Jump to content

Satürn Terazi'de


fotonkedi

Önerilen Mesajlar

http://www.astrolojigazetesi.com/vImages/news/saturn.jpg

29 Ekim 2009’da Satürn Terazi burcuna geçiş yapıyor ve bu burca giriş yapmakla, Dünya horoskopunun eksenlerine de giriş yapmış olacak aynı zamanda. Peki Dünya horoskopunun eksenleri derken neyi kastediyoruz?

Astrolojide, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki bağlantımızı oluşturan iki büyük çember vardır. Bunlar ekliptik ve ekvatordur. Birinci çember olan ekliptik, uzayda hareket ederken Güneş’imizin takip ettiği yol olarak bilinen çemberdir. Güneş sistemimizin merkezindedir ve yaşamın kaynağıdır. Güneş ile ilişkimiz, Mevsimsel Zodyak’ın temelini oluşturan ekliptiği meydana getirir. Bu yüzden ekliptik, bizi İlahi Güç’e bağlayan çember olarak görülür. Her yıl ilkbaharın ilk günü, dünyanın ekliptiğinin gökyüzü ekvatorunu kesmesi ile yaşanır ve bu kesişimin merkezinde bulunan 0o Koç, her türlü başlangıcın ilk adımı, yeni bir doğum dönemi ve yeni bir gelişim zamanı olarak görülür. İkinci çember olan ekvator ise bizi Dünya’ya bağlar. Ekliptiğin çapını eğip Dünya üzerine getirecek olursak bu çember ekvator çemberini iki noktada keser. Bu iki kesişim noktası arasında bir çizgi, daha sonra da bu çizginin orta noktasından dikey bir ikinci çizgi çizecek olursak madde dünyasının ana eksenlerini çizmiş oluruz. Dört ana yön olarak da bilinen madde dünyasının eksenleri (Cross of Matter), gerçekliğimizin dayandığı Dünya’nın horoskopunun ana hatlarını belirler ve dünyasal deneyimlerimizle bağlantılıdır.

Bu dört ana yönü oluşturan eksenlerin başlangıç noktası 0o Koç, yani Koç Noktası olarak adlandırılır. Mevsimsel 0o Koç, biri ikincil hareketin gerçekleştiği ekliptik düzlemi, diğeri ise birincil hareketin gerçekleştiği ekvator düzlemi olan, iki temel düzlemin kesişim noktasını gösterir. Bu yüzden de çok önemli bir referans noktasıdır. Koç Noktası bizim dış sosyal ilişkilerimizi, kolektif üzerinde nasıl bir etki bıraktığımızı gösterir. Bu etki, noktaya açı yapan gezegenin doğasına göre şekillenir ve görünür sonuçlar doğurur. Bu gezegenin doğasındaki etkiler, hayatımızda sübjektiflikten, gerçekliğe dönüşmeye başlar. Astrologlar kitlesel konulara bakmak istediklerinde Koç Noktası’na bakarlar. Bu noktanın transitleri ve açıları kendini kitlesel değişiklikler olarak gösterir.

Satürn Terazi burcuna geçiş yapmasıyla birlikte Koç Noktası’na karşıt açısını aynı dereceden etkinleşmiş olacak ve bu tetikleme, Satürn Terazi’de her ne kadar bir kısım ilerlese de, 2 Ağustos 2010’a kadar yaklaşık 10 ay sürecek. Satürn, gezegen sisteminin devriye polisi gibidir. Bir şeyler düzenden çıktığında sert bir transit yapar ve ondan saklanmak mümkün değildir. İsteseniz de istemeseniz de, dürüstçe yüzleşmeniz gerekir. Satürn devredeyken, gerçeklik ve doğruluk kavramları çok önemli olur. Sorumluluklarını yerine getirmelidir. Aksi takdirde Satürn’ün temizleme özelliğiyle karşı karşıya kalırız ve sonuçlara katlanırız. Satürn aynı zamanda eski paradigmanın da temsilcisidir ve onu korumak, olduğu gibi kalmasını sağlamak için gerekli dayanıklılığı gösterir.

Terazi, bilinçli bir şekilde başkalarıyla eşitlikçi ilişkiler kurmakla ve dengeyi sağlamakla ilişkilendirilen bir burçtur ve Satürn bu burçta yücelmekte, güçlenmektedir. Satürn’ün Dünya horoskopunun ana eksenlerinde, ufuk çizgisinde gözükmesiyle birlikte, artık yeni bir döngü başlar ve önemli kararlar almamız gerekir. Gereken kararları ne kadar sağlam ve gerçekçi verirsek, ileride o kadar başarılı olacağız demektir. Bu geçiş, hayatımıza adeta yeniden şekil vermekte olacağımızı göstermektedir. Hayatımızı, yaşayış şeklimizi gözden geçirme ve zorunlu bir değerlendirme, ciddi düşünmek gereken; daha fazla disiplin ve sorumluluk alacağımız bir dönemde olduğumuzu anlatmaktadır. Hayatla mücadele daha gerçekçi bazda başlıyor demektir. Bu bir anlamda, gerçekte ne istediğimizi sorgulayacağımız da bir dönemdir aynı zamanda. Kendimizi nasıl tanımlamak istediğimizi belirleme zamanıdır. Yenilenmeye ve organize olmaya gereksinim olacağını göstermektedir. Satürn bu alanda almamız gereken sorumlulukları ve hayat derslerini ortaya çıkaracaktır.

Satürn’ün, 29 Ekim 2009’da Terazi burcuna giriş yapması ve bu Koç Noktası’na doksan derecelik açısının kesinleşmesinin hemen ardından, Plüton ile doksan derecelik açısının etkinleşmeye başlaması, bu tarih civarından itibaren politik çalkalanmalar riskinin artmaya başladığını gösteriyor. Bu sert etkiler Uranüs’ün ateşli bir burç olan Koç’a giriş yapmasıyla, 2010 yaz aylarında daha da artacak. Bu bağlamda, 2009 sonları ile 2010 ilkbahar ayları arasındaki tarihler oldukça hareketli ve gergin geçecek gibi gözüküyor. Satürn 21 Temmuz 2010’dan itibaren, artık tamamen Terazi burcunda hareket etmeye başlayacak ve Koç Noktası’nı yeniden tetikleyecek. Dolayısıyla 2010 yaz ayları, oldukça kritik zamanlar olarak dikkat çekiyor. T-kare açı kalıbının yaratması muhtemel olumsuzluklar, bu dönemden itibaren etkinleşmeye başlayacak. Terazi burcunun ilk derecesi, sosyal anlamda diğer insanlarla olan etkileşimimizin, iç dünyamızdan dışa, diğer insanlara doğru yönelişi ifade edilir. Satürn’ün bu derecenin üzerinde olması aslında, ilişkilerin kalıcılığı ve adalet sistemi adına olumludur. Fakat noktanın aynı anda Uranüs ve Plüton tarafından tetikleniyor olması, beklenen adaletin sağlanmaması halinde, toplum içi ilişkilerin gerginleşme riskini arttırıyor.

2010-2011 yılları, eski düzenin korunmaya çalışılacağı son dönemler olacak. Çünkü çok fazla Satürn doğasında etki hakim olacak. Plüton Oğlak burcunda ve Satürn de yüceldiği Terazi burcunda güçlü konumda olacaklar. Ama gerek Plüton’un, gerekse Uranüs’ün Satürn’e sert açıları, varolan düzenin değişmesi gerektiğini gösteriyor. Eski yapıları korumak hiç de kolay olmayacak. Hatta bir aşamadan sonra mümkün de olmayacak. Artık geri dönülemez değişimlere doğru ilerlendiği, açıkça anlaşılacak.

Satürn ve Plüton 2001 yılındaki karşıtlıklarının ardından, 2009 yılı sonlarında karelerinin kesinleşmeye başlaması, 2010 yılında da, 2001 yılına benzer olayların tekrar yaşanabileceğine de işaret ediyor. Terör tekrar sıcak yüzünü gösterebilir. Amerika, tekrar saldırı alabilir. Bir başka ihtimal olarak, Rusya ile ABD arasında soğuk savaş rüzgarları esebilir. Soğuk savaş döneminde olduğu gibi, yine casuslar ortaya çıkabilir ve komplo teorileri ortaya atılabilir. Nitekim soğuk savaş döneminde de yine, Satürn-Plüton açısal irtibat sağlıyorlardı.

Satürn’ün Uranüs ile karşıtlığının 2010 yılı içerisinde öncü burçlara geçerek daha da etkinleşecek olması, piyasalarda yaşanan finanssal huzursuzlukların ekonomik depresyona dönüşmesine, devletlerin güttükleri politikaları değiştirmeye başlamasına ve birbirleriyle ilişkilerinin gerginleşebileceğini gösteriyor. Derin bir resesyona düşme ve hatta bunun ekonomik depresyona dönüşme riski çok belirgin gözüküyor.

ÖNER DÖŞER

*astrolojigazetesi

--------------------

SATÜRN TERAZİ'ye geçince

 

Olgunlaşmanın, zamanın ve sınırlamaların gezegeni Satürn, 2007 Eylül’ünden bu yana Başak burcunda bulunuyor. 17 Mayıs’ta yeniden düzgün hareketine dönecek Satürn, hızlı biçimde ilerleyerek 29 Ekim’de Terazi burcuna geçmiş olacak. Daha sonraki aylarda, 2010 Nisan-Temmuz arasında kısa süreliğine yeniden Başak burcuna dönecek olsa bile, önümüzdeki günlerde, özellikle sonbahar aylarında hayatımızda yepyeni koşullarla karşılaşmaya, yeni dersler öğrenmeye başlayacağız.

Satürn hangi burçta yer alıyorsa, o burcun anlattığı konuları bir ders ve sorumluluk olarak karşımıza çıkar. Geçtiğimiz son iki yılda, verimli olabilmek, detaylarla ilgilenmek ve becerilerimizi arttırmak için fazlasıyla uğraştık. Başak burcundaki Satürn endişe, huzursuzluk, karar verememe ve aşırı detaylara takılma yüzünden sıkıntılı zamanlar da getirdi. Askıda kalan, tam olarak karar verilemeyen koşullar içindeyiz. Ancak önümüzdeki dönemde, bu koşulların yerine çok daha farklı bir tablo geliyor olacak.

Terazi hava elementinden, öncü nitelikte bir burçtur. Hava iletişimi, bilgi alışverişi ve paylaşımı yakından anlatır. İlişkileri, anlaşmaları, ortaklıkları anlatan Venüs’ün de yöneticisi olan Terazi diplomatik olmayı, uzlaşıyı, denge kurmayı da açıklar. O halde sonbahar aylarından itibaren çok daha hareketli koşullar içinde olacağız. Özellikle ilişkilerimize ve dengede kalmaya çalıştığımız tüm konulara daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Kararsız kaldığımız koşullardan çıkmaya başlayacağız. Terazi burcu aynı zamanda adil ve objektif olmakla da yakından ilgilidir. Kuşkusuz önümüzdeki dönemde, ortaklaşa konularda, evlilik ya da anlaşmalar içinde, çok daha gerçekçi ve objektif olmak durumunda kalacağız. Belki de bu alanda, beraberliklerimizde sınırlarımızı yeteri kadar oluşturamamış ve aşırı taviz vermişsek, şimdi çok daha kontrollü olmak durumunda kalabiliriz. Belli ki ilişkilerden, anlaşmalardan alacağımız dersler olacak. Eğer ortaklaşa konularda ilkeli davranır ve adil olmaya önem verirsek, süregelen ilişkilerimizin çok daha sağlam hale geleceğini görebileceğimiz. Tam tersine, eğer bir beraberlik içinde şimdiye kadar göz ardı ettiğimiz durumlar varsa ve bu gerçekleri yeteri kadar ciddiye almamışsak, ya da ele almaktan korkmuş ya da üşenmişsek, oturup ciddi biçimde düşünmek ve karar vermek durumunda kalacağız. Satürn’ün Terazi burcuna geçmesi özellikle ilkeli davranan, ilişkilerinde sorumluluk alanda ve dengeli olmaya özen gösteren kişilerin önemli kazanımlar elde edeceğini, yüceleceğini söyleyebiliriz. Zira zaman en iyi yargıç ve gerçekleri ortaya çıkarır. Satürn’ün Terazi burcunda yüceldiği ifadesi de bu gerçeğe dayanır.

 

hakan kırkoğlu

 

*milliyet

--------------------

ÖLÇÜYÜ TUTTURMAK – SATÜRN TERAZİ’DE

http://www.barisilhan.com/scale.jpg

Satürn astrolojide en büyük öğretmen kabul edilir. Her şeyin gerçekliği ile ilgilidir. Kendimizi aslımıza uygun biçimde yapılandırma prensibini simgeler. Bu yapılandırma esnasında kendi sorumluluğumuzu üstlenmek, bazı seçimler yapmak, bu seçimler doğrultusunda somut adımlar atmak, engellere rağmen yolumuza devam etmek, sonra bu seçimlerin ve adımların sonuçlarıyla yüzleşmek, öğrenmek ve olgunlaşmak durumunda kalırız. Bu nedenle Satürn’e karmanın gezegeni denir. Yani ektiğimizi biçeriz. Satürn Yaşlı Bilge Adam’dır. Yaşantıladıklarımızdan öğrendiklerimizle olgunlaşırız, doğru zamanda doğru seçimleri yapabilecek hale geliriz.

Satürn aynı zamanda yokluğun, kısıtlanmanın gezegenidir. Bir diğer yüzüyle ölümdür, karanlıktır, depresyondur. Yanlış seçimler bizi bu hallere sürükler. Onun işaretinin çok vurgulandığı zamanlarda içinde bulunduğumuz yapının gerçekliği sınanır. Bütün teferruatlar silinir ve durumun gerçekliği ile baş başa kalırız. Bazen bazı şeyleri yitiririz. Bu kayıp bizi asıl olanla yüzleştirir. Bu yüzleşme hüzün yaratır. Hüznümüz bazen depresyona dönüşür. Depresyon, bir bakıma, yapılması gerekenlere direnci gösterir. Satürn söz konusu olduğunda bu değişiklik bazen diz çökmeyi gerektirir, çünkü Satürn dizleri simgeler. Bazen ancak diz çöktükten sonra yeni adımlar atmak mümkün olur. Tüm bu nedenlerle Satürn genellikle zorlu zamanların temsilcisidir. Ancak Satürn’ün dersi tamamlanınca kazanılanlar bir daha asla yitirilmezler.

Satürn ve Terazi

Satürn bir burçta 2-2,5 yıl kalır. Bundan önce 2007 yılının Eylül’ünde Başak burcuna girmişti. Buradaki yolculuğu boyunca Başak’ın simgelediği konuları vurguladı. Ekonomik krizle de birleşen bu dönemde işsizlik, çalışma koşullarının kötülüğü, günlük hayatın düzeninin altüst oluşu ve son olarak domuz gribi Satürn Başak’tanın öne çıkan konuları oldu. Öte yandan sahte, şişirilmiş bütün yapılar çöktü ve herkes bileğine güvenmek zorunda kaldı. Yokluk insanlarda yaratıcılığı, sorunlara çözüm bulma kapasitesini geliştirdi. Savurganlık bitti, tasarruf yine yaratıcılığı geliştirdi. Az ile çok işler başarmak gerekti. Bunu yapabildiğini görmek, dış koşullardan ziyade kendine güvenmeyi sağladı.

Şimdi Satürn Terazi burcundaki yolculuğuna hazırlanıyor. Türkiye’nin doğum günü olan 29 Ekim’de Terazi’ye geçiyor, ancak Nisan-Temmuz aylarında tekrar Başak’a dönecek. 2010 Temmuz’undan sonra 2012 yılının Ekim ayına kadar Terazi’de kalacak.

Terazi karşıtları uzlaştırmanın, işbirliğinin, paylaşmanın, denge ve uyum yaratmanın, öteki tarafın ya da insanın farkına varmanın, onu desteklemenin ve karşıtlar arasında arabuluculuk yapmanın burcudur. Satürn Terazi’ye girince bu konularda ne kadar gerçekçi olunduğu sınanır. Barışı simgeleyen Terazi’deki Satürn, barış niyetlerinin ne kadar dürüst ve gerçekçi oluşu ile yakından ilgilidir.

Ortaklıklarda ve ilişkilerde yaşanan deneyimler kanalıyla olgunlaşılır. İnsanın bağlanma, taaahütte bulunma kapasitesi sınanır. Verip alma arasındaki dengesizlikler su yüzeyine çıkar ve bazı adımlar atılması gerekir. Sağlam temellere oturan ortaklıklarda sorunları aşma gücü vardır, ancak zar zor ayakta tutulan ilişkilerin bu sınavlara dayanabilmesi zordur. Bu güne kadar bağlanmaktan kaçanlar koşulların dayatması ile taahütte bulunmak durumunda kalabilirler. Tek başına hareket etmesi gerekirken ortaklıkların arkasına saklananlar yalnız kalabilirler.

Terazi burcu hakkı, adaleti simgelediği için Satürn hakların eşit dağılımı konusunda adım atılmasını dayatır. Eşitsizliklerde ciddi sorunlar ve kopuşlar yaşanır.

Kişinin özel, iş veya toplumsal yaşamında işbirliği yapmayı, öteki insanların isteklerine saygı duymayı öğrenmesi gerekir. İşbirliğinin, karşılıklı uzlaşının ve hakkaniyetin önemi iyice ortaya çıkar.

Tüm bu açıklamalardan sonra Satürn’ün Terazi’deki yolculuğunun ülkeler ve insanlar arasında, iş ortaklıklarında, evliliklerde ciddi bir sınavı simgelediğini anlamak çok kolay. Bu sınavı geçebilen ortaklıklar daha da güçlenecekler, ancak uzun süredir sorun yaşayan ve bu sorunu çözmek için somut adımlar atmayanlar sorunlarla karşılaşacaklar. Dolayısıyla bu dönemde uzlaşı umutlarının, ortaklıkların sona erdiğini, boşanmaların arttığını görebiliriz. Öte yandan işbirliği yapmak, ortaklıklara girmek durumunda olup da bir süredir bundan kaçınanlar, nihayet bunun gerekliliğini düşünmeye başlayabilirler.

Bundan önce Satürn 1980 yılının Ekim’i ile 1982’nin Kasım’ı arasında Terazi’deydi. O dönemde başlayan bir döngü artık sona ermek üzere. Bir sayfa kapanıp yeni bir sayfa açılmak üzere. Dolayısıyla doğru değerlendirmeler yapılarak uygun adımların atılması gerekiyor. Aslında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da Satürn Terazi’deydi. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye bir Satürn döngüsü deneyimleyecek. Başlangıçtaki hak, adalet ve eşitlik sorunları çözülmek üzere tekrar öne çıkacak.

Türkiye’de Satürn-Terazi

Satürn Terazi’deki yolculuğuna Türkiye’nin doğum haritasında vatanı simgeleyen evde başladı. Burada özellikle içteki çatışmaları simgeleyen Mars bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Mars çeşitli gökyüzü hareketleri ile sık sık tetiklenecek. Bu tetiklenmeler daha önce hiç deneyimlenmemiş tetiklenmeler ve derin dönüşümlere işaret ediyorlar. Özetle şunu söylemek hiç de yanlış olmaz, bu hareketler sona erdikten sonra Türkiye bir daha asla aynı Türkiye olmayacak. Ya içinde uzlaşıyı, barışı sağlamış, kökleri sağlamlaşmış bir Türkiye olacak, ya da uzlaşı sağlanamadığı için iç sorunlara gömülmüş, belki de sınırları (Satürn) yeniden belirlenecek bir Türkiye olacak. Dolayısıyla tek tek bütün ülke vatandaşlarına uzlaşıyı sağlayacak yaklaşımlar sergileme sorumluluğu düşüyor.

“Barış zorla muhafaza edilemez; sadece anlayışlılıkla başarılır.”

Albert Einstein

Kolay gelsin,

© Barış İlhan

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yarın satürn pluton karesinin kesinleştiği günlerden biri...farkındalıklarımızı yüksek tutup bu enerjinin negatif sonuçlarını asgariye indirmeye çabalayalım.hissetmeye başladığımız bu etki sık sık tekrarlanacak...o yüzden bunu içselleştirirsek iyi olur.değişimlere açık olalım.

--------------------

15 Kasım..Satürn kare Plüton..Dikkat. Etki 3 gün öncesini ve 9 gün sonrasını kapsamaktadır. Satürn'ün Terazi burcuna geçişi ile beraber Plüton ile yapacağı ilk kare. Etkileri 31 Ocak 2010 ve 23 Ağustos 2010 ' da bir daha tekrarlamak üzere tüm dünyada savaş tehlikesi. Salgın hastalıklarda artış. İnfluenza virüslerinde mutasyon. Doğu Afrika ülkelerinde ve Orta Afrika ülkelerinde iç karışıkları. Nijeryada toplumsal anlamda halk ve çeşitli yönetim kadroları arasında gerginlik. Güney Afrika Cumhuriyetinde sokak içi terörün artışı. Finansal firmalar ile ilgili son dakika gelişmeler. Deprem ile ilgili tüm dünyadan gelecek haberler. Bireysel anlamda güvenliğinize dikkat edin. Hırsızlık ve kriminal davranışlara karşı önlemlerinizi alın.

*astroanalyst

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

emeğine sağlık foton,bütün terazi yükselenler toplandık:D sevdim ben bu satürn etkisini 2 yıldır burcum başakta dolanıp duruyordu nasıl bir hareketsizlik nasıl bir kararsızlık sağladı ya off nihayet hareket alanına girdik:)satürn daha ayak seslerini duyurur duyurmaz tüm akışım değişti,2 yılın birikimi şimdi uygulamayla,kararla,adım atmakla başladı bile...sevdim ben bu satürnü şimdi.hele de sayende az buçuk astroloji ilgimi artırınca yazıyı okuduğumda günlük yaşantımla birebir etkileri beni tek kelimeyle şok etti ama sevindirici bir şok etkisi oldu,teşekkürler:)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Eylül 2007’den beri Başak burcunda dolaşan Satürn,29 Ekim itibariyle yolculuğuna Terazi Burcunda devam etmeye başlıyor.Aşağı yukarı 2.5 yıl sürecek olan bu serüven paylaşımlarımız ve sorumluluklarınız açısından diğer satürn döngüleri gibi, yine heyecan ve stres dolu yüklemeleri hayatımıza ve dünyamıza taşımaya hazırlanıyor.

İyi bir hayat öğretmeni olan Satürn, Terazi burcunda denge,dürüstlük,ahlaklılık ve adaleti arayacak ve araştıracak,ilişkilere ciddi bakmayı,adaletli bir biçimde gözlemlemeyi,özellikle uygun kararlar için tedavi etme sürecini önümüze getirecek.Bu dönemde, diğer insanları da işin içine alarak hareket etme,kendimizi yeniden tanımlama önemli olacak.

İçinde bulunduğumuz bu zamanda ilişkilerimizi yeteri kadar tanımlayamıyor,kendimize ilişki anlamında dürüst olamıyor,birlikteliğimizde oynadığımız oyunlarla herkesten çok kendimizi aldatıyor ve kandırıyoruz.Peki gerçekte bir ilişkiden en çok neyi istiyoruz?Günümüzde niye yaşadığımız ilişkiler,evlilikler hassas ve kritik bir noktaya doğru gidiyor?Niye kendimize yeteri kadar açık ve dürüst olamıyor,başka insanları da acımasızca bu oyunun bir parçası olmaya itiyoruz?... İşte,bütün bu soruların cevaplarını alacağımız,yaptığımız davranışların sonuçlarıyla yüzleşeceğimiz Satürn Terazi döngüsü başlıyor!...

Satürn bu dönem bize tanımlamayı,oturtmayı ve taahhütleri

talep edecek. Terazi burcu,evlilikleri,ilişkileri,partnerleri,ortakları temsil ettiğinden,bu işten en fazla nasibini ortaklı ilişkilerimiz ve işlerimiz alacak…Bu süreçte eşimizin veya partnerimizin bakış açısından rahatsızsak ve mutlu değilsek,kafamızda bu duyguyu abartabilir,büyütebiliriz.Eğer var olan partnerimizi mutsuzluğumuz için suçlarsak,önünde sonunda kendi sorumluluğumuzla,kendi mutluluğumuzu sağlayacağımızı öğrenmek zorunda kalırız.Sevdiğimiz veya hayatımızı paylaştığımız insanın bizi ve hayatımızı sınırlaması su üstüne çıkabilir.Sorumluluklarımızdan sıkılabilir,kendimizi bazı durumlarda kafeslenmiş,tuzağa düşürülmüş gibi hissedebiliriz.Kaybetme korkusuyla veya reddedilme duygusuyla hareket etme özellikle özgürlüğümüzü daha da kısıtlar.Eğer problemlerimizi çözmek için zayıfsak,bir problem yararımıza nasıl çözülür onu öğreneceğiz.Eskiden geçerli olanlar artık bu süreçte işlemeyeceği için,bazılarımız yalnız kalacakları korkusuyla yüzleşebilir.Hatayı sadece karşı tarafta aramak,almaktan çok vermek ya da vermekten çok almak peşinde gidenlerin, izolasyon ve yalnızlık yaşamaları kaçınılmaz olabilir.Terazi burcunun kefeleri gibi denge için kıvranacağız ama dengeye ulaşmak zaman alacak.Özellikle sabırsız ve kökten sonuçlar bekliyorsak,işler düşündüğümüzden daha yavaşlayabilir.Hemen panik olmamalı,bunun dengeli ve sağlıklı kararlar vermek adına olumlu olduğuna inanmalıyız.Paylaşımlarımızı hatırlayarak ama kişisel sorumluluklarımız adına harekete geçerek bilinçli davranmalı,ilişki içinde sınırlarımızı öğrenip,herkesin kendi alanındaki yapması gerekenleri üstlenmesini sağlamalıyız.Bunun için kendimize ve etrafımıza karşı dürüst olup,ilişkilerimizden ne beklediğimizi bulmalı,nerede duracağımızı bilmeli,ilişkilerimizi olabildiğince açıklık ve dürüstlük üzerine kurmalıyız..

Her tür canlıyla bağlantı ve ilişkileri temel alan Satürn terazi döngüsü,dünyamıza karşı ne kadar adaletli davrandığımızı da gözler önüne serecek… Bu dönem kontrol kazanmak esastır.Başkalarını değil,kendimizi kontrol etmeyi öğrenmeli,dersimize iyi çalışmalıyız.

 

*handekazanova

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
philadelphia_f
Özellikle sabırsız ve kökten sonuçlar bekliyorsak,işler düşündüğümüzden daha yavaşlayabilir.Hemen panik olmamalı,bunun dengeli ve sağlıklı kararlar vermek adına olumlu olduğuna inanmalıyız.

 

cümlesini defalarca okumalıyım herhalde. 1 haftaya yakındır etkisini gördüğüm satürnün uğursuzluklarını yoğun bir şekilde hissetmeye başladım bile.

ne kadar çok çalışırsak satürnün o kadar güzel şeyler getireceğine eminim. tamda yanıldıklarımı tekrarlayan güzel ve iyi gelen bir yazı oldu tüm terazilerin burdan okumasını tavsiye ediyorum paylasım icinde ayrı bir tesekkurler.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
emeğine sağlık foton,bütün terazi yükselenler toplandık:D sevdim ben bu satürn etkisini 2 yıldır burcum başakta dolanıp duruyordu nasıl bir hareketsizlik nasıl bir kararsızlık sağladı ya off nihayet hareket alanına girdik:)satürn daha ayak seslerini duyurur duyurmaz tüm akışım değişti,2 yılın birikimi şimdi uygulamayla,kararla,adım atmakla başladı bile...sevdim ben bu satürnü şimdi.hele de sayende az buçuk astroloji ilgimi artırınca yazıyı okuduğumda günlük yaşantımla birebir etkileri beni tek kelimeyle şok etti ama sevindirici bir şok etkisi oldu,teşekkürler:)

 

Ben de Başak Burcuyum ben de Yükselen Teraziyim ben de senin gibi hissetmeye başladım.Duragan agır kasvetli havam dagılıyor yavaş yavaş..

2 senede öğrendiklerimi hayata geçirmek için garip bir heyecan var içimde

Bizim 12. evimizden ve güneşimizden geçmesi bu konuda cok etkili oldu...

Diğer yükselen terazilerden farkımız bu.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu durumda daha ayrıntılı birşey söyleyebilmek için dereceler önem taşıyor.

muhtemelen şu an 12. evinde satürn seyri var eğer ilk 4 derece başlamıyorsa yükselenin. zaten bir süredir korkularınla yüzleştiğini düşünüyorum. yükselen derecene kavuşmaya yakın ve sonrası dönemde de baya aktif olman gereken çalışkan ve sağlığına da dikkat etmen gereken şeyler yaşayacaksındır...oldukça yüzeysel bir yorumla

sabır ve kararlılık dilerim :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

29 Ekim’de Satürn’ün Terazi burcuna geçmesi ile birlikte, hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor. 2007 sonbaharından beri Başak burcunda kalarak yeteneklerimizi geliştirmek, detaylarla uğraşmak ve işe yararlılığımızı test etmek konusunda sayısız deneyim kazandıran Satürn, hangi burçta ilerlerse, o burcun o konularını daha gerçekçi ve sorumlu biçimde ele almamızı adeta zorunlu kılar. Satürn sınırlayarak, kimi zaman kısıtlayarak, bizi gerçeklerle karşılaştırır. Eğer onun istediği ciddiyeti ve ağırbaşlılığı olumlu biçimde kullanabilirsek, kalıcı sonuçlar elde eder, özellikle kariyer alanında ilerlemeler kaydederiz.

Satürn 2010 Nisan ve Temmuz arasında kısa süreliğine yeniden Başak burcuna geri dönse de, artık önümüzdeki dönemde Terazi burcundaki etkilerini gittikçe belirginleştirmeye başlayacak. 2012 Ekim’ine kadar Terazi burcundaki Satürn genel olarak yakın ilişkiler, denge, anlaşmalar, evlilikler, ortaklıklar konusunda adil ve objektif bir tavır içinde olmamız için pek çok ders getirmekte. Bu sayede, duygularımızı, hassasiyetlerimizi kontrol altına almaya başlıyoruz. Daha objektif ve tarafsız bir tutum nasıl edinebiliriz ? Ortaklaşa alanda bağlı kaldığımız durumları, bizim için doğru ve anlamlı olan sözleşmeleri bozmadan, nasıl daha adil ve diplomatik bir tavır takınabiliriz ? Bu önemli sorularda Satürn bizden kurallara uymamızı talep edecek. Politik alanda da diplomasinin, uzlaşının önemi gittikçe önem kazanacak. Kuşkusuz, 2010 yılında Uranüs’ün de Koç burcuna ilerlemesi ile çok daha sürprizli ilişkiler, tutumlar ve dengeler içinde olacağız.

Şimdi Terazi burcuna geçen Satürn’ün 12 yükselen burca nasıl bir gerçeklik getirdiğini görelim.

Yükselen burcunuz Koç ise

Satürn’ün Terazi burcuna ilerlemesi ile birlikte, bunun en belirgin etkisi kariyer alanında yükselen bir trende girmeniz olacak. Bunu gerçekleştirebilmeniz için sabırsızlığını yenmeniz ve daha soğukkanlı olmanız gerekmekte. Bu yeni dönemde evlilikler, anlaşmalar hatta yakın arkadaşlıklar gerçeklerle yüzleşecek. Eğer bu alanlarda ciddi iseniz, bu beraberlikleriniz sağlamlaşarak devam edecek, eğer bu beraberlikler sizin için artık bir anlam taşımıyorsa, belki de sona erecek. Ancak her durumda, Satürn sayesinde ilişkilerden, anlaşmalar çok şey öğreneceksiniz. Başkalarına ait sorumluluklarınızı göz ardı edemezsiniz. Sadece kendinizi değil, eşinizle, ortağınızla ilgili konuları da göz önüne almak durumundasınız. Ciddi ortaklıklar ve anlaşmalar söz konusu. Bu yeni dönemde kendinizi nasıl ifade ettiğinizi yeniden ve ciddi biçimde gözden geçireceksiniz.

Yükselen burcunuz Boğa ise

Satürn’ün bu yeni konumu özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve disiplin getiren koşullara işaret ediyor. Bu dönemde işte ne kadar etkin olduğunuz yanında, iş ortamında dengeleri nasıl kurduğunuz da önem kazanmakta. Ortaklaşa bir işte çaba sarfetmek durumunda olabilirsiniz. Belki de yeni iş ve sorumluluklarınızda kendinizi sosyal açıdan nasıl ortaya koyduğunuz, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılığınız test edilecek. İş ortamında dengeli, objektif ve daha akılcı işbirlikleri yaratmak durumundasınız. Bu yeni süreçte, göstereceğiniz büyük çabalar 2012 Ekim’inden sonra size çok şey kazandıracak. Sıkı çalışmaya, yorulmaya, iş yeteneklerinizi harekete geçirmeye hazır olmalısınız.

Yükselen burcunuz İkizler ise

Bu yeni transit size ilgi ve sevgi ile yaklaştığınız tüm konularda daha yapıcı ve ciddi olma imkanı sağlayacak. İsteyerek ve severek yaptığınız işlerde çok daha başarılı olabilirsiniz. Satürn yükselen burcunuzu desteklerken, daha istikrarlı ve uzun vadeli hareket edebilirsiniz. Ancak özellikle aşk hayatında daha ciddi bir tutum içinde olabilirsiniz. Hayattan aldığınız keyfi ve zevkleri aşırı kasmamalı, aşkta yaşanabilecek soğukluğun aslında aşılması gerektiğini görebilmelisiniz. Bu transit çocuklarla ilgili konuları daha fazla ciddiye almanıza da neden olabilir. Elinizdeki kaynakları, özellikle gayrimenkul gibi maddi değerleri daha iyi değerlendirmenizi gerekli kılmakta. Risk alırken daha dengeli ve objektif davranacaksınız.

Yükselen burcunuz Yengeç ise

Satürn’ün bu yeni transiti ev, ailevi konular ve yerleşim alanlarında ciddi kararlar alacağınızı göstermekte. Bu yeni bir ev almak ya da göç etmek şeklinde olabileceği gibi, evlenmek, yuva kurmak anlamında da olabilir. Son yedi yıldır devam eden süreç tamamlanmakta. 2003 ikinci yarısında başlayan süreçle hayatınıza yeni bir temel attınız. Bu dönemde iş hayatında da kalıcı değişiklikler, ilerlemeler olacaktır. Hayatınıza yeni ve daha sağlam bir temel atabilirsiniz. Bu dönemde evle ilgili uğraşlar ve sorumluluklar da artabilir. Ailenize odaklanabileceğiniz durumlar dikkat çekerken, kariyerinizde de bitişler ve yepyeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen burcunuz Aslan ise

Satürn’ün Terazi burcuna ilerlemesi ile birlikte, düşüncelerinizi daha somut, dengeli ve objektif biçimde ifade etmeyi öğreneceksiniz. Zekanızı daha etkin kullanabileceğiniz, eğitimde ciddileşeceğiniz bir dönemdesiniz. Düşüncelerinize odaklanırken, yakın çevrenizdeki kişilerle, özellikle kardeşlerle ilgili konularda daha sorumlu bir tavır edinebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili işler ya da sözleşme ve anlaşmalar gerektiren konularla karşı karşıyasınız. Bu yeni sorumluluklar sayesinde kendinizi daha somut biçimde ifade etmeyi öğrenmektesiniz. Bu transit özellikle zihinsel açıdan sizi test etmekte. İşe ait konularda kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, nasıl bir iletişim kurduğunuz, dengede kalıp kalmadığınız, nasıl anlattığınız önem kazanmakta.

Yükselen burcunuz Başak ise

Satürn son iki yıldır burcunuzda kalarak sizi daha somut ve ciddi düşünmeye yöneltti. Bu süreçte bazı engeller ve sorumluluklarla karşılaştınız ancak gerçekçi davranma ve kendi değerinizi anlama yönünde çok şey öğrendiniz. Kişiliğiniz netleşti, sağlamlaştı. Şimdi daha rahat koşullar gelmekte. Bu yeni dönemde özellikle çalışma kapasitenizi, kazançlarınızı ciddiye alacaksınız. Bu süreçte ilişkiler, ortaklıklar, eşinizin para durumu sizin için önem kazanmakta. Ortaklaşa kazançlara odaklanabilir, bu alanda daha gerçekçi bir tutum içinde olabilirsiniz. Mutlaka kendi kazançlarınızı geliştirmeye özel bir önem vermelisiniz. Kişisel yeteneklerinizi sağlamlaştırabileceğiniz, kazanca dönüştürmeyi ciddi alacağınız yıllara girmektesiniz.

Yükselen burcunuz Terazi ise

Satürn yükselen burcunuza yerleşerek, son iki yıldır yaşamış olduğunuz kararsızlıkları, endişeleri ve belirsizlikleri sona erdirmekte. Belki bu yeni dönemde ilk etapta kendinizi aşırı sorumluluk ve ciddi bir bakış içinde bulabilirsiniz. Kendi kişiliğinizde eksik ve hatalı gördüğünüz yönleri kalıcı biçimde değiştirmeye başlıyorsunuz. Özellikle ilişkiler, yakın arkadaşlıklar ve kuşkusuz evlilik konusu üzerinde daha derin düşünmek ve buna göre hareket etmek durumundasınız. Hayatınıza yeni bir temel atacaksınız. Bu yeni süreçte kariyerden çok kendi kişisel isteklerinizin yerine getirip getirmediğiniz önem kazanmakta. Kendim için neler istiyorum konusunu içten bir biçimde yanıtlamanız beklenmekte. Bu transit, işiniz, kişiliğiniz ve ilişkileriniz alanında yepyeni bir dönem başlatmakta. Sorumluluklardan kaçmayacaksınız Bu arada sağlığınıza, bedeninize daha fazla özen göstermelisiniz.

Yükselen burcunuz Akrep ise

Satürn’ün bu transiti sizi daha ruhsal olmaya, kabullenme geliştirmeye yöneltmekte. Bu süreçte bazı bitişler, sonlanmalar yaşayabilir ve her alanda arayışa yönelebilirsiniz. Ruhsal yönünüzü geliştirmelisiniz. Belki olaylar üzerinde yeteri kadar kontrolünüz olmadığını farkedebilirsiniz. Özellikle ilişkiler, evlilik ve ortaklaşa alanda kabullenme gerektiren koşullar ortaya çıkabilir. Bu süreci bir bekleme ve pişme dönemi olarak görmelisiniz. Sabırlı olmalısınız. 2012 Ekim sonrasında hayatınızda pek çok şeyin netleştiğini görebilirsiniz. Kariyer alanında aşırı ısrarcı olmak yerine, kendi içinize dönmeli ve yeni bakış açılarına hazır olmalısınız. Eski olan her şey çözülmekte ve sonlanmakta. Bu süreçte amaçlarınızı yavaşça değiştirecek ve sonunda yenileneceksiniz. Adeta bir arınma dönemindesiniz. Fedakarlıklar, kabullenmeler size yepyeni koşullar getirecek.

Yükselen burcunuz Yay ise

Son iki yıldır kariyerinizde ve hayat hedeflerinizde zorlandığınızı ve baskı altına girdiğinizi görmüş olabilirsiniz. Kuşkusuz bu gelişmeler yüzünden önünüzdeki hedefleri, umutlarınızı ciddi biçimde gözden geçirmektesiniz. Bu yeni Satürn transiti size daha farklı hedefler, daha geniş çapta yapabileceğiniz çalışmalar ve özellikle iş hayatında takım çalışmaları getirebilir. Bir grubun, sosyal konunun, dernek ya da politik bir teşkilatın içinde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz grubun kariyeriniz üzerinde etkisi artabilir. Aynı zamanda ortaklaşa işlerde, denge ve diplomasi, anlayış önem kazanmakta. İlişkilerinizi daha iyi idare etmeye bakacak, bir yandan da kendi kişisel arzularınızı, umutlarınızı gözden geçireceksiniz. Kariyerinizde eski hedeflere bağlı kalmamalı, kendiniz için önemli olan konuları, ilgileri geliştirmeye bakmalısınız.

Yükselen burcunuz Oğlak ise

Satürn’ün Terazi burcuna ilerlemesi hedefleriniz ve kariyeriniz açısından son derece kritik değişiklikler ve koşullar getirmekte. Bu yeni dönemde kendinizi zorunlu olarak sorumlu hissedeceğiniz pek çok gelişme söz konusu. Özellikle ilişkiler, denge ve evlilik söz konusu olduğunda önemli kararlar verebilirsiniz. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda daha adil ve objektif olmaya bakmalı, aşırı hırslarınızı kontrol altına almaya çalışmalısınız. Bu yeni dönemde kariyerde ilerleme olanağı kolay olmayacak. Mutlaka yeni bir gelecek düşünmek ve önümüzdeki yılları stratejik olarak düşünmek durumundasınız. İçinde olduğunuz ilişkiler, ilişkilerde takındığınız tavır ve denge ihtiyacı, esneklik gösterebilmeniz başarınızda önemli bir kriter oluşturmakta.

Yükselen burcunuz Kova ise

Satürn’ün Terazi burcuna ilerlemesi kariyeriniz açısından çok daha dengeli ve ilerleme sağlayabileceğiniz bir ortam getirmekte. Bu dönemde ufuklarınızı geliştirmek, daha fazla şey öğrenmek yolunda ciddi bir tavır takınacak ve sorumluluklar alacaksınız. Kendinizi geliştirebileceğiniz, özellikle yabancılarla ilişkilerinizde yapıcı olabileceğiniz, başarı elde edebileceğiniz bir döneme girmektesiniz. Akademik konular, işiniz gereği yabancılarla ilgili deneyimler, entelektüel açıdan sizi geliştirecek yeni imkanlar var. Bu konularda iş ortaklıkları ve denge içinde ortak çıkarlar elde edebileceğiniz fırsatları değerlendirebilirsiniz. Eğer iyi bir hazırlık yapmışsanız önümüzdeki yıllarda kariyerinizde çok daha kalıcı ilerlemeler sağlayabilirsiniz. Bu arada inançlarınız, hayat görüşünüz test edilmekte. Bu konularda diplomatik, mantıklı ve akılcı olmanız bekleniyor. Hukuki konular, uzaklara ilişkin imkanlar üzerinde daha fazla düşünmenizi gerektirebilir. İşinizde medyanın rolü ve sorumlulukları da artabilir.

Yükselen burcunuz Balık ise

Terazi burcuna ilerleyen Satürn bu yeni dönemde finansal durumunuzu, ortaklaşa imkanları test etmekte. Ortaklaşa işlerde daha fazla sorumluluk almak söz konusu ancak maddi alanda alacağınız risklerde, borç ve alacak söz konusu olduğunda daha hesaplı ve kontrollü olmalısınız. Eşinizin ya da ortağınızın maddi sorunları üzerinde ciddi durabilirsiniz. Ortaklaşa alanda finansal işbirliği ve karşılıklı bir denge içinde kalmanız gerekmekte. Bu arada evlilik ya da anlaşmalar sizi duygusal açıdan yoğun biçimde etkileyebilir. Bağlı kaldığınız durumlar yüzünden bazı krizler ve güçlü değişimler yaşayabilirsiniz. İlişkilere bakışınızda kendi sınırlarınızı daha iyi belirlemeye çalışmalı, ortak sorumlu olduğunuz konularda adil çözümler aramaya bakmalısınız. Eskiden beri ilişkilerinizde gösterdiğiniz aşırı fedakar tutumu yeniden gözden geçirmeli, bu alanda daha akılcı ve objektif olmaya bakmalısınız.

 

*hakankırkoğlu

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
philadelphia_f

Yükselen burcunuz Oğlak ise

Satürn’ün Terazi burcuna ilerlemesi hedefleriniz ve kariyeriniz açısından son derece kritik değişiklikler ve koşullar getirmekte. Bu yeni dönemde kendinizi zorunlu olarak sorumlu hissedeceğiniz pek çok gelişme söz konusu. Özellikle ilişkiler, denge ve evlilik söz konusu olduğunda önemli kararlar verebilirsiniz. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda daha adil ve objektif olmaya bakmalı, aşırı hırslarınızı kontrol altına almaya çalışmalısınız. Bu yeni dönemde kariyerde ilerleme olanağı kolay olmayacak. Mutlaka yeni bir gelecek düşünmek ve önümüzdeki yılları stratejik olarak düşünmek durumundasınız. İçinde olduğunuz ilişkiler, ilişkilerde takındığınız tavır ve denge ihtiyacı, esneklik gösterebilmeniz başarınızda önemli bir kriter oluşturmakta.

 

hadi iyide kasımdan beri etkisini gördüğüm satürn daha ilk günden başlayarak devam ettirdiği şu şekli daha fazla sürdürecekse katlanamıyacağım :mad:

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...