Jump to content

Agac Mitolojisi


Arinra

Önerilen Mesajlar

Kırgız Türklerinin Ağaç Kültü

 

Kırgız Türklerinin ayin sırasında yapılan ardıç ağacı ile “alazlamaları” (tütsüleme), belli ağaçların koruyucu ve arındırıcı niteliğine inanan Türklerin ağaç kültünden gelir. Alazlama esnasında ağaç kültü ile ateş kültü bir arada görülür.

 

Kırgızlarda günümüzde de ardıç ağacı kutsal ağaç olarak yerini koruyor. Kırgızların yeni eve taşınmadan önce ve salgın hastalıklar sırasında ardıçla tütsü yapmaları, özellikle onu yeni doğmuş bebeğin beşiği için malzeme olarak seçmeleri de ardın ağacının kutsal niteliğinden kaynaklanır.

 

Ayrıca tek bitmiş ardıç ağacına “mazar” (kutsal yer) denilir ve özel amaçlı ziyaretler yapılır. Kumaş parçaları bağlanır, dilek tutulur. Ağaçlara paçavra bağlayarak dilek tutmak ve çocuğu olmayan kadınların tek biten ardıç ağacının altından geçmeleri Doğu Türklerinde olduğu gibi Anadolu Türklerinde de görülen bir vakadır.

 

Yakut Mitolojisinde Ağaç Kültü

 

 

Yakut Türklerinin inanışlarına göre şamanlar, yeryüzüne bir kartal tarafından getirilirlerdi. Onlara göre şaman olacak olan bir çocuğun ruhu, çocuk daha doğmadan bir kartal tarafından yenirdi. Bu ruhu yiyen kartal, bundan sonra güneşli bir bölgeye göç ederdi. Ortası büyük bir çayırlıkla kaplı olan bu bölgede, güneşin ışıkları solmaz ve her zaman pırıl pırıl parlarmış. İneklerin ilk defa süte geldiği yerde, yine bu çayırlık alan imiş. Tam bu çayırların ortasında ise, kırmızı bir çam ile, bir gürgen veya kayın ağacı varmış. İşte bu kartal bu ağaçların üzerine gelir ve yumurtasını bıraktıktan sonra gidermiş. Yumurta, bir süre ağaçların üzerinde kaldıktan sonra yarılır ve içinden bir çocuk çıkarmış. Ağaçların altında bir beşik bulunurmuş. Çocuk yumurtadan çıkar çıkmaz, hemen bu beşiğin üzerine düşer ve orada büyüme başlarmış.

 

İnanışına göre, iyi şamanlar kırmızı çam üzerindeki yumurtadan; kötü şamanlar ise, gürgen ağacı üzerindeki yumurtadan çıkarlarmış. Yumurtadan çıkan bu şamanlar, tabii olarak hayatları süresince, “Kartal-Ana”ları tarafından korunurlarmış. Bu kartal, onların her işlerinde büyük yardımcıları olurmuş.

 

Yakutlar en yüksek ruhları taşıyan hayvanın kartal olduğuna inanıyorlardı. Şaman göğe yükselirken dünya ağacını vasıta olarak kullanıyordu. Bahsedilen bu dünya ağacının üstünde kuşlar ve tepesinde de kartal bulunuyordu. Bazen bu dünya ağacı uzun bir sırık şeklinde düşünülüyordu. Sırığın tepesinde genellikle gök kuşu denilen kartal veya çift başlı kartal bulunuyordu. Tasavvura göre bu sırığın üzerindeki kartal, Gök tanrının kuvvet ve kudretinin temsil ediyordu. Dünya ağacı zaman zaman Türkler ve çevrelerinde ki topluluklar tarafından kutsal olarak kabul edilen kayın ağaçları gibi ağaçlardan seçilirdi. İlk şaman yaratıldığı zaman, yaratıcının çocuklarının bulunduğu yedi dallı bir huş ağacı ilahi bir mesken olarak kurulur. Bunun dışında üç ağaç daha dikilir. Bu kozmik ağacın tepesinde de yukarı da bahsettiğimiz sırığın tepesinde olduğu gibi, Gök tanrının bir biçimi olan kartal yer alır. Kartalın yanındaki kuşlar ise, geleceğin kam’larının ruhlarını temsil etmekteydi. Kartal’ın ormanın ruhunu temsil ettiğinin söylenmesi bu dünya ağacının aynı zamanda orman kültüyle de alakalı olduğunu da gösterir.

 

 

Tispe ve Piremus

 

Bir zamanlar birbirlerine asik iki genc vardi. Kızın adı Tispe delikanlinin ki ise Piremus idi.

Bunlar yanyana evlerde otururlardı. Birlikte büyüdüler ve çocukluklarından beri birbirlerine karşı aşk beslerlerdi. Fakat aileleri görüsmelerini istemezler birbirlerine uygun olmadiklarini düsünürlerdi. Oysa onlar birbirlerini ölesiye seviyorlardi. İki evin arasinda gizli bir çatlak vardı aileleri bunu bilmezlerdi. Onlarda geceleri burda bulusur o aradan birbirlerine seslerini duyurur aşklarıniıdile getirirlerdi.

 

Bir gece ormandaki agacin altında buluşmaya karar verdiler. Tispe ağaca Piremus dan önce varmıştı. Gittiginde avını yeni yemiş ağzindan kanlar akan kocaman bir alanla karşı karsıya geldi. Korkarak bir mağaraya doğru koşmaya basladı. Farkında olmadan yolda boynundaki esarbını düşürmüştü. O sırada Piremus geldi gördükleri karşısında dönüp kalmıştı.

 

Kocaman aslan ağzında kanlarla birlikte biricik sevgilisi Tispe nin esarbını parçalıyordu. O an aklina gelen ilk ve tek sey aslanin Tispe yi öldürerek yediğiydi. Tispesiz yasayamazdi. Aklından gecen sadece aşkı uğruna canına kıymaktı.

 

Belinden hançerini çikardi ve gögsüne sapladi. Kanlar icinde cansız bedeni yere düştü. Tispe ise korkusunu bir kenara atıp bir an önce aşkını görmek icin mağaradan çıkmaya karar vermisti. Ağacın altina geldiginde o korkunc sahneyle yuzlesti. Piremus un cansiz vucudu yerdeydi ve elinde Tispenin dusurdugu esarpini tutuyordu.

 

İlk önce genç kız olanlar karşısında ağlamaktan hiçbir şeyi anlayamamisti. Ama eşarpi ve uzaklasan aslanı görünce anladı. Bir an mağarada düsündüğü o korkunç sey başına gelmisti. Ve onun öldügünü düşünen Piremus aşkı ugruna canına kıymıştı.

Tispe bir an bile dusunnmeden hanceri aldi ve gögsüne götürdü. Onların aşkı ölesiye bir aşktı ve ölüm bile onları ayıramazdı. Eğer Piremus aşkı uğruna ölümü göze aldıysa o da hiç çekinmeden canına kıyabilirdi ve hanceri sapladi. Birden vücudu Piremusun bedeninin üstüne yığıldı.

 

O anda tanrılar bu yüce aşkı ölümsüzleştirmek istediler ve bu çiftin üstünde duran ağacı bunların aşkına adadılar. Piremusun kanını bu ağacın meyvelerine, Tispenin gözyaşlarini ise ağacın yapraklarına verdiler.

 

O günden beri kara dut agacinin meyvesinin çıkmayan lekesini,(Piremusun kan lekesini), dut ağacının yaprakları, (Tispenin gözyaşları) temizler..

(Bilir misiniz dut ağacının meyvesinin lekesi çıkmaz ama elinize ağacın yaprağımı alır avuşturursanız lekenin gittigine göreceksiniz)

 

Druid Öğretisinde Ağaç Kültü

 

 

 

Druidler kısaca Kelt rahipleri olarak tanımlanırlar. Druidlerin Kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir . Toplumsal bir çok olayda rol oynadıkları gibi dağınık olan Kelt kabileleri arasında birleştirici bir rol de oynuyorlardı

 

Druidlerin öğretileri her şeyden önce ezoterik öğretilerdi ve sadece seçilmiş müritlere sözlü olarak aktarılırdı . Bu yüzden druidlerin öğretilerini tam olarak bilemiyoruz. Antik yazarlar ve Kelt efsane ve öykülerinden derleyebildiğimiz kadarı ile druid öğretisini belirleyebiliyoruz

 

Druidlerde sembolik olarak ağaç yeraltı dünyası , yer ve gök arasında bir bağlantıyı temsil etmektedir.

 

Kelt sembolizminde en önemli olarak meşe gücü ve elma ağacı ölümsüzlüğü sembolize eder.

 

Ağacın bir önemi de üzerinde tanrıların habercileri olan kuşları barındırmasıdır. Kökleri ise geçmişe , yeraltına doğru gider. Bu yüzden efsanelerde ölülerin ruhları dallar arasında ya da ağaçların gövdelerinde bulunurlar.

 

Kutsal korular Druidler için kutsal mesajı aldıkları ve erginlenmenin olduğu yerlerdir. Druidler buralarda , nemeton denilen kutsal yerlerde açık havada ritüelleri gerçekleştirirlerdi. Bu yüzden de Druidler’den günümüze tapınaklar binaları kalmamıştır.

 

Druidler , ellerinde bir ağacın küçük bir sembolü olan değnekleri taşırlardı. Bu değnekler druidin gücünün belirtis i olduğu kadar bunlarda sihir gücü de olduğuna inanılırdı. Ayrıca bu değneklerin yapıldığı madde ya da ağaç taşıyanın toplum içindeki yerini de belirttiğinden büyük önem taşımakta idi.

 

Druidler için kutsal olan bir bitki de ökse otu idi. Bununla ilişkili törenlerin nasıl yapıldığını yukarıda incelemiştik. Ökse otu aynı zamanda ay sembolizmi ile de ilgili idi. Bu nedenle Druidlerin meşe üzerindeki ökse otunu kesmek için kullandıkları orak da hilal biçiminde idi. Ökse otu aynı zamanda üzerinde bulunduğu ağacı ruhu ve eliksir’i olarak da kabul ediliyordu. Aynı şekilde ökse otunun bir başka adı da “Meşe suyu” idi.

 

ALINTIDIR

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kısa bir özet de olsa güzel bir konuya değinmişsin. ağaç kültünün gerek şamanizm de ki, gerek Britanyalı kelt druidlerin de ki yansıması olsun, Atlantis bilgeliğinden devralınmış hazine değerinde bir kültdür. tamamen doğal, ve doğaya kutsallık atfedilen bir sistemdir. Tüm ritiüller ormanlarda, koruluklarda, ve açık arazilerde gerçekleştirilir. Bilgelik tüm ezoterik öğretilerde olduğu gibi Ustadan çırağa aktarılır. Gerektiği durumlarda Ogham (ağaç) alfabesi kullanılır. Ama Druidler öğretilerini genelde sözel ve uygulamalı olarak aktarırlardı, ve yazıya geçirmeyi pek tercih etmezlerdi. Dışarıdan bakınca çok tanrılı pagan bir dinmiş gibi görünsede, tüm bu çokluğun aslında tek olanın sonsuz yansımaları olduğunu, müridlerine sıkı sıkıya tembihlerlerdi. İnsan yaşamının sahip olduğu içsel bilgileri doğrulama amacı güden, bir arayış olduğunu savunurlardı. Anahtar sözcüklerinden biri ise şöyleydi: Dünyaya karşı gerçek!

Kısaca ağaç kültü tam bir bilgelik pınarıdır.

Bu güzel konu için, sevgili Arinra'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

teşekkürler arkadaşlar :) güzel sanatlar sınavına girip çıktıktan sonra bu konuya daha fazla değineceğim şimdilik bu kadar :)

 

astralruh, evet değil böyle bir aşk hiç bir şekilde aşk kalmadı ki arkadaşım malesef bu yüzyılın aşkları paraya modaya endeksli ne yazık ki :(

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ardıç Ağacı Nedir?

 

Servigiller familyasının türü olan ardıç ağacının bilimsel adı Juniperus‘tur. Çalı görünümlü olduğu için bu cins içerisine dahil edilen bitki aynı zamanda dikensi görünüme de sahiptir. Oldukça ilginç bir üreme tarzı olan ardıç ağacının bu yönü ile kendiliğinden üreyip yabani olarak çoğaldığı bilinmektedir. Yere dökülen ardıç tohumları, ardıç kuşları tarafından yenir. Bu tohumlar kuşların sindirim sisteminde kabuklanır ve bir süre sonra dışkısıyla atılır.

 

Böylece toprağa karışan tohumlardan ardıç ağaçları filizlenir. Çoğunlukla koyu yeşil, puslu yeşil tonlarında olan ağaç bölgesel iklime göre renk değişikliği yaşayabilmektedir. Kış aylarında yapraklarını dökmediği için peyzaj mimarisinde önemli bir ağaç olarak bilinmektedir. Bahçelerde yaz kış oldukça estetik ve etkileyici bir görüntü oluşturmaktadır.

 

Ardıç Ağacının Özellikleri Nelerdir?

 

Ardıç ağacı bulunduğu ortamın iklimine göre renk almaktadır. Dolayısıyla sarı, gri, yeşil, kırmızı, açık mavi ardıç ağaçlarına rastlamak mümkündür. Oldukça güzel bir görünüme sahip olan ardıçlar, dişi ve erkek olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dişi ardıçları erkeklerden ayırmanın en kolay yolu kozalaklardır. Dişi ardıç ağaçlarının kozalaklarının toplandığı ve etkili bir yakacak olduğu bilinmektedir.

 

Ardıç ağaçlarının boyları çoğunlukla 30 cm ile 12 metre arasında değişiklik göstermektedir. Türüne ve yetiştiği yere göre boylarda değişiklikler oluşabilmektedir. Bazen 30 cm çalı şeklinde olan ardıç bazen 12 metrelik uzun bir ağaç halinde görülebilmektedir.

 

Bilgihanem.com

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Topics

  • Zerdüşt Yaratılış Mitolojisi (EHRİMEN VE AHURA MAZDA)

   Ahura Mazda ve Angra Mainyu, Zerdüştlüğün zıtlık öğretisindeki iki ana tanrıdır. Ahura Mazda bu dinin yüce tanrısı iken Angra Mainyu yani Ahriman (Ehrimen) kötü, yıkıcı ruhtur. Angra Mainyu veya Ahriman, Zerdüştlükteki "yıkıcı / kötü ruhun" özünün adı iken Spenta Mainyu "kutsal / yaratıcı ruhlar / zihniyet"tir ve bunlar doğrudan Zerdüştlüğün en yüksek tanrısı Ahura Mazda'nın adı-sıfatıdır. Fakat aynı zamanda hem Angra Mainyu hem de Spenta Mainyu, Ahura Mazda'nın eserleri olarak kabul edilir. 

   , Yer: Dinler ve İnanışlar

  • Roma Mitolojisi

   Roma Mitolojisi Roma mitolojisi Yunan mitolojisinden belirgin çizgilerle ayrılıyordu. Romalılar çeşitli anlayışları - dürüstlük, doğruluk, cesurluk vb. özellikleri tanrılarla özdeşleştirirlerdi. Roma mitolojisi Yunanların İtalya'ya yerleşmesinden sonra eski Yunan mitolojisinin etkisi altında kalarak bazı değişikliklere uğradı. Önceleri Mars onlar için bitkilerin köklerini besleyen bir tanrı, Venüs ise bahçelerin tanrıçasıydı. Sonradan Yunan mitolojisinin etkisi altında kalarak bu tanrılar s

   , Yer: Yunan & Roma Mitolojisi

  • Ağaç Büyüsü

   Cadılıkta ağaç kültü oldukça önemlidir. Ağaçlar ve ormanın gücü sadece sihirlerinden değil aynı zamanda kadim bilgeliklerinden gelir. Yaşam ağacı tasviri ile bildiğimiz üzere ağaç bütün alemleri birleştiren ve yaradılış mitlerinin merkezinde yer alan bir unsurdur. Her cadı muhakkak ağaçlarının gücünün farkında olmalıdır. Bu farkındalığın bir adım ötesi, cadılıkta ağaç büyüsü altında geçen ağaçların sihri ve varoluşlarının sırlarıdır. Bu dönem ağaçlar çok önemli olduğu için ve özellikle siyasi an

   , Yer: Witchcraft

  • Mısır Mitolojisi

   ATUM:İmparatorluk Tanrısı ANUBİS:Ölüler Tanrısı SEKMET:Savaş Tanrısı HATOR:Neşe ve Aşk Tanrıçası HORUS:Gök ve Işık Tanrısı THOTH:İlim Tanrısı PTAH:Sanatçıların Tanrısı OSİRİS:Yeraltı ve Ölüler Tanrısı İSİS:Bereket Tanrıçası MAAT:Adalet Tanrıçası RA:Güneş Tanrısı SETH:Çöl Tanrısı AMON:Gök Tanrısı   AMEN (Amon,Amun,Ammon,Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.Teb'in baş tanrısıdır.Eşi Ame -net'le birlikte ilk tanrılardan biridir.Kutsal hayvanları kaz ve koçtur.Orta Krallık

   , Yer: Mısır Mitolojisi

  • Ağaç takvimi

   Merhaba Arkadaşlar,   B.O.S olusturmaya basladıgım donemlerde ağaçlara karşı özel bir ilgim vardı. Ağaçlar çok eski zamanlardan beri özel bir ili alanına sahipti çunku onlar çok uzun yasıyorlar birçok olaylara şahitlik ediyorlar,onların da ruhları ve güçleri var birçok enrejiyi uzerlerinde barındırıyorlar.Eski insanlar onlarla ilgili iletişim içinde olmayı başarmışlar buyulerinde onlarddan faydalanmışlardır.Perilerin de agaçlara karşı ilgilerini hepimiz bilmekteyiz zaten.Zaman geçtikce mo

   , Yer: Neo-paganizm & Wicca

×
×
 • Yeni Oluştur...