Jump to content

Psikolojik Sorunlarda Astrolojik İşaretler...


sidar

Önerilen Mesajlar

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Belirtileri

 

 

* Çocukluklarında bazı belirtiler göstermeye başlayabilirler. Ateş yakma, hayvanlara kötü davranma ve otorite ile güçlükler yaşama bu belirtilerden bazıları olabilir.

 

astrolojik işaretler

 

mars 1 . 8. yada 12. evde

 

satürn 12. evde

 

mars _güneş yada ay olumsuzluğu

 

mars _uranüs yada neptün olumsuzluğu

 

güneş_pluton olumsuz

 

 

Anksiyete bozuklukları

 

kişinin hayatını devam ettirirken araya giren aşırı gerginlik ve endişe ile tanımlanan bir çeşit zihinsel hastalıktır. Anksiyete, rahatsızlık verici korku, tedirginlik, ya da kötü bir şey olacağına dair duyulan endişedir.

astrolojik işaretler

 

satürn yada agd 1. evde

 

pluton yada agd 12. evde

 

başak_ikizler_yay yada balık burcunda güneş_ay_venüs _mars yada asc

 

neptünün ay_güneş_venüsle olumsuzluğu

 

merkür _pluton olumsuzluğu

 

güneş_pluton olumsuzluğu

 

pluton 1.8.12. evde

 

merkür_neptün uyumsuzluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir? .

 

Borderline kişilik bozukluğunun en temel özelliği, insan ilişkilerinde, benlik bilincinde ve duygularda sürekli bir istikrarsızlık ve dengesizlik görülmesidir. Borderline kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin tavırları genelde fevri ve ani hareketlerden oluşur.

 

Bu bozukluk genellikle erken yaşlarda başlar. İnsan ilişkilerinde yıllarca devam eden dengesiz davranışlar, kişinin benlik bilinci ve erken sosyal iletişimleriyle yakından ilişkilidir. Bozukluğun getirdiği kişisel özellikler sadece ev ortamına, ya da iş hayatına özgü değildir, bir çok yerde görülebilir. Duyguların aniden boşalması, hislerde ani dalgalanmalar olması gibi, genellikle kişinin duygularında ve algılarında dengesizliği beraberinde getirir. Borderline kişilik bozukluğuna sahip bir kişi genelde çok yakın ilişkiler kuramaz, çok derin duygular yaşayamaz.

 

Bu bozukluğa sahip olan kişiler genelde fevri tavırlar sergilerler ve aşağıda belirtilen semptomların bir çoğunu taşırlar.

 

* Çevresindeki insanları kaybetmemek için ümitsiz bir çaba içine girerler.

 

* İdealize etme ve değersizleştirme arasında sürekli gidip gelen dengesiz ve yoğun bir şekilde yürüttükleri insan ilişkileri vardır.

 

* Kimlik karmaşası yaşarlar. Benlik bilinçleri ve benlik algıları belirgin bir şekilde sürekli olarak değişkenlik gösterir.

 

* Kendine zarar vereceğini bile bile fevri davranırlar, pervasız tavırlar sergilerler. Sonunda kaza ihtimali olduğunu bile bile aşırı hızda ve dikkatsiz bir şekilde araba kullanma buna örnektir.

 

* Kendine zarar vermeye yönelik tekrarlanan intihar girişimleri ve tehditlerde bulunurlar.

 

* Ruh halinin belli bir tepkisinden kaynaklanan duygusal bir dengesizlik yaşarlar. Örneğin, genellikle birkaç saat süren ve çok nadir durumlarda birkaç günü bulan yoğun huzursuzluk, asabiyet ve endişeye kapılırlar.

 

* İçlerinde sürekli bir boşluk hissi vardır.

 

* Yersiz ve yoğun bir öfke ve öfkeyi kontrol edememe durumu gözlenir. Sık görülen sinir boşalmaları, sürekli gergin olma durumu ve tekrarlanan fiziksel kavgalar buna örnektir.

 

* Geçici stresin doğurduğu paranoyak düşünceler, veya bölünmüş kişilik semptomları görülür.

 

astrolojik işaretler

 

ay_satürn olumsuzluk

 

neptün 1. evde

 

ay_uranüs olumsuz

 

uranüs 1. evde

 

venüs_neptün olumsuz

 

 

Depresyonun türleri nelerdir?

 

Depresif bozuklukların farklı türleri vardır.

 

● Majör Depresyon: Pekçok semptomla kendini gösterir. Bu semptomlar kişinin günlük işlevlerini, çalışmasını, sosyal ilişki kurmasını, uyku, iştah ve zevk verici aktivitelerden tat almasını olumsuz etkiler. Bu major depresyon dönemi bir ya da birkaç kez yaşanabileceği gibi yaşam boyu yineleyici karakterde olup kişiyi yaşamının önemli bir kısmında bu derece işlevsiz hale getirebilir.

 

● Distimi: Major depresyon kadar ağır olmayan başka bir depresyon türüdür. Distimi, kişiyi depresyon kadar işlevsizleştirmeyen, ancak kişinin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, iyi hissetmesini engelleyen uzun süreli, kronik semptomları içerir. Pek çok distimi hastası hayatlarının bir bölümünde majör depresyon geçirmiş olabilirler ya da geçirebilirler.

 

● Bipolar Depresyon: Manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bipolar depresyon diğer türler kadar yaygın olmamakla birlikte, kişinin işlevselliğini ve yaşamını yoğun olarak etkileyen duygudurum dalgalanmaları ile karakterizedir. Kişinin duygulanımı çok yüksek duygudurum (mani) ve çok düşük duygudurum (depresyon) arasında dalgalanmalar gösterir. Kimi zaman duygudurumdaki bu değişimler çok dramatik ve ani olabilir; ancak genelde bir sıra izlerler. Depresif dönemdeyken kişi depresif bozukluğun hemen hemen tüm semptomlarını gösterir. Manik dönemdeyken ise kişi fazla aktif, konuşkan, aşırı enerjiktir. Mani, genelde düşünme, muhakeme etme ve sosyal davranışı etkiler. Bu etki de ciddi sorunlara ve utanç duygusuna sebep olmaktadır. Örneğin, manik dönemdeki bir kişi kendisini özel hisseder. İşle ilgili özensiz kararlar vermekten, romantik sürüklenmelere kadar gidebilen davranışlar gösterebilir. Mani dönemlerinde duygudurumla uyumlu psikotik belirtiler de görülebilir.

 

Depresyon belirtileri:

 

● Devam eden üzüntülü, kaygılı ya da “boş”duygudurum

● Umutsuzluk, kötümserlik hisleri

● Suçluluk, değersizlik, çaresizlik hisleri

● Hobilere ve eskiden keyif alınan aktivitelere (seks de dahil olmak üzere) karşı ilgi ve zevkin azalması

● Azalmış enerji, yavaşlama

● Konsantrasyon, hatırlama ve karar almada zorluk

● İnsomnia (uykusuzluk), erken uyanma ya da çok uyuma

● İştah ve/veya kilo kaybı ya da çok yeme ve kilo artışı

● Ölüm ve intihar düşünceleri, intihar girişimleri

● Dinlenememişlik, irritasyon

● Devam eden, tedavi edilemeyen fiziksel semptomlar; başağrısı,sindirim bozuklukları ve kronik ağrı gibi.

 

Mani belirtileri:

 

● Anormal ya da çok fazla mutluluk ve güven hissi

● Yoğun irritasyon

● Uyku ihtiyacında azalma

● Grandiyöz tutumlar

● Konuşma hız ve miktarında artış

● Düşünce hızında artış

● Cinsel istekte artış

● Enerjide farkedilir derecede artış

● Muhakemede zayıflama

● Uygunsuz sosyal davranış

 

Depresyonun sebepleri nelerdir?

 

Kimi depresyon türleri aileler içinde gözlemlenebilir. Bu da genetik yatkınlık olabileceği fikrine işaret etmektedir. Bipolar bozuklukta da bu durum vardır. Aile çalışmalarına bakıldığında her bipolar duygudurum bozukluğu ve depresif bozuklukarda hasta bireylerde benzer genetik özellikler görülmektedir. Duygudurum bozukluklarında nesilden nesile geçen hastalığa yatkınlıktır. Yatkın genetik yapıya sahip herkes hasta olacak diye bir şart yoktur. Gayet tabi gelişimsel ve çevresel faktörler, ev, iş ya da okuldaki olası stres etmenleri de hastalığın oluşumunda etkili olacaktır.

 

Depresyona genetik olarak yatkınlık göstermeyen bireylerde de depresyona rastlanabilmesi mümkündür. Kalıtımın etkisi olsun ya da olmasın majör depresyonda genellikle beynin yapısındaki ve fonksiyonlarında değişimler olur.

 

Düşük özgüveni olan,kendisini ve çevresindeki dünyayı kötümser bir bakış açısıyla gören ya da yaşadıkları stresten bunalmış olan kişiler depresyona daha yatkındır. Bu özelliklerin psikolojik yatkınlık özeliği mi yoksa hastalığın erken dönemdeki şekli mi olduğu ise belirgin değildir.

 

Yakın geçmişte yapılan çalışmalar fiziksel değişimlerin ruhsal değişimleri de beraberinde getirebileceğini göstermiştir. Felç, kalp krizi, kanser, Parkinson hastalığı ve hormonal bozukluklar gibi tıbbi hastalıklar kişiyi apatik ve kendi fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir hale sokarak depresif bozukluğa sebep olabilir. Aynı zamanda ciddi kayıplar, zor ilişkiler, finansal problemler veya stres oluşturacak herhangi bir değişiklik depresif bir epizotu tetikleyebilir.

 

astrolojik işaretler

 

satürn 1. evde

satürn_pluton olumsuz

pluton 1. evde

satürn ay olumsuz

 

agd 1 yada 12. evde

 

oğlak_balık burcu etkinliği

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Kaçıngan kişilik bozukluğu, davranış, hareket, duygu ve düşüncelerde kronik ve yaygın bir sorunluluk hali ile tanımlanır.

 

astrolojik işaretler

 

balık veya oğlak burcunun haritadaki yoğunluğu (asc,güneş, ay, venüs )gibi

 

ay neptün uyumsuzluğu

 

merkür neptün uyumsuzluğu

 

 

Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler:

 

* Aşırı ve yüzeysel duygular ile ilgi bekleyen tavırlar sergiler. Bu kişiler sürekli ilgi toplamak için rol yaparlar.

astrolojik işaretler

 

balık burcunun etkin oluşu.

 

6. evde balık burcu

 

neptün 1 yada 12. evde

 

merkür_neptün uyumsuzluğu

 

ay neptün uyumsuzluğu

venüs 1. evde olumsuz açılarda

 

 

Alzheimer

 

günlük işlevleri etkileyebilecek kadar ciddi zihinsel ve sosyal yeti kayıplarının olduğu bunamanın en yaygın sebebidir. Alzheimar hastalığında sağlıklı beyin dokuları hafıza ve zihinsel yetilerde sürekli bir düşüşe sebep olarak dejenerasyona uğrarlar.

 

 

Alzheimer hastalığı yaşlanmanın bir parçası değildir ancak hastalık riski yaşla birlikte artar. 85 yaş ve üzeri kişilerin neredeyse yarısında 65 ve 74 yaş arası bireylerin ise %5 inde Alzheimer hastalığı görülmektedir.

 

Hastalığın herhangi bir şifası bulunmasa da uygulanan tedaviler Alzheimer hastası olan insanların hayat kalitesini arttırabilmektedir. Hepimizin bildiği üzere Alzheimer hastası olanlar ve bu hastalarla ilgilenmek durumunda kalanların aile içi ve arkadaş çevresinden ciddi desteğe ihtiyaçları vardır.

 

Görülen Semptomlar

Alzheimer hastası olan kişilerde

 

* Hafıza kaybı

* Soyut düşünmede sıkıntı çekme

* Günlük bir konuşmada bile doğru kelimeleri bulmakta zorlanma

* Karar alma yetisindeki kayıplar

* Kişinin alışkın olduğu işleri ve görevleri yerine getirememesi

* Kişilik değişiklikleri

 

astrolojik işaretler

 

merkür neptün uyumsuzluğu

 

ay neptün uyumsuzluğu

 

neptün 1. 12 evde

 

Obsesif-Kompulsif Bozukluk-Takıntı Hastalığı

 

 

Obsesif-Kompulsif bozukluğu olan kişiler sürekli üzüntü verici düşüncelere kapılır ve bu düşüncelerin sebep olduğu endişeyi kontrol etmek için alışkanlıklarını (takıntılarını) yerine getirirler. Çoğu zaman sonuç olarak alışkanlıklar bu kişileri kontrol etmeye başlar.

 

Örneğin;mikroba ve kire takıntısı olan kişiler ellerini tekrar tekrar yıkama takıntısı geliştirirler. Hırsızlara karşı bir takıntıları oluşursa yatmadan önce kapılarını birçok kez sürekli kilitlemeye başlarlar. Toplumdan utanma korkusu Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan kişilerde aynanın önünde saç tarama takıntı yaratır. Bazen aynada kendilerini yakalar ve aynanın başından ayrılamazlar. Bu tarz alışkanlıklar hoş değildir.En fazla, takıntılı düşüncelerin sebep olduğu endişeden uzaklaştırarak geçici bir rahatlama yaratır.

 

Diğer yaygın alışkanlıklar arasında sürekli birşeyleri kontrol etme, dokunma (özellikle özel dizilmiş şeylere) ve sayma ihtiyacı vardır. Bazı yaygın takıntılarsa sık sık şiddete dayalı düşünceler,sevdiklerine zarar verme,kişinin hoşlanmadığı biriyle sürekli seks yapmayı düşünmesi ya da dini inançların yasakladığı düşüncelere sahip olmaktır.Bu kişiler kafalarını düzen ve simetriyle de meşgul edebilirler,bazı şeyleri atmakta zorlanırlar (böylece biriktirirler) ya da gereksiz şeyleri saklarlar.

 

Sağlıklı insanların da evden çıkmadan önce sobanın kapalı olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gibi alışkanlıkları vardır. Obsesif-Kompulsif bozukluğu olan kişilerin farkı ise alışkanlıklarını yerine getirirken günlük yaşamlarını engellemeleri ve bunu üzücü bulmalarıdır. Bu rahatsızlığı olan çoğu yetişkin yaptıkları şeylerin mantıksız olduğunu bilirler; bazı yetişkinler ve çoğu çocuk ise bu davranışlarının sıradışı olduğunun farkında olmayabilir.

 

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Amerika’da 2.2 milyon yetişkinde görülmektedir ve bunun nedeni beslenme bozukluklarıyla, diğer endişe bozuklukları ya da depresyonla ilişkilendirilebilir. Bu rahatsızlık kadınları ve erkekleri hemen hemen eşit oranlarda görülmektedir. Genellikle çocukluk, ergenlik ve yetikinlik dönemi başında görülür. Bu rahatsızlığı olan yetişkinlerin 3 te 1 inde çocukluk döneminde belirtiler görülür. Araştırmalar bu rahatsızlığın aileden gelebileceğini gösteriyor.

 

Hastalığın seyri çok çeşitlidir. Belirtiler zaman içinde görülebilir,kaybolabilir, hafifleyebilir ya da kötüye gidebilir. Obsesif-Kompulsif Bozukluk şiddetlenirse kişiyi çalışmadan, evdeki sorumluluklarından alıkoyabilir.

 

astrolojik işaretler

 

 

satürn 1. 4 evde

 

ay_venüs_güneş_merkür başak burcunda

 

ay yengeç burcunda

 

mars 4. 12 evde

ay_satürn olumusuz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bulimia nervoza, aşırı yemek yemeyi takip eden, kusma, oruç tutuma, lavman yaptırma, çok miktarda laksatif ve müshil kullanma, çok fazla egzersiz yapma gibi uygunsuz kilo kontrol metodlarının kullanımıyla karakterize, psikolojik bir bozukluktur.

 

Bulimia, geç çocukluk ya da erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Kadınları erkeklerden daha sık etkilemektedir. Bulimik kişiler, aşırı yemek yedikten sonra utanç ve iğrenme duyguları içinde kilo kontrolü davranışlarını gizlice yaparlar. Yediklerini çıkarttıktan sonra utanç ya da iğrenme duygusu geçer, rahatlarlar. Bulimiklerin kilosu , kendi boy ve yaşlarına göre genellikle normal dağılımın içinde seyreder. Ancak ya kilo almaktan çok korkarlar, ya kilo vermek isterler, ya da vücutlarından kesinlikle memnun değillerdir.

 

Bulimia Nervozaya Ne Sebep Olur?

 

Bulimia nervozanın kesin sebebi henüz bilinmemekle beraber yapılan araştırmalar bazı kişilik özelliklerinin,duyguların, düşünce paternlerinin, biyolojik ve çevresel faktörlerle beraber bozukluğun oluşumunda etkili olabileceğine işaret etmektedir. Araştırmacılar, kişinin vücuduyla alakalı tatminsizliği ve beden şekli ve yapısına dair aşırı endişelerinin de bulimiayı başlatabileceğini söylemektedirler. Bulimik kişilerin özgüveni genellikle düşüktür ve aşırı kilolu olmaktan çok korkmaktadırlar.Bulimia nervozanın aile kuşakları içinde görüldüğü fikri ise bozukluğun kalıtımsal olabileceğini akıllara getirmektedir.

 

Bulimia Nervozanın Semptomları Nelerdir?

 

Bulimia semptomları:

 

• Dışarı çıkartmanın takip ettiği kontrolsüz yeme

 

• Kilo vermek adına laksatif veya müshillerin kötüye kullanılması, kusmak

 

• Yemeklerden hemen sonra banyoyu kullanmak

 

• Aşırı egzersiz yapmak

 

• Vücut ağırlığı üzerine odaklanmak, kilitlenmek

 

• Dişlerde problem

 

• Boğaz ağrısı

 

• Depresyon ya da duygu durumda dalgalanmalar

 

• Kontrolsüz hissetmek

 

• Boyun ve yüzdeki bezlerin şişmesi

 

• Midede yanma, hazımsızlık, şişkinlik

 

• Adet düzensizliği

 

• Halsizlik, bitkinlik, gözlerde kanlanma

 

Bulimiada yaşanabilecek problemler:

 

• Diş minesinde sürekli asidik gastrik maddelerle karşılaşmaktan ötürü yıpranma

 

• Diş çürükleri

 

• Sıcak ya da soğuk yiyeceklere karşı dişlerde hassasiyet

 

• Sık kusmadan ötürü tükrük bezlerinde şişme ve ağrı

 

• Mide ülserleri

 

• Midede ve yemek borusunda zedelenmeler

 

• Sindirim faaliyetlerinde bozulma

 

• Dehidratasyon

 

• Düzensiz kalp atışı

 

• Kalp krizi (ağır vakalarda)

 

• Düşük libido ve cinsel ilgi

 

• Yüksek intihar riski

 

astrolojik işaretler

 

 

venüs _jüpiter 1. evde

 

mars _satürn 4. evde

 

güneş_ay yada venüs boğa_oğlak_terazi_yengeç

 

mars yay

 

ay_neptün olumusz

 

ay venüs olumusz

 

Bağımlı kişilik bozukluğu,

 

çarpık bir düşünce, davranış ve faaliyetler bütünlüğü ile tanımlanan yaygın bir kronik durumdur. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişilerin sinir bozuklukları yaşama riski daha fazladır ve erkeklerde görülme oranı kadınlardan daha fazladır.

 

.Bağımlı kişilik bozukluğu

 

olan kişilerde, uzun süre devam eden bir ilgi arayışı ve önemsedikleri kimselerden ayrılma ve onlar tarafından terk edilme korkusu vardır. Bu sürekli artan korkular, “bağımlılık davranışı”na yol açar. Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişilerin genellikle ilgiye, değere ve sosyal ilişkilere olan ihtiyaçları fazladır. Bu kişiler kendilerini çok dramatik bir şekilde ortaya koymasalar da, yakınmaları ve şikayetleri ile ilgilenilmesini, bunlara önem verilmesini isterler. Bu yakınmalar ve şikayetler yaşam tarzı, sosyal ilişkiler, hayatın anlamsızlığı, tıbbi veya eğitim ile ilgili konularda olabilir.

 

Bağımlı kişilik bozukluğunun hem gelişimsel hem de biyolojik sebepleri vardır. Kimi araştırmacılara göre korumacı ve sert bir yetiştirilme tarzı, biyolojik eğilimi olan kimselerde bu bozukluğun gelişmesine sebep olabilir. Bu bozukluğa sahip kişilerin depresyon, anksiyete bozuklukları ve fobilere olan eğilimi daha fazladır. Ayrıca bu kişilerin kullanılma ve istismara uğrama riski de fazladır, çünkü ilişkilerini bozmamak adına her şeyi göze alabilirler.

 

Bu kişilik bozukluğu yetişkinliğin başlangıcında kendini göstermeye başlar.

 

Bağımlı kişilik bozukluğunun en belirgin semptomları şunlardır:

 

• Bir başkasına danışıp, onay almadan günlük karar vermekte çok zorlanırlar

• Hayatlarındaki önemli olayların sorumluluklarını başkalarının yüklenmesini isterler

• Başkalarının desteğini ve onayını kaybetmemek için, diğerleriyle anlaşamadığı noktalar olduğu zaman bunları söylemeye çekinir

• Yeni bir işe girişmekte veya yalnız başlarına bir iş yapmakta çok zorlanırlar (bu motivasyon ve enerji ile alakalı olan bir durum değildir, kendi yargılarına ve becerilerine duydukları güven azdır)

• Bakım ve desteği kaybetmemek için aşırı uçlara giderler, istemedikleri işleri bile gönüllü olarak yapabilirler

• Yalnız kaldıklarında rahatsız ve çaresiz hissederler çünkü kendilerine bakamayacaklarına dair korkuları vardır

• Yakın bir ilişkileri sona erdiği zaman ilgi ve sevgiye olan ihtiyaçlarından ötürü sürekli yeni bir ilişki arayışında olurlar

• Kendi kendilerine bakmak zorunda kalma korkuları onlarda önyargılara sebep olur

 

astrolojik belirtiler

 

 

merkür 1. evde olumsuz açılara sahip

 

merkür _ay olumsuz

 

ay _neptün olumsuz

merkür_jüpiter uyumsuz

 

merkür_uranüs olumsuz

agd 1.12. evde ve olumsuz

 

 

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsisistik kişilik bozukluğu, ben merkezcilik, empati eksikliği ve abartılı bir kendini önemseme durumları ile tanımlanan yaygın bir rahatsızlıktır.

 

venüs, güneş yada mars 1. 7.evde

 

mars_güneş olumsuz

 

mars venüs olumsuz

 

merkür_uranüs olumsuz

 

güneş olumsuz açılar altında

 

 

Kimler mitomani hastası olur?

 

Mitomanlar, günlük yaşantılarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

 

Bu kişiler söyledikleri yalanlarla kendileri dışında çevrelerine de zarar verirler mi?

 

Mitomani hastalığına yakalanmış kişiler; yalan bilgiler üzerine kendilerince kurgulanan bir hayat geliştirirler. Bunun temelinde sevgi ve ilgi arayışı vardır. Bir kısmında aşağılık kompleksi altta yatan sebeptir ve genel olarak çocukluğundan beri önemsenmediğine inanmıştır.

 

Bilinçaltında önemseneceğine inandığı kurgusal bir hikaye hazırlar. Kendileri bunun gerçek dışı olduğunun farkında değildir. Bu durumda çevrelerinden önce ve hatta daha çok kendilerine zarar verirler.

 

Önce Haz Duyar Sonra Pişmanlık;

 

Mitomani’ye dürtü kontrol bozukluğu da denir. Kleptomani bilinen diğer adıyla çalma hastalığı, uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı, kaş, saç yolma hastalığı gibi… Kişi yalan söylemede kendine engel olamaz. Bu, kendisinin karşı koyamadığı bir dürtüsüdür. Yalan söylerken önemli ölçüde haz duyar yalnız ardından pişmanlığını yaşar. Mitoman, yalan söylemenin suçluluğunu yaşar hatta çevresindekilere tekrarlanmayacağını söylerse de engel olamadığından yine de yalan söylemeye devam eder. Çok basit şeyler için gereksiz yere yalan söyler. Mitomanlar, yalan söylerken kandırmak amacında değildirler. Üstelik yalanları son derece gelişigüzel ve umarsızdır, bu sebeple nasıl toparlayacakları hakkında bir planları yoktur. Daha kötü olanı ise eşleriyle yaşadıkları sorunlardır.

 

 

astrolojik işaretler

 

yengeç etkinliği (ay, güneş, as)

 

6.evde yengeç burcunun bulunması

 

ay_güneş uyumsuzluğu

 

merkür_uranüs uyumsuzluğu

 

merkür neptün uyumsuzluğu

 

venüs_pluton uyumsuzluğu

 

agd 1.4 yada 10. evde

 

Paranoyaklık Belirtileri .

 

.Sürekli bir güvensizlik, başkalarından şüphe duymak ve hep kötücül düşünmekle ilintili, erken yetişkinlik döneminde başlayan ve sonra da devam edebilen paranoyanın belirtileri genel itibariyle;

 

- Bireyin yeterli ve belirli veriler olmaksızın şüphe içinde olması, başkalarından zarar geleceğin, karşıdakilerin kendisini kandıracağını, canını yakacağını düşünmesi,

 

-Arkadaş ve sosyal çevresi içerisindeki bağ ve itimat üzerine endişe duyma,

 

-Nedensiz korkular, başkalarına güvenememe, bir şey anlatılıp, paylaşıldığında, o şeyin karşıdaki tarafından kullanılacağı düşüncesi,

 

-Konuşulanların ve yaşanılanların altında olumsuz başka manalar arama,

 

-Kin gütme, en küçük bir şeyi affedememe, yanlışlıkla veya küçük bir şekilde oluşan herhangi bir can acıtıcı olay olduğunda uç düşüncelere varma, kötücüllük,

 

-Hemen alınganlık, yapılan hareketlerin kişisel saldırı olduğu düşüncesi,

 

-Eşe veya sevgiliye anlamsız güvensizlik duymak ve zarar kaygısıdır.

 

astrolojik işaretler:

 

güneş_ay_merkür_venüs_asc oğlak

 

güneş_ay_merkür_venüs_asc yengeç

 

güneş_ay_merkür_venüs _asc balık

 

agd _satürn_ay 1. 7.8. evde

 

mars 7. evde

 

pluton 1.12 evde

 

pluton 3. evde

 

satürn 11. evde

 

güneş_ay olumsuz

 

güneş_satürn olumsuz

 

ay satürn olumsuz

 

Şizofren

 

pozitif, negatif ve dezorganize olarak sınıflara ayrılan kişiyi zorlayıcı birçok belirtisi bulunur. Hayatlarının çoğu evresinde bu belirtilerle boğuşan şizofrenlerin, zaman zaman normalleşen, belirtisiz dönemleri de vardır.

 

Pozitif Belirtiler: Duyusal algılarının aşırılığı olarak tanımlanabilen belirtilerdir. Kişi buna bağlı olarak hezeyanlar yaşayabilir ve gerçek hayatta bir dayanağı olmayan halüsinasyonlar görür ve bu halüsinasyonlar kişinin kendisi ve çevresi açısından ürkütücü düzeye varabilir. Örneğin; Kişi kendini idam edildiğini, hiç olmayan birinin karşısında oturduğunu ya da televizyon ve radyonun kendisiyle konuştuğunu düşünebilir, ayrıca vücutsal faaliyetleri hakkında farklı yargılara kapılıp ve özel güçlerinin olduğunu da sanabilir.

 

Dezorganize Belirtiler: Beyinin karmaşasından oluşan belirtilerdir. Şizofren kişi bir konuşmayı sürdürmekte güçlük çeker, uzun süre aynı pozisyonda durmak gibi tuhaf davranışlar sergiler ve çok basit vücut hareketlerini bile yapamaz ya da amaçladığı bir şeyi uygulayamaz.

 

Negatif Belirtiler: Normal vücut fonksiyonlarının düşüşünü içeren belirtilerdir. Şizofrenler genel olarak normal yaşantıya ilgisiz ve basit şeyleri bile uygulamakta başarısız olduklarından kendilerini çevrelerinden soyutlar ve onlarla konuşmalarını keserler. Ayrıca bu kişilerin sesleri tek düzeleşir, yüz ifadelerini ve vücut hareketlerini istedikleri gibi düzenleyemezler.

astrolojik işaretler

 

güneş_ay_merkür_mars yada asc : balık_akrep _ yengeç

 

güçlü akrep burcu etkinliği

 

6. evde balık burcu

 

ay_neptün uyumsuz

 

merkür_neptün uyumsuz

 

neptün 1 yada 12. evde

 

güneş merkür kavuşumu uranüs _satürn_pluton olumsuz

 

Alıntıdır , Demet hoşmen ...

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

satürn 12 yada birinci evde gibi.pluton 12. evde :D ayım yayda etkin akrep burcu benim tam psikopat olmam lazım :D bunlara bakarsak. fakat bipolar geçirdim. eşim için baktım satürnü 11. evde. kayınpederime takıntılı diye kızar ama kendisininde paranoyak eğilimleri varmış astrolojik olarak.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Genetik bir durum yoksa ve çocuklukta çok ağır travmalar yaşanmamışsa pek ciddiye almamak lazım bu tarifleri. Çoğu psikolojik sorunun sebebi rahat batması ve şehir ortamındaki monotonluk bana kalırsa. Doğadan uzak kalma, egzoz dumanları, trafik çilesi, zorunlu tahammül etmek zorunda kaldığımız insanlar (onlar da bize tahammül ediyor, bunu da unutmamak lazım)... gibi etkenler varken anksiyete gibi türlü ruhsal sıkıntılar olması çok normal.

 

Psikologların da canı cehenneme. Kendilerine hayrı yok onların. Öyle sakin ses tonuyla konuşmak bir marifet sanki. Şu yaşıma geldim daha bir kere anti depresan kullanmış değilim. Etrafımda o kadar kullanan var ki, birini bile tedavi edebilmiş değiller.

 

Kişisel gelişim kitapları da, yazarını zengin eden materyallerdir benim için. Eve bile sokmam, kâğıt israfı...

 

Narsist ve bir o kadar da küstahım bu aralar. Hah haha içime bir devil kaçtı sanki...

 

Bu arada küçükken peşimde gezerlermiş ateş yakmaya bayılırmışım, hâlâda bayılıyorum.

 

Bağımlı kişilik bozukluğunu okudum da bağımsız kişilik bozukluğu diye bir şey var mı? Hiç kimseye bağımlı hissetmiyorum. Her şey bir doğal taşı (kaplangözü) kullanmaya başlayınca değişti. Yalnız bu duygu insana çok güçlü hissettiriyor. Belki de bir bozukluk değil de, doğru olması gerekendir bu...

 

 

 

 

 

sirius tarafından düzenlendi
taş eklendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Benim bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım bayağı bayağı hastahanelik çıktı. :D Yengeç burcu baskın, birinci evde Uranüs Neptün dolmuş, yükselen oğlak, ay kare mars ve ay 150 neptün... Kendimde kötü bir etki yok neyse ki. =)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sidar epilepsi migren gibi hastalıkların astrolojik yerleşimleri neler bekliyorum başlığını.kyanit alın arkadaşlar iç huzurunuzu dengeliyor.rüyalarınızıda film gibi hatırlıyorsunuz ay taşına göre daha iyi bu konuda.bi türlü temizlenmeyen akikte beni manyak yapmıştı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Ölçülülük, Psikolojik İyi Olmanın Anahtarıdır

   Ölçülülük temel bir insan erdemidir. Sakin kalmanızı ve fırtınalı günlere odaklanmanızı sağlar. Karşılaştığınız koşullar ne olursa olsun, hayatınızı ölçülü, düşünceli ve kontrollü bir şekilde sürdürdüğünüz anlamına gelir. Hepimizin çok daha fazla geliştirmesi gereken bazı insani erdemler ve güçler var. Ölçülülük bunlardan biridir. Kendini kontrol etme ve kendini düzenleme kapasitesi olarak anlaşılır ve esenliğin ana noktasıdır. Aslında, fırtınanın ortasında sakinliği bulmanız için size rehb

   , Yer: Gnoxis Cafe

  • Çakralar Ve Astrolojik Bağlantıları

   CHAKRALAR Nazan Öngiden Sanskritçe’de "Çark" ya da "Ateş Çemberi” anlamına gelen chakralar bedenimizdeki enerji merkezleridir. Fiziksel organların kaba anatomiyi temsil etmeleri gibi chakralar da insanın süptil anatomisini temsil ederler. Süptil ve kaba birbirine bağlıdır. 7 chakrayı karşılayan 7 iç salgı bezi vardır. Bundan dolayı da bedenlerimiz süptil ve kaba anatominin dengeliliğini ya da dengesizliğini yansıtırlar. Carl Gustav Jung, chakraların insanda bilincin girişleri oldukla

   , Yer: Astroloji

  • Astrolojik Değişimler

   CARL JUNG’A GÖRE BÜYÜK ASTROLOJİK DEĞİŞİMLER İNSAN ŞUURUNU NASIL ETKİLİYOR ! “Bu çağ sona erdikten sonra bizler tekrar başa döneceğiz; bu çağ spiritüel bilimlere, mistisizme, şuura ve genel olarak ruhsallığa yönelik bir anlayışın ve yüksek bilginin dünyada bulunduğu zamandan beri görülmemiş bir çağ. Tüm bunlar; günümüzde gerçekleşmekte olan kolektif şuurdaki kitlesel değişimin bir parçası gibi görünüyor…” Astroloji kadim bir sanattır ve geçmişi binlerce yıl öncesine uzanır. Pekçok toplu

   , Yer: Astroloji

  • 7 Psikolojik Kavram

   Psikolojik temelleri ya çok ilginç olan ya da hala çözülememiş olan ilginç fenomenler:   http://i.hizliresim.com/2aj2Dq.jpg   1. Coolidge Etkisi Farelerde yapılan deneylerde, tek bir dişiyle çiftleşen erkek farenin bir süre sonra dişiye karşılık vermeyi bıraktığı görülüyor. Ancak tam bu esnada ortama yeni dişi eklenirse, erkek fare hiçbir şey olmamış gibi tekrar cinsel yönden hayli aktif hale geliyor ve yeni dişiyle de çiftleşmeye başlıyor. Farklı hayvanlarda da gözlemlenen bu duruma dişile

   , Yer: İnsan Psikolojisi

  • Renklerin Psikolojik Etkisi

   http://www.renkmatbaa.net/resimler/boyalar5.gif  Renk seciminiz sadece dekorasyonunuzu degil, psikolojinizi de etkiler. Bu nedenle kullanacaginiz renkleri birtakim ozelliklerini dikkate alarak belirlemeniz istediginiz sonuca ulasmada size yardimci olacaktir.   Renklerin Psikolojik Etkisi   Kirmizi renkte boyanmis bir yemek odasinda istahla yemek yendigi ve konusmalarin coskulu oldugu gozlenir. Bununla birlikte acik mavi ve acik yesil gibi renkler sakinlestirici etkiye yaratir ve buna uygun m

   , Yer: İnsan Psikolojisi

×
×
 • Yeni Oluştur...