Jump to content

Astrolojinin İyiye ve Kötüye Kullanımı


nevermore

Önerilen Mesajlar

Önsöz olarak şunu söyleyeyim ki, bir astrolog veya bir şüpheci olarak değil, astrolojiyi okültizm pratiği için gerekli gören bir okültist olarak yazıyorum. Derin bir astroloji bilgisi ancak ömür boyu çalışma ve deneyimin meyvesi olabilir, ama okült sanatları kullanmaya istek duyan herkesin astroloji biliminin prensiplerini bilmesi gerekir. Bununla birlikte eğer kişi astroloji uzmanlığının gerektirdiği ayrıntılı çalışmaya vakit ayıramıyorsa, astrolojide olduğu gibi diğer teknik meselelerde de son derece yanıltıcı olabilen eksik bilgiye güvenmek yerine, rehberlik için bir astrologa danışması daha akıllıca olabilir.


Farkında olalım veya olmayalım, zodyağın ve gezegenlerin dünya üzerindeki tesirleriyle daima etkileşim içindeyiz. Tepkimizi belirleyen şey ise psişik yapımızdaki çeşitli elementlerin göreli oranlarıdır. Sadece dünyasal koşulları etkileyen genel güçleri değil, bu güçlerin şahsen bizi nasıl etkileyeceğini de bilmemiz gerekir. Bu amaçla hem natal (doğum haritası), hem de ilerletilmiş horoskop haritası gereklidir. Fakat bu horoskoplar ortalama bir profesyonel astrolog tarafından değil, konuya ezoterik yönden yaklaşan ve dünyevi işlerle ilgili faydalı bilgiler vermek yerine (doğru olması durumunda bu tür bilgilerin de faydalı olabilecek olmasına rağmen) Yol'un takipçisinin asıl ihtiyaç duyduğu bilgiyi veren biri tarafından hazırlanmalıdır.


Süleyman'ın anlattığı gibi, eğer bir geminin denizdeki yolculuğunu aklımıza getirecek olursak, astrolojinin hayatlarımız üzerindeki etkisiyle ilgili bir aydınlanma elde edebiliriz. En ilkel deniz taşıtı türünde, rüzgârın gücünden yararlanmak için direk üzerine bir hasır çekilirdi. Bu şekilde donatılmış bir araç ancak rüzgârın varlığıyla ilerleyebilirdi. Yandan esen rüzgârlardan yararlanamadığı gibi, karşıdan esen bir rüzgâra göre de yön değişikliği yapamazdı. Aydınlanmamış kişinin durumu da böyledir. Üzerinde etki eden kozmik güçlerin insafındadır. Aydınlanmış insan ise yelkenleri rüzgâra göre düzeltilebilen ve dümenle yönlendirilebilen bir gemi gibidir. Bu araç yelken ve dümen kullanımı sayesinde hedefine doğru ilerlemek için herhangi bir esintiden yararlanabilir. Bir geminin seyahat özelliklerini büyük ölçüde belirleyen şey rüzgârla olan ilişkidir. Hantal bir gemi iyi bir hıza erişebilmek için rüzgârı arkaya çok yakın bir yerden almak zorundadır, ama iyi tasarlanmış bir gemi karşıdan esen rüzgârın tam ortasına doğru bile ilerleyebilir.


Aydınlanmış insanın durumu da öyledir. Evriminde ilerlemek için yıldızların ters yöndeki etkilerinden yararlanır ve ustalığı sayesinde zıt yöndeki bir etkiyi işe yarar hale getirmeyi başarır.


Belirli bir zamanda dışarıda güçlü bir yıkıcı etki olduğunu bilirse, herhangi bir yapım çalışmasına başlamaz (başlamamak elinden geliyorsa). Fakat eğer kötülüğü teşhir ve temizleme göreviyle karşı karşıyaysa, faaliyetleri için o süreci seçecektir. Böylece kozmik etkiler onun karşısında değil, yanında olacaktır.


Yolunu uygun şekilde çizebilmesi için bir okültistin ilgili süreçteki kozmik akımları bilmesi gerekir ve bir astrolog ona bu konuda yardımcı olabilir. Fakat kendini bu kozmik akıntılara teslim etmek yerine onları hesaba dâhil eder ve etkilerini göz önünde bulundurur.


Gezegensel etkiler dış koşullar düzleminde işlerlik göstermekle kalmaz, aynı zamanda yapımızdaki farklı karakter özelliklerini canlandırmak veya etkisizleştirmek suretiyle de yaşamımızı etkiler. Eğer hayatımıza horoskop ışığında bakarsak, kaderimizin ne kadar büyük bir bölümünün kendi eylemlerimize ve tepkilerimize dayalı olduğunu görebiliriz. Aceleciliğimiz, Mars etkisiyle ilişkilendirilen kavgaları hızlandırmış olabilir ve duygularımız Venüs'e özgü belirli olayları teşvik etmiş olabilir. Biz kendimiz, yıldızların aracı olmuşuzdur.


Bu gözlemlere dayalı olarak, gezegenlerle ilişkilerimizden çok şey öğreniyoruz. Dış etkileri kontrol etmek bizim gücümüz dahilinde değil belki, ama bu etkilerin tümünü değilse bile büyük bir bölümünü yansızlaştırmak, bilginin rehberliğindeki eğitimli bir iradenin ve disiplinli bir yapının gücü dahilindedir. Evrensel makro-kozmos Tanrı tarafından yönetilir fakat insanın kendi yapısının mikro- kozmosu kendini tanrılaştırmaya çalışmalıdır. "Tanrılar gibi olacaksınız" dedi İblis ve doğru söyledi; inisiyasyon içteki Tanrı'yı geliştirir ve böylece bireysel doğamızın mikro-kozmosunu "kaos ve gece"ye (insan ırkının bilinçaltı) kurban etmek yerine Tanrı'nın yönetimine bırakırız.


Astrolojik doğum haritası, bir ruhun aktif enkarnasyonunda üzerinde çalışması gereken karmayı okumada kullanılabilir. Bu haritayı inceleyerek belirli problemlerin ruha zorluk çıkaracağını ve belirli olumlu etkilerin de ruha ilerlediği yolda yardımcı olacağını görürüz. Eğer okültist isek biliriz ki bu koşulların kökleri geçmiş eylemlerdedir. Bu nedenle doğum haritasını geçmişte başlatılmış koşulların sonucu olarak görürüz ve bir hayatın astrolojik meselelerine karma açısından, tepki ve farkındalıkla nötralize edilecek şeyler olarak yaklaşırız. Bu nedenle zararlı gezegenleri düşman olarak değil, karmanın araçları olarak görürüz ve onlardan aydınlanma, farkındalık ve disiplin edinmeye çalışırız. Satürn'ün inisiyasyonlarda oynadığı önemli rol yeterince anlaşılmamıştır.


İnisiye körü körüne karması tarafından yönetilmez, karmasını dengelemek için onunla bilinçli bir şekilde işbirliği yapar. Doğasının gezegensel etkiler nedeniyle belirli bir tepki göstereceğini bilir ve terazinin karşı kefesine eğitimli ve disiplinli iradesini koyarak (mümkünse bunu majikal ritüellerle de takviye ederek), kendi mikro-kozmosu içinde faaliyet gösteren kozmik güçleri dengeler. Makro- kozmik etkileri etkileyemeyiz ama disiplin ve bilgi, kendi iç dünyamızın mikro-kozmik tepkilerini ciddi oranda değiştirebilir. İçimizdeki savaşçı unsuru disipline edip, Mars gezegeninin teşvikine tepki göstererek bizi kavga ve münakaşalara itmemesini sağlayabiliriz. Yumuşak bir yanıt, bir gezegenin ruhunun öfkesini bile savurabilir. Diğer taraftan, irade kontrolü yoluyla oluşturulan disiplinli bir mücadele özelliği, ilgili gezegenin güdümleyici bir etkisi olmadığı zaman bile, iradenin talep etmesi üzerine kullanıma hazır olacak ve Satürn gibi durağan bir gezegenin etkisini dengeleyebilecektir. Ustalaşan kişi bu şekilde kozmik güçleri birbiriyle dengeler ve eğitilmiş iradesini kullanarak dengeyi kendi lehine çevirir.


Ayrıca ilgili kozmik güçlerle bağlantı kurmak suretiyle iradesini nasıl güçlendirebileceğini de bilir ve ritüel majinin önemli bir bölümü bu sürece ayrılır. Tılsım yapımı bunun içindir. Tılsım belirli bir türdeki etki için bir odaklanma noktasıdır ve yapımındaki tüm süreçler bu amaçla tasarlanır. Bir başkasına yaptırmaktansa kendi tılsımınızı kendiniz yapmanız bu yüzden çok daha iyidir. Tılsım dış bir kader üzerinde değil, bilincin iç tepkileri üzerinde etki eder. Majikal faaliyetlerimizle kaderi etkileyemeyiz, kendimizi etkileriz; çağırdığımız etkilerle uyum içinde olan yönlerimizi güçlendiririz.


Hem astroloji, hem de tılsım yapımı sanatı Gizemler'in korunan sırlarıydı; dünyevi kişiler tarafından suiistimal edilmesine asla izin verilmeyen Kutsal Bilim'in bir parçasıydılar. Fakat bilgiyi, özellikle de çıkar için kullanılabilecek bilgiyi kontrol etmek tıpkı uçucu bir gazı kontrol etmek kadar zordur ve okült sanatın bu dalları falcılık ve batıl inanç seviyesine düşürülmüştür. Siğilleri iyileştirmek için kurbağaları kullanmanın tıpla ne kadar ilgisi varsa, batıl inançların da okültizmle o kadar ilgisi vardır. Batıl inanç, cahilin değerini kabul ettiği ama önemini anlamadığı bilgiye ödediği bir vergidir.


Okült sanatların ruhu çökerten suiistimalini kimse okültistten daha fazla kınamaz. Herhangi türdeki falcılara danışma alışkanlığı kadar sağlıklı yargıyı yıpratan, öz-güveni ve irade gücünü felç eden bir şey yoktur. İnisiye olmamış bir kâhin de güvenilir bir bilgi kaynağı değildir. Tüm kehanetler, ilgili faaliyeti yöneten ilahın rehberliği altında yapılmalıdır. Uygun çağrılarda bulunma ve üzerinde hesaplamaların yapıldığı kâğıdın tepesine doğru mühürleri çizme yoluyla bu yönetici ruhla temas kurulur. Bu yöntemler asla Büyük Gizemler localarının dışında kullanılmaz. Bu nedenle görülecektir ki, inisiye edilmemiş falcıların gerçek bir uzmanlık içermeyen yöntemleri, kozmik sırların en derin seviyelerine erişemez.


Bu şekilde edinilmiş bilgiyi uygun şekilde kullanacak bir konumda olan biri tarafından yapılan gelecek okuma faydalıdır, fakat yapılan işin mahiyeti konusunda donanımsız biri tarafından yapılacak benzer bir araştırma faydadan ziyade zarar getirir. Hastalık hastalarının doktorlara ve şüpheli ilaç satıcılarına gitmesi gibi medyumlara ve astrologlara giden insanlar vardır. Bu çok zararlı bir yoldur ve ruhta hastalık meydana getirir.


Kendi kendine telkinin gücü çok büyüktür ve astrolojik bilgileri karşımıza çıkabilecek kayalardan bizi koruyacak bir harita gibi kullanmamızı sağlayan bir eğitimdir. Donanıma sahip olmadığımız sürece, o bilgilerden uzak durmamız gönül rahatlığı için çok daha faydalıdır.


Bu bilgiye gerçekten hakkı olan tek kişi olan inisiye, o bilgi yoluyla, kendisine ifşa edilen etkileri nötralize edebileceğini veya savurabileceğini bilir. Eğitilmemiş kişi ise ümitsiz bir kader kurbanı olduğunu düşünmeye çok eğilimlidir. Eğer astrolojik ifşalar onu daha fazla çaba göstermeye teşvik ederse, bu faydalı bir amaca hizmet etmiş olur, fakat bu ne sıklıkla olan bir şeydir? Bu tür bilgilerin vurdumduymazlık için bir bahane olarak kullanıldığını çok daha sık görmüyor muyuz?
Sorumsuz kişilerin türlü kehanetlerine karşı hiçbir sevgi duymuyorum. Faydadan çok zarara neden olduklarını düşünüyorum. Yaptıkları şey, meslekten olmayan birinin tıp literatürü okuması ile aynı şey. Kehanet ancak dua ve arınmadan sonra ve ruhsal gelişime yönelik olarak yapılmalıdır.


Öğrencinin yetişmesinden sorumlu inisiyatörün yönetimi altında yapılmalıdır. İnisiyatör öğrenciye haritasının ruhsal ve karmik önemini açıklamalı, olumsuz gezegensel etkileri dengeleyecek yöntem ve meditasyonları ve kaderini inisiyasyonuna çevirmesini sağlayacak disiplinleri ona göstermelidir.

Dione Fortune

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...