Jump to content

Yasak Türk Piramitleri


dogon

Önerilen Mesajlar

Daha neler neler var da hepsini alıştıra alıştıra vericem:)

--------------------

Hatta türkler ilk yapanlar mış ve türklerin yaptığı mumyalar mısırlıların ve asteklilerinkinden daha uzun dayanıyor ve iyi korunuyor muş. Bir fotoğrafta bir mumya var üzerinde bir tane bile sargı bezi yok ve hiç bozulmamış. Gerçek olduğunu bilmesen dersin ki sanki ölü makyajı yapılmış bir canlı..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Türkler tarih boyunca vardılar ve var olmaya devam edecekler. Geçmişimiz o kadar derin buna inanıyorum. Türk olduğum için değil tarihte de bir çok ispatı vardır. Atalarımız soyumuz çok araştırma yapmak gerek. Beni favorim piri reisin haritasıdır öyle birşey yoktur dünya üzerinde :) Merak edene.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok güzel bir paylaşım. bilim geliştikçe geçmiş aydınlanıyor. ve gerçekten bu önemli bir haber. 300 metre yüksekliğinde bir piramit var ve çevresinde 100 kadar piramitle m.ö. 2500lerde yapıldığı idda ediliyor piramitlerin fakat araştırma yaılmasına izin verilmiyor. çinlileri kınamamak elde değil. bunlar dünyanın malı. ve tarihin aydınlanmasına izin vermeyen çin halk cumhuriyetini kınıyorum. akla sığacak gibi değil.

 

devletin egosu mu yoksa mistik bir durum mu bilemeyeceğim ama. mistik olmadığı sanırım çevredeki yerleşimlerden rahatlıkla belli oluyor. devlet egoları tarihi gizliyor!

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok güzel bir paylaşım. bilim geliştikçe geçmiş aydınlanıyor. ve gerçekten bu önemli bir haber. 300 metre yüksekliğinde bir piramit var ve çevresinde 100 kadar piramitle m.ö. 2500lerde yapıldığı idda ediliyor piramitlerin fakat araştırma yaılmasına izin verilmiyor. çinlileri kınamamak elde değil. bunlar dünyanın malı. ve tarihin aydınlanmasına izin vermeyen çin halk cumhuriyetini kınıyorum. akla sığacak gibi değil.

 

devletin egosu mu yoksa mistik bir durum mu bilemeyeceğim ama. mistik olmadığı sanırım çevredeki yerleşimlerden rahatlıkla belli oluyor. devlet egoları tarihi gizliyor!

 

Yanlız aman m.ö 2500 değil gerçi öyle bile olsa yine harika bir buluş ama bu buluşta en önemli olan M.Ö 16000 yılında olmuş olması bu da dünyanın ilk uygarlığı olduğumuzu gösteriyo;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Herşeyi kendimize mal etmeyi seviyoruz sanrım.Daha öncede bütün insanların Türklerden geldikleri söylenmişti...

 

evet öyle arkadaşım biraz daha araştırma yaparsan hz. nuhun 8 oğlu olduğunu bunlardan birisinin isminin türk olduğu ve diğer tüm kardeşlerine (ırklara) göre üstün olduğunu göreceksin... Hz. Nuh tan sonrada liderliğe türk geçmiştir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

evet öyle arkadaşım biraz daha araştırma yaparsan hz. nuhun 8 oğlu olduğunu bunlardan birisinin isminin türk olduğu ve diğer tüm kardeşlerine (ırklara) göre üstün olduğunu göreceksin... Hz. Nuh tan sonrada liderliğe türk geçmiştir.

Dediğin olabilir de olmayabilirde.Bu tutumunuzu Yahudilere benzettimm...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

evet öyle arkadaşım biraz daha araştırma yaparsan hz. nuhun 8 oğlu olduğunu bunlardan birisinin isminin türk olduğu ve diğer tüm kardeşlerine (ırklara) göre üstün olduğunu göreceksin... Hz. Nuh tan sonrada liderliğe türk geçmiştir.

Dediğin olabilir de olmayabilirde.Bu tutumunuzu Yahudilere benzettimm...

 

 

 

Türkler hakkındaki en eski kayıtları Çin kaynaklarında bulmak mümkündür. Asırlar boyunca Türklerle gerek savaş gerekse ticari faaliyetlerle irtibatını sürdüren Çinliler, Türkleri çeşitli yönleri ile incelemiş, Türk tarihini Türklerden önce tesbit etmişlerdir.

Çin tarihlerinde "Türk" sözünden ilk defa şu şekilde bahsedilmektedir:

 

"VI. asırda Kin-Şan Dağları çevresinde Juan-Juanlara tâbi iken sonra istiklalini kazanan bir Türk kavmi vardır ki kendilerine Türk adını verirler"

 

Yani Göktürkler'den bahsediyorlar. Ancak yapılan araştırmalar şunu açık şekilde ortaya koyuyor ki Türk adı bizlere Çinlilerin verdiği ya da VI. asırda ortaya çıkmış bir ad değildir. Bu konuyla ilgili Prof. Dr. Afet İnan'ın sözlerine baktıktan sonra "Türk" adının kökeni hakkındaki değişik görüşlere yer verelim:

 

"Herhalde Türklere "Türk" ünvanı Çinlilerin "Tukyü" dedikleri Türk Devletinin teşekkülüyle verilmiş değildir. Mesela Etrüsklerin İtalya'ya giden kısmına M.Ö. VIII. asırda "Türski" denildiğini kaynaklarda görebilirz. Halbuki "Tukyü" devleti M.S. VI. asırdadır. Herhalde Türklerin isim babası Çinliler olamazdı. Türklerin isim almak için hiçbir millet tarafından vaftiz edilmeye ihtiyacı yoktur."

 

Çin tarihlerinde iki şekilde telaffuz edilen bu söz bugün "Tu-kiüe" diye telaffuz edilmektedir. Yani Türk sözünün ilk hali iki hecelidir. Zaten Orhun Abidelerinde de bu söz:

 

Resim

 

KÜ - R - Ü - T (ORKUN ALFABESİNDE SÖZCÜKLER SAĞDAN SOLA OKUNUR)

 

şeklinde yazılmaktadır. Yani bu devirlerde bu söz "Türk" değil "Türük" diye yazılmış ve okunmuştur.

 

Bundan daha öncesinde Çin kaynaklarında ilk defa M.Ö. 1328 tarihinde; "Jong" ve "Tik" adını taşıyan bir kavmin ciddi siyasi faaliyetlerinden söz edilir. Bu kavim değişik tarihlerde 2 defa Çin'in kuzey bölgelerinden Moğolistan'a kadar olan bölgeleri hakimiyeti altına almıştır. Yani tam göçebe Türklere göre bir durum Önce hakimiyet altına alıp sonra oralardan çekilip başka yerlere gitmek. Heredot'dan Zeki Velîdi Togan'a, Thomsen'a kadar birçok bilim adamı bu "Tik"lerin aslında Türkler olduğu tezini ortaya koymaktadırlar.

 

EFSANELERE GÖRE TÜRK ADININ ASLI

 

Doğu Mitolojisinde Nuh Tufanı'nın kökeni Sümerlere kadar dayanır. Değişik şekillerde günümüze kadar gelen bu hikayeden Tevrat'ta ve Kur'an-ı Ker'im'de de bahsedilir. Tevrat'a göre kavimler Hz. Nuh (Aleyküm Selam.)'un üç oğlu olan Ham, Sam ve Yafes'ten meydana gelmişlerdir. Ham'dan Hâmiler (Afrika yerlileri), Sâm'dan Sâmiler(Araplar, İbraniler ve Aramiler), Yafes'ten de Türkler ve Ari ırklar türemiştir. Buna göre Türk Yafes'in oğludur, Türk Milleti buradan türemiştir. Bu konudan değişik kaynaklarda da bahsedilmektedir. Divanü Lügat'it Türk'te "Türk" sözcüğünün karşısında şunlar yazmaktadır:

 

Tanrı yarlığayası Nuh'un oğlunun adıdır. Bu, Tanrı'nın, Nuh oğlu Türk'ün oğullarına verdiği bir addır.

 

Ebûl Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türk adlı eserinde de bu efsaneden bahsedilmektedir.

 

Yafes'in; Türk, Hazer, Seklab, Rus, Menşek, Çin, Kemari, Belüç, Halih, Sedsan ve Gaz adlarında 11 oğlu vardı. Bunların en cesur ve en bilgilisi Türk'tü. Yafes'in yerine o geçti. Keçeden çadır ve otağ yapmayı, hayvan derisinden giysi yapmayı o icad etti ve diğer kardeşlerine öğretti.

Yafes ve nesline Hz. Nuh (Aleyküm Selam.) tarafından Asya havalisi verildi. Yafes'in oğulları zamanla çoğaldılar. Doğuya ve kuzeye doğru yayıldılar. Bunlardan Çin doğu taraflarına giderken, Türk Asya topraklarının ortasında dağlarla çevrili, verimli bir bölge'de kaldı.

 

TÜRK SÖZÜNÜN ANLAMINA VE KÖKÜNE DAİR

 

Bir kısım dilbilimci ilk olarak "Türük" biçiminde kullanılan "Türk" sözünün anlamı hakkında şu tezi ileri sürerler. "Törük = Türük" sözü, yörük kelimesinin yörümek fiilinden türemesi gibi "törümek" yani türemek mastarından gelmektedir. Bu görüşe göre "Türk" sözünün anlamı; türemiş varlık yani insan olarak açıklanmıştır.

Bununla birlikte bazı araştırmacılar Türkçe'de güçlü anlamına gelen Türük sözüyle bu sözcüğü bağdaştırarak Türk sözünün anlamını "güçlü, kuvvetli" olarak açıklamaktadırlar.

Türük sözünün "türe"ye uyan, itaat eden, disiplinli millet manasına geldiği teziyle birlikte bu iki görüş Türk sözünün anlamı hakkında öne çıkarlar. Türk tarihçileri genellikle Türk sözcüğünün manasının "kuvvetli" olduğunu kabul ederler.

 

 

"Türkler bir ırk ve millet olmak haysiyetiyle yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Karakterleri pek asil ve yücedir. Asaletleri alınlarında ve amellerinde yazılıdır. Onların yurdu efendiler diyarıdır, kahramanlar, şehitler ülkesidir. Öyle zannediyorum ki Türklerin düşmanı olmak tüm insanlığın düşmanı olmak demektir. Tanrı beni böyle bir davranıştan uzak tutsun."

 

 

Alphonse de Lamartine, Fransız düşünür

 

 

http://www.ufonet.be sitesinden alıntıdır... Çocuk sayılarını ilk başta yanlış vermişim kusura bakmayın...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yok artık yasak Türk piramitleriymiş...

 

İşbu piramitler, Çin'in Shaanxi vilayetinin Xi'an şehrinin sınırları içinde bulunan mozolelerdir. En büyük piramit olan "Beyaz Piramit", Tang Hanedanı'na mensup İmparatoriçe Wu için milattan sonra 700 yılında yapılmıştır. İmparatoriçe Wu, aynı zamanda Çin'in ilk kadın hükümdarı ünvanına da sahiptir. En eski piramit ise, Qin Hanedanı'nın ilk hükümdarı olan Qin shi Huangdi'ye aittir. Bu piramidin yanında da dünyaca ünlü Terracotta Ordusu bulunmaktadır.

 

Ortada ne yasak vardır, ne de kurnaz ve hilekar Çin Halk Cumhuriyeti'nin üstün ve şahane Türk piramitlerinin muhteşemliğini örtbas etme planı. Aksine, piramitlerin bulunduğu bölge yerel bir turistik alandır.

 

Daha fazla bilgi için, kaynaklara bakabilirsiniz.

 

Bu yazıdan ne öğrendik?

 

-Yazılan her şeye inanmamalıyız.

-Araştırmalıyız.

 

Saygılar ve sevgiler...

 

kaynak:

http://web.utanet.at/mahain/Pyramids_in_China.htm

http://www.trilobia.com/pyramids.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_pyramids

http://en.wikipedia.org/wiki/Terracotta_Army

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Halk Korkusu Bağlamında Türk Korku Sineması Üzerine Bir İinceleme

   KORKUDAN HALK KORKUSUNA Korku, diğer hislerde olduğu gibi belirli bir tek tanıma sahip değildir. Korku üzerine birçok araştırmacı farklı bakış açıları ile tanımlama yapmışlardır. Türk Dil Kurumu, çevrimiçi Güncel Türkçe sözlüğünde korku terimini; “Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü” olarak tanımlamaktadır . Korku bilinmez olanın merak edilmesi ile başlamaktadır. Aslında bilinmeyene karşı korku durumu ötekinden gelebilecek zarar düşüncesinden de kaynaklanm

   , Yer: Sinema

  • Türk Kültüründe Hortlak-Cadı İnanışları

   Türk kültüründe cadı ve hortlak olarak anılan bazı doğaüstü varlıklardan bahsedilir. Bunların öldükten sonra dirildiklerine inanılırdı. Bazı bölgelerde kan içtiklerine de inanılırdı.   İşte bu nedenle cadı ve hortlak adlı doğaüstü varlıkların, diğer kültürlerdeki vampir inanışlarıyla benzerlikleri üzerine bazı tartışmalar söz konusudur. Tarihi kaynaklarda ve folklor araştırmalarında konuyla ilgili pek çok bilgi vardır. Türk kültüründeki cadı ve hortlak inanışları yakın zamana kadar ken

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Kadim Türk Geleneği Çam Bayramı

   Kadim Türkler, dağları kutsallaştırıyor ve affı da buralardan umuyordu. Altaylılar her dağı değil, sadece kutsal dağları ziyaret ediyorlardı.   Bir dağ nasıl kutsal sayılıyordu? Neden? Elbette, bugün bunu kimse hatırlamıyor.Üç tepeli Sümer Dağı her zaman için çok önemli olmuştu. Bu dağ, dünyanın, yani Meru’nun merkezidir. Burası Kadim Altay’ın en kutsal yeri idi. Kimse burada yüksek sesle konuşmazdı. Hiç kimse bu dağın etrafında ava çıkamazdı. Otlarını koparamazdı. Aksi günah sayılıyo

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Türk Yapımı Korku Oyunu: Meknun

   Aslında pek korkunç değil ama güzel bir oyun. Üye olabilmek için sorulan 5 soruyu cevaplamanız gerekiyor.(çok zor ama cevapları her yerde paylaşılıyor) Üye olduktan sonra gizleri çözmeye başlayabilirsiniz.   GİRİŞ Ey Alim kişi ! Bilgin ve Kudretinin yetmeyeceği Meknun gizindesin. Yaratıcının sana bahşettiklerini kullanmanın vakti geldi... Kaderindekiler karşına çıktıkça nefsin ve aklınla yüzleşeceksin... Sen intihab edildin ! Sen ! Ey Alim kişi ! Kahin rehberin, nefsin ve ruhun ışığın,

   , Yer: Yararlı ve Eğlenceli Linkler

×
×
 • Yeni Oluştur...