunun "başkalarının esiri olmamak" anlamına geldiğini zannederiz. Oysa ben başkalarının esareti altındayım; Çalışmam gerekiyor, kendimi belli bir biçimde hissetmem gerekiyor, belli bir şekilde giyinmem gerekiyor, yemeğimi belli bir şekilde yemem gerekiyor, kendimi toplum karşısında saygın tutmam gerekiyor... Özgürlü

   , Yer: Felsefe

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...