Jump to content

Kblan Tragna (Bülent KISA )


nevermore

Önerilen Mesajlar

hocam ha deyince öyle işi bilen operatör çıkmıyor insanın karşısına..ayrıcada ekol her ne olursa olsun mademki devam etmesi isteniyor neden çalışma grupları oluşturulmuyor bu işi can-ı gönülden isteyen insanları biraraya toparlayıp neden ekolün sağlıklı ve bilinçli bir şekilde nesilden nesile aktarılması mantığa aykırı bir durum olmasa gerek..ben mesela demon inisiyesi için bir arkadaş tarafından birilerine yönlendirildim neyse gittik geldik adamların yanına millet işin geyiğinde diyorumki ne malzeme lazımsa ben alayım yeterki yapalım bende artık fiilen birşeyler yapabilecek hale geleyim geliştireyim hep birlikte gelişelim sonuçta bilgininde yapılabileceklerinde ne sonu var ne sınırı.ama ya bana hep öyleleri denk geldi ya da herşeyin bir zamanı var.bakıyorum muhabbetlerde öyle yaptım böyle ettim bilmem ne e kardeşim yaptında yani hadi şunu yapalım dediğimde başlıyorsun yandan yandan kıvırmaya laf salatası yapmaya.ben aşırı derecede meraklıyım ilgimi çeken mevzular hususunda allah ne verdiyse araştırırım öğrenmeye anlamaya çalışırım.keşke kendiliğimden kendi çabalarımdan sonuç alabilsemde bende bu mevzulara gönül vermiş ama ne yapacağını kestiremeyen birilerine ışık olsam ışık tutsam...yanlış anlaşılmasın eleştiri mahiyetinde alınmasın sadece sesli düşünüyorum birazcık doluyumda :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Astral kat çalışmaları ileri bir seviyedir bu yüzden bu tür astral seviyelerde yolculuk yapmak isteyen kişinin kendisini belirli aşamalardan geçirmesi lazımdır. Sağ ve sol elin çıkış noktasından hareket edersek Tragna ekolü bu sınıflandırmanın içine dahil olamaz. Buradan yola çıkarak kitabın yanlışları var dememiz doğru değil ancak eksik verilen yerler çok fazla olabilir ki bunun üstat tarafından bilinçli olarak eksik verildiğine inanıyorum. Bahsedeceklerim tragna ekolünün veya kitapta bahsedilenlerin ne olup olmadığı veya yanlış yada doğru olup olmadığı değil sadece bir bakış açısıdır.

Kişiden kişiye değişiklik inanılan inançla alakalıdır. Semavi dinlere inanan birisi veya bu seviyelere tasavvuf ile ulaşan kişi belki melekleri, evliyaları, ermişleri görecek, tek bir bütün olacak "en el hak" diyecektir. Bir budist aydınlığı görecek budhanın ışığını farkedecek, nirvanaya ulaştığını düşünecektir, golden dawn veya tragna yada pagan inançlı ezoterik bir sisteme inisiye olan kişi yada başka deyimle "ruhsal satanist" ise daha farklı görecek gördüklerine melek budha demeyecekte "tanrılar" diyecektir. Ancak bu sistemi bir sınıfa sokmaya yetmez. Çünkü sistem sadece sizi bu seviyelere ulaştırmaya yöneliktir. Sizin inancınız ne ise gördüklerinizi yorumlamanız ve kazanımlarınız ona göre değişecektir. Astral katlarla ilgili başka bir yanılgı ise kelimelerin tam anlamıyla anlatamamasından kaynaklı her seviyenin kişiden kişiye değişiklik gösterdiği yani görüntünün herkeste farklı olduğu yanılgısıdır. Görüntü herkeste farklı değildir. Soyut bir boyutu nasıl algılayabildiğiniz ile alakalıdır aslında herkesin gördüğü aynıdır ama soyutu algılama seviyesi farklıdır. Şöyle örnek verecek olursak golden dawna inisiye olan Adaptus minor seviyesindeki bir maji öğrencisi kendisini ilk seviyede yani hiçlik seviyesinde bir çölde bulabilir. Adaptus major belki mars veya ay yüzeyinde gibi hisseder veya benzer figürler görebilir. Magister templi veya Magus için görülenler çok nettir ve dünyevi bilinç düzeyinden uzak aynı soyut* figürlerdir. Her seviyenin her yerin birde somut yeri vardır ve dünyevi ortamda yaşanılan birçok fenomen bu seviyelerin somutluğu ile alakalıdır. Sanırım üstat buna izdüşüm olarak açıklama getirmiştir ki tam yerini bulmasa da doğru bir kelimedir. Ulaşılan seviyeyi algılama kişinin soyutu algılaması ile alakalı olsada temelde kurulu prensip altın dörtgendir denilir. Tragna kitabında buna değinmemiş daha çok piramitlerin boyutları ile açıklama yapılmıştır. Golden dawn öğretisine inisiye olan ve astral seviye(kat) çalışmaları yapan bir kişi şunu söyler "tabanı altındörtgenden* oluşan yapıtlar(piramitler)". En büyüğünden küçüğüne bu uyum içindedir ve dört sembolü üzerine kurulmuştur...*

Altın şafak cemiyetine katılan "neofit" sıfır seviyesindeki maji öğrencisinin var olan potansiyelin farkına vararak zaten var olan ama farkına varamadığı bu eksikliklerini ortaya çıkarıp bilinçlice hükmetmesi gerekir. Bu yüzden element ve gezegen invokasyanları yapar. Gezegenlerin ve elementlerin farklı enerjileri bu enerjilerin etkilendiği duygular olduğunu biliyoruz. Örneğin venüs veya mars içinde seksüel özellikler mevcuttur. Yine elementlerinde kendisine göre seksüel enerjileri mevcuttur. Kişinin gelişimi için yapılan gezegenlerin invokasyonun amacıda bu enerjilerle bütünleşip kişisel gelişimi sağlamaktır. Kişi ruh* seviyesini geçmeden ileri seviyede yolculuklara* çıkamaz. Yapılan astral çalışma ise sadece bağlı bulunduğu ekole göre daha önceden bu seviyelere ulaşılarak alınan bilgilerin "astral seviye vizyonudur*". Toprak, hava, su, ateş ve ruh seviyesini geçen majisyenin mutlaka seksüel enerjiden faydalanması lazımdır*. Konuya yalın bir şekilde cinsellik veya seks olarak bakarsanız yanılmış olursunuz. Ve golden dawn yolu sağ el yolunun temellerindeyse de seksüel enerjinin önemi bu seviyelere ulaşmada önemle vurgulanmıştır. Bazen baskılanır uzak durulur bazense net bir şekilde ortaya çıkarılır ve amaç yalın bir şekilde haz hissetmek değildir. Seksüel olarak yapılan herşey majinin işleyişinin temelinde yer alan pozitif veya negatif bağlantılı seksüel enerjiyi sembolize etmek amacındadır. Durum böyleyken Bülent Kısa'nın bu tür bir enerjiden bahsetmesinden dolayı kitaptaki bilgilerin açık olarak hatalı olduğunu söylemek seksüel enerjinin majideki yerini anlatan bir çok maji üzerine yapılmış yayından ve bu görüşleri kabul eden ezoterik kuruluşlardan, uzak doğu kökenli binlerce yıllık mistik, ezoterik, majikal bilgilerden bir haber olmaktır. Kaldı ki yine Bülent Kısa Kblan Tragna ekolünden önce havas, kabala, eski mısır tanrı formlarına ve sekmete yönelik çalışmalar yaptıklarından bahsediyor ve özellikle sekmet, tragna çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Ve az çok tanrı formlarına bürünme ve sekmete yönelik çalışmalarda ne olduğunu bilen birisi seksüel enerjinin önemini ve nasıl sembolize edilerek bu enerjinin invoke edildiğinide bilir. Ve bu çalışmaları O.G ile uyguladılarsa muhtemelen Ozan Güner'in bu çalışmaların önemini gayet iyi bildiğini söyleyebiliriz bu durumda onun felsefesinden giden veya onun öğrencisi olan birisinin bu bilgilere hatalıdır demesi gerçekten anlaşılmazdır. Belki tragna ekolü öncesi notların kitapta yer almasından dolayı bu bilgileri tragnaya atfedemeyiz ve eğer öyleyse O.G'nin bir açıklama veya yeni bir düzenleme yayınlaması gereklidir ancak yinede anlatılanlara hatalı değil eksik veya insanlar tarafından yanlış yorumlanıyor diyebiliriz.

Bir çok ezoterik kuruluş için bu astral katlar (seviyeler) çok önemlidir. Çoğu maji uygulaması için astral seviyede çalışmalar yapılır. Örneğin kişiye fiziksel zarar vererek ölümüne yol açabilecek bir enerji astral seviyelerde inşa edilir ve bu negatif enerji soyuttan somuta yönlendirilir. Bu enerjiyi inşa etmenin çeşitli yolları vardır. Belirli formüllerle bu enerji inşa edilebileceği gibi zaten hazırda var olan bilinçli enerji formunu yönlendirerekte sonuca ulaşabilir. Ancak yöntem nasıl olursa olsun astral seviyelerde majisyenin bu enerjiyle etkileşime girmesi lazımdır. Bu bağlamda tüm formüller tabiki bireyseldir ve majisyenin enerjisiyle özdeşleşir. Böyle olduğuna göre tüm formüller hem genel hemde bireyseldir. Ayrıca maji varolan ahlak kurallarını kabul etmez neye göre iyi neye göre kötü diyerek sorgular. Yukarıda bahsedilen negatif etkili bir uygulama için tu kaka deyip birisini zorla kendine aşık ettirmeye çok iyi demek veya ölmesi gereken bir kişinin maji ile şifa bularak ölmemesini sağlamak ne kadar doğru diye düşünmekte gerekir. Belki ölmemesini sağladığın kişi binlerce kişinin ölümüne yol açacaktır bilebilirmiyiz? Bir kitapta yazan bilgilere bu şekilde iyi, kötü, kara, ak ayrımı yaparak ve sadece popülist bir yaklaşımla aa bak bu kara büyü demek ki bu bilgiler hatalı veya bu ekole ait değil demek ne kadar doğru bilemiyorum. Kaldı ki benim şahsi fikrim bu; emekleme aşamasında olan bir ekole hem devasa, engin bir deniz gibi deyip bu uygulamalara ise tu kaka demek gerçekten tuhaf. Hem kblan tragna her şey diyeceksin, içinde her şeyi barındırır, ne iyi taraftadır ne kötü taraftadır, ne karanlık taraftadır ne aydınlık taraftadır, ne sağ el yoludur, ne sol el yoludur büyü formülleri sadece araçtır tragna enerjisi olumlu olumsuz her tür enerjiyi kapsar, isteyen istediğini alır, kişinin gelişimini amaçlar vb. sonrada aa seksmi tu kaka aa kara büyümü tu kaka diyeceksin ee o zamanda demezler mi arkadaş bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Gerek golden dawn öğretisine bakarak olsun gerekse kblan tragna kitabının bize anlattıklarına bakarak yorum yaparsak kişi bu öğretiler ile çalışma yapmaya başlarsa kesinlikle astral kat çalışmaları yapmak zorundadır. Yani bir operatör bir medyum şartı yoktur aksine her katılımcının astral seviyelerde çalışması lazımdır. Bir üstat bir öğrenciyi sadece yönlendirebilir. Deneyimler kişiye özeldir. Burada operatör Bülent Kısa demek Ozan Güner'e haksızlık olur. Çünkü anlatımlardan yola çıkarsak ortada üstat maji öğrencisi ilişkisi yoktur. Ben Bülent Kısa'nın sadece operatör olduğu yada saki ile görüşme yaşamadığı konusunda bir şey diyemem ancak astral kat çalışması yapmadan sadece operatör olarak böyle bir ekol üzerine bu kadar söz sahibi olabileceğini düşünmüyorum. Tabi bunu Sn. Ozan Güner'e sormak lazım. Ayrıca kitaptaki anlatıma bakarsak operatör Saki'dir. Tabi burada aslında astral kat çalışmalarını iyi anlamak lazım. Burada yapılan çalışma bir ruh seansı veya bilinçli bir astral enerji formu ile bulunduğumuz fiziksel dünyada iletişime geçmek değildir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız baştan yanılgıya düşmüş olursunuz. Bir ruh seansında medyum ve operatör vardır. Operatör medyum kanalı ile varlık ile görüşür. Varlığın dünyaya açılan penceresi medyumdur. Operatör medyumu yönlendirerek medyumun bilinçaltından uzak doğru bilgiler almaya çalışır. Astral katlarda(seviyelerde) yapılan bir görüşmede ne medyuma nede operatöre ihtiyaç vardır. Durum daha farklıdır. Bu tür görüşmede varlığın aracıya ihtiyacı yoktur çünkü majisyen varlığın seviyesine ulaşmış aynı yerde bulunmaktadır. Bu durumda varlık kblan tragna kitabında da bahsedildiği gibi yönlendiren, gösteren, öğreten yani bizzat operatörün kendisidir. Eğer dediğiniz gibiyse Bülent Kısa için operatör demek saçma olur, sadece O.G'nin yaşadıklarını not eden kişiydi demek daha doğru olacaktır.

Bu tür çalışmaların kişiye vereceği zararlar kısmına gelince henüz emekleme aşamasında gibi görünen bir ekol üzerine söz söylemektense diğer bu tür çalışmaları yapan ezoterik örgütlerin deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyler söylemek daha doğru olur. Kişinin belirli bir seviyeyi geçmeden bu astral seviyelerde yolculuk yapmasının mümkün olmadığı bu örgütler tarafından belirtiliyor yada biliniyor mu demeliyim. Yine üstat kblan tragna kitabında buna benzer söylemlere değinmiştir. Belirli bir seviyeyi geçemeyen maji öğrencisinin ulaşacağı sadece hiçlik olacağı için kendisine verebileceği zararda sadece hiçtir. Psikolojik olarak kendi kendine paranoya yaparak psikolojik sorunlar yaşayanların yaşadıkları bu tür ekollerin negatif etkisi olarak adlandırılamaz çünkü tamamen kişinin kendisi ile alakalıdır. Aynı şekilde bu kişi şehir efsanesi bir cin hikayesinden de etkilenebileceği için konu dışıdır.

Burada uzunca majinin işleyişine değinmeyeceğim ancak bir çoğunuz bilirki imgeledikleriniz astral seviyede form bularak astral ortamda gerçeğin kendisi olur.. Daha önceden astral seviyede inşa edilmiş var olan biliçli enerjiyi veya zaten var olan bilinçli enerji formunu yönlendirmeye çalışan, yaptığı işlemin bilincinde olmayan amatör kişi için doğru yönlendirememe, amacı doğru belirleyememe, doğru formülize ve sembolize edememe sorunlarından dolayı tehlikeler vardır. Bir fıkra vardır majide sıkça değinilir Adamın biri çölde bir cin bulur cin dile benden ne dilersen der adam milkshake yap(make me a milkshake) der ve cin adamı milkshake yapar ve cin kafasını sallayarak adamın neden kendisini milkshake yapmak istediğine anlam veremez. Yine benzer türkçe versiyonunda şişman adam üç dileğini ince olmak, kadınlara çok yakın olmak ve uçmak istediği içinde kanatlı olmak olarak söyler ve cin adamı ped yapar. İşte majide istenilenin formülize ve sembolize edilmesi bu yüzden önemlidir ve kazanımlar sadece istenilendir. Doğru istemek bu yüzden önemlidir. Tabi yeterince majiye hakim değilse enerjiyi sadece kendisine yönlendirmesi veya "ters tepme" sorunu da vardır. Kblan tragna veya herhangi bir maji ekolü içinde bu tür tehlikeler her zaman vardır. Bu durum formülü paylaşanın suçu olarak değerlendirilemez sadece uygulayanın yeterli seviyede olmaması olarak görülebilir. Zaten Bülent Kısa kblan tragna çalışmalarında astral kat çalışmaları olmazsa olmaz demiştir. Bu durumda zaten bu ekolün öğrencisi kendisini belirli seviyelerde geliştirir ve çok yanlış bir şekilde yönlendirmelere girmez. Bu yüzden çoğu formül zaten bir çok insan için hiç bir şey ifade etmeyecektir. Bazı doğuştan yetenekli insanlar belki bu astral enerjiyi harekete geçirebilecek seviyededir ve bilinçsizce kendisine zararda verebilir ama yinede genelleme yapılamaz. Bu arada merak ettim henüz tam olarak yeterince açıklanmamış ve kitapta neyin ne olduğu hakkında çok ayrıntılı bilgi verilmemiş, bu yeni kurulmuş ve henüz tam anlamıyla bilinmeyen çok az kişinin inisiye olduğu bu sistemi kullanıp kim "kendini feci şekilde yaralamıştır"? Bu çok havada kalan bir söylem. Çünkü zaten kişi belirli seviyeye gelmeden bu sistemi kullanamayacağına göre sıradan bir insanın kblan tragna kitabını okuyup mucizeler yaratması veya kendine zararlar vermesi de çok mucizevidir. Umarım Kblan Tragna sözü geçen birisi tarafından eksik kalan yerleri doldurularak yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeden tekrar anlatılır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben de gerçekten merak ettim şimdi aslını. Bir sistemi 3350 lira vermeden de, en azından felsefesini öğrenmeye hakkı vardır herkesin diye düşünüyorum. Sonuç olarak tekamüle hizmet etmek demek evrene hizmet demektir. Daha önce de belirtmiştim, üstadın geçimi "SADECE" buysa "bedel" para olur da, 3350 lira vermeden de tekamülün gerçekleştirilebileceği sistemler olmalı bence. Bekleyip göreceğiz artık.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Astral kat çalışmaları ileri bir seviyedir bu yüzden bu tür astral seviyelerde yolculuk yapmak isteyen kişinin kendisini belirli aşamalardan geçirmesi lazımdır. Sağ ve sol elin çıkış noktasından hareket edersek Tragna ekolü bu sınıflandırmanın içine dahil olamaz. Buradan yola çıkarak kitabın yanlışları var dememiz doğru değil ancak eksik verilen yerler çok fazla olabilir ki bunun üstat tarafından bilinçli olarak eksik verildiğine inanıyorum. Bahsedeceklerim tragna ekolünün veya kitapta bahsedilenlerin ne olup olmadığı veya yanlış yada doğru olup olmadığı değil sadece bir bakış açısıdır.

Kişiden kişiye değişiklik inanılan inançla alakalıdır. Semavi dinlere inanan birisi veya bu seviyelere tasavvuf ile ulaşan kişi belki melekleri, evliyaları, ermişleri görecek, tek bir bütün olacak "en el hak" diyecektir. Bir budist aydınlığı görecek budhanın ışığını farkedecek, nirvanaya ulaştığını düşünecektir, golden dawn veya tragna yada pagan inançlı ezoterik bir sisteme inisiye olan kişi yada başka deyimle "ruhsal satanist" ise daha farklı görecek gördüklerine melek budha demeyecekte "tanrılar" diyecektir. Ancak bu sistemi bir sınıfa sokmaya yetmez. Çünkü sistem sadece sizi bu seviyelere ulaştırmaya yöneliktir. Sizin inancınız ne ise gördüklerinizi yorumlamanız ve kazanımlarınız ona göre değişecektir. Astral katlarla ilgili başka bir yanılgı ise kelimelerin tam anlamıyla anlatamamasından kaynaklı her seviyenin kişiden kişiye değişiklik gösterdiği yani görüntünün herkeste farklı olduğu yanılgısıdır. Görüntü herkeste farklı değildir. Soyut bir boyutu nasıl algılayabildiğiniz ile alakalıdır aslında herkesin gördüğü aynıdır ama soyutu algılama seviyesi farklıdır. Şöyle örnek verecek olursak golden dawna inisiye olan Adaptus minor seviyesindeki bir maji öğrencisi kendisini ilk seviyede yani hiçlik seviyesinde bir çölde bulabilir. Adaptus major belki mars veya ay yüzeyinde gibi hisseder veya benzer figürler görebilir. Magister templi veya Magus için görülenler çok nettir ve dünyevi bilinç düzeyinden uzak aynı soyut* figürlerdir. Her seviyenin her yerin birde somut yeri vardır ve dünyevi ortamda yaşanılan birçok fenomen bu seviyelerin somutluğu ile alakalıdır. Sanırım üstat buna izdüşüm olarak açıklama getirmiştir ki tam yerini bulmasa da doğru bir kelimedir. Ulaşılan seviyeyi algılama kişinin soyutu algılaması ile alakalı olsada temelde kurulu prensip altın dörtgendir denilir. Tragna kitabında buna değinmemiş daha çok piramitlerin boyutları ile açıklama yapılmıştır. Golden dawn öğretisine inisiye olan ve astral seviye(kat) çalışmaları yapan bir kişi şunu söyler "tabanı altındörtgenden* oluşan yapıtlar(piramitler)". En büyüğünden küçüğüne bu uyum içindedir ve dört sembolü üzerine kurulmuştur...*

Altın şafak cemiyetine katılan "neofit" sıfır seviyesindeki maji öğrencisinin var olan potansiyelin farkına vararak zaten var olan ama farkına varamadığı bu eksikliklerini ortaya çıkarıp bilinçlice hükmetmesi gerekir. Bu yüzden element ve gezegen invokasyanları yapar. Gezegenlerin ve elementlerin farklı enerjileri bu enerjilerin etkilendiği duygular olduğunu biliyoruz. Örneğin venüs veya mars içinde seksüel özellikler mevcuttur. Yine elementlerinde kendisine göre seksüel enerjileri mevcuttur. Kişinin gelişimi için yapılan gezegenlerin invokasyonun amacıda bu enerjilerle bütünleşip kişisel gelişimi sağlamaktır. Kişi ruh* seviyesini geçmeden ileri seviyede yolculuklara* çıkamaz. Yapılan astral çalışma ise sadece bağlı bulunduğu ekole göre daha önceden bu seviyelere ulaşılarak alınan bilgilerin "astral seviye vizyonudur*". Toprak, hava, su, ateş ve ruh seviyesini geçen majisyenin mutlaka seksüel enerjiden faydalanması lazımdır*. Konuya yalın bir şekilde cinsellik veya seks olarak bakarsanız yanılmış olursunuz. Ve golden dawn yolu sağ el yolunun temellerindeyse de seksüel enerjinin önemi bu seviyelere ulaşmada önemle vurgulanmıştır. Bazen baskılanır uzak durulur bazense net bir şekilde ortaya çıkarılır ve amaç yalın bir şekilde haz hissetmek değildir. Seksüel olarak yapılan herşey majinin işleyişinin temelinde yer alan pozitif veya negatif bağlantılı seksüel enerjiyi sembolize etmek amacındadır. Durum böyleyken Bülent Kısa'nın bu tür bir enerjiden bahsetmesinden dolayı kitaptaki bilgilerin açık olarak hatalı olduğunu söylemek seksüel enerjinin majideki yerini anlatan bir çok maji üzerine yapılmış yayından ve bu görüşleri kabul eden ezoterik kuruluşlardan, uzak doğu kökenli binlerce yıllık mistik, ezoterik, majikal bilgilerden bir haber olmaktır. Kaldı ki yine Bülent Kısa Kblan Tragna ekolünden önce havas, kabala, eski mısır tanrı formlarına ve sekmete yönelik çalışmalar yaptıklarından bahsediyor ve özellikle sekmet, tragna çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Ve az çok tanrı formlarına bürünme ve sekmete yönelik çalışmalarda ne olduğunu bilen birisi seksüel enerjinin önemini ve nasıl sembolize edilerek bu enerjinin invoke edildiğinide bilir. Ve bu çalışmaları O.G ile uyguladılarsa muhtemelen Ozan Güner'in bu çalışmaların önemini gayet iyi bildiğini söyleyebiliriz bu durumda onun felsefesinden giden veya onun öğrencisi olan birisinin bu bilgilere hatalıdır demesi gerçekten anlaşılmazdır. Belki tragna ekolü öncesi notların kitapta yer almasından dolayı bu bilgileri tragnaya atfedemeyiz ve eğer öyleyse O.G'nin bir açıklama veya yeni bir düzenleme yayınlaması gereklidir ancak yinede anlatılanlara hatalı değil eksik veya insanlar tarafından yanlış yorumlanıyor diyebiliriz.

Bir çok ezoterik kuruluş için bu astral katlar (seviyeler) çok önemlidir. Çoğu maji uygulaması için astral seviyede çalışmalar yapılır. Örneğin kişiye fiziksel zarar vererek ölümüne yol açabilecek bir enerji astral seviyelerde inşa edilir ve bu negatif enerji soyuttan somuta yönlendirilir. Bu enerjiyi inşa etmenin çeşitli yolları vardır. Belirli formüllerle bu enerji inşa edilebileceği gibi zaten hazırda var olan bilinçli enerji formunu yönlendirerekte sonuca ulaşabilir. Ancak yöntem nasıl olursa olsun astral seviyelerde majisyenin bu enerjiyle etkileşime girmesi lazımdır. Bu bağlamda tüm formüller tabiki bireyseldir ve majisyenin enerjisiyle özdeşleşir. Böyle olduğuna göre tüm formüller hem genel hemde bireyseldir. Ayrıca maji varolan ahlak kurallarını kabul etmez neye göre iyi neye göre kötü diyerek sorgular. Yukarıda bahsedilen negatif etkili bir uygulama için tu kaka deyip birisini zorla kendine aşık ettirmeye çok iyi demek veya ölmesi gereken bir kişinin maji ile şifa bularak ölmemesini sağlamak ne kadar doğru diye düşünmekte gerekir. Belki ölmemesini sağladığın kişi binlerce kişinin ölümüne yol açacaktır bilebilirmiyiz? Bir kitapta yazan bilgilere bu şekilde iyi, kötü, kara, ak ayrımı yaparak ve sadece popülist bir yaklaşımla aa bak bu kara büyü demek ki bu bilgiler hatalı veya bu ekole ait değil demek ne kadar doğru bilemiyorum. Kaldı ki benim şahsi fikrim bu; emekleme aşamasında olan bir ekole hem devasa, engin bir deniz gibi deyip bu uygulamalara ise tu kaka demek gerçekten tuhaf. Hem kblan tragna her şey diyeceksin, içinde her şeyi barındırır, ne iyi taraftadır ne kötü taraftadır, ne karanlık taraftadır ne aydınlık taraftadır, ne sağ el yoludur, ne sol el yoludur büyü formülleri sadece araçtır tragna enerjisi olumlu olumsuz her tür enerjiyi kapsar, isteyen istediğini alır, kişinin gelişimini amaçlar vb. sonrada aa seksmi tu kaka aa kara büyümü tu kaka diyeceksin ee o zamanda demezler mi arkadaş bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Gerek golden dawn öğretisine bakarak olsun gerekse kblan tragna kitabının bize anlattıklarına bakarak yorum yaparsak kişi bu öğretiler ile çalışma yapmaya başlarsa kesinlikle astral kat çalışmaları yapmak zorundadır. Yani bir operatör bir medyum şartı yoktur aksine her katılımcının astral seviyelerde çalışması lazımdır. Bir üstat bir öğrenciyi sadece yönlendirebilir. Deneyimler kişiye özeldir. Burada operatör Bülent Kısa demek Ozan Güner'e haksızlık olur. Çünkü anlatımlardan yola çıkarsak ortada üstat maji öğrencisi ilişkisi yoktur. Ben Bülent Kısa'nın sadece operatör olduğu yada saki ile görüşme yaşamadığı konusunda bir şey diyemem ancak astral kat çalışması yapmadan sadece operatör olarak böyle bir ekol üzerine bu kadar söz sahibi olabileceğini düşünmüyorum. Tabi bunu Sn. Ozan Güner'e sormak lazım. Ayrıca kitaptaki anlatıma bakarsak operatör Saki'dir. Tabi burada aslında astral kat çalışmalarını iyi anlamak lazım. Burada yapılan çalışma bir ruh seansı veya bilinçli bir astral enerji formu ile bulunduğumuz fiziksel dünyada iletişime geçmek değildir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız baştan yanılgıya düşmüş olursunuz. Bir ruh seansında medyum ve operatör vardır. Operatör medyum kanalı ile varlık ile görüşür. Varlığın dünyaya açılan penceresi medyumdur. Operatör medyumu yönlendirerek medyumun bilinçaltından uzak doğru bilgiler almaya çalışır. Astral katlarda(seviyelerde) yapılan bir görüşmede ne medyuma nede operatöre ihtiyaç vardır. Durum daha farklıdır. Bu tür görüşmede varlığın aracıya ihtiyacı yoktur çünkü majisyen varlığın seviyesine ulaşmış aynı yerde bulunmaktadır. Bu durumda varlık kblan tragna kitabında da bahsedildiği gibi yönlendiren, gösteren, öğreten yani bizzat operatörün kendisidir. Eğer dediğiniz gibiyse Bülent Kısa için operatör demek saçma olur, sadece O.G'nin yaşadıklarını not eden kişiydi demek daha doğru olacaktır.

Bu tür çalışmaların kişiye vereceği zararlar kısmına gelince henüz emekleme aşamasında gibi görünen bir ekol üzerine söz söylemektense diğer bu tür çalışmaları yapan ezoterik örgütlerin deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyler söylemek daha doğru olur. Kişinin belirli bir seviyeyi geçmeden bu astral seviyelerde yolculuk yapmasının mümkün olmadığı bu örgütler tarafından belirtiliyor yada biliniyor mu demeliyim. Yine üstat kblan tragna kitabında buna benzer söylemlere değinmiştir. Belirli bir seviyeyi geçemeyen maji öğrencisinin ulaşacağı sadece hiçlik olacağı için kendisine verebileceği zararda sadece hiçtir. Psikolojik olarak kendi kendine paranoya yaparak psikolojik sorunlar yaşayanların yaşadıkları bu tür ekollerin negatif etkisi olarak adlandırılamaz çünkü tamamen kişinin kendisi ile alakalıdır. Aynı şekilde bu kişi şehir efsanesi bir cin hikayesinden de etkilenebileceği için konu dışıdır.

Burada uzunca majinin işleyişine değinmeyeceğim ancak bir çoğunuz bilirki imgeledikleriniz astral seviyede form bularak astral ortamda gerçeğin kendisi olur.. Daha önceden astral seviyede inşa edilmiş var olan biliçli enerjiyi veya zaten var olan bilinçli enerji formunu yönlendirmeye çalışan, yaptığı işlemin bilincinde olmayan amatör kişi için doğru yönlendirememe, amacı doğru belirleyememe, doğru formülize ve sembolize edememe sorunlarından dolayı tehlikeler vardır. Bir fıkra vardır majide sıkça değinilir Adamın biri çölde bir cin bulur cin dile benden ne dilersen der adam milkshake yap(make me a milkshake) der ve cin adamı milkshake yapar ve cin kafasını sallayarak adamın neden kendisini milkshake yapmak istediğine anlam veremez. Yine benzer türkçe versiyonunda şişman adam üç dileğini ince olmak, kadınlara çok yakın olmak ve uçmak istediği içinde kanatlı olmak olarak söyler ve cin adamı ped yapar. İşte majide istenilenin formülize ve sembolize edilmesi bu yüzden önemlidir ve kazanımlar sadece istenilendir. Doğru istemek bu yüzden önemlidir. Tabi yeterince majiye hakim değilse enerjiyi sadece kendisine yönlendirmesi veya "ters tepme" sorunu da vardır. Kblan tragna veya herhangi bir maji ekolü içinde bu tür tehlikeler her zaman vardır. Bu durum formülü paylaşanın suçu olarak değerlendirilemez sadece uygulayanın yeterli seviyede olmaması olarak görülebilir. Zaten Bülent Kısa kblan tragna çalışmalarında astral kat çalışmaları olmazsa olmaz demiştir. Bu durumda zaten bu ekolün öğrencisi kendisini belirli seviyelerde geliştirir ve çok yanlış bir şekilde yönlendirmelere girmez. Bu yüzden çoğu formül zaten bir çok insan için hiç bir şey ifade etmeyecektir. Bazı doğuştan yetenekli insanlar belki bu astral enerjiyi harekete geçirebilecek seviyededir ve bilinçsizce kendisine zararda verebilir ama yinede genelleme yapılamaz. Bu arada merak ettim henüz tam olarak yeterince açıklanmamış ve kitapta neyin ne olduğu hakkında çok ayrıntılı bilgi verilmemiş, bu yeni kurulmuş ve henüz tam anlamıyla bilinmeyen çok az kişinin inisiye olduğu bu sistemi kullanıp kim "kendini feci şekilde yaralamıştır"? Bu çok havada kalan bir söylem. Çünkü zaten kişi belirli seviyeye gelmeden bu sistemi kullanamayacağına göre sıradan bir insanın kblan tragna kitabını okuyup mucizeler yaratması veya kendine zararlar vermesi de çok mucizevidir. Umarım Kblan Tragna sözü geçen birisi tarafından eksik kalan yerleri doldurularak yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeden tekrar anlatılır.

 

Merhabalar

O kadar çok şeyden bahsetmişsiniz ki, sizi anlayabilmek için yazınızı baştan sona sabırla birkaç defa okudum. Hele şükür zar zor anlayabildim. Ama bu benim aptallığımdan değil, sizin karmaşıklığınızdan kaynaklanıyor. Ama sizin yaptığınızı yapmayacağım hem sizin boşa vakit harcamamanız hem de okuyanların rahatlıkla anlayabilmesi için. Bu konuyla ilgili bir şeyler yazarken amacım bilgi seviyemi sergilemek ya da gösteri yapmak değil, bir şeylerin mesajını vermek ve benim için önemli saydığım bir meseleye dikkati çekmekti. Bu amacım halen geçerlidir. Bir şeylerin ispatını yapma peşinde değilim, bunu yapmak isteseydim Tragna sırlarını burada açıklamaktan başka çarem olmazdı.

Bir sürü konuya değinmişsiniz, hem bu kadarına gerek yok hem de alakasız olduğuna bahse girerim. Kısaca siz neyi neyle kıyaslıyorsunuz? Golden dawn üyeleri şunu yapmıştı, eskiler bunu yapardı vs vs. Eğer konumuz daha genel anlamda ezoterizm, parapsikoloji ya da ne isim verirseniz genel konular olsaydı belki bunlardan bahsediyor olmanız, yapılanlarla ilgili örnekler sunmanız yerinde olurdu. Ama söz konusu tragna olunca işte şu soruyu sorarım; neyi neyle kıyaslayarak nereye varmaya çalışıyorsunuz? Daha da önemlisi bir yerlere varabildiğinizi düşünüyor musunuz? Mesela Tragna ile ilgili “bu şöyledir, o böyledir” diye karar cümleleri kurmuşsunuz. Peki, Tragna hakkında (tragna inisiyesi olmadığınızı da konuya yaklaşım ve derleyiş biçiminizden gayet rahatlıkla anlıyorum) şu elden ele dolaşan malum kitap dışında ne biliyorsunuz? Basit bir örnek; “Saki operatördür” demişsiniz. Harika! … Saki sizin için neyi ifade ediyor, Boyut mu? Varlık mı? Düşünce mi? Yaratık mı? Nedir? Bu soruya yanıtı bana değil kendinize verin. Eğer buna verebilecek bir yanıtınız yoksa bence boşuna dil dökmüşsünüz. Eğer sakiyi tanımadan konuşuyorsanız bunlar sadece “olasılık” olabilir. Yok, eğer şu malum kitabı referans alarak konuşuyorsanız “bin kere kullanılmak üzere bir kere hazırlanmış” bir dogmayla uğraşıyorsunuz demektir. Bunun bir diğer adı da ısrarla akıntıya karşı kürek çekmek.

Tragna hakkında zaten ortalıkta neredeyse hiçbir bilgi yok. Sadece inisiyelerin ellerinde detaylı bilgiler ve sırlar bulunmakta. Bu sırlarda haricilerle asla paylaşılmaz. Aksi olsaydı kurardık bizde bir web sitesi yazardık her şeyi konu kapanır giderdi. Haricilerin elinde BK’nın yazdığı ve ortalıkta dolaşan bir kitaptan başka bir şey yok. Kitabın hatalı olduğunu size kanıtlama şansım yok, ama hatalı olduğunu hem içeriden birisi olarak hem de birinci ağızdan biliyorum. Zaten kitaptaki uygulamaları deneyip bir şeyler elde eden ya da kitabı kılavuz olarak ele alıp tragna inisiyesi olmayı başaran kimseyi görmedim. “Öyleyim” bile dese kendi kendini kandırmaktan öteye gidemez.

Kendini feci şekilde yaralayanlara gelince, havada kalan bir söylem yok. Israrla “kitap şöyle yazıyor böyle yazıyor” diyorsunuz işte; kitapta paylaşılan uygulamalar var. Buyurun deneyin sonucunu kendiniz bizzat görün. İki ceset resmi paylaşıp “işte bunlar denediler sonları böyle oldu” diye yazmamı beklemiyorsunuz herhalde?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Defalarca okumuşsunuz ama "karışık" yazdığım için yinede ne demek istediğimi anlamamışsınız veya anlamak istememişsiniz. Uzun bir yazı olduğu için özür dilerim. Yukarıda konuya başlarken kblan tragna kitabında neler anlatıyor veya anlatılanlar doğrumudur yanlışmıdır gibi şeylerden bahsetmeyeceğimi söyledim. Kitapta anlatılan uygulamaların maji ekolü içinde yeri nedir, majide böyle bir şey söz konusumudur, eğer böyle uygulamalar kabul gören maji ekolleri içinde varsa "cinsel ilişki ile demonik evokasyonlar, kara büyü uygulamaları vs" gibi uygulamalar örnek gösterilerek kitabın doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilirmi yaklaşımı üzerinden konuyu ele aldım. Cımbızla cümlelerimi çekip "ısrarla kitap şöyle yazıyor böyle yazıyor" diyerek anlatmak istediğimden ne kadar uzak kaldığınızı gördüm. Kblan tragna için astral seviye(kat) çalışmaları olmazsa olmaz değilmidir? Bunda hem fikirmiyiz? Peki bu astral seviye çalışmaları sadece kblan tragna ekolüne ait bir sistemmi, yoksa öyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neyle neyi kıyaslıyorsunuz demişsiniz ama burada elma ile armutu kıyaslama gibi bir durum söz konusu değil. Astral seviye çalışmaları yapan birçok ezoterik örgüt var. Heleki kblan tragna kitabını okuyunca golden dawn esintisini buram buram görüyoruz. Harflerin değişmesi, formlara bürünme, evokasyonlar v.b. Bazı sembolik uygulamalar kitapta sembolden öteye geçerek gerçek uygulamalar olarak alınmış bunada eyw. Kaldıki bu iki ekolü birbirine kıyaslamadım örnekler verdim, hani sadece kblan tragna sizlerin tekelinizde ya kblan tragna yerine farklı benzer ekollerin uygulamalarından örnek vererek bazı uygulamalar var diye kitaba yanlış veya doğru diyemeyiz demek için. Tragna için bu şöyledir bu böyledir saki operatördür gibi yargı cümlelerimde olmadı aksine kitabın anlatımını söyledim ve kitabın cümlelerinden yola çıkarak böyle demek lazım dedim. Ayrıca astral çalışmalarda medyum operatör olayını biraz daha iyi anlamak gerekliliği üzerinde durdum. Bir ruh seansında alınan bilgilermiş gibi bahseden sizsiniz. Saki nedir sorusuna bu yüzden cevabı verecek olanda sizsiniz. Eğer bir ruh seansındaki gibi görüşme var ise bu yaptığınız astral seviye çalışması değil onuda belirteyim. Hala ısrarla kitap doğrudur veya yanlıştır demiyorum sadece sizin söyledikleriniz üzerinden Bülent Kısa'nın yazdıklarının yanlış olduğu sonucuna ulaşamayız. Ben kitabın sadece okuyucusuyum dışardan bir gözle eleştirilerimi yapabilirim, sizde içeriden yapıyorsunuz ancak inisiye dahi olsanız mevcut olan bir uygulamanın yanlışlığını kara ak ayrımı yaparak ıspatlayamazsınız. Eğer Ozan Güner sizseniz formüller ve nasıl uygulanacağı hakkında bilgi vermeden bizim Kblan Tragna yolumuzda şu şu uygulamalar yoktur diyerek bilgilendirebilirsiniz. Öğrencisi olarakta deseydiniz bizim yolumuz bu kitaptan çok farklı buradaki çoğu uygulama aslında bizim yolumuzda yok deseydiniz bu sizin yolunuzdur ve eyw derdim. Ancak yok seksüel uygulamalar var, yok kara büyü var bu yüzden Bülent Kısa'nın anlattıkları yanlış derseniz sadece gülümsemekle yetinirim. Majinin nasıl işlediğine çok ufak olarak değindim ki şu son cümlenizdeki paradoksu tekrarlamamanız için ancak yine tekrarlamışsınız ve ortaya şöyle bir şey çıkıyor yürümeyi bilmeyen, daha yeni yeni emekleyen bir bebek koşarak yaralandı veya koşarken öldü!!!... Tabiki bunun belgesi olmaz olmayan şey nasıl belgelenebilirki. Kitabı okuyanların bir sonuca ulaşacağını düşünmüyorsunuz, kitapla tragnaya inisiye olanı görmedim diyorsunuz ama amatör kişiler bu kitabı okuyarak formülleri uyguluyor ve her nasıl oluyorsa oluyor "başarılı"da oluyorlar ve tabi buradaki başarı olmayacak birşeyin olması konusunda başarıdır ve kendilerine zarar veriyorlar. Yok öyle bir maji formülü, çok net söylüyorum amatör kişinin bir kağıda bir şeyler çizip bir şeyler yazıp başarılı olmasıda, kendine zarar vermeside mucizevidir ha oluyorsa bana göre bu uygulamaların içine girmesede zaten olacaktır. Olasılık ihtimali olan herşey olabilir ama çok düşük bir olasılık olduğunu bilmeliyiz. Psikolojik etkiler bu konunun dışındadır. Herhangi bir maji kitabını okurken defalarca formüller tekrar tekrar okunuyor acaba hiç duydunuz mu formülü normal bir şekilde okuyupta kendine zarar veren insanları. Şehir efsaneleri bunun içine dahil değil. Amatör kişinin büyü uygulamasıda bir maji kitabını okumaktan öteye geçmez. Dediğim gibi popülist ve havada kalan söylemler bunlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bülent Kısa vefatından yakın bir zaman önce Tragna’nın bu şekilde kullanılmaması gerektiğini beyan etmiştir. Aslında bu bir çeşit itiraf gibidir. İtiraf dediğimiz de şu akıllarda oluşabilir; Ne yani BK bizlere yalan mı söyledi? Tabii hayır. Ama insan yanılabilir, üstelik sizde “henüz emekleme aşamasında olan bir ekol” diye atfetmişsiniz ki bunun zaten farkındayım.

Kraldan kralcı olmama / olmaya gerek yok, tragna tabi ki kimsenin tekelinde değildir. Yüksek bir bilinç - güç ve bu gücü bir kez tattığınızda ister istemez kendinizi bir şey zannedebilirsiniz malum insanoğlu. Asıl önemli olanda Tragna inisiyesinin tam da bu esnada asıl savaşım ve direnç göstermesidir. Yani asıl sınavı burada verir; gücün büyüsüne kapılmamak..

Tragna ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Bir maji ekolü değildir. Evet, yanlış duymadınız, maji ekolü değildir. Zaten sizinle anlaşamadığımız husus burada. Peki, tragna sistemi kendi içerisinde majikal uygulamalar barındırmaz mı? Eğer tragna ile ilgili temasınız bu yönde ise ya da majikal çalışmalar doğrultusunda böyle bir temas gerçekleşmiş ise tarafınıza majikal uygulama aktarılması gayet normaldir. Pekâlâ, simya ile uğraşarak ta simyanın bilgilerini (belki de şu ana kadar simya ile ilgili bilinenlerin dışında yeni bilgileri) elde etmekte mümkün olabilir. Ben bir simyager isem ve tragna ile temasım sonucunda aldığım tüm bilgiler simyaya yönelikse o zaman kendimce şöyle bir değerlendirme yapabilirdim; Tragna simya uğraşıdır. Peki, gerçekten öyle midir? Kesinlikle hayır. Ve zaten tragna ile ilk teması gerçekleştirenler bundan 20 sene önce iki majisyendi; Bülent Kısa ve Ozan Güner. Doğanın ifşa olmamış kısımları ya da bilginin görünmeyeni ile ilgilenen 2 tarihçi olsalardı ve bu çizgiden bir temas sağlansaydı o zaman tragna için tarihsel bir yöntem diye tanımlama yapabilecektik.

Astral katlar dediğiniz olay tamamen insan aklının bir ürünüdür. Hayal dünyamızda imgelediğimiz birer vizyonlar. Hepsi zihnimizin ardında deşifre olmamış gizli kalmış yönlerimizdir. Hali vaktiyle Tragna içinde talismanik maji ağırlıklı çalışmalar yapılmıştır. BK tarafından seksüel amaçlı çalışmalarda yapılmıştır. Peki, ne elde edilmiştir? Hiçbir şey. Talismanik maji söz konusu olunca bunu Tragna‘nın iki üstadı, Saki tarafından özel istek, beklenti, eğilim ve rica doğrultusunda bir sürü bilgi / uygulama alabilmişlerdir. Peki, elde edebildikleri bir şey var mıdır? Hayır. Olmadığını hem BK’nın son zamanlarındaki özeleştirisinden hem de OG’nin özeleştirisi ve aynı zamanda bugün geldiği seviye ve tecrübesinden biliyorum. Tabi ki tragna bilgilerin yıllar içerisinde aktarımı sağlanırken Saki’nin “tekrarlanan uyarılarını” kimse bilmez. Yanlış bir çizgide gidilmek istendiğini ve Tragna’nın salt majikal çalışmalarla sınırlandırılmayacağının altını çizdiğini kimse hesaba katmaz.

Ve yine bugün Tragna inisiyeleri arasında yeni bir konu tartışılmakta; Astral katlar nedir? Gerçekten böyle bir şey var mıdır yoksa bunlar yukarıda benim ifade ettiği üzere birer imge, vizyon mudur?

Saki’ye sorarsak eğer kat falan yok ortada, hepsi zihnimizin ürünleri. Ve tabi ki zevkle açıklamaktan memnuniyet duyarım ki bu bir tragna sırrı ya da gizemi olmadığından bunu söylemekte sakınca duymuyorum; Saki benim için bir düşünce sistemidir! Ama alışılmışın dışında öyle hiçbir fikirle kıyaslanamaz ve eşi benzeri olmayan bir sistem. Buna erişebilmenin yolu da elbette bir takım şeyler yapmak ya da bir yoldan gitmekle mümkün. İşte ayrıldığımız nokta bu yola sizin maji ekolü demeniz benim ise bir başlıkla ifade edilmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalışmam.

Geçmişte talismanik maji kullanıldı ve bir sürenin sonunda Tragna ‘nın böyle kullanılmaması gerektiği ve daha değişik bir sistem olduğuna kanaat getirildi. Maalesef bu kanaat getirildiğinde BK’nın tragna kitabı çoktan internette elden ele dolaşmaya başlamıştı :)

Şimdilerde ise yüksek maji ve Astral katlar inisiyeler arasında tartışma konusudur. Yani geldiğimiz seviyeyi göz önünde bulundurursanız BK’nın geçmişte yazdığı kitap neredeyse çok geri seviyede kalıyor. O kitap Tragna tarihine dair bir arşiv, bir hatıradan öteye gitmez.

 

Hal böyle olunca bu kez çok eski ama halen güncel bir soru çıkıyor karşımıza; ya arkadaş madem öyle nedir bu Tragna?

 

Kblan Tragna'yı haricilere anlatmakta, sesini duyurmakta yetersiz kaldığımızı ama bunun zamanla aşılacağını zaten daha önceden belirtmiştim. Bunun eksikliğinin farkında olarak özeleştirisini hiç çekinmeden yapabilirim.

 

Saygılarımla

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Tragna ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Bir maji ekolü değildir.

 

Astral katlar dediğiniz olay tamamen insan aklının bir ürünüdür. Hayal dünyamızda imgelediğimiz birer vizyonlar. Hepsi zihnimizin ardında deşifre olmamış gizli kalmış yönlerimizdir.

Ve yine bugün Tragna inisiyeleri arasında yeni bir konu tartışılmakta; Astral katlar nedir? Gerçekten böyle bir şey var mıdır yoksa bunlar yukarıda benim ifade ettiği üzere birer imge, vizyon mudur?

 

Saki’ye sorarsak eğer kat falan yok ortada, hepsi zihnimizin ürünleri. Ve tabi ki zevkle açıklamaktan memnuniyet duyarım ki bu bir tragna sırrı ya da gizemi olmadığından bunu söylemekte sakınca duymuyorum; Saki benim için bir düşünce sistemidir! Ama alışılmışın dışında öyle hiçbir fikirle kıyaslanamaz ve eşi benzeri olmayan bir sistem. Buna erişebilmenin yolu da elbette bir takım şeyler yapmak ya da bir yoldan gitmekle mümkün. İşte ayrıldığımız nokta bu yola sizin maji ekolü demeniz benim ise bir başlıkla ifade edilmesinin mümkün olmadığını anlatmaya çalışmam.

Şimdilerde ise yüksek maji ve Astral katlar inisiyeler arasında tartışma konusudur. Yani geldiğimiz seviyeyi göz önünde bulundurursanız BK’nın geçmişte yazdığı kitap neredeyse çok geri seviyede kalıyor. O kitap Tragna tarihine dair bir arşiv, bir hatıradan öteye gitmez.

 

Hal böyle olunca bu kez çok eski ama halen güncel bir soru çıkıyor karşımıza; ya arkadaş madem öyle nedir bu Tragna?

 

Kblan Tragna'yı haricilere anlatmakta, sesini duyurmakta yetersiz kaldığımızı ama bunun zamanla aşılacağını zaten daha önceden belirtmiştim. Bunun eksikliğinin farkında olarak özeleştirisini hiç çekinmeden yapabilirim."

 

Saygılarımla

 

Maji bana göre varolan herşeyi içerir ama aynı zamanda mevcut olan hiç birşeyide içermez. Yetenek veya bilgi kazanımı için örneğin matematik, fizik, astranomi güzel sanatlar benzeri bir çok konuda majiye başvurabilirsiniz. Ortaya çıkacak fenomenler istenilen kazanımlardır. Bu durumda maji matematik, fizik vb öğretir diyebilirmiyiz sonuç olarak uğraşınız maji üzerinedir. Kazanımlarınız istediklerinizin sonucu olarak ortaya çıkan fenomenlerdir.

 

Özellikle yazınızın bazı yerlerini alıntı olarak aldım, astral çalışmalar, maji sistemi üzerine olan yerler dikkatimi çekti, tragnadan bağımsız olarak maji ve astral çalışmalar üzerine söylediklerinize katılmasamda saygı duyuyorum. Bu şekilde düşünüyor ve inisiye olanlar içlerinde bunun üzerine felsefi tartışmalar yapıyorsa çok fazla birşey söylemeye gerek yok. Umarım ileride bu sistem ifşa olarak veya nedir ne değildir gibi çelişkileri barındırmadan daha iyi anlatılır. Yolunuz açık olsun...

Saygılarımla

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bülent Kısayı çekememezlik nereden geliyor anlamış değilim...Ozan Güner ve Bülent Kısayı biraz araştırma yapan birisinin aradaki farkı anlayabileceğini düşünüyorum.Bülent Kısa birşeyler öğretmek için koca koca kitaplar bırakmıştır peki Ozan Güner elle tutulur gözle görülür ne yapmıştır şimdiye kadar 3350tl istemek dışında :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bülent Kısayı çekememezlik nereden geliyor anlamış değilim...Ozan Güner ve Bülent Kısayı biraz araştırma yapan birisinin aradaki farkı anlayabileceğini düşünüyorum.Bülent Kısa birşeyler öğretmek için koca koca kitaplar bırakmıştır peki Ozan Güner elle tutulur gözle görülür ne yapmıştır şimdiye kadar 3350tl istemek dışında :)

 

cerridwen

 

Konuyu farklı yerlere çekmeniz doğru değil. Kişisel bir şeyden bahsetmiyoruz, lütfen okuyup anlamadan böyle yorumlar yapmayın. Çekememezlik falan hiç hoş şeyler değil, çirkin söylemler. Adı geçen şahısların kişiliğinden yada yaşamından bahsetmiyoruz, Tragna'yı ortaya çıkarışlarını ve çizdikleri yol üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Şu yazdığınız yazı sanki ikisinin birbiriyle rekabet halinde olduğu izlenimini verebilir. Oysa hiç te sizin değerlendirdiğiniz gibi değildir. Ozan ve Bülent çok iyi iki arkadaştırlar. Öyle ki ömürlerinden 20 yılı gece gündüz beraber okült çalışmalar yaparak geçirmişlerdir. Ama siz de bilirsiniz ki beş parmağın beşi bir değil. Fikir ayrılıkları olabilir. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin, kimse fikir ayrılığından dolayı sandığınız gibi kutuplaşma içerisine girmez. Tragna inisiyeleri merhum Bülent Kısa'yı da Ozan Güneri de çok sever ve sayar. Bahse girerim bu tüm okült camia içinde geçerlidir. Yani kimsenin çekememezlik gibi bir derdi yoktur. Lütfen yazdıklarımı ve diğer paylaşımcı arkadaşlarla konuştuklarımızı dikkatle okuyun.

 

Ayrıca şu 3350 vs isteme mevzusu! Piyasada reiki dersleri verenler var mesela bir başvuru yapabilirmisiniz acaba ne yanıt verecekler? Size eğer kimsenin bilmediği sırlar aktarılıyor ve emek veriliyorsa bunun karşılığında bir bedeli olacaktır illaki. Bırakın parayı pulu, kendi yaşamınızda basit bir şifa çalışmasında bile enerji transformu yaptığınız birisinden mutlaka karşılığında bir şey istemeniz gerekir. Bu doğa kanunudur, alma - verme dengesidir. Varlıklarla bile temas kurduğunuzda bir şey istediğiniz zaman sizden karşılığında bir şeyler yapmanızı bir şeylerin bedelini ödemenizi bekler.

 

Konuya yaklaşımınız doğru olmadığı gibi hiç hoş değil.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Para kısmını geçtim bir şekilde bulunur . Yaş sınırı olayı da var . 30 yaş mesela. Ozan Güner'e sordum , bu yaşın altındakilerde ego sorunu olduğu için bu sınırı koydum dedi . Elbette haklı ama yalnız şu var , size sormak istiyorum tragnayı öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız ? Ozan bey tragnayla tanıştığında , hatta onu da geçtim astral katlarda ilk çalışmalara başladığında kaç yaşındaydı ? Sabredeceğiz "yolun yarısı"na kadar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Velhasil kelam cok seyden bahsediliyor fakat gozle gorulur derecede icraate gecen birilerine rastlamadim.demon inisiasyonu almak istedim birileriyle tanistirildim tamam yapalim seviyesinde ortadan kayboldular nedense.su anda mumbai hindistandan yazmaktayim gemide mevzulara merakli olan 3 kisiyiz DMT Ayahausca vs tarzi yontrmleride arastirip tartisiyoruz gelisim icin yirtiniyoruz adeta.lutfen bu hususlarda yardim edebilecek birileri varsa bize bi isik tutsun cunku artik izdirap haline geldi calisma sartlarimuz cok agir bu yuzden spirituel gelisim icin cok saglikli calisma yapamiyoruz gemi ortamini gemide calisan bilir ancak.eger samimi gercekten gelisime gonul vermis kisi yada grup varsa ozelden yazarsa nete girebildigim bir limanda kendisine donus yaparim.istanbulda yasiyorum ve gercekten yol alabilecegim calisma ortamlarina katilabilirim dostlar.aralik ocak ayi gibi istanbulda olacagim kismetse

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Para kısmını geçtim bir şekilde bulunur . Yaş sınırı olayı da var . 30 yaş mesela. Ozan Güner'e sordum , bu yaşın altındakilerde ego sorunu olduğu için bu sınırı koydum dedi . Elbette haklı ama yalnız şu var , size sormak istiyorum tragnayı öğrendiğinizde kaç yaşındaydınız ? Ozan bey tragnayla tanıştığında , hatta onu da geçtim astral katlarda ilk çalışmalara başladığında kaç yaşındaydı ? Sabredeceğiz "yolun yarısı"na kadar.

 

codzombi

 

Daha önce özel mesajla yaş konusunu sormuştunuz, size yanıt yazmıştım ama ufak bir talihsizlik oldu ve mesajı gönderemedim. Bir benzerini burada görünce başkaları da aynı suali dile getirebilir düşüncesiyle buradan yanıt vermek yerinde olur diye düşündüm.

 

30 yaş sınırı olmazsa olmaz bir şey değildir. İnisiyeler içerisinde 26 hatta 28 yaşında olanı da biliyorum. Ama bu durum az bir istisnadır. Üstelik bir kişinin 30 yaşında olması da yeterli değil. Size açık olacağım. Yakın zaman önce Muğla'dan birisi bize ulaştı. 49 yaşında. Tragna'yı internet üzerinden tanıdığını, merak ettiğini ve ilgilendiğini söyledi. Kendisi görüşmeye çağrıldı. Bu görüşme sırasında neler soruldu, neler konuşuldu, o kısmını bilmediğim için atlıyorum. Malum kişilere sorulan sorular salt kişilerin kendisini ilgilendirir. Yukarıda para mevzusu geçmişti! Başvuru yapan bu 49 yaşındaki beyefendi geliri çok yüksek ve varlıklı biriydi. Peki başvurusu kabul edildi mi? Kesinlikle hayır!

 

Sizden önce birisi daha sormuştu Tragna'yı ve kendisine verdiğim yanıtın bir benzerini burada tekrar etmekte yarar görüyorum. Aslında söyleyeceklerim sadece Tragna için değil özelde maji genelde tüm ekoller içindir. Neden bu yola yönelme isteği taşıdığımız yaştan yada ödenekten çok daha önemlidir. Eğer 30 yaş ve maddiyat yeterli olsaydı, işim gereği etrafım bu iki kritere uygun insanlarla dolu, ne yapar eder hepsini Tragna 'ya dahil ederdim.

 

Her şeyden önce Kblan Tragna adına konuşursam bu yola bir kez girdiyseniz eğer, bunun asla geri dönüşü yoktur! Bugünün fikri ve hissiyatı ile bulunduğunuz nesnel koşullar itibariyle alınacak herhangi bir karar, ileride çok çeşitli sorunları da beraberinde getirebilir. Yani bir 10 sene sonra bugünden farklı olarak bambaşka düşüncelere kapılabilirsiniz. İşte asıl tehlike burada başlıyor ve biz bunun hem acı tecrübelerini yaşadık hem de canlı örneklerine defalarca şahit olduk.

 

İnsanların maji sanatına olan ilgi ve alakası, yukarıda 49 yaşındaki beyefendinin malum beklentilerini ve somut şartlarını saymazsak, hayatının bir çok zorluklarla mücadele ettiği ve çarpıştığı bir süreç içerisinde cereyan eder. Yaşamınızdaki zorluklar yada beklentilerden kaynaklanarak majisyen olma kararı bana göre yerinde ve iyi düşünülmüş bir karar değildir. Her zorlukta büyücünün kapısını çalmak ile büyücü olmak arasında pek bir fark yoktur.

 

Dediğim gibi; Crowley şunu söyledi, BK böyle demişti veya Ruhselman böyle buyurdu gibi monografik alıntıları bir kenara bırakalım. Majisyen olma kararı çok ciddi bir adanmışlığı getirir önünüze. İyi düşünülmemiş bir karar kötü sonuçlar doğurabilir. Saki'nin ifadesiyle; Karar bir kez verilir. Bu konu üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeniz gerekiyor; neden bu yola girme isteğiniz var. Ve bunun cevabını özellikle de kendinize vermelisiniz. Bunu yapabildiğiniz zaman Tragna yada başka bir ekol, siz daha kapıyı çalmadan kapısını size açacaktır.

 

Saygılarımla.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Merhum Bülent Kısa nın netteki kitapları elimde var,amacım maji deil sadece kişisel grlişimimi hızlandırmak mesela mantralar üzerinde çalışarak inisiye olmadan yarar elde edebilirmiyim ?

 

Bülent Kısa'ya göre evet , Ozan güner'e göre hayır sanırım , yukarıda bazı yazılarında belirtmiş.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

fizik boyutun dışındaki binlerce türün hepsine birden cin deyip geçenler tarafından sapkınlıkla suçlanan majisyendir.

 

yalnız şunu bilmek gerek: her ne kadar maji sistemlerinde yetkin de olsa, bülent kısa aslında hiç kat yolculuğu yapmamıştır. astral yolculuk (veya varlıklarla iletişim) yetenekleri arasında değildir. o daha çok bir teori insanıdır, derlemeci-arşivcidir; pratikte gözle görülür bir başarısı yoktur. örneğin bilgilerini, sembollerini vb. saki'den aldığını iddia ettiği kblan tragna sistemi ağırlıklı olarak avustralya'daki bir maji grubundan apartmadır.

 

kat çalışmalarını kendi yapmış, yolculuklara kendi çıkmış, oradaki varlıkla(rla) kendi konuşmuş gibi yazması kişisel reklam çabasındandır.

 

(bk'yı savunacaklar: ne olur basit enerji-varlık çalışmalarını örnek göstermeyin bana.)

 

Ekşi sözlükten biri bunu yazmış paso sallamış :D :D :D Allah akıl fikir versin çamur atıyorlar kıskançlar :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

fizik boyutun dışındaki binlerce türün hepsine birden cin deyip geçenler tarafından sapkınlıkla suçlanan majisyendir.

 

yalnız şunu bilmek gerek: her ne kadar maji sistemlerinde yetkin de olsa, bülent kısa aslında hiç kat yolculuğu yapmamıştır. astral yolculuk (veya varlıklarla iletişim) yetenekleri arasında değildir. o daha çok bir teori insanıdır, derlemeci-arşivcidir; pratikte gözle görülür bir başarısı yoktur. örneğin bilgilerini, sembollerini vb. saki'den aldığını iddia ettiği kblan tragna sistemi ağırlıklı olarak avustralya'daki bir maji grubundan apartmadır.

 

kat çalışmalarını kendi yapmış, yolculuklara kendi çıkmış, oradaki varlıkla(rla) kendi konuşmuş gibi yazması kişisel reklam çabasındandır.

 

(bk'yı savunacaklar: ne olur basit enerji-varlık çalışmalarını örnek göstermeyin bana.)

 

Ekşi sözlükten biri bunu yazmış paso sallamış :D :D :D Allah akıl fikir versin çamur atıyorlar kıskançlar :)

 

Bülent Kısa...Söylenecek çok şey var kendisine gerçekten hayranım müthiş bir insan desem sonuna kadar hak eder.Bülent Kısanın Havasın Derinlikleri 1 ve 2 kitabına baktığımda tamamiyen gizli ilimler hazinesi isimli kitap ve şemsül maarif isimli kitapdan derleme. Hele hele havasın derinlikleri 2 nin 2. cildi olan celcelutiye uygulamaları tamamiyen gizlilimler hazinesi isimli kitapdan derlemedir o kitabın yazarı da Mustafa İloğludur.Sakın yanlış anlamayın Bülent Kısaya yalancı demiyorum zira Şemsül Maarif kitabını, gizli ilimler hazinesini, batılnameyi vs. pdfye dönüştürerek heryerde dağıttı ve hepimiz faydalanıyoruz.Havasın derinlikleri bambaşka bir bakış açısıyla derlenmiş.Zira gizli ilimler hazinesinde vefkler hep aynen yazılırken bülent kısa ay ve güneş açıklığına göre farklı toplama çıkarma işlemleri yapılacağını savunuyordu(bu dediğide başka kitaplarda geçiyordu) Uzun lafın kısası derledi topladı en doğru yolu buldu, havas konusunda yeni şeyler keşfedememiş olabilir ama geçmiş alimlerin bütün bilgilerini derleyerek en doğru bilgileri bize sunmuştur ve para gibi birşey uğruna bunları yapmamıştır.Zira Bülent Kısa'nın kitapları pdf olarak sağda solda yayımlanırken hiçbir şekilde telif hakkı idda etmedi tonla havas kitabını kendisi pdf formatında bize sundu.Sağdan soldan mı aldı, sakiden mi aldı umrumda değil uygulamalar çalışıyor dedikleri aynen doğrudur önemli olan da budur.Kimse onu eleştiremez kendisi Türkiyede tarot hakkındaki ilk makaleleri çeviren kişidir sizin gibi google amcaya maji yazınca tonla makale çıkmadığı zamande siz google amcadan araştırabilesiniz diye emek verdi karşılıksız yardım edebilen nadir insanlardandı Allah razı olsun..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet tanıyanlarda kendinin çok iyi bir insan olduğunu yazıyorlar hep ama şimdi kitabından bir alıntı ;

 

"....

Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda

gömmektir. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar

çeker. Devamlı başarısız ve şanssız olur, ruhsal depresyonlara

uğrar, çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. Çalışma için bir iksir

hazırlanır ve iksir çalışma sırasında, çalışmaya katılan yolcular

tarafından içilir....."

 

Burada bir kişiye zarar vermenin yollarını anlatıyor bu bir çelişki değilmidir ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet tanıyanlarda kendinin çok iyi bir insan olduğunu yazıyorlar hep ama şimdi kitabından bir alıntı ;

 

"....

Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda

gömmektir. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar

çeker. Devamlı başarısız ve şanssız olur, ruhsal depresyonlara

uğrar, çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. Çalışma için bir iksir

hazırlanır ve iksir çalışma sırasında, çalışmaya katılan yolcular

tarafından içilir....."

 

Burada bir kişiye zarar vermenin yollarını anlatıyor bu bir çelişki değilmidir ?

 

Şimdi kardeşim ben havascıyım oradan örnek veriyorum.En son rabbin nefesi isminde emaül hüsna aldım kahhar isminde hastalıkları yok etmek mümit(varlıkların canını alan) isminde bitmesi istenen olayları bitirmede kullanılır diyor.Ben adam akıllı lanetleme çalışması diyemeyen adamın kitabını ne yapayım?Bülent bey aynen açıklamış neyse o.Şu anda bakıyorumda insanlarda bir kötülüğü dışlama çalışması felan bilmemne hayır arkadaş sen doğada kötülüğün varlığını anlayamadan nasıl olurda doğadaki dengeyi savunabilirsin bence saçmalık.Gerektiği yerde lanetleme uygulamalarıda yapılır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet tanıyanlarda kendinin çok iyi bir insan olduğunu yazıyorlar hep ama şimdi kitabından bir alıntı ;

 

"....

Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda

gömmektir. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar

çeker. Devamlı başarısız ve şanssız olur, ruhsal depresyonlara

uğrar, çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. Çalışma için bir iksir

hazırlanır ve iksir çalışma sırasında, çalışmaya katılan yolcular

tarafından içilir....."

 

Burada bir kişiye zarar vermenin yollarını anlatıyor bu bir çelişki değilmidir ?

 

 

Bülent kısa satanist ve majide önemli olan nötr olmaktır. havass kitaplarına bak istersen o kadar müslüman takılan adamların verdikleri formüllere bi göz gezdir istersen , ya kahharlı ayetel kursili bağlama lanetleme çalışmalarına bak , e şimdi havass ustaları kötü biri mi oldu ?

 

ruh gömme çalışması astral kat çalışması yapanlar yapabilir , sen ben değil .

 

Bu arada konuyu hortlatacam da , tragna inisiyesini tek bi kişi vermiyor . başkaları da veriyor ,ücretsiz hem de .. tragna inisiyesindeki sonraki aşamaları da öğretiyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir kişinin kafasına silah dayar ve istemediği bir şeyi yaparsan bu suçtur hem maddi boyutta hemde diğer boyutta,bunu ister majiyle ister havasla yap farketmez bu gelişme çabası filan değildir bu kötülüktür,ha kişinin tercihi buysa o ayrı konu sadece kullandığı malzemeler değişti diye sonuç değişmez.,kötülük yaparak öğrenmeye çalışıyorum desede yaptığı kötülüktür.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Silah...Suçlu tutunca terörü, polis tutunca adaleti gösterir.Sen çok yanlış gelmişsin kimse kötülüğü savunmuyor.Bülent Kısa hiçbirşekilde alın size havas öldürün demiyor havassa gelince havasla haksızsan sen kahrolursun(kimseyle bu havass konusunda tartışmayacağım bizzat yaşadım çünkü)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tragna ekolünün astral kat çalışmalarının yer aldığı metni tamamen önyargısız olarak okumaya gayret ettim. Kitap, alanla ilgili olan kişilerin tamamının bildiği rahmetli üstat Bülent Kısa ve ortağı tarafından belirli ritüel ve çalışmalar neticesinde edinilen bilgiler içermekte. Lafı dolandırmadan konuşmak gerekirse, kitap son derece negatif enerjiler taşımakta, baştan sona sadomazoşist ayinler, çarpık fanteziler, tecavüz, aşağılama, ters ilişkiler yer almakta, grup seks ve benzer uygulamalar "maji" diye yutturulmaya çalışmaktadır. Fakat olay bununla da kalmamaktadır. "Üstatlar", bu katlara çıkmak isteyen kişiler için bir takım muskalar, vefkler, zikirler önermektedirler. Bu zikirleri de astral kat çalışmalarında öğrendiklerini iddia etmektedirler. Kitabın ileriki sayfalarında öyle bir zikre denk geldim ki, bu işin kat çalışması olmadığı, ya çarpık bir bilinçaltının ürünü olduğu ya da okurlarla dalga geçildiği belli oldu. Zikir "ARKİDİN ZAKİRO" idi. Üstatlar, kendi takipçilerine "arkidin zakiro" zikrini çekip, aynı zamanda hayalinde çıplak bir kadını canlandırmalarını istemekteydiler.

 

Böyle bir zikir olabilir mi? Olsa olsa "kat geziyorum" diye kendi bilinçaltını gezen üstatların kelimelere dökülen içeriğinin güya zikir almış halidir bu.

 

Tragna çalışmalarına başlamayı düşünen kişilerin dikkatli olmasını ve kitabı sağlıklı bir şekilde kelimeler arasında saklı olanları da arayarak okumasını rica ediyorum. Bir ekolün enerjisi bu şekildeki gibi kirlendiğinde, o ekol derhal tasfiye edilir, üyeleri dağıtılır, mekan boşaltılır ve üyelerden hiç biri en az yedi sene hiç bir enerjisel çalışmaya katılmaz. Çünkü üzerindeki kirli enerjinin temizlenmesi uzun süre alır. Böylesi bir kirliliğin oluştuğu bir ekole dahil olmuş mekan ve kişilerin karantina süresi çok daha fazla olmalıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kitabı ben de şöyle hızlı hızlı bi gözden geçirdim fikir sahibi olmak için. Bazı kısımları aşırı uç yöntemler içeriyor. Eğer bu yöntemleri uyguladılarsa ekol ayağına kadınları kullanmak için sapıkça fantezilerini din diye yutturan hocalardan hiçbir farkı yok gözümde.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kitabı ben de şöyle hızlı hızlı bi gözden geçirdim fikir sahibi olmak için. Bazı kısımları aşırı uç yöntemler içeriyor. Eğer bu yöntemleri uyguladılarsa ekol ayağına kadınları kullanmak için sapıkça fantezilerini din diye yutturan hocalardan hiçbir farkı yok gözümde.

 

kitabı ''şöyle bir gözden geçirmekle'' fikir sahibi olmanız MÜMKÜN değil :) zira yıllarca uğraş gerektiren çalışmalardan sonra bile fikir sahibi olamıyoruz .. Merak ettim nedir sizi bu düşünceye sevk eden ? acaba bizim fark etmediğimiz bir nokta mı var ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...