Jump to content

mescalin

Önerilen Mesajlar

Bu kelime Almancadan gelmektedir. ( Poltern = yüksek ses yapmak geist = Hayalet veya ruh . Yüksek gürültü yapan hayaletler veya Ruhlar ). Bu halk arasında görünmeyen bir varlık tarafından yapılan gürültü veya rahatsız edici hareketler olarak tanımlanmaktadır.

Poltergeist olayları muhtelif devirlerde muhtelif kültürlerde görülmüştür. Hatta bazı ülkelerde bu milli kültür ve folklorun bir parçası olmuştur.

Hindistan, Amerika, İngiltere , Japonya Brezilya gibi . Ancak çok yakın tarihe kadar bu olayların belirli bir bilimsel izahları yoktu bazıları fiziksel bir çok sebebe dayandırıyordu. Rüzgar, kızıl Ötesi ışınlar ve ses dalgaları veya ani yer çekimi değişimleri gibi

 

Tanınmış Poltergeist _ Ruh Tacizi Olayları :

 

Poltergeist olayları M.S. I yüzyıldan beri oluşmaktadır. İlk zamanlar bu olaylar efsane veya halk arasında hikayeler olarak tanımlanmaktaydı. Fakat Halk bunlardan çok korktuğundan her zaman böyle olaylardan çekinmiş ve çok fazla sebebini bulmaya çalışmamıştır. Onun yerine kilise veya dini camia bunu üzerine almış ve bu olaylara Metafiziksel bir çok sebepler bulmuş hatta bu yüzden yüzlerce kişi orta çağda Engizisyon Mahkemelerinde davaları görülüp muhtelif şekillerde ölüme mahkum edilmiştir.

 

Lithobolia ( 1698 )

Lithobolia veya Stone – Throwing Devil bu olayı şöyle anlatmaktadır. 1682 senesinde bir gazetede yazılmış bu yazıda ( bu gazeteden Helen sadece iki nüsha bulunmaktadır British Museum da ) George ve Alice Walton’a ait New Castle ( New Hampshire ) de ki bu Taverna da Cereyan etmiştir.

Lithobolia Rishard Chamberlain tarafından yazılmıştı. İddiasına göre bu tavernanın kendiside ortaklarındandı ve olaya kendisi de şahit olmuştu.

Richard Chamberlain’in kendisinin yaşadığı bu olayı aşağıda orijinal şeklini ek olarak paylaşıyorum

 

 

“ bir zaman evvel Amerikada Her Majesty ( sayın Kralımızın ) hizmetinde olarak bulunduğumda orada kaldığım müddetle (yakın olarak üç ay ) New Hempshire da New Castle şehrinde Lithobolia veya Stone- Throwing Devil isimli taverna otelde kaldım.

Kaldığım zaman zarfında muhtelif zaman ve tarihlerde gözle görülmeyen bir varlık tarafından çok rahatsız edici gürültüler ve aynı zamanda bina içindeki eşyalar veya duvardaki tuğlalar ve taşlar her tarafı atılmış ve bina karman çorman bir hale gelmiştir.

Bu hadiseler benim orada kaldığım bir ay zarfında aynen hergün devam etti.

Bir ay kadar sonar başka şehre gitmem icap ettiğinden orada benimle beraber bu olaylara tanık olmuş 12 şehrin ileri gelenine bir zabıt imzalatırdım. Ve hepsi benim yazdıklarımın tamamiyle doğru olduğuna altına imza atarak şahadet ettiklerini belirtiler.

Ben ayrıldıktan sonra bir ay kader geçince bir haber aldım . Ev sahiplerinden birisi o atılan taşlardanbirisinin başına gelmesi biride omzuna çarpmasıyla yaralanmış vekaldırıldığı hastanede ölmüştü. Bunu üzerine diğerleri o evi terk ederek ingiltereye dömüşerdi .

Halen Mahali polis ve bilim adamları bu işi çözmekle uğraşıyorlardı.

İşin en ilginç tarafı o şahıs öldüktensonra bu gib hadiseler de kesilmişti.

Bazılarına göre varlık la ölen arasındak ewski bir düşmanlığın neticesiydi bu.

 

Borley Rectory ( 1937)

 

İngilterede Essex vilayetinde Borley köyünde Papazın evi eski Kraliçe Viktorya mimarisyle yapılmış bir binaydı inşaası 1863 deyapılmıştı daha eski bir binanın yerine ; 1937 bir yangında yok oldu.

1929 senesinde içinde muhtelif tarihlerde ikamet etmiş kişiler tarafından evde paranormal olayların olduğu bildirilmiş ve ev “ hayalet ev “ olarak tanınmıştı. 1937 Zamanın entanınmış Paranormal olaylar uzmanı Harry Price tarafından ciddi olarak incelenmiş ve neticede evin

“ İngilterenin en Perili evi “ olarak tanımlanmıştır. Bu olay İngilterenin en tanınmış gazetelerinden Daily Mirror tarafından tefrika halinde yayınlanmış ayrıcada Harry Price bu mevzuda çok satan iki kitap yazmıştır.

Evin Tarihçesi :

image004.jpg Borley köyünün papaz evi yine Borley köyü kilisesinin sağ tarafına 1862 de o zaman Köyün Papazı olan Reverend Henry Dawson Elis Bull tarafından inşa edilmiştir. Sonrada bir sene sonra aynı bölgenin Baş papazı olarak atanınca o eve taşınmıştır.

İnşa edilmiş ev büyük tuğladan yapılmış ve

Inşaatçı Augustus Welby Northmore Pgin ‘in planlaması ve nezaretinde eski Kraliçe Viktorya stilinde yapılmıştır. Bu evin yerinde eskiden Gregorian denilen bir stilde inşa edilmiş bir ev vardı ve daha eski Papaz Reverend Harringham için inşa edilmişti. Ancak bu ev yerine gelen Henry Bull tarafından yıkılmış ve yerine çok daha geniş olan ( zira Henry Bull’un 12 tane çocuğu vardı ) bir ev inşa edilmiştir.

 

image005.jpg image006.jpg image007.jpg

The Reverend Harry Bull, Papaz Bull ‘un kızları ve Anneleri Marianne Foyster

 

Eski yıkılmış olan bina çok daha eskilere aitti . Zira köyün kilisesi 12 asırdan kalmaydı. Bu köy büyük bir köydü ve etrafta bulunan üç köyüde kilise mıntıkasının içine almaktaydı. Bu civarda

Ki köylere ilaveten dağınık halde bulunan 11 de çiftlik vardı. Bu civarda Hayvan yetiltiriciliği yapılıyor ve Peynir imal ediyordu. Borley Köyün merkezinde de üç mahalle vardı . Burada 1200 kişiye yakınbir insan topluluğu yaşıyordu. Ancak civarda ki köylerle beraber 5000 e yakın insan Borley köyündeki Kiliseye bağlıydılar.

Borley bir zamanlar Waldegrave ailesinin mülküydü ve onalr burada oıturmaktaydılar orta çağda. Ayrıca bu civarda 1362 senesinde bir Benedictine Manastırıda bulunduğu söylenmekte ve bu manastırda yaşayan bir rahibin yine yakınlarda bulunan bir diğer manasıtırda bulunan rahibelerden biriyli ilişkiye girmişti.

 

image008.jpg image009.jpg image010.jpg

Borley evinin Salonu , Evi araştıran Uzman ekipten Harry Price , Baş Uzman

 

.İlişkileri ortaya çıkınca Rahip öldürülmüş ve rahibe de canlı olarak manastırın bir odasına kapısı tuğlayla örülerek canlı olarak gömülmüştür .

Bu tarihten sonra etrafta paranormal olaylar oluşmağa başaladığı hakkında söylentiler çıkmış.

Bu Manastırda daha çoğalmış ve hatta bu yüzden 1680 tarihinde kilisenin emri ile her iki manastırda yıkılarak başka yere taşınmıştır.

Ancak bu kerede de Hayalet görüntüleri veya normal ötesi görüntüler Papazın evinde başlamıştır .

image011.jpg İlk isbatı olan ve şahitleri bulunan Paranormal olay

1863 civarında olmuştur. Bu tarihte evde oturanlar gece ve gündüz ayak sesleri ve konuşmalar duymuşlar ama buna karşın araştırmalarda kimse bulunamamıştır. 28 Temmuz 1900 senesinde o zamanki Baş Papazın büyük kızı akşam üzeri bahçede ses duymuş çıktığında çalılıklarda kaybolab bir gölge görmüştür. Bu olay üç gün arka arkaya az çok aynı saatlerde tekrarlanınca dördüncü gün fotoğraf makinasını alıp gizlenip beklemeye başlamış yine aynı saate aynı sesi duyunca bahçeye çıkmış ve yandaki fotoğrafı çekmiştir.

Onunla konuşmak için yalaşmış ama belli bir mesafeye gelince birden yok olmuştur.

Bu resim uzmanlarca incelendiğinde hiçbir hile olmadığ bunun Papazın kızının makinesi tarafından çekilmiş bir resim olduğunu ve üzerinde hiç bir değişklik yapılmadığını tasdik etmişlerdir.

Bu tarihten sonra köydeki muhtelif insanlar akşam üzeri vakitlerinde Papazın Evini civarından geçerlerken bu rahibeyi ve onun haricinde çeşitli hayaletler gördüklerini ifade etmişlerdir.

Henry Dawson Ellis Bull 1892 de öldü ve yerine oğklu Reverend Harry Bull geçti i

1911 de bir dul bayan ile evlendi “ İvy “ 1920 senesine kadar kızları ile birlikte Burley papaz evinin yakınında bir binada oturdu ve sonunda 1920 de Borley Papazvine yerleşti. Evli olmayan iki kız kardeşide bir kaç mil ötedeki Chilton Lodges da oturmaya başladılar.

9 Haziran 1927 de Baş Papaz Harry Bull öldü, ve papaz evi yine boş kaldı ölümünden sonraki iki sene müddetle. 2 Ekim de Reverend Guy Eric Smith vekarısı binaya taşındılar. Taşınmalarından kısa bir zaman sonra bir gün Bayan Smith evde bir bvir dolabu temizlerken kahverenki bir kağıtla sarılı bir paket buldu. Paketin içinde genç bir kadının kafatasını buldu.

O hadiseden kısa bir zaman sonra evde anlaşılmayan olaylar olkuşmaya başladı. Bunlardan en enteresanı hizmetçileri çağırmak için kullanılan çanın çalmasıydı. Fakat daha da enteresanı çanın çalabilmesi için gerekli ip yoktu. Gece pencerelerde ışıklar beliriyor ve ayak sesleri duyuluyordu. Buna ilaveten Bayan Smith bir kaç gece arka arkayadışarda bir ses duymuş pencereden bakınca siyzh bir atın çektiği bir payton görmüştü . Smith ailesi Daily Mirror gazeresi ile temas ederek onlardan kendilerini Society for Psychical Research derneği iletemas ettirmelerini istemiştir . 10 Haziran 1929 da Eve bir muhabir göndermiş ve Borlay evei ve oluştuğu söylene Paranormal olayalar hakkında bir dizi yazı yazmasını istemiş. Ayrıca gazete İngilterenine tanınmış Paranormal olaylar araştırmacısı Harry Price’lada görüşerek bu eve gidip bir inceleme yapmasını istemiş. Harry Price 12 Haziranda eve gelmiş. O geldiğinde yeni çeşit bir olayla karşılaşmıştır. “ Ruhsal varlıklar “ Harry Price’I karşılamak ve eve gimesine mani olmak için duvardan tuğlaları söküp veya mutfaktaki tabak çanak gibi eşyaları onun üzerine atmışlardır. Ayrıca bir de evin girişinde bulunan büyük bir aynayı yerinden çıkartıp dışarı atmışlardır. Harry Price oaradan ayrılır ayrılmaz bu tip olaylar duruyordu.

Daha sonraları Bayan Smith o zamanlar bunların sebebinin Harry Price’ın kendisi olduğunu şüphe etmiş olduğunu söylemiştir.

 

image012.jpg image013.jpg

Smith ailesi bir Çay toplantısında, Harry Price FosterLER ve kızları ADELAİDE

 

Simth ailesi Borley’I 14 temmuz 1929 da terk etmişlerdir. Ancak ayrılan Smith’lerin yerine yeni

.Papaz bulmak epey güç olmuştur. En sonunda reverend Lionel Foyster Bulls’ların yakın bir akrabası işi kabul etmişler ve Karısı Mairanne ile eve taşınmışlardır yanlarında üvey kızları Adelaide ile beraber. 16 Ekim 1936 da Lionel Foyster Harry Price’a özel bir mektup yazmış ve bu mektupta taşındıklarından beri evde olan acaip olayarı tek tek sıralamıştır. Price bunları kitabında şöyle sıralamıştır : Lionel Foysterin eve taşındıkları tarih ile Ekim 1935 tarihi arasında evde olan hadiseler , Çalan ziller, Pencerelerin vurulması , taş, şişe atılması duvarlara yazı yazılması, kızları bir odaya kilitlenmiş anahtar olmadan. Eşi Marianna da kocasına bir çok olay nakletmiş : kendisinin yatakta yatarken yere atılması. Bir keresinde görünmeyen bir varlık tarafından ırzına geçilmesi iki kere denenmesi. Bir keresinde kızları Adealide korkunç bir şey tarafından hırpalanmıştır. İki kere Foster bir exorciste çağırmak istemiş ama iki keresindede bunda muvaffakolmamış bir kerede kendisi bunu yapmak istemiş ama son derece sert bir mukavemetle kaşılaşmış . Bir keresinde omuzuna büyükbir taş atılmış .

Daily Mirror gazetesinin bütün bu hadiseleri yayınlamasından dolayı halkın ilgisini çeken bu olaylar bir kaç kere uzmanlar tarafından incelenmiş ve hepside bu olayların isteyerek veya istemeyerek Mairanne Foyster tarafından oluşturulduğu neticesine varmışlardır.

Buna karşın Marianne Foyster ise bir ara bu olayların kocası ve araştırmacı bir psişizm uzmanı tarafından y apıldığından şüphelendiğini ifade etmiştir. Ama daha sonra London Psychic Researche Derneği bu işi ciddi bir şekilde ve 9 uzman araştırmacı ve bilim adamının iştirakiyle o evde 10 gün kalarak araştırmış ve neticede verdikleri raporda bu olanların ne Marianne ve Lionel Foyster ‘le ilgili olduğunu zira onlar daha gelmeden ve onlardan evvel bu evde oturmuş iki Baş Papaz zamanındada böyle olayların varlığı tespit edildiği. Bunu sebebinin hakiki ruhsal varlıklar tarafından meydana getirildiği ve genelde bu olayların daha eskilerde aynı mekanlarda veya bölgelerde bir cinayet veya birisinin ölümü vuku bulduğu zamanlarda oluştuğu . bu olayda da bunun asıl sebebi eskiden burada var olan fakat sonra yıkılan iki manastırdaki rahip ve rahibelerden ikisinin ilşkileri yüzünden birinin idam edilerek diğerininde canlı olarak bir odaya hapsedilip kapısının örülüp ölmesi sağlanarak olduğu ve bu ruhların gitmeleri gereken yere gidemeyip burada yaşamağa mahkum kaldıklarından ileri geldiği ifade edilmiştir .,.

http://www.foxearth.org.uk/BorleyRectoryPictures/Page.html

daha faza bilgi istiyorsanız aşağıdaki Web sitelerini ziyaret ediniz .

http://en.wikipedia.org/wiki/Borley_Rectory Borley evi hakkkında bilgi

http://www.foxearth.org.uk/BorleyRectory/index.html Borley evi hakkında kitap.

nevermoretxt.txt

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Rosenheim ( Ruh Tacizi – Poltergeist ) olayı Almanya’da olmuştur. Sigmund Adam isminde ki bir avukatın ofisinde ki elektronik aletler ve lambaların kendiliğinden işlediği ve yandığı tespit edilmiştir. Bu olayı ortaya çıkarabilmek için 1967 senesinde olayların başlamasından kısa bir zaman sonra şehrin ileri gelen gazetecileri , polis dedektifleri ve Elektrik mühendislerinden bir ekip kurulmuş ve çalışmağa başlamıştır. Yapılan ilk araştırmada Ofisinelektrikleri ve elektrikli aletler gündüz ve gece herkesin önünde kendişğinde bir çok kere yanıp söndüğü tespit edilmiştir.

Ekip kendisine yardımcı olması için dünyaca tanınmış Parapsikolog Prof. Hans Bender’den yardım istemiştir. ( prof. Bender dünyada ilk olarak EVP elektronik parapsikolojik sesleri ses bandına kaydeden ve onlar üzerinde bir teori yayınlayan şahıstır) . Yaptığı araştırma neticesinde bu olayların Parapsikolojik menşeili olduğuna ve bununda Ofisde çalışan Annemarie Schneider isimli birisinden meydana geldiğini ileri sürmüştür. Annemarie Schneider 19 yaşında ofiste staj yapan bir hukuk mezunuydu.

Hadise Güney Bavaria eyaletindeki Rosenheim kasabasında bir avukat olan Sigmund Adam’ın yazıhanesinde olmuştur. 1967 senesinde. Ofisde bulunan elektrik aletleri kendiliklerinden çalışmaya başlamışlar sonra durmuşlar ve tekrar başlamışlar. Bu arada telefonler çalmış , fotokopi makinası kendiliğinden ne olduğu anlaşılmayan nesnelerin fotojopilerini çekmiş bilgisayar devreye girmiş printer manası olamayan yazılar yazmış elektrik lambları yanıp sönmüş. Halbuki bu aletlerin hiç biri elektrik şebekesine bağlı değilmiş hepsi prizden çıkarıldığı halde bu olylar olmuş. Bu hadise 5 haftasürmüş ve bu arada telefonda 800 kere aranmış halbuki telefon ve telesekreter şebekeden söküldüğü halde . Bu konuşmların kimler tarafından yapılndığı anlaşılamamışPosta müdürlüğünce dinlenen konuşma kayıtlarında bir canlı sesi olarak tespit edilen ses anlaşılmayan bir dilde bir şey anlatmaya çalışmış. Sesi spektrumu bunu bir elektrik akım sesi olmadığını fakat israrla bireşy anlatmağa çalışan bir canklının sesi olduğunu tespit etmişler. Printerden çıkan yazılarda dünyamızda konmuşulmaya bir lisana ait olduğuve bir mana taşıdığı ama ne olduğu anlaşılamamış . Fotokopi makinasının çektiği resimlerde yine bu dünya formlarına benzemediği görülmüştür. Sanki üç boyuttan daha fazla boyutta tabi nesnelere benzediği tahmin edilmektedir . Bütün bunların 1967teknolojisine göre yapılması imkansız şeyler olduğunda karar verilmiş.

Polis ve elektrik uzmanlar bir neticeye haftalar süren çalışmalar netcesinde varamamışlar.

Bu Arada araştırmaya başından beri iştirak eden Prof. Hans Bender ve yine dünyaca ünlü Max Planck Institute den iki fizik uzmnanı ve birde Paranormal uzmanı . elleirndeki özel makinalar vasıtasıyla yaptıkları araştırmaların neticesinde şu neticeye varmışlardır .

Olaylar sadece 19 yaşında ki yeni stajyer bayan AnneMarie Schneider orada olduğu zaman oluşmaktaydı. Hans Bender gayet açık bir şekilde Bayan Schneider ofisten ayağını içeri atar atmaz elektrikler yanıp sönmeye başlamakta hattabir kenarda duran ayaklı lamba o kendisine doğru yürüdüğü zaman ışığı devamlı azalıp çoğalmaktaydı.

Bayan Schneider ile yapılan bir görüşme neticesi kendisinin işe girmeden kısa bir zaman evel bir ilişkisi yüzünden büyük bir travma ve üzüntü geçirdiği öğrenilmiştir. Ayrıca kendisinin yine yakın zamanlarda “ sebebi bilinmeye “ bir nörotik kriz geçirmişti. Bu tespit üzerine baya Schneider 15 günlük bir tatile gönderilmiş ve kendisi tatile gittiğinin ikinci günü ofiste ki bütün hadiseler son bulmuştur. Tatil dönüşünde olayların tekrar başlaması üzerine kendisinin işine son verilmiş ve o tarihten itibaren ofiste bu şekilde hiç bir olay olmamıştır.

 

Not : bu olayların benzerleri bayan Schneider’in evinde ve daha sonra girdiği yeni işindede aynı şekilde olduğu tespit edilmiştir.

 

Netice : HAP : Human agent Poltergeist – İnsanın sebep olduğu Tacizler. Böyle olaylara sebep oldukları çok görülmüştür, böyle olayları Taciz eden Ruh olaylarından ayırabilmek için ESP

Extrasensory perception ( normaldışı duygu algılama ) ve PK Psychokinesis( uzaktan nesnelere tesir etme ) Muayenesinden geçirilir ve onun neticesinde olayların sebebinin bir insanın mı yoksa ruhsal bir varlığın mı sebeb verdiğine karar verilir. Bu olayda Annemarie ‘nin bir ilişkisi esnasında üzücü olylar yaşadığı tespitedilmiş ve bunun HEP olaylarına sebeb teşkil ettiği anlaşılmıştır. Kendisi hem o ofisteki işinden memnun değildi hemde kötü biten bir sevgi ilişkisi olmuştu. Bunun üzerine kendisinde “ histeria “ semptomları başlamıştı. Yapılan testlerde Annemarie ESP tesitinde çok yüksek bir performans buna karşın PK testinde ise düşük br performans vermiştir. HAP olaylarında bu çok enderdir zira daha fazla tersi oluşmaktadır.

Daha sonra uzun bir tedavi neticesi halen bayan Annemarie Schneider bu tip vakalardan tedavi edilmiş ve normalbir şekilde sevdiği bir işte çaılşmakta ve evlenip iki çocuğu olmuştur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

The Drummer Of Tedworh ( 1662) İngiterenin doğu kısmında bulunan bir şehirde yaşayan Joseph Glanville Sadicismus Triumphatus isimli kitabında The Drummer Of Tedworth isimli supernaturel aktiviteleri anlatan bir rapor yazmıştır. Kitabın latince ismi Saducismus Triumphatus Sudducismmin yenilgisi demekti buda Ruh’un varlığını ve ölümden sonra hayatın inkarı demekti. Bu İsa’nın doktrinini inkar etmekti. Anti-Christ bir düşünce olarak

Bunlar Satan ( Şeytanın ) taraftarları idi. Glanville ‘in düşünceleri modern septik ( şüphecilere) yakındı . O Cadılara ve büyüye inanıyordu.

1668 de Glanville bu kitabın ilk baskısını yayınlamıştı. Onda ilave olarak bir de rapor vardı bu raporda : The relation of the fam’d disturbance by the Drummer , in the House of M. John Mompesson . burada Bay Glanvill anlatığı olay o şehirde yaşayan Tedwort şehrinde Wilshare yöresinde bir evin sahibi , John Mompesson , yine aynı şehirde yaşamakta olan bir davulcudan şikayetöi olmuş ve davuluna el koymuştur. O gece evinde davul sesleri tarafından dayanılmaz bir şekilde gürültü yağpıldığına şahit olmuştur. Bu seslerin Davulcu tarafından büyü kullanarak bay Mempesson’un kafasının içinde oluşturduğuna karar verildi. Bu karar neticesinde her ne kadar davulcu o gece beraber olduğu şahısları böyle bir şey yapmadığını zatwen başka davuluda olmadığı şeklinde ifade verselerde sonunda büyü ve taciz yüzünden 6 ay hapse ve bir daha davul çalmamam cezasına çarptırıldı.

İngilterede modern zamanlarda ilk defa bir mahkeme böyle bir suç iddiasını kabul ederek bilime karşı parapsıkolojiyi daha üstün sayarak karar vermiştir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Dünyada Poltergeist Vakalarında en fazla araştırma yapılan

Ve doğru bilgi olan olaydır

burada size olayın resmi raporunun tercümesini yayınlıyoruz

 

THE RAPORT OF EİNFİELD POLTERGEİST CASE

(1977 – 1979)

 

 

Aşağıda size İngilterede en fazla üzerinde bilgi edinilmiş ve araştırlmış bir Ruhların Tacizi Poltergeist vakasını izah edeceğiz.

1977 senesi sonlarına doğru Bayan Peggy Harper , 40 yaşlarında dul ( boşanmış) bir bayan 4 çocuğundan ikisini yataklarına yatırmakla meşguldü. Yarı müstakil bahçe içinde bir evde oturmaktaydılar. Ev Londra’nın kuzeyindeki Enfield teydi . Üç yatak odalı büyükçe bir evdi.

Akşam geç bir vakitde Janet 12 yaşında ve kardeşi Pete on yaşında annelerine seslenip uyandırdılar ve yataklarından şikayet ettiler “ Anne yatağımız sanki içinde bir şey varmış gibi dalgalanıp duruyor.Bir kabarıyor bir alçalıyor. Çok komik ama midemiz bulandı.” Diye.

Fakat anneleri odalarına girdiği anda bu söyledikleri durmuştu.

Ertesi gece saat21.30 da Janet ve Pete tekrar annelerini odalarına çağırmışlar ve bu seferde “ Anne odamızda sanki bir koltuk sürükleniyor gibi sesler geliyor “ diye şikayette bulunmuşlardır. Bunun üzerine anneleri bayan Peggy çocukların odasında duran koltuğu tutup odadan çıkarıp koridora koymuş. Ve çocuklarına “ Tamam bak koltuğu çıkardım , artık uslu uslu uyuyun” diyerek kapıyı kapatıp dışarı çıkmıştır. Ancak o çıkar çıkmaz odadan tekrar sürüklenen koltuk sesleri gelmeye başlamıştır.

Bunun üzerine tekrar odaya dönen Bayan Peggy “ duvarınb arkasında birisi bir şey sürtüyor “ gibi bir ses gelmekyteydi. Bunu üzerini lambayı yakıp duvarı dikkatle incelemeye başladı.

Ama her yerde herşey normal görünmekteydi. Bunun üzerine tekrar çoıkmaya karar verir ve elektriği söndürür. Bunun üzerine ses tekrar aynı şidette tekrar başlar.

Ayrıca birden evin sol dış duvarına sanki çok ağır bir şeyle vurulmuş gibi üç kere bir ses gelir ve arkasından odada bulunan çok ağır tarihi iki kişilk bir koltuk kendiliğinden duvarın kenarında bir metre kadar yerinden oynamaktaydı. Bunu çok büyük bir şaşkınılıkla seyreden bayan Peggy koltuk durur durmaz onu yine eski yerine duvarın önüne büyük bir gayratle iter. Ancak oraya bırakıp çocukların tarafına döner dönmez koltuk yine aynı yere kadar ilerler . Bayan Peggy bu kere onu bütün kuvvetiyle ittiği halde yerinden kıpırdatamaz.

Bunun üzerine büyük bir korkuyla çocuklarına bağırarak yataklarından çıkıp hemen alt kat’a inmelerini söyler. Zira bilinmeyen bir şeyin olmakta olduğuna kani olmuştu.

Hepsi aşağıya inerken pencereden komşularının lambalarının yandığını görür ve komşuları Harper’s lere doğru yardım istemek için koşara gider.

Yardıma gelen komşular bütün evi ve bahçeyi ararşar fakat hiç bir şey bulamazlar .

Onlarda duvarlara vurulan darbeleri duymuşlardır. Zaten o sesler halende belli aralıklarla devam etmekteydi.

Saat gece 23 de polisi çağırdılar. Polislerde vurma seslerini duydular hatta gelen bir polis müfettişi odanın içinde kendi kendine yer değiştirenbir de iskemle görmüştü. Bütün bunları bir rpaor yazarak ve orada bulunanlara ve kendş şmza ederek şahadet etmişlerdir.

Ertesi gün evin etrafında nerden geldiği belli olmayan plastik tuğlalar ve bilyalar atılmaktaydı.

Onları eline alanlar son derece sıcak olduklarını tespit ettiler.

Bu « hücum « üç gün sürdü . Bu arada Bayan Peggy ve diğer komşular sadece polisi değil birde medyum’la bir rahibide yardıma çağırmışlardı.

Fakat bunlardan hiç biri oluşmakta olan olayları durdurmadılar. Bununüzerine Herper’s lar basınla irtibata geçtiler ve olanları anlattılar Daily Miror isimli bir gazete hemen bir muhabi gönderdi işi incelemesi için. Douglas Bence birde yanında bir fotoğrafçı Graham Morris. İkkisi evde bir kaç saat kaldı fakat bir şey olmadığını görünce 4 saat sonra gitme kararı aldılar ve veda edip otomobilleine bindiler. Fakat o anda Plastik tuğlalar yine belli olmayan bir yerden evin üzerine ve bahçeye düşmeye başladı.

Hemen Gazeteciyi ve Fotoğrafçıyı geri çağırdılar ve evin içinde bulunan plastik tuğlaları gösterdiler . Bunu gören fotoğrafçı o tuğlaların resmini çekmeye yeltenince gene nereden geldiği belli olmayan üç tuğla onun kafasına şiddetle çarptı. Ancak daha sonra resmi develope edince resimdeki tuğlanın yerindebüyük bir deilk olduğunu ve resimde tuğla gözükmediğini gördüler.

Daily Mirror ‘un baş muhabiri Goerge Fallows arkadaşlarının başına gelenden çok etkilendi ve olayı kendisi inclemek kararını aldı.

Ve Harper’s lara SPR ‘ye telefon etmesini ( Society for Psychical Research ) olanları anlatıp onlardan yardım istemesini söyledi. Bunun üzerine Kuzey Londra sorumlusu SPS ‘nin bay Maurice Grosse olayı incelemeyi üzerine aldı .

Grosse Harper’s ların evine 5 Eylül ‘de olaylarn başlamasında bir hafta sonra geldi. Bir kaç gün her şey normal seyrini takip etti.

8 Eylül günü Grosse ve diğer Daily Mirror gazetecileri gece saat 22 de nöbet tutarlarken

Janetin odasında bir gürültü geldi.

Odaya girdiklerinde Janettin yatağının yanında duran iskemlenin iki metre öteye atılmış ve yerde buldular. Janet uyuduğundan iskemlenin hareketetiğini görmemişti. Fakat olay olduğunda o odada nöbette olan fotoğrafçı Morris hazır beklemede olduğundan iskemlenin resmini çekmişti . Arkasından Grosse karşı görülmeyen bir el tarafından bir kaç tane mermer bilya atılmıştı. Ayrıca evdeki kapılaırn kendiliklerinden açılıp kapandığını müşahede etmişti.

Ayrıca ayalarından yüzüne doğru sanki birden onu ateş gibi bi el kavrayıp bırakmıştı.

10 Eylülde bu Einfield vakası Daily mirror ‘un anasayfasında baş haber OLARAK VERİLMEKTEYDİ.

10 eylül günü bu hikaye mahalli bir radyo olan LBC radyosunda bir programda ele alındı bu programa Grosse , Bayan Harper ve komşularıiştirak ettiler. Program geceleyin 2.30 saat sürdü.

Evde papranormal olay aynen devam etmekteydi ancak bu seferse evin elektrik tessiatında devamlı arızalar meydana gelmekte , evdeki makinalar bozulmakta, ayrıca piller şarj edilir edilmez tekrar boşalmaktaydılar.

Yatakodasındaki olayları çekebilmek için kırmızı ötesi ışıklara hasas bir kamera getirildi ancak kameranın uzaktan kumandasanı çalıştırmak imkanı olmadı. Ayrıca kamera çekmeğe başladığı anda bir daha durdurmak imkanı olmuyordu.

Aynı mesele BBC nin çekim yapmak için gelen gazete ve televizyoncuların kameralarındada oldu. Ayrıca Kaset teyplerde işlemez oldu.Kasetlerde olduğu yerde büyük bir sıcağın teirinde imiş gibi eridiler. Ayrıca Tape Deck makinaları ortadan birden kayboldular ve saatlerce aramalarda bulunmadılar ama ertesi günü ilk bulundukları yerde gene göründüler.

Grosse araştırmalarında kısa bir müddet sonra Guy Lyon Playfair ‘in yardımcı larak çalışmağa başladı.

İki adam beraberce iki sene bu olayı en ince noktalarına kadar inceleyip araştırdılar taki bu olay sona erene kadar.

Bu zaman zarfında evin duvarlarında veya tavanında vurmalar, sürtme sesleri her gün olmaktaydı . Bazı geceler üst kattan aşağı katta atılan iskemle veya diğer eşyaların sesiyle uyanıyorlardı. Kurulmuş sofralardaki tabakalarda ortadan kaybolmakta ancak bir iki gün bulunmaktaydı.

Oyuncaklar ve diğer küçük eşyalar devamlı evin içinde havada uçuşmaktaydı. Kızların giyim eşyaları dağınık şekilde şurda burda dağınık birşeklide görülmekteydi. Yerler bilinmeyen bir yerden gelmiş su birikintileri izleriyle doluydu. Arada bir küçük bir çapta evin içinde ateş alan eşyalar veya kumaşlar gçrülmekte fakat daha itfayiye haber vermeğe fırsat kalmadan gene esrarengiz bir şekilde başladığı gibi sönüyordu. Pencereler kapalı olduğu halde perdeler rüzgar varmış gibi havada uçuşuyorlardı. Bu arada Janet görülmeyen bir elin onu havaya kaldırdığını ve odanın içinde havada gezdirdiğini söylüyordu. Bunu yoldan geçen üç değişik kişi de açık pencereden gördüklerini iddia ediyorlardı.

Evde bir ses duyuluyorda genelde « tebiyesiz küfürlü bir lisanda « konuşmaktaydı. Kendisi isminin « Bill » olduğunu ve bu evde öldüğünü iddia etmekteydi . Bunu araştırınca hakkikaten böyle « bill « isminde birisinin evde öldüğünü bir çok kişi doğrulamıştı. Bayan Peggy ve çocukların bu olayı bilmiyorlardı .

Psikiatrist ler ve doktorlar bu sesi incelemek için eve gelmişler ve bunun Janet tarafından mı yapıldığını yoksa hakikaten « paranormal « bir varlık evde var olduğunu araştırmışlardı.

Konuşma terapist doktoru ve kulak burun boğaz uzmanı yaptıkları incelemede Janet’in ses tellerinin bu sesi çıkaramayacığını ve eğer bilnçsiz bir şeklide zorlayıp yapmışsa bunun ses tellerindeki bozulmalardan belli olacağını söylemişler ve Janet’in sesinin onun normal sesi olduğunu ses telerinde hiç bir bozulma olmadığnı tespit etmişlerdir.

Grosse evde yaşayan ruhsal varlıkla iletişim kurmağa çalışmış ve onunla bir soru cevap konuşması yapacağını ve kendisinde soracağı soruya müspet cevap verecekse bir sürtme sesiyle cevap vemresini hayır diyecekse üç sürtme sesiyle cevap vermesini istemiş .

Buna cevaben boşluktan « bir « sürtme sesi gelmiştir.

Buda Paranormal varlığın bu iletişimi kabul ettiğinden mutabık kalaran ona şu sorular sorulmuştur :

- siz bu evde kaç senedir yaşıyorsunuz . O sene kadar sürtme sesi yapın

- Bu soruya cevaben 53 adet sürtme sesi duyulmuştur.

Bunun üzerine Janetin bir varlık tarafından tacize uğramış olduğu düşünülerek üç medyumla anlaşma yapılmış ve Güney Londrada ki Maudsley kiliniğinde onlarla beraber 6 hafta kalıp tedavi görmüştür. Orada çoksıkı testlere tabi tutulup zekasında ve beyninde herhangi bir tahribat veya rahatsızlık olup olmadığı araştırılmıştır. Hiç bir şey bulunamamıştır . Ancak çok mühim bir tespit yapılmıştır. Janet hastanede olduğu zaman zarfında evdede hiç bir poltergeist vakası olmamış gayet normal bir hayat yaşanmıştır.

Prof. Hasted Londra Üniversitesi Birkbeck college ‘in başhekimi muavini Bayan Peggy’nin oturduğu eve gönderdi ve evin paranormal bir özeliği olup olmadığı hakkında araştırma yapmasını istedi. Bilhassada Janetin etrafında devamlı olarak dönüşen madeni parçacıkların

Ne olduklarını ve sebeplerini .

Herkes grosse ve Playfair gibi bu olanların hepsinin Paranormal sebeplere dayandığına ikna olmuş görünmemekteydi. Daha sonra Society For paranormal Research tarafından gönderilen Anita Gregory ve John Beloff inceleme yapmak için geldiler . John bütün bu olayların Janet tarafından hileyle yaratıldığına inanıyordu. Kendilerinin çocuklarınyatak odalarından çıkarıldıklarını ve olaylar başladığında tekrar girdiklerinde janeti odanın ortasında halının üzerinde bağdaş kurmuş şekilde oturur buldular . Janet onlara bir paranormal varlık tarafından buraya oturmaya zorlamdığını beyan etmişti.

Başka bir zaman Gregory odaya alınmış ancak orada başı oda kapısının dışında bir şekilde hadiselerin başlanmasına kadar beklemeye mecbur tutulmuştu. O şekilde beklerken birden başına bir çok oyuncak ve eşyanın atıldığını görmüş bu esnada iki genç kız gülüşmekteydiler. Bu arada duyduğu seslerin Janetin ve ablası Rose’un ağızlarını yastıkla kapatıp konuşmalarının neticesi değişik bir tonda olduğunu iddia etmişti. Böylelikle bu normal ötesi sesi çıkarabiliyorlardı. Ancak şunu unutmamak lazımki Janet 12 ve ablası 13 yaşında küçük kızlardır. Onların bukadar detaylı hileler yapabilecekleri diğerleri için çok zor görünmekteydi.

 

Evde bulunduğu devrede Gregory Janetin hile yaptığını görmüştü. Bir video kamerası Janettin yan odasına konmuştu . bununla onun odasındaki sesler ve iddia ettiği gibi havada yükselip zıplatıldığını ve diğer olduğunu söylediği şeyleri kaydedecekti. Ama Kamera incelendiğinde bütün bu söylenenlerin janet tarafından kendi isteğiyle yaptığı görüldü. Ona bunu sorulduğunda “ evvet ben yaptım sizlerin benim başıma gelenleri kayıt edip etmediğiniz ve beni gözleyip gözlemediğinizi anlamak için mahsus yaptım “ demiştir.

Aradan geçen iki sene sonunda olaylar aniden kesildi ve Harper ailesi de her zamanki

Normal hayatını sürdürmektedir.

 

Sonuç: Bu olaylar hakkiki birer poltergeist olayları mıydı . Eğer değilse Harper ailesi iki sene boyunca evlerinde bu karışık olayları yaşamak zorunda kaldılar. Evleri , araştırmacılar, psikiatristler , medyumlar, Bu hareket ilk başta Harper’s lerin gazetecilere başvurmaları neticesinde oluştu. Bütün bu olanlar birer aldatmaca ve oyunmuydu.

Maurice Grosse paranormal derneğinden gönderilen araştırmacı bir sene önce bir araba kazasında kızı ( Janet’i aynı isimde ) kaybetmişti. Acaba bu sebeple mi bunun bir paranormal olay olduğuna kani oldu.

Bu poltergeist olayı en sık gençlik çeğenda bulunan kızlarda görülmektedir. Buradada Janet’in

Aybaşı dönemleri yenibaşlamış annesi ise menopoza girmekteydi. Bu seksüel düşünce ve baskılar mı bu olayları tetiklemektedir. Annesi ve babasını daha yeni boşanmış olmalarının bir

Dahli bulunmaktamıdır.

İki sene evvel neden olaylarani bir şekilde kesildi. Bir ara bayan Harper evinin tanınmasını ve değerini artması içinmi böyle bir şey tertipledi. Ama kendisi hiç bir zaman evini terk etmeyi kabul etmedi.

En yaygın düşünce “ bu iş hakiki bir poltergeist olayı olarak başladı fakat gittikçe de etrafa yayıldıkça bu olayların bazı bölümlerine hileli kısımlarda katılmıştır.

Bu arada Medya Harper ve Janet’e baskı yapıp onlarda yeni paranormal olaylar yapmalarını

Istemişler ve bunun için de yüksek mebleğlı paralarteklif etmişlerdir. Ancak şunu itiraf etmek gerekir ki Harper’s ailesi bu gibi teklifleri her zaman geri çevirmiş ve o Medya ile ilgilerini kesmişlerdir

 

 

Kaynak :

^ Hunter, Michael (2005) New light on the ‘Drummer of Tedworth’: conflicting narratives of witchcraft in Restoration England. Historical Research 78 (201) 311-353

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s59/s2_files/image005.jpg

 

Bayan Charles Daughtery 100 senelik hayatında ( beş aşağı beş yukarı dediği gibi ) hiç böyle bir şey başına gelmememişti . Yatağı tam toparlayıp odadan çıkacaken birden yatak çarşafları ve yorgan havalanıp odanın içinde iki tur attıktan sonra yere halının üstüne muntazam bir şekilde serilmişlerdir. Bu Perşembe günü öğleden sonra olmuştu . 6 Eylül 1962 de bu hadisenin olmasıyla Bayan Daughtery ‘nin Virginia Postmouth ‘daki bu sessiz ve sakin evinde büyük bir

Değişim oldu. Bu aynı zamanda onun dünya görüşlerinde de büyük bir değişim yaptı.

 

Portsmouth / şehrinin Florida caddesinde sakin bir öğleden sonraydı. Halbuki yatak odasındaki yorgan ve çarşaflar diğer günlerdeki gibi havada uçuşup odanın muhtelif yerlerine dağılmışlardı. Ancak o gün bu tuhaflıklara bir tanesi daha ilave olmaktaydı. Birden yatağın yanında duran komodinde yerinde duramıyarak üç adım kadar büyük bir gürültüyle öne gelmişti. Bu arada koridorda bir etajerin üzerinde duran vazoda havalanıp büyük bir süratle 4 metre ilerdeki pencereye çarpıp camını parçalamış, Bulaşık makinesinin yanındaki dolapta duran bir böcek ilacıda birden dolabın kapağının açılmasıyla dışarı fırlamış ve Bayan Daughtery başının arkasına çarpmıştı. Ayrıca mutfak dolaplarını kapıları açılmış ve içinde bulunan tuz , biber gibi şeylerin içinde bulundukları kutularından dışarıya fışkırıp mutfak tezgahlarını üzerine saçılmış , ve sadece onların duyduğu bir müziğin temposuna uyarak on dakika tezgahta dans figürleri çizmişlerdir.

 

Bayan Daughter’in 13 yaşında ki torunu Claveland Harmon ki Baba Annesi ve dedesiyle beraber oturmaktaydı; hızla oturduğu iskemleden yere fırlarılmış ver elindeki okul defteri ve kitaplar kuşlar gibi kanat çırparak odada dolaşmaya başlamışlardı.

Evde alışılmamış sesler ve çığlıklar duyan yan komşuları koşarak onların evine gelmiş ve kapıyı açık görünce içeri girmiş ancak etrafın karmaşıklığı ve daha da korkuncu yatak odasından dışarı fırlayıp büyük bir hızla onun göğsüne çarpan bir “ pipo” ile şaşkınlıktan orada dona kalmıştır.

http://www.evreninsirlari.com/sayilar/s59/s2_files/image006.jpg

İnsanların çoğunun anlamadıkları bir olayla yaptıkları gibi bu olay karşısında Bayan Daughtery ‘ler polisi çağırmışlardır. İlk önce olaydan bir kaç saat sonra tahminen saat 19 da polis müdürlüğünden iki memur geldi. Kendilerine anlatılan olaylar ve evin halini görünce şaşkın bir şekilde olan polisler bunun evde oturan iki yaşlı insana bir münasebetsiz tarafından şaka yapıldığını düşünerek karakoldan özel eğitimli bir köpek getirerek evin her tarafını aratmışlardır.

Köpek yaptığı araştırmada evde hiç bir şey bulamamış fakat hayvanın bacağına sert bir cisimle çarpılıp hayvanın yaralanmasına sebep olunmuştur. Ama bunu yapan hiç kimseyi görmeyen polisler köpeğin araştırması sırasında bir yere çarptığına karar vererek onu veterinere göndermişlerdir. Ancak Bayan Daughter polisleri uyarmıştır. “ Burada ortalıkta böyle durursanız her an size bir şey çarpıp yaralıyabilir “ diye.

Bu olayalar bir kaç gece daha aynen devam etmiştir. Evdekilerin hayatını yaşanmaz hale getirecek şekilde. Bayan Daughter , büyük oğlu ve 90 yaşındaki kocası Charles . Bayan Daughter ( doğumu 1862 ) ona soranları hayatımda bu kadar sene yaşadım ve her şeyi gördüm geçirdim deme adeti vardı. Ama daha başına gelecekleri bilmiyordu. “ Ev parçalayan Ruhsal Varlık “ daha yeni başlıyordu olaylarına.

 

Cuma ve Cumartesi geceleri bu acayip olaylar tekrar başladı. İki gecede saat 04: 00 civarında başladı ve bir kaç saat devam etti. İlk önce muhtelif eşyaların evin içinde oradan oraya atılmasıyla başladı. Pipo, teneke kutu, kitap, vazo,lamba buna benzer ortalıkta ne varsa. Nesneler aniden ve büyük bir süratle fırlıyorlardı. Evin bütün pencerelerinin dışardan ve içerden fırlayan nesnelerle camları kırılmıştı . Cumartesi olaylar biraz daha değişik bir hal aldı yine evin içinde eşyalar yer değiştiriyor ve fırlatılıyordu ancak buna ilaveten salonun duvarında aralıklarla resimler daha doğrusu birbirinin devamı olan bir şeyin resmi “ fram” leri yani enstantaneleri veya hareketsiz resimler görülüp kaybolmaktaydı. Bunlar bir daire şeklinde duvarda hareketli olarak gözükmekte ve sonra kaybolmaktaydı.

 

Tekrar acil polis çağrıldı fakat gelen polis olayları gözlemledi ama rapor bile yazmadan bir şey yapmadan ayrıldı. Zira Polis Merkezi bu olayları izah eden bir rapor yazılsaydı bunun üst makamlarca pek ciddi olarak karşılanmıyacağı bilhassa bunları iki yaşlı kişinin evinde oluşları dahada fazla şüphe uyandıracaktı.

 

Cumartesi gecesi birden olaylarda bir azalma oldu. Sadece iki pencere camı kırıldı bir pipo havada uçtu ve çok iyi kalite domates salçası kapalı kutusundan boşalıp etrafa saçıldı. Bu salçalar salonun tam ortasında duran Charles ve Cleveland’a geldi ancak bunların nereden ve nasıl fırlatıldığı görülmedi ve bu salçanın nereden geldiği de belirlenemedi zira evde o marka salça bulunmamaktaydı.

 

Bu olaylar ilk önce Daughterly nin komşuları arasında yayıldı sonra mahalleye en sonundada gazeteler tarafından duyuldu.

Joseph .V. Phillips ; Norfolk Virginian – Pilot gazetesinde olayla ilgili bir yazı yazmak için eve geldi . evdeki olayları olurken gördü ve “ Bugüne ve bu gördüklerime kadar Ruhsal Varlıklara inanmazdım “ dedi.

Yanında bir de fotoğrafçı getirmiş olan Phillips olanlardan sonra bayağı bir şok geçirdi.

Phililps Bayan Daugherty ‘nin evine hastaneden gönderilmiş olan ve devamlı olarak yaşlı bayan ve kocasının sihhati ile ilgilenen hemşire ile aynı zamanda geldi. İsmi Marion Bivens idi .

Hemşire bayan Daughtery’nin tesiyonunu ölçmek için gelmişti zira aynı zamanda yüksek tansiyon hastası idi. İçerde ikiside ortadaki salonda bulunan bufeye dayanmış bir vaziyette durumu konuşuyorlar ve yaşlı bayanın kocasını bekliyorlardı. Birden hemşire bir çığlık atarak öne doğru fırladı . Phillips de şaşkın şaşkın ona ne olduğunu sordu. Hemşire bir şey onu büfenin yanına doğru çektiğini söyledi . Buna şaşıran Phililps kendisinin bir şey yapmadığını ileri sürdü ve Büfenin yanına gidip baktı. Bir şey yoktu. Tam hemşireye yanılmışınız size öyle gelmiştir hiç bir şey yok burada demeğe hazırlanıyordu ki bu kere kendisi önündeki büfenin birden sağ tarafa doğru yarım metre kaydığını ve içinden tuhaf sesler geldiğini gördü.

Öyle şeşırmıştıki ne yapacağını bilemeden öyle kaldı.

Bu sırada biraz evvelde elinde tutup üzerindeki resimleri inceleyip tekrar büfenin üzerine koymuş olduğu mavi renkteki vazoyu pencereden dışarda hızla uçarak ön duvara çarpıp parçalandığını gördü. Büfenin üzerine baktı vazo orada değildi. Vazonun büfenin üzerinden

Alınıp o duvara atılabilmesi için bir koridor geçmesi . Kapalı sokak kapısını açması evin iki köşesini geçmesi sonrada hızla duvara çarpması gerekmekteydi.

Fotoğrafçı hızla öbür salona orada biri olup olmadığına bakmak için gittiğinde Phillips de yavaş yavaş salon gitti tam kapıdan girerken karşıdaki masada duran biraz evvel çay içmiş oldukları çay bardağı gözünün önünüde havalanıp tam ayaklarının altına kadar 5 metre havada bir uçuş yaptıktan sonra hiç kırılmadan ve tabağının içinde yere düşmüştü.

O sırada Hemşire Bayan Birdens ‘e baktı ve onun korku içinde evi terk ettiğini gördü.

Phillips daha sonra o günü anlatırken olaylara şahit olmuş dört beş kişi vardı. Ben bilhassa o fincan son sürat yokluktan var olup ayaklamın dibinde parçalanaşından etkilendim. Onu bana atabilecek kimseler yoktu etrafımda hakikaten yoktan sanki başka bir alem veya boyuttan geldi gibi oldu.

İşin aslı diğer enteresan yanı ben bu olayların olduğu anlarda bayağı heyecanlanmış hatta sinirlenmiştim. Halbuki aynı şekilde bütün olalara şahit olan Bayan Daughtery hiç bir şekilde en küçük heyacan veya sinir belirtisi göstermeden sanki olan bu olaylar onun evinde olmuyor kırılan ve atılan eşyalar onun değilmiş gibi soğuk kanlı bir şekilde sesizce seyir etmekteydi.

Bana “ Ne sinirliyim nede bu ruhsal varlıklardan korkuyorum “ dedi.

Ancak başka bir şey onu hem sinirlendiriyor hemde korkutuyordu. Dışarda birikmeye başlayan halk toplluluğu. Zira Phillips ‘in yazısı şehir gazetesinde yayınlanmasıyla tahminen 10 000 kişi

Evi ve civarı ziyaret etmek için akın etti. Polis mecburen yolun girişlerini kapatı ve ancak o sokakta oturanlara geçiş izni vermeğe başladı .

Gelen halk eve girip hayaletleri ve olanları görmek için israr etmeğe hatta işlerinden bazıları kendilerini Hayalet avcısı olarak tanıtıp evdeki hayaleti yok etmeği teklif ettiler. Ancak daha sonra sarhoş oldukları anlaşılıp etrafta hadise çıkarmaktan tevkif edildiler.

Bunu üzerine polis çare olarak sokağın Bayan Daugherty cenahını barikadlarla çevirip ancak gezip görmek isteyenlerin yolun diğer yarısından yürüyerek geçmelerini ve evide sadece dışardan önünden geçerken görmelerine izin verdi. Bunun içinde günün 24 saatinde 12 polis ve iki polis köpeği devamlı olarak nöbette beklediler. Gruplarda 600 – 800 lik kişiler olarak sokaktan toplu geçişine izin verdiler.

Böylelikle yinede bir intizam doğmuş ayrıcada halkında istediği bir şekilde olmuştu.

Bu şekilde bir hafta sonra az az insan akını azaldı buna karşında polis nöbetide 24 den 12 ye ikinci hafta ise 12 den 6 ya kadar indi. Daha sonra sadece iki polis memuru değişerek 24 saat kapıda nöbet tuttular. Ama barikatlar ve “ keep Away “ - Uzak Durun – yazısı bir ay kadar kaldı.

 

Birden bu hadiselerin 1962 senesinde başlamasına ne sebep oldu ¿ Bunu Baş papaz Fred Jordan’ın görüşüne göre dinliyelim. Kendisi daha önce Bahriyede çalışmış ve 1920 den beri yoğun bir şekilde spiritüalizm ile ilgilenmiş ve emekli olmuştu.

“ Hadiselerin başlaması bir “ earthbound “ Dünyada sıkışmış ( Bazı ruhsal varlıklar insanın ölümünde dünyaya fazla bağlılığı yüzünden öteki alemle dünya arasında kalırlar ve sık sık gidip gelirler ) ruhsal varlığın evde bulunanlar tarafından istemeden ve bilmeden tahrik edilmesi neticesi bu olayların başlamasına sebep olmuştur . Bunun da sebebi bayan Daugherty’nin bilmeden medium hassalarına sahip olması ve yine farkında olmadan bunları bazı olaylarda kullanmış olması bunu tetiklemiştir. Zira hiç bir ruhsal varlık bulunduğu mekanda bir medium olmazsa gerek maddeleşme şeklinde gerekse hareketleriyle tezahür edemez. Onun bu alemle bağı muhakak bir medyum olmasına bağlıdır.

 

Eylülün 9 unda Daugherty ailesi etrafta bu kadar halkın ve kalabalığın olmasından sıkıntı duyarak evlerinden ayrılmışlar ancak eskisi gibi sükünet gelince dönmek üzere. Ben onların eğlencesi olmak istemiyorum. Belki bizim gidişimizle onlarda giderler ve hepimiz rahat ederiz demiştir.

 

Jordan ona sorulan diğer bir soruya da şöyle cevap vermiştir .

Soru . sizce Daugherty ailesinin gidişiyle bu olaylarda son bulacak mıdır ¿

Jordan bunu şöyle cevaplamıştır : Tahmin ediyorum Ruhsal varlığın evde oturanlara vermek istediği ders iyice anlaşılmıştır. Bence bunu üzerine oda bu yaptıklaırndan vaz geçecektir.

Ancak Jordan “ bu dersin ne gibi bir sebebe dayandığını , ve ruhsal Varlığı kızdırıp bu şekilde bir ders vermek istemesine ne sebep olduğu hakkkındaki soruları hafif bir gülüşle cevapsız bırakmştır. “

11 Eylül günü Durham daki Duke Üniversitesi Parapsikoloji Enstitüsü North Carolina dan bir grup bilimadamı Gazeteye baş vurarak “ o evde olanları incelemek ve kayda geçmek için geç kalmadıklarını ümit ettiklerini bildirmişlerdir. Grupta Dr. T.J. Pratt – Duke Iniversitesinden -

Hugh Lynn cayce - Virginia Beach Araştırma Derneği – ve William G. Rooll Durham Araştırma ve incleeme Vakfından vardı. .

Dr Roll sonradan Daugherty’ lerin evinde olanların tam olarak anlaşabilmesiyle yapılacak araştırma için çok geç kalmış olduklarını açıklamıştır.

Dr. Roll ve gurubu geldiği zaman Daugherty’ler evlerinde değil fakat bir akrabalarında kalıyorlardı. Ancak Bilim adamların ricası üzerine tekrar eve dönmüşler ve Bilim adamlarıyla beraber bir müddet evde oturmuşlardır. Ancak bu sürede evde eski olaylara nazaran çok az şey olmuş ve bundan da Bilim adamları pek bir netice çıkaramamışlardır.

Ancak bu arada Daugherty’lerin tekrar evlerine döndüğünü duyan halk kalabalığı eskisi gibi sokakta toplanıp evin önünde ve hatta evin içine girmek istiyerek işi çığrından çıkarmışlar. Hatta bazı kendini bilmezler evin kapısını kırarak içeri girmişler ve arkadaşları dışarda resim makineleri ile beklerken onlar evin eşyalarından bazılarını pencerelerden sanki hayaletler tarafından atılıyormuş intibaını vererek fırlatmışlar ve diğer dışardaki arkadaşlarıda bunların resmini çekmiştir

Polis maalesef kifayetsiz kalmış. Bunu gören Daugherty ailesi bilim adamlarını da evde bırakarak evden temelli ayrılmışlar ayrıcada polise karşın 100 000 $ lık tazminat davası açmışlardır.

 

Bu olayın böyle bitmesi herkesi üzmüştür. Bu Amerikan Poltergeist ( Ruh tarafından taciz ) tarihinde tam açıklanmamış bir olay olarak kalmıştır.

Rahip Jordan’ın dünya ile öte alem arasında sıkışmış Ruhsal varlık teorisi bazı diğer Hayalet olaylarındada öngörülmüş ve Parapsikoloji biliminde kabul görmüş bir fikirdir ama buradada böyle olduğuna dair kati bir ip ucu veya bilgi yoktur.

Buna karşın Üniversite ve Araştırma ve inceleme enstitüsünden gelen bilim adamı gurubu,

Dr. Roll Dr Pratt, ve Hugh Lynn Cayve evi gezmşler bunlardan Pratt bu olayların kendisinin şimdiye kadar incelemiş olduğu diğer olaylardan çok daha farklı olduğunu. Burada bir çok eşyanın dışarı atılması havada uçması ve aynı anda evde yaşayan bir “ teenager “ Ergenlik çağında bir insan bulunması , ve üstelik bu gencin hayatından memnun olmaması çok dalgın ve küskün olması bu olayların patlak vermesine sebep teşkil etmiş olabileceğini ileri sürmüştür.

 

Bu arada Cleveland Harmondan fazla söz edilmemiş ve bir arştırma yapılmamıştır.

Bu genç delikanlının büyük Anne ve Babasıyla ilişkileri nasıldı hiç bahsedilmemekte.

 

 

Neticede bu olay tam bir netice elde edilmeden çözülmemiş olarak kalmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

9 yaşımdan beri bunlara benzer olaylar banada olmakta.. hep rahatsız ediliyorum ve okuduğum araştırdığım bilgilere göre kişiler hep sonlarını hunharca bir şekilde öldürülerek oluyor yada aşırı derecede veya akli dengeleri yerinden gidiyor... benim başıma gelen olaylardan birisi ki geceleri uyuyamamın sebebedir bu olay geceleri saat 1 ila 4 arası odamdan gelen ogultu türü sesler ve hani olur ya çatal dil derler ''s'' leri bastırarak konuşanlar için söylenir aynı öyle konuşmalar duyuyorum.. çektirdiğim bütün fotoğraflarımda gözlerimin rengi bulanık beyaz çıkmakta herkes lens taktırdığımı ve fotograf çektirdiğimi sanıyor ... arkadaşlarımla çektirdiğim mezuniyet fotoğrafım mı arkadaşlarıma aileme bile açıklayamadım onlarında beni ucube olduğumu düşünmesini istemiyorum... hal bu ki gözlerim acık kahverengi... geçen gün kız arkadaşım evime geldi dvd almış ve yemin ediyorum haberim yoktu filmin adından ki film olduğundan süpeliyim adı paranormal activity di film in konusu benim hayatımda olan olayların aynısı gerçi ben evime kamera koymadım cesaret edemedim... filmin sonunda kadın kafayı yiyip erkek arkadaşını öldürüyor ve kameraya bakıyor ve onada saldırıyor... korktum gerçekten gerçek olaydan ve kayıtlardan yararlanıldıgından bahsediyor film de... neyse ben bundan kurtulmak istiyorum herhangi bir yardım edebilicek arkadaşımız var mı bugün sitelerde gezerken bu siteyi buldum ve bakın isterseniz bu gün üye oldum.. annem bana birkere düşmanını tanımadan hamle yap der ... ama ben düşmanımı bilmiyorum... ne yapmam gerek bilmiyorum... cin mi ruh mu seytan mı bilmiyorum benden ne istediginide bilmiyorum... beni öldürmek istese hemen yapardı sanırım amacı eylenmek galiba ama ben eylence anlayısını da hiç sevmedim ,sevemedim .. çocukken hiç nasıl oldugunu hatırlamadıgım yaralar olurdu gece yatardım sabah kalktıgımda kolllarımda cimcik izleri var sanki birşey benden hınç alır gibi yaralar olurdu yüzümde iz kaldı tam gözümün altında burnuma yakın gülünce halan belli oluyor baya... ne yapmam gerektigini gerçekten bilmiyorum.. bazen yatagıma oturup konuşmak istiyorum onunla ne istiyorsun sana veriyim de git artık hayatımdan yakında evlenmeyi düşünüyorum ve korkuyorum o filmde ki gibi benimde sonum öyle mi olucak diye düşünüyorum... ooff lütfen yardım edin bana

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Almanca bir sözcük olup, “belalı bir ruhun gürültüsü” anlamına gelir. Örneğin, bilinmez gürültüler, kendi kendine hareket eden cisimler, aniden hasıl olan yangınlar, erozyonlar, seller ve insan bedeninde kendi halinde ortaya çıkan çizikler. poltergeist olaylar genellikle bir insandan kaynaklanırlar ki, bu şahıs özellikle bi çocuk, bakire bi kız veya genç bi arkadaşımızdır.

 

Tekinsiz ev olarak adlandırılan bazı evlerde kapılar, pencereler kendiliğinden açılıp kapanır, ışıklar yanıp söner, eşyalar durup dururken havalanır. Evde yaşayanlar rahatsız olurlar ve bu hayaletli evi terk edip başka bir eve taşınırlar. Ne var ki, taşındıkları yeni ev de hayaletlidir. Kısa bir süre sonra benzer olaylar tekrarlanmaya başlar. Araştırmacılar tekinsiz ev olaylarının bir bölümüne ergenlik çağındaki çocukların sebep olduğunu tesbit etmişler. Çocuğun gelişme çağındaki ruhsal enerjisi dış çevreye taşmakta ve çeşitli tezahürler meydana getirmektedir.

 

Ender olmakla birlikte yetişkinler de benzer olaya sebep olabilmektedir. Genellikle farkında olmadan maddeyi etkileyen bu kişilerde bilinçaltına bastırılan saldırgan duygularını günlük yaşamlarında açığa çıkartamadıkları gibi geceleyin düş dünyalarında da yüzeye çıkaramayacakları kadar derine itmişlerdir. Biriktirilen bu duygulardaki psişik (ruhsal) enerji, belli bir noktadan sonra dışarı taşarak boşalır. Bunun sonucunda çevrelerindeki eşyalar hareket eder, camlar kırılır. Ancak, bu etki bilinçsizdir. Söz konusu kişiler bu olaylara kendisinin sebep olduğunu bilmez. İstek dışı yaratılan bu olaylara ‘‘Tekrarlanan Spontane (Kendiliğinden) Psikokinez’’ adı verilmiştir. Eski adı, Almanca’dan gelen ‘‘Poltergeist’’tir. Bu olayları meydana getirenlerin hayaletler mi, yoksa insanlar mı, olduğu tartışma konusudur. Ancak, yapılan gözlemlerde poltergeist olaylarında etken gücün bazı durumlarda bilinçli eylemlerde de bulunduğu tesbit edilmiştir. Mesela İrlanda’da Fizikçi William Barret, aklından bir sayı tutar ve bu sayı kadar darbe sesi gelmesini içinden ister. Ardından isteği yerine gelir.

 

Birçok ülkede yapılan modern araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, üzerinde en çok inceleme yapılan olaylardan biri Londra’nın kuzeyinde küçük bir evde yaşanmıştır ki, bu fenomen Ağustos 77’den Eylül 78’e kadar süren Enfield olayıdır.Bu evde, koltuklar,masalar,sandalyeler…vb eşyalar havada uçuşarak oraya buraya vurup duvarlara çarpmış, birçok tanığın önünde evin iki genç kızı havaya yükselmiş ve bazı küçük nesneler materyalize olarak kanıtları kaydetmek isteyen gazeteci ve araştırmacıların üzerine atılmıştır. Ayrıca, onlara musallat olan varlık, kızlardan birinin ses tellerini kullanarak kaba bir sesle o evde önceden yaşayıp ölmüş yaşlı bir adam olduğunu söylemiş ve bununla ilgili araştırmalar sonucunda, kızın beyni vasıtasıyla konuşan ve onları rahatsız eden bu ruhun gerçekte orada daha önce yaşadığı izlenimi edinilmiştir. Ancak,bu ve buna benzer olaylar, sanıldığı gibi, iki dünya arasında huzur bulamayan ruh veya ruhların eseri olmayıp sanki böyle bir şey mevcutmuş sanısını oluşturan Cinni etkileşimlerden başka bir şey değildir.

 

Bir başka olay da, Felsefe Doktoru ve bir Biyolog olan Lyall Watson’ un 1974 yılının Haziran ayında,Endonezya’nın doğusundaki Timor Timur adındaki adaya yaptığı yolculukta birebir yaşadığı fenomendir. Watson, aslında bu adaya başka bir fenomeni incelemek için gelmiştir, ama bölgeye gelmeden önce yakın bir köyde bir poltergeist vakası yaşandığı söylenince bu yeri öncelikle ziyaret etmeye karar verir.Bu evde ise, karı-koca, iki çocuğu ve bir de adamın kız kardeşi yaşamaktadır. Akşam birlikte yemek yerlerken bir ara, aniden evin sekiz yaşındaki çocuğu bir çığlıkla elindeki fincanı masaya düşürür. Watson hemen çocuğun elini incelediğinde, elinin üstünün nedensiz bir biçimde kanayan ve çocuğun diş izinin çapından büyük bir diş izi olduğunu görür.Olay bu kadarıyla da kalmamıştır.Tam o sırada lambanın alevi maviye dönüşerek birden parlar.Bununla birlikte,materyalize olayları da oluşur ve tuz yağmaya başlar. Bu olaylara garip sesler de eşlik eder ve masa da, içinde yabani bir hayvan olan kutu kapağı gibi sallanmaya,sıçramaya başlayarak devrilir. Watson, olaylar bitince yaptığı titiz ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda hiçbir hile bulamaz. (Zaten hile yapılacak karakterde bir fenomen olmadığı gibi, bulunulan yer de buna uygun değildir.)

 

Ayrıca,bazı poltergeist vakalarında yine materyalize ile cisimlerin hareket ettirilmesinin sınırlı birkaç gün boyunca sürmesi ve buna neden olan kişinin tespit edilmesiyle, kovma işlemi olmaksızın birden sona ermesinin sebebi,bulunulan ortamdaki enerjinin o insanların beyinleri üzerindeki tesirleri ve Astrolojik etkilerin kişilerin koruyucu melekelerini zayıflatmasıyla birlikte,etkileşimi altında kaldıkları cinlerin o beyinler üzerindeki tesirlerinin artıp azalmasıdır. Çünkü bu tür etkileşimler, tamamıyla beyinle ilgili olduğu için, bir önce anlattığımız olaylarda da görüldüğü üzere çok daha güçlü (şiddetli) ve uzun, hatta anlatılan nedenlerden dolayı ömür boyu sürerken, kimilerinde de belirli bir süre,kiminde de çok çok kısa sürede olmaktadır. Bu sebepledir ki,etkilerin tamamı göz önüne alınmadığı ve olaylara tek bir açıdan bakılarak değerlendirilmediği için etkileşimlerin türü farklı olsa da mekanizması hep aynıdır.

 

Buna destek veren örneklerin biri de,poltergeist vakalarına katlanamayan ve bunalan insanların,rahatsızlık veren bu varlıklara kendilerini rahat bırakmaları için güçlü bir biçimde bağırmalarıyla olayların sona ermesidir ki,bunun oluşum şekli de,içten gelen bir biçimde yani şiddetli bir konsantrasyonla,beyindeki ilgili hücreleri, dolayısıyla koruma melekelerini harekete geçirmek suretiyle bu tür varlıklara blokaj oluşturmasıdır. Ya da olaya neden olan kişilerin o ortamlardan uzaklaştırılmalarıyla vakalar sona ermekte, ancak o kişi üzerindeki etkiler ( de bazılarında kalkmış gibi görünse de)aynı veya biçim değiştirmiş şeklinde devam etmekte ve ışınsal varlık(lar) kendini o kişiye mutlaka hissettirmektedir.

 

Bununla ilgili bir örnek de ünlü Amerikan kanalı Reality TV’de yayımlanmıştı. Programda, bir aile, benzer türden saldırıya uğrar ve belli bir süre sonra bu duruma dayanamayarak ev değiştirmeye karar verir. Ama nafile, olaylar sona ermez.Yine evde bıçaklar, kesici aletler havada uçuşmakta,bazen bulduğu yumuşak yerlere saplanmakta bazen de ev halkı merdivenlerden, yüksek yerlerden görünmeyen bir güç tarafından itilmekte, evdeki giyim eşyaları ve kumaşlar hiçbir neden yokken kesilmekte ya da kesilmiş bulunmaktadır. Eve bu konuyla ilgili din adamları çağrılır ancak, güçleri yeterli olamadığından başarılı olamazlar. Aile yine çareyi ev değiştirmekte bulur ve bu yer değiştirme on bir kez tekrarlanır. En sonunda kendileri özel bir ev yapmaya karar verirler ve tekrar Eyalet Üniversitesinden konuyla ilgili bir bilim adamı çağrılır.Bilim adamı ise birtakım enerji ölçer aletlerle evi inceler ve sonucunda evde ani enerji(ısı)sapmaları,değişimlerini saptar. İpuçlarını da dikkâtlice inceleyerek daha önceki diğer araştırmacıların da belirttiği gibi, bu insanların halüsinasyon türünden şeyler yaşayan insanlar olmadıklarını ortaya koyar.

 

Ayrı bir somut örnek de,1967 yılında Almanya’nın yukarı Bavyera’da bulunan Rosenheim’daki bir avukatlık bürosunda geçmiştir.Hiçbir sebep olmaksızın sigortalar yerlerinden fırlamış, elektrik ampulleri patlamış, neon tüpleri yerlerinden oynamıştır.Büroda çalışanların gözü önünde olan bu olaylarda konuşma kaydedicisi, bürodan söz konusu zamanda hiç kimse telefon etmediği halde hep konuşma yazmış.Bununla birlikte; kırk kişinin çalıştığı bu büroda, resimlerin ters çevrildiği,çekmecelerin masadaki yerlerinden fırladığı,lambaların sallandığı ,175 kg.’ lık dosya dolabının, dayandığı duvardan kendiliğinden 30 cm. ayrılmasına tanıklık etmişlerdir.Posta idarecisi ile suç masası polislerinin çaresiz kalmaları üzerine, Freiburg’ daki Psikoloji sınır bilimleri ve psikoloji sağlık Enstütüsünün Müdürü Hans Bender çağrılır. Bender, önce sahtekârlıktan şüphelendiği için bu olayları gerçekleştirebilecek araç gereçleri, gizli elektrik devrelerini ve ip uçlarını araştırmaya başlar. Bununla da yetinmeyerek iki fizikçi yardımıyla, ölçü aletleri,kameralar ve de ses alıcıları yerleştirip çalışmalarını sürdürür. Ancak dikkâtini bir şey çekmiştir, o da bu tür olayların hep 19 yaşındaki büro yardımcısı Anne Marie Schaberl ile bağlantılı olduğunun anlaşılmasıdır. Bu olayla ilgili ip uçları ve deliller o kadar incelikli ayrıntılıdır ki,hiçbir gözlemci ve bilim adamı bunun hayali şeyler olduğunu iddia edememiştir.(Bkz.Tubitak Bilim ve Teknik/Mayıs 87)

 

Poltergeist vakalarını incelediğimizde, iki önemli nokta görünmektedir.Bunlardan ilki, Akaşa’lar. Yani hayalet olaylarının geçmişte yaşanmış bir sahnenin ;bir video kasetinin tekrar tekrar ortaya çıkan holografik üç boyutlu görüntü ve sesin izlenmesi,duyulması hissedilmesi veya yaşanması şeklinde olmasına, kişi ve kişilere hiçbir zarar vermemesine karşın , poltergeist vakalarında maddeye direkt etki ederek fiziksel ve ruhsal zararların verilmesidir.

 

İkinci nokta ise,bu fenomenlerin orada bulunanların fizyolojik ve psikolojik durumları ile ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Yani, bu kişilerin sahip oldukları duygusal,gergin,sinirsel halleri ve hormonal değişimlerinin bulunduğu zamanlarda baskı altında kalan enerjilerinin psikokinetik etki olarak açığa çıkması ile beyinlerinin sağ yarım kürelerini kullanan görsel yaratıcılığa sahip insanların bu vakalara daha çok yatkın olmaları ve geçmişlerinde ani hormonal ve elektriksel değişimlerine dayanan migren ve geçici felç gibi hastalıklara rastlanması bu fenomenle direkt bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasıdır ki, bu da,cinni etkileşmelerin mevcudiyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü bu durum ve hallerin bir kısmının cinni etkileşmelerin çıkışına izin verdikleri gibi, diğer bir kısmı da bu etkileşimlerin yol açtığı etkilerin sonucu olarak meydana gelmektedir.Zaten bu olayların çoğunda kişilerin hep bir ruhsal bir varlıktan söz etmeleri bunun kanıtı olduğu gibi, nadiren de olsa bu varlıkların belirgin olarak olaylarda görünmemesi,cinlerin kendilerini belli etmeksizin etkilerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.

 

Konuyu hem canlandırmış oldum hem değişik bilgileri paylaştım ..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Ender olmakla birlikte yetişkinler de benzer olaya sebep olabilmektedir. Genellikle farkında olmadan maddeyi etkileyen bu kişilerde bilinçaltına bastırılan saldırgan duygularını günlük yaşamlarında açığa çıkartamadıkları gibi geceleyin düş dünyalarında da yüzeye çıkaramayacakları kadar derine itmişlerdir. Biriktirilen bu duygulardaki psişik (ruhsal) enerji, belli bir noktadan sonra dışarı taşarak boşalır. Bunun sonucunda çevrelerindeki eşyalar hareket eder, camlar kırılır. Ancak, bu etki bilinçsizdir. Söz konusu kişiler bu olaylara kendisinin sebep olduğunu bilmez. "

eğer böyleyse poltergeistin insanlara zarar vermesi taciz etmesi , yaralaması vb. biraz garip değil mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Ender olmakla birlikte yetişkinler de benzer olaya sebep olabilmektedir. Genellikle farkında olmadan maddeyi etkileyen bu kişilerde bilinçaltına bastırılan saldırgan duygularını günlük yaşamlarında açığa çıkartamadıkları gibi geceleyin düş dünyalarında da yüzeye çıkaramayacakları kadar derine itmişlerdir. Biriktirilen bu duygulardaki psişik (ruhsal) enerji, belli bir noktadan sonra dışarı taşarak boşalır. Bunun sonucunda çevrelerindeki eşyalar hareket eder, camlar kırılır. Ancak, bu etki bilinçsizdir. Söz konusu kişiler bu olaylara kendisinin sebep olduğunu bilmez. "

eğer böyleyse poltergeistin insanlara zarar vermesi taciz etmesi , yaralaması vb. biraz garip değil mi?

Aynen (popoma şaplak atarak beni taciz etti poltergeist yaptı) =( :(

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...