Jump to content

Goetik Ve Teurjik Ritüeller


nevermore

Önerilen Mesajlar

‘Goetia’ eski Yunancadan bize miras kalıp maji, büyü ve cadılık anlamına gelen birkaç kelimeden biridir. Kadim dönemlerde Yunan’da bir süre tercih edilen deyimken, Romalılar yine (Pers kökenli) Yunanca bir kelime olan mageia kelimesini tercih ettiler, bu kelime Modern Avrupa dillerinde benzeri kelimelere dönüşen ‘majik’ kelimesini hediye etmiştir.

Rönesans döneminde goetia kelimesi farklı maji türlerini sınıflandırmanın bir parçası olarak kullanıldı. Heinrich Cornelius Agrippa, bilinen bütün sanatların ve bilimlerin incelemesini ve eleştirisini yaptığı De incertitudine et vanitate scientiarum (Bilimlerin kesinliği ve beyhudeliğin üzerine, 1531) eserinde doğal maji, matematiksel maji, büyüleyici maji, sihirbazlık (İngilizce’de insanlar magic denince genelde bu türü anlıyorlar) ve seremonik maji ayrımını yaptı. İlaveten seremonik majiyi de iki türe ayırdı: Goetia ve Teurji.

Bu ayrım tanrıbilimsel bir ayrımdı. Teurjik maji ağılıklı olarak, melekler gibi veya bazı örneklerde Kutsal Bakire gibi Hıristiyan tanrılar meclisinin üyeleri gibi iyi varlıkları çağırma ve onlardan yardım isteme teknikleri ve ritüelleri kullandı. Teurjik çalışmanın bir örneği ortaçağda popüler olan Ars Notoria grimoire’ıdır, bu metinde sürekli dua çalışması vardır ve metin duanın daha ritüelleştirilmiş (kimi eleştirmenlere göre yüzeyselleştirilmiş) bir biçimi yer alır.

Goetik ritüelde de belli bir noktaya kadar melek varlıkları ve Tanrı’nın gizli isimlerini içerir; fakat burada çalışmanın esas çizgisi farklıdır: amaç iblisleri ve günahkar ruhları büyüyle, erk sözcükleriyle, majikal silahlar ve lanet tehditleriyle bağlamak ve majisyenin istediği işi yaptırmaktır. Teurji ve goetik ritüelle ilgili bu ayrım Agrippa’nın müridi iblisbilimci Johann Weyer ile maji konusunda bir yazar olup cadılık duruşmalarını eleştiren Reginal Scot tarafından benimsenmiştir.

Ayrım her ne kadar iyi ve kötü ruhlarla ilgili olsa da, bu durum, Agrippa ve takipçilerinin teurjiyi onayladıkları anlamına gelmez. Agrippa teurjik çalışmanın önündeki en büyük güçlüğün, görünürde iyi meleklerin aslında kılık değiştirmiş iblisler olabileceğini, majisyeni onlara güç vermeye kandırabileceklerini ima etmişti. Bu şekilde teurji her zaman putperestliğe kayabilir, bu suçlama ortaçağlarda çok kullanılmıştır. Aslına bakılırsa ortaçağ otoritelerine göre teurjik çalışma tam da bu nedenle ‘goetik’ ritüele göre daha tiksindiriciydi. En azından goetik majisyen yaptığı şeyin farkındaydı.

Bu ayrımlardan hareket edersek ‘goetia’ esasen belli iblislerin özel olarak çağrılması ve bağlanmasına dair majikal operasyonlardır. Bunun klasik örneği 17. asra ait Süleyman’ın Küçük Anahtarı adıyla da bilinen Lemegeton grimoire’nin ilk kitabıdır. Birçok başka grimoire Grimorium Verum, Papa Horius’un Grimoire ve Grand Grimoire sonraki döneme ait kitaplardır ve hepsi de iblis çağırma ritüel uygulamalarını içerir.

Goetik majinin küçük bir tarihini gördük. Hiç kuşkusuz daha gerilere gitmek ve Kitabı Mukaddes’deki Davut’un oğlu Kral Süleyman’a atfedilen grimoire’lara bakmak da mümkündür. Bu gelenek İÖ 1. asra kadar uzanır. Bu yazı diğer yöne odaklanıyor ve goetik uygulamaların modern ve çağdaş maji akımlarını nasıl etkilediğine bakıyor.

Hikaye çok farklı şekillerde yazılabilir veya anlatılabilir. Her şeyden önce özellikle İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 19. asrın okültistleri öğretilerini ve uygulamalarını belirlerken grimoire’lere baktılar. Goetia onları o kadar etkilemese de Eliphas Levi, Dogme et rituel de la haute magie adlı eserinde Süleymanın ‘Büyük’ Anahtarı’ndan faydalandı. Hermesçi Altın Şafak Tarikatı’nı oluşturan masonlar, gülhaçlılar, okültistler ve simyacılardan oluşan İngiliz grup da John Dee’nin meleklere dair çalışmalarından ve Yunanca majikal papiruslar ve Süleyman metinlerinden etkilenmişti. Ritüelleri oluştururken goetia’dan ziyade teurjiye dayandılar ve bir kadının gönlünü kazanmak veya gömülü hazineleri bulmak için iblisleri bağlamak yerine ruhun saflaştırılması ve yüceltilmesini amaçladılar.

Ne var ki kadim doğruları araştıran Viktoryen dönemi akademisyen-majisyenlerde goetia malzemesi yeniden ortaya çıktı. A. E. Waite, Kara Büyü ve Anlaşmalar Kitabı’nda (1898) bir goetia versiyonu yayınladı. Ne var ki kitabın yayınlanması goetia ritüelini teşvik etmek değildi: Waite bu türden iblis çalışmalarını şiddetle eleştiriyordu, hatta en sonunda Agrippa gibi bütün majikal seremonilerin tabiatı gereği cehennemden yardım alma ile düpedüz batıl inancın bir karışımı olduğunu ileri sürdü. Altın Şafak’ın kurucu dehalarından biri olan Samuel Liddell Mathers, Aleister Crowley’e bir hediye olarak British Library’de bulunan çeşitli versiyonlara dayanarak Legemeton’un bir versiyonunu yazdı. Crowley daha sonra bu kitabı ilaveler ve kendine ait yenilikler katarak tekrar yayınladı.

Crowley’in hırsı Waite’inkine göre çok daha pratikti ve bazı açılardan da Mathers’ınkine göre daha az saftı. Crowley/Mathers’ın 1904 yılında yayınlanan goetia baskısına Crowley bir önsöz yazdı. Bu yazıda Crowley genel olarak majikal ritüelin yorumu için yeni bir yön belirlerken özel olarak da goetia majiye dahil olan varlıklar da yenilikler yaptı. Crowley’in ‘İnisiye Yorumu’ majinin psikolojik ve hatta psiko-fizyolojik temellerine vurgu yaparak majinin etkisinin esasen beyinde olduğunu ileri sürdü. İblisler zihnin koku, ses, görüntü ve eylemle uyarılmasından başka bir şey olmayan ritüelin etkileri hakkında konuşmanın kabullere uygun yollarını sunmaktan başka bir şey yapmıyordu.

Bununla birlikte Crowley’in bu konudaki son sözü bu değildir. Bu yazı bir yandan majikal bilimlerin psikolojileştirilmesinin işaretini verirken, Crowley’in kendi çalışması bu etikete tamamen oturmamaktadır. Esasen iblislerle ilgili bir ritüel çalışmasının girişi olan bu yazı, cehenneme dair yasa dışılığın ahlaki sorumluluğunu kaldırmayı meşrulaştırmış oldu.

Modern majide goetia (ve Teurji) ile ilgili önemli noktalardan biri de tam da majinin neyle ilgili olduğu, nasıl işe yaradığı ve ahlaki olarak neye izin olduğu gibi tam bu yorumların henüz bir sonuca bağlanamamış olmasıdır. Hem majikal hem majikal olmayan cemaatler içinde ‘ak büyü’ ile ‘kara büyü’ ‘Sağ el yolu’ ile ‘Sol el yolu’ ayrımlarının kalbinde yatan meselelerdir bunlar. Ritüel uygulamaya, ağırlıklı olarak da ‘iblis’ uygulamalarına odaklanmak, majisyen gruplar arasındaki mücadele bu tür sınırların nasıl oluşturulduğu ve güçlendirildiğine, ayrıca bu uygulamaların etrafındaki entelektüel kültürle içinde bulundukları daha geniş kültür arasındaki sürtünmelere dair belli içgörüler kazandırabilir.

Bu konuda söylenebilecek daha çok şey var, örneğin çağdaş majisyenlerin orijinal kaynakları yayınlamasındaki kıyasen son zamanlardaki artışı değerlendirmek bunlardan biri ve belki başka bir yazının konusu.

yazar: Egil Asprem, yazının alındığı kaynak

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Başlığı yeni farkettim Never eline sağlık. Birçok başlıkta bahsettiğimiz bir nokta.Herhangi bir varlık davetinden tutun da Bu günlerde üzerinde konuştuğumuz melek davetlerine kadar hiçbir davette gelen varlık için çağırdığımız iyi-kötü varlık geldi diyemeyiz. Bu yüzden diyorum sürekli tecrübe lazım genin ne olduğunu anlıyabilmek için. Bunu ancak ya varlıkların enerjilerini ayırt edip o şekilde tanıyor olabilmeniz gerekmekte yada kendi korunma yöntemlerinizle belirlemek zorundasınız. Ama büyük üstadlar bile yeri geldiğinde yanılabiliyorlar. Bu sebepten de yapılan çalışmaların ne denli tehlikeli olabileceği yukarıdaki yazıda bir kez daha anlaşılmış oluyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Majikal eylemin ilhamsal bir yönü vardır ve bu yönü anlamamız majikal eylemin gerçekliğine ilişkin algımızı düzeltmemiz açısından önem taşır. “Özel bilinç halleri” majikal eylemin ve sıradan ilhamın ortak şartıdır. Yaratılmaya çalışılan bilinç hallerinin doğru şekilde harmanlanmasıyla ortaya çıkan şey “majisyendir”. Uygun harmanlamanın yapılamadığı durumlarda tehlikeli ve yıkıcı obsesyon durumlarıyla karşılaşılır. Bazı insanların bu güçleri daha az kişisel kontrol demek olan aşırı cinselliğe, uyuşturucuya, sanata yada değişik maji tiplerine kanalize ettiklerini biliyoruz. Kontrolsüz kişi eğer ki şanslıysa bu güçlerin etkisiyle “şifacı” filan olabilir. Maji için gereken bilinç halinin kontrolünü o bilinç haline daha sık girip çıkmayla başarabiliriz. Bu, şiir yazmak için ilham almak gibidir, yada yaratıcı bir hikayedeki kaliteli uydurma kapasitemiz. Dışardan bakınca kolay görünen bu eylemler, kişinin kendisini başka boyutlara açmasıyla alakalıdır ve nasıl işlediklerini açıklamak bile hiç kolay değildir.* “Kişinin kendisini başka boyutlara açması” derken ne demek istediğimi anlamanız lazım.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

güzel bir yazı olmuş ben daha çok kehanet ve spiritüelizmle ilgileniyorum böyle majikal kavramlara yeni yeni aşina oluyorum, bana faydası oldu cidden. çok derin bir konu ama bildiğin e book filan da var mı?

 

bir de birşey daha sorucam don juan'ın öğretileri kitabını okumuştum orda çeşitli bitkisel karışımlarla transa geçip başka boyuttan varlıklarla iletişim kuruyorlardı.bu bassettiğin bilinç halleriyle benzer değil mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

güzel bir yazı olmuş ben daha çok kehanet ve spiritüelizmle ilgileniyorum böyle majikal kavramlara yeni yeni aşina oluyorum, bana faydası oldu cidden. çok derin bir konu ama bildiğin e book filan da var mı?

 

bir de birşey daha sorucam don juan'ın öğretileri kitabını okumuştum orda çeşitli bitkisel karışımlarla transa geçip başka boyuttan varlıklarla iletişim kuruyorlardı.bu bassettiğin bilinç halleriyle benzer değil mi?

 

Bazen moderatörlerin bize yem olsun diye açtığı Sahte hesaplar olduğunuz kuruntusuna kapılmıyor değilim . Goetia-Teurji ayrımı ile söylediklerinizin pek bir alakası yok ( bunları yaparsam , şunları söylersem kesin şu varlık gelir gibi bir kehanete başvurulmuyor bu kavramlarda . farklı şeyler bahsettiğiniz ) Sorularınızı büyü hakkındaki sorular bölümünden sorabilirsiniz . Crowley : Çay demleme , bardağa koyma ve ardından içme olgusunu bile seremonik majikal bir faaliyet ve bilinç olarak tanımlıyorsa . Tabiki dediğiniz bilinç halleri ile benzerdir . Bilinç ve bilinçaltı kavramlarından ne anladığınız bu ikisini ne ile özdeşleştirdiğiniz , bağdaştırdığınız sizin için daha önemli .

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bazen moderatörlerin bize yem olsun diye açtığı Sahte hesaplar olduğunuz kuruntusuna kapılmıyor değilim . Goetia-Teurji ayrımı ile söylediklerinizin pek bir alakası yok ( bunları yaparsam , şunları söylersem kesin şu varlık gelir gibi bir kehanete başvurulmuyor bu kavramlarda . farklı şeyler bahsettiğiniz ) Sorularınızı büyü hakkındaki sorular bölümünden sorabilirsiniz . Crowley : Çay demleme , bardağa koyma ve ardından içme olgusunu bile seremonik majikal bir faaliyet ve bilinç olarak tanımlıyorsa . Tabiki dediğiniz bilinç halleri ile benzerdir . Bilinç ve bilinçaltı kavramlarından ne anladığınız bu ikisini ne ile özdeşleştirdiğiniz , bağdaştırdığınız sizin için daha önemli .

 

yanlış anlamışsın ya da ben tam ifade edemedim bu konuyla ilgili değilim, spiritüelizmle, kehanetlerler ilgileniyorum normalde, farklı alanlar tabiki de, ben de farklı bir alan olduğundan bu konuya yabancıyım demek istemiştim. kızılderili kültürüne ilgili olduğumdan bassettiğim tarzda kitaplar okuyorum ve ilaç alıp farklı boyutlardan varlıklarla iletişim kuruyorlar bu da bir çeşit maji midir? bunu söylemek istemiştim.

 

fake hesap filan da değilim sürekli girmesem de uzun süredir bu forumdayım aslında.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yanlış anlamışsın ya da ben tam ifade edemedim bu konuyla ilgili değilim, spiritüelizmle, kehanetlerler ilgileniyorum normalde, farklı alanlar tabiki de, ben de farklı bir alan olduğundan bu konuya yabancıyım demek istemiştim. kızılderili kültürüne ilgili olduğumdan bassettiğim tarzda kitaplar okuyorum ve ilaç alıp farklı boyutlardan varlıklarla iletişim kuruyorlar bu da bir çeşit maji midir? bunu söylemek istemiştim.

 

fake hesap filan da değilim sürekli girmesem de uzun süredir bu forumdayım aslında.

 

Uyuşturucu ve maji üzerine bir araştırma yapmak var aklımda, müsait bir vakit bulursam bilgileri derleyip paylaşırım.

Linkleri incelemedim, aramalarda çıkan başlıklar, işini görebilirler.

 

Pdfler

http://www.rfhha.org/images/pdf/Hospital_Laws/Drugs_magic_remedies_(%20advertisement)_act.pdf

https://tr.scribd.com/doc/158476536/Robert-Anton-Wilson-Sex-Drugs-Magick

http://www.bobbycampbell.net/RAW_SERPENT_POWER.pdf

 

linkler

Temple of Thelema • View topic - illegal drugs and magick

The Arcane Archive - drugs and magick

http://ultraculture.org/blog/2014/05/26/magick-psychedelic-drugs-serious-business/

https://magickfortherealworld.wordpress.com/tag/ritual-drug-use/

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

üçüncü pdf i indirdim sağol. ilgi çekici bir konu mesela şamanlarda transa girmek için benzer karışımlar kullanıyor.Orta Asya ile Güney Amerika mesafe bakımından çok uzak. Astral seyahatle yakın olabilir:). Ama bu uygulamalarda tütün-esrar türü daha yaygın gibi. Linklerdekiler daha farklı.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...