Jump to content

Ankh Nedir? Neden Haç İşaretine Benzetilir...


birunsatan

Önerilen Mesajlar

Ankh (Ankh of Life) Kapital (büyük) "T" harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibaret olup, çoğunlukla haç'a benzetilen fakat Hristiyanlıkla pek alakası olmayan (hatta hiç denilebilir) en yaygın eski Mısır sembolüdür. James Churchward'a göre, daire Mu'da ilâhî bir semboldü; "T" sembolü (Tau) ise "Ta-Ha" diye okunurdu ki, an­lamı "yıldızlardan gelen sular" dır. Ezoterik bilgilere göre de su sembolü tesirleri ifade eden bir semboldür. Sembolün “T“ kısmı Maya, İnka, Hindu, Çin ve Kalde yazıtlarında rastlanan, birçok alfabede de kullanılan bir harftir.

 

İsis misterleri inisiyasyonunda kullanılan bu sembole birçok Mısır ilahının elinde rastlanmakla birlikte, en çok İsis’in elinde rastlanır.

 

Daire, Raul Emmanuel gibi kimi teozofi yazarlarına göre, görünmez hiye­rarşiyi simgelemektedir. T'nin yatay çiz­gisi ise görünmez hiyerarşi ile insanların birbirinden ayrıldığı bölgeyi gösterir. Bu durumda alt kısım , hür iradesiyle insana ayrılan yaşamı temsil eder. Sembolde aktif ve pasif, erkek ve di­şi, yer ve gök ikilemi­ nin ifade edildiğini düşünenler de vardır. Ejiptologlar ise sembolün dairesinin isa'yı temsil etti­ği kanısındadırlar ki, ezoterik bilgilere göre Ra'nın yıldızı fizi­ki güneş (Güneş) değil, "süptil güneş" yada "güneşin ardındaki güneş" olarak ifa­de edilen 'Sirius'tur . Bu durumda, sembol Sirius ile ilgili bir anlam taşımak­tadır. Nitekim Ankh'ın biraz değişik bir biçimi olan "İsis düğümü", Sirius'u tem­sil eden İsis'in (isis ve Osiris) adıyla anılır. İsis düğümü Dünya'daki tüm yaşam tezahürünün be­sin kaynağı olan 'ya­şamsal akışkan'in sonsuz özünü temsil ederdi ki bu, İsis'le özdeş kabul edilirdi. Ankh sembolü di­ğer semboller gibi, kullanıldığı yere göre farklı anlamları olan bir semboldü. Örne­ğin, alnın ortasında tutulduğu zaman 'misterler'e inisiye olmuş bulunmayı ve sırrı gizli tutmayı ifade ederdi. Yani, bu, inisiye olmayanlara (arkanlar`a) kapatan anahtardı. Psişik yetenekleri açığa çı­karak görünmez hiyerarşi ile vizyon veya sezgi yoluyla temasa geçen kimse, yani öte âlemin tülünü aralamış kimse, misteri kaybetmeksizin kimseye açıklayamazdı.

 

Mumyaların üzerine konulan Ankh sembolü ise mumyalananın, tanrılara (gö­rünmez hiyerarşiye) benzer duruma gele­ne kadar doğum-ölüm süreçlerinden (reenkarnasyon) defalarca geçeceğini ifade ediyordu,

Sembole "kulplu haç" (crux ansata) da denilmektedir.

 

Sözcük anlamı “yaşam” olan ankh işaretinin simgelediği 12 anlamdan 4’ü şöyle açıklanır:

 

*Ankh sembolü genel anlamıyla ya da semavi ve dünyevi alem arasındaki irtibata ilişkin anlamıyla kullanıldığında, daire Semavi Yönetim’i “T”nin yatay çizgisi olan kol yeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı simgeler; sütun sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki, iki yönlü her türlü irtibat ve iletişimi temsil eder.

 

*Sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz hizasında tutulduğunda, misterlere inisiye olmuş bulunmayı ve sırrı gizli tutmayı simgeler. Bu, arkan denilen sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatan anahtardır. Yani bu, öte-alemin tülünü aralamış, durugörü gibi psişik yeteneklere sahip olmuş ve görünmez hiyerarşi ile vizyon veya sezgi yoluyla temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.

 

*Ankh sembolünün kulpundan tutulan bir anahtar olarak kullanıldığı sembolizmlerde ise, bu anahtar, onu taşıyan kişinin İsis gizemleri (misterleri) inisiyasyonundan geçmiş biri olduğunu simgeler. O kimsenin göğün kapısının anahtarına sahip oluşu İsis ve Osiris’le temsil edilen semavi vazife organizasyonunda, artık şuurlu olarak hizmet edebilecek bir duruma gelmiş olmasını ifade eder.

 

*Mumyaların üzerine konulan ankh sembolü, mumyalananın, ilahlara benzer duruma gelene kadar doğum-ölüm süreçlerinden (reenkarnasyon) defalarca geçeceğini simgeler.

 

Sembol, haç kısmından tutulması, İsis’in elinde olması gibi farklı bağlamlarda daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

 

Ansiklopedik bilgiden sıkılanlar için:

 

Ankh'ın şekil olarak neyi temsil ettiği egyptologlar tarafından sürekli tartışılmıştır.

 

Kimileri, şeklinin insan vücudu olduğunu söyler. En yaygın kanılardan biri de budur, çünkü ankh, ölümün ardından yaşamın sembolü, onun anahtarıdır. Şekil itibariyle cift cinsiyetli olduğu söylenir ki, bu da kadın veya erkek ayırt etmeksizin, köle ırk haric bütün insanlari temsil eder.

 

Kimileri ise seklinin nil nehri olduğunu savunur. Dogduğu yer ince ucu, döküldügü iskenderiye deltasi yuvarlak başi, sağa ve sola açılan kollar ise nil'in doğu ve batı yakasıdır.

 

Bir başka teoriye göre ise, ölüm ile bir tutulan çarmıh'ın üst bölümü yuvarlanmış şeklidir. Bilinmektedir ki çarmıha germe, yalnızca romalılar tarafından değil, o dönemde gerek yunanlılar, gerekse mısırlılar tarafından sürekli uygulanan bir cezalandırma yöntemiydi. Bu haç şeklinin tepesinin yuvarlanıp bir elips/halka şekli olusturmasının sebebi ise, sonsuz bir döngüyü işaret etmesi, böylece ölümden sonra yaşamı sembolize etmesidir.

 

Tabiki bunlar üç farklı teoridir.

__________________________________________________________________

Kaynakça:

*Dharma Ansiklopedi

*http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankh

*http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ankh%2F%40spincrus

 

 

alıntıdır....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

genellikle isisin elinde görünmesinin sebebi şudur: isis büyücüler tanrıcası oldugu icin zihnini ve ücüncü gözünü dış etkilerden koruması gerekiyodu, malumunuz osirisi ve horusu yani mısırı ayakta tutan tanrıları hep o koruyodu,bu nedenle o ankha jerkesten fazla ihtiyacı vardı...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ankh.jpg

Ankh, ölümün ardından yaşamın sembolü, onun anahtarıdır bu sebepten şeklin insan vücudu olduğu söylenir, şekil çift cinsiyetlidir. Anahtar güç ve sahiplenmenin simgesidir. Herkes kendi anahtarına kendisi sahiptir. Bu anahtar ile kendi kapısının, kendi gizemlerinin kilidini açacak ve kendi eserini verecektir. Bu sembolik anahtar her cevabın bizde olduğunu simgeler. Kendi kendini tanımayı becerebilmek gerekliliği vurgular. Haç şeklinin tepesinin yuvarlanıp bir halka şekli oluşturmasının sebebi ölümden sonra yaşamı sembolize etmesidir. Tanrıça Ma'at başında bir devekuşu tüyü ve her iki kolunda birer "Ankh', yaşamın sembolü olan yaşam anahtarı ile sembolize edilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

herkese vermiyorlar ama!! mesela yanımda bir tanesi var. köle ırktan olmayıp sadece soylu ırktan olmadığını beyan ediyor. ve şu sözleri kulağıma fısıldıyor:

 

anach schi - ra, keth uh - ba, khu ma - nate, noth aman - ra!!!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

“kulplu haç” (crux ansata) da denilir. Sembolün dairenin altında kalan, Tau adıyla bilinen “T “ kısmı Maya, İnka, Hindu, Çin ve Kalde yazıtlarında rastlanan, birçok alfabede kullanılan bir harftir.

Sözcük anlamı “yaşam” olan ankh işaretinin simgelediği 12 anlamdan 4’ü şöyle açıklanır:

 

Mısırlı; 'yaşam çarmıhı'dır kadın ve erkeğin birlikteliğini simgeler ve evrensel yaşamın çekiciliği olarak ele alır. Nil'in anahtarı olarak da bilinir.

 

Ankh sembolü genel anlamıyla ya da semavi ve dünyevi alem arasındaki irtibata ilişkin anlamıyla kullanıldığında, daire Semavi Yönetim’i “T”nin yatay çizgisi olan kol yeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı simgeler; sütun sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki, iki yönlü her türlü irtibat ve iletişimi temsil eder.

 

Sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz hizasında tutulduğunda, misterlere inisiye olmuş bulunmayı ve sırrı gizli tutmayı simgeler. Bu, arkan denilen sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatan anahtardır. Yani bu, öte-alemin tülünü aralamış, durugörü gibi psişik yeteneklere sahip olmuş ve görünmez hiyerarşi ile vizyon veya sezgi yoluyla temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.

 

Ankh sembolünün kulpundan tutulan bir anahtar olarak kullanıldığı sembolizmlerde ise, bu anahtar, onu taşıyan kişinin İsis gizemleri (misterleri) inisiyasyonundan geçmiş biri olduğunu simgeler. O kimsenin göğün kapısının anahtarına sahip oluşu İsis ve Osiris’le temsil edilen semavi vazife organizasyonunda, artık şuurlu olarak hizmet edebilecek bir duruma gelmiş olmasını ifade eder.

Mumyaların üzerine konulan ankh sembolü, mumyalananın, ilahlara benzer duruma gelene kadar doğum-ölüm süreçlerinden (reenkarnasyon) defalarca geçeceğini simgeler.

Sembol, haç kısmından tutulması, İsis’in elinde olması gibi farklı bağlamlarda daha farklı anlamlarda kullanılmaktadır...

 

 

Ankh-Mirror-TutanchamunTomb.JPG

 

 

Bu da Tutankhamun'un mezarından çıkan ankh sembollü ayna

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

[TABLE=width: 99%]

[TR]

[TD]“Ankh, uykudan uyanan insanın şuuru olarak ortaya çıkar”.

Ankh,Mısır tradisyonunda önemli bir sembol olup, aynı zamanda kelime anlamı olan “yaşam”ı simgeler. Ancak bu yaşam, dünyevi ve ruhsal olarak bütünsel bir yaşamdır. Ankh, Sırlar Bilgisinin ve Gizli Bilgeliğin anahtarıdır. Ruhsal dünyayla bağlantı kurmayı da ifade eden Ankh, aynı zamanda gücün ve otoritenin sembolüdür. O, İsis ve Osiris’in eril ve dişil sembollerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki bunlar aynı zamanda gökyüzünün ve dünyanın üretken prensipleridir.

Ankh ölümsüzlüğü, gelecek olan yaşamı, yaklaşan zamanı işaret eder. Sembolün aynı zamanda bir Yaşam Ağacı formunu taşıdığı öne sürülür, oval kısmının ebediyet olabileceği ve haç biçimindeki uzantısının sonsuzluktan mekana uzanımın temsili olabileceği ve aynı zamanda da ufukta yükselen güneş olabileceği yorumları yapılmıştır. Doğruluk ve adalet Tanrıçası Maat elinde Ankh’ı tutmaktadır.

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/images/ank.ht2.jpg

Ankh, tepesine eklenmiş bir ilmek formunun olduğu T şeklindeki bir haç olarak da yorumlanabilir (Tau haçı). Tanrılar, ya da Akhenaton’un güneş dininde güneşin yaşam veren ışınları Ankh’ı insanlara uzattıklarında onu ilmeğinden tutabilirler veya Ankh bedensel ölüm tasvirlerinde izole bir görüntü halinde ortaya çıkabilmektedir.

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/images/ank.ht3.jpg

Mısır’da Erken Hıristiyanlık dönemlerinde (Kıptilik) Ankh, ebedi yaşam sembolü olarak kullanılmış ve insanlara Kurtarıcı’nın kendini feda ettiği ölümü olarak sunulmuştur. Formu anahtarı andırdığı için ona aynı zamanda yaşam anahtarı veya Nil’in anahtarı da denilmektedir. İsis sırları inisiyasyonunda kullanıldığı düşünülen sembole Eski Mısır eserlerinde birçok Mısır ilahının elinde rastlanırken en çok Tanrıça İsis’in elinde rastlanır. Sembolün İsis’in elinde görülmesi, yaşamın İsis sembolüyle ifade edilen yönetim sistemine bağlı olduğunu gösterir.

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/images/ank.ht4.jpg

Ankh ve Daire Sembolü

Daire, bütün şekillerin kendisinden çıktığı en mükemmel geometrik form, çoğu tradisyonda yeri olan evrensel bir semboldür. Yuvarlak form en doğal şekil olduğu için kutsaldır, kendi kendini kontrol edebilenin, yüksek benliğin, tezahür etmemiş olanın, sonsuz olanın, ebediyetin, zamanı kuşatan mekanın ve aynı zamanda da başlangıcı ve sonu olmadığı için zamansızlığın, aşağısı ve yukarısı olmadığından dolayı aynı zamanda mekansızlığın da sembolüdür. Daire göksel birliği temsil eder; Tanrı’yı sembolize ederken bir inisiye adayı için de kendisindeki tanrısallığı açığa çıkarabilmiş olmayı, tamamlanmayı temsil eder.

Ankh Sembolündeki daire görünen güneşi değil, “Süptil Güneş’i”, ya da Güneşin Ardındaki Güneşi ifade eden Sirius Sistemi’ni temsil eder. Bunun Yeni Ruhçuluk terminolojisindeki bir karşılığı da İlahi Yönetim Sistemi’dir.

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/images/ank.ht5.jpg

Ankh ve T (Tau) Sembolü

Ankh sembolünün üst kısmındaki dairenin altında T biçiminde bir form yeralır. T harfi Mu dilinde “Tau” olarak okunur ve Tau İbrani alfabesinin 22. ve son harfidir . Tau işareti, Mu dilinde, hem “Yeniden Doğuş” hem de “Yıldızlardan Gelen Sular” ya da “Suları Getiren Yıldızlar” anlamına gelirdi. Mayalar yeryüzü ile ruhsal dünya arasındaki bağlantıyı simgeleyen “yaşam ağacını” iki dallı olarak “T” biçiminde tasvir ederler. T aynı zamanda Çin yazısında “iniş” eylemini simgeler; bunu ruhsal bilginin yeryüzüne inişi olarak yorumlamak mümkündür .

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/images/ank.ht6.jpg

İnisiyasyonlarda Ankh Sembolü

Sembol, ölümsüzlük isteyenler için “Ölümsüzlük İçkisi”nin aktığı merkezi temsil eder. Ankh’ı elinde tutmak, kaynağın içinde olmak demektir. Sembolü kulpundan tutma, ruhsal dünyanın kapılarını açabilecek biri olmayı simgeler. İnisiye sembolü haç kısmından tutuyorsa, trans halini, inisiyatik ölüm ve ikinci doğuş halini simgeler. Sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz hizasında tutulduğunda, sırlara inisiye olmuş olma halini ve sırrı gizli tutmayı ifade eder. Bu, sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatan anahtardır. Dolayısıyla bu, ruhsal dünyayı imajinasyon yoluyla görmeyi veya duymayı sağlayan durugörü, duruişiti vb. psişik yeteneklere sahip olmuş ve Ruhsal Yönetim’le vizyonlar, sezgiler vs. yoluyla temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.

Ankh sembolünün bir anahtar olarak kullanıldığı sembolizmlerde ise, bu anahtar onu taşıyan kişinin İsis sırları inisiyasyonundan geçmiş ve vazife sezgisi realitesinin gereklerini yerine getirmeye başlamış biri olduğunu simgeler. O inisiye, İlahi İrade Yasalarının gereklerinin yerine getirilmesinde bir etken olarak çalışan, İsis ve Osirisle temsil edilen vazife organizasyonunda artık şuurlu olarak hizmet edebilecek bir duruma gelmiş demektir ki Göğün Kapısı’nın anahtarına sahip olmanın en büyük anlamı budur.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Kaynakça:

• SALT, Alparslan; Semboller; RM Yayınları; İstanbul 2006.

• COOPER, J.C.; An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols; Thames&Hudson ; Slovenia, 2008.

• BIEDERMANN, Hans; Dictionary of Symbols-Cultural Icons&The Meanings Behind Them; Meridian Printing; New York 1994.

 

ALINTIDIR[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ankh ☥**Mısır haçı olarak adlandırılan ankh işareti yaşamı ve sonsuz hayatı ifade ediyor. En üst kademede bilgelik ve içgörüye işaret ediyordu ve aynı zamanda doğurganlık sembolüydü. Ankh Eski Mısır'da muska olarak yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Spirituel bakış açısından tanımı ise Ankh işaretindeki çemberin tüm gizli bilgilerin anahtarını temsil etmesiydi. Başlangıç ve bitiş noktası olmadığı için sonsuz ruhu temsil ediyordu. Ankh yaşamın ve ölümün gizemlerini çözmenin anahtarıydı. Doğurganlığında sembolü olan Ankh'ta bulunan çember vajinayı altındaki çizgi ise penisi simgeliyor. Kadın ve erkeğin mükemmel birlikteliğini simgeler ayrıca kadın ve erkeğin mükemmel bir uyum ile birleştirilerek yeni bir hayat yaratıldığını ifade eder. Yaşam ve ölümün anahtarı olarak bilinir. Bu anahtar ayrıca ölülerin dünyasına ve ezoterik sonsuzluk anlayışına açılan kapıları açar. Mısır haçı, gök dünyasını, Ra'nın ruhunu, Mısır'ın Güneşini simgeleyen sonsuz bir halka ile çevrilidir.alıntıdır

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...