Jump to content

Satan İncili (Satanic Bible)


birunsatan

Önerilen Mesajlar

The Satanic Bible / Kara İncil (çeviri özet)

 

 

Ateş:Şeytan'ın kitabı

 

Birinci kısım

 

Bu çelik ve taştan olan vahşet ortamında sesimi yükseltiyorum ki işitin beni.Doğuya ve batıya sesleniyorum. Güneye ve kuzeye işaretlerimi gönderiyorum.Zayıflara ölüm,güçlülere sınırsız zenginlik vaadediyorum.Gözlerinizi açın,

 

Ey zihinleri küf bağlamış insanlar gözlerinizi açın ki görebilesiniz.Ve siz ey şaşkın milyonlar bana kulak verin.

 

Çünkü ben dünyanın hikmetine meydan okumak,mantıklarını,insanların ve Tanrının yasalarını sorgulamaya geldim.

 

Ben Altın Kuralınızın sebeplerini istiyor ve 10 emrinizin nedenini ve niçin olduğunu soruyorum.

 

Sizin putlarınız önünde teslimiyetle eğilmeyeceğim.Bana sen eğileceksin diyen kimse ölümlü düşmanımdır.

 

Ben,sizin güçsüz,çılgın kurtarıcınızın sulu kanına işaret parmağımı daldıracağım.Ve onun dikenle yırtılmış alnı üzerine kötülüğün gerçek prensi,kölelerin kralı ibarelerini yazacağım.

 

Asırlık yalan bana göre bir hakikat olmayacak; bastırılmış doğma benim kalemime engel olamayacaktır.

 

Ben,beni yeryüzüne ait başarı ve mutluluğuma götürmeyen tüm toplantı ve sözleşmelerden kaçıyorum.

 

Sert ve şiddetli istilada güç standartlarını yükselteceğim.

 

Ben sizin korkunç Yahova'nızın cam gibi gözlerinin içine bakacağım.Onu sakalından tutup çekeceğim;geniş yüzlü bir baltayı kaldıracağım ve onun kurt yemiş kafatasını ikiye böleceğim.

 

Kalenderane beyazlatılmış mezarların korkunç muhtevalarını havaya uçuracağım ve şeytanca öfkeyle gülümseyeceğim.

 

 

 

 

 

İkinci kısım

 

İşte İsa'lı Haç; o neyi temsil etmektedir? Bir ağaç üzerinde asılı soluk beceriksizliği.

 

Her şeyi sorguluyorum.Sizin tepeden bakan mağrur ahlak dogmalarınızın cerahatlenen ve vernikli yüzlerinin önünde durduğum gibi, onun üzerine parlak küçümseme harfleriyle; İşte karşına ne çıkarsa beğenirsin,bunun hepsi sahtekarlık diye yazacağım.

 

Ey ölüme meydan okuyan kimse yanıma yaklaş ve yeryüzünün kendisi,sahip olmak ve korumak için senin olacaktır.

 

Çok uzun süre ölü elin,yaşayan düşünceyi kısırlaştırmasına izin verilmiştir.

 

Çok uzun süre doğru ve yanlış,iyi ve kötü sahte peygamber tarafindan tersine çevrilmiştir.

 

Bir "ilahi" tabiatın otoritesi üzerine kabul edilebilecek hiçbir inanç yoktur.Tanrılaştırmanın standart bir ölçüsü de yoktur.Ahlak kuralları hakkında doğal olarak kutsal olan hiçbir şey yoktur.Çok eskilerin ağaçtan yapma putları gibi,onlar insan elinin ürünüdür.Ve insanın yapmış olduğu şeyi yine insan bozabilir.

 

Herhangi bir şeye ve her şeye inanmada acele etmeyen kimse büyük anlayış sahibidir.Çünkü bir yanlış (sahte) prensibe inanmak,tüm hikmetsizliğin başlangıcı demektir.

 

Her yeni asrın başlıca görevi,o asrın özgürlüğüne karar verecek; sağlıklı büyümeyi daima engelleyen paslı asma kilitleri koparmak ve ölü adet zincirleri kırmak için,onu maddi başarılara götürecek yeni insanları ortaya çıkarmaktır.Bizim atalarımız için hayat,umut ve özgürlük anlamına gelmiş olan teori ve düşünceler şimdi bize göre yok olma,kölelik ve yüz karasıdır.

 

Çevre değiştiği gibi,insan ideali de şüphesiz aynı kalmaz.

 

Her ne zaman,her ne sebeple bir yalan üzerine taht kurulmuşsa,bırak o acımasıza ve üzüntü duymadan eleştirilsin.Çünkü rahatsız edici bir sahteliğin hakimiyeti altında hiç kimse başarılı olamaz.

 

Bırak yerleşmiş safsatalar tahttan indirilsin;kökünden sökülsün,yıkılıp yok edilsin.Çünkü onlar tüm gerçek düşünce ve faaliyet yüceliğine karşı duran bir tehdittir.

 

İleri sürülen hiçbir "hakikat" olabilecek sonuçlarla ispatlanmamış,bilakis boş bir hayal oluşmuştur.Bırak o harici karanlığa,ölmüş tanrıların,ölmüş imparatorların,ölmüş felsefelerin ve diğer faydasız eski püskü şeylerin ve döküntülerin arasına damdan düşer gibi atılsın.

 

Tahta oturtulan tüm yalanların en tehlikelisi kutsal,kutsallık atfedilen,herkesin bir model hakikat olarak inanacağı imtiyazlı yalandır.O,tüm diğer meşhur yanlış ve vehimlerin verimli anasıdır.O,bin köklü ,çok başlı insafsız bir ağaçtır.O, sosyal bir kanserdir.

 

Yalan olarak bilinen bir yalanın kökü yarı yarıya kazınmış demektir.Fakat;akıllı insanların dahi gerçek olarak kabul ettiği yalan;küçük bir çocuğa anasının dizindeyken telkin edilen yalan,kendisine karşı mücadele edilmesi zor olan ve sessizce ilerleyen veba'dan daha tehlikelidir.

 

Yaygın olan ve halka mal olmuş yalanlar,şimdiye kadar şahsi hürriyetin en güçlü düşmanları olmuşlardır.Onlarla baş etmenin sadece bir yolu vardır;onların kanserini tam göbeğinden kesip atmaktır.Onların kökünü ve dallarını kazımaktır.Onları yok edin veya onlar bizi yok edeceklerdir.

 

 

 

 

Üçüncü kısım

 

"Birbirinizi seviniz" sözünün en yüce kanun olduğu söylenmiştir.Fakat o kanunu hangi güç öyle yapmıştır? İncil'in sevgisi hangi makul otoriteye dayanır?Düşmanlarımdan niçin nefret etmeyecekmişim? Eğer ben onları (seversem) bu beni onların insafına terk etmez mi?

 

Düşmanların birbirine iyilik yapması tabiidir fakat "iyi" nedir?

 

Çok hırpalanmış ve kanlı kurban,kendisini tamamen parçalamış ve etrafa kan sıçratmış ağızları sevebilir mi?

 

İç güdüsel olarak biz hepimiz yırtıcı hayvanlar değil miyiz?Eğer insanlar birbirlerini avlamayı tamamen bırakırlarsa,onlar var olmaya devam edecekler mi?

 

"Şehvet ve şehevi arzu" neslin devamına tatbik edildiğinde "sevgiyi" tanımlayacak daha gerçeklik dolu bir terim değil midir?

 

Düşmanlarını sev ve iyilik yap ki senden nefret etsin ve seni kullansın.Bu tekme atıldığı zaman arkasına dönen yaltakçı kimsenin değersiz düşüncesi değil midir?

 

Düşmanlarından bütün kalbinle nefret et ve eğer bir kimse senin bir yanağına vurursa,öbür yanağına daha şiddetli vur;onun kalça ve uyluklarına da vur.Çünkü kendini korumak en yüce kanundur.

 

Öbür yanağını çeviren kimse korkak bir köpektir.

 

Üzerine cömertçe ilave edilmiş mürekkep alaka ile saldırıya saldırı,küçük görmeye küçük görme,ölüme ölümle karşılık ver.Göze karşı göz,dişe karşı diş,daima dört kat,daima yüz kat, kendini düşmanına karşı şiddet saçan bir kimse yap ve o yoluna devam ederken,üzerinde düşünmeye dalacağı için,çok fazla hikmet sahibi olacaktır.Böylece sen kendini hayatın bütün yollarında saygın yapacaksın ve senin ölümsüz ruhun,fiziki varlığı olmayan cennete değil,bilakis saygılarını kazandığın kimselerin dimağ ve kaslarında yaşayacaktır.

 

 

 

 

 

Dördüncü kısım

 

Hayat büyük bir müsamaha;ölüm en büyük perhizdir.Bu sebeple,hayatın en büyük gününü bu dünyada ve şimdi meydana getir.

 

Mutluluk verici cennet de yoktur,günahkarların yakılacağı cehennem de yoktur.Bizim işkence ve azap etme bu dünyada ve şimdidir.Bizim elverişli zamanımız şimdi ve bu dünya da şimdidir.Siz bugünü,bu saati tercih ediniz.Çünkü yaşayan hiçbir kurtarıcı yoktur.

 

Sen kendi kalbine,"Benim kendi kurtarıcım yine benim" de.

 

Sana işkence yapacak olan kimselerin yolunu kes ve onları engelle.Bırak seni mahvetmeyi tasarlayan kimseler şaşkınlık ve rezalete tekrar atılsınlar.Bırak onlar kasırganın önündeki saman çöpü gibi olsunlar ve sonra onlar,senin kendi kurtarışında memnunluğa kavuşsunlar.

 

Sonra senin tüm kemiklerin gururlu bir şekilde; "Bana kim benzeyebilir?".. Düşmanlarıma karşı çok güçlü olmadım mı? Kendi aklım ve bedenimle kendimi bizzat ben kurtarmadım mı? diyecektir.

 

 

 

 

 

Beşinci kısım

 

Güçlülere ne mutlu.Çünkü onlar yeryüzüne sahip olacaklardır.Zayıflara lanet olsun.Çünkü onlar esarete varis olacaklardır.

 

Kuvvetlilere ne mutlu.Çünkü onlara insanlar arasında saygı gösterilecektir.Zayıflara lanet olsun.Çünkü onlar yok edilecektir.

 

Cesurlara ne mutlu.Çünkü onlar yeryüzünün efendileri olacaklardır.Doğrulukla mütevazi olanlara lanet olsun.

 

Galiplere ne mutlu,çünkü zafer hakkın temelidir.Malup edilenlere lanet olsun.Çünkü onlar ebediyen köle olacaklardır.

 

Demir bileklilere ne mutlu.Çünkü uyumsuzlar onların önünden kaçacaklardır.Ruhta zayıf olanlara lanet olsun.Çünkü onlara sille vurulacaktır.

 

Ölüme meydan okuyanlara ne mutlu.Çünkü onların günleri karada uzun olacaktır.Mezarın ötesinde daha zengin bir hayata gözünü dikenlere lanet olsun.Çünkü onlar bolluk içerisinde mahvolacaktır.

 

Sahte umudu yok edenlere ne mutlu.Çünkü onlar gerçek "Mesih"lerdir.Tanrı'ya tapanlara lanet olsun.Çünkü onlar koyun gibi kırpılacaklardır.

 

Yiğitlere ne mutlu.Çünkü onlar büyük hazineyi ele geçireceklerdir.İyiye ve kötüye inananlara lanet olsun.Çünkü onlar karanlıklarla dehşete düşürüleceklerdir.

 

Kendileri için en iyi olana inananlara ne mutlu.Çünkü onlar zihinlerini asla yıldırmayacaklardır."Tanrı'nın kuzuları" na lanet olsun.Çünkü onların kanı kardan daha beyaz akacaktır.

 

Düşmanların bir serpirtisine sahip olan kimseye ne mutlu,çünkü onlar onu bir kahraman yapacaktır.Karşılık olarak kendisini küçümseyen başkalarına iyilik yapana lanet olsun.Çünkü onlar hakir görülecektir.

 

Güçlü görüşlü olanlara ne mutlu.Çünkü onlar kasırgalara bineceklerdir.Hakikat yerine yalanları ve yalanların yerine hakikatı öğretenlere lanet olsun.Çünkü onlar iğrenç kimselerdir.

 

Güvenilmezlikleri kendilerini değersiz yapan zayıflara üç kere lanet olsun.Çünkü onlar hizmet edecek ve acı çekeceklerdir.

 

Kendi kendini kandırma meleği "dindarlar"ın ruhlarına kamp kurmuştur.Güç'ün neşe vasıtasıyla sağlanan daimi alevi Satanistlerin bedenlerinde ikamet edecektir.

Hava:Lucifer'in kitabı

 

 

Tanrı aranıyor.Yıllardır bizlerin Tanrı'ya inanmadığı şeklindeki görüş yanlıştır.Bizler her zaman insanların tanrıları yarattığına inanırız.Tanrıların insanları yarattığına değil...

 

Bazıları için Tanrı iyidir.Bazıları için korkutucudur.Kötü bir olayda kendilerini "Tanrının emriydi" diye avutanlar böyle olayların olduğunu ve oldurduğuna izin veren nasıl bir Tanrıya tapıyorlar?

 

Bizler,hayattaki etki ve tepki olaylarının farkındayız.Sadece yazılı olduğu için kaderine razı olmayan bizler,kendi kaderimizi yönlendirmeyi biliriz.Çünkü herkesin Kaderi kendi elindedir.

 

Bizler,kazandıklarımızın sebebi olarak yine kendimizi görürüz.Pozitif düşünce ve kendi işini Tanrıya bırakmamak hedefine ulaşmanın en doğal yolu bizim izlediğimiz yoldur.

 

Dua etmenin işe yaramadığına inanan bizler;hata yaptığında bundan ders çıkarırız.Günah dedikleri okuldaki dersten başka bir şey değildir.

 

Düşman için dua etmek nazik bir şekilde düşmana "Senden nefret ediyorum" demenin başka bir yoludur.

 

Tanrıya tapma tarzı,o kadar fazla tartışılıyor ki bunların hangisine inanmalı ve hangisi doğru?Bütün dinler insanın kendi icatlarıdır.Beynini bütün bir Tanrı sistemi yaratmıştır.

 

İstek,nefis,nefret,kıskançlık,tembellik gibi duygular doğal değil midir? Doğal olan bir şey neden kısıtlanacağına sınırsızca yaşanmasın? Bunlar ruhsal huzura varan basamaklardır.Bunlar nasıl inkar edilir veya yok sayılır?

 

Herkes kara büyü ve voodoo'nun kötü şeyler olduğu kanısındadır.Kara büyü ve voodoo kullananlar nasıl memnun kalıyor o halde?

 

2000 yıldır insanlar zayıf ve güçsüzmüş.Bizler ise zayıf ve güçsüz değiliz.Çünkü bizler sonsuz,sınırsız gücün peşindeyiz.

 

Cehennemi hayatta iken yaşayanlar farkına varsın.Ki herkes cehennemi hayatta bir kaç kez yaşar.

 

İnsanın üremesini sağlayan ve ona zevklerin en son noktasını veren sekse nasıl sınır veya yasak konulur ki?Sekste yasak saçmalıktan başka bir şey değildir.Sınırların,kuralların olduğu yerde yapılan hiçbir şeyden zevk alınmaz.

 

"Büyücü" olan asla gönüllü olmayan birini kurban etmez.Eğer insan kurban olmak isterse büyücü tarafından satanic ritualler yolunda kurban edilir.

 

Sana veya grubundaki kardeşine kötülük eden veya etmeyi düşünen,kendi isteği olmasa dahi senin ve kardeşlerin tarafından kurban edilebilir.

 

Hayattan sonraki yaşama inananlar bırakın inansınlar.Satanizm güçlü bir ego ve dünya nimetlerinden faydalanmayı öngören tek dindir.Bu dünyada dolu dolu ve kuralsız yaşa.

 

Senin için en büyük bayram kendi doğum günündür.

--------------------

Su:Leviathan'ın kitabı

 

 

ŞEYTAN ÇAĞIRMA

 

In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi excelsi!

 

Satan adına,dünyanın sahibi,alemin kralı

 

Karanlığın güçlerini bana vermenizi emrediyorum.

 

Bana Abyssos'un kapılarını açın,kardeşinizi dost görün.

 

Bize söz ettiğin sevinçleri verin.

 

Adını kendimin bir parçası haline getirdim!

 

Doğadaki canlılar gibi yaşamayı seviyorum!

 

Haklılara saygımı yalancılara lanetimi gönderiyorum!

 

Cehennemin bütün tanrıları adına söylediklerimin yerine gelmesini emrediyorum!

 

Gelin artık ve isimlerimizi dinleyin.

 

 

 

Tamamını vermedim arkadaşlar, bir sakatlık çıkmasın.

 

 

Toprak:Belılal'ın kitabı

 

Kara büyü,olayları veya meseleleri kişinin kendi isteği doğrultusunda değiştirmek ve yönlendirmektir.Bizler bize öğretildiği gibi büyü ilminin bütün esaslarını kardeşlerimize öğretmeliyiz.Bu ilim sayesinde bizler güçlü,düşmanlarımız ise güçsüz olacaklardır.

 

Başta öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken büyüler:

 

Güç büyüsü

 

Aşk büyüsü

 

Zarar büyüsü

 

Nefret büyüsü

 

 

Yalancılar her zaman için kurbandır.Zarar vermek istediğini hiçbir zaman kurbana açıklama,onu bu konuda aydınlatmaya çalışma.Yoksa bu kurbanı kullanarak yapacağın büyünün hedefi şaşar.

 

alıntıdır...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Okuduğum bir kaynakta , Mu kıtasının batmasında Belialoğulları ve taraflarına çektikleri ada sakinleri olmuştur . Sadece kadınlarda bulununa durugörü yeteneğini erkeklerde elde etmek istemiş(şeytanın ayartmasıyla ) ve kuvars kristallerini bu amaçla kullanmışlar hatta sentetik kuvars krsitalleri yaratıp mevcut güçlerini daha da arttırmışlar . Bir süre sonra kadınlardakine göre daha düz bir frekansa sahip olan erkeklerin iletişim kanalına girmişler ve diledikleri gibi insanları yönetmeye başlamışlar .

Neticede guruplaşma ve bölünme yaşanmış . Yer kabuğu kabarmış ve çok güçlü bir depremle yerle bir olmuş . O günden itibaren kristalleri kullanarak yapılan her işlem unutturulmuş . Bu yetki alınmış. Kristal lafı yunancadan gelir ki donmuş ışık/nur anlamına gelir . Kaynağa göre Yüce Tanrı Kristalden bir taht üzerinde oturmaktadır ve dünyamızda örnekleri bulunan değerli taşlar bu tahtan düşen parçaçıklardır ve sınırlı bilgimize rağmen halen şifa için kullanabilmekteyiz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Anton Szandor LaVey (d. 11 Nisan 1930, ö. 29 Ekim 1997), Şeytan Kilisesi ve Laveyan Satanizm'in kurucusu.

Gençliğinde sirklerde çalışmış, haftasonları da kilisede org çalmıştır. Bu dönemin fikirlerinin oluşumunda büyük öneme haiz olduğunu belirtmiştir.

30 nisan 1966 tarihinde, 36 yaşında iken Şeytan Kilisesi'ni kurmuştur. Kendisini ve eşini Şeytan Kilisesi'nin yüksek rahipleri ilan etmiştir. Çalışmaları ve satanizm ile ilgili görüşleri satanist çevrelerden de çeşitli tepkiler görmüştür. Laveyin Satanizmi, Teistik Satanist akımlardan birçok farklılıklar gösterir.

 

Lavey’in yazmış olduğu Şeytani İncil, isimli kitapda, satanistlerin hayat kuralları şu 11 madde şeklinde sıralanmıştır:

 • Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.

 • İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.

 • Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.

 • Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın.

 • Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.

 • Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

 • Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.

 • Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

 • Küçük çocuklara zarar vermeyin.

 • Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

 • Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey"'dan alındı

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/d/d6/Anton-Szandor-LaVey.jpg/200px-Anton-Szandor-LaVey.jpg

--------------------

http://www.gnoxis.com/forum/okultizm-ve-inanislar/5626-lavey-hakkinda.html

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

 

sevdim bunu :D

 

ayrica soylemek istedigim bir sey var. sahsen ben satanist degilim. yalniz bunun bir inanis oldugu ortada. nasil her dusunceye saygi duyulmasi gerekiyorsa ne kadar sacma ve yoldan cikarici gorunse de her dine saygi duyulmasi gerekir diye dusunuyorum.

 

boylelikle kendi aramizdaki konusmalar hakaret duzeyine inmemis saygida kusur etmemis oluruz.

 

kimse burda tartisma olmasini istemez ;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

 

sevdim bunu :D

 

ayrica soylemek istedigim bir sey var. sahsen ben satanist degilim. yalniz bunun bir inanis oldugu ortada. nasil her dusunceye saygi duyulmasi gerekiyorsa ne kadar sacma ve yoldan cikarici gorunse de her dine saygi duyulmasi gerekir diye dusunuyorum.

 

boylelikle kendi aramizdaki konusmalar hakaret duzeyine inmemis saygida kusur etmemis oluruz.

 

kimse burda tartisma olmasini istemez ;)

 

sayın cleansaw sanırım yanlış anlamışsınız.bu bir din değildir. sadece tarikat. buna benzer sayılamayacak birçok tarikatte var. tabii ki herkes neye inanmak isterse ona inanır. kişinin kalbine müdahale edilemez.kişinin inanışı ne olursa olsun bir yaratıcı var bunu kabul etmek lazım .yaratan bize akıl vermiş ve bizi kendi suretinden yaratmış. tabii ki birşeyleri sorgulayacağız,insanız çünkü;düşünüyoruz.

 

bu şeytan incilini bir insan yazmış.neye göre inanılıyor buna merak ediyorum.sakın yanlış anlaşılmasın;kimseyi yargılamıyorum ben.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:confused:fikirlere saygısızlık etmem ama burada okuduklarımdan şunu anladım. insan haklarının hiçe sayıldığı,insanlara karşı nefret ve kin duygularının teşvik edildiği,insanların birbirleriyle olan bağlarının kopartılmaya çalışıldığı,insanın sadece ve sadece kendini düşünmesi gerektiği gibi egoistçe yaklaşımların teşvik edildiğini bölümler var.birde eğer bu bir tarikatsa yazılanlarda hiç ilahi bir yaklaşım yok, tamamen insanın birine kızıpta tüm kötü düşüncelerini yazdığı bir makale gibi sanki.:ermm:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:confused:fikirlere saygısızlık etmem ama burada okuduklarımdan şunu anladım. insan haklarının hiçe sayıldığı,insanlara karşı nefret ve kin duygularının teşvik edildiği,insanların birbirleriyle olan bağlarının kopartılmaya çalışıldığı,insanın sadece ve sadece kendini düşünmesi gerektiği gibi egoistçe yaklaşımların teşvik edildiğini bölümler var.birde eğer bu bir tarikatsa yazılanlarda hiç ilahi bir yaklaşım yok, tamamen insanın birine kızıpta tüm kötü düşüncelerini yazdığı bir makale gibi sanki.:ermm:

 

mavisu yazdıklarınız çok güzel...

ben merak ediyorum.bu tarikat ve bunun gibi tarikatlere bağlı olan insanlar gerçekten mutlular mı?onları hayata bağlayan nedir?neden bu kadar nefret dolular?ve daha da birçok soru var...

iyi olan kazanır her zaman ve kalpleri yalnızca yüce yaratıcı bilir...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

mavisu yazdıklarınız çok güzel...

ben merak ediyorum.bu tarikat ve bunun gibi tarikatlere bağlı olan insanlar gerçekten mutlular mı?onları hayata bağlayan nedir?neden bu kadar nefret dolular?ve daha da birçok soru var...

iyi olan kazanır her zaman ve kalpleri yalnızca yüce yaratıcı bilir...

 

bu sadece benim düşüncem..ailesel verilerin yetersizliği ve sevgisizlik..insan psikoljisini sarsan olaylar ve etmenler...insanın yaratılışında olan bir şeylere bağlanma ve inanma ihtiyacının yön bulamaması..

ama herşeyin temeli sevgidir her yol sevgiden geçmediği sürece hüsrandır.

tarikatlara ise insanlar tatmin oldukları ve içlerindeki boşlukları doldurduklarına inandıkları için mensup olurlar.kendilerini amaçlarına ulaştıracak vesileler bulmaya çalışırlar bu da onlar için tarikat yoludur,şeklinde düşünürler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu sadece benim düşüncem..ailesel verilerin yetersizliği ve sevgisizlik..insan psikoljisini sarsan olaylar ve etmenler...insanın yaratılışında olan bir şeylere bağlanma ve inanma ihtiyacının yön bulamaması..

ama herşeyin temeli sevgidir her yol sevgiden geçmediği sürece hüsrandır.

tarikatlara ise insanlar tatmin oldukları ve içlerindeki boşlukları doldurduklarına inandıkları için mensup olurlar.kendilerini amaçlarına ulaştıracak vesileler bulmaya çalışırlar bu da onlar için tarikat yoludur,şeklinde düşünürler.

 

boşluktalar tarikate bağlanıyorlar.sonuçta yine boşluktalar.:cray:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Lavey’in yazmış olduğu Şeytani İncil, isimli kitapda, satanistlerin hayat kuralları şu 11 madde şeklinde sıralanmıştır:

 

Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin (bu herkesin öğrenebileceği bir hayat tecrübesi)

 

İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın ( buda aynından (: )

Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin (gzel bir ahlak kuralı)

 

Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın (bence böyle yaparsak haklıyken haksız konumuna geliriz)

 

Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin. (çok çıkarcı,,Kuran da eşlerinizle istediğiniz gbi cinsel ilişkiye girin yazıyor.karşı cinsin davet etmesi saçmalık.ille kasının mı istemesi gerekiyor.erkekte isteyebilir.evli olmaları kafi )

merak eden varsa kurandaki cinsellikle ilgili ayetlerin numaralarını da yazabilirim.

 

Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın. (bana dokunmayan yılan binm yaşasın gbi tuhaf bir düşünce)

 

Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin. (bunu anlamadım)

 

Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın. (bu kuralında koyuluş nedenini anlamadım)

 

Küçük çocuklara zarar vermeyin (4 büyük kitapta kimseye zarar vermeyin yazıyor)

 

Vahşi hayvanlara zarar vermeyin (4 büyük kitapta hayvanlara yani tanrının yarattığı her şeyi sevin ve zarra vermeyin yazıyor)

 

Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın. (bu en ilginci...yine kuranda böyle bir ayet var..Onlarla savaşmayın eğer onlar size zarar vermek isterlerse onları tepeleyin yazıyor. yine isteye kurandaki ayetlerin numaralarını verebilirim.

 

satanizm hristiyanlığı yahudiliği müslümanlığı ve bir çok dini eleştiriyor.bende satanizmi eleştirme hakkım olduğunu düşündüm. bazı kurallarına anlam veremiyorum.nedne konmuş o kurallar...ve yazılan kitap şeytan tarafından vahiylerlemi yazılmış yoksa birisi oturup kafasından hayat tecrübelerinimi yazmış...çoğu çok doğru hayat tecrübeleri..yazan kişi gerçekten bilge biri olmalı.

 

aklımı kurcalayan bir şey var

satanizm kurallara günahlara karşı çıkar

cennet ve cehannem kavramını yok sayar.çünkü insanların böyle sınıflandırılmasının yanlış oldugunu düşünür'müş.

 

peki o zaman bu kurallar niye...satanizmin temeli gerçekten hoş insanı cezbediyor.düşündükleri şeyde mutluluk iyilik vs...vs....üstelik satanist arkadaşlarım var hepside çok fazla iyi insanlar...

 

yinede gözümde cahiller..satanist olmöadığım halde onların kitaplarını okuyorum.düşüncelerini dinliyorum.ama onlar benm kitabımı okumuyor.okumadıkları gbi de eleştiriyorlar.

 

kedi kesen ayin yapan satanisler oldugu gbi

herşeye günah diyen,,bağnaz,,dinin yorumlanamayacağını söyleyen körü körüne inanman gerek diyen müslümanlarda var..ve yine kilise inancı olan ve insanlara cennetten yer ayırma gbi saçmalıkta bulunan papalar var.bu da tüm hristiyanların bağnaz ve yalancı olduğu göstermez.

 

Tanrı gökten kitap indirip bizi robot gbi o kitaptakileri yapmaya zorlamaz.

kitap indirdiği toplumlara bakarsanız ep sapmış ve sapık toplumlardır...mesela araplar..pislikleriyle bilinirler.pislerdi temizlik alışkanlıkları yoktur.ahlak kuralları yok denecek kadar azdır.

kurana ihtiyaçları vardı.düzenli ve mutlu yaşamalarını sağlayacak bir kitap..

ve okurken gördüm ki allah hiç birşey yoken şunu yapın bunu yapın diye emirler indirmemiş..Hz muhammed zor durumda kalınca ve ne yapacağını bilemneyince allah da ona yapması gerekenleri söylemiş...incil 4 büyük kitaptanda biraz farklı hikayeler filan var..masalımsı biraz

tevratta da yine ahlak ve düzene uygun şeyler var...

 

bu 4 büyük kitap ve peygamberler niye kızılderililere flan gelmemiş...sonuçta hepimiz allahın kuluysak onlarada gelmesi gerekmiyormuydu..gerekmiyodu (: çünkü onlar zaten mutluluk ve düzen içinde yaşıyorlardı bir sapkınlıkları yoktu.kıymet bilken ve şükreden insanlardı.(mustafa karaca-kzılderili felsefesi)

kitaplar hep sapmış topluluklara gelmiş.yani bize katı kurallar koyan ve yaşamımızı güçleştiren her şeye günah diyen bir tanrımız yok.satanistler bunu algılayamıyo.ve dünyanın en güzel hakikatsizliğine inanıyorlar (şeytan)

 

güzel hakkikatsizlik elinizi tuttuğu zaman kendinizi kör inancın içinde kaybetmemeniz dileğiyle.. (:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

aslında tarafsız olarak dinler tarihi incelendiğinde pek de saçma bir din olarak görünmüyor.Fakat her şeyde olduğu ve özelliklede din konusunda taraflılığı adı gibi benimseyen toplumların din özgürlüğünü görmezden gelmeye çalışması sonucu yanlış anlaşılmalar doğmuştur.

 

Kedi kesiyorlar insan kesiyorlar.

 

olabilir.

 

yerli kabilelerinin bazıları da tanrılarına insan kurban ederdi.

 

mısırda bir dönem kız çocukları diri diri gömülürdü.

 

toplum sevse de sevmese de , istese de istemese de din çeşitliliği olmak zorundadır.Herşey zıttıyla varolmuştur.Zıttı olmayan bir şey varolamaz.Tanrının da zıttı vardır.Ve tanrının zıttı şeytan olarak kabul edilir.Bu da adamların kutsal kitapları.Saygı duyuyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Yeni Oluştur...