Jump to content

Mu Dini


nevermore

Önerilen Mesajlar

Mu dininin dört temel kavramı vardır:

 

1-Tanrı tektir. Herşey ondan varolmuştur ve ona dönecektir.

2-Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez.

3- Ruh, mükemmeliğe ulaşmak için değişik bedenlerde yeniden doğar.

4- Mükemmeliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla birleşir.

 

Naacal öğretisine göre, Tanrı, sevginin ta kendisidir ve tüm evreni de sevgi üzerine kurrrıuştur. Ancak bu evrensel sevgiyi kavrayabilecek vasıfta olan ruhlar ona geri dönebilecek yeterliliktedir. Bu vasıflara sahip bir insan olabilmek ancak Naacal kardeşi olmakla ve kardeşlerin de öğretiyi derece derece sindirmeleri ile mümkündür. Naacaller, yalnızca üstad rahiplerin bu aţamaya ulaţabileceklerini kabul ederler.

 

Naacal öğretisinin bir diğer temel dayanağı, Tanrısal Nurdan çıkmış olan dört temel gücün kainatı kaosdan düzene geçirmiş oldukları teorisidir. Tanrının kendi asli nitelikleri olarak kabul edilen bu dört temel güç, "dört büyük inşaatçı", "dört büyük mimar", "dört büyük geometri üstadı" olarak adlandırılır. Bu dört temel eleman, ateş, yel, su ve toprak-dır .

 

Semavi dinlerin doğuşu ile bu dört temel eleman, "dört baş melek" olarak adlandırılmışlardır. Naacaller bu dört temel gücü gamalı haç ile sembolize etmişlerdir. Jeolog Niven-in bulduğu tabletler üzerinde rastlanan bu haçlardan, kollanının dördü de aynı uzunlukta olanının dört gücün eşitliğini, uçları kıvrık gamalı haçlardan ağızlarr sola dönük olanların iyiliği, sağa dönüklerin ise kötülüğü simbelediklerini görüyoruz. Bu konular üzerinde derin araştırmalar yapmış olan Hitler-in, imparatorluğuna sembol olarak ucu sağa dönük gamalı haçı seçmiş olması bir tesadüf değildir. İsa-nın da öğretisinde kullandığı haç sembolü aynı kaynaktan, Mu-dan gelmektedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

:) ilahi, tekamül sanatına insan bakış açısını genelleyerek düşünüldüğünde çok ironikçe. düşünsenize öldükten sonra bok böceği olarak doğmuş olduğunuzu... neye göre bu tekamül? ayrıca bu MU'nun kıtasını bulduk dediler mahalle, köy sırra kadem basmışçasına gösterebilen yok. lisanı ne zaman vizyonlara düşer? bu'nun yani şu; mu'nun?
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dinler çok fazla birbirine benziyor.Hitler kötü biri değil,küçükken at pazarında :D.Peki bir şey sorucam,isanın haç sembolüde sağa doğrumu,yani kötülüğümü temsil ediyor?

İsa’nın kendini feda edişiyle kurtuluşun; kurtarmanın, başkaları için kendini feda etmenin, acının ve inancın sembolüdür. Hıristiyan sembolizminde haç sembolü İsa’nın haça gerilmesinde araç oluşunun temsilidir. Uç noktada bir zalimliğin aracı olmakla birlikte Diriliş ile birlikte ebedi hayatın da sembolü olmuştur. Erken Hıristiyanlık döneminde haç ancak tereddüt içinde bir sembol olarak kabul ediliyordu, bunun da nedeni bu infaz işleminin kendine özgü biçimiydi. Ancak zaman içinde haç tam olarak ölüm üzerinde elde edilen zaferin sembolü olarak kabul görmüştür.

Katolik papazlarının ayin sırasında giydikleri cüppenin üzerindeki Y şeklindeki haç, İsa’nın haç üzerinde uzatılan kollarını ve ellerin yukarıya kalkışını temsil etmektedir. Aziz Andrew’un haçı şehit olmayı, acı çekmeyi ve küçük düşürülmeyi temsil eder. Ortaçağ sembolizminde İsa’nın Haçı’nın Bilgi Ağacı’ndan yapıldığı söylenirdi. Bilgi Ağacı Düşüş’ün sembolüdür ve sonradan kurtarılmanın da sembolü olmuştur. Ağaç, zıt yönlerde yeralan iyi ve kötü meyveyi taşır halde tasvir edilmiştir (bu aynı zamanda iyi ve kötü hırsız olarak da sembolize edilir), İsa ile birlikte anıldığında bu, *Calvary’deki (*Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer) üç haçtan ortada olanı olabildiği gibi Birleştirici Hayat Ağacı’nın gövdesi de olabilmektedir.

Haçın iki kolu aynı zamanda merhametin ve hükmün temsilidir ve Hıristiyan sanatında güneş ve ay bu iki niteliği olduğu kadar İsa’nın iki doğasını da haçın dikey-göksel olanla yatay-dünyasal olanı simgelemek için her iki tarafta da tasvir edilir. Çiçeklerle süslü haç ya da *cross botone Harun’un Asası’nın filizlenişinin hem de İsa’nın yeniden dirilişinin sembolü olarak kullanılmaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Tanrı tektir. Herşey ondan varolmuştur ve ona dönecektir."

"Mükemmeliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla birleşir."

Bu durumda hepimiz tanrıya ait, ondan kopan parçalar olmuş oluyoruz sanırım. Çamurdan yaratılmış olmaktan daha iyi geliyor kulağa :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Tanrı tektir. Herşey ondan varolmuştur ve ona dönecektir."

"Mükemmeliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla birleşir."

Bu durumda hepimiz tanrıya ait, ondan kopan parçalar olmuş oluyoruz sanırım. Çamurdan yaratılmış olmaktan daha iyi geliyor kulağa :)

Çamurdan yaratılmış olduğunu söyleyen de bundan farklı bir şey söylemiyor ki.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu dine nasıl mensup olabilirim ?ilgilenen veya bilgisi olan varsa pm atsın lütfen..

 

Mu inancı tam olarak Anadolu Aleviliği'nin tarifiidir. Yalnız Alevilik din değil inanç ya da yol olarak kabul edilir. Aleviliğin esasında inanılan, kandilden kandile en son da dünyaya gelinmiş olmasıdır.

 

Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım.

Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım.

Alevilikte dört kapı vardır. Yaradandan yani yaratıcı güçten koparak kainata yayılan canlar önce hava (şeriat kapısı) daha sonra su (tarikat kapısı) ve nebat (marifet kapısı) olarak kainatta var olurlar. En son kapıda (hakikat kapısı) çeşitli hayvanlar olarak vücut bulunur. Don değiştirerek insan-ı kamil mertebesine yükselene kadar insanlar yalan dünyaya gelip giderler. Nefslerinden sıyrılan erenler en sonunda hakka yürürler. Yani o yaratıcı enerjiyle bir olurlar.

' Enel hak' deyimi buradan gelir. Herkes Yaradanın parçasıdır. Kimsenin kimseden gayrısı yoktur. Sadece daha deneyimli canlar ya da yeni insan donuna girmiş tecrübesizler vardır.

Aleviler Semah dönerler. Semah 'gök' demektir. Semah dönenler hem kendi etraflarında hem de birlikte dairesel olarak dönerler. Bu dünyanın kendi ve güneş etrafında dönmesini temsil eder.

 

Mu dini Anadoluda 'Ma' inancı olarak kendini gösterir. İslam ve hiristiyanlık öncesinde de varlık gösteren Alevilik inancında yerleşim yerlerinin çoğu 'Ma' ile bütünleşmiştir. Manisa, malatya, amasya, mardin, Maraş, malyaovası, Komania (çanakkale), Komana-tokat, Komana-Adana, Komama -antalya, burdur arası, Kommagena-Adıyaman gibi.

Mabet: beth 'ev' demektir. Anlam olarak Ma'nın evidir. Ma dişildir. Anadoluda 'Ma Ana' olarak vücut bulur. Hiristiyanlığa 'Maria', İslama ise 'Fatma Ana' olarak geçmiştir. Fatma Ananın eli, binlerce yıllık geçmişin sembollerinden biridir.

Alevilik, insanı merkez alır. Kıble insandır. İnsanlar ve her türlü varlıklar, yaradanının parçalarıdır. Bu yüzden var olan hiç bir şeye zarar verilemez. Çünkü bu yaradanın incinmesir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1) Aleviliğe dışardan "giremezsin". Tamamen kapalı vr kan bağıyla alakalıdır. Tarihsel süreçte ya da değil, varlığı kayıtlarda geçtiği günden beri bu böyledir.

 

2) Şamanizm tüm bu anlatılanları ve daha fazlasını kapsar. 100.000 yıllık bir sözlü gelenek vardır ve zulümlere rağmen hala varlığını sürdürmektedir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Antik Mu Uygarlığından gelen bir öğreti ile kurulan din diye biliyorum . Ra celseleri eserinde şöyle geçiyordu ; Üstadlar öğretiyi derece derece sindirmeyi bırakmış . Herkes kafasına göre rahipcilik oynamaya başlamış ve devamında sistem yozlaşmış hali ile . nefsi arzuların tatminine araç olmuş daha çok bir dönem yani . Tanrı ile beraber olamamak , birlik yasasının ihlal edilişi ve özgür iradenin kuvvetli bir şekilde sapması ile beraber , islamiyet gibi dinlere ve buna aracı olacak hz.muhammed gibi ruhların önderliğine yeniden gereksinim duyulmuştur ..

 

Ama o zamanın rahipleri ilk zamanlarda sadece dini vaazlar veren ,Sürekli halk içerisinde , medya ve yayın organlarında olup kitleyi manipüle eden , fakülteyi bitirip hemen din adamı olan tiplerden değildi . Her yönden sağlam adamlardı , fiziksel realitelerede karşı gelmez , teolojide ölçülü davranırlardı ..

 

Alevilik hakkında çok ve hemen hemen hiç bilgim yok . Luwian arkadaşın bilgileri güzel , kendisine teşekkürler . Alevi akrabalarım var . Kökensel olarak kan bağım var . Gezegen sistemine falan olan ilgileri yani hep yanlış anlaşılıyor . Sabahları kalkıyorlar güneşi selamlıyor diye güneşe tapıyor oluyorlar . E abi sen sabah namazını kılıyorsun ? , bil bakalım hangi saatte ve niçin kılıyorsun ?

 

Neyse konu bu değil . .. :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Türklerde İslamiyet Öncesi Dini İnançlar

   Geleneksel Türk Dini   Türkler iki bin yılı aşkın tarihleri boyunca başta İslamiyet, Gök Tanrı İnancı ve Şamanizm olmak üzere, Tabiat Kuvvetlerine İnanma, Atalar Kültü, Taoizm, Totemizm, Budizm, Zerdüştilik,Mani Dini, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inanmışlardır.Ancak bu dinler içinde Türklerin Geleneksel Dini de diyebileceğimiz birtakım inançlar vardır ki bunlar Türklerin ilk çağlardan günümüze kadar taşıdıkları bazı geleneksel adetleri ve ibadetlerinden oluşmaktadır. Bu dinler, Atal

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • İnka Dini ve Tanrıları

   İnka İmparatorluğu, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğudur.İnka terimi, yarı efsanevi kurucu Manco Capac'tan 1532'de İspanyollara yenik düşmüş Atahualpa'ya dek toplam 13 imparatordan oluşan bir hanedanın hükmettiği Kolomb öncesi Güney Amerika halklarının tarihi ve uygarlığına ilişkin her türlü olayı kapsayan bir ifadedir.     Bu uygarlıkta başta bulunan ulu öndere İnka'nın tek efendisi anlamına gelen "Sapa İnka" unvanı verilirdi. İnka İmparatorluğu Kolomb öncesi Amerika’nın üç

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Pagan Dini Bağlamında Britanya Druidizmi ve Türk Şamanizmi

   Pagan Dini Bağlamında Britanya Druidizmi ve Türk Şamanizmi     Özet     Bu makale, Kelt Druidizmi ve Türk Şamanizmini Paganizm olgusu içinde bir arada sunmaktadır. Günümüzde bu her iki inanç sistemi de islam ve hristiyanlık gibi tektanrılı dinlerin etkisi altında olsa da, hala nefes almaktadır. Druidizm ve Türk Şamanizmi karşılaştırıldığında görülecektir ki, Keltik ve Türki halkların dünya hayatına ve ölümden sonraki yaşama dair algıları benzerdir.     Paganizm, ister insan, ister hayvan, top

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

  • 10 Arkeolojik Dini Yapı

   10- Karnak Tapınağı – Mısır http://arkeofili.com/wp-content/uploads/2015/03/din1.jpg   Luksor kentinde bulunan, MÖ. 1400’lü yıllarda yapımına II. Ramses tarafından başlanılan bu yapı aslında tamamen bitmedi. Her gelen firavun bir öncekinin üzerine bir şeyler koyarak inşaya devam etti. Bölgede 8000’e yakın adak taşı 450 heykel ve 10 adet sfenks bulunmuştur. Açık hava kompleksi olan bu dini yapıda bulunan Amun-Re tapınağı bölgeyi ziyaret edilir kılan tarihi kalıntılardan sadece birisi. Tüm tapın

   , Yer: Kayıp Medeniyetler

  • Sümer Dini ve Tek Tanrılı Dinlerin Karşılaştırması

   Türkiye’de şimdiye kadar Sumer dili ile Türk dilinin karşılaştırılması üzerinde iki araştırma yapılmıştır.(3) Türk mitolojisinde Sumer mitolojisinden izlere ait Muazzez İlmiye Çığ tarafından yapılan bir çalışma, 1993 yılında toplanan “Türk Kültürü Kongresi”ne sunuldu, henüz yayımlanmadı. Bilindiği gibi yüzyıllar boyunca Batı kültürünün temeli, Yunanlilara, dini de Tevrat’a dayandırıliyordu. Fakat Sumerlilerin kültürü ortaya çıkmaya başlayınca, Batı dünyasımn gelişmesindeki ana kaynağın Sümerl

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

×
×
 • Yeni Oluştur...