Jump to content

Malacchia'nın Kehanetleri


MALCOLMX

Önerilen Mesajlar

İki Papa sonra kıyamet gelecek

 

Yaklaşık bin yıl önce yaşamış bir Hıristiyan piskopos, 112'nci Papa'nın son olacağını öngörüyor. Bu kehanete göre iki Papa sonra kıyamet kopacak....

 

İrlandalı Piskopos Malacchia'nın kehanetleri Papalarla ilgili bir cümlelik Latince yazılmış vecizelerdir. Kimine göre Papa seçildikten sonra Malacchia'nın kehanetlerine bakıp mutlaka yeni seçilen Papa ile ilgisini bulmak çok kolaydır. Kehanetlerde olmadan önce değil, olduktan sonra çözülebilen tahminlerdir. Yoruma açıktırlar. Ancak tesadüflere inananlar ve inanmayanlar için Malacchia'nın kehanetleri eğlenceli bir oyun ya da ürpertici bir vizyon halini alabilir. Malacchia'nın kendinden sonra gelecek 112 Papa ile ilgili yapılan tahminler en azından yorumlanabilirdir ve mutlaka her Papa'nın bir özelliğini işaret eden cümlelerdir.

 

"ANAHTARLARI GERİ ALACAK"

Malacchia, 112'nci Papa'nın son olacağını, Katolik Kilisesi'nin "anahtarlarını almaya geleceğini" öngörüyor. Halkını, yani Hıristiyanlar'ı bir sürü gibi çeşitli tehlikelerin arasından geçireceğini, yedi tepeli şehir Roma'da taş taş üstünde kalmayacağını anlatıyor. Malacchia'nın kehanetlerine göre "şehir yerle bir olacak ve askerler Hıristiyanlar'ı öldürecek". Malacchia'nın kehaneti bu noktada Fatima'nın 3'üncü sırrında saklandığı söylenen kehanetle de örtüşüyor. Yüzlerce yıl önce yaşamış Aziz'in, bir nevi kıyamet gününü tasvir ettiği 112'nci Papa dönemine sadece iki aşama yani iki Papa kaldı. Bu kehanetlere göre şimdi seçilecek olanı 111'inci Papa olacak. Daha sonra da Katolik Kilisesi'nin misyonunun bitişini simgeleyecek Papa gelecek. Malacchia'ya göre bu sadece Kilise'nin sonu değil, dünyanın da sonu olacak. "Petrus Romanus" yani Romalı Pietro, kurduğu kiliseyi kapamaya gelecek... Kahin olarak Malacchia'nın yeteneğini anlamak için 1590'dan sonra yaptığı bazı kehanetlere bakmakta yarar var.

 

"ROMALI PİETRO GELECEK"

Papa 10'uncu İnnocent (1644-1655) için kehanetinde "Iucunditas Crucis" yani "Haçın Şenliği" dedi. Papa İnnocent, "Haçın Şenliği" kutlamasından bir gün sonra seçildi...

1655-1667 arasında Papa'lık Papa'lık yapan 7'nci Alessandro için "Montium Custos" yani "dağların koruyucusu" öngörüsünde bulundu. Papa 7'nci Alessandro'nun arması üç dağdan oluşuyordu...

Malacchia'nın kehanetlerinden en dikkat çekeni son Papa'yla ilgili. Ona göre tarihin sonunu simgeleyen son Papa "Pietrus Romanus" yani Romalı Pietro olacak. Bu da Katolik Kilisesi'nin sonunun geldiğini işaret edecek. Hıristiyan ezoterizmiyle uğraşanlar bunun Kilise'nin bölünmesi anlamına da gelebileceğini söylüyor. 15.04.2005/Sabah

 

'Son aşamadayız'

 

Din uzmanı İtalyan Profesör, "Yeni Papa'yla ilgili zeytin kehaneti var. Bu Museviler'in İncil'deki simgesi. Yeni seçilecek Papa, kutsalın ölümünü yaşayacak....

 

İtalya'daki tanınmış ezoterizm (din ve tasavvuf) uzmanlarından biri olan ve dinler tarihi üzerine kitaplar yazan Prof. Mariano Bizzarri, Malacchia'nın kehanetleri ve son Papa'yla ilgili sorularımızı yanıtladı.

 

(Fatima'nın üçüncü sırrı ya da Malacchia'nın kehanetlerine göre kıyametten bir önceki aşamadayız. Siz buna inanıyor musunuz?) Yahya (Giovanni) kıyametten, "apostasia"dan (inkar) söz eder. Apostasia aynı zamanda bir dini kabul eden insanların bunu inkar etmesi, başka dine geçmesidir. Bizim yaşadığımız karanlık bir dönem. Son aşamadayız. Ancak bunun ne kadar süreceği net değil.

 

(Malacchia'nın son Papa'lara ilişkin kehnanetlerine yapılan yorumlar doğru mudur?) Elbette inanıyorum. Son Papa'lara bakalım. 6'ncı aolo.Malacchia onun için "Flos Florum" yani "çiçeklerin çiçeği" diyor. Çiçeklerin çiçeği bizde zambak çiçeğidir. Papa'nın armasında bu işaret vardı. Bu aileden gelen bir işaret. Sonra kendiniz koyamazsınız. Otuz üç günde ölen Papa Luciani, ya da Papa 1'inci Jean Paul için "De medietate lunae" yani "bir ay zamanı" yazmış. Papalığı 26 Ağustos 1978 ile 28 Eylül 1978 arasında sadece 33 gün sürdü! Papa 2'nci Jean Paul içinse "De labore solis" yani "güneşin işi" diyor. Güneş doğudan doğar, Papa doğudan (Avrupa) gelmişti. Ayrıca bu son iki Papa arasında Ay ve Güneş arasında bir devir kapandı. Eski mabetlerde masonlar "usta" Güneş ve Ay'ı temsil eden iki kolonun arasına oturur. Bu bir devrin kapandığının işaretidir.

 

(Yeni Papa için "de gloria olivae" yani "zeytinin şanı" neye delalet olabilir?) Farklı yorumlar var. Zeytin barışın simgesi. Barış getiren bir Papa mı olacak? Bazıları yeni Papa'nın armasında zeytin olabileceğini söylüyor. İncil'de zeytin aynı zamanda Museviler'in sembolü. Bana kalırsa seçilecek Papa "kutsal'ın ölümünü" yaşayacak.

 

(Fatima'nın 3'üncü sırrı hakkında ne düşünüyorsunuz?) Birinci sır dünya savaşlarını açıklıyordu. İkinci sır Sovyetler'in yıkılışını. Üçüncü sırrın sadece Papa'nın suikastte yaralanmasını açıkladığını söyleyemezler. Bu komik. Üçüncü sır tarihin sonuyla ilgilidir.

 

İnananların çoğu artık dini sinematografik bir olay gibi yaşıyor. Kıyamet günü az sayıda seçilmişin anlayabileceği bir bilgi. Bunu kitlelere anlatmanın bir yararı olmaz. Bu sinematografik mesajlar yüzünden Amerika'da New Age gibi yeni yani tarikatlar ortaya çıkmaktadır.

 

Vatikan'ın 2'nci Konsilinde Kilise, doktrinlerinden uzaklaşmaya başladı. Kilise herkese kapısını açmaya çalışıyor. Bu yanlış. Herkes Katolik olmak zorunda değil. Kurallarına uyamayacakları bir kulübe girmesinler. Ancak 2'nci Konsil'le Kilise'de çatlak oluştu ve buradan içeri girenler oldu. Katolik Kilises'inde Şeytan'ın varlığı hakkında kuşku eden din adamları var. Bir tek Kardinal Ratzinger'in fikirlerinde açıklık var.

 

Şimdiye kadar Papa kehanetleri hep tuttu

 

İrlandalı Piskopos Malacchia'nın 1139 yılında yazdığı kehanetlerle gelecek tüm Papa'ların özelliğini bildiği söylenir. 1094-1148 yılları arasında yaşadığı söylenen İrlanda Manastırı'nın kurucusu Malacchia, piskoposluğa kadar yükseldi. 1132'de görevini bırakıp yeniden rahipliğe döndü. Roma'da manastırda dost olduğu San Bernardo, biyografisini yazdı. "Prophetia de summis pontificibus" yani "Papalar üzerine Kehanetler" kitabını San Bernardo'nun yazmış olabileceğini iddia ediliyor. Kehanetler, rahip Arnaldo De Wion tarafından "Lignum Vitae" yani "Hayat Ağacı" adıyla yayınlandı. 1590'dan sonra yazılan bir cümlelik kehanetlerde Malacchia'nın o tarihten sonra gelen Papa'lara ilişkin bir özelliği yakaladığı görülüyor. 112 kehanet, Papa'ların armasını, hayatını, isimlerini, doğduğu şehri, Papalıklarında iz bırakan olayları ve eserlerini anlatıyor.

 

Opus Dei başa getirdi

 

Katolizm'in yayılmasını amaçlayan Opus Dei, kardinalleri etkileyerek Ratzinger'in Papa seçilmesini sağladı. Ratzinger ise bunun karşılığında misyonerlik faaliyetlerini hızlandıracak

 

ABD'de yayınlanan Los Angeles Times gazetesine göre, Opus Dei tarikatı Papalık seçimi öncesinde Vatikan'da lobi faaliyetleri yürüterek, kardinallerin oylarını Joseph Ratzinger'e vermesini sağladı. Gazeteye konuşan bir Opus Dei üyesi, henüz 2'nci Jean Paul hayattayken kardinallerle görüşmelerin başladığını belirterek, "Jean Paul'ün sağlık durumu bozulduğunda faaliyetlerimiz hızlandı. Neredeyse her akşam bir başka kardinal yemeğe davet edilerek, oyunu Ratzinger'e vermesi yönünde ikna ediliyordu" dedi. Gazeteye göre, "Da Vinci Şifresi" adlı kitapla gündeme gelen Opus Dei tarikatının üyesi olduklarını kabul eden İspanyol Kardinal Herranz ve Perulu Kardinal Cipriani, Ratzinger'e açık destek verdi. Bu çalışma, 115 kardinalin sadece iki günde oybirliğine vararak, Ratzinger'i Papa seçmesini sağladı.

 

16'ncı Benedict adını alan Ratzinger'e verilen desteğin ardında ise tarikatın güçlenme isteği yatıyor. Üyelerini toplumu yönlendiren, seçkin isimlerden seçen Opus Dei, Katolik değerlerin yayılmasını amaçlıyor. Dinler arası diyaloga Katolizm'i zayıflatacağını düşünen 16'ncı Benedict de eşcinsellik veya kürtaj gibi konulara karşı toplumsal bir hareket başlatmayı planlıyor. Bu nedenle Opus Dei tarikatı yöneticileri, Papalık seçiminden hemen sonra sonuçtan duydukları memnuniyeti açıkladı.

 

"Görüşleri aynı"

Tarikat üyesi İspanyol ilahiyatçı Ignasi Saranyana, "Papa 16'ncı Benetict, hem Kilise içinde hem de dışında yeni bir misyon başlatacak. Misyoner ruhunu canlandırarak, modern kültüre Katolik değerlerin yerleşmesi için çalışacak. Bu durum tüm Opus Dei üyelerini memnun ediyor" dedi. Fransız Opus Dei yetkilisi Antoine de Rocheburne, "16'ncı Benedict ile din ve yaşama olan yaklaşımımız birbirine çok yakın. Bu nedenle Papa'ya istediği her türlü desteği vermeye ve onun için dua etmeyi sürdüreceğiz" dedi. Profesör Daniel Thompson, tarikatın kurucusu Escriva'nm 2002'de 'aziz' ilan edilmesinin ardından güçlenen Opus Dei'nin, yeni dönemle birlikte küreselleşeceğini açıkladı.

 

Benedict laneti

Ratzinger Papa olduktan sonra 16'ncı Benedict adını aldı. Ancak Benedict adını seçen önceki Papalar'ın başına gelenler "Benedict laneti mi var?" sorusunu akıllara getirdi Örneğin, 3'üncü Benedict 'göreve uygun değil' gerekçesiyle Vatikan'dan uzaklaştırıldı. Daha sonra tekrar başa geldi, ama sadece 3 yıl Papalık yapabildi. 5'inci Benedict ise 1 ay içinde Vatikan'dan kovuldu. 6'ncı Benedict Romalı askerler tarafından asıldı. 8'inci Benedict, Papa karşıtlarının baskını sonucu Vatikan'dan kaçtı. 9'uncu Benedict, Papa olduğunda 20 yaşın altında olduğu için görevi yıllarca babası yürüttü. 11'inci Benedict zehirlenerek öldürüldü. 13'üncü Benedict ise uğursuz olduğunu düşündüğü için kendini 14'üncü Benedict ilan etti.

 

Öte yandan Ratzinger'in 16'ncı Benedict adını seçmesiyle "Papalar Kehaneti"nin doğru çıktığı öne sürüldü. Aziz Malachy 1148'de bulunduğu kehanette Vatikan'ın başına geçecek 112 Papa'yı kısaca tarif ediyordu. Kehanette 111'inci Papa, "Zeytinin zaferi" diye anlatılıyordu. Uzmanlar, Benedict adının zeytin anlamına gelen Olivetan hareketinden geldiğini belirterek, "Kehanet doğru çıktı. Benedict'ten sonra Vatikan'ın başına gelecek olan Papa, son olacak" dedi.

 

PAPA KEHANETLERİ TUTTU

 

 

 

Piskopos Malacchia Türkçe okunuşu ile Aziz Malaki’nin “Lignum Vitae” yani “Hayat Ağacı” adlı eseri yani papalar üzerine kehanetlerin tamamen ezoterik bilgilerle yorumlanması gerekiyor. Bu bilgiler sembolik ve bazı şifrelerle yazılmış.

 

Dan Brown’un ‘Da Vinci Şifreleri’ne duyulan ilgi de buradan kaynaklanıyor.İnsanlar artık “Görünenin Ardındaki Görünmeyen”i aramaya başladılar ki gezegenlerin astrolojik dizilişi de zaten sırların açığa çıkacağı böyle bir dönemi ifade ediyor. Okuduğumuz gibi yorumlarsak hem anlamayız hem de gereksiz yere felaket senaryoları yazarız. Her disiplinin, astroloji, simya, ezoterizm, mistisizm, teozofi, spiritüalizm gibi kendine has bir terminolojisi mutlaka vardır. Bazıları daha açık bazıları daha kapalıdır ama ilgilendiğiniz disiplinle ilgili sembolleri bilmek söyleneni doğru aramak için çok gerekli…

 

Ezoterizm Nedir?

 

Ezoterizm, bir inanç sistemi veya bir yol değildir; birtakım yüksek bilgiler bütününe ve bu bilgilerin herkese açıklanmadan öğretilmesine verilen genel bir isimdir. Sözcük, Grekçe “iç,içsel” anlamındaki “esoterikos” sözcüğünden ya da “içsel olan”, “gizli olan” anlamlarına gelen ”eisotheo” sözcüğünden türetilmiştir. Karşıt anlamı “egzoterizm” dir. Dışrak, dışa ait olan anlamına gelir.

 

Ezoterizme göre, ezoterik bilgiler yani hakiki bilgiler içeren sırlar, herkese açıklanmamalı, ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış kişilere derece derece açıklanmalıdır. Kimseye kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bilgi verilmemelidir. Hakiki bilgiler bir tür enerjidir; dozunda alınmalıdır.(Bkz:Dharma Yay-Ansiklopedik Sözlük)

 

Çağımız bilgi çağı olduğu için artık pek çok ezoterik bilgi egzoterik yani dışrak hale geliyor ve kitlelerle paylaşılıyor ama elbette derece derece…

 

Malacchia (Malaki) Kehanetlerini yeni bir kıyamet senaryosu şeklinde yorumlarsak bu ezoterik değil, dışrak bir yorum olur. Yani Hıristiyanlığın sonu, kilisenin sonu anlamı da çıkar.Bölücü ve ayrıcı yorumların kritik günler yaşayan dünyamıza pek yararı var gibi gözükmüyor. Ama daha özenli ve ezoterik bir yorumla, 112. inci Papadan sonra ya da 112 Papa zamanında bir Uyanış, Aydınlanış var anlamı çıkar. Kilisede de bir değişim ve uyanış yaşarak, ait olduğu dini daha iyi anlayacak, daha iyi anlatacak, bir reform yapacak demek de mümkündür ki daha doğru olur…

 

Bazı ezoterik bilgilerde ise; Aziz Malaki’nin kehanetinde zeytin dalı ile sembolize ettiği 111. inci Papa’nın son Papa olduğunu belirtilip 112. inci Papa için bir yorumda veya kehanette bulunmadığı, 112 Papa zamanında bazı köklü değişimlerin yaşanacağı iddia ediliyor.

 

İşin doğrusuna hep birlikte tanık olacağız…

 

Not: Asıl adı O’Morgair olan, ancak daha sonra İsrail Peygamberlerinden Malaki ’nin adını alan bu kahin, Hıristiyanlık dünyasının göreceği son 111 papayı da tarif edip bırakmıştı. Kehanetlerdeki kesinlik göz önünde bulundurulduğunda bu 111 papanın ardından bu kurumun büyük bir değişime uğrayacağı konusuna gündeme geliyor. Çünkü Malaki, bu 111 papalık listenin altına şu satırları da eklemişti:

 

“Roma Kilisesinin son zulmü esnasında başında Romalı Peter bulunacak ve koyunlarını sayısız felaketlerin ortasında otlatacak. Bunlar da sona erdikten sonra yedi tepeli şehir (Roma) yıkılacak ve korkunç hakim halkı yargılayacak”.

 

-alıntı-

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Malacchia burda bütün papaları bilmiş be şu andaki papayıda bimiş bundan sonraki papada kıyamet kopacağını söylüyor...şimdi yalan söylüyor desek olmaz...doğru söylüyor desek olmaz..o zamana kadar yaşarsak hep birlikte görürüz..:):)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...