Jump to content

Sağlık Astrolojisinde Gezegenler ve Sabit Yıldızlar


MZ1vdnW0mtQ

Önerilen Mesajlar

   Sağlık astrolojisinde gezegenlerin yanında sabit yıldızlar da incelenir. Vücudun belirli yerlerini gösteren sabit yıldızlar,  doğum haritasında Güneş, Ay ve diğer gezegenlerle kavuştuğunda çalışır. Sağlık astolojisinde, kişinin sağlık durumunu incelerken, hem doğum haritasında gezegen yerleşimlerine hem de transitlerin fizyolojik etkilerine bakarız. Ayrıca sağlık astroidi olan Higeya'nın hem doğum haritasındaki yeri hem trasit hareketi önemlidir.
   Yunan mitolojisindeki tıp tanırısı Asklepios'un kızı olan, sıhhat, sağlık ve temizlik (hijyen) tanrıçasının adını taşıyan Higeya(*) asteroidi, bilinen dördüncü büyük asteroiddir ve yörüngesini 5 buçuk yılda tamamlar.

Higeya'nın anahtar sözcükleri: Sağlık, hijyen, ilaç, tedavi, hekim, hastalık, toksin, zehirlenme, hastalanma endişesi, hipokondir, ameliyat, yanlış teşhis, sağlık kontrolünde tereddüt, ilaç suistimali veya hapçılık, beslenme, çevrenin sağlığı hakkında endişe duyma, hastalık hastalığı


Sağlık Astrolojisinde Gezegenler

Güneş: Hipofiz bezini, kalbi, omurga ve genel olarak yaşama gücünü yönetir. Güneş, yeni aylar ve güneş tutulmalarında kalp ve omurga hastalıklarına sebep olabilir.

Ay: Hipotalamus, mide,     sindirim sistemi, vücut sıvıları, dişi organları ve lenf sistemini yönetir. Ay, dolunaylar ve ay tutulmalarında adet (mesturasyon) bozuklukları ve ödemlere neden olabilir.

Merkür: Beyin, merkezi sinir sistemi, damarlar, duyu orranları ve elleri yönetir. Merkür, sinir hastalıklarına, konuşma ve solunum bozukluklarına sebep olabilir.

Venüs: Timüs bezi, kadınlarda yumurtalıklar ve erkeklerde taşaklar, endokrin sistem, gırtlak,  böbrekler ve dokunma duyusunu yönetir. Venüs üriner hastalıklara ve şeker dengesizliğine neden olabilir.

Mars: Böbrek üstü bezi, kandaki demir, kaslar, kafa, koku ve tat duyularını  yönetir. Mars, incinmeler, kesikler, darbeler, morarma, yanıklar, iltihap ve ateş gibi kaza veya dayak yeme sonucu başınıza gelebilecek yaralanmalara ve akut hastalıklara sebep olabilir.

Jüpiter: Tiroid bezi, karaciğer, uyluk, ayak, büyüme ve kanser, yönetir. Jüpiter karaciğer bozuklukları ve obeziteye sebep olabilir.

Satürn: Paratiroid bezi, dalak, cilt, dişler, kemikler, immun sistem, saç ve kılları yönetir. Saturn damarlar sertliği, sinir sıkışması, uyuşukluk, narkolepsi, kronik hastalıklara ve yavaş gelişen kandesere sebep olabilir.

Uranüs: Amigdala, sinirsel aktivite ve aurayı yönetir. Uranüs DEHB(2), asperger sendromu vb. sendromlarla ilgilidir. Spazmlar, nöbetler, kazalar, sinirsel bozukluklar, ani hastalıklar ve eletrik çarmasını gösterebilir.

Neptün: Epifiz bezi, endokrin sistem, psişik iyileşme ve enfeksiyonları gösterir. Neptün zaafiyetlere, kronik hastalıklara özellikle bulaşıcı  enfeksiyonlar, bağımlılıklar, zehirlenme, imun hastalıklar (alerjiler gibi), yanlış teşhislere neden olabilir.

Plüton: Pankreas, metabolizma, boşaltım sistemi, hücre ölümü, kalıtımı yönetir.  Plüton zorlamalara, genetik bozukluklara, uzuv kayplarına neden olabilir.

Sağlık Astrolojisinde Sabit Yıldızlar

Açı            S.Yıldız                 Beden Bölgesi
02 KOÇ        Deneb Kaitos   Başın arkası, gözler ve beyincik
09 KOÇ        Algenib            Kafatasının nıyık hizasındaki arka kısmı
14 KOÇ        Alferac             Boynun ve alt çene arasındaki bölge
21 KOÇ        Baten Kaitos    Başın merkezi
26 KOÇ        Al Pherg          Başın alın çizgisinden itibaren en tepesi (ön)
27 KOÇ        Vertex             Başın entepesinin arka yüzü

00 BOĞ        Miraç               Alın çizgisi
03 BOĞ        Şeratan           Gırtlağın en üstü kısmı
07 BOĞ        Hamal             Boynun sağ tarafı
14 BOĞ        Almach           Boynun sol tarafı
14 BOĞ        Menkar           Tiroid bezi
24 BOĞ        Capulus          Boynun arkası
26 BOĞ        Algol               Boyun kökünün bir parmak üstü

00 İKİ        Alicon                 Boyun tabanı, sinirlerle bağlantı
05 İKİ        Prima Hyadum   omuz ekseni        
09 İKİ        Aldebaran          supersternum
16 İKİ        Rigel                   iman tahtası
20 İKİ        Bellatrix             göğsün sağı, göğüs kafesi, akciğerler
21 İKİ        Kapella              Yedinci servikal omur
22 İKİ        Phact                 bronşiyal hava kesecikleri, alveoller
22 İKİ        Mintaka             Sekizinci omurun sağı, birinci sırt omuru
22 İKİ        El Nath              Sekizinci omurun solu, birinci sırt omuru
 
22 İKİ        Ensis                  göğüs kemiğinin 2 inç altında
23 İKİ        Alnilam             Diyafram
24 İKİ        Al Hecka           onüçüncü omur, altıncı sırt omuru
28 İKİ        Polaris              Pankreas
28 İKİ        Betelgez           Göbek
29 İKİ        Menkalinan      Alttaki son omur, 7. bel omuru

03 YEN        Propus          sol meme
05 YEN        Tejat Post.    Göğüs merkezi
09 YEN        Alhena          göğüs kemiğinin 1 inç sağında
14 YEN        Sirius            Sağ meme ucu
14 YEN        Canopus      Göğüs altında sol taraf
18 YEN        Vasat           Sağ meme altında
18 YEN        İota Gemini  Midenin üst kısmı
20 YEN        Castor            Midenin önü ve paratiroidler
23 YEN        Pollux            Midenin arkası
25 YEN        Procyon            Sol gözün altında

07 ASL        Praedaepe        Sağ gözün altında
08 ASL        Asellus Aus.      Kalbin üst kısmı
13 ASL        Acubens            Böbreğin sol tarafının dış dokuları
20 ASL        Algenubi          Sağ böbreğin dış kenarı
27 ASL        Alphard            Kalbin alt kısmı
27 ASL        Adhafera         Böbreklerin üst kısmı
27 ASL        El Jabba           Böbreklerin üst kısmının biraz altı
29 ASL        Regulus            Böbreklerin üst kısmının 5cm altı

11 BAŞ        Zosma             Vücudun sol tarafı akciğerlerin arkası
21 BAŞ        Denebola         Göğsün önü
25 BAŞ        Copula             Sağ akciğerin arkası
26 BAŞ        Labrum            Pankreas
27 BAŞ        Zavijava          Pankreasın merkezi
28 BAŞ        Merkep            Pankreasın alt kısmı

04 TER        Zaniah               Bağırsaklar
09 TER        Vindemoatrix    Sağ böbreğin merkezi
10 TER        Porrima             Sol böbreğin merkezi
13 TER        Algorab            Sağ böbrek
17 TER        Segius               Sağ böbreğin sinirleri
22 TER        Foramen            İki böbreğin bağlantısında
23 TER        Spica                 Göbek
24 TER        Arcturus             göbeğin 5 cm altı

03 AKR        Princeps           göbeğin 10 cm altı
06 AKR        Hambaliya        Omurganın içinde
11 AKR        Akruks              Omurganın alt kısmı
12 AKR        Alfeka                  Omurganın en alt omuru, 7. bel omuru
15 AKR        Zuben Elgenubi    Kolonun alt yarısı
19 AKR        Zubenescamali   Kolonun orta bölümü
22 AKR        Unukalhay           Kolonun üst çeyreği
23 AKR        Agena                 Adrenal bezlerin alt merkezi
29 AKR        Toliman              göbeğin 2 inç altında

02 YAY        Yed Prios        2. omurun sol tarafı, 2. boyun omuru
02 YAY        Duşbaşı           Kalçaların sol tarafı
03 YAY        Akrab             Kalçanın sol tarafı omurgaya yakın
09 YAY        Han                Omurganın sağ tarafı, sağ orta kalça
09 YAY        Antares           Sağ taraf 3. omur, 5. bel omuru
11 YAY        Alwaid            Sol taraf 2. omur, 6. bel omuru
17 YAY        Sabık              kalça merkezinin 2 inç altında
22 YAY        Has Alhag      Kasık sağ tarafı
24 YAY        Lesath            Kasık ortası
25 YAY        Akuleus           Kasık sol tarafı
28 YAY        Acumen         Kasık sol tarafı
29 YAY        Sinista            Sağ uyluğun ortası

00 OĞL        Spiculum       Sol uyluğun ortası
03 OĞL        Polis              Sağ bacak diz üstünde
08 OĞL        Fasies             Sol diz içi
12 OĞL        Nunki             Sol diz altında
13 OĞL        Ascella            Sağ diz altında
15 OĞL        Manubrium     Sol dizin arkası ortada
15 OĞL        Vega                Sağ diz arkası
19 OĞL        Denep             Sol diz arkasının 7,5 cm altında
25 OĞL        Terebellum     Sağ diz altında 7,5 cm inç

01 KOV        Albireo            Sol diz kıvrımının 7 inç altı
01 KOV        Aktair              Sol diz kıvrımının 7 inç altı
03 KOV        Giedi Prima     Sağ bacağın baldırının ortası
04 KOV        Dabih               Sol bacağın baldırının ortası
04 KOV        Oculus              Sol baldırın merkezinin 2 inç altında
05 KOV        Bos                   Bacağın önü diz altında 4.5 inç
12 KOV        Armus               Sol bacağın önü dizin 7 inç altında
13 KOV        Dorsum             Sol bacak ayak bileğinin hemen üstünde
20 KOV        Kastra                Sağ bacağın önü dizin 4 inç altında
21 KOV        Nashira              Sağ bacağın önü dizin 7 inç altında
23 KOV        Sadalsuud          Sağ bacağın ön diz altında
23 KOV        Denep Algedi    Kan damarı, omur çevresindeki sinirler

03 BAL        Sadalmelek      Sağ ayağın topuğu
03 BAL        Fomalhaut        Sağ ayağın topuğu
05 BAL        Deneb Adige    Sol ayağın üst kısmının üst kısmı
08 BAL        Skat                  Sağ ayağın üst kısmının üst kısmı
15 BAL        Achernar          Sol ayağın merkezi
23 BAL        Markab            Sağ ayağın topunun merkezi
29 BAL        Scheat              Sol ayak topunun merkezi  

* İlk kez 1849 yılında italyan bir astronom tarafından keşfedilen asteroidin adı, aynı astronom tarafından sicilya krallığına atfen Igea Borbonica olarak konulmuş, 1850 yılında bşaka bir astronom tarafından Borbonica gereksiz bulunup Hygea olarak değişitirlmiş (wikiwikiwiki)
 

Kaynak: Jamie Partridge @AstrolojiKing - 2014 ( Ref: The Fixed Health and Behaviour Imbalances, Ted George and Barbara Parker, 1985)

Not: Tek tek çevirmek baydı Ensis'den itirabern gegıl tırans. İnç'ler 2,54 ile çarpalım ltf.
Not 2: tablonun yamuk yumuk görünmesinin sorumlusu ben değilim. pre koydular da biz mi kullanmadık

 

MZ1vdnW0mtQ tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Alqol.( En Şiddetli Sabit Yıldız.)

   Eskilerin iddiasına göre en zorlu sabit yıldızdır. Yıldızın zorluğu mitolojide manasını bulur. Algol, Perseus takımyıldızındaki herkesi güzelliğiyle hayran bırakan Medusa'nın kesik başını simgeler. Bu sebeple, içinde bulunduğumuz yıllarda 25° Boğa burcunda yer alan bu yıldız, Boğa'nın sağlık astrolojisinde karşılık geldiği boyun ve boğazla ilişkili olduğu için ve aynı zamanda mitolojide Medusa'nın kesik başını simgelediğinden, boyuna ve boğaza gelecek tehlike, başın kesilmesi gibi şiddet içeren

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Mükemmel Bir Sağlık İçin Gevşeyin

   “Derin Bir Nefes Alın ve Gevşeyin” bu Yogilerin binlerce yıldır yapmakta olduğu bir tavsiyedir. “Gerginliğin kaslarınızdan eridiğini ve tüm endişelerinizin kaybolduğunu gözlemleyin.” Hepimiz biliyoruz ki gevşemek bizim için faydalıdır. Günümüzde bilim de bunu kabul etmektedir. Derin gevşemenin vücudumuzu genetik düzeyde değiştirdiğine dair kapsamlı bir çalışma yayımlanmıştır. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları, yoga, meditasyon gibi gevşeme yöntemlerini uzun zamandır uygulayan kişilerde

   , Yer: Yoga

  • Burçların Nitelikleri (Öncü,Sabit,Değişken)

   Burçlar "nitelikler" denilen gruplara ayrılır.Bu gruplar "öncü","sabit" ve "değişken" olarak adlandırılır. Her grupta dört burç vardır. Öncü burçlar: Koç,Yengeç,Terazi ve Oğlak. Sabit burçlar: Boğa,Aslan,Akrep ve Kova. Değişken burçlar: İkizler,Başak,Yay ve Balık.   Koç Burcu: Ateş elementi,Öncü Nitelik bu öncü ruhlu kişilik her knouda kendini keşfetmek ister.etrafındaki dünyayı keşfetmek ve yeni şeyler yaşamak arzusu içindedir.Koç'un zteş özelliği ona sonsuz bir güven ve cesaret verir

   , Yer: Burçlar

  • Yıldızlar ve Günün Saatleri

   PAZARTESİ:   Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.   Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.   Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır.   Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir.   Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek,

   , Yer: Gezegenler ve Evler

  • Yanık Gezegenler

   YANIK GEZEGENLER Vedik astrolojide gezegenler, Güneş'e bizim yeryüzünden baktığımız noktadan, ışınları yok olacak veya yanacak kadar yaklaştıklarında yanık durumda olurlar. Bir gezegen doğum haritasında Güneş'e yaklaştıkça sıcaklık prensibinden dolayı yanmaya başlar ve kalitesini kaybedebilir. Bu duruma Yanık denir.   Eski metinlere göre, bir gezegen yanık olduğu zaman, güçsüz duruma gelir ve zayıf olduğu durumu andırır. Gezegenin doğal özelliklerinin zayıfladığı durum Güneş'e ne kadar yakı

   , Yer: Astroloji

×
×
 • Yeni Oluştur...