Jump to content

Piramitler ve Foton Kuşağı


nameste

Önerilen Mesajlar

http://imganaliz.hurriyet.com.tr/LiveImages/YeniFotoAnaliz/491/Piramitlerin%20gizemi%20i%c3%a7in%20b%c3%bcy%c3%bck%20iddia/02.jpg?13022015095055

NOT: Fotonlar hakkında bilgi sahibi olmayanların fikir edinebilmeleri için yazının sonunda ilgili forum yazılarının bir kısmını paylaşacağım.

 

pyramidvortex-1.jpg

Bilindiği üzere, foton kuşağı, resmi olmayan kuruluşlar tarafından varlığı ortaya atılan ve M45 Ülker Takım Yıldızı ile birlikte Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu sanılan hayali bir kuşak olarak görülmektedir. İnanılışa göre Maya Takvimi' nin bittiği Aralık 2012 tarihini müteakiben, Dünya uygarlığının yeni bir boyuta gireceği sanılır ve girilen bu yeni boyut düşünebilen canlılara, farklı yetenekler ve farklı fikirler kazandıracağı ileri sürülür. Belirli zaman dilimlerinde, insanoğlunun kurduğu düzenin artık işe yaramayacağı, birçok insanın yeni fikirlerle öne atılacağı bir düşünce birliğinden bahsedilmektedir. Barış ve huzurdan bahsedildiği; anlayış tarzlarından, kültürel yapıya, ekonomik değişimden, özgürlüklere yeni bir boyut kazandıracağı 'inancını' kapsayan, bu düşünce birliğinin oluşacağını bekleyen kişilerintanımladığı bir kuşak olarak da görülebilir.

 

Öte yandan Nibiru adı verilen gezegen ise yine bu tarihte Dünya'ya yaklaşıp yeni olaylara sebep olacağı savunulur ki bu çevreden 'başka' inanışlarca; Kıyamet, Foton kuşağının getirisi olan yeni boyut olarak tanımlanır. Bu inançlarca da Tanrı'nın insanları aslında yok etmeyeceği, kıyamet gününün acı vem ölüm olmadığının, onlara bir bilinç devrimi yaşatarak, her açıdan gelişmiş toplumlar olarak hayatlarına devam edebileceklerine inanan tüzel kişilerce adlandırılan ve bu düşünce yapısının bir ürünü olarak benimsendiği gözlenmektedir. Ayrıca öne atılan tarihte güneş patlamalarının yaşanacağı ve dünyadaki canlıların genetik yapılarının değişime uğrayacağı, süre gelen olayların ise, dünya üzerindeki büyük elektirik kesilmeleri ile başlangıç alacağı tezini öne sürerler. Bununla beraber tüm bu anlatılanların birer efsane olduğu unutulmamalıdır, yine unutulmamalıdır ki efsanelerin gerçeklik payları üstünde de gerekli araştırmaya sahip olarak düşünülmelidir.

 

NASA güneş sistemini sarmalayan garip foton bulutunu saklamasına rağmen bu, dünyaya bazı bilim adamları tarafından sızdırıldı. Ve şimdi, kaygı verici bulut yaklaşırken, güneşi ve gezegenleri ölçülebilir şekillerde etkiliyor. Şaşırtıcı bir şekilde tuhaf enerji uzayımızı istila ederken, dünyanın bazı en ünlü piramitleri yoğun enerji üretiyor. Gökyüzüne doğru, yabancı foton bulutuna doğru yükselen birçok inanılmaz görülebilir güç ışınları olayları iyi dökümante edildi. Aynı zamanda tüm dünyadaki insanlar korkutucu sesler – gürültüler duymaya ve kaydetmeye başladılar, sanki Dünyanın kendisi inliyor ve ağlıyor. Tüm bu fenomenler – buna çalkantılı güneşin daha önce hiç görülmemiş devasa elektriklenmesinin ölçümleri de dahil – foton bulutuna merkezlenmiş görünüyor. Kadim piramitler yüzyıllar, binyıllar süren uykudan uyanıyor.

 

http://store.donanimhaber.com/13/8b/21/138B212FB785A834A5D6FC8AC40C7CFA.png

 

Ama uzaya inanılmaz bir enerji sütunu gönderen Maya Kukulkan piramidi, bunu yapan en son piramit idi. Maya piramidi gürlerken turistler çığlık atıyor, diğerleri kameralarıyla videolar çekiyor. Ama arkasından deprem olmuyor, bunun yerine parlak ışık demetleri gökyüzüne, uzaya doğru atış yapıyor.

http://store.donanimhaber.com/0c/f6/11/0CF61178AE1894EE1249CC16E86D2B18.jpg

 

 

Bosna Piramidi

 

2009 ve 2010′da Bosna güneş piramidi uzaya doğru kurşunkalem kalınlığında saf enerji ışını ışınladı. Son zamanlarda Çin hükümeti Xianyang piramidini aktivite işaretleri için yakından incelemeye başladı. Geçen yıl bir bilimadamı ekibi piramidi araştırdı ve onun dünya dışı orijinleri olabileceğine inanıyorlar.

 

Bu inanılmaz olayı vorteks patlaması izledi – buna tanık olundu ve filme çekildi – Meksika, Teotihuacan’daki ünlü Aztek Ay Piramidinin zirvesinden atış yaptı. Yoğun gücü olan enerji ışınları, vorteksler, kasırgalar..

 

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı iki yıldır dünyayı 2012 – 2013 sırasında ortaya çıkabilecek yaklaşan felaketler hakkında uyarmakta. Şimdi seçkin astrofizikçi Alexey Demetriev, gerçekleşmekte olan şeyin daha kötü – NASA ve Avrupa Uzay Ajansının uyarılarından çok daha kötü – olduğunu iddia ediyor. Tüm güneş sistemimiz yoğun, potansiyel olarak ölümcül, yıldızlararası enerji bulutuna girdi.

 

Piramitler bilinmeyen, yabancı buluta tepki veriyor.

 

Dr. Demetriev hem Voyager 1 hem de Voyager 2 roketlerinin tüm güneş sisteminin risk altında olduğunu bildirdiğini ortaya çıkardı. George Mason Üniversitesinden NASA Heliofizik misafir araştırmacı Merav Opher bu yıldızlararası enerji bulutunun istikrarsız ve çalkantılı olduğunu iddia ediyor.

 

Rus bilimadamı bu fotonik enerji bulutunun gezegenlerin ve özellikle güneşimizin atmosferlerini uyardığını ileri sürüyor. Bu yıldızlararası enerji bulutu güneşimizi uyarmaya ve onunla etkileşmeye devam ederken, güneşin daha aktif olmasına neden oluyor, bu da daha büyük faaliyet ve istikrarsızlık ile sonuçlanıyor.

Manyetik akış, güneş manyetosferi ve Yerküre’nin jeomanyetik alanları ile etkileşim çekirdek mutasyonlara, anormal alan vortekslerine ve süper fırtınalar, çılgın iklim salınımları ve – hepsinin en şaşırtıcısı – tüm gezegende duyulan atmosferik ve yeraltı armoniklere neden olabilir.

Piramitler – gezegenin manyetik kuvvet alanından yararlanmak için tasarlanmış yerküre enerjisi ve ileri kapasitörlerin doğal rezervuarları – savunmasız gezegen sistemimizi yutan sürüklenen uzay bulutuna saf enerji salıveriyor ve püskürtüyor.

 

Tahmin edilmiş armonikler 2011’in baharından beri duyuluyor, kaydediliyor ve tartışılıyor.

 

Son zamanlarda, Youtube’ta tüm dünyadaki ülkelerden gönderilen bazı kayıtlar ortaya çıktı, bunlar insanları şaşırtıyor, bazen de korkutuyor, seslerin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Bunların bazıları sahte olsa da, yeraltı ve atmosferik armoniklerin hakiki kayıtları da mevcut.

Garip yerküre armonikleri ile ilgili Geochange Dergisine verdiği son röportajında seçkin bilim adamı Profesör Dr. Elchin Khalilov şu analizi verdi:

 

“Bu seslerin olası nedeni Yerkürenin çekirdeğinde yatıyor olabilir. Gerçek şu ki, Yerkürenin kuzey manyetik kutbunun sürüklenmesinin hızlanması 1998 ve 2003 arasında beş kattan fazla arttı ve bu günkü aynı seviyede Dünyanın çekirdeğindeki enerji süreçlerinin yoğunlaşmasını gösteriyor, çünkü bu Yerkürenin jeomanyetik alanını oluşturan iç ve dış çekirdekteki süreçlerdir. “

 

“Bu arada daha önce bildirdiğimiz gibi, 15 Kasım 2011’de Yerkürenin yerçekimi alanının üç boyutlu varyasyonlarını kaydeden tüm ATROPATENA jeofizik istasyonlarında neredeyse aynı anda güçlü bir yerçekimsel impals kaydedildi. İstasyonlar İstanbul, Kiev, Bakü, İslamabad ve Yogyakarta’da yayıldı, ki İstanbul ve Yogyakarta arasındaki mesafe 10,000 km . Bu tür bir fenomen sadece eğer bu yayılımın kaynağı Yerkürenin çekirdek seviyesinde ise mümkündür. Bu yılın sonunda Yerkürenin çekirdeğinden bu muazzam enerji salıverilmesi, Yerkürenin içsel enerjisinin yeni aktif bir aşamaya geçişini gösteren bir tür başlama sinyaliydi”

[Geochange Dergisi]

 

Ve profesörün teorileştirdiği gibi armonikler yerkürenin çekirdeğinden yayılıyor. Benzer sesler bazen büyük depremlerden önce işitiliyor.

Ancak bu kez, sesler çok büyük depremleri haber vermiyor, bükülen manyetik alan ve dönen Yerküre çekirdeğinin titreşim değişimleri tarafından üretiliyor. Her şey Samanyolu Galaksisinin bizim bulunduğumuz bölgesini istila eden muazzam fotonik bulutun gelişine tepki veriyor.

 

Demetriev en kötüsüne hazırlanma uyarısı yapıyor. “On yıl sonra değil, birkaç yıl içinde”

 

Maya takviminin sonu olarak belirtilen 2012 yılında dünyanın içine gireceği düşünülen astronomik oluşum. Ezoterikkaynaklarda bu dönemin, zıvanadan çıkmış olan insan nesline ait demir çağın sonunu ve altın çağın başlangıcını işaret ettiği anlatılır. Foton kuşağının, vaktiyle ilk insan ırkının tohumunun yeryüzüne ekilmesinde rolü olan Sirius gezegeninden ziyaretçilerin gelmesiyle ilişkisi olduğu varsayılarak, bu dönemde yeni ziyaretçilerin gelerek insanlar arasında yeterli bilinç düzeyine erişmiş olanları başka bir boyuta taşıyacakları ve bu boyutta insani egoların bulunmadığı altın çağın yaşanacağı rivayet edilir. Ayrıca bu bilginin kutsal kitaplarda öyle ya da böyle tasvir edilmiş olduğu iddiasında bulunulur. İlginçtir ki, bu anlatılanlarla sembolik olarak benzerlikler taşıyan çeşitli ayetler vardır ve gökten gelen bir etkiyle kıyamete (uyanış) ulaşılacağı ve sonunda inananların (bilinçlenenlerin) tanrıya döndürülmek üzere yeniden diriltilecekleri anlatılmaktadır. Dünya hayatının bir oyundan ibaret olup gerçek hayatın ahirette (diğer boyut) cennet yaşamı (altın çağ) olarak anlatılması da paralellik gibi düşünülebilir. Kıyamet sonrası boyut atlamadaki ölüm ve diriliş sembolik olabilir. Ahirete gidişin illa fiziksel ölüm sonrası olması şart olmayabilir. Gerçek bu ise, bu kitaplardaki anlatılışının o dönemlerde başka türlü anlaşılması beklenemezdi. Başka bir ilginçlik ise bu ezoterik bilgileri ve iddiaları iletenlerin aslında hıristiyan öğretilerinin ağırlıkta olduğu toplumlarda yetişen yazarlar olmasıdır.

Fazla bilim kurgu gibi gelen bir başka iddia da; foton kuşağına girildiğinde dünyada manyetik etkileşimler yaşanacağı ve birkaç gün boyunca gecenin hüküm süreceği, kutupların yer değiştireceği, insanda da dna sarmalında başlayan evrimleşme sürecinin tamamlanacağıdır. Zira yeni boyuta geçildiğinde insanın fiziksel bedeninin duruma ayak uydurabilmesi için dna sarmalının, ilk yaratıldığı halde olduğu gibi 12'li formunu geri kazanması gerekiyor-muş.

 

--------------------------------------------

alıntı ve çeşitli sitelerden toplamadır

--------------------------------------------

 

 

www.gnoxis.com/new-age-burjuva-dini-foton-ku%C5%9F%C4%9F%C4%B1-32642.html

 

http://www.gnoxis.com/foton-ku%C5%9F%C4%9F%C4%B1-hayvanlar%C4%B1-nas%C4%B1l-etkileyecek-43540.html

 

http://www.gnoxis.com/foton-ku%C5%9F%C4%9F%C4%B1-ve-y%C3%BCkseli%C5%9F-ba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1-32725.html

 

http://www.gnoxis.com/nasa-%E2%80%9Cmarduk-gezegeni%E2%80%9D-efsanesine-son-noktay%C4%B1-koydu-32309.html

 

 

Konu hakkındaki görüşlerinizi ve bilgi birikiminizi ortaya koyarsanız, sevinirim.

İyi forumlar, hoş vakitler dilerim.

10.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...