Jump to content

Küçük Pentagram Ritüeli Üzerinde Ek Notlar


drako

Önerilen Mesajlar

Giriş

Çoğu öğrenci Küçük Defetme Pentagram Ritüelini (LBRP - Lesser Banisihing Ritüel of the Pentagram) Altın Şafak dokümanları ve benzeri kaynaklardan bilirler, bu ritüelin çok yönlü özelliklerini anlamak önemlidir.

 

 

 

Uygulamalar

Küçük Defetme Pentagram Ritüeli, sadece psişik gücü artırmak üzere meditasyon veya ritüel çalışmasından önce uygulanan bir hazırlık veya temizlik ritüelinden çok daha fazla şeyi içerir. Bu açıdan bakıldığı zaman ritüel farklıdır, ortamı çalışma için temizler, oysa esasen defetme ritüelinde önceden çağrılan veya davet edilen enerji gönderilir veya dağıtılır. Ritüelin ayrıca davet şekli de vardır ve örneğin ritüel çemberin Dört Yönünde mevcut Elemental enerjilerden biriyle rabıta kurmak için kullanılabilir.

 

Pentagram Ritüelinin defetme şekli düzenli bir şekilde üç - altı ay uygulanmalıdır (bu günde üçten haftada üç defaya kadar değişebilir), ritüelin mekanizması ve etkilerini öğrenmenin bu staj döneminden sonra, davet/çağrı (invokasyon) şekli ile devam edilmelidir.

 

"Daha doğrusu hazırlık döneminde Pentagram ritüelini defetme veya kapatma şeklinde çalışmanızı öneririz. Kapatmayla ritüeli kapatma kastedilmemekte, ama varlığınızı zararlı etkilere kapatmak kastedilir. Açılma terimi aksine davet edilen güçlere varlığınızı açmaktır."

 

Böylece, çalışmamızın bu evresinde, aşağıdaki şekilde çalışmak gerekir:

 

Çalışma yerinizde mum ve tütsü yaktıktan sonra:

 

Ortamı kirleten psişik etkileri temizlemek üzere Pentagram Ritüelinin defetme şeklini uygulayınız.

 

Düşüncelerini toparla ve mümkün olduğu kadar derin gevşe.

 

Kendinizi psişik ve ilahi etkilere açmak için Davet Pentagram Ritüelini yapınız.

 

Seçtiğiniz çalışmayı uygulayınız : nokta üzerinde tefekkür veya ilahi isimlerle çağırmak, veya ikisi.

 

A) Nokta üzerinde Tefekkür: Direkt metottur. Bu çok zordur çünkü düşünmediğini bile düşünmediğin bir içsel boşluk halini yaşamanız gerekir... Tam bir zihinsel boşluk bizim Keter ile irtibat kurmamızı sağlar. Gözleriniz kapalı olarak bir ışık küresi imgeleyiniz. Gergin olmayınız. Bu küre giderek küçülüp küçücük parlak bir noktaya dönüşünceye dek imgeleyiniz. Bazen deneme başarılıysa, nokta o denli parlak ki siyah gibi gözükebilir. Bu evrede Keter enerjilerine ulaştığınızı anlayacaksınız.

 

B) İnvokasyon: direkt metot. ... İlk çalışmalarda, İlahi İsimleri şuuru kaba seviyelerden yüksek seviyelere yükseltmek üzere: Asiyah'te, Yetzirah'te, Briyah'ta, Atzilut'te sırasıyla telâffuz ediniz. Sonra 8-15 günlük uygulamadan hemen sonra, şuur seviyesi en kabaya ininceye dek rezonansı düşürmek üzere İlahi İsimlerinin sırasını terse çevirerek ikinci bir İnvokasyon uygulayınız.

 

Çalışma yerinden çıkınız. Pentagram Defetme Ritüeli tekrar uygulamayınız. Esasen, enerjileri içinizdedir ve onları orada bırak. [ii]

 

Bu ritüelin anlamı birçok açıdan özgündür:

 

Küçük Pentagram Ritüelin hem aktif, hem de pasif fazları olduğunu gösterir.

 

Sefirot meditasyonlarına bir hazırlık olarak kullanılabilir.

 

Kürelerin (sefirot) de İsimlerin iki fazları vardır ve klasik yukarıdan aşağı yönünden farklı da kullanılabilir.

 

Enerjiler davet edilip içimizde bırakılır ve bir süre özümsendikten sonra gönderilip bertaraf edilmemektedir.

 

Bu ritüel defetme olarak uygulandığında ve hemen peşinden her Dört Yön için İlahi İsimleri kullanarak davet pentagramları yapıldıktan sonra, sanki ıslak bir battaniye tarafından sarılmış gibi hissedilen yoğun bir ağırlık yaşanır. Bu enerjinin mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde özümsenmesi gerekir, ondan sonra mevcut herhangi bir fazla enerjiyi dağıtmak üzere ek ve nihai bir defetmenin uygulanması gerekir. Bazı durumlarda, enerji daha dayanılırdır ve defedilmesi gerekmez ve onun yerine uygulayıcı tarafından taşınır ve böylece genel enerji seviyesini yükseltilir. Bu ağırlığın sebebi, kullanılan pentagramın toprak pentagramı oluşundandır ve birlikteliğinde çağrılan enerjilerin son derece gerçek ve somut bir hissini getirir. Kısaca, bu enerjiler duyu sınırın ötesinde var olmaktadırlar ve bulunduğumuz ortamımıza tezahür olabilmek için kendilerine bir yol aramaktadırlar.

 

Ritüelin birleşik defetme ve davet şekillerinde deneyim kazanıldıktan sonra, ritüel dairenin her bir Dört Yönü için açma kapama şekillerine geçmek önerilir. Bu ritüel çalışma uygulayıcının becerisine göre altı - dokuz ay sürmelidir.

 

Burada formül aynıdır, tam bir defetme yapınız, ritüelin son Kabalistik Haç kısmında, Doğuya dönünüz, bir çağrı pentagramı yapınız (Toprak türü, çünkü şimdilik bildiğiniz tek şekli budur), Doğunun İlahi İsmini kullanınız ve Doğu Yönünün açık olduğunu beyan ediniz.

 

Ek olarak, Küçük Pentagram Ritüeli konusunda iki uygulama daha vardır.

 

Öğrenci dört pentagram tarafında sarıldığını ve üstünde ve altında birer heksagram (altı köşeli yıldız) olduğunu imgeleyebilir. Bunlardan her ikisi yassı olmalıdır, böylece ritüel mekana bir dam ve taban verilmiş olur.

 

Bir alternatif yöntemse kendinizi Harpokrates tanrısı [Not: susma işareti gösteren, işaret parmağı ağzına dayalı bir Mısır tanrısı, enerjinin dışa akmasını önlemek pozu] şeklinde imgelemektir, böylece auradaki güç majisyene geri yoğunlaştırarak güç artışı sağlanmış olur.

 

"Bu çalışmaların uzun süre düzenli yapıldığında, husumet besleyen herhangi varlık veya şey kurduğu sınırı geçmesi imkansızdır. Işığını onunla temas kuran herkese yayacaktır, böylece ondan erdem alacaklardır." [iii]

 

Crowley, ayrıca bu ritüeli yaptığımızda, kendimizi Kabalistik Hayat Ağacında Samek ve Peh yollarının kesişme noktasında düşünebiliriz. Böylece Doğuda Tifaret'e bakarız,sağımızda Netzah, solumuzda Hod ve arkamızda Yesod vardır. Sağ ayağımızla öne çıkarak ritüelde verilen İsimleri titreşimsel bir sesle söyleyiniz. Sonra tekrar dönüp Başmelek isimlerini söyleyiniz, sonra bir daha dönerek melekler grubunun isimlerini söyleyiniz. Eğer ritüel doğru yapılırsa, melekler spontane olarak gözükür, aynı şekilde altımızda ve üstümüzde heksagramlar da gözükür.

 

"Bu ritüeli sadece ruhları çağırıp göndermek için teknik olduğunu düşünenler ona sahip olmaya laik değildir. Doğru bir şekilde anlaşıldığı zaman o Metallerin İlacı, Bilginlerin Gerçek Taşıdır. [iv]”

 

Doğa Filozofları Kabala Kursunda Küçük Pentagram Ritüelinin iki şeklini vermişlerdir. İkincisi Kabala Kursunun sonunda gözükür. [v] Burada ritüel biraz değiştirilmiştir ve ritüelin uygulanması hakkında özel bir not verilmiştir:

 

"Hızlı ve dikkatli bir şekilde Pentagramları büyük çizin. Özellikle uçlarını birleştirmeye dikkat ediniz, çünkü unutmamak gerekir ki, dışarıdan gelen negatif güçler uygun bir şekilde kapatılmamış herhangi bir çizgi, 'kırık bir sembol', açık kapı ararlar. Farklı planların eşiği bazen nahoş sürprizler saklar ve ilk başından iyi alışkanlıklar edinmekte fayda vardır." [vi]

 

Pentagramlar Elemental renklerde imgelenir: parlak sarı (Hava), kırmızı (Ateş), elektrik mavisi (Su) ve parlak yeşil veya kiremit rengi (Toprak). Kullanılan İbrani isimler: İlahi İsim, coğrafi yön, Elemental renk, Dört Yönün melekleri, böylece:

 

Doğu - YHVH, Mizrah, Ruah, Hassan.

Güney - Elohim, Darom, Eaş, Aral.

Batı - El, Marab, Maim, Talihad.

Kuzey - Adonay, Tzafon, Aretz, Forlok. [Not: burada verilen İlahi İsimlerin düzeni Altın Şafak sisteminden biraz farklıdır. K.M.]

 

İsimler her bir pentagram çizildikten sonra titreşimsel bir sesle söylenir. Bunlar tamamlandıktan sonra, uygulayıcı bir an durur ve pentagramları uygun renklerde parlayıp ışıladıklarını ve parlak beyaz bir çemberle birbirine bağlandıklarını imgeler. Başmelekler beşeri şekilleriyle değil de, soyut kavramlar şeklinde imgelenir.

 

Rafael [İsrafil] muazzam bir rüzgar veya üzerinde mor işlemeli rüzgarda dalgalanan bir sarı kumaş olarak imgelenmelidir.

 

Mikhael [Mikayil] tabanında kırmızı kabzalı ışıldayan bir kılıç bulunan arada bir yeşil kıvılcımlar saçan kırmızımtırak bir alev sütunu olarak imgelenmelidir.

 

Gabriel [Cebrail] arada bir gözüken turuncu pırıltılarla bezenmiş açık mavi bir sis sütünü olarak imgelenmelidir. Tabanında derin mavi kristal tabanında gözükür.

 

Auriel [Oriyel veya Azrail] Hızlı bir şekilde dönen bir kum fırtınasını andıran terse dönük (geniş kısmı altta, ince üstte) huni şeklinde bir bulut ve tabanında bir demet buğday imgelenmelidir. [vii]

 

"Batı okült felsefesinin temelinde İlahi Tefekküre katılan insanın esasen zihinsel olan bir dünyanın hakimiyetini Tanrıyla paylaştığını öngörür. Eğer mevcut şekliyle dünya tatmin etmiyorsa, onunla ilgili vizyonumuzu değiştirelim ve o birlikte değişir. İnsanoğlu algıladığı her şeyi kullanabilme olasılığına sahiptir, çünkü algıladığı her şey bir şekilde onun varlığının bir parçasıdır. Dolayısıyla, içsel iradesini gerçekleştirmekle bilincinde olduğu evrenin tamamına hakim olabilir." [viii]

 

"İlave edelim ki kim Gerçek İradesini gerçekleştirirse, evrenin bütün enerjisi onu desteklemek için arkasındadır. Ama bilinçsiz olup da kendi Gerçek İradesine karşı davranan gücünü kaybeder. Çevresini etkin bir şekilde etkilemede şansı yoktur." [ix]

 

Bundan dolayı insan kendisine evrende herhangi bir gücü çekebilir, yeter ki o güce uygun bir kılıfta dönüşüm yaratsın. Böylece o güç ve kendisi arasında bir rabıta kurulabilir. Ama kendisini evrenle ayrı ve muhalif hissediyorsa, bu sahip olduğu akışlarını yönetme yetisine karşı engel oluşturmaktadır. Zihinsel kalıbı onda izolasyon işlevini görür.

 

Batı dünyasında çok sayıda maji "ekolleri" vardır, ama nihai analizde bu ekoller bazı doktrin farkları içerseler de Batı Hermetizmin dört temel geleneksel ilkesini paylaşmaktadır:

 

Bilim adamlarının evreni - tüm realitenin sadece ve sadece bir parçasıdır.

 

İnsan iradesi geliştirilebilen, talim edilebilen ve odaklayabilen gerçek ve somut bir güçtür. Bu irade sonra disiplin edilebilir ve çevrede değişiklik yaratmak, olağandışı etki ve sonuçları meydana getirecek hale getirebilir.

 

Bu irade hayal gücü tarafından yönlendirilebilir. Yaratma aktif ve pasif bir gücün sonucunda oluşur.

 

Evren rasgele unsurlar ve etkilerin sonucunda varolmadı, ama düzenli bir tekabül sisteminin ürünüdür. Bu tekabüller konusunda derin bilgi sahibi okültist faydalı gördüğü her türlü amaçlar için kullanabilir.

 

 

 

Kerubim

Kerubim (tekil olan Kerub'un çoğulu) astral-maddi diyarının dört esas koruyucularıdır. Onların insanlığın "eşik bekçileridir" ve Dört Yönün Başmeleklerinin iştirakçileri veya yardımcılarıdır. Kerubim aracılıyla görünmeyen enerjiler tezahür edebilmeleri için dönüştürülürler ve pekiştirilirler. Kerubim, Yesod Sefiranın melek topluluğudur ve hemen madde peçesinin ötesinde Aysal diyarda bulunurlar.

 

Kerub'u birkaç şekilde hayal etmek mümkündür, ama hepsinin ortak bir yönü vardır - o da 'hayvansal' özellikleri. "Gülhaçlıların 16. ve 17. Yüzyıllarındaki Gizli Sembolleri" adlı eserde Kerub basit bir şekilde kanatlı bir insan olarak resmedilmiştir. Dolayısıyla, doğudaki Kerub kanatlı bir insan veya melek; güneydeki Kerub kanatlı bir aslan; batıdaki Kerub bir kartal ve kuzeydeki Kerub kanatlı bir boğa olarak gösterilir. Bazı durumlarda kartalın basit bir dünyevi canlı olmadığını göstermek için iki çift kanadı vardır.

 

Cicero'lar, Kerubim için eski Mısırlı kıyafetli ve başı saran ilgili hayvanın maskesini takan bir insan şekli öneriyor. [x]

 

Gelişmemize yönelik içgüdülerimiz ve "hayvani" güçlerimizin buradan kaynaklandığını düşünebiliriz. Elemental güçlere, hatta meleksel güçlere hitap ettiğimizde içsel bir tavır olarak üstünlük ve güven muhafaza etmemiz HAYATİ ÖNEM TAŞIR. Bu yeni başlayanlar için güçtür, zira onlar ruhsal güçlerin:

 

A) kendilerinin dışında olduklarını ve içlerinden aktarılmadığını ve/veya kendi psişik varlıklarının bir yönü olduğunu; ve/veya

 

B) ruhsal güçlerin kendilerinden zihinsel, güç ve ifade olarak daha üstün oldukları dolayısıyla onlara itaat etmeleri veya tabi olmaları gerekir.

 

Bu iki görüş yanlıştır ve gelişme yoluna konmuş öğrenciler için tehlikelidir. "Oluşum safhasında" tanrılar olarak Evrende uygun yerimizi almaya yeltenmemiz ve bütün varlık güçlere karşı sağlıklı, sevecen ve saygılı tavrımız olması gerekir. Ancak kendi içgüdüsel güçlerimize karşı kendimizi egemen bir konuma koymazsak, o zaman onları maddi veya astral (bilinçaltı) alemlerde etkileyecek gücümüz olmaz.

 

Doğu - Adem - İnsan - iç ve dış alemlerin berrak vizyonunu sağlar.

 

Assiah Alemi seviyesine - daha çok sağlık ve farkındalık. Havayı solmak.

Yetzirah seviyesinde - önceki çalışmanın (pranayama) sonucunda duyguların kontrolü.

Zihinsel seviyede - şeyler ve astral vizyonlarla ilgili berrak anlayış.

Ruhsal seviyede bireysel bilinçtir, yaşamın kendisi, Ruah - her şeyin özü, ruhu.

 

Güney - Aslan - işimize enerji ve güç getirir. Assiah'ta ateşin kendisi ve her türlü elektro-manyetik ışınımdır. Yeryüzünde madde, bilinç ve ışığın varolmasına neden olan güneşin yaşam veren gücüdür. Yetzirah'ta Assiah'ta tezahür etmelerine yol veren içimizi canlandıran duygusal enerjidir. Briah'ta Ruhun gücüdür. Atzilot'ta bütün yaratılışın arkasındaki ilk kadim güçtür.

 

Batı - Kartal - Varlığa manyetik form inşa etme özellikleri getirir. Psişik varlığımızın alıcı ve yansıyan bir tarafıdır, bundan dolayı genelde pasiftir. Duygusal ve sezgiseldir. Assiah aleminde su ve sıvının kendisidir. Suyun bir özelliği soğuk olduğunda belirli bir manyetik şarjı tutabilir ve buza dönüştüğünde onu belirli bir süre sabit bir şekilde muhafaza eder. Yetzirah, Su Aleminde, simyagerlerin "Merkürsel sıvıları"nın bir kısmı olarak yüksek Briah alemi ve alttaki maddi alemler arasında bir köprü görevi görür. Bütün yaratılışa nüfuz eden ve bir arada tutan güç veya enerjidir. Maddenin aşağı inen enerjileridir.

 

Kuzey - Boğa - yaratılışa güç, yoğunluk, dirilik ve sabırla istikrar getirir. Assiah aleminde bütün yoğun, somut ve sabit şeylerdir. Yetzirah'ta somut bir ifade arayan yoğunluk ve berekettir (venüs ve ay). Briah'te Felsefe Taşıdır, İlahiliğin maddede mükemmel ifadesi ve Atzilut'ta bütün olası sınırlamaların kalıbıdır (Sefer Yetzirah, Oluşum Kitabındaki Uzay Küpüdür).

 

Yesod üzerinde tefekkür Dört Yönden çalışan kozmik gücün kişileşmiş ifadeleri (Başmeleklerin Dört Yönden çalışan zekaların kişileşmiş ifadeleri olduğu gibi) olarak daha çok idrak sağlarken, Tifaret üzerinde meditasyon onların işlevleri konusunda ve Keter üzerinde meditasyon onların menşei ve amacı üzerinde idrak sağlar.

 

Hesed üzerinde meditasyon onların madde için temel programlama veya "planları" üzerinde idrak sağla; Geburah ise korkmadan ve bilinçli bir şekilde onları yönlendirebilme gücünü sağlar. Bu açıdan "Savaş Arabası" tarot kartı bu hakimiyeti resmetmektedir.

 

Hod üzerinde meditasyon Kerubim Elelemtal güçleri arasındaki ilişki motifleri gösterir ve Netzah üzerinde meditasyon Elementler ve astrolojinin yedi kadim gezegenleri (ve psişik merkezler) arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

Hokmah üzerinde meditasyon onların sabit yıldızlara ve burçlara ilişkilerini açıklar ve Binah üzerinde meditasyon onları maddeyi nasıl şekillendirdikleri ve ifade ettiklerini açıklar.

 

Malkut'tan Keter'e bütün 22 Yol Çalışmalarını en az bir kez tamamladıktan sonra, Kerubik işaretler ve Elementler arasındaki ilişkileri tefekkür etmek önerilir. Bunu yapmak için Dört Yönden her birine uygun tarot kartı koymakla veya ilgili element için bir psişik kapı kullanmakla başarılabilir. Bütün yolların en az bir kez deneyimlenmeden önce bunun yapılmaması önemlidir, çünkü boşalttıkları enerji çok ilkel, temel ve yaratıcıdır. Unutmayınız ki, ağaçta ne kadar fazla yükselirsek psişik varlığımıza o denli derin gireriz. Ağacın tepesindeki yaratıcı güç gayri-şahsi, güçlü ve cinseldir, çünkü evrenin en eski güçleridir ve entelektüel hünerlerimiz daha gelişmeden önce mevcuttular. Ağacın tepesinde deneyimlenen Tanrı güçleri muazzam, yaratıcı ve sevinçlidir ve ağaçtan indikçe bulduğu bütün kişilik özellikler, temayüller veya fiziksel fenomenleri güçleştirip yoğunlaştırır.

 

Yıldız - Kova Hava

 

Bu büyük yücelme, iyimserlik ve insanlık elementidir. Bu kart her şeyin hareket halinde olduğunu gösterir ve Binah sularının sürekli akıtılması yaratılışın şekil almasına neden olur, aynı şekilde daha alt bir düzeyde bu suların Yetzirah'taki "astral denizi" madde aleminde şekil bulur. Eğer duygusal sularımız yaşamımızı yönlendirecekse, düşüncelerimiz duygularımızı yönlendirmelidir. Crowley'in Thoth tarot destesinde bütün enerjileri spiral olarak göstermektedir ve inen ve tırmanan (veya maddeleşen ve ruhlaşan) güçleri böylece resmetmektedir. Saat yönü ve saat yönüne ters hareketle enerji ve madde varlık düzeyinde varolup yok olmakta. Bu güçlerin iniş ve çıkışlarıyla şuurumuzu yeni seviyelere yüceltebiliriz.

 

Kudret - Aslan - Ateş

 

Bu Yol hakkında eski Gül Haç özdeyişi "Derin Huzur"u yaşatabileceği denilir. Ama, çoğu zaman ikinci sözcük "huzur" üzerinde yoğunlaşıp da "derin" sözcüğü unutan mistikler tarafından bu özdeyiş yanlış anlaşılmakta. Orta Sütundaki bütün deneyimlerin özellikleri birlik ve kutupların dengelenmesi veya istikrarlı bir merkez etrafından enerjilerin yoğun gerginliğidir. İşte bu istikrarlı merkez bize huzur hissi verir ve etrafındaki enerji gerginliği de ona güç verir. Crowley bunu en iyi şekilde sadece erk veya güç değil, ama gücün faal olması sevinci olarak ifade etmektedir. "Şehvet sadece güç değil, ama gücün sevinci, zindeliği bağışladığı neşe ima eder." ("Thoth'un Kitabı", The Book of Thoth, sayfa 92). Ayrıca diyor ki: "Bu zodyak kartları arasında en güçlüsüdür ve maji ve simya operasyonlarının en hayatisini temsil eder. Doğuda oluştuğu şekilde esas evliliği temsil eder... Bu kartta operasyonu yönlendirmek için herhangi bir çaba yoktur." (sayfa 93)

 

Ölüm - Akrep - Su

 

"Bu burç zodyakın en güçlü iki burçlarından biridir, ama Aslanın sadeliği ve yoğunluğuna sahip değildir." Burada en derin duygu ve hislerimizin eşik koruyucusuyla karşılaşılır. Havanın ters tarafındadır, Hava yücelme, esinti ve ilham verir, ama psişik sularımızın (derin ve odaklanmış duygular) girdap gibi dönen güçlerinde şeyler şekil ve hayat alır. Bu Yönle karşılaşan birçok kişi onu "Eşiğin Terörü" olarak görebilir.

 

Baş Rahip - Boğa - Toprak

 

Toprak veya maddi yaratılış olarak en istikrarlı şeklindedir. Baş Rahip bize mikrokozmos (insan) ve makrokozmosun (evren) birleşmesi olarak bütün ezoterik uygulamaların amacını hatırlatır. Zodyakın yaratıcı gücünü ilk maddeye (prima materia) yönlendirerek Dört Elemente hakim olunur.

 

 

Koruyucu olarak Kerubim

Evrim ve karşı evrimde Kerubim.

 

Kerubim'in en önemli yönü evreni bir arada tutan ve dengesiz güçlerin tezahür etmelerini önleyen güçler şeklinde çalışmalarıdır. Yine de temsil ettikleri güç tamamen bilinçdışıdır, zira bağlı oldukları Yesod tam madde perdesinin ötesinde yatar ve içgüdüseldir. Pasif oluşlarından dolayı, en fazlası elektro-manyetizma ilkelerine karşı tepki gösterir ve an az direnç vaat eden yolu izler. Ayın dünya üzerindeki etkilerini yakından etüt etmek bu konuda ek bilgi verir.

 

Kerubim'in bilinçdışı enerjisi en kolay bir şekilde cinsellik aracılıyla ortaya çıkar (kadında bereket devinimini ay periyotları belirler); ayrıca psişik itkiler, ani sezgi ve esinlemeler, rüyalar, vs. Bütün bu şeyler Kerubim aracılıya olurlar ve maddi dünyada tezahür ederler.

 

Yesod'un yeri her birimizin cinsel organlarındadır ve Malkut ayaklarımızdadır. Ama bu aslında bir gerçekten ziyade mecazidir, zira ayak, diz, cinsel organlar, adrenalin salgısı hepsi tek bir ünite olarak çalışırlar, ama değişik enerji seviyelerde. Dolayısıyla fizyolojik ve psikolojik olarak bu iki merkezin ilişkileri çok yakındır. Hatta, sağlıklı bir insanda ikisi birlikte çalışır.

 

abbin Aryeh Kaplan'a göre belirli bir Yolun temizlenmesi Kral Davud'a bütün gücünü vermişti, bu yol 32. Yoldu (Tav - Satürn). Böylece, Küçük Pentagram Ritüeli içsel yaratıcı gücümüzü yönlendirip, psişik veya fiziksel tezahüratları gerçekleştirebilmemiz için, içimizde ve etrafımızda bir alan yaratmamızı sağlıyor.

 

"Onu yükselteceğim, çünkü ismimi tanıdı" (Mezmurlar 91:14, Kitabi Mukaddes) ve "Çağıracaksınız ve Tanrı cevap verecek" (Yeremya 58.9)

 

İhtiyacımıza yanıt veren özel İsmi bildiğimizde (Sefira), tanrı yanıt verir. Belki değil, olası değil, zayıf olarak değil, ama YANIT VERİR. İsimlerin güçlerini anlamak istersek işte bu güvene sahip olmamız gerekir.

 

Rabbin Joseph Gikatalia (1248-1323) tarafından yazılan "Işık Kapıları" veya Şaarey Orah, on Sefirot üzerinde yazılmış tefekkür teknikler ima eden ilk bilenen kitaptır, orada şöyle yazar:

 

"ilk isim bütün yaratılan şeylere en yakın olanıdır. Rabbımızın huzuruna İsim aracılığıyla gireriz. İsmin dışında İlahi huzura girip Rab Kralımızın Yüzünü görmenin bir yolu yoktur.

 

"Bu isim Adonoy'dur." (Malkut en alt Sefira Krallıkla eşleştirilen İsimdir) [xi]

 

Ve:

 

"Bu İlahinin en düşük seviyesidir. Adonoy seviyesi ve ötesinde, yukarısından itibaren Birlik, Ahadiyet gizemlerini buluruz. Bunun altında ayrılık dünyası vardır.."

 

"Adonoy adı bir depo ve hazine gibidir. YHVH'ten uzanan bütün ruhsal kanallardan aktarılan doneleri ve yayımları tutar.

 

"Üst üste üç İsim vardır. Adonoy alttadır, YHVH ortadır ve Eheveh üsttedir. Eheyeh İsminden sonsuzlık olan (Ain Sof) menşeden gelen her türlü şey yayınlanır. Ondan sonra bir takım basamaktan inerek kutsal İsim YHVH'e gelir. YHVH İsminden bütün ruhsal kanallar akar ve Adonay İsmine aktarılır. Dolayısıyla Adonoy İsmi Kralın bütün şeylerini saklayan depodur ve bütün yaratılışa bunları dağıtan özdür. İçinde YHVH gücüyle her şeyi besler ve korur" [xii]

 

"Kendini Adonoy'a adayan biri sonsuz yaşama laiktir." [xiii]

 

"Sonsuz yaşamı algılamak isteyen biri El Hay'ın (Yaşayan Tanrı) özelliklerine adanmalıdır." (Yesod-Temel Sefira'sına bağlıdır).

 

"Bu demek oluyor ki dualarla El Hay'ı Adonoy'a getirmemiz gerekiyor. Denilir ki Kral Davud "Canım Allaha, hay Allaha susamıştır;" (Mezmurlar 42.2) söylediğinde hararetli tutku ve arzu besliyordu."

 

"El Hay denilen özellik (Yesod), Adonoy'a (Malkut) bağlanınca, kişi bütün ihtiyaçlarını çekebilir. Bütün düşmanlarını yenebilir, kimse ona karşı koyamaz

 

"Sefirot'u birbirlerine kenetlememiz ve Adonay'ın (Malkut-Krallık) özellikleri aracıyla bütün seviyeleri iliştirmemiz gerekir...

 

"Birisi saflıkla Adonay'a bağlandığında, aynı zamanda El Hay'a bağlanmıştır." [xiv]

 

Bu dikkat edilmesi gereken bir noktadır, zira Malkut'u temizleme işimizde otomatik olarak Yesod ile ilişkiye giriyoruz. Malkut kendini arındıramaz. Yardımcı olmak üzere görünmeyenin enerjilerine ihtiyacı vardır. Ayrıca enerjilerimizi duyusal dünyadan alıkoymakla onları içsel, görünmeyen diyara yönlendirmiş oluruz, burada da ilk durağımız Yesod olacaktır. Herhangi bir ezoterik ritüelin çalışabilmesi için enerjimizin maddi dünyadan uzaklaşıp görünmeyene doğru yönlendirilmesi gerekir. İlk "Peçe"yi geçer geçmez başladığımız noktaya nazaran Yesod'a daha yakın oluruz. Herhangi bir rüya, vizyon, esinleme, hatta anımsama bile bilinçdışındadır ve bu meydanda "Yesod" dan gelmektedir.

 

Yayınlanmamış bir konuşmasının notlarında Dion Fortune şöyle demişti:

 

“Bu iki kenetlenmiş planların büyük kadimliğini de unutmamanız gerekir (zira Yesod tabii ki bir bakıma dünyanın bir parçasıdır, çünkü ikisi aynı aurayı paylaşır ve bu auranın içinde beden ve beşeri dünya şartlarının tohumları kök salıp büyümüştür).” [xv]

 

 

 

Mahşerin Dört Atlısı

Ayrıca, elementlerin çoğu zaman göz ardı edilen iki yönü vardır. Bunlar ruhsal enerjinin en yoğun tezahürleri olduğu için ve Yesod'un aysal güçlerinin birer uzantısı oldukları için, aynı zamanda Gedulah [Not: Hesed'in diğer adı] ve Geburah güçleri tarafından etkilenirler.

 

Geburah, Mars güçleri veya Ruhun egemenliği altındaki Elemental güçleri temsil eder, Gedulah ise Jüpiteri temsil eder, veya da Kozmik Plan veya Tanrının Takdirinin bir parçası olarak Elementlerin mükemmel ifadesini temsi eder.

 

Bu güçler çok forslu olabilirler ve zaman zaman çok sert davranabilirler, bu da son derece beşeri ve dünyevi bir açıdan bakıldığında "husumetli" veya "şer" oldukları izlenimi verebilir. Oysa, bu güçler bize her zaman yardım etmeye hazırdırlar, yeter ki gelişmemizin (ve onların ki) gayretini üstlenelim. Bu güçler arındırıcı bir şekilde davrandıkları zaman, "Mahşerin Dört Atlısı" olarak görünebilir. Atlıların burcu Yayı idare eden gezegen Jüpiterdir. Burada görüyoruz ki, Dört Atlı, Jüpiterin Elementler aracılıyla dörtlü ifadesinden başka bir şey değildir. Jüpiter maddi ve ruhsal çabalarda büyüme teşvik eder. Ama bu büyüme sadece materyalizmin "ölü kabukları" döküldükten sonra mümkündür. Eğer içsel planlarda hazırlık ve arınma sürecine üstlenmezsek, o zaman doğa bu işi bizim yerimize beşeri açıdan daha direkt, acı verici, travmalı olduğu dış dünyada gerçekleştirir.

 

Dolores Ashcroft-Nowicki şöyle yazar: "... bu tür varlık, özellikle Elemental özellikler taşıyorsa, her zaman insanların başka varlık düzeylerini baş etmediklerinin farkında değildir. Bu zaman başınız derttedir demektir, bundan dolayı bir elemental ile direkt ilişki kurmak önerilmez. Her zaman uygun Elemental Kral veya Başmelek emirler aracılıyla çalışmanız gerekir. Diğer yandan, Elementallerin şer olduğu hatasını düşmemiz gerekir. Doğal elemental çevrelerinden uzak olarak sizinle birlikte olmaktan, en az sizin onlarla birlikte olmaktan olduğunuz kadar hoşnut değillerdir. Aynı zamanda güç ve yer değişimine neden olduğunuz için özür dileminiz gerekir. Nezaketin fizik planda olduğu kadar iç planlarda da yeri vardır ve etik ve düzgün davranışla birlikte ritüel sanatının hayati birer parçasıdır". [xvi]

 

 

 

Kabalistik Haç

Kabalistik Haç [xvii] Pentagram Ritüelinin özgün bir parçasıdır ve Orta Sütünün kısaltılmış bir şeklini içerir. Üç esas merkezimizi ve iki güçlü yan merkezi açabildiğimiz için zihinsel, duygusal ve fiziksel bir dengeleme halini yaratmaktayız. Bu kendi başına güçlü bir invokasyondur ve her türlü ezoterik çalışmada açma ve kapatma olarak kullanılır.

 

Kabalistik Haçın temel amacı Tacımız (Keter) aracılıyla fizik ötesi enerjilere erişimimizi açmaktır ve onu maddi (Malkut) ve bilinçli (Tifaret) seviyelere indirmektir. İmgeleme ve enerji güçleri (Hesed ve Geburah) devreye girer ve ritüelde geçmeyen Yesod'u veya bilinçaltımızı etkilerler. Bütün orta sütun küreler direkt olarak veya Yesod durumunda dolayı olarak uyarılırlar.

 

Kabalistik Haçı uygularken, Tacımızın enerjisini başımıza indiğini hayal etme kısmı acele yapılmaması önemlidir. Burada kullanılan imaj sağ elimizin ilk iki parmağıyla (işaret ve orta, Hıristiyanlarda kutsama hareketi) dokunduğumuz parlak bir ışık küresi ve oradan alnımıza çekilen bir ışındır. Bu noktada bir ara vermemiz gerekir ve İlahi Kelime "Atoh"u kalın bir sesle zikrederken "üçüncü gözümüzün" ışıldadığını hayal ediniz. Bazıları ışığın başın tepesinden girdiğini, doldurduğunu ve sonra kısa bir an için "üçüncü gözleri"nden dışarıya gönderildiğini hayal etmeyi daha kolay buluyorlar. Her iki durumda da, amaç baştaki ruhsal organlarımız, hipofiz ve epifiz bezleriyle Yüksek Beliğimizle rabıta kurmaktır. [xviii]

 

Bir modern ekolde "Malkut" zikredilince kalbin (Tifaret) üzerinden sessizce geçilir ve ayak merkezleri canlı ve faal olarak hayal edilir. Elleri birlikte kapanma safhasında göğse getirilirken, şu sözler ya sessiz ya da sesli olarak zikredilir: "Ben Şaron Gülüyüm, ben İnciçiçeğim." [xix] Bu Gül+Haç ("Rose+Croix") olarak bilinen içsel farkındalık halini yaşamak isteğini belirtir; veya da şu eski Gül Haç özdeyişinin ima ettiği hal: "Hiç bir dışsal işaretleri olmadığı halde (Gül Haç Kardeşleri) birbirlerini hemen tanırlar." Bunun nedeni her birinin içsel gül haçlarını tamamen uyandırmışlardı ve bu onların auralarında gözükmekteydi. Böylece Kabalistik Haçı büyük gümüş mavimsi bir haç olarak hayal etmek mümkünse de, sonradan onu ortasında kırmızı gülü olan ve her bir ucunun etrafında mor hale olan büyük bir altın haç olarak da düşünmek mümkündür.

 

Ayrıca, her öğrencinin "Kutsal Koruyucu Meleğinin" 'adını' öğrendikten sonra bu titreşimi ritüele eklemesi önerilir. [xx] Tabii ki, bir içsel ad veya bir ezoterik ad, hatta bir derece adı da ilave edilebilir - ama bu sadece "Gerçek Adlarını" alıncaya dek geçici bir uygulamadır. [xxi]

 

Mistik ve okült güçlerimizle rabıta kurabileceğimiz "Gerçek Ad" veya "Güç Adı", Kutsal Koruyucu Meleğimizin adıdır veya en azından onun yerini tutan ve daha yüksek şuur hallerine erişmemizi sağlayan bir ad veya mantradır.

 

Hatta, ellerimizi göğsümüzde kenetlediğimiz ritüelin bu safhası genel ezoterik çalışmamızın belirli bir gücünü çağırmak için mükemmel bir zamandır. Aşağıdaki örnek gibi, özellikle Latince olarak herhangi bir eski Gül Haç deyim veya özdeyiş burada iyi işler:

 

“Ad Rosem per Crucem; Ad Crucem per Rosem.”

“Jesus mihi omnia.”

“Ad Gloriam Roseae Crucis”

“Ad Crucis Roseae Glorium.”

“Mea Victoria in Rosea Crucea.”

 

Veya da Doğumsuz Olanın İnvokasyonunu ilave edebilirsiniz:

 

“Ulusun, ey Evrenin Efendisi

Ulusun, Doğanın şekil vermediği

Ulusun, yüce ve kudretli Olan

Işık ve Karanlığın Efendisi

Sadece sessizliği ifade edebildiği."

 

Kısacası kısa, kolay anımsanan ve en yüceye odaklanmamıza yardımcı olan herhangi uygun invokasyon işi görür.

 

 

Sonuç

Pentagram Ritüeli hemen hemen her türlü çalışmaya uygundur. Eğer esoterizm öğrencisi ritüeli bir bütün olarak düzenli yaparsa ve çeşitli bölümleri üzerinde tefekkür yaparsa bu 'basit' ritüel hakkında neden "Metallerin İlacı, Bilginlerin Gerçek Taşı" denildiğini anlama fırsatına erişir.

 

-alıntı-

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

pentagram rutinin pek tabi şahane bir golden down temalı oge olarak görmek mümkün fakat jhon dee gibi majisyenlerin de pek bir onceden kullandıkları eserlerinde mahvuz bilgi. tabi illa LBRP gibi bir rit illa ki ihvh temali olmak durumunda deil. özüne sadık kalarak yapildiği taktirde pekcok rit için temel bir temizleme ve defetme işlevi de var. LBRPyi ve kabalistik hac ile birlikte kullanmak da iyi bir metot ki bu durumda uzayan rutual bir greater seromani oluyor. ben şiddet ile Dee enoch ile yapılması kanaatindeyim.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sizce bu ritüel korurmu sizi ? bence abartıyorsunuz. tabi canım abartıyorsunuz ya (?)

 

sizinkide müslüman topraklarda salyangoz satmak gibi bişi olmalı.. :)

 

ikiniz bu sitenin en iyi kopyacılarısınız galiba ,başka yerlerden kopi yapıp; bu forumlarda yayınlatıyorsunuz.......peki şimdi bir teklifim var ve çok cidiyim, bir haftada, dünyada neler olacak ve neler bitecek, msn'de birbirimize bakarak ruhsal güçlerimizi kulanalım, veya pc'ten yalnız ellerimizi göstermek surati ile birbirimize ruhsal güçleri gösterelim, msn'de kızgın şişleri kendimize saplayalım, kalbe msn'de şişleri saplayalım ,ben ölümsüzüm diyorum, evet bir çok gücü toplu msn'de 3 üçümüz yapalım , başarısız çıkan onun güvendiği ruhlar basit ruhlar olsun, varmısınız......

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bizler burada kendi bilgilerimizi paylaştığımız zamanlar çok büyük problemler le karşılaştık bu nedenle bu paylaşımı bıraktık ve inanıyorum sen karşındaki insanların düşüncelerine saygı duymayı öğreniceksin ve site kurallarına göre birdaha açılmış konuyu saptırıcı konuşmalarda bulunmayacaksın herkez inanmak istediğine inanır burada kimsenin düşüncelerini değiştirmek yada onları etkilemek gibi bir amacımız yok ama önce sitenin genel amaç çerçevesinde incelersen ve başkalarını eleştirmeden önce emek gösterip birşeyler eklersen seninle karınlarımıza şişgeçirme aşamasına geçebiliriz

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Urumhamatahayil

pentegram ile ilgili iki şekil 4 şekil mevcuttur biri davut yıldızı dediğimiz altı köşeli olan ki yahudilerin simgesidir satanistlerin kulandığı düşünülen davut yıldızının cember içine alınmış hali bazı majilerde ve tarikatlarda kullanılan bildiğimiz 5 köşeli yıldızın daire içine alınmış hali

asıl pentegram paganların kullandığı bildiğimiz 5 köşeli yıldızdır çizimi için

açıların doğru olarak kullanılması gerekir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Davut yıldızı tabir edilen 6 köşeli yıldızdır ve adı da heksagramdır.Bakın ben sert çocuğum,satanistim kedi kanı içerim bakire keserim tarzındaki dikkat çekmek isteyen özenti insanlar yüzünden çok kirletilen pentagram gibi heksagram da dünyadaki yahudilere karşı duyulan nefret yüzünden "tırsınç işaretler" katagorisinin en üst basamaklarına çıkmıştır.Şu anki sıralamada pentagram birinciliğini kaptırmazken bu listeye yakında ying-yang vb. sembollerinde katılmasıyla yarışmanın daha renkli bir hale gelmesi beklenmektedir:mad: :wallbash:

(yanlış anlama Urumhamatahayil sözüm sana değil sadece konu hakkında beni çok rahatsız eden bir durumu yeri gelmişken belirteyim istedim)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Urumhamatahayil

diikat edersen satanıstlerin kullandığı düşünülen deddim ying yang zaten kullanılmaktadır aslında bu ying yangın birebir yuvarlak olanına benzeride var üçgen olanlarıda var ama kullanım felsefesi aynı aslında denge birleştirme ayırmada isimlerin içine yazıldığı ying yang felsefesine dayalı üçgenler ve daireler var örneğin

 

islam felsefesinde bu konuca bolça işlenmiş doğal olarak büyünün içindede kendine bir edinmiştir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

(yanlış anlama Urumhamatahayil sözüm sana değil sadece konu hakkında beni çok rahatsız eden bir durumu yeri gelmişken belirteyim istedim)

Sen çok ciddiye alma beni :D orda sadece simgeler üzerine yapılan karalama kampanyalarını eleştirmeye çalıştım senin ne demek istediğin gayet açık ve anlaşılıyo ;)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Urumhamatahayil

pentegramın kullanıldığı vefkler var doğu majilerinde bir üynin avatar resminde vardı evlenme için yapılan bir vefk ama çok bir büyü türü ama nedense bir bir türlü yakıştıramıyorum doğu büyülerine uyduruk gibi geliyor yada esinlenme gibi 6 köşeli olanı tercih edrim en azından 2 üçgen kulanılıyor üçgenin yada prizmanın etksini daha çok hissediyorum

 

tabi kim neye inanıyorsa o şey doğrudur budaha önemli

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Evet bence de doğu ezoterizminde pentagram biraz ilginç duruyor ve heksagram daha sık kullanılıyor.Belki de sebebi pentagramın venüsün işareti olarak roma ve yunanistanda,heksagramın ise davut yıldızı olarak ibrani ezoterizminde kullanılması olabilir?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Urumhamatahayil
Evet bence de doğu ezoterizminde pentagram biraz ilginç duruyor ve heksagram daha sık kullanılıyor.Belki de sebebi pentagramın venüsün işareti olarak roma ve yunanistanda,heksagramın ise davut yıldızı olarak ibrani ezoterizminde kullanılması olabilir?

 

 

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Urumhamatahayil

neye göre ne tarafa göre baktığınızda size göre sivri kısım yukarda olursa düz aşağıda olursa tersmi oluyor yani baktığımız yere göre mi değerlendiriliyor o zaman her bakış açısında yeniden şeklide döndürmek lazım

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sizce bu tartışma ne kadar gerekli arkadaşlar?:)Ezoterizmle uğraşan herkesin kendine has bazı yöntemleri vardır.Satanizmde pentagramın "ters" kullanılması insan ruhunun elementler üzerinde hakimiyetini simgeler.Yani yukardaki uçta insan ruhu kalırken diğer uçlarda elementler bulunur.İşin bütün esprisi budur yani;) yoksa ters kullanmışsın 180 derece çevirmişsin 45 derece çevirmişsin yada ne biliim iç açılarını hesaplamışsın hiç bişey değişmez.Tabi yankeerose'a sormakta fayda var ;)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yıldızın beş köşesinin üst köşesi ruhtur, sol alt ateş, sağ alt su, sağ kanat toprak sol kanat havadır. Pentagram rituelinde uçlara sunak (kap içinde ilgili element) konarak meditasyona geçilir. Hava yeri boş bırakır, toprak yerine toprak, su yerine su, ateş yerine yanan mum konulur. Ruh ucu boşta kalır. Ruhu olan canlı kişi ruh ucuna yani en tepeye pentagrama dönük oturur. Bu durumda pentagrama bakarsanız pentagram ters durur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"Küçük pentagram defetme ritüeli" tam adı ve meditasyon yapıldığını hatırlamıyorum;)Daha ziyade etrafınızdaki negatif enerjiyi uzaklaştırmayı amaçlar.Hatta bu ritüel bazı değişikliklerle çağrı amacıyla da kullanılıyor.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Pentramın tersi düzü olur.

Paganizmde ve iyi amaçlı kullanılan pentagramların ucu yukarıdadır,ilahi gücü,tanrıçayı simgeler.

eğer uç aşşağıdaysa satanik bir pentagram olur.

Herkese göre değil,defetmeyi yada ritüeli yapacak kişinin bakış açısı önemlidir.

Başlık da açtım:

http://www.gnosis.gen.tr/forum/showthread.php?p=62306

 

Ayrıca hexagram'la pentagram farklıdır,neden pentagarmın bir çeşididir şeklinde söylendi anlamadım.Belki aynı amaçla kullanılabilir ama farklıdır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
"Küçük pentagram defetme ritüeli" tam adı ve meditasyon yapıldığını hatırlamıyorum;)Daha ziyade etrafınızdaki negatif enerjiyi uzaklaştırmayı amaçlar.Hatta bu ritüel bazı değişikliklerle çağrı amacıyla da kullanılıyor.

 

meditasyon bir çok anlamda kullanılabilir, latince kökenine ve mistik anlamlarına göz atarsak burada da kullanılabilir. (derin düşünme; değişik şuur durumlarına geçme, öz varlıkla temas deneyimi vb. yerine kullanılagelmektedir)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...