Jump to content

ReaLPiLLS

Önerilen Mesajlar

Hüddam

Hüddam, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir. Günümüzde bu ilimi öğreten resmi bir kurum yoktur. Büyücüler bu ilimi gizli öğrenirler ve çok iyi bilirler. Antik Mısır'a kadar dayanan bir öğretidir. İslam dini geldikten sonra Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanır. Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar. Bu çok tehlikeli bir ilimdir. Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar. Cinler büyüler ve tılsımlarla insanların kontrolü altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri bildirir. Hüddam, İslam inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen bir ilimdir ve günahtır. Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise şeytanları kontrol altına almayı isteyen bir öğretidir ve günah değildir.Hristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan aldıkları güçle cin ve şeytanları kontrol altına alacağına inanılır.

 

Cin Çağırma

Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar ama bunların hepsi birbirinden farklıdır. Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, bazıları da onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etme ile ilgilenir. İslam dinine göre ruh çağırma günahtır. Ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır. Dinlere göre Hüddam farklılık gösterir. Hristiyan birisi bir cini ele geçirmek isterse Latince kelimeler söyler. Afrika'da yaygın bir inanış olan Santeria dininin Küba'da olan tanıtıcısı Ernesto Pichardo bu konu ile ilgili şöyle der: İnsanlar tarih boyunca güç, para, sağlık istemişlerdir. Ancak insanlar bu isteklerini hep inandıkları Tanrılardan istediler fakat Tanrıları onlara hiçbir şey vermedi. Bizim dinimiz cinlere hem tapmayı hem de hükmetmeyi öğretir. Böylece bizler cinlere hükmettikçe Dünya'da istediklerimizin arasından seçim yapabiliriz. Her dinin kutsal kitabında her ayette görevli olan bir cin vardır. Cinlere hükmetmek için o ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir süre bedenini aciz kılıp, ruhunu güçlendirebilirse okuduğu ayetlerde görevli olan cin onun kölesi olacaktır. Ben sadece size bunu özet geçebilirim. Biz toplu ruhani ritüeller yapıp formüller okur ve büyüler yaparız. Ancak bunları sadece bizim dinimizde olanlar bilmelidir. Bazıları Hüddam'ın böyle elde edileceğini söyler ancak bazıları kötü cinlerin de kontrol edileceğini söyler. Pentecostalism öğretisinin ilahi kitabı bu konu ile ilgili şöyle yazar: İnsanlara bakıyorum da hep şeytandan ve şeytani güçlerden korkuyorlar. Çok anlamsız. Onları kontrol edilebilecekken ve onlar sizlere hizmet edebilecekken kim onlardan neden korksun? Süleyman ve onun anahtarı ve geçmişteki sembolizm bunlar hep cinleri kontrol etmek içindi. Peki ya Mısır Piramitlerine ne demeli? Düşünsenize öyle bir zamanda kim bu kadar yüksek ve düzgün ölçülerde piramit yapabilir? Biraz düşünün ve anlayın cinlerin insanlara hizmet edeceğini? Sizi korkutmalarına izin vermeyin, size hizmetçi olmalarına sağlayın. Şişedeki cin masalları gerçektir Dostlarım. Onlar enerjisel olarak bizden düşükler. Onlara göre bizim isteklerimiz emir. Bırakın bizim için bir şeyler yapsınlar. (Heb. 10:35-36 , John 5:4-5) Haydi onları çağırın. Sizin ayağınıza gelsinler. Onların enerjisi insanlardan düşüktür. Onlar kim ki insanları korkuturlar? Onlar sizlerin en iyi arkadaşı olabilirler. Her istediklerinizi koşulsuz yaparlar. Size taparlar. Onları yapacağınız bir ritüel ile çağırın sonra üzerine Latince kelimeler okuduğunuz sihirli çengeli onlara takın. Dostlarım artık onlar sizindir. (Acts 19:11–12, Verses 14–16)

 

Dinlere Göre Hüddam

 

İslam

Kuran-Kerim'de her sure ve ayette görevli bir cin bulunulduğuna inanılır. Hüddam ilmi İslam dinine göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cine hükmedilmek istenirse Ernesto Pichardo'nun dediği gibi aç ve yalnız kalarak Kuran'da bulunan surelerin okunması gerekir. Kuran'a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez. Yani Süleyman'ın Allah'ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır. Kuran'da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran cinlerle irtibat kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır. Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanmak veya onlardan bir şeyler istemenin İslam dininde günah olduğuna inanılır. Günah olmanın ötesinde, sihir ve benzeri fizik üstü saiklerle amel etmenin insanı ahiretinden edeceği, 'sihri satın alanların ahirette nasibi olmadığını kendilerinin de bildiği' bizzat Kur'anda ifade edilmiştir.

Hristiyanlık

Hristiyanlıkta cinlerle iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek günah sayılmaz. Ancak bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bir cin çağırmak için Latince kelimeler söylemek ve İncil okumak gerekir. Bazı misyonerler cinleri tehdit ederek kontrol etmenin mümkün olduğunu ve Latince ilahilerin tersten okunması ile bunun gerçekleşebileceğini söylerler. Amerikalı misyoner, İncil çevirmeni Cornelius Van Allen bu konu ile ilgili şöyle der: Cinlerin hayatım boyunca kontrol edileceğine inandım. Bazen bununla ilgili araştırmalar yaptım. Arap topraklarında cinler tehdit ediliyormuş. Ama bu tehdit etme o kadar basit değil. Sadece geleneklere göre konuşacağım. Eğer yapacağınız herhangi bir ritüel ile ayağınıza cin getirmeyi başarırsanız, Kutsal kitapların tersten okunup üflendiği su ile cini tehdit edebilir ve onu suda boğacağınızı söyleyebilirsiniz. Bizdeki kutsal su inanışının esası budur. Cinler ters boyuttadır. Bu yüzden bizlerin tersten okuduğu kutsal kitaplar suya tesir eder ve cin sudan korkar. Eğer su ile boğulacağını düşünürse sizin istediklerinizi yapacaktır.

Yahudilik

Tevrat cinlerin kontrolü ile ilgili fazla bilgiye yer vermez. Ancak Talmud bu konu ile ilgili çok şey yazar. Talmud; dünya üzerinde cinlerin rakamından, onların nasıl kontrol edileceğine ve Kabala öğretisi ile cinlere nasıl hükmedileceğine kadar her şeyi yazar. Günümüzde birçok cinci hocanın bu geleneği kullandığına inanılır. Cinleri ateşle tehdit etmek Musevilik gelmeden önce Firavun'un sihirbazlarının yaygın bir geleneği idi. Sihirbazların cinleri ateşle tehdit ederek onlar sayesinde sihir yaptığına inanılır. Ritüel ile çağırılan cin ateş ile tehdit edilir. Musevilikte cinlerin havadan oluştuğuna ve çok latif olduğuna inanılır. İşte bu yüzden cinlerin ateşten korktuğuna ve ateş ile tehdit edildiklerinde her istediğiniz yerine getireceğine inanılır. Bu Yahudiliğin Hüddam geleneğidir.

 

Spiritüalist Dinler

Çok Tanrılı dini inanışlar ve sadece ruha önem veren dini öğretiler Hüddam'dan bahseder. Afrika'da yaygın olan ruhsal öğreti Santeria cinlerin kontrol edilecebileceğini söyler. Bunun da uzun ve yorucu ritüeller ile olacağına inanır. Başka ruhani ve çok tanrılı oluşum olan hatta bir kutsal kitabı bile bulunan din Pentecostalism cinlerin kontrol edileceğini onların enerjisinin çok düşük olduğunu söyler. Aynı zamanda bu öğretide yaygın olan gelenek çengel takmadır. Çağırılan cine kutsal çengel takılırsa onun köle olacağına inanılır. Öğretide çengel takmanın kolay olmadığına değinilir. Eğer ki cin çengeli çıkarırsa, çengeli takan kişiyi öldürür ama cin çengelin takıldığını fark etmezse, çengeli takan kişinin kölesi olacağına inanılır.

 

Kaynak:Vikipedi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yanlış islamda böyle değil işin aslı :

Hüddam hadimin çoğuludur. Hadim ise görevli demektir arapça anlamı budur. Üç sınıf hadim vardır :

1-) Sufli hadim; suflidir Sufli hayırsız işlerde nufus eder. Aşk, ölüm her türlü kötü işe yardım ederler Bülent kısa gibi kişiler bunlarla çalışmada beis görmesede haramdır büyüdür

2-)şerri hadim; şer ölüm bela işlerde kullanılır. Buna irsal denir. Eğer büyük bir haksızlık veya zulüm varsa caiz olur. Çoğu uygulamaya baktım arkadaşlar beddua gibi fakat içinde hadim isimleri var.

3-) Ulvi hadim : Kutsi ruhlardir dereceleri vardır. İnsana bulunduğu manevi konumdan dolayı rahmet için gelebilirler veya kişi çalışıp gelişip görüşebilir. Bazı hocalar müslüman cinleri tehdit ederek zorla çalıştırabilir olabilir hüddam ilmi içindedir . Veya ulvi hadimler ile anlaşma da yapabilir tıpkı demonlar ile yapıldığı gibi fakat hadim Allah ve rasülünün istemeyeceği bir şey istemez. Esmalar ayetlere saygılıdırlar böyle çagırılır riyazet ve halvet yapılır nefis zayıflar ruh güçlenir ruhlar ayan olur. Her türlü Hayır işte yardım ederler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...