Jump to content

Nordik Rüneler ve Anlamları


belfalas

Önerilen Mesajlar

1. Aett

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Runic_letter_fehu.png

Fehu : Sığır

 

Fonetik eşdeğer: F

 

Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.

 

Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.

 

Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.

 

Analiz: Fehu yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uyanmamız gereken yerleri gösterir. Ne düşünürsek düşünelim, tekrarlanan olayların benzerliklerine kendimiz neden oluruz. Evlerimizde aradığımız şeyler, fiziksel gereksinimlerdir, iyi bir ev, iş ve aile gereklidirler ama bunlarda aşırıya kaçmak ve sürekli istemek sizi bir sığıra çevirebilir yani sürekli geviş getirmekten öteye geçemez bir hale gelirsiniz. Büyülü ülkeler güzel ve çekicidirler ama eninde sonunda vatanınıza dönmek zorunda kalırsınız, öyleyse ne olduğunuzu hatırlamalı ve ruhsal gelişmenin ötesinde kendinizi yıkıma uğratmamalısınız. Fehu, ruhsal yolculuğumuz sırasında bulunduğumuz noktada bizi koruyan güçtür, bizi bulunduğumuz fizik gerçeği anlamamıza zorlar. Uyanışları istememiz için doğallığı işaret eder, bunun için ilk adım olasılıklara bir göz atmaktır, sonra da amacı düşünerek maddi kayıpları ölçümleyip, doğru karar verilmelidir. Kısacası Fehu, fizik dünyayı, ruhsal dünya ile dengelemeye kararlıdır.

 

 

http://www.tattoosymbol.com/wp-content/uploads/2013/01/uruz.jpg

Uruz : Yaban Öküzü

 

Fonetik eşdeğer: U

 

Kehanet anlamı: Kıskançlık, yaşam, içgüdü, yabanlık, seksüalite, bereket, bilinçaltı, ilkel düşünce, irasyonellik, şamanik deneyler, geçiş yolculuk ayini.

 

Majikal kullanım alanları: Olacağa karşı güç kazanmak, seksüel potansiyeli arttırmak ve avcılık.

 

Mitolojik bağlantılar: Ullr, Loki, Odin.

 

Analiz: Simge bizona benzeyen ve bin yıllar öncesinde Avrupa´da yaşayan bir yaban öküzüdür, uzun boynuzlarından antik Kuzey´de içki içilirdi. Neolitik Çağ´da çocukluktan erkekliğe geçiş töreninde bu boynuzlar kullanılırdı. Uruz, Fehu´nun zıddıdır yani Fehu ehli bir çiftlik hayvanı olan sığır, Uruz ise vahşi yaban öküzüdür. Tanrı´nın ve onun temsilcisi olan şamanın kutsal avını simgeler, güncel anlamda Fehu´nun hayatta kalma arzusunu açığa çıkarır, insanın ilahi doğasını gösterirken, majikal sempatinin ve etkinin başlangıcını kontrol eder. Aynı zamanda da, ölümün bir uyanış olduğunu, ölümlü olduğumuzu anımsatarak gösterirken, bu algı yetisinin tüm hayvanlar içinde sadece insanda bulunduğu öğretir. Bu Rune´un enerjisi ham, olgunlaşmamış bir güçtür ve erkeksidir, saf ve ateş elementidir. İlk yaban öküzünü öldüren erkek çocuk, erkekliğe adım attığında, yeni gizemlerin ilk basamağında demektir ve bu aynı zamanda da yaşamın kaynağının ölüm olduğunu anlamak için gerekli olan uyanışı simgelemektedir.

 

http://www.bilinmeyen.com/uplimages/thurisaz.jpg

Thornurisaz : Dev

 

Fonetik eşdeğer: TH

 

Kehanet anlamı: Çok çalışma, acılı olay, disiplin, bilgi, odaklanma, iç gözlem.

 

Majikal kullanım alanları: Konsantrasyon ve meditasyon, iç disiplin, kötü pozisyonları temizlemek.

 

Mitolojik bağlantılar: Frost Devleri, Loki.

 

Analiz: Urisaz, engel taşların ilkidir. Engeller her zaman yıkıcı değildirler, onları aşmak için gereken gücü nasıl bulacağımızı öğretirler, devlerle ve ejderlerle boğuşmak için bir mitoloji kahramanı olmamızın şart olmadığını anlarız. Taşın bir diğer boyutu, öğrenmek için katlanmanın şart olduğudur, bu edebi anlamda değildir. Önemli olan içten, özverisel düzeyde katlanmaktır çünkü kader kesin değildir yaşamsal deneyler bize değişimlerin nedenselliklerini ve sonuçlarını gösterirler. Bu bize öncelikle negatif gibi görünürse de, aslında en önemli dersi içermektedir. Devler kötü görünümlerde olabilirler ama gerçekte değişimin, dönüşümün ve yeni bir çağa geçiş için yolun temizlenmesinin göstergesidirler.

 

 

http://www.tattoosymbol.com/wp-content/uploads/2013/01/ansuz.jpg

Ansuz : Odin

 

Fonetik eşdeğer: A

 

Kehanet anlamı: Otorite, liderlik, düşünce ve beden dengesi, yargı, şaman ve öngörü.

 

Majikal kullanım alanları: Bilgece kararlar, başarı, liderlik gereği, kehanet ve majide yardım.

 

Mitolojik bağlantılar: Odin

 

Analiz: Bu Rune, içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular. Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır.

 

 

http://media.tumblr.com/tumblr_mev0q6urWH1rbdg6b.png

Raido : Yolculuk.

 

Fonetik eşdeğer: R

 

Kehanet anlamı: Yolculuk, hac, değişim, kader, arama, gelişim, yaşam dersleri.

 

Majikal kullanım alanları: Yolcuları korumak, değişimi ve geleni kolay kabullenmek, ilişkileri koparmak.

 

Mitolojik bağlantılar: Nornlar, Sigurd´un yolculuğu.

 

Analiz: Raido bireyin yaşam yolculuğudur, aynı zamanda da diğer yollarna iç ve dış ilişkiler anlamındadır. Kuzey mitlerinde bu yollar kaderle ilişkilidirler ve Nornlar düzeni sağlar. Üç kızkardeş olan Nornlar, Yggdrasil´in merkezinde yaşarlar ve suya bakarak tanrıların ve insanların kaderlerini bükerler yani tanrılarüstü bir gücü simgelerler. Bu mitik bilginin anlaşılması, Runik kehanet ve majinin mekaniğini oluşturur. İlişkilerin karmaşık bağları, kaderin iplikleriye örülür, bunu bir örümcek veya balık ağına benzetebilirsiniz. Her fırsat, şans veya raslantı, ağda yeni bir ilişki formunu oluşturur ve yarattığı değişimle sistemdeki herşeyi etkiler. Birçok insan bunu bilinçaltından yaparlar ama uyanış örneğinin başlangıcında bağlarla çevrelendiklerinden olanı farkedemezler. Burası çok önemlidir, olasılığı ve gelecek olanı tanımlamak veya algılamak yerine olayların karşısında hipnotik bir etki altında kalarak katılıp kalmak, bizi Fehu´ya geri götürür yani tekrar başa döneriz. Yapmamız gereken daha kolay yolları aramak ve geçmişteki dersleri anımsamaktır. Dolambaçlı ve çıkmaz yollar bize sona yani ölüme götürür, Raido hep bizimledir, Ansuz´da amaca ulaşmamızı ister, yaşam ve değişim daima sürecektir. Bittiğimiz yerde yeniden başlayacağız ama bu kez daha bir üst düzeyde ve daha yüksek bir bakış noktasında yer alarak... Yolculuk asla sona ermeyecektir.

 

 

 

 

http://www.tattoosymbol.com/wp-content/uploads/2013/01/kenaz.jpg

 

 

 

Kenaz : Meşale

 

Fonetik eşdeğer: C

 

Kehanet anlamı: Bilgelik, anlayış. sorunların çözümü, yaratıcılık, esinlenme ve aydınlanma.

 

Majikal kullanım alanları: Yaratıcı ilham alma, çalışmalarda yardım, verimlilik, korku ve gerilimi yok etmek.

 

Mitolojik bağlantılar: Mimir, Cüceler, Muspellheim

 

Analiz: İskoçça "ken" bilmek veya anlamak demektir, Rune yorumlarını anlayabilme duyusu geliştirilmelidir. Bugün için ışık, ilham ve bilgi bir bütündür, aydınlanmadan yararlanmak ve sorunu aydınlatmak için gerekli olan kafamızda bir ampul gibi yanacak olan ışık kaynağıdır. Bu ışık görünürlüğü, görünmez hale getirir. Urisaz´daki yararlı bilgiyi Kenaz derleyerek ayırır, düzenler ve bize gerektiği anda gerektiği kadarını verir, aslında burada biraz tanrıların eli sıkılığı vardır. Bu bilgi aniden gelen bir ilhamla ortaya çıkar ve daha önce göremediğimiz saklı gerçeği veya çözümü o anda açıkça görürüz. Bilgelik ışığı veya ilham beynin sağ tarafında oluşur, bu oluşmadığı zaman bilinç tüm eforuna rağmen sonuç alamaz ve ruhsal yıkıntıya neden olur çünkü gerekli güç dış alana akıtılmıştır. İlhamı simgeleyen Kenaz, kadınsı bir elementtir ve yolcunun deney kazanmasına destek olacaktır. Işığın karanlığı aydınlatması yaratıcılıktır, bireyin taşığıdı meşale ateş ve havanın erkeksi gücünü belirlerken, mağaranın içine giren ateş feminen bir simgedir, dünyanın ve suyun varoluş realitesini gösterir. Erkeksi ve kadınsı elementlerin bileşimi sonuçta yeni fikirlerin yaratılmasını sağlarlar. Fiziksel anlamda maddenin yeniden şekillendirilmesi demektir, bunu demircilik sanatı şeklinde de yani maddenin dövülerek şekillendirilmesi sanatı olarak algılayabilirsiniz.

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Runic_letter_gebo.png

Gebo : Ödül

 

Fonetik eşdeğer: G

 

Kehanet anlamı: Ödül, sunu, ilişki, sevgi, evlilik, ortaklık, cömertlik, beklenmedik iyi şans.

 

Majikal kullanım alanları: Bir güç arayışı veya ilişkide aranan gücü bulmak için, verimlilik için ve bir ödülü alabilmek ya da şansa kavuşmak için.

 

Mitolojik bağlantılar: Sigurd ve Brunhild; Aesir ve Vanir´in anlaşması.

 

Analiz: Yıkım fikri temelde yeni bir oluşumun başlaması gereğinden doğar, Bir Kuzey miti olar Ragnarok´dan doğmuştur. Hagalaz, İsa ve Sowulo Rune´larının arasındaysa bize yaradılış mitini anımsatır ve iki zıddın arasındaki yaratıcılığın potansiyelini gösterir. Bunu Tarot´un "Yıkılan Kule" kartına benzetebiliriz. Hagalaz negatif olan tek Rune´dur, eğer yolumuzdaki görüntüyü algılayıp seçimimizi yapar ve aldığımız dersleri reddedersek Hagalaz bizim için tam anlamıyla negatiftir. İkinci Aett´in başı ve birincisinin sonu olduğu için hem sonu, hem de başlangıcı simgeler. Bu yüzden iyinin umulmadık bir anda geldiği düşünülmeli ve kaderden saklanılacaksa güvenli bir yer bulunmalıdır

 

 

http://www.luckyearthlings.com/sites/le/files/field/image/wunjo.jpg

 

 

 

Wunjo : Şeref

 

Fonetik eşdeğer: W

 

Kehanet anlamı: Başarı, olanı tanımak, mükafat, coşku, neşe, kutsama, amacın ortaya çıkması, yetinmek.

 

Majikal kullanım alanları: Bir işte gereken başarı için, tahrik etmek ve bir görevi sonuçlandırmak için.

 

Mitolojik bağlantılar: Baldur, Asgard.

 

Analiz: Wunjo ilk Aett´in son Rune´udur. Bir dönemin bitişini, diğerinin başlangıcını simgeler. Pozitif ama sabittir, insanı yolculuğunda yeniden yönlendirmek için durdurur. Göklerle ilgilidir ve büyük Viking Tanrısı Valhalla´ya benzetilir, cennetin kalıcı olmadığını da gösterir. Fehu´daki gibi Wunjo´nun şerefi bir illüzyondur, başarı olayın bir aşamasında ortaya çıkar ve dersleri anımsatır, sonra bir zaman için mühlet verir, bunu yeniden şarj olmamız için yapar, böylece yolculuğa daha güçlü olarak yeniden başlayabiliriz. Wunjo, olasılığa bir göz atar, eğer ödülü ele geçirmek için yeniden çaba gösterirsek, kutsal kadeh yine bizim olacaktır.

 

2. ve 3. aett'ler de gelecektir... okuduğunuz için teşekkür ederim:)

sirius tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İkinci Aett

 

http://violetsun.files.wordpress.com/2007/07/isa.png

 

İsa : Buz

 

Fonetik eşdeğer: İ

 

Kehanet anlamı: Eylemsizlik, engelleme, durgunluk, potensiyel, sabır, yansıtma, geri çekilme, dinlenme.

 

Majikal kullanım alanları: Bir olayı durdurmak, ilkel bir oluşumu ortaya çıkarmak için.

 

Mitolojik bağlantılar: Audumla, Nifelheim.

 

Analiz: Modern sembolizmada ateş genelde maskülin yani erkeksi, buz veya toprak ise feminen yani kadınsıdır. İkisinin bileşimini Kuzey inançlarına göre bilinmeyen, öngörülemeyen hava koşulları sağlar. O yörelerde doğal olarak buz yaşamın temel gücüdür. Ürünler ve gemilerin yolculukları bu koşullara göre yön alır ve gelişirler. Ama aynı zamanda buz Yaradılış´ı simgeler yani yaşam sonuçta bahara erişecektir. Kuzey Düşüncesi gereksinimin tanımını ve yanısıra da yıkıcı elementlerin düzen gereği yeni bir yaşamı yaratmak için varolduklarını anlatır. Ateş sıcak ve zevk vericidir fakat kışın soğuğu ile dengelenmelidir aynen doğumun ve ölümün dengelenmesi gereğinde olduğu gibi. Hatta küçük ölüm olan uyku hayatiyeti tanımlayarak, bize mental ve fiziksel mutluluğu verir. İsa tüm bu düşünceleri çevreler ama temelde eylemden önce gerekli olan bir huzur dönemini vurgulayarak, yaşamda varolan maddeyi şekillendirir. Madde ise hareketsizdir aynen yıldızları vareden malzeme gibidir ama enerjiyle birleşince canlanır. Hareketsiz form karşı enerji sayesinde karşı konulmaz bir güçle harekete geçer. Bir başka anlamda kuzey Düşüncesi Einstein´ı öngörür ve evrenin varoluşunun bir başka versiyonunu gösterir. Evrende varolan herşeyin ateş ve buz (enerji ve madde) olarak tanımlanması gerektiği ve aradaki ilişki sonucunda yaşam prosesinin anlaşılabileceği öğretilir .

 

http://runelore.it/images/rune%20jera.png

 

Jera : Yıl, hasat.

 

Fonetik eşdeğer: Y veya J

 

Kehanet anlamı: Değişim, dönem değişimi, ödül, eylem, yapımcılık, kaçınılmaz gelişme.

 

Majikal kullanım alanları: Şans getirmek, verimlilik ve büyüme için...

 

Mitolojik bağlantılar: Sif, Thor, Freyr ve Granni.

 

Analiz: Günümüzde Şubat gezegenin ısınmaya başladığı dönemdir. Çok zor da olsa toplumun yılın dönemleri arasındaki ilişkileri anlamaları gerekir ama dönemsel değişim kuzey ikliminde farklıdır. Mevsimler değişirlerken insanları sadece hava koşulları etkilemez, güncel yaşam için belirli dietler gereklidir. Antik toplumlarda olduğu gibi. Sabitlerin ya da kuralların değişimleri algılanmalı ve karşı konulmamalıdır yani doğaya uyum sağlanmalıdır. Bir çiftçi ekini için ya da hava koşullarını anlamak için takvime bakmak zorunda değildir. O, karın ne zaman yağacağını bilir. Mevsimlerin değişimi aynı zamanda da kanın ve kemiklerin de değişimidir. Varolmak değişime uyum sağlamakla mümkün olur. Jera kışı baharın izleyeceğini söyler. Hareketsiz buzlar kırılırlar ve dönüşürler ve herşey olması gerektiği gibi olur. Gerçekte, bizler de kırılır, dönüşür bütünüyle negatif Rune´ların dışına çıkarız ve Aett başlar. Bu bir kaçışın başlangıcı değildir ya da yoldan çıkmak veya kaderin haksızlığı sayılmaz. Ama deneyler sonucunda kaçınılmaz erimeyi bekler ve dönüşmek için eririz. Jera şarapla bütünleşir yani üzümün şaraba dönüşmesini algılamak ve beklemek gibidir, ürün yaşamın getirdiği zıtlıkların bütünüdür. Fırtınalar gelir ve giderler ama yaşamda güneş daima vardır ve yaşamak genelde çok güzeldir, öyleyse bundan olabildiğince zevk almamız gerekir

 

http://media.tumblr.com/tumblr_ma0g3zHbq01rv25tw.jpg

 

Eihwaz : Porsuk

 

Fonetik eşdeğer: Eİ

 

Kehanet anlamı: Dönüşüm, başlatmak, korkuları karşılaştırmak, dönüm noktası, ölüm, değişim.

 

Majikal kullanım alanları: Büyük bir değişimi sağlamak, geçişi kolaylaştırmak.

 

Mitolojik bağlantılar: Hel, Yggdrasil.

 

Analiz: Porsuk ağacı bilinmeyen bir çağdan beri Kuzey ve Batı Avrupa´da Rune´lar, büyü ve ölüm ile bütünleştirilir, nedenleri çeşitlidir ama temelde porsuk yaprakların soğuk ve öldürücü kış aylarında bile yeşil kalmasıdır. Ağacın kırmızı taneleri ise yaşamsal sıvı kanı simgelerler. Porsuk Ağacı uzun yaşamı hatta ölümsüzlüğü de simgeler. Antik Keltler´den günümüzdeki Hıristiyan geleneklerine porsuk saygı görür. Eihwaz, Fu dizisindeki 13. taştır ve alfabenin ortasını belirler (aynen Tarot destesinde 13. kartın ölüm olması örneğinde oldruğu gibi), Bu Rune, Runik Yolculuk´un dönüm noktasıdır ve dönüşümün başlangıç oluşumudur. Yoldaki tüm ayinlerde zaman zaman çocukluktan yetişkinliğe geçişi veya ölüme geçişi simgeler. Aslında temel düşünce egonun ölümü ve yeni kişiliğin doğumudur. Eihwaz, Hel´e giriş gerçeğinin kapısıdır, topladığımız bilgi ve kabullerle ölümlülüğü algılarız, gizemi anladığımız gibi ölümü de anlar ve kabul ederiz. Bu oluşum, gerçekten ürkütücüdür ama birşey bizi alır götürür, eğer derinlerdeki korkularımızı, bu tarz bir bilgelikle karşılaştırabilirsek başarılı oluruz, fakat böyle düşünmeyebiliriz ama deneyim kazanırız. Eihwaz, bilgeliğin kapısıdir, yaşam olan Jera ile yenden doğuş olan Per arasında yer alır.

 

 

http://www.luckyearthlings.com/sites/le/files/field/image/Runic_letter_pertho.png

 

perþ /pertho : Zar bardağı veya rahim

 

Fonetik eşdeğer: P

 

Kehanet anlamı: Yeniden doğuş, gizem, büyü, kehanet, verimlilik, seksüellik, yeni başlangıç, öngörü.

 

Majikal kullanım alanları: Döllenme, kolay doğum, kehanet ve büyü gücü kazanma, ruhsal yetileri güçlendirme.

 

Mitolojik bağlantılar: Freya, Angrbode.

 

Analiz: Per veya Perth´in genel yorumu Runik bilgeler tarafından daima tartışılmıştır. Sorun, baştaki "P" harfinin antik German dillerinde olmamasıdır, inancı göre bu sözcük bir başka dilden gelmiştir. Antik İngiliz rune şiirlerinde, bu olay bir çeşit oyun gibidir, satranç ve zar oyununda olduğu gibi. Anlamı kısmen Rune şeklinin belirginleşmesi ile ilgilidir ama bazı ipuçları Rune´ların içine konulduğu kap veya kesenin kasdedildiğini gösterirler. Karşıt yorum Slavik´tir, "Pizda" yani "Vulva-rahim" olduğu şeklindedir. Bu anlam, Rune´in ilerletilmesi veya ölümden sonra yeni bir yaşamın oluşmasını da içerir. Tanrıçanın rahmi, gizemli elementleri saklar aynen zar kutusunun içinde zarları saklaması gibi. Ne çıkacağı belirsizdir. Vulva, temelde güç, feminenlik ve Uruz´a seksüel partnerlik eder, bir anlamda da Fu ve Ark´tan kaçınır. Per´in literal anlamı, temel sembolizmada, ölümün ardındaki üstü örtülü gizemi saklamasıdır ve kaderle yakın ilişkilidir, yolculuğumuz sırasında seçimimize bakmayarak, doğum anında belirlenmiş sonuca doğru gider. Doğum bir neden ve etkinin sonucudur, eylem ve tepki ise bizim körce izlediğimiz yollardır veya Rune aracılığı ile ilahi düzeye ulaşmaya çalışırız ama sonuçta kaçınılmaz düzen bize öğreneceğimiz dersleri daha iyi anlamamızı sağlar. Per, oluşumun başlangıcıdır veya başarmak için gerekli araç olarak düşünülmelidir .

 

 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbYhjWMfesnmQTbx8qEEXiueZag0TX6R852vrqu3_82GynCicMZQ

 

Algiz : Koruma

 

Fonetik eşdeğer: X, Z

 

Kehanet anlamı: Korumak, asiste etmek, savunmak, uyarı, destek, kılavuz, ahlaki ikilem.

 

Majikal kullanım alanları: Korunmak ve avlanmak için.

 

Mitolojik bağlantılar: Heimdall, Gjallerhorn.

 

Analiz: Heimdall Kuzey Mitolojisi´nin gizemli ve ilginç karakteridir ve onunla birleştiğinde Rune Algiz onun karakterini benimseyerek, koruyucu ve gözetici olur. O kapıdaki gözetmendir, dünyalar arasındaki sınırları korur, tüm dikkatiyle girenleri ve çıkanları kontrol eder. Boynuzu ile ünlüdür fakat kılıcı da iyi bilinir. Bir anlamda Heimdall, "ram" yani koçtur. Kılıcı ve boynuzu gücü simgeler, gücünden emindir, saldırır veya savunur. Yolculuk sırasında doğduğumuzda ve öldüğümüzde yani dünyamıza gelir veya giderken muhakkak Bekçi ile yüzyüze geliriz. Bizi bilge bir güç kullanarak, yeni bir güçle şarj eder ve hedefe gönderir. Birey, kendi gelişimiyle sürekli ilgilenmez, konsantrasyonunu yitirir ama aslında eylemlerini başkalarına dikkat ederek de düzenleyebilir ve de etki ve tepkileri gözlemelidir. Bu önemli bir noktadır, birey sonuçta uyum sağlayacağı sistemi seçecektir yani ya etik sisteme uyum sağlayacak ya da başkalarının etkilerine önem vermeyecektir, seçimi kendi sonunu hazırlamak yolunda olacaktır. Kılıç bireyin ellerindedir ama savunmak veya saldırmak kendi tercihi ve seçimi olacaktır .

 

 

http://media.tumblr.com/tumblr_ma0e73m65v1rv25tw.jpg

 

 

 

Hagalaz : Dolu

 

Fonetik eşdeğer: H

 

Kehanet anlamı: Ani kayıp, büyük sıkıntı, yıkım, feleket, deney, temizleme, karmik ders, kökten değişim.

 

Majikal kullanım alanları: İstenmeyen etkileri yok etmek, yıkıcı örnekleri kırmak için.

 

Mitolojik bağlantılar: Ragnarok, Loki, Frost devleri.

 

Analiz: Bu Rune, içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular. Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır .

 

 

http://www.tattoosymbol.com/wp-content/uploads/2013/01/nauthiz.jpg

 

Nauthiz : Gereklilik.

 

Fonetik eşdeğer: N

 

Kehanet anlamı: Güçlülük, çok çalışma, sorumluluk, yetinmemek, engel, hayal kırıklığı.

 

Majikal kullanım alanları: Artan ihtiyaçların tatmin edilmesi.

 

Mitolojik bağlantılar: Freyr ve Gurd, Otter´in altını.

 

Analiz: Eğer hagalaz boşluktaki kepçeyse Nau boş çanaktır. Yumuşakça ve nazik bir tavırla uyarır, herşeyin nasıl olması gerektiğini belirler. Yaşam uyumsuz olabilir ve hiçlik duygusuna kapılınabilir. Hiçbirşey aslında sizin sahip olduğunuz gibi değildir ve yetersizdir. Güncel arzular daima daha iyinin elde edilmesi demektir. Pozitif anlamda tatminsizlik ve statüko bir insanın o andaki durumunu belirlerler, Wunjo´nun verdiği güvenlik görecelidir ve değişime götürmek için tahrik eder. Nau bireyin arzusu ile eylemi arasındaki dengeyi simgeler. Yaşamda yol alırken çozümler nasıl bulunacaktır? Ama daha önce birey uyumsuzluğun farkındalığında olmalı ve aydınlanmalıdır, Ardarda gelen sınavlar sonucunda birey değerlerini ve önceliklerini gerçek anlamda idrak etmelidir. Mitolog Joseph Campbell´in dediği gibi en iyi yol "mutluluğu izlemek" olabilir. Bizler ruhsallığın izini izlemeli ve kendi kendimize dürüst olmak koşuluyla bizi mutlu eden nedenleri keşfetmeliyiz. Nau bu yolda ilk adımı atmamız için yol gösterir ve yolumuzu yitirmemize engel olur .

 

 

Not: 2. Aett'te sowulo rününün bilgisi eksik onu da sonra ekleyeceğim

sirius tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sowulo güneş taşıdır ve gücün temsilcisidir. Elde etmek istediğine kavuşacabileceğinin habercisidir. Bu taş, aynı zamanda açıklığın ve sıcak ilişkilerin de belirtisidir.

ağaç: ardıç

bitki: ökseotu

element:ateş

taşlar: yakut,kırmızı akik

 

majikal olarak kullanım alanları: majikal gücü arttırmada,amaçları elde etmede,ileri görüşlü olmada ve duyguüstü görüş kazanmak için.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

MAGIC RUNES (SIHIRLI RUNE SEMBOLERI)

 

Bugünükü konumuzlardan

birtaneside Runelar.Germanlarin ve Vikinglerin kulandiklari alphabetik

semboler taslar ve harflerden bahsedecegiz.

Vikingler´in Mistik

Rune Yolculuğu...Rune Kehanet Taşları Astroloji, Tarot ve diğerleri ama

biri daha var ki, yüzyıllar boyunca toplumu etkiledi; Rune taşlarından

veya simgelerinden söz ediyoruz. Aslında Kuzey ırklarına ait bir alfabe

olan Rune sistemini öğrenirken, Vikingler´le, büyücülerle, kiliseyle,

Naziler´le ve Yeni Çağ hareketi ile karşılaşacaksınız. Rune´un gizemine

hoş geldiniz... Rune, Kuzey Avrupa halkları tarafından 1. Yüzyıl´dan

Orta Çağlar´a kadar kullanılan alfabetik dilin adıdır, fakat sembolik

bir sistem olan Rune, bir dil olmanın ötesinde maji ve kehanet

alanlarında daha çok yer almış veya kullanılmıştır. Latin-Roma

alfabesinin tercih edilmesinden sonra kullanılmamaya başlayan Rune

sembollerinin anlamları, günümüze kadar ulaşabilen yazmalarda

görülmektedir. Rune alfabesini diğer alfabelerden ayıran ana faktör,

her harfin yani Rune´un özel bir anlam içermesidir. Örneğin

İngilizce´deki "A", "B" ve "C" harflerinin sesleri tek başlarına bir

anlam taşımazlar, sadece alfabenin ilk üç harfidirler. Fakat Rune

dilindeki ilk üç Rune olan "fehu", "uruz" ve "urisaz", sırasıyla

"sığır", "ışın" ve "dev" anlamlarını taşırlar. Rune´lar, majikal ve

dinsel simgelerdirler ve bu nedenle de majikal bir eylemde kullanılan

yazının oluşumunda kullanılırlar. Bunun için çağlar boyunca gelecek

okumalarında ve büyü eylemlerinde yer alırlar. Bugün Rune´lar, yeniden

keşfediliyorlar, sembolik anlamları kehanet yapma çizgisinde büyük ilgi

görüyor ve araştırılıyor. Bununla beraber, geleceği okuma alanında en

azından popülarite yönünden Tarot kartlarına alternatif oldukları henüz

söylenemez. Daha çok antik toplumun yaşayan inançlarının ve doğasal

algılarının anlaşılabilmesi için önem taşırlar ve belki de bizim

bildiğimiz doğa ile algılayamadığımız doğa arasındaki ilişkinin veya

köprünün simgeleridirler.

 

Rune semboller

i http://www.bilinmeyen.com/uplimages/fehu.jpg

İlk Aett (Gruplar yorumlamalarda yakınlıkları simgelerler.)

 

Fehu : Sığır

 

Fonetik eşdeğer: F

 

Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.

 

Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.

 

Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.

 

Analiz: Fehu

yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uyanmamız gereken

yerleri gösterir. Ne düşünürsek düşünelim, tekrarlanan olayların

benzerliklerine kendimiz neden oluruz. Evlerimizde aradığımız şeyler,

fiziksel gereksinimlerdir, iyi bir ev, iş ve aile gereklidirler ama

bunlarda aşırıya kaçmak ve sürekli istemek sizi bir sığıra çevirebilir

yani sürekli geviş getirmekten öteye geçemez bir hale gelirsiniz.

Büyülü ülkeler güzel ve çekicidirler ama eninde sonunda vatanınıza

dönmek zorunda kalırsınız, öyleyse ne olduğunuzu hatırlamalı ve ruhsal

gelişmenin ötesinde kendinizi yıkıma uğratmamalısınız. Fehu, ruhsal

yolculuğumuz sırasında bulunduğumuz noktada bizi koruyan güçtür, bizi

bulunduğumuz fizik gerçeği anlamamıza zorlar. Uyanışları istememiz için

doğallığı işaret eder, bunun için ilk adım olasılıklara bir göz

atmaktır, sonra da amacı düşünerek maddi kayıpları ölçümleyip, doğru

karar verilmelidir. Kısacası Fehu, fizik dünyayı, ruhsal dünya ile

dengelemeye kararlıdır.

http://64.235.47.202/uplimages/uruz.jpg

Uruz : Yaban Öküzü

 

Fonetik eşdeğer: U

 

Kehanet anlamı:

Kıskançlık, yaşam, içgüdü, yabanlık, seksüalite, bereket, bilinçaltı,

ilkel düşünce, irasyonellik, şamanik deneyler, geçiş yolculuk ayini.

 

Majikal kullanım alanları: Olacağa karşı güç kazanmak, seksüel potansiyeli arttırmak ve avcılık.

 

Mitolojik bağlantılar: Ullr, Loki, Odin.

 

http://home.earthlink.net/%7Easatru/symbols/symbols/runodinsleip.jpg

 

Analiz: Simge bizona

benzeyen ve bin yıllar öncesinde Avrupa´da yaşayan bir yaban öküzüdür,

uzun boynuzlarından antik Kuzey´de içki içilirdi. Neolitik Çağ´da

çocukluktan erkekliğe geçiş töreninde bu boynuzlar kullanılırdı. Uruz,

Fehu´nun zıddıdır yani Fehu ehli bir çiftlik hayvanı olan sığır, Uruz

ise vahşi yaban öküzüdür. Tanrı´nın ve onun temsilcisi olan şamanın

kutsal avını simgeler, güncel anlamda Fehu´nun hayatta kalma arzusunu

açığa çıkarır, insanın ilahi doğasını gösterirken, majikal sempatinin

ve etkinin başlangıcını kontrol eder. Aynı zamanda da, ölümün bir

uyanış olduğunu, ölümlü olduğumuzu anımsatarak gösterirken, bu algı

yetisinin tüm hayvanlar içinde sadece insanda bulunduğu öğretir. Bu

Rune´un enerjisi ham, olgunlaşmamış bir güçtür ve erkeksidir, saf ve

ateş elementidir. İlk yaban öküzünü öldüren erkek çocuk, erkekliğe adım

attığında, yeni gizemlerin ilk basamağında demektir ve bu aynı zamanda

da yaşamın kaynağının ölüm olduğunu anlamak için gerekli olan uyanışı

simgelemektedir.

http://www.bilinmeyen.com/uplimages/thurisaz.jpg

Urisaz : Dev

 

Fonetik eşdeğer: TH

 

Kehanet anlamı: Çok çalışma, acılı olay, disiplin, bilgi, odaklanma, iç gözlem.

 

Majikal kullanım alanları: Konsantrasyon ve meditasyon, iç disiplin, kötü pozisyonları temizlemek.

 

Mitolojik bağlantılar: Frost Devleri, Loki.

 

Analiz: Urisaz, engel

taşların ilkidir. Engeller her zaman yıkıcı değildirler, onları aşmak

için gereken gücü nasıl bulacağımızı öğretirler, devlerle ve ejderlerle

boğuşmak için bir mitoloji kahramanı olmamızın şart olmadığını anlarız.

Taşın bir diğer boyutu, öğrenmek için katlanmanın şart olduğudur, bu

edebi anlamda değildir. Önemli olan içten, özverisel düzeyde

katlanmaktır çünkü kader kesin değildir yaşamsal deneyler bize

değişimlerin nedenselliklerini ve sonuçlarını gösterirler. Bu bize

öncelikle negatif gibi görünürse de, aslında en önemli dersi

içermektedir. Devler kötü görünümlerde olabilirler ama gerçekte

değişimin, dönüşümün ve yeni bir çağa geçiş için yolun temizlenmesinin

göstergesidirler.

http://www.bilinmeyen.com/uplimages/ansuz.jpg

Ansuz : Odin

 

Fonetik eşdeğer: A

 

Kehanet anlamı: Otorite, liderlik, düşünce ve beden dengesi, yargı, şaman ve öngörü.

 

Majikal kullanım alanları: Bilgece kararlar, başarı, liderlik gereği, kehanet ve majide yardım.

 

Mitolojik bağlantılar: Odin

 

Analiz: Bu Rune,

içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki

disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde

bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini

sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla

dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile

beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola

çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu

güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç

Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama

bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular.

Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın

yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve

insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek

için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır.

http://www.bilinmeyen.com/uplimages/raido.jpg

Raido : Yolculuk.

 

Fonetik eşdeğer: R

 

Kehanet anlamı: Yolculuk, hac, değişim, kader, arama, gelişim, yaşam dersleri.

 

Majikal kullanım alanları: Yolcuları korumak, değişimi ve geleni kolay kabullenmek, ilişkileri koparmak.

 

Mitolojik bağlantılar: Nornlar, Sigurd´un yolculuğu.

 

Analiz: Raido bireyin

yaşam yolculuğudur, aynı zamanda da diğer yollarna iç ve dış ilişkiler

anlamındadır. Kuzey mitlerinde bu yollar kaderle ilişkilidirler ve

Nornlar düzeni sağlar. Üç kızkardeş olan Nornlar, Yggdrasil´in

merkezinde yaşarlar ve suya bakarak tanrıların ve insanların

kaderlerini bükerler yani tanrılarüstü bir gücü simgelerler. Bu mitik

bilginin anlaşılması, Runik kehanet ve majinin mekaniğini oluşturur.

İlişkilerin karmaşık bağları, kaderin iplikleriye örülür, bunu bir

örümcek veya balık ağına benzetebilirsiniz. Her fırsat, şans veya

raslantı, ağda yeni bir ilişki formunu oluşturur ve yarattığı değişimle

sistemdeki herşeyi etkiler. Birçok insan bunu bilinçaltından yaparlar

ama uyanış örneğinin başlangıcında bağlarla çevrelendiklerinden olanı

farkedemezler. Burası çok önemlidir, olasılığı ve gelecek olanı

tanımlamak veya algılamak yerine olayların karşısında hipnotik bir etki

altında kalarak katılıp kalmak, bizi Fehu´ya geri götürür yani tekrar

başa döneriz. Yapmamız gereken daha kolay yolları aramak ve geçmişteki

dersleri anımsamaktır. Dolambaçlı ve çıkmaz yollar bize sona yani ölüme

götürür, Raido hep bizimledir, Ansuz´da amaca ulaşmamızı ister, yaşam

ve değişim daima sürecektir. Bittiğimiz yerde yeniden başlayacağız ama

bu kez daha bir üst düzeyde ve daha yüksek bir bakış noktasında yer

alarak... Yolculuk asla sona ermeyecektir.Ve bazi örnekler ile devam

ediyoruz:

 

http://www.lore-and-saga.co.uk/assets/images/Elder-Runes.jpg

 

GENESIS OF TÜRKIC RUNIC ALPHABET:

 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/31Alphabet/3AlphabetChart.gifhttp://www.pattower.franken.de/pat/runen.jpg

Baska ama bizi ilgilendiren bir Türkist Turanca rune örnegi

http://img185.imageshack.us/img185/1903/34bdro6.png

Eski Türklerin ergenekondan cikislari

 

Bazi Toplumlarin ve Kültürlerin Runeleri varda bizim neden yok diyorsaniz ?

Buyurun CREEPA ile kalite farkina, hepsinden güzel ve eski olan Göktürk Runeleri:

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Flag_of_G%C3%B6kt%C3%BCrks.svg/240px-Flag_of_G%C3%B6kt%C3%BCrks.svg.png

 

 

Orhun Yazıtları (Göktürk Runeleri)

Göktürk Kitabeleri ya da Orhun Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ile Göktürkler

tarafından yazılmış yapıtlardır.Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtlarını

Yollug Tigin yazmıştır, Yollug Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın

yeğenidir.Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan'daOrhun Vadisi'ndeki anıtlarda saptanmıştır.Bu yazıtlar II.Köktürk devletine aittir. Yazılış tarihi 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. 1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Ludwig Peter Thomsen tarafından, RusTürkologVasili Vasilyeviç Radlof'un yardımıyla çözülmüş ve aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklanmıştır.

 

Orhun Alfabesi

http://80.190.202.79/pic/g/gizliilimler/gokturk.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bu rünler hakkında aıklama yapabilir misiniz acaba?Yani kimin dili?Ne gibi yerlerde kullanılıyor?Güncel mi?Şimdiden tşk ederim.

Rune hakkında

http://www.bilinmeyen.com/uplimages/rune1.jpg

Vikingler´in Mistik Rune Yolculuğu...

 

Rune Kehanet Taşları Astroloji, Tarot ve diğerleri ama biri daha var ki, yüzyıllar boyunca toplumu etkiledi; Rune taşlarından veya simgelerinden söz ediyoruz. Aslında Kuzey ırklarına ait bir alfabe olan Rune sistemini öğrenirken, Vikingler´le, büyücülerle, kiliseyle, Naziler´le ve Yeni Çağ hareketi ile karşılaşacaksınız. Rune´un gizemine hoş geldiniz... Rune, Kuzey Avrupa halkları tarafından 1. Yüzyıl´dan Orta Çağlar´a kadar kullanılan alfabetik dilin adıdır, fakat sembolik bir sistem olan Rune, bir dil olmanın ötesinde maji ve kehanet alanlarında daha çok yer almış veya kullanılmıştır. Latin-Roma alfabesinin tercih edilmesinden sonra kullanılmamaya başlayan Rune sembollerinin anlamları, günümüze kadar ulaşabilen yazmalarda görülmektedir. Rune alfabesini diğer alfabelerden ayıran ana faktör, her harfin yani Rune´un özel bir anlam içermesidir. Örneğin İngilizce´deki "A", "B" ve "C" harflerinin sesleri tek başlarına bir anlam taşımazlar, sadece alfabenin ilk üç harfidirler. Fakat Rune dilindeki ilk üç Rune olan "fehu", "uruz" ve "urisaz", sırasıyla "sığır", "ışın" ve "dev" anlamlarını taşırlar. Rune´lar, majikal ve dinsel simgelerdirler ve bu nedenle de majikal bir eylemde kullanılan yazının oluşumunda kullanılırlar. Bunun için çağlar boyunca gelecek okumalarında ve büyü eylemlerinde yer alırlar. Bugün Rune´lar, yeniden keşfediliyorlar, sembolik anlamları kehanet yapma çizgisinde büyük ilgi görüyor ve araştırılıyor. Bununla beraber, geleceği okuma alanında en azından popülarite yönünden Tarot kartlarına alternatif oldukları henüz söylenemez. Daha çok antik toplumun yaşayan inançlarının ve doğasal algılarının anlaşılabilmesi için önem taşırlar ve belki de bizim bildiğimiz doğa ile algılayamadığımız doğa arasındaki ilişkinin veya köprünün simgeleridirler.

 

alıntıdır

--------------------

daha fazlasını istersen link atanbilirim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

linki burda paylaşmak sorun olurmu bilimyorum o yüzden size özelden yolluyorum .eğer değilse burdada paylaşırım

 

Ne yazık ki link açılmadı.Bir de bu rünler Köktürkçe Alfabesine neredeyse birebir denilebilecek kadar benziyor.Bağlantılı olabilir mi?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

link bende açılıyor sayfa yavaş yükleniyor ondan olabilir mi ? köktürk alfabesiyle ilgili bir bilgim yok ama bunlar adı üstünde nordik runeler viking kaynaklı bildiğim kadarıyla bi bağlantısı yok

 

Bilmiyorum.Tıklanmadı bile.Normal bir yazı gibi geldi bana link.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sigel-Sun.jpgGeofu-Gift.jpg[ATTACH=CONFIG]4355[/ATTACH]Hagall-Hail.jpgThorn-Strength.jpgYr-Endings.jpgNied-Necessity.jpgBeorc-Birth.jpgPeorth-Mystery.jpgEolh-Protection.jpgSigel-Sun.jpgGeofu-Gift.jpgHagall-Hail.jpgThorn-Strength.jpgYr-Endings.jpgNied-Necessity.jpgBeorc-Birth.jpgPeorth-Mystery.jpgEolh-Protection.jpg

 

Bunları bu sırayla yüzüğünüzün içine kazırsanız yada bilekliğinizin iç kısmına çizerseniz (vücudunuza değecek şekilde olmalı o yüzden yüzük daha mantıklı ) bilgi , güç , şans vs konularda fayda sağlayacaktır .. tabi inanmak gerek . Çizerken isteklerinizi belirtin Hatta etkili olması için gece ve gündüzün yer değiştirdiği zamanı seçin yani ayın kaybolup güneşin çıkmaya başladığı zman .. Bir çeşit tılsım gibi düşünün büyü falan değil bu , kimilerinme göre batıl inanç da olabilir ama dediğim gibi inanmakla başlayın işe ;)pencil.png

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bunları nasıl kullanabilirim mesela ilk başta olan bolluk ve bereket için olanı üzerimde nasıl taşıyabilirm?nasıl çizmem ve kullanmam gerekiyor?bir de zararı varmı?

Nevermore açıklamıştı. Kolye yada bilezik gibi bir şeyin derine değicek tarafına yazabilirsin bildiğim kadarıyla. Yada yüzüğünün iç kısmına kazıyabilirsin. Bide taşa yazılabiliyordu sanırım deniz kenarından bir taş bul düz böyle sektiriyorlarya onlardan.

Zararı olduğunuda sanmıyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bunları nasıl kullanabilirim mesela ilk başta olan bolluk ve bereket için olanı üzerimde nasıl taşıyabilirm?nasıl çizmem ve kullanmam gerekiyor?bir de zararı varmı?

 

aslındfa bildiğiniz at nalı nazar boncuğu gibi düşünün , çeşitli koruyucu tılsımların kültürlerdeğiştikçe sekilleri anlam ve kullanış yönleri değişiyor . Ayrıca eski germen alfabesi ile yazılan iskandinav şiirler runic alfabesi diye geçer .

kendinize uygun olani seçin ve üzerinizde taşıyın.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Nicklerinizin Anlamları?

   Nicklerinizin anlamları yada olayları varsa olayda olabilir bnmki olaydan ibaret geldi :   >>>Bigün mahallede büyük abiler var bende onların yanına gidmeyi sewiom neyse bunlar muhabbede daldımı koyup giderlerdi öle ben anlamazdım hiç bişi kafam bi sağ bi sol seyirederdi gıcıklığına ogünden sonra her bilmediğim şiyei sorcakdım (hani derlerde ya merakdan yada merakdan diye) neyse ertesi gün tam konuşuyolar ben başladım one, nasıl olmuş , neden peki bi konun etrafında üretebildiğim kada

   , Yer: Forum Oyunları

  • Osmanlı Döneminin En Popüler İsimleri ve Anlamları

   CENGAVER: (Fars.) Er. Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken. CENGEL: (Fars.) Er. – Orman. CENGER: (Fars.) Er. – (bkz. Cengaver). CENGİZ: (Tür.) Er. – Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu, asıl adı Timuçin’dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi. CENK: (Fars.) Er. – Harp, savaş, kavga. – İsim olarak kullanıl

   , Yer: Tarihi Kişiler ve Olaylar

  • Odin’in Armağanı: Rune Alfabesi - Anlamları ve Büyüsel Özellikleriyle

   Giriş   Rune veya daha türkçeye geçmiş haliyle rünler, cadılık ve paganizm yolunda karşınıza en çok çıkan alfabelerden biridir. Özellikle büyüsel kullanımlarından, rune yogasına, birleştirilmiş talismanlardan, meditasyonlarına kadar çok çeşitli çalışma alanı vardır veya modern zamanlara doğru yaratılmıştır. Daha bütüncül bir konu yaratmak adına the witches of smyrna isimli sayfamızdaki bilgileri buraya da aktarma kararı verdim... Öncelikle Rune'un çıkış hikayesiyle başlayacağız... Bu hikaye iç

   , Yer: Witchcraft

  • Aşk-Seksüellik-Doğurganlık Gibi Uygulamalarda Kullanılan Otlar ve Anlamları

   Akasya : Kabukları ve dalları bir aşkı uyandırmak ve fiziksel gücü arttırmak için kullanılır. African Violet(Afrika Menekşesi) : Yakıldığı zaman harmoni ve sevgiyi kalbinizden salar. Dalya(yıldız çiçeği) : Diğer malzemeler ile kombinasyonunda tılsımlar içinde kullanılabilecek bir aşk bitkisi. Belesan(Pelesenk yağı) : Tılsımlar ve iksirler bu tomurcuklar ile bağlandığında daha etkili sonuç verir. Fesleğen : Kehanet ve aşk büyüleri için bir bitki.   Defne : Aşk iksirini yanmış yaprakl

   , Yer: Witchcraft

  • Harry Potter Büyüleri Ve Anlamları

   ALAHAMORA Kilit açma büyüsüdür.   Büyü batı Afrika'da sidiki deyimi "hırsızlara arkadaşça"(friendly to thieves)dan türemiştir   ARRESTO MOMENTUM Eğer biri yüksek bir yerden düşerken uygulanırsa düşüşü yavaşlar ve yarasız bir iniş yapar. Dumbledore, Harry'nin 3. yılındaki Quidditch maçında Ruh Emiciler nedeniyle süpürgesinden düştüğünde yapmıştı.   Anglo-Fransızca,arest(durdurmak),Latin.Moment:hareket enerjisi. http://38.media.tumblr.com/bf68c200651c2be70d62daeb0ab06b57/tumblr_mzxg2fkojd1

   , Yer: Filmler

×
×
 • Yeni Oluştur...