Jump to content

Belmez Kasabasının Sırrı


nevermore

Önerilen Mesajlar

İspanyanın Andaluzya eyaletinin Belmez defa Moraleda adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabasında otuz yıldır Bilim adamlarını hiçbir çözüm bulamadıkları esrarlı hadiseler oluşmaktadır.

Her şey bundan 30 sene evvel bir bağın etrafını çevreleyen beyaz kireç boyalı duvarlarında başlamıştır.

http://img443.imageshack.us/img443/7632/image002k.jpg Haritada Belmez

Res 1 Balmez Kasabası Rodriguez Acosta sokak ( şimdi Real Street ) no: 5 de ki evde oturan Pereira ailesinin evi

1971 senesi 23 Ağutosda Rodriguez Acosta sok. no. 5 de oturan Pereira ailesinin başından son derece gizemli ve halen açıklanamamış bir hadise geçmiştir. Salonda oturan Maria Gomez Pereira mutfaktan tuhaf sesler geldiğini fark etti açık kapıdan baktığında mutfağın ortasında acayip bir şekil gördü. İlk gün duvarda oluşmayan başlayan bu şekil sanki sadece bir

insan yüzünün az bir parçasına benziyordu fakat gün geçtikçe gelişerek sonunda Maria nın karşısında duvarda kendisine bakan bir insan yüzü şekillenmişti. İlk zamanlar Maria bunun kendi muhayelesinin bir aldatmacası olduğuna inanmıştı. Yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateş hastalığının bir neticesi ve kalıntısı olduğunu düşünüyordu.

Fakat zaman geçtikçe resim daha netleşiyor ekspresyonist bir yüz resmi şeklinde gözüküyordu. Yüzünde hazin ve üzüntülü bir ifade vardı.

Maria kocası Juan’ı ve Oğlu Miguel’i ve onlara olanları gösterdi. Miguel gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade ediyordu. Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı kaçarlar. Ertesi gün komşularına gelirler olanları anlatırlar ve onun eve girip kendisinin de bakmasını isterler. Eve giren komşu hakikaten mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek insanın yüzünün resmi olduğunu korku içinde söyler. Ayrıca bu resminde komşu kasaba Jaenin Kilisesinde ki bir duvardaki fresklerdeki eski bir piskoposun resmine de çok benzediği fark edilir.

Miguel bu korkuyla aldığı bir balyozla mutfaktaki duvarı vurarak yıkar ve o adam yüzü resmini yok eder. Bir hafta sonra Eylülün 8 inde resim mutfaktaki ayni yerde tekrar ortaya çıkar. Bu resme daha sonra “Pava” adı konur.

Bu kere tekrar ortaya çıkan resmi kırmazlar fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeve içine alırlar.

http://img18.imageshack.us/img18/8117/image003qqa.jpgres2 : Pava ‘nın duvarda gözüken resmi

Bu hadiseler küçük bir yer olan Belmez kasabasında süratle yayılır ve Pereiraların evi bir çok meraklının akın ettiği bir yer olur.

Pereira ailesi kasaba belediyesinden yardım ister onlarda yaptıkları araştırmalar neticesinde en iyi çarenin ocağın ana merkezini ve arka duvarını yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğu araştırılmasına karar verirler tahminen eni 2.80 bir daire ve derinliği 1.50 metre olan bir delik açılır. Kazılan duvarın içinde bir oyuk bulurlar burada bir çok insan kemiği yığını ve ikide başsız iskelet bulunur. Daha sonra kemiklerde yapılan araştırmalar bunları 13 yüzyıldan kalma genç insanlara ait olduğu anlaşılır. Bu kemikler Katolik bir mezarlığa gömülür.

Evin mutfağının zemini ve ocağın olduğu yer tekrar çimento ile sıvanır.

Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde bir çok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeğe başlar bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın ve keskin bir ifade taşımağa başlar. Miguel bunları gene balyozla kırmağa kalkması görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onun yere vurmasına mani olmasıyla geçersiz olur. Resimler orada kalmakta kararlıdırlar.

http://img443.imageshack.us/img443/8471/image004k.jpgres.3 yeni beliren kadın resmi

Bu haberlerin etrafa gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmağa ve bilgi toplamağa başlamışlardır. Politikacılar ve bürokratların gelmesiyle beraber Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeğe başlamışlar ve onlarda araştırmak ve bilgi toplamak için Din Bilim adamlarını görevlendirmişlerdir. Olay o kadar büyümüştür ki sonunda kasabaya gelen turist ve meraklılarında meydana getirdikleri kargaşa ilgililere ve Kasaba ileri gelenlerin de bu işe bir son koyma mecburiyeti getirmiştir. Bunun için gerekli önlemlerin alınmasına başlanmıştır.

Bazı mahalli otoriteler bu olayların Miguellerin komşuları olan Gomez ailesinin ressam olan büyük oğulları tarafından yapılan bit şaka olduğu düşünülmeğe başlanmıştı. Bu yüzdende olay mahalline 24 saatlik bir polis devriyesi konmuş ve etraf kontrol altına alınmıştır. Bütün ziyaretçiler sıkı bir kontrol ve sorgudan geçirilmiş ve aranmışlardır. Fakat değişen bir şey olmamış ve resimler mutfakta yine hem değişmiş hem de çoğalmışlardır.

1972 senesi başlarında Balmez’e Madrid ten Prof. German de Argumosa arkadaşı olan Jaen Vilayet valisinin ricası üzerine gelmiştir.

German de Argumosa çok tanınmış bir Parapsikoloji uzmanıdır ve kendisi ilk defa İspanyada Madrid de Club Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuar da öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kayıt etmişti. Profesör gelirken yanında Friburg Üniversitesinden dünyaca tanınmış olan Prof. Hans Bender’i de getirmiştir.(1907 – 1991)

Her iki Profesör . yaptıkları araştırmalar neticesinde Balmez olaylarının Para normal Fenomenleri arasında asrın en esrarengiz ve mühim olayı olduğuna karar vermişlerdir.

http://img248.imageshack.us/img248/8263/image005x.jpgres.4 Prof. Bender ve German Balmez de resimleri incelerken

Bu arada Balmez deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hem de yüzlerindeki ifadeler yumuşamaktaydı. Bu değişiklik sadece iki Profesör tarafından değil fakat onların yardımcıları olan asistan ve Psikoloji talebeleri tarafından ve resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da müşahede edilmekteydi. Bu arada resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte ve bu esrarengiz yüzler kendilerine seyre gelenlerin hislerini anlıyorlarmış gibi bazılarına gülümseyen bazılarına kızgın bazılarına muzip ifadelerle bakıyorlardı Mesele Evin erkeği Miguel e son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlar ( zira onları ilk zaman balyozla parçalamıştı ) buna karşın evin hanımı Maria ya çok daha müşfik bir ifade ile sanki sebep oldukları kargaşalardan özür diler gibi bir ifade kullanıyorlardı

Profesör Bender ve German ve onların Tv Ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin her biri resimlerden bir kaç tanesini tam olarak kapayacak kadar bölümlere ayrıldı ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğrafları ve filmleri çekildi ondan sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvandı daha sonra da odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvandı pencereler iyice kapatılarak mühürlendi Noterin gözetiminde. Oda boşaltılıp mühürlendi ayrıca odanın kapısına ve pencerenin altına 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçileri dikildi ve Üç ay kapalı tutuldu. Bu zaman zarfında Pereira ailesine evin arka tarafında müstakil bir yere belediyece bir mutfak yapıldı ve onların

Yemek ve diğer ihtiyaçlarının oradan görmeleri temin edildi. Böylelikle ailenin yaşamında bir değişme olmadı.

Üç ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman Bender ve German’ın haklı olduğu anlaşılmıştı. Zira bu üç ay

üç ay sonunda mühürler sökülünce resimler arasına yenileri de gelmişti.http://img515.imageshack.us/img515/7711/image006lnk.jpg

Zaman zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfakta bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Maria ‘nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ taraftaki boş duvarını işaret ettiği yere baktıklarında orada da üç insan yüzü resmi gördüler ve Maria nın ifadesine göre orada hiçbir şey yokken eski mutfağının mührü sökülüp kapı açılınca bu yeni mutfaktaki resimler duvarda oluşmuştu. Sanki birisi onlarla alay edip bana bir şey yapamazsınız der gibiydi. Bu yeni görüntü şimdiye kadar oluşan resimlerin en net ve güzeli idi “ bir çay fincanı içinde görülen bayan yüzü idi “ ve ona “ tastaki Leydi “ ismini verdiler.

Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia daki laboratuara gönderilince anında onun aynı yerine aynı resmini bir yenisi beliriyor ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise onun kopyası yok oluyordu.

Bütün bu araştırmalar Kodak teknik resimler Laboratuarı tarafından gayet titiz bir şekilde fotoğrafları çekiliyor ve arşivleniyordu. Bu arşiv ve çalışmalar Friburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare ediliyordu. Bu arada insan yüzü resimleri arasında sadece kol * el * boyun fotoğrafları da belirmeğe başlamıştı. Onlarda fotoğrafa alındılar

http://img32.imageshack.us/img32/548/image007rln.jpg res 5. El – Kol ve Boyun resimleri

Bu arada yeni bir hadise Pereira lların evindeki araştırmalara yeni bir safhaya soktu. Prof. Benderin ifadesine göre mutfakta eğilmiş resmi bir tanesini incelerken birden resmin yüz ifadesinde bir değişiklik olmuş ve sanki baktığı resimdeki insan yüzü kendisine muzip bir tebessüm etmiş gibi bir ifadesi olmuş aynı anda da Prof. Bender arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş bu kısa zamanda arka arkaya 4 kere olmuş arkasını dönen Profesör . birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş.

Çok şaşıran ve etkilenen Bender olayı Prof. Germana anlatmış ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı almışlar ve bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite – organik ve sentetik bileşkenler – x ışınları – ses izleme ve diyagram deneyleri – morötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi muhtelif şekil ve cins her türlü gerekli inceleme yapılmağa başlanmıştır.

Duvarlardaki sıya ve çimentolar incelenmiş ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamamıştır. Netice olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek hiçbir bulgu görülmemiştir. Bilhassa resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafında verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamamıştır

Araştırmacı ekibi ancak şuna emin olmuştur ki bu hadiselerde hiçbir hile ve aldatmaca olmamaktadır. Bu olay asrın Para psikolojik olayıdır

.

Bir ay kadar sonra Pereira’ ların evindeki olaylar daha karışık bir hale gelmiştir. Zira resimlere ilave olarak bu kere de muhtelif insan sesleri de duyulmağa başlanmış ve bunlar Prof. Bender tarafından kayda alınmış ve bazılarında karşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştur.

Bu konuşmalardan bazı diyalogları aşağıda sizlere bir örnek olarak vermekteyiz. Şu anda ses kayıtlarını halen elde edemedik ancak araştırma ve pazarlıklarımız devam etmektedir sizlere bir kaç sayı sonra geçen sayımızda verdiğimiz ruh seslerinin kayıtları gibi bunu da temin etmeği ümit ediyoruz.

Evde geçen bir diyalog örneği :

“ Önüne gelen erkekle gidiyor”

“ burada başladı “

“ dikkat German mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor”

“ daha derine gömmeye devam ediyorum “

yukarıdaki kaydın laboratuarda yapılan çözümünde en sonda bir sesin daha olduğu fark edilmiş konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyordu

“ Maria beni kurtar burayı terk etmek istiyorum

PEREİRALARIN EVİNİN TARİHİ

http://img248.imageshack.us/img248/5959/image008i.jpg

Pereira ların evi

İspanyanın Belmez kasabası 5 real Street sokaktaki Pereira ailesinin oturduğu ev 1835 senesinden beri onlara aittir 1858 Juan’ın anneannesi

Ve Büyük Babası Rqmon Sanchez ve Maria Antonia Martinez 9 yaşındaki kızları Ramona ile birlikte bu evde yaşıyorlardı.

http://img248.imageshack.us/img248/6858/image009p.jpgO tarihlerde evlerini bodrumundan ağlamalar ve yalvarmalar gelmeğe başlamıştı. Bu seslerin sebebi bulunamadı. Komşuları evlerindeki eşyaların kapılarının önüne konduğu ve dışarıya çıkmalarına mani olduğu iddiasıyla şikayete bulunmuşlardı.

Bu evin üzerinde kurulduğu arsa Pereira ailesinin olmasından önce burada kasabanın 17 asırda kurulmuş olan Kilisesine ait Katolik mezarlığının bahçesinin bir parçası idi. Kasabanın Kilisesinde Pereira ların evindeki olaylar başlamasından birkaç önce büyük bir restorasyon çalışması başlamıştı. Restorasyon sırasında Kilisenin ve bahçesindeki mezarlığında değişimlere uğradığı ve bazı mezarların yerlerinden çıkarılıp sonra tekrar değişik yerlere gömülmüştü. Bu eski mezarlığa ait arazinin bir parçası üzerine kurulmuş olan Pereira ların evin bu görüntüler ve ses olayları başlamasının sebebi de acaba mezarlarının yerleri restorasyon yerleri değiştirilen ölülerin yeni yerlerini yadırgamış olup eskiden kendi mezarlıklarına ait olan arazideki bu eve kendilerine mekan mı şeçtiler.

Bu Katolik Kilisesinin ve mezarlığın bulunduğu yer daha önce bir Müslüman mezarlığı ( Araplar İspanyayı fethi zamanında) daha önce ise Romalı gömü yeri olarak kullanılmıştır.

HALEN PARANORMAL OLAYLAR DEVAM ETMEKTE .

Bir kısım bilim adamı bu olayların evin Hanımı Maria’nın etrafa yaydığı pisikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini .

Bir diğer kısım ise daha evvel orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı ( Mezarlık taki değişiklikler ve 3 ve 5 numaralı evlerin mezarlığın arazisine yapılmasından dolayı.

Maria nın kocası Miguel “ Pava” nın resminin bulunduğu odada öldü. O ölürken duvardaki insanın yüzünde bir gülümseme ifadesi vardı.

Ölümünden iki ay sonra öldüğü odanın duvarında onunda resmi gözükmeğe başladı. Bu bütün orada bulunanlar tarafından tespit edildi ve halende orada bulunmaktadır.

Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 şubat 2004 tarihinde sabah karşı öldü. Son günlerini hastane odasında geçirmiş fakat ölmeden bir gün evvel çok ısrar etmesinden dolayı evine getirilip yatırılmıştı ertesi günde yatağında ölü bulundu.

Herkes resimlerin onun ölümüyle kaybolacağını tahmin ediyordu.

Maria nın ölümünden bir ay sonra İspanya Parapsikolojik araştırma merkezi evde geniş bir araştırma yaptı ve resimlerin gayet net bir şekilde aynı yerde durduklarını ve yeni ilaveler de geldiğini gördüler ve tutanak tutular.

2004 Temmuzun da yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasını resminin biraz ilerisinde Maria nın da yüz resminin belirdiği tespit edildi

Res.8 kocasının öldüğü odada onun karşı duvarının dibinde Maria nın ölümünden sonraki resmi

http://img32.imageshack.us/img32/8352/image010xfv.jpg

Aynı senenin sonunda ev Belmez belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Halen bir alıcı beklemektedir.

Bir çok Bilim adamının araştırmalarına rağmen Belmez kasabasındaki Pereira ların evlerindeki olayların sırrı halen çözülememiştir.

Profesör Bender ve yardımcıları bir resmi incelemek için Friburg Üniversitesi götürürlerken

http://img18.imageshack.us/img18/3409/image011lqh.jpg

Yerdeki zeminde bir resmin oluşumu esnasında geçirdiği evreleri gösteren arka arkaya çekilmiş resimler . Yüzün yavaş yavaş meydana çıkıp netleştiği gayet iyi beli oluyor.

http://img32.imageshack.us/img32/3198/image012zdc.jpg

http://www.ctv.es/USERS/seip/seip7.htm

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ilginç..arınmış arkadaşlarımızın bi cevabı olacaktır eminim :)

 

bu tarz silüetlerle çok defa karşılaştım..ama hala anlam veremiyorum..

 

herkesin kendi inancı ve tanrısı vardır..bununla birlikte topluca aynı varlığa inanan insanlarda vardır..bu tarz silüetleri inançlarından dolayı gördükleri birşey..farklı inançları paylaşanlar bunları anlamaz ve şeytan olduğunu yada psikolojik olduğunu düşünür..

 

herkesin kendine göre yaşam şekline göre çocukluğundan bu yana bazen bir arkadaş bazen koruyucu bi tanrı gibi gördüğü şeyler vardır..ister rüyasında ister gerçek hayatta..ama bu taraf şeytandır ölmelidir demek saçma yine ölüme hizmet etmek kendi tanrısınada karşı gelmek yani ruhuna karşı gelmek ve seçtiği yolda düşmek demektir..umarım anlatabilmişimdir :D

 

bunları neden anlatıyorum yardım isteyen biri için anlatıyorum..anlam veremeyenler için..

 

çünkü aynı inancı paylaşmayan biri bunun tam aksini söylücektir..ve buda sizin yaşam seçiminizi etkilemesidir..

 

ne kadar insan varsa o kadar inanılan tanrılar vardır..bu tanrılar ister maddesel görünür ister ruhani görünür..bu yine sizle alakalıdır...

 

bunları bilmek içinde arınmaya gözlere ihtiyaç yoktur..farkındalıkla alakalıdır..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Gnoxis olarak Belmez'e otobüs mü kaldırsak tur mu düzenlesek? İtalyan gazetelerinin başlıklarını duyar gibiyim Türkiye'den bir paranormal olay araştırma ekibi gönderildi (medya her yerde medya abartırlar )

 

italya değil dostum İspanya olcak. açık adresi tam almadan nereye böyle

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bir de yazının şu versiyonu var ;

 

Mutfakta Biri Mi Var?

 

1971 senesinden bu yana İspanya’nın Belmez Kasabasında bir evin mutfağında kendiliğinden ortaya çıkan çizimler herkesi şaşırtmaya devam etmektedir. Tüm çalışmalara rağmen resimlere ilişkin bir sahtekarlık tespit edilememiştir.

 

http://saklisite.files.wordpress.com/2009/10/surat1.jpg?w=302&h=394

 

23 Ağustos 1971 tarihinde Maria Gõmez Pereira isimli bir İspanyol kadını evinde çok garip olaylara seyirci kalmıştır. Mutfağının zemininde aniden bir insan yüzü belirmişti. Resimin üzerini kazıyarak tahrip etmesine rağmen altı gün sonra tekrar belirdi ve bu kez üzeri cimento ile örtüldü. Bir hafta sonra aynı yerde başka bi yüz açığa çıktı. Aile yeniden resmi tahrip etmek istediyse de, bu kez araya giren Belediye Başkanı olaya müdahale etti ve cimento kalıbını kırdırarak attırdı ve resimleri korumaya aldı. Olayın geçtiği arazinin eski bir mezarlık olduğu bilindiğinden, bu esrarengiz olaya neyin sebebiyet verdiğini araştırmak için zeminin kazılmaya başlandı.

 

http://saklisite.files.wordpress.com/2009/10/resimler.jpg?w=350&h=186

 

Dokuz adım kazıldıktan sonra insan kemiklerine ulaşıldı ve bunlar dini adetlere göre yeniden gömülerek, mutfağa yeni bir zemin döşendi. İki hafta sonra yeniden bir erkek suratı zeminde belirdi. Sonraki iki hafta içinde etrafında bir çok küçük yüz bulunan bir kadın suratı görülmeye başlandı.

 

http://saklisite.files.wordpress.com/2009/10/mutfaktakihayalet.jpg?w=312&h=255

 

Zamanla bu esrarengiz olayın bir izleyici kitlesi oluştu. Bunların bazıları yeni yüzlerin ortaya çıkmasına bizzat şahitlik yaptılarsa da, tüm bu olanlara mantıklı ve tatminkar bir açıklama getirmeyi kimse başaramadı. Bu şekillerden bazıları bir gün içinde görünüp kaybolurken, bazıları ise çok uzun zamanlar yerlerinde durmaktadılar. Odaya konulan teyipler geri sarılarak dinlendiğinde, fısıltı sesleri ile ağlama çığlıkları duyulmaktaydı.

 

http://saklisite.files.wordpress.com/2009/10/hayaletressam.jpg?w=320&h=255

 

Zemin sık sık kırılarak değiştirilse bile, geriye dönen yüz şekilleri her seferinde yeniden kendini göstermekteydiler. Şekiller deterjanla silinerek çıkarılmaya çalışıldıysa da, resimler tekrar ve tekrar ortaya ıkmaya devam ettiler. Kimyacılar çimento kalıplarını tahlil ettiyseler de, herhangi bir boya ve kimyasal maddeye rastlamadılar.

 

http://saklisite.files.wordpress.com/2009/10/goruntu.jpg?w=348&h=219

 

Olay 1972 senesine kadar devam etti. Hiç bir bilimsel açıklama getirilemedi. Bunun bir aldatmaca olduğundan tutun da, hayalet işi olduğuna, ve hatta Maria Gõmez Pereira’ın psikokenetik güçleri olduğuna kadar bir çok görüş ortaya atıldı. Ancak yine de Belmez resimleri günümüze kadar birer sır olarak kalmayı sürdürdüler

 

Alıntıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu olay bana Yakin zamanda tv Ye konu olan bir haberi hatirlatti adamin evinde eşyalari kendi kendine yaniyordu hatta 24 saatlik çekim sonunda bir çok kez kendiliginden yandigi ortaya cıkmışdı canlı yayinda bile yaniyordu adamin eşyalari Ama bence bu Sansasyon yaratmak için uydurulmuş bir olay bunu cok arasdirdim ve inanmak istememe rağmen uydurma oldugnu düşünüyorum

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Mutluluğun Sırrı Nedir ?

   Merhaba Sevgili Gnoxis Ailesi;   Bu gün mutluluğu ele alacağız. Hislerimizin karmaşık ve çözülmesi zor olup olmadığına şöyle birlikte zevkli bir inceleme ile bakacağız.   Her birimiz bir ülkede ve bu ülkede yaşayan bir ailede doğmaktayız, ne hoştur ki kimse doğacağı yeri, bedeni, ailesini vs. seçmemiş olduğu aşikar, belkide seçsek mutlu olurduk, mu acaba ?   İçinde yaşadığımız kültürün bizlere katmış olduğu davranış, yaşama biçimi, ahlak kuralları vs. bir yazılım gibi her kültürde farklılı

   , Yer: Felsefe

  • Kadim Ay Tanrıçası’nın Sırrı

   Yazar: Efe Elmas İndigo dergisi Ay geçerken halden hale, tüm ruhlar takip eder onun seyrini. Ayın döngüsü, döngüsüdür insanların. Bu seyir bir çemberdir, doğumun ve ardından ölümün ve yeniden doğumun çemberi…   http://indigodergisi.com/wp-content/uploads/2013/09/Cate-Blanchett-the-moon-goddess.jpg Karanlık ayda, karanlığın bilgeliği ve zenginliği açığa çıkar, Ayın kadim hanımı eski sırları gece ehline fısıldar. Ve büyürken ay, artar sırlar, yükselişe geçer kadim yolu hatırlayanlar. Dolunay

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

  • Titanik’ in Sırrı Neydi? - Morgan Robertson

   http://img5.mynet.com/ha5/analiz/titanik2.jpg Hiç kimse onun dünyanın en büyük kehanetlerinden birisini yaptığını bilmiyordu. Hatta kendisinin dahi haberi yoktu. Adı; Morgan Robertson´du, Amerikalıydı, 1861´de doğdu, gençken denizcilik yaptı, sonra ise bir elmas eksperi oldu ve New York´da kuyumculuk yaptı. Sonra Kipling´in bir öyküsünü okudu ve yazar olmaya karar verdi. İlk öyküsü 25 $´a satıldı, daha sonra yazdığı 10 öyküden ise 1000 $ kazandı. Yazmak ona artık kolay ve kazançlı geliyordu. 18

   , Yer: Fal ve Kehanetler

  • Mısır Piramitlerinin sırrı

   Çok ilgimi çekti:       -Her biri 20 ton olan taşlardan imal edilmiştir. Ve bu taşları temin edebilecek en yakın mesafe yüzlerce km uzaktadır.       -Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda iki defa güneş girmektedir. (doğduğu ve tahta çıktığı günler)       -Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.       -Piramitlerin içerisinde ultra sount, radar, sonar gibi cihazlar çalışmaz.       -Kirletilmiş suyu, birkaç gün

   , Yer: Mısır Mitolojisi

  • Uzayda Kaybolan Sırrı Çözülememiş Astronotlar

   Soğuk savaş dönemleriydi ve ülkeler bilim konusunda birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Dönemin şartlarındaki bilimsel yeniliklerle yetinmeyen devletlerin son oyuncağı uzay ve uzayda yolculuk yapmak oldu. Ancak uzay serüvenini oldu bittiye getirip gövde gösterisi yapmak isteyen Rusya bugün bile sırrı çözülemeyen olaylara imza attı.   [video=youtube;R83aH7-zsrE]https://www.youtube.com/watch?v=R83aH7-zsrE

   , Yer: İlginç ve Komik Videolar

×
×
 • Yeni Oluştur...