Jump to content

Astrolojide Psikopatları Tanıma Rehberi


IXION

Önerilen Mesajlar

Klinik ve Astrolojik Sentez

 

Günlük hayatta duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamayan yada bizi red eden kişiye “psikopat’ demek ağız alışkanlığımız olsa da, klinik olarak psikopat sınıfına girmek o kadar kolay değil. Bir kişinin psikopat sayılması için aşağıdaki listedeki bütün özellikleri gösteriyor olaması lazım. Ayrıca, bu kişinin yaşadığı kültürü de göz önünde bulundurmalıyız. Namusuna leke sürdü diye kız kardeşini gözünü kırpmadan öldürüp pek de vicdan azabı çekmeyen kişi kimi kültürlerde psikopat sayılırken, kimilerin de aile kahramanı sayılabilir.

 

Psikopatlık bir karakter bozukluğudur, hastalık değildir

 

Bugün psikopatik karakter özelliği gösteren birçok kişinin ‘normal’ maskesi altında ‘normal’ hayatlar sürdürdüğünü biliyoruz. Çoğunun iyi birer profesyonel hayatı var ve çesitli organizasyonlarda üst düzeylere geliyorlar, ülke, kurum yönetiyorlar, önemli kuruluşların sahibi oluyorlar. Bu kişiler insanlara yardım eden mesleklerde, esoterik veya dini organizasyonlarda da yer alıyor ve saldırgan olmadıkları sürece karakter bozuklukları dışarıdan pek anlaşılmıyor.

 

Bunları gözönünde bulundurarak aşağıdaki klinik listeye bir göz atalım.

 

Etkileyici ve çekici olurlar- bu şaka değil, sosyal adaptasyonun bu sofistike şekliyle duygusal bir kopukluğu dış dünyaya çekicilik olarak kabul ettirebiliriz. Psikopatlar çekici kişilikleri ve karizmalarıyla insanları kolayca manipule edebilir. Birini kandırmak için çekicilik gereklidir ve bu yüzden listenin başında bu özellik vardır. Kısaca kendine göre bir karizması olamayan psikopat yoktur.

 

Kendilerini dev aynasında görürler- Psikopatlar kendilerin çok önemli bir kişi hatta özel bir görevleri olduğunu düşünür. Tarih kendisini mesih zannedenlerle doludur. Kendilerine verdikleri değer enflasyonu klinik narsisizmle de benzeşir. Narsisizmin gerçekten kendini sevme ve güvenme ile alakası olmadığını biliyoruz. Tam tersi narsisizm, derin bir boşluğun ve kendini değersiz görmenin bir savuma mekanizmasıdır. Narsisistik karakter bozukluğu da psikopatlığa çevrilebilir.

 

Çabuk sıkılıp, dikkatleri çabuk dağılır- Mutsuzluğun bir kaçış mekanizması olan bu durum bir iç çatışmanın ürünüdür. Eğer bir kişinin iç dünyası boşlukta ise, iç kaynakları bu boşluğu dolduramadığı için, dış dünyadan kendine uyarıcılar arar. Sosyal nedenler de bu duruma ekleyebilir. Yaşanan stres düzeyi gün geçtikce toplum olarak sabrımızı azaltıyor veya televizyon önünde büyüyen çocuklar kendilerini hayal dünyaları ve zihin kapasiteleri ile uyarma kabiliyetinden uzaklaşıyor. Her ‘maymun iştahlı’ kişi psikopat değildir ancak toplumda ‘maymun iştahlılık’ arttığı gibi psikopatlıkta artıyor ve buna şaşırmamak lazım.

 

Patalojik yalancılık-bir şeyi gizlemek istediğimizde, bir şeyden utanıyorsak veya korkuyorsak yalana başvuruyoruz fakat psikopat yakalanmama dürtüsünün ötesinde, birini kandırmanın zevki için de yalan söyler. Psikopatlar, karşıdaki yalan söylendiğini anlamasa da, diğer insanları küçük düşürmekten, büyük zevk alır.

 

Kandırmaktan zevk alma- bu yalancılık ve kendini üstün görme ile alakalı bir özelliktir, psikopat diger insanları kandırarak kendini üstün hisseder. İsteklerimiz ve özlemlerimizle politikacıların, reklamcıların ağına düştüğümüz gibi malesef psikopatların da ağına düşebiliriz. Realistik olmayan hedefler, mükkemmeliyetçilik, toplumun etkisiyle kendimiz olamama gibi özellikler ise psikopatların ekmeğine yağ sürmektedir.

 

Duygusal Kopukluk- Buna anlayışsızlık, vicdansızlık veya empati eksikliği de diyebiliriz. Psikopatlar intikam peşinde değildir, en azından kendi davranışlarından zarar gören kurbanlara karşı bir intikamları yoktur. Normal kişiler birine zarar verdiğinde genelde üzülür, vicdan azabı çeker. Bu karşıdaki ile özdeşleşebilmenin bir sonucudur. Psikopat karşıdakininin acısını anlasa da hiç bir şey hissetmez, sanki duygu salgılayan hormon bezleri alınmış gibidir. Bu yüzden korkutuculardır.

 

Parazit Hayat Anlayışı-Bu da kendini büyük görme ile alakalıdır, ‘ o kadar önemliyim ki diğer insanlar gibi niye çalışayım? Ben çok özelim, diğerleri bana bakmakla yükümlü’ türünden bir anlayışları vardır. Psikopat ne isterse yerine gelmelidir, hiç bir sorumluluk hissi taşımazlar ve narsist kişilikler gibi yeterliliğe erişme isteği ve çabası yoktur.

 

Kontrolsüzlük-Ani ve fevri hareketleri vardır, zorluklara tolerasyonları yoktur, sinirlilik ve agresyon hayat biçimleridir. Hayatın zorluklarına karşı, zorlukla ölçülemeyecek türden agresyon tipik tepkileridir.

 

Sorumluluk Almama-Suçlandıklarında diğerlerini suçlarlar. Yaptıklarının farkında olmadıkları gibi bunları inkar ederler. Herhangi bir terapinin sonuç vermesi için kişinin sorumluk alması gerekir fakat psikopat bu mertebeye hiç bir zaman erişemez.

 

Astrolojik Çıkarımlar:

 

Bu bölüme astrolojide zor sayılan açıların dahi aslında nötür olduğu ve herhangi bir açının etkilerin kişinin egosunun sağlam temelleri olup olmadığına bağlı olduğunu hatırlatmakla başlamalıyız. Egonun gelişimi zayıfsa, duygusal tepkilerimiz sağlıksız olur. Çok olumlu olabilecek Jüpiter-Neptün açısı ile kendimizi mesih zannedebiliriz ve bu diğer faktörlerle birleşince hem kendimize hem etrafımıza zarar verebiliriz.

 

Liz Greene yaklaşık 100 ünlü psikopatın haritasını incelediğinde Ay’ın konumu ile ilgili problemler ile karşılaşmış. Hangi burçta olursa olsun Ay içimizdeki temel dürtüyü temsil eder. Diğerleri ile ilişkimiz, onlara olan anlayışımız veya empatimiz de bu gezegenle sembollenir. Örneğin, Ay-Kiron veya Ay-Satürn gibi açılarla duygusal ihtiyaçlarımızın engellenmesi, bloke olması ve tehdit edilmesi söz konusu ise kendimizi rahatça diğerlerin duygularından koparabiliriz.

 

Duygusal kopukluğu veya empati eksikliğini kimileri de su elementinin eksikliği ile bağdaştırabilir. Bir elementin eksikliği psikolojik astrolojide zayıf fonksiyonu işaret eder ve zayıf elementin özelliklerinin adaptasyonunun sorunlu olduğunu gösterir. Su elementi burçlarda gezegenleri az olanın duygusu az değildir, hatta genelde tam tersidir. Su grubu burçları bizim duygusal yeteneğimizin değil, duygularımızı nasıl ifade ettiğimizin göstergesidir. Su elementi zayıf olan kişi (ki bu kişinin hava grubu baskındır) çoğu zaman aşırı duyguludur fakat duygusal tepkilerinin sosyal adaptasyonu bozuktur, diğer bir değişle ilkeldir. Egonun entegrasyonunda bazen kopukluk yaşanır, kişide git-geller olur yada egonun kontrol edemediği kadar yoğun ve büyük bir tepki verilir ki kişi genelde zor durumda kalır.

 

Öteyandan her haritada Mars-Uranüs açısı kişiyi fevri ve tahammülsüz yapabilir, Güneş-Neptün açıları parazit hayata sürükleyebilir, Merkür-Jüpiter konsatrasyonu kötü etkileyebilir, Venüs-Satürn açısı olanlar empati kurarken çok seçiçi davranabilir. Bunlara verilecek örnekler oldukça fazladır ancak bir karakter özelliği bir çok seviyede pozitif veya negatif ifade bulabilir. Astrolojik açıların hiçbiri tek başına psikopatik özelliklerinden birini sembollemez.

 

Ayrıca astrolojik haritadan ne anlam çıkartırsak çıkartalım bunları kişinin yaşadığı ortam ile birleştirmezsek elimizdeki bilgiler anlamsızlaşır. Haritandan gördüğümüz potansiyel açıları veya patalojiyi mutlaka ailevi ve sosyal faktörlerle birleştirmeliyiz.

 

Her anne-baba yanlış yapar ve bir çoğu çok istese de iyi ebevyn olamaz. Bazıları ise gerçekten kötüdür fakat bu kötü anne-babadan hep psikopat çocuklar çıkmaz fakat psikopatların genelde kötü anne-baba tecrübeleri vardır. Masterson’a göre psikopatların genelde bir veya iki ebevyni de psikopattır. Kendi içinde yıkıcı özellikler gösteren çocuk kendi doğası ile sağlıklı mücadele verecek davranışların örneğini ailesinden ögrenemez.

 

R. D. Laing’e göre şizofrenler toplumun temsilcileridir, onlar bizim deliliğimizi sergilerken bizde kendimizi akıllı zannederiz. Bazı aile terapisi yaklaşımlarına göre problemli ve bozuk ailede bir tane kurban seçilir ve onun hasta olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülür ve diğer aile fertleri de kendini normal zannedip rahatlar. Laing’e göre şizofren sadece bir aile problemi değildir bütün toplumun problemidir çünkü kolektif bilinçle hepimiz bir bütünüz. Psikopatlar, şizofrenler kadar akli dengesi bozuk sayılmasalar da aynı kolektif bilincin içinde yeşerirler ve bizim sahip çıkmadığımız, yüzleşmediğimiz konuları onlar sergiler. Onlar sadece hayatın daha karanlık yüzünü adapte etmişlerdir. Hayatta kalma mücadeleleri bizim için korkunç ve acımasız olarak görünse de, onlarla olan bağımızı onların hikayelerinin anlatıldığı filmlere, romanlara olan ilgimizden çıkartabiliriz.

 

Psikopat mı doğulur yoksa sonradan mı olunur sorusu gereksiz bir iştigaldir çünkü her durumda yaşadığız toplum aynıdır ve onlar bizim bir parçamızdır. Bu konunun kollektif olması ise yine Liz Greene’in yaptığı araştırmaya dayanarak haritalarındaki Satürn ötesi gezegenlerin ağırlığı ile astrolojik olarak ta gözlenlenir.

 

Psikopatlarla çalışan terapaistler ve psikiyatristler uzun süre yukarıdaki listenin tamamının görülüp, görülmediğini gözlemler. Astrolojik danışmada olduğu gibi kısa bir karşılaşmayla bu özelliklerin tamamının o kişide olup olmadığını anlayamayız. Bu listenin kısmi özelliklerini ise herkes gösterebilir fakat unutmayalım yarı psikopat diye bir kavram yoktur, sizin duygularınızı inciten kişi de belki sadece sizi sandığınız kadar sevmiyordur.

 

Pelin Hattatoğlu

 

Bibliografya

 

1-James F. Masterson, the Narsisitic and Borderline Disorders, Bruner/Mazel, NY, 1981

 

2-Liz Greene, The Dark of the Soul, CPA, London , 2003.

 

3-R.D.Laing, The Divided Self, Viking 1991; Wisdom, Madness and Folly, Canongate Publishing, 1999; The politics of Experience, Random House, 1983

--------------------

  • Beğeni 2
  • Teşekkür 1
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Klinik ve Astrolojik Sentez

 

 

 

Astrolojik Çıkarımlar:

 

Bu bölüme astrolojide zor sayılan açıların dahi aslında nötür olduğu ve herhangi bir açının etkilerin kişinin egosunun sağlam temelleri olup olmadığına bağlı olduğunu hatırlatmakla başlamalıyız. Egonun gelişimi zayıfsa, duygusal tepkilerimiz sağlıksız olur. Çok olumlu olabilecek Jüpiter-Neptün açısı ile kendimizi mesih zannedebiliriz ve bu diğer faktörlerle birleşince hem kendimize hem etrafımıza zarar verebiliriz.

 

 

 

 

--------------------

 

yahu burası size uyuyor.yoksa sizde mi...:p:rofl:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

12.ev çatışmanın evi, bunu kaosa çevirecek olan haritadaki diğer gezegenlerin pozisyonu.

1.ev, 8.ev, 9.ev, 12.ev kişinin hareketleri hakkında bana en çok fikir veren evler. Harita bir bütündür tabii (klasik sözümüzü analım :D )

Haritada geriye hareketli kişisel gezegenler venüs, mars ve satürn haritanın enerjisini tamamen değiştirebilen güçte.

Satürn ötesi gezegenler olan, neptün, uranüs ve pluto, venüs, satürn ve mars'ın bir oktav yükseği olduğu için özellikle ay ve güneşle yaptıkları benim süründüren açılar dediğim, 45, 135, 150 lik açıları iyi incelenirse kişinin sorunlarının özüne götürebilir.

Sorunları keşfetmek önemli bir adım ama kabullenip üstesinden gelmeye çalışmak daha büyük cesaret ister.Astrolog, haritasını yorumladığı kişiye direkt bunları söyleyemeyebilir. Astrolog olmak yada astrolojiden anlamak da gerekli diil, kendi sorunlarımızı bilinç altımızda duyumsarız ama biz yokmuş gibi davrandıkça hayatımıza hep bunları yüzeye çıkaracak kişileri çekeriz.

Hayatınıza istemediğimiz sorunlarla giren insanlar olduğunda hiç durup düşündünüz mü, neden ben diye ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu sorunla ilgili birşeyler okumuştum ama şuan beynim bütün günün yorgunluğuyla durmuş ve ağrır vaziyette olduğu için hatırlayamıyorum.

satürnle ilgiliydi belki de? transitlerle ilgili evet hayatımıza belli dönemlerde insanlar girer çıkar birşeyleri değiştirmemizde araçtırlar gibi.

açıkçası düşünmedim 7.ev açık düşmanlar evinde mars olduğundan doğrudan harekete geçiyorum sanırım.gerçi mars boğa biraz düşünür sonuçlara varmakta marsın ipini dizginler.

 

bu arada bugün gördüm aktüel dergisinde aralık ayı heralde hande kazanova diye manken olarak hatırladığım bir hatun astrolog olmuş hmm yorum yapıyormuş şu aylık analiz sayfaları olur orda da o ayın ünlüsü (mesela aralık olunca bir yay tabi) incelerler britney spears ı incelemiş bu hatun.jüpiter venüs karesi için bir çok kişiyle ilişki yaşamasına sebep göstermiş.jüpiter akrep venüs kova venüs 3.ev jüpiter 12.ev var mı böyle birşey :ermm:

--------------------

mea culpa güzel şarkı :D

ama insanın kendini suçlaması çok doğru değil

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bizim hatamız diil, bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz, sorunlarımızı görmeye çalışmamak, bastrımak ve hatayı hep karşı tarafta bulmak.

Bilinç altında ne kadar derine gömersen göm ve bunları yansıtmamak için ne kadar iyi oyuncu olursan ol, duvara çarparsın birgün. Bu da gezegen transitleri ile olur.

--------------------

hande kazanova diye manken olarak hatırladığım bir hatun astrolog olmuş hmm yorum yapıyormuş şu aylık analiz sayfaları olur orda da o ayın ünlüsü (mesela aralık olunca bir yay tabi) incelerler britney spears ı incelemiş bu hatun.jüpiter venüs karesi için bir çok kişiyle ilişki yaşamasına sebep göstermiş.jüpiter akrep venüs kova venüs 3.ev jüpiter 12.ev var mı böyle birşey :ermm:

 

Jüpiter büyüteç gibidir, nereye dokunsa büyütür.İyiyide büyütür, kötüyü de büyütür.

Özellikle kare, 180 ve diğer gerilimli açılarda abartma eğilimindedir. Aşk ve sanat gezegeni venüs ile bolluk ve bereket gezegeni jüpiter 90' açıda kişiye fazla aşk yaşama isteği verebilir. Haritada ki diğer etkiler önemli tabii. Venüs kova'da zaten bağlanmayı sevmeyen, özgürlükçü ilişkiler kurmayı seven, arkadaşlığa önem veren insan tipidr genelde. 3. evde olması kişinin iş yaşamından seçimler yapacağını, 12.evdeki akrep'teki jüpiter Britney'in sanatçı kişiliğinin alt yapısını gösterdiği gibi, bilincinde cinselliği abartma eğiliminde olduğunu da gösterir.

 

Hande Kazanova'nın astroloji eğitimi aldığını sanmıyorum, perdenin arkasında bir astrolog kesinlikle vardır.;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

o evler britney spearsa ait diildi başkasına aitti onda sadece jüpiter kare venüs var =)

ya bir tane mavi gözlü kel bir adamdan almış ders öyle yazıyordu astrolojiyle ilgili videolarda var öner li bir isim kombinasyonu vardı sanırım.herkes de ders alıyor yahu:D

 

yorumunla bitirdin beni zaten başım kötü kalbim de kötüleşti :wacko:

aslında haritadaki çoğu şey çokeşiliğe yatkın bence, güneş yay 1.evde uranüs uranüs 60 venüs venüs kova, ama yükselen akrep ay yengeç ve ayın satürnle karesi ( kadınlarla ilgili sorunlarla birlikte) belki sadakat da getirir demek istiyorum.

 

bir de konuyla yani başlıkla alakasız ama şunun hakkında ne düşünüyorsun, ilişki süresinde ay burcunun özelliklerini yoğun ilişki bittiğindeyse bir anda güneş burcu özelliklerini yoğun olarak gösterme (herkese karşı)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hande Kazanova'nın astroloji eğitimi aldığını sanmıyorum, perdenin arkasında bir astrolog kesinlikle vardır.;)

Madem konu dışındayız, vekaleten yanıtlayayım: hande Kazanova yazılarını kendi yazıyor. Birinin eskiden manken olması sonraki hayatını pause'a almasını gerektirmez ki. Tanıdığım eski mankenlerden başka biri yoga eğitmeni, bir başkası ise Reiki ve Kaia ustası. Neden ol(a)masın? Yalnızca güzel bulundukları ve vaktiyle fizikleriyle para kazandıkları için mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

herkes istediğini yapabilir tabii ki ama manken olan birinin özellikleri nelerdir diye birşey olsa doktor mühendis yada sanatçı olan birinin özellikleri gibi ''belirgin ve farklı'' özellikler olmayacağı kesin.yoksa ülkemizde özellikle her konuya her mesleğe giriyorlar zaten onlardan daha şanslısı yok bu konuda :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

herkes istediğini yapabilir tabii ki ama manken olan birinin özellikleri nelerdir diye birşey olsa doktor mühendis yada sanatçı olan birinin özellikleri gibi ''belirgin ve farklı'' özellikler olmayacağı kesin.yoksa ülkemizde özellikle her konuya her mesleğe giriyorlar zaten onlardan daha şanslısı yok bu konuda :D
Mankenlik: az zaman işgal eden, parası iyi olan, gerçekten ilgilenilen alanlara eğilme fırsatı tanıyan, esnek bir meslek. Açıkçası doktor, mühendis veya sanatçıların astrolojiye ayıracak vaktin çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.

 

Kusura bakmayın, niyetim başlıkta ayrı bir tartışma açmak değildi. İsterseniz ayrı bir başlıkta konuşuruz bunu.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Madem konu dışındayız, vekaleten yanıtlayayım: hande Kazanova yazılarını kendi yazıyor. Birinin eskiden manken olması sonraki hayatını pause'a almasını gerektirmez ki. Tanıdığım eski mankenlerden başka biri yoga eğitmeni, bir başkası ise Reiki ve Kaia ustası. Neden ol(a)masın? Yalnızca güzel bulundukları ve vaktiyle fizikleriyle para kazandıkları için mi?

 

Evet olabilir tabii ki, eski manken ve oyuncu Merih Akalın'da hint vedic astrolojisi konusunda, eğitimler veriyor. Türkiye'nin iyi astrologlarından. Fakat, bu işi yapmak için uzun yıllar eğitim almış. Astrolog bir iki yılda olunulmaz. Benim kadar bile bilgisi olmayan iki kişi birleşip astroofis açıyorlar. Ondan sonra'da çevreden müşteri toplamak için gelen ünlü müşterilerin haritalrını götürüp astroloğa yorumlattırıyorlar. Bu işler böyle maalesef. Astrolojiyi iyi biliyorum diyebilmek için en az 7 - 8 yıl gerekir. Hande Kazanova'nın arkasında astrolog Öner Döşer var, eğitimini ondan alıyor.

Biz demiyoruz ki bilgisi olmayan sussun illa bilenler konuşsun. Hande'de yazabilir, şebnem de yazabilir biz ustalara saygısızlık olduğunu düşünüyoruz, bir iki eğitim aldıktan sonra "ben astroloğum" demeyi..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet olabilir tabii ki, eski manken ve oyuncu Merih Akalın'da hint vedic astrolojisi konusunda, eğitimler veriyor. Türkiye'nin iyi astrologlarından. Fakat, bu işi yapmak için uzun yıllar eğitim almış. Astrolog bir iki yılda olunulmaz. Benim kadar bile bilgisi olmayan iki kişi birleşip astroofis açıyorlar. Ondan sonra'da çevreden müşteri toplamak için gelen ünlü müşterilerin haritalrını götürüp astroloğa yorumlattırıyorlar. Bu işler böyle maalesef. Astrolojiyi iyi biliyorum diyebilmek için en az 7 - 8 yıl gerekir. Hande Kazanova'nın arkasında astrolog Öner Döşer var, eğitimini ondan alıyor.

Biz demiyoruz ki bilgisi olmayan sussun illa bilenler konuşsun. Hande'de yazabilir, şebnem de yazabilir biz ustalara saygısızlık olduğunu düşünüyoruz, bir iki eğitim aldıktan sonra "ben astroloğum" demeyi..

Ben kimsenin yetkinliğini sorgulamıyorum. Öğrenimin gerekliliği konusunda hemfikiriz, ve zaten medyatik olmanın önkoşulları arasında ne yazık ki yetkinlik yok... Yalnızca HK'nın iyi niyetinden söz etmek istedim.

 

İlgilendiğim alanlarda köşe tutmuş insanların neler yazdığını gördükçe şaşırıyorum ama HK'yı biraz ayrı tutacağım izninizle. Bu belki de medyanın şu durumunda en azından bir şeyler üretmeye çalışmanın bile olumlu görülmesidir, Pollyanna'cılıktır - bilemem.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Mars’ın 8.evde olması ölümünün ani olacağının göstergesi.Aşırı dozda alınan uyuşturucu ilaçla hayatını sonlandıran Marilyn’in 8.evini ilaç, alkol,sıvı ve uyuşturucuları temsil eden , Neptün tarafından yönetilen Balık burcu kesmekte.Mars-Uranüs birleşimi kendi doğrularıyla yaşadığını,cesur ve zor işleri sevdiğini anlatmakta.

 

Yazı Hande Kazanova'nın, Marilyn Monroe incelemesinden alıntı.

http://www.astrolojigazetesi.com/?mode=reading&nID=104

 

Mars'ın 8.evde olmasının ani ölüm göstergesi olduğunu yazmış, ama mars uranüs birleşiminin aslında buna sebeb olduğunu bilmeden.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Konu doğru olmasaydı sen de ben psikopat değilim diye savunmaya geçmezdin demekki bu yaptığın bir psikopatca davranış :D son yarım asırda zihinsel ve ruhsal sorunlar istatistiklere göre attığı için konuyu öne çekmek ve kendimizi sorgulamak için önerdim zaten

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Konu doğru olmasaydı sen de ben psikopat değilim diye savunmaya geçmezdin demekki bu yaptığın bir psikopatca davranış :D son yarım asırda zihinsel ve ruhsal sorunlar istatistiklere göre attığı için konuyu öne çekmek ve kendimizi sorgulamak için önerdim zaten

 

Bir kere gokyuzune bakarak kisilik tahlili yapamazsiniz, insanlar astroloji gibi sacmaliklarla ugrasacagina bilimle ugrasmali.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir kere gokyuzune bakarak kisilik tahlili yapamazsiniz, insanlar astroloji gibi sacmaliklarla ugrasacagina bilimle ugrasmali.
başımıza taş yağacak lethal :D bence kimisi psikopat doğuyor.öyle gidiyor bazı transitlerle bu özellikleri biraz yumuşamaya giriyor.onun harici bazı ağır gezegenlerin psikopatlaştırdığı insanlar var mesela ben :D.mükemmeliğin bkunu çıkarmış insanlarla çevrili satürn transitim şalterlerim atmış durumda bunun harici satürnün sahip çıkan kısmını gerçekleştirememem ayrı garip bir durum öyleki bu sıralar kocam tam bir kahrolasıca velet kafasını ile benjamin button arasında gidip geliyor.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...