Jump to content

Türk adını kullanan iş yerlerine uyarı!


Ariakas

Önerilen Mesajlar

Adında “Türk” olan özel şir­ke­te, ırk­çı­lı­ğı çağ­rış­tır­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le “Türk” ke­li­me­si­ni çı­kar­ma­sı için ya­zı gön­der­ildi.

5 GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİN

Er­zu­rum Ti­ca­ret Si­ci­li Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 1 Ni­san 2013’te ba­zı şir­ket­le­re gön­de­ri­len ya­zı­da “Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­’nun 46. mad­de­si­nin 3. fık­ra­sın­da ‘Tür­k’, ‘Tür­ki­ye­’, ‘Cum­hu­ri­ye­t’, ‘Mil­li­’ ke­li­me­le­ri bir ti­ca­ret un­va­nı­na an­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ko­na­bi­lir. Ya­sa­nın bu mad­de­si­ni ih­lal eden­ler ve­ya ya­sa­ya ay­kı­rı ola­rak un­va­nı dev­re­den­ler­le, dev­ra­lan ve kul­la­nan­lar üç ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ve­ya ad­li pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır hük­mü bu­lun­mak­ta­dır.

Bu iti­bar­la, un­va­nı­nız­da bu­lu­nan ‘Tür­k’ iba­re­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 5 iş gü­nü içe­ri­sin­de ge­rek­li ta­dil ta­sa­rı­sı ve or­tak­lar ku­ru­lu ka­rar su­re­ti­ni mü­dür­lü­ğü­mü­ze tes­cil et­ti­re­rek un­va­nı­nı­zı değiştirmeniz gerekir, ak­si hal­de hak­kı­nız­da iş­lem ya­pı­la­cak ve Cumhuriyet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cak­tır.” uyarısı bulunuyor.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYA BAŞLADILAR

13 Ocak 2011 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasada ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir’’ deniliyor. Bazı illerin Ticaret Sicili Müdürlükleri adında ‘’Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli’’ kelimesi bulunan firma ve şirketleri belirleyerek tebligat yapmaya başladı.

CUMHURİYET SUCUĞU DA TEHLİKEDE

Yasada değişiklik yapılmadığı taktirde, Ha­ber­türk, Ka­nal­türk, Ben­gü­türk, CNN Türk gibi televizyon kanalları ile Türk Ekonomi Bankası ve Kuveyt Türk gibi bankalar, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Sucukları, Cum­hu­ri­yet Lo­kan­ta­sı gibi şirketlerin de etkilenecek.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Milliyetçi biri sayılmam ama bunlarda iyice işin suyunu çıkartılar.

 

Cumhuriyetin ırkçılıkla ne alakası olabilir ?

 

Türk kahvesi Türk lokumu diye bişey var onlara ne isim bulacaklar çok merak ediyorum.

 

Ayrıca haberin kaynağını belirtebilirmisin ?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Güle güle Cumhuriyet, hoş geldin federal devlet !! Cidden o kadar canım sıkılıyor ki bu durumlara, İtalyanın El-Turco köyünde yaşamak istiyorum. En azından orada Türklere daha çok saygı gösteriyorlar. Benim ceddim Göktürkler'den geliyor. Göktürkler ençok Türkiye'de yayılmıştır. E boşuna da "Türk"iye denmemiş. Bugün ki Güneydoğu bölgesinde yaşayan vatandaşlar dahi hani kürt'üz biz diyorlar ya onlar da Türk-Arap boylarından gelmedir aslında. Yani ne kadar dışlasanız da hepimiz Türkoğlu Türküz ! Asıl ırkıçılık şu an yapılıyor. Ne demek "Türk" ibaresinin kaldırılması ! Sanane ?.. Yazıklar olsun bizim gibi pasif gençliğe.. Geleceğimiz çok karanlık.. koyun gibi sürü halinde otlamaya devam edelim biz.. gelecekte bizi yerimizden yurdumuzdan da sürerler ya sözde ermenistanın büyük hayalidir bu da. Ee boşuna mı demiş sevgili başbakanımız. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diye. Bunlar daha çok iyi günlerimiz.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

O bakanlar kurulundaki bakanlara mahserin 4 atlasinin atlari tarafindan tecavuz ettiririm. kürtler kürt olduklarini soyleyince ırkcilik yapmiyorda biz Türk oldugumuzu soyleyincemi irkcilik olacak. Kusura bakan baksin alinan alinsin. pkklilar ırkcılik yaptiığımı dusunecek diye ben Türklukten çıkamam. fransiz fransiz oldugunu soyleyince sorun olmuyor çünkù o fransiz. ben de Türküm!. sizin karsinizda kim var! İktidari bu makama kim getirdi! bu vatani korumak icin askerlerimiz daglarda kurbaga yılan yediler lan! Türküm sonra Türkiyeliyim ben Türk oldugum icin Türkiyeliyim. Türkiye Türktür Türk kalacak.! ulkemin her yerinde dunyanin her yerinde ben Türkum burasida Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Türklükten uzaklasmayacak! kalbim bir tek Türkluk icin atar yerden göğe kandan kana, candan cana , dünyadada ahirette dinine imanina kadar Türküm! Türkiyeliden önce Türküm.

ArpiA tarafından düzenlendi
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

2 yıl önce çıkarılan kanun yeni uygulanmaya başlanmış...Türk Bayrağı açmanın bile engellendiği günler yaşıyoruz! ne yazık ki...Hala daha hainliği insani görenlere Türklük duasını hatırlatmak gerek...

 

 

Ulu Tanrı Türk'ü Korusun!

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
O bakanlar kurulundaki bakanlara mahserin 4 atlasinin atlari tarafindan tecavuz ettiririm. ulan serefsizler. kürtler kürt olduklarini soyleyince ırkcilik yapmiyorda biz Türk oldugumuzu soyleyincemi irkcilik olacak. Kusura bakan baksin alinan alinsin. pkklilar ırkcılik yaptiığımı dusunecek diye ben Türklukten çıkamam. fransiz fransiz oldugunu soyleyince sorun olmuyor çünkù o fransiz. ben de Türküm!. sizin karsinizda kim var! İktidari bu makama kim getirdi! bu vatani korumak icin askerlerimiz daglarda kurbaga yılan yediler lan! Türküm sonra Türkiyeliyim ben Türk oldugum icin Türkiyeliyim. Türkiye Türktür Türk kalacak.! ulkemin her yerinde dunyanin her yerinde ben Türkum burasida Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Türklükten uzaklasmayacak! kalbim bir tek Türkluk icin atar yerden göğe kandan kana, candan cana , dünyadada ahirette dinine imanina kadar Türküm! Türkiyeliden önce Türküm.

Tüm bu sözlere katılmakla birlikte ..

 

Ziya Gökalp’in; “Bana yol gösteren benden olmalı / Olamaz Türk’e baş Türk’üm demeyen da eklemek istiyorum...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kanı ,fikri,soyu sopu Türk olmayan Türk ! gibi düşünemeyen biri bu ülkenin başında olduğu sürece böyle şeyler olacaktır.

 

Türkiyemdeki insanların yumuşak karnı olan Dini kullanarak oy alıp ne hale getirdiler benim vatanımı..

 

Akpye oy veren zihniyet bunları görüp düşünmüyor mu acaba? Biz ne yaptık demiyor mu acaba?

 

Elini verirsen kolunu koparırlar sözünü duymadımı bu sözde barış demokrasi soytaarıları?

 

Biz çok iyi biliriz bu cebi dolarlı ağzında demoktarisi kelimesi olan ağzı yavşak politikacıları..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu yobazlar her şeyi inançları üzerinden şekillendirip değiştirmeleri ayrı bir sünnet vakası. bi maşallahı eksik. bakalım daha neler olucak..radikal mi? yoksa kökten(!) mi? gidecek o fazla görünen bunlara göre alışkın olunmayan fıtratlar...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Olayların sonu nereye vaaracak gerçekten merak ediyorum? Miletimiz ne zaaman farkına varacak? Sırf akp yee oy verdi diye akpnin yaptığı her boku saavunan insanlar var bu ülkede.beyinsiz koyun sürüsü çok tabi.Aklıma geldikçe bile nefret ediyorum gerçekten..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Artık söyleyecek laf bulamıyorum bu yaptıklarına ya.Hiç mi ders almıyorlar geçmişten? Hiç mi utanmıyorlar bunları yaparken?

Okullara çarşafla gitmeler,Atatürk'ü silmeler,Bayrağımızı kapatmalar... Bayrağı kapatmak ne demek ya? O da mı ırkçılık belirtiyor?

 

Japonya'da bir gelenek vardır.İlkokula başlayacak çocuklar önce Hiroşima'da patlayan bomba nedeniyle ölen kişilerin mezarlığına götürülür.Ve onlara denir ki : " Eğer sen ülkenin vefahı için çalışmazsan, tembel biri olup işe yaramazsan buradaki ataların rahat uyuyamazlar.Boşuna ölmüş olurlar.Ancak sen ülkene yararlı olur, ülkene katkıda bulunursan ataların rahat rahat uyuyabilirler."

 

Bizde ise ... -.-

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
CnnTürk habertük falan bunların da ismi değişecekmi ?

iyiki Votka türk diye bi marka yok yoksa ne içerdim ben ??

 

Şirket ünvanı olmadığı sürece sorun yokmuş:)Yani markaysa yasal! Ama şirket ünvanıysa yasadışıymış...Yabancı şirketler de Turkey,Turk olarak ingilizce ifadeler kullanabilirmiş!...

 

Bildiğim kadarıyla; sigara ve İçki sektörü tamamıyla yabancı şirketlerin elinde...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eskiden yerli malı haftası vardı hatırlayan var mı?

 

Böylece Ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve yerli üretimin desteklenmesi sağlanırdı.Paramız yabancılara gitmezdi.Şimdi ise tam tersi yapılmaya çalışılıyor.Yani İzmir iktisat kongresinde yapılması kararlaştırılan tüm ulusal uygulamalar ters yüz edilmeye çalışılıyor....

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Telif Haklarına İlişkin Yasal Uyarı

   Son yıllarda özellikle internet ortamında -çoğu zaman farkında dahi olunmadan- ihlal edilen telif hakları ile ilgili bir duyuru düşmek farz oldu... Bildiğiniz üzere, oluşturulan bir eserin tüm telif hakları o eseri oluşturan kişi ya da onun bu haklarını devrettiği kişi/kurum ya da kuruluşlara aittir. Bu nedenle eser sahibi ya da telif haklarını elinde bulunduran bu kişi/kurum ya da kuruluşların izni olmaksızın bu eserlerin paylaşılması yasaktır ve kanunlarımıza göre suç kapsamındadır. 

   , Yer: Haber ve Duyurular

  • Türk Cadıları; Cazilar..

   Anadolu’da, sağlığında üstünden kedi atlamış veya köpek eti yemiş insanların, öldükten sonra hortlayarak cadı olacaklarına inanılmaktadır ANBR 149. Anadolu folklorundan farklı olarak, Doğu Trabzon ve Rize folklorunda cazi/mayisa (Çaykara) motifi, uzaktan gelen korkunç bir yaratık olarak algılanmamaktadır. Köyün içinden herhangi bir kadın cadı olabileceği gibi cadılık eğitim-le başkalarına da öğretilebilir. Aynı evdeki tüm kadınların erkeklerinden habersiz cadı olabileceğine dair sayısız hi

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

  • Tezer Özlü ; Türk Edebiyatının Lirik Prensesi

   Tezer Özlü, 10 Eylül 1943′te Simav’da doğdu. Anne ve babasının görevleri nedeniyle çocukluğu Simav, Ödemiş ve Gerede’de geçti. “Dört bin nüfuslu bir Anadolu kasabasında dünyaya bakmayı öğrendim. Altı yaşındaydım. Dünyanın sonsuz büyüklüğünü hissettim ve gitmem, çok uzaklara gitmem gerektiğine inandım…

   , Yer: Yazarlar

  • İslamiyet Öncesi Türk Eğitim ve Öğretimi

   TÜRKLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SİYASİ, İDARİ HAYATI VE SANATI Türklerde eğitim ve öğretim hayatı hakkında fikir edinebilmek için Türklerin tarihini, yaşayış tarzlarını, sosyal, yapısını, siyasi ve idari yapısını, sanat ve kültürelhayatını incelemek gerekmektedir.   Türklerin tarih sahnesinde görünüşleri çok eskidir. M.Ö. 3-4 bin yıllarına kadar gitmektedir. Bu konuda W. Eberhard "M.Ö. 3. bin yılın ortalarında bile, bir kısım kavimlerin kendilerinden sonraki nesillerin taşıdıkları vasıflara hai

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Kızınız Olursa Adını Ne Koyarsınız?

   kızınız olursa ismini ne koyarsınız???

   , Yer: Anketler

Arka Oda

Arka Oda

  Chat izniniz bulunmuyor
  ×
  ×
  • Yeni Oluştur...