Jump to content

Pagan Kökenli Bazı Inançlar ve Ritüeller


sare

Önerilen Mesajlar

Köklerini En Karanlık Gece-Üçyüzlü Tanrıça’ nın Günü 21 Aralık ve Mitras’ ın doğum gününden alan, Hristiyanlıkta 24 Aralık Hz. İsa’ nın doğum günü Noel kutlaması olarak geçer. Gregoryanlar 6 Ocak’ta kutlarlar. Noel kutlamalarında Üç Missa (Ayin) düzenlenir. Noel kutlamalarındaki Noel Baba Epistos Nikolas’ ın Hz.İsa’ nın doğum günü ile ilgisi yoktur, Anadolu’ daki ritüellerle ilgilidir. Çam Ağacı ise kökenini, Ağaç Kültü ve Ermeni Mitolojisindeki onuruna çam ağaçlarına av hayvanları asılan Tanrı Amanor kutlamalarından alır. Yeni yıla giriş öncesi yapılan ibadet ve niyetler Ay Takvimindeki ayarlamalarla tüm dünyada aynı zamana gelir böylece niyetlerle yıllık kişisel kader planları ve enerjisi ortaya çıkar.

 

Tek Tanrılı dinlerdeki Pagan inancın yok edilmesine yönelik tüm çabalara rağmen, günlük hayatımızdaki pek çok davranış, uygulama Pagan inanç kökenlidir.

 

Tanrıları onurlandırmak için adak adamaktan, mum yakmaktan, Druid ve Şaman Kutsal Ağaç Kültlerindeki dilek ağacı, Şaman ve Pagan Ritüellerindeki Türbe etrafında dönmek, Şaman inançlarında Kötü ruhları kovan ve Ağaçlara Haber vermek için tahtaya vurmak, Roma inançlarından suya para atıp dilek tutmak, Pagan Gelinin Günü ’nden gelinin başına pirinç serpmek, gelinin ayakkabısının altına bekar bayanların ismini yazmak, Tanrıça Bast’ ın Tasviri Siyah kedinin Britanya’ da şans sembolü sayılması, Midsummer ve Ateş kültlerindeki ateşe sövmenin uğursuzluk sayılması, Beltane kökenli 1 Mayıs’ tan önce çiçek koparmanın uğursuzluk sayılması, Yule kökenli Narın bereketli sayılması, Midsummer kökenli ekmeğe basmanın uğursuzluk sayılması,

 

Haftanın Günleri Monday- Moon Day Ay günü, Tuesday - Tiw's day Tanrı Tiw' in günü, Wednesday - wodens day: Tanrı Woden' in günü Thursday - Thor's day Tanrı Thor'un günü Friday - Fria's Day: Tanri Freya' nın günü Saturday - Satürn's day: satürn' ün günü Sunday - sun day: güneş günü (Hz. İsa’nın Günü) Pagan inanç kökenlidir.

 

Kurban inancında, ilk doğan çocukların kurban edilmesi ritüeli, Kartaca’ lılardan başlar. Kartaca’ lılarda doğan ilk çocuk Tanrı Baal Hammon’ a, Roma’ da büyük tehlikelerden sonra devlet kararıyla ilk erkek çocuk kurban edilirdi. Mısır’ daki Amon-Ra’ yı temsil eden koç, Eski Yunan’ da Adak hayvanları, Katoliklerde kilise kurallarına karşı gelenlere verilen kilise yargısı “Kurban” adı verilir. Hz. İbrahim ilk oğlu yerine koç kurban ederek toplumsal bir inanç devrimini ortaya koymuştur. Musevilikte Esaretten Kurtuluş Pesah Bayramı, Mısır’da erkek çocukların kurban edilmesi sırasında Musevi evlerin atlanması ve Hz Musa ile birlikte ekmeklerini mayalamaya bile fırsat bulamayan Musevi ataları anısına 8 gün boyunca mayalanmış yiyecek yemeden kutlanan bayramdır. Adak ile ilgili inançlarda Müslümanlıkta bazı istiare ve niyaz ritüellerinde olduğu gibi Musevilikte “Nezir” e göre niyaz, dilek kabül olana kadar et,içki ve cinsel ilişki yasaktır.

 

Hz. İsa’ nın etini sembolize eden ekmek, kanını sembolize eden şarap töreni Communio, Pesah Bayramının bir başka şeklidir ve kökeninin Dionysos Kültünden geldiği düşünülmektedir.

 

 

Kitaplı Dinlerde Bazı Önemli Bayramlar Yortular ve Ritüeller

 

Musevilikte

 

Şabat: Yaratılışın 7. Günü dinlenme ve ibadet günüdür. Cuma akşamından Şabat Masası hazırlanır.

 

Roş Kadeş: Ay Takvimine göre düzenlenen Musevi takvimi güneş takvimine göre her yıl 11 gün geriler, eşitlemek için 19 yılda 7 defa bir yıla bir ay eklenir, Ay takviminde

 

Yeni Ay ilk göründüğü gün bayram kabül edilir. “Yeni Ay” için Gökyüzü bulutsuz ise Berehalar söylenir.

 

Yamim Noraim Roş Aşana Yom Kipur: Yamim Noraim Yüce Günlerdir. Roş Aşana ve Yom Kipur bayramlarının ortak ismidir, iki bayram arasındaki süre Evrenin Efendi’ sinin insanları yargılama günleridir. Roş Aşana Yeni Yıl Bayramıdır, Tişri/ Muharrem ayının ilk gününe gelir, bu sürede Evrenin Efendi’ sinin karşısına arınmış olarak çıkabilmek için dualar edilir. Yom Kipur Tişri/ Muharrem ayının 10. günüdür. Tevrat’taki Kefaret, pişmanlık tövbe Alevi Bektaşi inancında olduğu gibi ve oruç günüdür. Oruç, Kerbela yası için tutulur. İnananlar için Masumu Pak Ehli Beyt evlatları gibi arınmış olmak için niyettir. Kipur’ dan bir gün önce, erkek için horoz kadın için tavuk kesilerek ihtiyacı olanla paylaşılır. Kipur akşamına kadar açık tutulan iyi davranışları kaydeden 1. Kitap, kötü davranışları kaydeden 2.Kitap, aradaki davranışları kaydeden 3.Kitap vardır.

 

Sukot: İsrailoğulları’ nın çölü geçmelerini kutlayan 7 günlük bayramdır. Çölde çardaklarda uyudukları hatırlanarak söğüt dalı, mersin dalı, turunç ile çelenk yapılır.

 

Simhat Tora: Sukot bayramından sonra bereketli yeni bir yıl için Tora’ nın yeniden okunmasıdır, kutlama bereket içindir. İslamiyette Kadir Gecesi ve Arife gününde benzer şekilde yeni bereketli yıl için Kuran-ı Kerim Hatmi tamamlanır.

 

Hanuka: Kutsama-Işıklar Bayramıdır. Epifanes tarafından kapatılan mabedin yeniden açılması ve kutsanmasının bayramıdır. Mabedte ancak 1 gün yetebilecek yağla Menora yakılmış, Menora sönmeden 8 gün yanmıştır. 8 gün boyunca Hanukiya yakılarak kutlanır. 1.mum: “Işık Olsun!” emridir. 2.mum İlahi ışık, 3.mum Adalet, 4.mum merhamet, 5.mum kutsallık, 6.mum sevgi, 7.mum sabır, 8.mum cesarettir.

 

İslamiyette de benzer şekilde 5 Kandil Gecesi vardır.

 

Beraha de Las Frutas Meyve Geleneği olarak da kutlanan yeni ağaç fidanlarının dikildiği Tu Bişvet Ağaç Bayramı, Kraliçe Esther onuruna kutlanan herkesin özelikle Esther ismini taşıyanların oruç tuttuğu Purim Bayramı, Musa Peygamber’ e 10 Emri verdiği gün anısına kutlanan Şavout Hasat Bayram ları vardır. Her yıl 14 Nisan’ da İsa Peygamber ve 12 Havarisi anısına tüm ailenin toplanıp yediği Son Akşam Yemeği Günü ve Nebukadzanar kuşatması ve Nazi katliamında ölenler anısına dua edilen Asara Betevet Günü önemli günlerdendir.

 

Hristiyanlıkta:

 

Hristiyanlıktaki Toplanma Yeri Kilise Tanrı’ nın Evi Mabed inancı Eski Mısır’ daki

 

Firavun/ Pharaoh Baba‘ nın-Tanrı’ nın Evi, Roma’ daki Papa-Baba Evi inancı aynı köklerden gelmektedir. Ayin-i Ruhani denilen Hristiyan dini törenlerinde Kutsal günlere ve bayramlara göre Rahiplerin giysileri değişir. Pazar günleri yeşil, bayramlarda kırmızı, ölüler için yapılan törenlerde siyah ve mor giyilmektedir. Ayin-i Ruhani’ lerin en önemlisi Missa Ayini-Ekmek Kırma-Şükran Duası Ayinidir.

 

Hz. İsa’ nın dirilişi Paskalya Bayramı ile kutlanır. Boyanmış kırmızı yumurtalar dirilişin sembolüdür. Pagan ritüellerinde olduğu gibi doğanın dirilişi, ilkbaharın gelişi kutlanır. Ostara inançlarında da dengenin sembolü haç vardır. İlkbaharı, yeni başlangıçları müjdelen kelebekler de Paskalya/ Ostara sembolüdür. Dirilişin Kutsanması Büyük Ana Kybele ve Attis ile başlar. Paskalya dönemi Kutsal Ruh’ un Kudüs’ te Havarilere göründüğü Pazar günü kutlanan Pentekost Bayramı ile tamamlanır.

 

Hz. Yusuf’ u Anma Günü, Pagan takviminde Beltane Bayramıdır. 29 Eylül Melekler Bayramı, 14 Eylül Diriliş Kilisesi Kutlamasıdır. Büyük Ana Bakire Kybele’ nin Attis’ i doğurması gibi, Bakire Lekesiz Meryem Ana’ dan Hz. İsa doğmuştur.

 

25 Mart Beşaret-i Meryem Günü olarak anılmaktadır.

 

Müslümanlıkta

 

İslam Ezoterizminde dinsel törenler Ayin-i Cem’dir.

 

Nevruz: Kökeni Büyük Ana Kybele Kökenli Ostara/ Paskalya 21-22 Mart

 

Bahar Bayramıdır. Nemrut’ un ateşinden Hz. İbrahim’ in kurtulduğu, Nuh ‘un gemisinin Dağa oturduğu gündür. Bayram Aşure tatlısı ile kutlanır. Kırmızı Nevruz rengidir. Muharrem Ayı sonunda Aşure yapılır.

 

Günler: Sefer Ayının son Çarşamba Günü Hz. Peygamberin hastalığını anımsattığı için pek uğurlu sayılmaz, Türklerde “Çıkmaz Ayın Son Çarşambası” buradan gelmektedir. Cuma günü ise Yevm-Ül Urube Süslenme Günüdür.

 

Toplumlarda Pagan inançlardan Kitaplı dinlere geçişte, ritüeller, inançlar kimlik değiştirerek, şeklen çoğu zaman aynı kalarak aktarılmıştır. Anadolu Kültü, Ortadoğu birbirini etkilemiştir. Toplumlarda eski ritüeller kaybolmamıştır. Kitaplı Dinlerdeki uygulamalar gibi, bugün sosyolojik olarak hala araştırılan alışkanlıklar da vardır.

 

Bu alışkanlıkların “Kolektif bilinçdışı” ile açıklanabilen nitelikler taşıdığı söylenebilir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Türkiye'de Wicca, Pagan toplulukları hk.

   Merhaba,   Merak ettiğim bir konu var. Bir Pagan'ın kendini yetiştirmesi için, geliştirmesi için ya da başkalarıyla ritüeller gerçekleştirmesi için Türkiye'de topluluklar var mı? Kendini, hayatını bu yönde ilerletmek isteyenler için onlara yol gösterecek öğreticiler bulunur mu, nerede bulunur? Forumda gerçekten çok iyi bilgiler var ama yine de bir öğreticiye, rehbere ihtiyaç var diye düşünüyorum...

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

  • Ritüeller Ve Tiyatro

   Öncelikle konunun daha geniş detayları için http://www.gnoxis.com/rituel-nedir-rituel-kavraminin-incelenmesi-62619.html okumanızı öneririrm ama yok ben zaten biliyorum diyorsanız buyrun   RİTÜEL TİYATRO NEDİR? Ritüel tiyatronun tanımını yapabilmek için öncelikle farklı bazıbileşenlerinin ayrımını iyi yapmak gerekir. Bunlardan ilki tiyatro ve drama arasındaki farktır. Tiyatro her ne kadar dramayı içerse ve dramatik öğeler barındırsa da, drama anlam ve içerik olarak daha geniş b

   , Yer: Tiyatro ve Sahne Sanatları

  • Türklerde İslamiyet Öncesi Dini İnançlar

   Geleneksel Türk Dini   Türkler iki bin yılı aşkın tarihleri boyunca başta İslamiyet, Gök Tanrı İnancı ve Şamanizm olmak üzere, Tabiat Kuvvetlerine İnanma, Atalar Kültü, Taoizm, Totemizm, Budizm, Zerdüştilik,Mani Dini, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inanmışlardır.Ancak bu dinler içinde Türklerin Geleneksel Dini de diyebileceğimiz birtakım inançlar vardır ki bunlar Türklerin ilk çağlardan günümüze kadar taşıdıkları bazı geleneksel adetleri ve ibadetlerinden oluşmaktadır. Bu dinler, Atal

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Forumda Kaç Kişi Pagan, Cadı veya Wiccan?

   Forumda kaç kişi pagan,cadı veya wiccan bunu merak ediyorum. Diğer seçeğeni pagan kökenli cadılıkla bağlantılı diğer alanları tanımlıyor, mesela şamanizm veya vodoo gibi... Bu dallarla ilgilenen kaç kişinin forumumuzda olduğunu merak ettim. Aynı anda iki kutucuğu işaretleyebiliyorsunuz...

   , Yer: Anketler

  • Çeşitli Tarot Desteleri / Pagan Tarot Destesi (Wheel of the year Tarot)

   Yıllardır klasik R.W.serisi Tarot kartları ile tarot bakıyorum. Tarot benim kişisel hobim,aynı zamanda enerjimi yönlendirme ve kontrol edebilmemde de etkin bir araç.Kimi zaman iyi bir terapi bazen iyi bir arkadaştan alınabilecek bir çok tavsiyeyide sadece kartlar aracılığıyla alma şansıda veriyor. En etkin kehanet aracı. Fakat ülkemize yurt dışında ki farklı ve bir o kadar da özdeşleşebileceğimiz türlü çeşitlilikteki desteler getirilmiyor,getirilemiyor. Zamanında “Aşıklar Tarotu” nu edinebilm

   , Yer: Tarot

×
×
 • Yeni Oluştur...