Jump to content

ABD İle Uzaylılar Anlaşma İmzaladı(Makale)


vhercle

Önerilen Mesajlar

61.jpgSon yıllarda ABD´de dünyadışı canlılar konusunda ilginç olaylar oluyor. İçlerinde Başkan´ın, Yardımcısı´nın, CIA Başkanı´nın ve başka önemli yetkililerin bulunduğu çok gizli bir grup, 1948, 1982 ve 1988´den beri dünyadışı canlıları konuk ediyorlar, gizli ortak üsler kuruyorlar.

 

Bu sayfalarda okuyacağınız bilgileri veren kaynaklara göre, tüm anlatılanlar ABD Hükümeti tarafından "Çok Gizli" olarak tanımlanıyor. Ve yine aynı kaynaklara göre, ABD´de geçerli olan "Bilgi Özgürlüğü Kanunu" nun kapsamına alınmadığı gibi, ABD Hükümeti aşağıda anlatılan olayların hiçbirisinin doğruluğunu kabul etmemekte. Fakat, anlatılanların tümünün gerçek olduğu iddia edilirken, sadece ABD´nin değil daha birçok hükümetin benzeri gerçekleri sakladıklarını ve daha da ötede bu konularda konuşanların susturuldukları da belirtiliyor.

 

Anlatılanlar ve kimliği saklanan tanıklarla yapılan görüşmeler büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilmiş, ses ve video bantlarından isimler özellikle silinirken, konuşanların kimlikleri titizlikle saklanmış. Öyleyse, bu durumda anlatılanların doğruluğundan nasıl emin olunabilir? Buna verilen cevap ise şöyle; "Bu tanıklar, Amerikan Hükümeti´nin ´Çok Gizli´ düzeyi ile olan ilişkileri, verdikleri isimler ve kaynaklar bakımından inanılır ve güvenilirdir. Tanıklar, görev yaptıkları dönemin istihbarat servislerindeki personelin adlarını ve rütbelerini doğru olarak biliyor ve anlatıyorlardı ve bunlar en ciddi düzeyde araştırılarak doğrulandı."

 

Gizemli bir grup

 

Birkaç yıl evveline dönelim, UFO Araştırmacısı William Moore "Dünyadışı Canlıların Biyolojik Varlıkları" adlı bir radyo programı yapıyordu. İkinci programın sonrasında, bir telefon aldı. Arayan eski bir istihbarat görevlisiydi, 9 arkadaşı adına konuşurken, "Dünyadaki Yabancı Varlıklar"la ilgili dökümanları Moore´a verebileceğini söylüyordu. Moore, ikna olarak konuşmayı kabul etti ve konuşmalara ve konuşmacılara "Falcon" kod adı verildi. Bu arada Moore, Jamie Sanders adlı bir tv yapımcısı ve yönetmeninden yardım isteyerek, görüşmelerin videoya kaydedilmesini planladı. Bu aşamanın ardından, Falcon kod adlı ama gerçek adı "MJ 12" olan grupla çalışmalara geçildi. Peki, "MJ 12" neydi? Bu özel grup, ABD içindeki UFO faaliyetlerini araştırırken, "Dünyadaki Yabancı Varlıklar" la da ilişkileri yönlendirmekle görevliydi.

 

Yani resmen, İnsanlık ile "Dünyadaki Yabancı Varlıklar´ arasındaki politikayı belirliyorlardı. Çalışmalar sürdürülüyor, kararlar veriliyor, Başkan´ın onayına sunuluyor ve politika uygulanıyordu. Yani ABD Başkanı´nın "Dünyadaki Yabancı Varlıklar"dan haberi vardı... Falcon´a göre, "MJ 12" 1950´lerde bizzat Başkan Truman´un emriyle kurulmuştu ve bu emrin belgesi de vardı, Falcon bu belgeyi gösteriyordu. Ek olarak da, 1947´de, New Mexico Roswell´e düşen UFO´nun ve içindeki dünyadışı canlıların cesetleri hakkında bilgi veren "MJ 12" dökümanları bulunuyordu. Bu dökümanlarda dönemin Başkan´ı Eisenhower´in imzası bulunuyordu. Aşağıdaki satırlar teyp kasetinden aynen alınan bir bölümdür. http://64.235.47.202/api/img/ufo124.jpg

 

 

Bu İncil başka bir İncil,

 

Falcon´un sesi: " MJ 12, 1950´lerde, hükümetin içinden seçilen bir grup insanla oluşturuldu. Görevleri, UFO´larla ilgili araştırmalar yaparak, elde edilen bilgileri derlemekti. En önemli amaçları, UFO´larla ilgili bilgileri, bilimsel olarak geliştirmek ve teknolojimize yardım sağlayacak şekilde analiz etmekti. "MJ 12"´nin üyeleri arasında, ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, Merkezi İstihbarat Örgütü "CIA" Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı da dahildiler. "MJ 12"nin yönetim merkezi ise, Washington DC´deki Deniz Kuvvetleri Gözlemevi´ydi ve ABD Deniz Kuvvetleri "MJ 12" politikalarıyla ilgili faaliyetlerin tümünde öncelikli sorumluluğa sahipti. Deniz Kuvvetleri personeli tarafından derlenen tüm bilgiler, analiz edilmek üzere "Aquarius" kod adıyla komutanlık merkezine aktarılıyordu."

 

Falcon devam ediyor; " MJ 12´nin kendi arasında ´İncil" adıyla tanınan bir kitap veya basılı bir dosya vardı. Bu kitapta, Truman döneminde, ABD´nin misafiri olan üç dünyadışı yabancı anlatılıyor ve tüm ayrıntılar veriliyordu. Ayrıca kitapta, dünyadışı canlılardan alınan teknolojik ve tıbbi bilgiler, onların kendi gezegenlerindeki sosyal yaşamları, Roswell´de bulunan cesetlere yapılan otopsilerin sonuçları ve evren ile ilgili bilgiler de yer alıyordu. Ama bu kadar değildi, devamı da vardı, 1988 yılında gelen ve yine ABD´nin konuğu olan ve dev bir gizlilik perdesi altında saklanan ikinci bir dünyadışı canlı grup daha anlatılıyor."

 

"Dünyaya bugüne kadar üç ayrı dünyadışı canlı türü geldi.."

 

Falcon sürdürüyor; " Bir diğer kitap daha var adı "Yellow Book" bu ise son olarak gelen iki dünyadışı canlı tarafından yazılmış. Kitapta, geldikleri gezegeni, Güneş Sistemi´ni, diğer güneşleri, kültürlerini, kendi toplumlarını ve dünyada nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini anlatıyorlar." Bu noktada Falcon´a önemli bir soru soruluyor, dünyadışı canlıların kökenlerinin neresi olduğu soruluyor; Falcon açıklıyor; " Zeta Reticuli takımyıldızından geliyorlar. Bu takımyıldız onların ilk evi değil." Bu noktada hemen akla gelen biri var, bir dönem hükümet adına çalışan hipnoz uzmanı ve fizikçi Bob Lazar dünyadışı canlılar tarafından kaçırıldığını iddia eden ünlü Betty Hill´i hipnoz etmişti ve Hill 1961 yılında yapılan bir seansta hipnoz altındayken Zeta Reticuli yıldız sistemini tıpatıp tarif etmişti. Ama, dünyalı astronomlar bu takımyıldızı ancak 1969 yılında ilk kez gözlemleyebildiler ve buldular. Öyleyse,arada kesin ama garip ilişkiler vardı ama bu ilişkilerin arasındaki bağ açıkça görülemiyordu.

 

Şimdi Falcon grubundan bir diğer kişiye geçelim, onun kod adı "Condor". Condor, ABD Hükümeti ile dünyadışı canlılar arasında yapılan anlaşmalardan söz ediyor; "ABD Hükümeti ile dünyadışı canlılar arasında imzalanan anlaşmaya göre, ABD Hükümeti dünyadışı canlıların varlığını açıklamamayı kabul ederken, onlar da insan toplumuna yani dünyaya karışmamaya söz veriyorlar. Ayrıca ABD, dünyadışı canlılara özel bir bölgede, çok gizli tutulmak kaydıyla bir üs de veriyor. Söz konusu yer Nevada´daki 51.Bölge ya da öteki adıyla "Dreamland-Rüya Ülkesi" olabiir." Şimdi söz yine Falcon´da; "Dünyadışı canlılar bu bölgede üslendiler yani Nevada´da. Benim bildiğime göre 1948 veya 1949´dan günümüze kadar üç ayrı dünyadışı canlı türü dünyamızı ziyaret etti veya konakladı, dünyada ilk dünyadışı bir canlı New Mexico Çölü´ndeki kazadan sonra ele geçirildi. Dünyadışı canlının adı EBE´idi. Hükümet tarafından üç yıl konuk edildi ve bakıldı.Ondan kültürleri, ırkı ve araçları hakkında çok şey öğrenildi. Diğer bir dünyadışı canlı ise, bir değişim programının parçası olarak, ABD Hükümeti´nin 1982 yılından bu yana konuğu oldu."

 

"400 yıl yaşıyorlar ve çok zekiler..."

 

Birçok görgü tanığının çizdikleri resimlerin yanısıra, Falcon dünyadışı canlıları şöyle tanımlıyor; "Boyları yaklaşık bir metre ile bir metre on santim arasında değişiyor. Böcek gözüne benzer çok büyük gözleri var ayrıca birer iç göz kapakları bulunuyor. Yaşadıkları gezegende, gündüzleri güneş ışığı bizimkinden iki veya üç kez daha fazla. Onlar da dişi ve erkek olarak iki cinsiyetteler. Bizim burnumuzun olduğu yerde iki küçük delik var ve küçük bir ağıza sahipler. Bildiğimiz türde dişleri yok, dişlerin yerinde çok sert kauçuk benzeri bir alan bulunuyor. İç organları çok basit, kalbin ve ciğerlerin görevini tek bir organ yapıyor. Yine çok basit bir sindirim sistemleri ve büyük olasılıkla gezegenlerindeki çok güçlü güneş ısısı nedeniyle sertleşmiş ama son derece elastiki bir deriye sahipler. Beyinleri ise, bizimkinden çok daha karmaşık ve çok daha fazla kıvrım görülüyor.

 

Bizim görme sistemimiz beynimizin arka tarafından yönetilirken, onların ki beyinlerinin önündeki bir merkezden yönleniyor. Duyma yetileri bizlerden hatta köpeklerden bile çok ötede. Böbrek ve mesane sistemi de tek bir organ halinde, onlar da atıkları vücudlarından atıyorlar ama katı atıkları sıvıya dönüştüren ve bilimcilerimizin bir türlü tam olarak çözümleyemedikleri ekstra bir organları daha var. Ellerinde baş parmak yok, dört parmakları bulunuyor, ayakları küçük ve parmak araları perdeli. Yaşamları ortalama olarak bizim zaman ölçümüze göre 350-400 yıl arasında. Aslında genel olarak sürüngenlere benziyorlar. Bilindiği gibi dünyada bazı sürüngen türleri 500 yıl yaşayabiliyorlar. Bir timsahın 850 yaşında olduğu resmen açıklanmıştı. Ve tabii çok zekiler, eğer IQ ölçüsünü alacak olursak, IQ dereceleri 200´ün üzerinde." Falcon dünyadışı canlıların sosyal yaşamları hakkında da bilgi vererek konuşmasına devam ediyor; "Onların da bir dini var, evrensel bir dine sahipler. Evreni Tanrı olarak kabul ediyorlar. Sevdikleri müzik türü eski Tibet müziğine çok benziyor. Genelde sebzeleri severek yiyorlar, dünyada en çok dondurmayı sevmişler, en çok da çilekli dondurmayı..." Şimdi Falcon´u bırakıp, adını saklamayan birine geçiyoruz;

 

Çok gizli bir üs...

 

Robert veya Bob Lazar yukarda adı geçen Nevada´daki ünlü 51.Bölge´de bulunmuştu. Aslında bir fizik uzmanı olan Lazar, ABD Hükümeti tarafından resmen görevlendirilmişti. Lazar, hiç çekinmeden birkaç ayrı UFO tipini tarif etti. Lazar, ayrıca Las Vegas´ın 15 mil kuzeyindeki Pagose Gölü yakınında gizli bir araştırma merkezi bulunuyordu. Burada U2, SR71, F-117A ve SR75 gibi çeşitli uçaklar geliştirildi. Üsde çok ciddi ve inanılmaz derecede sıkı bir gizlilik uygulanıyordu. Ölüm cezası bile vardı. Pagose Dağı´nın içine 9 hangar inşa edilmişti. Hangar kapıları öylesine doğaya uydurulmuştu ki, birkaç yüz metre yakından bile fark edilemiyordu. Lazar´a göre, bu hangarların içinde UFO benzeri uçan disklerin deneyleri yapılıyor ve uçuş prensipleri deneniyordu. Lazar, disklerin uçabilmesi için adına "Yerçekimi Amplifikatörü" denen bir aygıt geliştirilmişti. Aygıtın planları dünyadışı canlılar tarafından hazırlanmıştı. İki tür UFO vardı, birisi "Omicron" adı verilen bir gezegen veya bir yıldız çevresinde kısa yolculuklar yapabilen diskti. "Delta" adlı diğer tip ise, uzay-zaman alanı içinde hareket edebilen ve bu şekilde yıldızlar ve galaksiler arası yolculuk yapabilen olağanüstü bir araçtı. Araçların üçüncü ve bir diğer tipi ise, hem Omicron, hem de Delta konumuna geçebilen bir modeldi. Bu diskler veya araçlarla ilgili tüm bilgi vardı ve uygulanıyordu.

 

Lazar, üsden ayrıldıktan sonraki yıllarda çalışmaların bitirilmiş olacağını ve dünyada 80´li yıllardan sonra görülen UFO´ların hemen hemen tamamının dünya yapısı olduklarını iddia ediyordu. Ve bu araçlar gizli tutuluyordular. Lazar, dünyadışı canlıların sadece güney yarımküreden gözlemlenebilen Zeta Reticuli yıldız sisteminden geldiklerini vurgularken, Falcon grubunun söylediklerini onaylıyor. Bu yıldız sistemi dünyaya 38 ışık yılı uzaklıkta ve bir ve iki diye numaralandırılan ikili bir yıldız sisteminden oluşuyor, dünyadışı canlılar Reticulum 4 planetinden, yani Zeta 2 Reticuli yıldızının dördüncü planetinden geliyorlar. Galaksimizi ve yıldız sistemlerini doğal olarak kendilerine göre isimlendirmişler. Örneğin bizim güneşimize "Sol", dünyamıza ise, güneşin üçüncü gezegeni olduğu için "Sol 3" diyorlar. Yaşadıkları gezegende yani Reticulum 4´de bir gün, dünya zamanıyla 90 saat sürüyor. Lazar´ın dünyadışı canlıları tarifi, Falcon´dan çok farklı değil, hatta aynı gibi. Boyları bir birbuçuk metre arasında, ağırlıkları 15 ile 30 kg arasında, hemen hemen yeni yürümeye başlayan bir çocuk görünümündeler, başları büyük, her yönü görebilen badem şeklinde kocaman gözleri var ve genelde saçsızlar. Genelde mavi gri renkte tek parça tayt benzeri bir giysi ile görülmüşler.

62.jpg

 

 

UFO´lar nasıl çalışıyor (!)

 

Sonuç olarak gerek Falcon´un gerekse de Lazar´ın anlattıkları gerçekten ilginç; Örneğin Lazar, disklerin reaktörlerinin benzinle çalıştıklarını söylerken önce şaşırtıyor ama sonra bu benzinin bizimkinden çok farklı olduğunu anlıyorsunuz. Çok yüksek oktanlı ve petrolden değil, atom sayısı 115 olan bir elementten üretiliyor. Bu element ise bizim elementler için kullandığımız periyodik kartımızda bulunmuyor. Lazar Element 115´in dünyadaki elementler gibi tek yönlü değil, iki ayrı amaçla kullanılabilen bir element olduğunu belirtiyor ve açıklıyor; "Dünya biliminin henüz bilmediği ve özelliğini tanımlayamadığı Yerçekimi Enerjisi´ni Element 115 sağlıyor, ki bunun adı A Enerjisi, bu enerji Element 115´in çekirdeğinden kaynaklanıyor ve yayılıyor, ikinci olarak da, Element 115 anti-madde radyonunun kaynağı, bu da gereken hareket gücünü oluşturuyor." Lazar´ın bu sözcüklerinden şu anlam çıkıyor; Her disk, kendi içinde birer minik gezegen olarak kabul edilebilirler.

 

Lazar´ın anlatımına göre, yukarda adı geçen Çekim veya Uçuş Amplifikatörü´nün sistemi A enerjisini bir yere odaklayarak, uzay-zamanın bükülmesini sağlıyor, uzay-zaman bükülümü ise, bir astro-fizik deyimi, basit bir anlatımla ışık hızından çok daha fazla bir süratle zamanın ve üç boyutlu uzayın dışında mekan değişimi olarak düşünülebilir. Uzay-zaman bükülmesi yine bir astro-fizik tanımıyla bir Kara Delik´in çekim alanı kadar bir güç alanını oluşturuyor. Böylece elde edilen dev enerji, ışık yılı gibi çok büyük uzaklıkların aşılmasını sağlıyor. Lazar ekliyor; "Bir uzay-zaman bükülümü içinde yolculuk yapılırken, Element 115, Element 116 denen bir başka elemente dönüşerek bir anti-madde alanını da yaratıyor. Anti-madde alanında oluşan zıt alan ise, Elenet 116´nın sayesinde % 100 enerjiye dönüşebiliyor. Reaksiyonun ısısı sonucunda, ortaya çıkan elektriksel enerji yeterli olduğu gibi, bir tür termo elektrik jeneratörü oluşturuyor. Sözünü ettiğim A Enerjisi, böyle sağlanırken, Delta durumuna geçildiğinde A Enerjisi, uzay-zaman bükülümünü sağlayınca bir tür Kara Delik ortaya çıkınca, ışık yılları aşılabiliyor..."

 

Bütün bunlar saçmalık mı yoksa..?

 

Lazar´ın anlattıklarını anlamak çok zor, sadece örneklemek istedik. Çok daha uzun anlatımları var ama aslında konu sadece bilim çevrelerini ilgilendiriyor. Sorular ve kuşkular sonsuz, tüm bu bilimsel ama amatörce gözüken iddialarıın resmen kanıtlanması gerek ama öte yandan da Robert Lazar´ında bir fizikçi olduğu biliniyor. Bilimsel çevreler ilginçtir, susuyorlar hatta Lazar´ı yalanlayan veya karşı çıkan kimseye de raslanmıyor. İki şey olabilir; Ya Lazar veya Falcon öylesine saçmalıyorlar ki, yetkililerin hiçbirisi onlara cevap vermeye tenezzül dahi etmiyor, kısacası ilgilenmiyorlar, ya da Lazar veya Falcon doğru söylüyorlar ve konunun daha fazla karıştırılmaması için yetkililer seslerini çıkartmayıp, yorumsuz kalmayı tercih ediyorlar. En iyi çözüm, dünyadışı canlıların ortaya çıkması, o zaman tartışacak birşey kalmayacak. Ama onlar da resmen ortada yoklar. Bu arada akla yukarda geçen bir söz de ister istemez geliyor; dünyadışı canlıların IQ dereceleri gerçekten 200´ün üzerindeyse, o zaman onları anlamamız hiç de kolay değil, hatta imkansız gibi...

 

Herşeyi bir yana bırakıp, bir an düşünelim. Eğer Falcon ve Lazar doğru söylüyorlarsa ve ABD ile dünyadışı canlılar arasında böylesine gizli tutulan bir ilişki varsa, hatta ABD dünyadışı bir zekanın temsilcileriyle özel bir anlaşma imzaladıysa ve bunu dünya insanlarından saklıyorlarsa çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir olasılık, tüm siyasi, etnik, dinsel ve hatta ekonomik sorunlardan daha önemlidir çünkü göründüğü kadarıyla çok uzakta değil, kısa bir dönem içinde dünyada ciddi bir değişimin, belki bir bölünmenin ama en önemlisi İnsanlığın bir bölümü için bir tehditin ortaya çıkması olasıdır. Neden mi? Eğer anlatılanlar gerçekse, ABD neyin karşılığında dünyadışı canlıları saklamak ve hatta korumak için milyarlar harcıyor? Bunun bedeli nedir? Fakat daha önemli bir soru daha var, dünyadışı canlılar bu işbirliğinden ne elde ediyorlar ve neden saklanmak istiyorlar? İhtiyatlı olmak isteyen çevrelere göre, eğer bizlerden çok ötede bir zekaya sahipseler, korkmamız gerekir çünkü onların gerçek amacını anlamamız asla mümkün olamayacaktır, çünkü bizler onların yanında resmen geri zekalı sayılabiliriz... Ya öyleyse..?

 

ALINTIDIR!!!!!!!!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

eger bu dogruysa amerikanın yaptıgı o...... dan baska bisey deildir onların teknolojileri sadece kendi milleti icin kullanması etik olarak dogru deil bikere insanlıgın ortak mirası olmalı eger varlar ve anlasma imzalıyolarsa kesinlikle iyiler kotu olsalar milyarlarca km uzaktan gelip toprak parcaları alıp gitmezlerdi dimi :D kesinlikle bir grup gibi bise kurup sabahlara kadar onları gozlemleyip hatta telepatik olarak fln irtibata gecip bizde faydalanmalıyız

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Amerikan basinina da sizan yabanci basinlar vardir en nihayetinde :D

iki adam cikip bunlari diyebiliyor eger gercekse hukumet bunlari yakalayip cezalandirirsa aa olay gercekmis gibi bir baski da yaratilabilir. Tepki koymazsa bakin tepki koymuyorlar demek ki gerceklik payi var da denebilir. iki ucu pis bir degnek. CIA konusmadigi surece gercekleri bilemeyiz

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

CIA bilindiği üzere Amerikan İstihbarat örgütüdür. Bu örgüte bağlı haber alma ,harekat,yönetim ,bilim ve teknoloji müdürlüğü vardır...1948'de CIA'in başkanı için işindeymiş bu nedenle bilgi şu anda sadece CIA'de ve NASA'da bulunmakta.. NASA'nın yurt dışı rakipleri olduğu için bir çok bilgiyi gizli tuttuğunu biliyoruz. CIA bu konuda açıklama yapabilecek tek birim.. Eski CIA emeklisi biri çıkıp evet dünya dışı varlıklar gerçekten Amerika ile ortak çalışıyor demez.. Bizim bunu öğrenebilmemizin iki yolu var .. Ya biri gidip bilgileri çalar:D

Ya da uzaylılar görünür halde dünyaya inerlerde bizde görürüz...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

abd önce şeyine don alsın:mad: adamlar dünyaya ticaret yapıp güçleniyorlar bizde acaba arkalarında uzaylılar mı var diyoruz...:wallbash: hayatta en hakiki şey ilimdir fendir akıldır bence bunları kullanmak gerek ...atanında merkürlülerle bağlantısı vardı o zaman:rofl:hayır sadece aklı ve fenni vardı tabi birde bunu kullanabilicek bir ruhu...:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

atatürkle abdnin yaptıklarını ve taktiklerini bir tutmuorum bile...farklı kavramlar hem de çok!

abd nin yükselmesinde ufo var demedik ki savaş konusunda ana çıkış kimden?kriz kimden? bütün sorunlar onlardan... ufoları ne için kullanıolar onuu da bilemeyiz... kesin mi diil mi onu bile bilmioruz anlaşmalarını...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

atatürkle abdnin yaptıklarını ve taktiklerini bir tutmuorum bile...farklı kavramlar hem de çok!

abd nin yükselmesinde ufo var demedik ki savaş konusunda ana çıkış kimden?kriz kimden? bütün sorunlar onlardan... ufoları ne için kullanıolar onuu da bilemeyiz... kesin mi diil mi onu bile bilmioruz anlaşmalarını...

 

bağlantı şu doğru kararlar ve sağlam adımlar atıyorlar ilime ve ekonomiye değer veriyorlar sizin neyiniz var eskiden dincileri destekleyip şeyhlerden medet derlerdi osmanlının yaptıklarına şimdide bilinçli gençlik geldi güçlü bir devlet olan amerikayı uzaylılardan medet edio sanıolar...ilim bilim fen ve dünyanın neresinde olduğunu bilip buradan gerçekçi bir yol çizmekten geçer güce sahip olmak...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bağlantı şu doğru kararlar ve sağlam adımlar atıyorlar ilime ve ekonomiye değer veriyorlar sizin neyiniz var eskiden dincileri destekleyip şeyhlerden medet derlerdi osmanlının yaptıklarına şimdide bilinçli gençlik geldi güçlü bir devlet olan amerikayı uzaylılardan medet edio sanıolar...ilim bilim fen ve dünyanın neresinde olduğunu bilip buradan gerçekçi bir yol çizmekten geçer güce sahip olmak...

 

 

atatürk başka devletleri sömürgesine almak için mi yoksa yeni bi devlet kurmak için mi kafa yordu?durduk yere topraklara girip ülke yıkmak için 50 sene uuraşmdı halkı istemediği halde...bütün bilimsel olanları ülkenin ilerleyebilmesi için kullandı ki bu batıya has bişe değildir aslen.doğunun senin deyişinle "sizin neyiniz var" kısmındaki - ki burdaki siz ne saçmalıktır - eski batının ortaçağını yaşar haline girişiyle mallaşması söz konusu olmuş ve herşeyin çarpıtılmışı zarar olarak batı da bilimi çarpıtarak kullanmıştır,devam da ediliyordur...ufoyu ne halt ettiklerini dediğim ve tekrarlamak durumunda bıraktığın gibi bilmiyoruz bilemeyeceğiz de muhtemelen çünkü daha acabayı bile bööle manasız bu kulvara çekip tartışırken ona ne verilerimizz ne de egolarımız izin vericek gibi...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

atatürk başka devletleri sömürgesine almak için mi yoksa yeni bi devlet kurmak için mi kafa yordu?durduk yere topraklara girip ülke yıkmak için 50 sene uuraşmdı halkı istemediği halde...bütün bilimsel olanları ülkenin ilerleyebilmesi için kullandı ki bu batıya has bişe değildir aslen.doğunun senin deyişinle "sizin neyiniz var" kısmındaki - ki burdaki siz ne saçmalıktır - eski batının ortaçağını yaşar haline girişiyle mallaşması söz konusu olmuş ve herşeyin çarpıtılmışı zarar olarak batı da bilimi çarpıtarak kullanmıştır,devam da ediliyordur...ufoyu ne halt ettiklerini dediğim ve tekrarlamak durumunda bıraktığın gibi bilmiyoruz bilemeyeceğiz de muhtemelen çünkü daha acabayı bile bööle manasız bu kulvara çekip tartışırken ona ne verilerimizz ne de egolarımız izin vericek gibi...

 

fotonkedi bak bir kere savaşta uzaylılardan yardım alsalardı ırakta yenilmezlerdi ve iran şimdiye silinmişti ama adamlar ilimin ve bilimin bütün fırsatlarını değerlendiriyorlar bu yüzden bir kaç adım öndeler kaldıki amerika bugün savaş kaybetmiş bir ülke ortadoğuda suriyeyle bile barış talep ediolar yancıları olan israil yani demek istediğim ufo falan saçmalık bu kadar büyütmeyin amerikayı...kurtuluş savaşında nasıl atatürkün ilmiyle yendiysek dünyayı onlarda bugüne kadar geliştirdikleri teknolojilerle bir kaç adım öndeler savaşlarda ve ekonomide o kadar...

ve bugün kriz amerikada var enflasyon patladı dünya küreselleştikçe tek güç devride ortadan kalkıcaktır... tabi bu benim görüşüm ve yorumum sadece...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

fotonkedi bak bir kere savaşta uzaylılardan yardım alsalardı ırakta yenilmezlerdi ve iran şimdiye silinmişti ama adamlar ilimin ve bilimin bütün fırsatlarını değerlendiriyorlar bu yüzden bir kaç adım öndeler kaldıki amerika bugün savaş kaybetmiş bir ülke ortadoğuda suriyeyle bile barış talep ediolar yancıları olan israil yani demek istediğim ufo falan saçmalık bu kadar büyütmeyin amerikayı...kurtuluş savaşında nasıl atatürkün ilmiyle yendiysek dünyayı onlarda bugüne kadar geliştirdikleri teknolojilerle bir kaç adım öndeler savaşlarda ve ekonomide o kadar...

ve bugün kriz amerikada var enflasyon patladı dünya küreselleştikçe tek güç devride ortadan kalkıcaktır... tabi bu benim görüşüm ve yorumum sadece...

 

akyanussue bak bi kere ben UZAYLILARDAN yardım aldı demedim UFO aldığı söyleniyor dedim. uzaylıdan yardım alsa tabii tek güç olmuşlardı bile yalnız bi sürü gezegende hayat var buna izin vermeyecekleri de hesap etmek gerek herkes mi kötü hesabı...

savaşta kaybetmiş kaybetmemiş farkmaz sonuçta saldırmış - resmen işgal etmiş. denk bile değil ki sadece orası değil sömürge etmiş olduğu biz de dahil daha bisürü ülke var... buna yeltenmek bile niyeti ortaya koyar niyet de bozuksa araçlar da aynı görünse de değildir aslında benim kanmıca... atatürkün müthiş ileri görüşlülüğü ve birsürü özelliği + kendisinin de sölemiş olduğu gibi HALKIN İNANCI... eğer o inanç potansiyeli olmasaydı neyi harekete geçirip kazanabilecektik özgürlüğü ki zaten vefatı sıra yok etme çalışmaları da başlamış idi...

son paragrafın da kozmik dengeyi desteklercesine olmuş gün ola devran döne derler ya o hesap... son balığı yedikten sonra ne ediceksin beyaz adam sorusu hala pratikte cvpsız zamanını beklemekte... küreselleşmenin fakiri yok ettiği zengini yaşattığı gerçeğini destekliyorsak tabii kalkar neden olmasın sonra kendi kendini yokeder o zaman biri de kızılderilinin sorunu cvplayıverir bilinçsizce... ii geceler.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

iii geceler sanada.. ama söylemeden edemicem bu ufoyu uzaylılardan almıyorsa kimden alıyor...birde küreselleşen hiç bir yerde halk sömürülmüyor mesela avrupa küresel merkez ve avrupada insanlar hallerinden memnun yani yüzde 95,i ben burdayım çünkü biliyorum,işte bu merkez dünya olduğu zaman öyle krallık biraz zor olucak gibime geliyor ortadoğu ve afrikada...neyse umarım insan zihninin yapabilecekleri ufolara mal edilmezde bizde ufolar olmadan amerika kadar güçlü olabileceğimizin farkına varabiliriz...tekrar iii geceler yordun beni yaw:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

valla çıktım çok geç uyumiim diye düzen bozulmasın hesabı ama kaç saat sora uyudum kutup gezegen görünce % ) yaw bak şimdi keyifleri yerinde çünkü ucuza maal ettikleri şeyler-yiyecek içecek giyim vb- ve köleleri var -sömürgelerindeki çalışanları- kendi ülkelerinin rahatı ondan şimdi avrupadaki insanlara kalkıp da çindeki maaliyetiyle adidas veya başka bişe yaptıramazsın mesela... çünkü rahatı görmüştür efendilik her insanın hoşuna gider rahata alışmak kolaydır da bunlar nasıl rahat ettiklerini bilmiyorlar... öyle havadan inme bi durum yok... en basitinden bakarsak herşeyin sonu var bu sistem de kendi kurdu... yarın öbürgün dünya kürselleşmiş oldu diyelim herkes 1 saniyeliğine rahat gördü bi daha zor olur hem güdmesi hem de hiyerarşi kurması... o zaman nereden kar elde edilecek söylesene hak edeni edene verdiği zaman zenginlik fakirlik kavramı olmaz herkes eşit olur bu da yine aynı dediğim olaya döner efendin kim?! sorusu kimseye kalır onu da istemeyecektir şimdinin efendileri... ve tabii rahat olacak boşanıp da semerlerini yesinler : ) beyinle yapılaacaklar ufoya maal edilmio zaten ufoyu bunlar ne için almışsa bilmioruz ki almış mı onu bile bilmioruz... amerika "gibi" hiçbişe olmak istemem... insanın özü bu değil çünkü... çok daha güzel insan bence ; )

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...